SlideShare a Scribd company logo
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
Do czego jest mi 
potrzebny wynik testu? 
Dla własnej wiedzy - do 
celów prywatnych, czy 
wynik ma zostać 
wykorzystany jako 
dowód w sądzie? 
Kto ma zostać 
włączony do 
badania? 
Tylko dziecko i 
domniemany ojciec czy 
również matka? 
Jaką mam możliwość 
pobrania próbek? 
Czy mogę od wszystkich 
pobrać wymazy z 
policzka czy chcę 
wykonać badanie na 
podstawie innych 
próbek. 
Test ojcostwa dla własnej wiedzy czy 
do celów sądowych 
– który wybrać? 
Każdy, kto decyduje się na wykonanie testu na ojcostwo, chce się 
dowiedzieć czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka czy nim 
nie jest. 
W naszym laboratorium oferujemy kilka rodzajów testów, które dają tak samo 
jednoznaczną i pewną odpowiedź na powyższe pytanie. Istnieją jednak 
pewne różnice między testem wykonywanym dla własnej wiedzy, a tym 
realizowanym na potrzeby sądowe. To właśnie one decydują o tym, czy 
wynik danego badania ma wartość dowodową z punktu widzenia organów 
sprawiedliwości. 
Zanim wybierzesz rodzaj testu na ojcostwo odpowiedz sobie na pytania:
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
1. Dwa testy – jedna metoda analizy DNA 
Jak wygląda analiza DNA? 
Z dostarczonych do laboratorium próbek izoluje się DNA, a następnie 
w celu zwiększenia jego ilości, przeprowadza reakcję PCR 
(namnożenie materiału genetycznego). Kolejny etap to 
sekwencjonowanie DNA czyli ustalanie kolejności (sekwencji) 
nukleotydów w określonych miejscach cząsteczki DNA (w tzw. 
markerach DNA). W ten sposób uzyskuje się profil genetyczny 
badanej osoby. Porównanie profili genetycznych uczestników 
badania pozwala na wystawienie jednoznacznego rezultatu. 
W czasie analizy w laboratorium nie ma znaczenia, czy próbki przeznaczone 
są do testu sądowego czy prywatnego. Badanie przebiega w jednakowy 
sposób, z udziałem tego samego zespołu laborantów, z wykorzystaniem 
takich samych odczynników. 
Opisany wyżej proces jest identyczny w przypadku testów wykonywanych dla 
własnej wiedzy i badań o charakterze sądowym. Dlatego też oba badania 
odznaczają się taką samą pewnością i wiarygodnością. 
Test DNA wyklucza ojcostwo ze 100% pewnością lub potwierdza je 
z prawdopodobieństwem powyżej 99,99%
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
2. Test do celów prywatnych 
Dlaczego zatem tylko wynik testu sądowego stanowi 
pełnowartościowy dowód w sądzie? 
Jest to spowodowane obowiązkiem zachowania procedury sądowej, która 
daje pewność, że próbki zostały pobrane od właściwych osób. W przypadku 
badania dla własnej informacji nie ma konieczności potwierdzania swojej 
tożsamości, a sam pobór próbek odbywa się często samodzielnie przy 
pomocy specjalnego zestawu. Ponadto w badaniu sądowym musi 
uczestniczyć matka (przy okazji ustalenia ojcostwa następuje również 
potwierdzenie jej macierzyństwa w stosunku do danego dziecka). 
Jest jednym z najczęściej wykonywanych 
testów DNA. Przeprowadza się go w 
sposób mniej sformalizowany, a próbki do 
analizy można pobrać samodzielnie w 
domu. To bardzo dobre rozwiązanie w 
sytuacji, gdy w badaniu uczestniczą 
małe dzieci. 
Do analizy wykorzystywany jest wymaz policzkowy lub próbki niestandardowe 
(tzw. mikroślady). Więcej na temat próbek niestandardowych dowiesz się w 
dalszej części poradnika.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
To badanie jest odpowiednie dla Ciebie jeśli: 
1. 
• Potrzebujesz wyniku tylko dla własnej informacji lub 
wstępnego dowodu w sprawie sądowej 
2. 
• Nie chcesz włączać do badania matki dziecka 
3. 
• Zależy Ci na możliwie jak największej dyskrecji 
Każdemu Klientowi zlecającemu test ojcostwa gwarantujemy BEZPŁATNY 
obiór próbek kurierem. Wystarczy do nas zadzwonić i poprosić o przyjazd 
kuriera na dany dzień. 
CZY WIESZ, ŻE…
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
Jakie próbki badamy? 
Standardowe 
(wymazy z policzka) 
Niestandardowe 
