SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Egzamin gimnazjalny przeprowadzany
 jest w trzeciej klasie gimnazjum.

Do egzaminu musi przystąpić każdy
 uczeń kończący szkołę

Przystąpienie do egzaminu jest jednym
 z warunków jej ukończenia
  Uczniowie niepełnosprawni
  Uczniowie niedostosowani społecznie oraz zagrożeni takim
  niedostosowaniem
  Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania
  indywidualnego
  Uczniowie chorzy i niesprawni czasowo/na podstawie
  zaświadczenia lekarskiego/
  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  /na podstawie opinii PPP/
  Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/13 byli objęci
  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze
  względu na trudności adaptacyjne związane z
  wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia
  komunikacji językowej lub ze względu na sytuację
  kryzysową lub traumatyczną
  do 20 września 2012r. -złożenie deklaracji wyboru języka
  obcego nowożytnego
  do 15 października 2012r. -przedłożenie dyrektorowi szkoły
  opinii PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się
  do 30 października – dostosowanie warunków
  przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i
  możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami
  edukacyjnymi, które podejmuje dyrektor po uzgodnieniu z
  radą pedagogiczną zgodnie z komunikatem dyrektora
  OKE z 31 sierpnia 2012r.
  Do 31 października - w przypadku rezygnacji z prawa do
  dostosowań rodzice składają pisemne oświadczenie o
  takiej rezygnacji dyrektorowi szkoły
  do 30 listopada przekazanie list uczniów z dokładnymi
  danymi oraz formami dostosowań.
  W szczególnych przypadkach
 humanistycznej,
 matematyczno - przyrodniczej
 i części dotyczącej języka obcego
 nowożytnego.
Każdą część egzaminu
przeprowadza się innego dnia.
  Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka
  polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o
  społeczeństwie.
  Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą
  lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego
  znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.
  Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę
  zamkniętą.


  Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z
  zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów
  przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z
  matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z
  przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

  Część z języka obcego.
  Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i
  rozszerzony.
Część humanistyczna
23 kwietnia 2013r. /wtorek/


     Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

  egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
  trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
          Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO

 egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
                 trwania
    egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Część matematyczno - przyrodnicza
  24 kwietnia 2013r. /środa/

        Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
         (BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA)

   egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
   dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
    trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
              Z ZAKRESU MATEMATYKI

   egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut

    dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas
    trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Język obcy nowożytny
25 kwietnia 2013r. /czwartek/

  Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO LUB ANGIELSKIEGO na poziomie podstawowym

    egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
      egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
  Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO LUB ANGIELSKIEGO na poziomie rozszerzonym


   egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania
      egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut
  3 czerwca 2013r. /poniedziałek/– część
  humanistyczna

  4 czerwca 2013r. /wtorek/ – część
  matematyczno-przyrodnicza

  5 czerwca 2013r. /środa/ – część
  językowa
Jeżeli uczeń z różnych powodów
nie przystąpił do pierwszej lub drugiej
części egzaminu musi zdawać od
nowa obie części.
 Uczeń zgłasza się na każdą część
 egzaminu w czasie i miejscu wyznaczonym
 przez dyrektora szkoły / na 15 minut przed
 wyznaczoną godziną egzaminu/
 W dniach egzaminu ucznia obowiązuje
 uroczysty strój szkolny
 Na egzamin uczeń przynosi ze sobą
 wyłącznie przybory do pisania i rysowania:
 pióro lub długopis z czarnym
 tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony
 wyłącznie do
 rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i
 kątomierz. Nie wolno przynosić i używać
 żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
W przypadku:

  niesamodzielnej pracy,

  wniesienia przez ucznia urządzeń
  telekomunikacyjnych lub korzystania z
  nich,

  zakłócania prawidłowego przebiegu
  egzaminu w sposób utrudniający
  pracę innym uczniom
  21 czerwca 2013r. – odbiór
  zaświadczeń przez szkoły

  28 czerwca 2013r. – wydanie
  świadectw uczniom
Począwszy od roku szkolnego 2011/2012
uczeń będzie otrzymywał pięć lub sześć
wyników z egzaminu
gimnazjalnego, dających szerszą
informację na temat jego wiedzy i
umiejętności   zdobytych w trakcie
nauki w gimnazjum.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby
całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i
umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania
matematyczne zdobył 20 punkty spośród 40 możliwych do zdobycia, to
uzyska wynik procentowy równy 50.

