SlideShare a Scribd company logo
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Exigencies i oportunitats en un
ocea de canvis digitals
Miquel A. Mora / Sylvain Loubradou
Dimecres 18 de gener de 2016
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Objectius:
El nostre objectiu es que, demá, estigueu iniciant un
primer canvi per adaptar la vostra organització per
aprofitar las opportunitats de la era digital
El nostre metode es facilitar una reflexió entre tots els
participants.
Exigencies i oportunitats en un ocea de
canvis digitals
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
De quin canvi estem parlant?
Dínamica de treball:
cadascú apunta els canvis
que viu o veu com a
usuari de la economía
digital
Regla : 1 idea per post-it
Compartem després de 5
minuts de reflexió
individual
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
El canvi cultural fora de
l’empresa
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Cultura, informació
No és un canvi tant d'eines sinó de manera de
pensar, un canvi cultural on totes les
organitzacions ens haurem d'adaptar.
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Persones, situacions.
 L'usuari és expert,
 L'usuari té una alta expectativa
 L'usuari està connectat
 L'usuari està ocupat
Grans Volums d'informació. Habilitat per
gestionar la informació del client.
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Velocitat canvis, Incertesa
Velocitat dels canvis, no hi ha
barreres, tot va més
ràpidament.
Incertesa, el context pot
canviar d'un mes a l'altre.
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
El canvi cultural dins de
l’empresa
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Oportunitats de l'economia digital.
CONECTAR
Quin es el potencial abast de la teva organització?
Quants més recursos fiquem a disposició de la comunitat, més
potencial de creixement
El nombre de nodes sobre el que opera l'organització determina el seu
abast.
SOCIAL
MOBILE
THINGS
WWW
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Del Como al Porque
Simon Sinek
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Del Racional al Emocional
(Gestión del cambio por las emociones)
CONECTARCONECTAR
AGREGARAGREGAR
EMPODERAREMPODERAR
COMPARTIRCOMPARTIR
INSTRUMENTARINSTRUMENTAR
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Oportunitats de l'economia digital.
AGREGAR
Quan menys esforç intern
realitzem per ampliar la nostra
oferta, més potencial de
creixement.
El valor d’agregar el disponible.
¿qué li sobra al teu usuari?
Seduir Persuadir
EnamorarEmocionar
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Poder y bias de información
De la empresa al Cliente
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
De la pirámide a la red
• Circulos de toma de decisión y de priorización,
de resolución de conflictos  “holocracia”
• Delegación de decisión cerca del cliente
Formal
Informal
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Del Manager al Coach
Consecuencias para
nuestros mandos
(Servant Leader)
CONECTARCONECTAR
AGREGARAGREGAR
EMPODERAREMPODERAR
COMPARTIRCOMPARTIR
INSTRUMENTARINSTRUMENTAR
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Oportunitats de l'economia digital.
CO-CREACIÓ
Empoderem
als usuaris.
Co-Creació
Agregem el
que ja estigui
disponible
Descentra-
lització
Economia
col·laborativa
Empoderem als usuaris, Integrem les seves capacitats a la nostra
plataforma. Que venen a fer els users a la nostra plataforma i que més
poden fer?
Quantas més capacitats aprofitem dels nostres usuaris, més potencial
de creixement
Quant més facilitem que tercers desenvolupin els seus propis
productes (propostes comercials) major potencial de creixement.
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Del Complicado al Complejo
CYNEFIN
Procesos internos
Mercados y clientes
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
De la motivación extrínseca a la
motivación intrínseca
Dan Pink
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
De la Formación al Aprendizaje
(Organización de aprendizaje, derecho al
error)
Comunidades de practica en Spotify
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Moment de reflexió i posada en comú
• Que canvi ens sembla més impactant ?
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Les eines disponibles fora de
l’empresa
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Mobilitat i
deslocalització
• Hangout (Skype)
• Dropbox
• Trello (Teambox,
Basecamp)
• Coogle Drive
Optimitzar
recursos i créixer
• Mailchimp
• Themeforest
(codecanyon)
• 99designs (upwork,
twago)
• instapage
• A/B testing
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Big Data, Low
Cost
• google.com/alerts
• google.com/trends
• Analytics (visual.ly)
Comunitat
col.laborativa
• Uservoice
• Formstack
• Webinar
• bbpress
• Ning
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Les eines disponibles dins de
l’empresa
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
El bucle de Feedback
• Capacidad a crear un bucle básico de estabilidad en un
entorno cambiante
• KPIs (informática Venca)
• Mejora Continua  retrospectivas
• Flujo de información  red social corporativa (Yammer)
SISTEMA
COMPLEJO
EQUIPO
DEPARTAMENTO
EMPRESA
INPUTS
OUTPUTS
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Filosofia Lean y herramientas
• Principios Lean : reducir el despilfarro de cara al
cliente a través de la implicación de los equipos
y de la mejora continua
• Herramientas :
– 5S  producción, relación con clientes y
administración
– Kaizen  producción, I+D, proyectos
– Value Stream Mapping  mejora de procesos,
producción, I+D
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Filosofia Agile y herramientas
• Metodología enfocada a la
mejora de interacciones entre
personas, colaboración y
adaptabilidad, enfoque a la
creación de valor
• Dirección, I+D, Marketing,
operaciones, IT, soporte
• Basado en
– Rituales
– Tableros de visualización del
trabajo
– Mejora continua
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Lean Startup
• Proceso para
probar ideas en
entorno inseguro
reduciendo
costes y riesgos
• Dirección, I+D,
Marketing
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Design Thinking
• Proceso para
innovar
• I+D,
Marketing
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Del Flujo Push al Flujo Pull
Analizando la cadena de Porter
AGILE, LEAN STARTUP
AGILE, LEAN STARTUP
DESIGN THINKING
AGILE, CIRCULOS
AGILE, CIRCULOS,
LEAN
AGILE, LEAN STARTUP
DESIGN THINKING
LEAN
AGILE, CIRCULOS,
LEAN
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Les primeres accions
La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
Exercici en grup de 3-4 persones
15 minuts
• Que hauriém de fer demá per adaptar-nos a la
nova economía digital ? (en grup)
– Conectar
– Agregar
– Co-creació