(tzw. "mikroślady") 
Włosy z cebulkami, plamy krwi, chusteczka z wydzieliną z 
nosa, maszynka do golenia, patyczki z woskowiną uszną, 
sperma, zużyta podpaska lub tampon, niedopałek 
papierosa, guma do żucia itp. 
Pobranie próbek w postaci wymazów z policzka 
Standardowymi próbkami wykorzystywanymi w ustalaniu ojcostwa są wymazy 
z wewnętrznej strony policzka. Pobiera się je za pomocą sterylnych 
wymazówek, którymi pociera się wewnętrzną stronę policzka. Samo uzyskanie 
próbek jest łatwe, szybkie i całkowicie nieinwazyjne, przez co można 
dokonać go samodzielnie w domu za pomocą dostarczonego zestawu. 
Zestaw pobraniowy oprócz wymazówek zawiera także jednorazowe 
rękawiczki, szczegółową instrukcję pobrania próbek, zaadresowaną i 
opłaconą kopertę zwrotną, blankiet przelewu oraz dokumenty zlecenia 
badania.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
Jego zamówienia można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem naszej 
strony internetowej lub zakupić w aptece. Lista aptek oraz placówek 
medycznych, w których są one dostępne znajduje się na stronach 
internetowych www.testdna.pl oraz www.ustalojcostwo.pl 
Jeżeli wolą Państwo powierzyć pobranie próbek wykwalifikowanemu 
personelowi medycznemu, mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej opcji 
poboru próbek w jednym z blisko 200 współpracujących z nami punktów 
medycznych. Postaramy się wskazać Państwu placówkę zlokalizowaną 
najbliżej miejsca zamieszkania.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
Test w oparciu o „mikroślady” 
Czasami zdarza się, że nie ma możliwości 
pobrania wymazów z policzka od osób 
biorących udział w badaniu. Wówczas 
można ustalić ojcostwo w oparciu o 
próbki niestandardowe, tzw. mikroślady. 
Mikroślady to wszelkie materiały na których może znajdować się DNA 
badanej osoby np.: golarka, szczoteczka do zębów, plama krwi, włosy 
wyrwane z cebulkami, paznokcie wycięte ze skórkami, niedopałek papierosa, 
sperma, chusteczka z wydzieliną z nosa, gryzak dziecięcy i inne. Mikroślady 
najlepiej jest zabezpieczyć używając jednorazowych rękawiczek i umieścić w 
czystej, papierowej kopercie lub sterylnym pojemniku na mocz (do kupienia w 
aptece). 
Jak przechowywać próbki? 
Zarówno wymazówki jak i mikroślady należy chronić 
przed kontaktem z jakąkolwiek inną osobą niż 
badana, a także z niesterylną powierzchnią. Należy 
przechowywać je w suchym, zacienionym miejscu i 
odesłać do laboratorium za pośrednictwem poczty 
lub kuriera najszybciej jak to możliwe, najlepiej w ciągu kilku dni od pobrania. 
Wynik zostaje Państwu przekazany w ustalonej formie np. za pośrednictwem 
telefonu.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
Plusy 
■ Dyskrecja 
■ Możliwość pobrania próbek w 
samodzielnie w domu 
■ Brak konieczności włączenia 
matki do badania 
■ Niższa cena za badanie 
(dotyczy standardowych próbek) 
■ Możliwość wykonania 
również, gdy ojciec nie żyje 
Minusy 
■ Wynik nie stanowi 
pełnowartościowego 
dowodu w sądzie 
■ W przypadku badania 
mikrośladów należy mieć 
100% pewność, że próbki 
należą do właściwej osoby 
3. Test na potrzeby sądowe 
Plusy i minusy testu na ojcostwo dla własnej wiedzy 
Próbkami analizowanymi w teście sądowym są wymazy z wewnętrznej strony 
policzka. W chwili obecnej rzadko wykorzystuje się próbki krwi, ponieważ 
nasze DNA nie ulega zmianie (bez względu na to skąd zostało wyizolowane). 
Dowodowa wartość wyniku zostaje uzyskana dzięki specjalnej procedurze, 
która daje pewność, że próbki zostały pobrane od właściwych osób.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
1. 
•Wynik badania chcesz wykorzystać jako dowód w 
sądzie 
2. 
• Zależy Ci na zachowaniu formalnej procedury 
badania i pobraniu próbek w placówce medycznej 
3. 
•W badaniu mają uczestniczyć co najmniej trzy osoby: 
ojciec, dziecko oraz matka 
Ten test jest odpowiedni dla Ciebie jeśli: 
Aby wykonać test sądowy należy najpierw 
umówić się na wizytę w jednym z naszych 