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do
liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub
niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w
zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich
gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak
on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.
  na stronie Okręgowej Komisji
  Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl
  w zakładce Procedury
Dziękuję za uwagę

More Related Content

Viewers also liked

Taormina sicilia13
Taormina sicilia13Taormina sicilia13
Taormina sicilia13jmpcard
 
Real Estate Projects by IdeaFIMIT sgr - Mipim Cannes 2013
Real Estate Projects by IdeaFIMIT sgr - Mipim Cannes 2013Real Estate Projects by IdeaFIMIT sgr - Mipim Cannes 2013
Real Estate Projects by IdeaFIMIT sgr - Mipim Cannes 2013East Coast Yacht Brokers
 
Ba cc w5_phyllon
Ba cc w5_phyllonBa cc w5_phyllon
Ba cc w5_phyllonaphroditje
 
металлочерепица презентация
металлочерепица презентацияметаллочерепица презентация
металлочерепица презентацияlidosha
 
Derivadas e integrales
Derivadas e integralesDerivadas e integrales
Derivadas e integralessantycerru
 
тренажёр таблица умножения
тренажёр таблица умножениятренажёр таблица умножения
тренажёр таблица умноженияskripash2009
 
De cuong toan 7 hoc ki ii
De cuong toan 7 hoc ki iiDe cuong toan 7 hoc ki ii
De cuong toan 7 hoc ki iiletienthanh71
 
Palco da vida
Palco da vidaPalco da vida
Palco da vidajmpcard
 
Wpzf .prezentacja dla rodziców 1 marca 2013
Wpzf .prezentacja dla rodziców 1 marca 2013Wpzf .prezentacja dla rodziców 1 marca 2013
Wpzf .prezentacja dla rodziców 1 marca 2013ZF-Wroclaw
 
คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1
คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1
คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1Artit Promratpan
 
Ele faz bem. .o amor!!!!
Ele faz bem. .o amor!!!!Ele faz bem. .o amor!!!!
Ele faz bem. .o amor!!!!jmpcard
 
Carros eletricos by Qualita
Carros eletricos by QualitaCarros eletricos by Qualita
Carros eletricos by Qualitawestdragon
 
Seguecantando
SeguecantandoSeguecantando
Seguecantandojmpcard
 

Viewers also liked (20)

Taormina sicilia13
Taormina sicilia13Taormina sicilia13
Taormina sicilia13
 
Gebeden via sms
Gebeden via smsGebeden via sms
Gebeden via sms
 
Real Estate Projects by IdeaFIMIT sgr - Mipim Cannes 2013
Real Estate Projects by IdeaFIMIT sgr - Mipim Cannes 2013Real Estate Projects by IdeaFIMIT sgr - Mipim Cannes 2013
Real Estate Projects by IdeaFIMIT sgr - Mipim Cannes 2013
 
100 tolak dap
100 tolak dap100 tolak dap
100 tolak dap
 
Panteres
PanteresPanteres
Panteres
 
การเขียน 1
การเขียน 1การเขียน 1
การเขียน 1
 
Ba cc w5_phyllon
Ba cc w5_phyllonBa cc w5_phyllon
Ba cc w5_phyllon
 
Urgente
UrgenteUrgente
Urgente
 
металлочерепица презентация
металлочерепица презентацияметаллочерепица презентация
металлочерепица презентация
 
Derivadas e integrales
Derivadas e integralesDerivadas e integrales
Derivadas e integrales
 
тренажёр таблица умножения
тренажёр таблица умножениятренажёр таблица умножения
тренажёр таблица умножения
 
De cuong toan 7 hoc ki ii
De cuong toan 7 hoc ki iiDe cuong toan 7 hoc ki ii
De cuong toan 7 hoc ki ii
 
Palco da vida
Palco da vidaPalco da vida
Palco da vida
 
Wpzf .prezentacja dla rodziców 1 marca 2013
Wpzf .prezentacja dla rodziców 1 marca 2013Wpzf .prezentacja dla rodziców 1 marca 2013
Wpzf .prezentacja dla rodziców 1 marca 2013
 
Proyecto uap
Proyecto uapProyecto uap
Proyecto uap
 
คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1
คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1
คู่มือการใช้โปรแกรม ปพ.1
 
Ele faz bem. .o amor!!!!
Ele faz bem. .o amor!!!!Ele faz bem. .o amor!!!!
Ele faz bem. .o amor!!!!
 
Islamic quotes 4
Islamic quotes 4Islamic quotes 4
Islamic quotes 4
 
Carros eletricos by Qualita
Carros eletricos by QualitaCarros eletricos by Qualita
Carros eletricos by Qualita
 
Seguecantando
SeguecantandoSeguecantando
Seguecantando
 

Similar to Egzamin gimnazjalny 2013

Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Jacek Wardzyński
 
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxsp2zabki
 
Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020sp2zabki
 
Egzamin - informacje
Egzamin - informacjeEgzamin - informacje
Egzamin - informacjesp2zabki
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Aga Szajda
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Aga Szajda
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Aga Szajda
 
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - InformatorSprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informatorporanny24
 
System edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lpSystem edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lplleosia
 
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Zespół Szkół nr 49
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Devliniusz
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 

Similar to Egzamin gimnazjalny 2013 (20)

Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
Prezentacja egzamin gimnazjalny 1
 
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptxprezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
prezentacja rodzice i uczniowie 2023 (1).pptx
 
Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020Egzamin 8 2020
Egzamin 8 2020
 
Egzamin - informacje
Egzamin - informacjeEgzamin - informacje
Egzamin - informacje
 
Sprawdzian 2013/14
Sprawdzian 2013/14Sprawdzian 2013/14
Sprawdzian 2013/14
 
Egzamin szóstoklasisty
Egzamin szóstoklasistyEgzamin szóstoklasisty
Egzamin szóstoklasisty
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
Komunikat sprawdzian i_egzamin_gimnazjalny_2014
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnzajalnego...
 
Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012Komunikat dost. sp i gim 2012
Komunikat dost. sp i gim 2012
 
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
Komunikat dostosowanie warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu i egzamin...
 
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - InformatorSprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - Informator
 
System edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lpSystem edukacji w polsce lp
System edukacji w polsce lp
 
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazju...
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Matura 2010
Matura 2010Matura 2010
Matura 2010
 
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
Egzamin Gimnazjalny 2017-2018
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 

More from Jacek Wardzyński

More from Jacek Wardzyński (20)

Prezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - IIIPrezentacja klas I - III
Prezentacja klas I - III
 
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
Wizyta w Hiszpanii w ramach programu Erasmus +
 
Euro week 2019
Euro week 2019Euro week 2019
Euro week 2019
 
Grecja 2019
Grecja 2019Grecja 2019
Grecja 2019
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady MinistrówStypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 
2
22
2
 
1
11
1
 
Prezentacja2
Prezentacja2Prezentacja2
Prezentacja2
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Kolia
KoliaKolia
Kolia
 
Моё питание
Моё питаниеМоё питание
Моё питание
 
Meals that i eat during a day
Meals that i eat during a dayMeals that i eat during a day
Meals that i eat during a day
 
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródrocznaLiceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I stopnia - klasyfikacja śródroczna
 
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródrocznaPubliczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
Publiczne Gimnazjum - klasyfikacja śródroczna
 
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródrocznaSzkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
Szkoła Podstawowa - klasyfikacja śródroczna
 
Stypendium 2017
Stypendium 2017Stypendium 2017
Stypendium 2017
 
Euro week 2017
Euro week 2017Euro week 2017
Euro week 2017
 
Ukraina
UkrainaUkraina
Ukraina
 
Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017Klasyfikacja roczna 2016 2017
Klasyfikacja roczna 2016 2017
 
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
Klasyfikacja śródroczna 2016 2017
 

Egzamin gimnazjalny 2013

 • 1.
 • 2. Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Do egzaminu musi przystąpić każdy uczeń kończący szkołę Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia
 • 3. Uczniowie niepełnosprawni  Uczniowie niedostosowani społecznie oraz zagrożeni takim niedostosowaniem  Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego  Uczniowie chorzy i niesprawni czasowo/na podstawie zaświadczenia lekarskiego/  Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /na podstawie opinii PPP/  Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2012/13 byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub ze względu na sytuację kryzysową lub traumatyczną
 • 4. do 20 września 2012r. -złożenie deklaracji wyboru języka obcego nowożytnego  do 15 października 2012r. -przedłożenie dyrektorowi szkoły opinii PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się  do 30 października – dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które podejmuje dyrektor po uzgodnieniu z radą pedagogiczną zgodnie z komunikatem dyrektora OKE z 31 sierpnia 2012r.  Do 31 października - w przypadku rezygnacji z prawa do dostosowań rodzice składają pisemne oświadczenie o takiej rezygnacji dyrektorowi szkoły  do 30 listopada przekazanie list uczniów z dokładnymi danymi oraz formami dostosowań.  W szczególnych przypadkach
 • 5.  humanistycznej,  matematyczno - przyrodniczej  i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.
 • 7. Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.  Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.  Część z języka obcego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
 • 8. Część humanistyczna 23 kwietnia 2013r. /wtorek/ Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
 • 9. Część matematyczno - przyrodnicza 24 kwietnia 2013r. /środa/ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH (BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Z ZAKRESU MATEMATYKI egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 90 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
 • 10. Język obcy nowożytny 25 kwietnia 2013r. /czwartek/ Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO LUB ANGIELSKIEGO na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO LUB ANGIELSKIEGO na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 11.00 i będzie trwał 60 minut dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut
 • 11. 3 czerwca 2013r. /poniedziałek/– część humanistyczna  4 czerwca 2013r. /wtorek/ – część matematyczno-przyrodnicza  5 czerwca 2013r. /środa/ – część językowa
 • 12. Jeżeli uczeń z różnych powodów nie przystąpił do pierwszej lub drugiej części egzaminu musi zdawać od nowa obie części.
 • 13.  Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu w czasie i miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły / na 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu/  W dniach egzaminu ucznia obowiązuje uroczysty strój szkolny  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • 14. W przypadku:  niesamodzielnej pracy,  wniesienia przez ucznia urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z nich,  zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innym uczniom
 • 15. 21 czerwca 2013r. – odbiór zaświadczeń przez szkoły  28 czerwca 2013r. – wydanie świadectw uczniom
 • 16. Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 uczeń będzie otrzymywał pięć lub sześć wyników z egzaminu gimnazjalnego, dających szerszą informację na temat jego wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie nauki w gimnazjum.
 • 17. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 20 punkty spośród 40 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 50. Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.
 • 18. na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.waw.pl w zakładce Procedury