More Related Content

Viewers also liked

Fiches pratiques : Gestion du changement
Fiches pratiques : Gestion du changementFiches pratiques : Gestion du changement
Fiches pratiques : Gestion du changement
Sylvain Loubradou
 
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 / 3
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 / 3Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 / 3
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 / 3
Sylvain Loubradou
 
Talentis, comment construire la confiance
Talentis, comment construire la confianceTalentis, comment construire la confiance
Talentis, comment construire la confiance
Sylvain Loubradou
 
Esce Paris, design thinking flipped classrooms
Esce Paris, design thinking flipped classroomsEsce Paris, design thinking flipped classrooms
Esce Paris, design thinking flipped classrooms
Sylvain Loubradou
 
Retrospectives agiles - fiches pratiques
Retrospectives agiles - fiches pratiquesRetrospectives agiles - fiches pratiques
Retrospectives agiles - fiches pratiques
Sylvain Loubradou
 
Betaleadership - ima digitalday - Digitalisation et méthodes collaboratives
Betaleadership - ima digitalday - Digitalisation et méthodes collaborativesBetaleadership - ima digitalday - Digitalisation et méthodes collaboratives
Betaleadership - ima digitalday - Digitalisation et méthodes collaboratives
Sylvain Loubradou
 
Kick off de projet - Fiches pratiques en français
Kick off de projet - Fiches pratiques en françaisKick off de projet - Fiches pratiques en français
Kick off de projet - Fiches pratiques en français
Sylvain Loubradou
 
Fiches pratiques Processus projet découverte
Fiches pratiques Processus projet découverteFiches pratiques Processus projet découverte
Fiches pratiques Processus projet découverte
Sylvain Loubradou
 
Parlons Agilité !
Parlons Agilité !Parlons Agilité !
Betaleadership et Espace Innovation, agilité en entreprise
Betaleadership et Espace Innovation, agilité en entrepriseBetaleadership et Espace Innovation, agilité en entreprise
Betaleadership et Espace Innovation, agilité en entreprise
Sylvain Loubradou
 