punktów pobrań. W przypadku tego badania, 
pobranie próbek następuje zawsze w 
placówce medycznej, w obecności świadków 
oraz lekarza lub diagnosty wyznaczonych 
przez biegłego sądowego.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
Formalna 
procedura 
pobrania 
próbek 
Pobór próbek do badania następuje w 
placówce medycznej w obecności 
lekarza lub diagnosty posiadającego 
upoważnienie biegłego sądowego. 
Potwierdzenie 
tożsamości 
badanych osób 
Wszystkie osoby biorące udział w badaniu 
(matka, dziecko, ojciec) muszą okazać 
aktualne dokumenty potwierdzające 
tożsamość. 
Ekspertyza 
biegłego 
sądowego 
Do wyniku sądowego testu ojcostwa 
dołączona jest zawsze ekspertyza 
przygotowana przez eksperta 
pełniącego funkcję biegłego 
sądowego. 
Najważniejsze aspekty badania sądowego 
Istotne jest, aby wszystkie badane osoby okazały ważny dokument 
potwierdzający tożsamość – w przypadku osób dorosłych będzie nim dowód 
osobisty, w przypadku niepełnoletnich - skrócony akt urodzenia. Ważne jest 
również to, że do testu musi przystąpić nie tylko ojciec i dziecko, ale także 
matka. Wynik badania oprócz standardowych elementów, takich jak profile 
genetyczne badanych osób, słowna interpretacja oraz rezultat 
zaawansowanej analizy statystycznej zostaje w tym wypadku uzupełniony o 
ekspertyzę biegłego sądowego.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
1. 
Zadzwoń i umów się 
na badanie 
2. 
Przyjdź do placówki 
medycznej 
(z ważnym dokumentem 
potwierdzającym 
tożsamość) 
3. 
Odbierz wynik 
badania wraz z 
ekeprtyzą 
Sądowy test na ojcostwo krok po kroku 
Badanie ojcostwa z procedurą sądową może zostać zlecone prywatnie lub 
bezpośrednio przez sąd. Jego wynik będzie gotowy już po upływie 3-5 dni 
roboczych od momentu dostarczenia próbek do laboratorium. Rezultat 
analizy możemy przekazać telefonicznie lub drogą elektroniczną. Komplet 
dokumentów można otrzymać pocztą lub odebrać osobiście do 2 tygodni od 
zakończenia badania.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
Plusy 
■ Wynik stanowiący wartość 
dowodową dla sądu 
■ Równoczesne ustalenie 
macierzyństwa 
■ Ekspertyza wystawiona przez 
eksperta pełniącego funkcję 
biegłego sądowego 
Minusy 
■ Mniejsza dyskrecja w 
porównaniu z badaniem 
dla własnej wiedzy 
■ Konieczność uczestnictwa 
matki 
■ Wyższa cena za badanie w 
porównaniu z testem 
prywatnym (na podstawie 
wymazów z policzka) 
Plusy i minusy testu na ojcostwo do celów sądowych 
Jeżeli nie jesteś pewien, czy wynik testu będziesz chciał w przyszłości 
wykorzystać w sądzie, a jednocześnie zależy Ci na obniżeniu kosztów 
badania, wówczas proponujemy wykonanie testu protokolarnego.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
Jak obniżyć koszty badania sądowego? 
Jeśli chciałbyś wykonać test na ojcostwo, ale koszty tego badania są 
dla Ciebie zbyt wysokie możesz zdecydować się na test protokolarny. 
Pobranie próbek wygląda w tym przypadku tak samo jak w teście 
sądowym. Do wyniku nie zostaje jednak dołączona ekspertyza 
sądowa. Można ją w każdej chwili dokupić jeśli sąd zgłosi taką 
konieczność. 
Koszt badania protokolarnego wynosi 1447 zł 
Jak zlecić badanie protokolarne? 
Procedura badania protokolarnego niczym nie różni się od sądowego 
badania ojcostwa. W celu jego zlecenia należy do nas zadzwonić lub 
napisać i umówić termin wizyty w placówce medycznej. Następnie ojciec, 
dziecko i matka muszą stawić się na pobranie wymazów z policzka. 
Wszyscy prawni opiekunowie dziecka muszą wyrazić pisemną zgodę na 
wykonanie badania. 
WAŻNE
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
Porównanie testów 
Kryterium Test prywatny Test sądowy 
Pewność wyniku 
99,999% potwierdzenie 
100% wykluczenie 
99,999% potwierdzenie 
100% wykluczenie 
Badana próbka Wymaz z policzka Wymaz z policzka 
Możliwość zbadania próbek 
niestandardowych 
Tak Nie 
Podwójna kontrola próbki Tak Tak 
Analiza 24 markerów DNA Tak Tak 
Konieczność uczestnictwa matki Nie Tak 
Możliwość pobrania próbek w domu Tak Nie 
Możliwość poboru próbek w 
placówce 
Tak Tak 
Wyniki po 3-5 dniach roboczych 
Tak (w przypadku badania 
wymazów z policzka; 
Mikroślady: 10-15 dni 
roboczych 
Tak (Ekspertyza 
sądowa do 14 dni) 
Pełnowartościowy dowód w sądzie Nie Tak 
Cena badania 
1247 zł – próbki 
standardowe 
1850 zł - mikroślady 
1790 zł 
Możliwość płatności w ratach Tak Tak
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
5. Częste pytania 
WARTO WIEDZIEĆ... 
Wynik testu prywatnego jest tak samo pewny i wiarygodny 
jak wynik testu sądowego. 
 Czy wynik testu prywatnego jest tak samo pewny jak sądowego? 
TAK. Analiza próbek w laboratorium wygląda tak samo, niezależnie czy jest to 
badanie prywatne czy sądowe. Próbki koduje się w identyczny sposób, nie są 
one też rozdzielane przez pracowników laboratorium. Wynik badania jest 
zawsze pewny i jednoznaczny, wyklucza ojcostwo ze 100% pewnością lub 
potwierdza z prawdopodobieństwem wynoszącym ponad 99,99%. 
 Czy potrzebne jest skierowanie, aby wykonać test na ojcostwo? 
NIE. Aby zlecić badanie ojcostwa nie jest potrzebne żadne skierowanie. Test 
prywatny może zlecić każda osoba pełnoletnia. Test sądowy może być 
zlecony przez prywatną osobę, jak również przez sąd. Aby włączyć do 
badania osobę niepełnoletnią wymagana jest zgoda prawnych opiekunów.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
 Czy sąd uzna wynik wykonanego przeze mnie badania ojcostwa? 
W przypadku testu prywatnego wynik nie jest pełnowartościowym dowodem 
dla sądu z tego względu, że sąd nie ma pewności czy próbki zostały pobrane 
od właściwych osób. Można go natomiast potraktować jako wstępny dowód 
w sprawie, w oparciu o który zlecone zostanie sądowe ustalenie ojcostwa. 
W niektórych sytuacjach, gdy obie strony zgadzają się z wynikiem, zdarza się, 
że jest on dla sądu wystarczający. 
Pełnowartościowym dowodem w sądzie jest natomiast wynik testu na 
ojcostwo wykonany z zachowaniem procedury sądowej. Wiarygodność 
naszych testów potwierdza fakt, że współpracujemy z sądami, prokuraturą i 
specjalistami. Żaden z naszych testów nie został prawnie podważony przez 
prawie 10 lat naszego istnienia. 
 Dlaczego test do celów sądowych jest droższy? 
Wyższa cena testu sądowego jest związana z procedurą sądową zachowaną 
w czasie badania. Przy pobieraniu próbek wymagana jest obecność lekarza 
lub diagnosty wyznaczonego przez biegłego sądowego. Ponadto do wyniku 
dołączona zostaje ekspertyza.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
 Dlaczego w badaniu z zachowaniem procedury sądowej musi 
uczestniczyć matka? 
Udział matki w sądowym badaniu ojcostwa związany jest z koniecznością 
zachowania określonej procedury sądowej. W czasie sądowego badania 
ojcostwa zostaje ustalone również macierzyństwo - aby wykluczyć możliwość 
zamiany noworodka w szpitalu po urodzeniu. Ma to znaczenie szczególnie 
wtedy, gdy ojcostwo zostaje wykluczone.
testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | 
ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl 
NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | 
BEZPŁATNY PORADNIK 
Jeżeli masz pytania dotyczące testów lub potrzebujesz pomocy w wyborze 
badania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego i za 
pośrednictwem anonimowego czatu. Nasi konsultanci czekają na kontakt: 
Telefoniczny: 
Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 do 21.00 
Tel: 32 445 34 26 lub numer bezpłatny: 800 007 771 
Mailowy: 
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.30 
Adres e-mail: biuro@testdna.pl 
Na czacie: 
Od pon. do pt. od 8.00 do 16.30. Czat online dostępny jest na 
naszych stronach www.ustalojcostwo.pl oraz www.testdna.pl 
Poradnik stworzony przez testDNA Services Sp. z o.o. 
ul. Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice 
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych: 
www.testdna.pl 
www.ustalojcostwo.pl 
6. Informacje dodatkowe