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 2017
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 2017Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 2017
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 2017
Sylvain Loubradou
 

Viewers also liked (11)

Fiches pratiques : Gestion du changement
Fiches pratiques : Gestion du changementFiches pratiques : Gestion du changement
Fiches pratiques : Gestion du changement
 
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 / 3
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 / 3Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 / 3
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 / 3
 
Talentis, comment construire la confiance
Talentis, comment construire la confianceTalentis, comment construire la confiance
Talentis, comment construire la confiance
 
Esce Paris, design thinking flipped classrooms
Esce Paris, design thinking flipped classroomsEsce Paris, design thinking flipped classrooms
Esce Paris, design thinking flipped classrooms
 
Retrospectives agiles - fiches pratiques
Retrospectives agiles - fiches pratiquesRetrospectives agiles - fiches pratiques
Retrospectives agiles - fiches pratiques
 
Betaleadership - ima digitalday - Digitalisation et méthodes collaboratives
Betaleadership - ima digitalday - Digitalisation et méthodes collaborativesBetaleadership - ima digitalday - Digitalisation et méthodes collaboratives
Betaleadership - ima digitalday - Digitalisation et méthodes collaboratives
 
Kick off de projet - Fiches pratiques en français
Kick off de projet - Fiches pratiques en françaisKick off de projet - Fiches pratiques en français
Kick off de projet - Fiches pratiques en français
 
Fiches pratiques Processus projet découverte
Fiches pratiques Processus projet découverteFiches pratiques Processus projet découverte
Fiches pratiques Processus projet découverte
 
Parlons Agilité !
Parlons Agilité !Parlons Agilité !
Parlons Agilité !
 
Betaleadership et Espace Innovation, agilité en entreprise
Betaleadership et Espace Innovation, agilité en entrepriseBetaleadership et Espace Innovation, agilité en entreprise
Betaleadership et Espace Innovation, agilité en entreprise
 
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 2017
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 2017Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 2017
Betaleadership - ESCE Agile Marketing class 1 2017
 

Similar to EDE Exigencias i oportunitats en un mon digital

Presentació Màster Potenciació Digital (Digital Empowerment), UOC
Presentació Màster Potenciació Digital (Digital Empowerment), UOCPresentació Màster Potenciació Digital (Digital Empowerment), UOC
Presentació Màster Potenciació Digital (Digital Empowerment), UOC
Empresa i Emprenedoria Granollers
 
How to innovate in events? 10 trends for meeting and events
How to innovate in events? 10 trends for meeting and eventsHow to innovate in events? 10 trends for meeting and events
How to innovate in events? 10 trends for meeting and events
Luz Fernández del Rey
 
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer SectorEstudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
m4Social
 
I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007Ramon Costa i Pujol
 
Anna Codina
Anna CodinaAnna Codina
Anna Codina
Fira de Girona
 
Posicionar l'empresa a la xarxa
Posicionar l'empresa a la xarxaPosicionar l'empresa a la xarxa
Posicionar l'empresa a la xarxa
Anna Codina
 
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'EbreIntroducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
Jesús Ferré
 
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
Intervencio  ramon costa- accid - 20120601Intervencio  ramon costa- accid - 20120601
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
Ramon Costa i Pujol
 
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Ramon Costa i Pujol
 
Informació GPF 2.0
Informació GPF 2.0Informació GPF 2.0
Informació GPF 2.0
GPF 2.0
 
Informació GPF 2.0
Informació GPF 2.0Informació GPF 2.0
Informació GPF 2.0
mesteve
 
Presentación Grupo OSI Colegio de Economistas nov 2014
Presentación Grupo OSI Colegio de Economistas nov 2014Presentación Grupo OSI Colegio de Economistas nov 2014
Presentación Grupo OSI Colegio de Economistas nov 2014
Josep Ma. Gallart
 
Xarxes Socials i periodisme de proximitat
Xarxes Socials i periodisme de proximitatXarxes Socials i periodisme de proximitat
Xarxes Socials i periodisme de proximitat
Oriol Lladó
 
Marketing 2.0 el nou marketing a les xarxes socials
Marketing 2.0 el nou marketing a les xarxes socialsMarketing 2.0 el nou marketing a les xarxes socials
Marketing 2.0 el nou marketing a les xarxes socials
★Jordi Rius Bonjorn
 
Xarxes socials 5 - Social Media Plan
Xarxes socials 5 - Social Media PlanXarxes socials 5 - Social Media Plan
Xarxes socials 5 - Social Media Plan
Magda Pedrós Bellostes
 
D. Eduard Martin - Director de Estrategia para el sector público Sopra Steria...
D. Eduard Martin - Director de Estrategia para el sector público Sopra Steria...D. Eduard Martin - Director de Estrategia para el sector público Sopra Steria...
D. Eduard Martin - Director de Estrategia para el sector público Sopra Steria...
COIICV
 
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graellsgencat .
 

Similar to EDE Exigencias i oportunitats en un mon digital (20)

Networking
NetworkingNetworking
Networking
 
Presentació Màster Potenciació Digital (Digital Empowerment), UOC
Presentació Màster Potenciació Digital (Digital Empowerment), UOCPresentació Màster Potenciació Digital (Digital Empowerment), UOC
Presentació Màster Potenciació Digital (Digital Empowerment), UOC
 
Xarxes Socials 2 0
Xarxes Socials 2 0Xarxes Socials 2 0
Xarxes Socials 2 0
 
How to innovate in events? 10 trends for meeting and events
How to innovate in events? 10 trends for meeting and eventsHow to innovate in events? 10 trends for meeting and events
How to innovate in events? 10 trends for meeting and events
 
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer SectorEstudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
Estudi sobre l'estat de la digitalització al Tercer Sector
 
I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007I productivitat cc-terrassa-20101007
I productivitat cc-terrassa-20101007
 
Anna Codina
Anna CodinaAnna Codina
Anna Codina
 
Posicionar l'empresa a la xarxa
Posicionar l'empresa a la xarxaPosicionar l'empresa a la xarxa
Posicionar l'empresa a la xarxa
 
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'EbreIntroducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
 
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
Intervencio  ramon costa- accid - 20120601Intervencio  ramon costa- accid - 20120601
Intervencio ramon costa- accid - 20120601
 
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
Pdsic Localret Barbera Del Valles Ti Ci Promocio EconòMica 20091029
 
Informació GPF 2.0
Informació GPF 2.0Informació GPF 2.0
Informació GPF 2.0
 
Informació GPF 2.0
Informació GPF 2.0Informació GPF 2.0
Informació GPF 2.0
 
Presentació del CIP
Presentació del CIPPresentació del CIP
Presentació del CIP
 
Presentación Grupo OSI Colegio de Economistas nov 2014
Presentación Grupo OSI Colegio de Economistas nov 2014Presentación Grupo OSI Colegio de Economistas nov 2014
Presentación Grupo OSI Colegio de Economistas nov 2014
 
Xarxes Socials i periodisme de proximitat
Xarxes Socials i periodisme de proximitatXarxes Socials i periodisme de proximitat
Xarxes Socials i periodisme de proximitat
 
Marketing 2.0 el nou marketing a les xarxes socials
Marketing 2.0 el nou marketing a les xarxes socialsMarketing 2.0 el nou marketing a les xarxes socials
Marketing 2.0 el nou marketing a les xarxes socials
 
Xarxes socials 5 - Social Media Plan
Xarxes socials 5 - Social Media PlanXarxes socials 5 - Social Media Plan
Xarxes socials 5 - Social Media Plan
 
D. Eduard Martin - Director de Estrategia para el sector público Sopra Steria...
D. Eduard Martin - Director de Estrategia para el sector público Sopra Steria...D. Eduard Martin - Director de Estrategia para el sector público Sopra Steria...
D. Eduard Martin - Director de Estrategia para el sector público Sopra Steria...
 