More Related Content

More from testDNA Services Sp. z o.o.

Trombofilia wrodzona - poradnik testDNA
Trombofilia wrodzona - poradnik testDNATrombofilia wrodzona - poradnik testDNA
Trombofilia wrodzona - poradnik testDNA
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Test NOVA - poradnik - Zdrowie dziecka w Twoich rękach.
Test NOVA - poradnik - Zdrowie dziecka w Twoich rękach.Test NOVA - poradnik - Zdrowie dziecka w Twoich rękach.
Test NOVA - poradnik - Zdrowie dziecka w Twoich rękach.
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Poradnik hashimoto-celiakia
Poradnik hashimoto-celiakiaPoradnik hashimoto-celiakia
Poradnik hashimoto-celiakia
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Poradnik kiedy-gluten-szkodzi-celiakia
Poradnik kiedy-gluten-szkodzi-celiakiaPoradnik kiedy-gluten-szkodzi-celiakia
Poradnik kiedy-gluten-szkodzi-celiakia
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Nadmiar żelaza - czy może być niebezpieczny(PORADNIK)
Nadmiar żelaza - czy może być niebezpieczny(PORADNIK)Nadmiar żelaza - czy może być niebezpieczny(PORADNIK)
Nadmiar żelaza - czy może być niebezpieczny(PORADNIK)
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Nadmiar żelaza [PORADNIK]
Nadmiar żelaza [PORADNIK]Nadmiar żelaza [PORADNIK]
Nadmiar żelaza [PORADNIK]
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Niepłodność w hemochromatozie [PORADNIK]
Niepłodność w hemochromatozie [PORADNIK]Niepłodność w hemochromatozie [PORADNIK]
Niepłodność w hemochromatozie [PORADNIK]
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Alzheimer
AlzheimerAlzheimer
Poradnik ból brzucha, biegunka, wzdęcia
Poradnik  ból brzucha, biegunka, wzdęciaPoradnik  ból brzucha, biegunka, wzdęcia
Poradnik ból brzucha, biegunka, wzdęcia
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Infografika objawy hemochromatozy
Infografika objawy hemochromatozyInfografika objawy hemochromatozy
Infografika objawy hemochromatozy
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Dlaczego odczuwam ból nóg? Poradnik testDNA
Dlaczego odczuwam ból nóg? Poradnik testDNADlaczego odczuwam ból nóg? Poradnik testDNA
Dlaczego odczuwam ból nóg? Poradnik testDNA
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Kwas foliowy w ciąży - testDNA
Kwas foliowy w ciąży - testDNAKwas foliowy w ciąży - testDNA
Kwas foliowy w ciąży - testDNA
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Bezpieczny test w kierunku zespołu Downa, Edwardsa i Patau
Bezpieczny test w kierunku zespołu Downa, Edwardsa i Patau Bezpieczny test w kierunku zespołu Downa, Edwardsa i Patau
Bezpieczny test w kierunku zespołu Downa, Edwardsa i Patau
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Rak piersi diagnostyka, profilaktyka, leczenie
Rak piersi  diagnostyka, profilaktyka, leczenieRak piersi  diagnostyka, profilaktyka, leczenie
Rak piersi diagnostyka, profilaktyka, leczenie
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Hpv wszystko co powinieneś o nim wiedzieć
Hpv wszystko co powinieneś o nim wiedziećHpv wszystko co powinieneś o nim wiedzieć
Hpv wszystko co powinieneś o nim wiedzieć
testDNA Services Sp. z o.o.
 

More from testDNA Services Sp. z o.o. (15)

Trombofilia wrodzona - poradnik testDNA
Trombofilia wrodzona - poradnik testDNATrombofilia wrodzona - poradnik testDNA
Trombofilia wrodzona - poradnik testDNA
 
Test NOVA - poradnik - Zdrowie dziecka w Twoich rękach.
Test NOVA - poradnik - Zdrowie dziecka w Twoich rękach.Test NOVA - poradnik - Zdrowie dziecka w Twoich rękach.
Test NOVA - poradnik - Zdrowie dziecka w Twoich rękach.
 