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells
34a sessió web: 'Innovació oberta a l'Administració', amb Jordi Graells
 

More from Sylvain Loubradou

Prioriser dans un contexte incertain - Espace Innovation Lab
Prioriser dans un contexte incertain - Espace Innovation LabPrioriser dans un contexte incertain - Espace Innovation Lab
Prioriser dans un contexte incertain - Espace Innovation Lab
Sylvain Loubradou
 
CJD Rhône Alpes - [webinar] Adaptation agile au changement
CJD Rhône Alpes - [webinar] Adaptation agile au changementCJD Rhône Alpes - [webinar] Adaptation agile au changement
CJD Rhône Alpes - [webinar] Adaptation agile au changement
Sylvain Loubradou
 
Betaleadership - Kanban todoterreno elastico #CAS2017
Betaleadership - Kanban todoterreno elastico #CAS2017Betaleadership - Kanban todoterreno elastico #CAS2017
Betaleadership - Kanban todoterreno elastico #CAS2017
Sylvain Loubradou
 
Betaleadership - Séminaire Afad juin 2017
Betaleadership - Séminaire Afad juin 2017 Betaleadership - Séminaire Afad juin 2017
Betaleadership - Séminaire Afad juin 2017
Sylvain Loubradou
 
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 2
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 2Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 2
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 2
Sylvain Loubradou
 
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 1
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 1Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 1
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 1
Sylvain Loubradou
 
Betaleadership, DSI et monde complexe, les enjeux
Betaleadership, DSI et monde complexe, les enjeuxBetaleadership, DSI et monde complexe, les enjeux
Betaleadership, DSI et monde complexe, les enjeux
Sylvain Loubradou
 
CIONet, la transformation agile, impact sur les métiers
CIONet, la transformation agile, impact sur les métiersCIONet, la transformation agile, impact sur les métiers
CIONet, la transformation agile, impact sur les métiers
Sylvain Loubradou
 
Betaleadership, conferencia sobre igualdad de genero, collegi de enginyers 04...
Betaleadership, conferencia sobre igualdad de genero, collegi de enginyers 04...Betaleadership, conferencia sobre igualdad de genero, collegi de enginyers 04...
Betaleadership, conferencia sobre igualdad de genero, collegi de enginyers 04...
Sylvain Loubradou
 
Betaleadership, DevOps y Agile @ Venca, evento en Nexica
Betaleadership, DevOps y Agile @ Venca, evento en NexicaBetaleadership, DevOps y Agile @ Venca, evento en Nexica
Betaleadership, DevOps y Agile @ Venca, evento en Nexica
Sylvain Loubradou
 
Agilidad para no informáticos, soporte de formación
Agilidad para no informáticos, soporte de formación Agilidad para no informáticos, soporte de formación
Agilidad para no informáticos, soporte de formación
Sylvain Loubradou
 
TedxSantCugat Desobediencia en las organizaciones
TedxSantCugat Desobediencia en las organizacionesTedxSantCugat Desobediencia en las organizaciones
TedxSantCugat Desobediencia en las organizaciones
Sylvain Loubradou
 
Betaleadership, vous accompagner vers l'organisation agile
Betaleadership, vous accompagner vers l'organisation agileBetaleadership, vous accompagner vers l'organisation agile
Betaleadership, vous accompagner vers l'organisation agile
Sylvain Loubradou
 

More from Sylvain Loubradou (13)

Prioriser dans un contexte incertain - Espace Innovation Lab
Prioriser dans un contexte incertain - Espace Innovation LabPrioriser dans un contexte incertain - Espace Innovation Lab
Prioriser dans un contexte incertain - Espace Innovation Lab
 
CJD Rhône Alpes - [webinar] Adaptation agile au changement
CJD Rhône Alpes - [webinar] Adaptation agile au changementCJD Rhône Alpes - [webinar] Adaptation agile au changement
CJD Rhône Alpes - [webinar] Adaptation agile au changement
 
Betaleadership - Kanban todoterreno elastico #CAS2017
Betaleadership - Kanban todoterreno elastico #CAS2017Betaleadership - Kanban todoterreno elastico #CAS2017
Betaleadership - Kanban todoterreno elastico #CAS2017
 
Betaleadership - Séminaire Afad juin 2017
Betaleadership - Séminaire Afad juin 2017 Betaleadership - Séminaire Afad juin 2017
Betaleadership - Séminaire Afad juin 2017
 