Poradnik hashimoto-celiakia
Poradnik hashimoto-celiakiaPoradnik hashimoto-celiakia
Poradnik hashimoto-celiakia
 
Poradnik kiedy-gluten-szkodzi-celiakia
Poradnik kiedy-gluten-szkodzi-celiakiaPoradnik kiedy-gluten-szkodzi-celiakia
Poradnik kiedy-gluten-szkodzi-celiakia
 
Nadmiar żelaza - czy może być niebezpieczny(PORADNIK)
Nadmiar żelaza - czy może być niebezpieczny(PORADNIK)Nadmiar żelaza - czy może być niebezpieczny(PORADNIK)
Nadmiar żelaza - czy może być niebezpieczny(PORADNIK)
 
Nadmiar żelaza [PORADNIK]
Nadmiar żelaza [PORADNIK]Nadmiar żelaza [PORADNIK]
Nadmiar żelaza [PORADNIK]
 
Niepłodność w hemochromatozie [PORADNIK]
Niepłodność w hemochromatozie [PORADNIK]Niepłodność w hemochromatozie [PORADNIK]
Niepłodność w hemochromatozie [PORADNIK]
 
Alzheimer
AlzheimerAlzheimer
Alzheimer
 
Poradnik ból brzucha, biegunka, wzdęcia
Poradnik  ból brzucha, biegunka, wzdęciaPoradnik  ból brzucha, biegunka, wzdęcia
Poradnik ból brzucha, biegunka, wzdęcia
 
Infografika objawy hemochromatozy
Infografika objawy hemochromatozyInfografika objawy hemochromatozy
Infografika objawy hemochromatozy
 
Dlaczego odczuwam ból nóg? Poradnik testDNA
Dlaczego odczuwam ból nóg? Poradnik testDNADlaczego odczuwam ból nóg? Poradnik testDNA
Dlaczego odczuwam ból nóg? Poradnik testDNA
 
Kwas foliowy w ciąży - testDNA
Kwas foliowy w ciąży - testDNAKwas foliowy w ciąży - testDNA
Kwas foliowy w ciąży - testDNA
 
Bezpieczny test w kierunku zespołu Downa, Edwardsa i Patau
Bezpieczny test w kierunku zespołu Downa, Edwardsa i Patau Bezpieczny test w kierunku zespołu Downa, Edwardsa i Patau
Bezpieczny test w kierunku zespołu Downa, Edwardsa i Patau
 
Rak piersi diagnostyka, profilaktyka, leczenie
Rak piersi  diagnostyka, profilaktyka, leczenieRak piersi  diagnostyka, profilaktyka, leczenie
Rak piersi diagnostyka, profilaktyka, leczenie
 
Hpv wszystko co powinieneś o nim wiedzieć
Hpv wszystko co powinieneś o nim wiedziećHpv wszystko co powinieneś o nim wiedzieć
Hpv wszystko co powinieneś o nim wiedzieć
 