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 2
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 2Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 2
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 2
 
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 1
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 1Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 1
Betaleadership - ESCE Agile Marketing Class 1
 
Betaleadership, DSI et monde complexe, les enjeux
Betaleadership, DSI et monde complexe, les enjeuxBetaleadership, DSI et monde complexe, les enjeux
Betaleadership, DSI et monde complexe, les enjeux
 
CIONet, la transformation agile, impact sur les métiers
CIONet, la transformation agile, impact sur les métiersCIONet, la transformation agile, impact sur les métiers
CIONet, la transformation agile, impact sur les métiers
 
Betaleadership, conferencia sobre igualdad de genero, collegi de enginyers 04...
Betaleadership, conferencia sobre igualdad de genero, collegi de enginyers 04...Betaleadership, conferencia sobre igualdad de genero, collegi de enginyers 04...
Betaleadership, conferencia sobre igualdad de genero, collegi de enginyers 04...
 
Betaleadership, DevOps y Agile @ Venca, evento en Nexica
Betaleadership, DevOps y Agile @ Venca, evento en NexicaBetaleadership, DevOps y Agile @ Venca, evento en Nexica
Betaleadership, DevOps y Agile @ Venca, evento en Nexica
 
Agilidad para no informáticos, soporte de formación
Agilidad para no informáticos, soporte de formación Agilidad para no informáticos, soporte de formación
Agilidad para no informáticos, soporte de formación
 
TedxSantCugat Desobediencia en las organizaciones
TedxSantCugat Desobediencia en las organizacionesTedxSantCugat Desobediencia en las organizaciones
TedxSantCugat Desobediencia en las organizaciones
 
Betaleadership, vous accompagner vers l'organisation agile
Betaleadership, vous accompagner vers l'organisation agileBetaleadership, vous accompagner vers l'organisation agile
Betaleadership, vous accompagner vers l'organisation agile
 