Czym się rożni sądowy test na ojcostwo od prywatnego

 • 1. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK Do czego jest mi potrzebny wynik testu? Dla własnej wiedzy - do celów prywatnych, czy wynik ma zostać wykorzystany jako dowód w sądzie? Kto ma zostać włączony do badania? Tylko dziecko i domniemany ojciec czy również matka? Jaką mam możliwość pobrania próbek? Czy mogę od wszystkich pobrać wymazy z policzka czy chcę wykonać badanie na podstawie innych próbek. Test ojcostwa dla własnej wiedzy czy do celów sądowych – który wybrać? Każdy, kto decyduje się na wykonanie testu na ojcostwo, chce się dowiedzieć czy dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka czy nim nie jest. W naszym laboratorium oferujemy kilka rodzajów testów, które dają tak samo jednoznaczną i pewną odpowiedź na powyższe pytanie. Istnieją jednak pewne różnice między testem wykonywanym dla własnej wiedzy, a tym realizowanym na potrzeby sądowe. To właśnie one decydują o tym, czy wynik danego badania ma wartość dowodową z punktu widzenia organów sprawiedliwości. Zanim wybierzesz rodzaj testu na ojcostwo odpowiedz sobie na pytania:
 • 2. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK 1. Dwa testy – jedna metoda analizy DNA Jak wygląda analiza DNA? Z dostarczonych do laboratorium próbek izoluje się DNA, a następnie w celu zwiększenia jego ilości, przeprowadza reakcję PCR (namnożenie materiału genetycznego). Kolejny etap to sekwencjonowanie DNA czyli ustalanie kolejności (sekwencji) nukleotydów w określonych miejscach cząsteczki DNA (w tzw. markerach DNA). W ten sposób uzyskuje się profil genetyczny badanej osoby. Porównanie profili genetycznych uczestników badania pozwala na wystawienie jednoznacznego rezultatu. W czasie analizy w laboratorium nie ma znaczenia, czy próbki przeznaczone są do testu sądowego czy prywatnego. Badanie przebiega w jednakowy sposób, z udziałem tego samego zespołu laborantów, z wykorzystaniem takich samych odczynników. Opisany wyżej proces jest identyczny w przypadku testów wykonywanych dla własnej wiedzy i badań o charakterze sądowym. Dlatego też oba badania odznaczają się taką samą pewnością i wiarygodnością. Test DNA wyklucza ojcostwo ze 100% pewnością lub potwierdza je z prawdopodobieństwem powyżej 99,99%
 • 3. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK 2. Test do celów prywatnych Dlaczego zatem tylko wynik testu sądowego stanowi pełnowartościowy dowód w sądzie? Jest to spowodowane obowiązkiem zachowania procedury sądowej, która daje pewność, że próbki zostały pobrane od właściwych osób. W przypadku badania dla własnej informacji nie ma konieczności potwierdzania swojej tożsamości, a sam pobór próbek odbywa się często samodzielnie przy pomocy specjalnego zestawu. Ponadto w badaniu sądowym musi uczestniczyć matka (przy okazji ustalenia ojcostwa następuje również potwierdzenie jej macierzyństwa w stosunku do danego dziecka). Jest jednym z najczęściej wykonywanych testów DNA. Przeprowadza się go w sposób mniej sformalizowany, a próbki do analizy można pobrać samodzielnie w domu. To bardzo dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy w badaniu uczestniczą małe dzieci. Do analizy wykorzystywany jest wymaz policzkowy lub próbki niestandardowe (tzw. mikroślady). Więcej na temat próbek niestandardowych dowiesz się w dalszej części poradnika.
 • 4. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK To badanie jest odpowiednie dla Ciebie jeśli: 1. • Potrzebujesz wyniku tylko dla własnej informacji lub wstępnego dowodu w sprawie sądowej 2. • Nie chcesz włączać do badania matki dziecka 3. • Zależy Ci na możliwie jak największej dyskrecji Każdemu Klientowi zlecającemu test ojcostwa gwarantujemy BEZPŁATNY obiór próbek kurierem. Wystarczy do nas zadzwonić i poprosić o przyjazd kuriera na dany dzień. CZY WIESZ, ŻE…
 • 5. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK Jakie próbki badamy? Standardowe (wymazy z policzka) Niestandardowe (tzw. "mikroślady") Włosy z cebulkami, plamy krwi, chusteczka z wydzieliną z nosa, maszynka do golenia, patyczki z woskowiną uszną, sperma, zużyta podpaska lub tampon, niedopałek papierosa, guma do żucia itp. Pobranie próbek w postaci wymazów z policzka Standardowymi próbkami wykorzystywanymi w ustalaniu ojcostwa są wymazy z wewnętrznej strony policzka. Pobiera się je za pomocą sterylnych wymazówek, którymi pociera się wewnętrzną stronę policzka. Samo uzyskanie próbek jest łatwe, szybkie i całkowicie nieinwazyjne, przez co można dokonać go samodzielnie w domu za pomocą dostarczonego zestawu. Zestaw pobraniowy oprócz wymazówek zawiera także jednorazowe rękawiczki, szczegółową instrukcję pobrania próbek, zaadresowaną i opłaconą kopertę zwrotną, blankiet przelewu oraz dokumenty zlecenia badania.
 • 6. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK Jego zamówienia można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub zakupić w aptece. Lista aptek oraz placówek medycznych, w których są one dostępne znajduje się na stronach internetowych www.testdna.pl oraz www.ustalojcostwo.pl Jeżeli wolą Państwo powierzyć pobranie próbek wykwalifikowanemu personelowi medycznemu, mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej opcji poboru próbek w jednym z blisko 200 współpracujących z nami punktów medycznych. Postaramy się wskazać Państwu placówkę zlokalizowaną najbliżej miejsca zamieszkania.