EDE Exigencias i oportunitats en un mon digital

 • 1. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat
 • 2. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Exigencies i oportunitats en un ocea de canvis digitals Miquel A. Mora / Sylvain Loubradou Dimecres 18 de gener de 2016
 • 3. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Objectius: El nostre objectiu es que, demá, estigueu iniciant un primer canvi per adaptar la vostra organització per aprofitar las opportunitats de la era digital El nostre metode es facilitar una reflexió entre tots els participants. Exigencies i oportunitats en un ocea de canvis digitals
 • 4. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat De quin canvi estem parlant? Dínamica de treball: cadascú apunta els canvis que viu o veu com a usuari de la economía digital Regla : 1 idea per post-it Compartem després de 5 minuts de reflexió individual
 • 5. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat El canvi cultural fora de l’empresa
 • 6. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Cultura, informació No és un canvi tant d'eines sinó de manera de pensar, un canvi cultural on totes les organitzacions ens haurem d'adaptar.
 • 7. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Persones, situacions.  L'usuari és expert,  L'usuari té una alta expectativa  L'usuari està connectat  L'usuari està ocupat Grans Volums d'informació. Habilitat per gestionar la informació del client.
 • 8. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Velocitat canvis, Incertesa Velocitat dels canvis, no hi ha barreres, tot va més ràpidament. Incertesa, el context pot canviar d'un mes a l'altre.
 • 9. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat El canvi cultural dins de l’empresa
 • 10. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Oportunitats de l'economia digital. CONECTAR Quin es el potencial abast de la teva organització? Quants més recursos fiquem a disposició de la comunitat, més potencial de creixement El nombre de nodes sobre el que opera l'organització determina el seu abast. SOCIAL MOBILE THINGS WWW
 • 11. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Del Como al Porque Simon Sinek
 • 12. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Del Racional al Emocional (Gestión del cambio por las emociones) CONECTARCONECTAR AGREGARAGREGAR EMPODERAREMPODERAR COMPARTIRCOMPARTIR INSTRUMENTARINSTRUMENTAR
 • 13. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Oportunitats de l'economia digital. AGREGAR Quan menys esforç intern realitzem per ampliar la nostra oferta, més potencial de creixement. El valor d’agregar el disponible. ¿qué li sobra al teu usuari? Seduir Persuadir EnamorarEmocionar
 • 14. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Poder y bias de información De la empresa al Cliente
 • 15. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat De la pirámide a la red • Circulos de toma de decisión y de priorización, de resolución de conflictos  “holocracia” • Delegación de decisión cerca del cliente Formal Informal
 • 16. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Del Manager al Coach Consecuencias para nuestros mandos (Servant Leader) CONECTARCONECTAR AGREGARAGREGAR EMPODERAREMPODERAR COMPARTIRCOMPARTIR INSTRUMENTARINSTRUMENTAR
 • 17. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Oportunitats de l'economia digital. CO-CREACIÓ Empoderem als usuaris. Co-Creació Agregem el que ja estigui disponible Descentra- lització Economia col·laborativa Empoderem als usuaris, Integrem les seves capacitats a la nostra plataforma. Que venen a fer els users a la nostra plataforma i que més poden fer? Quantas més capacitats aprofitem dels nostres usuaris, més potencial de creixement Quant més facilitem que tercers desenvolupin els seus propis productes (propostes comercials) major potencial de creixement.
 • 18. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Del Complicado al Complejo CYNEFIN Procesos internos Mercados y clientes
 • 19. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat De la motivación extrínseca a la motivación intrínseca Dan Pink
 • 20. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat De la Formación al Aprendizaje (Organización de aprendizaje, derecho al error) Comunidades de practica en Spotify
 • 21. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Moment de reflexió i posada en comú • Que canvi ens sembla més impactant ?
 • 22. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Les eines disponibles fora de l’empresa
 • 23. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Mobilitat i deslocalització • Hangout (Skype) • Dropbox • Trello (Teambox, Basecamp) • Coogle Drive Optimitzar recursos i créixer • Mailchimp • Themeforest (codecanyon) • 99designs (upwork, twago) • instapage • A/B testing
 • 24. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Big Data, Low Cost • google.com/alerts • google.com/trends • Analytics (visual.ly) Comunitat col.laborativa • Uservoice • Formstack • Webinar • bbpress • Ning
 • 25. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Les eines disponibles dins de l’empresa
 • 26. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat El bucle de Feedback • Capacidad a crear un bucle básico de estabilidad en un entorno cambiante • KPIs (informática Venca) • Mejora Continua  retrospectivas • Flujo de información  red social corporativa (Yammer) SISTEMA COMPLEJO EQUIPO DEPARTAMENTO EMPRESA INPUTS OUTPUTS
 • 27. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Filosofia Lean y herramientas • Principios Lean : reducir el despilfarro de cara al cliente a través de la implicación de los equipos y de la mejora continua • Herramientas : – 5S  producción, relación con clientes y administración – Kaizen  producción, I+D, proyectos – Value Stream Mapping  mejora de procesos, producción, I+D
 • 28. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Filosofia Agile y herramientas • Metodología enfocada a la mejora de interacciones entre personas, colaboración y adaptabilidad, enfoque a la creación de valor • Dirección, I+D, Marketing, operaciones, IT, soporte • Basado en – Rituales – Tableros de visualización del trabajo – Mejora continua
 • 29. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Lean Startup • Proceso para probar ideas en entorno inseguro reduciendo costes y riesgos • Dirección, I+D, Marketing
 • 30. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Design Thinking • Proceso para innovar • I+D, Marketing
 • 31. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Del Flujo Push al Flujo Pull Analizando la cadena de Porter AGILE, LEAN STARTUP AGILE, LEAN STARTUP DESIGN THINKING AGILE, CIRCULOS AGILE, CIRCULOS, LEAN AGILE, LEAN STARTUP DESIGN THINKING LEAN AGILE, CIRCULOS, LEAN
 • 32. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Les primeres accions
 • 33. La fluïdesa de la informació, factor clau d’innovació i reactivitat Exercici en grup de 3-4 persones 15 minuts • Que hauriém de fer demá per adaptar-nos a la nova economía digital ? (en grup) – Conectar – Agregar – Co-creació