 • 7. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK Test w oparciu o „mikroślady” Czasami zdarza się, że nie ma możliwości pobrania wymazów z policzka od osób biorących udział w badaniu. Wówczas można ustalić ojcostwo w oparciu o próbki niestandardowe, tzw. mikroślady. Mikroślady to wszelkie materiały na których może znajdować się DNA badanej osoby np.: golarka, szczoteczka do zębów, plama krwi, włosy wyrwane z cebulkami, paznokcie wycięte ze skórkami, niedopałek papierosa, sperma, chusteczka z wydzieliną z nosa, gryzak dziecięcy i inne. Mikroślady najlepiej jest zabezpieczyć używając jednorazowych rękawiczek i umieścić w czystej, papierowej kopercie lub sterylnym pojemniku na mocz (do kupienia w aptece). Jak przechowywać próbki? Zarówno wymazówki jak i mikroślady należy chronić przed kontaktem z jakąkolwiek inną osobą niż badana, a także z niesterylną powierzchnią. Należy przechowywać je w suchym, zacienionym miejscu i odesłać do laboratorium za pośrednictwem poczty lub kuriera najszybciej jak to możliwe, najlepiej w ciągu kilku dni od pobrania. Wynik zostaje Państwu przekazany w ustalonej formie np. za pośrednictwem telefonu.
 • 8. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK Plusy ■ Dyskrecja ■ Możliwość pobrania próbek w samodzielnie w domu ■ Brak konieczności włączenia matki do badania ■ Niższa cena za badanie (dotyczy standardowych próbek) ■ Możliwość wykonania również, gdy ojciec nie żyje Minusy ■ Wynik nie stanowi pełnowartościowego dowodu w sądzie ■ W przypadku badania mikrośladów należy mieć 100% pewność, że próbki należą do właściwej osoby 3. Test na potrzeby sądowe Plusy i minusy testu na ojcostwo dla własnej wiedzy Próbkami analizowanymi w teście sądowym są wymazy z wewnętrznej strony policzka. W chwili obecnej rzadko wykorzystuje się próbki krwi, ponieważ nasze DNA nie ulega zmianie (bez względu na to skąd zostało wyizolowane). Dowodowa wartość wyniku zostaje uzyskana dzięki specjalnej procedurze, która daje pewność, że próbki zostały pobrane od właściwych osób.
 • 9. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK 1. •Wynik badania chcesz wykorzystać jako dowód w sądzie 2. • Zależy Ci na zachowaniu formalnej procedury badania i pobraniu próbek w placówce medycznej 3. •W badaniu mają uczestniczyć co najmniej trzy osoby: ojciec, dziecko oraz matka Ten test jest odpowiedni dla Ciebie jeśli: Aby wykonać test sądowy należy najpierw umówić się na wizytę w jednym z naszych punktów pobrań. W przypadku tego badania, pobranie próbek następuje zawsze w placówce medycznej, w obecności świadków oraz lekarza lub diagnosty wyznaczonych przez biegłego sądowego.
 • 10. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK Formalna procedura pobrania próbek Pobór próbek do badania następuje w placówce medycznej w obecności lekarza lub diagnosty posiadającego upoważnienie biegłego sądowego. Potwierdzenie tożsamości badanych osób Wszystkie osoby biorące udział w badaniu (matka, dziecko, ojciec) muszą okazać aktualne dokumenty potwierdzające tożsamość. Ekspertyza biegłego sądowego Do wyniku sądowego testu ojcostwa dołączona jest zawsze ekspertyza przygotowana przez eksperta pełniącego funkcję biegłego sądowego. Najważniejsze aspekty badania sądowego Istotne jest, aby wszystkie badane osoby okazały ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osób dorosłych będzie nim dowód osobisty, w przypadku niepełnoletnich - skrócony akt urodzenia. Ważne jest również to, że do testu musi przystąpić nie tylko ojciec i dziecko, ale także matka. Wynik badania oprócz standardowych elementów, takich jak profile genetyczne badanych osób, słowna interpretacja oraz rezultat zaawansowanej analizy statystycznej zostaje w tym wypadku uzupełniony o ekspertyzę biegłego sądowego.
 • 11. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK 1. Zadzwoń i umów się na badanie 2. Przyjdź do placówki medycznej (z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość) 3. Odbierz wynik badania wraz z ekeprtyzą Sądowy test na ojcostwo krok po kroku Badanie ojcostwa z procedurą sądową może zostać zlecone prywatnie lub bezpośrednio przez sąd. Jego wynik będzie gotowy już po upływie 3-5 dni roboczych od momentu dostarczenia próbek do laboratorium. Rezultat analizy możemy przekazać telefonicznie lub drogą elektroniczną. Komplet dokumentów można otrzymać pocztą lub odebrać osobiście do 2 tygodni od zakończenia badania.
 • 12. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK Plusy ■ Wynik stanowiący wartość dowodową dla sądu ■ Równoczesne ustalenie macierzyństwa ■ Ekspertyza wystawiona przez eksperta pełniącego funkcję biegłego sądowego Minusy ■ Mniejsza dyskrecja w porównaniu z badaniem dla własnej wiedzy ■ Konieczność uczestnictwa matki ■ Wyższa cena za badanie w porównaniu z testem prywatnym (na podstawie wymazów z policzka) Plusy i minusy testu na ojcostwo do celów sądowych Jeżeli nie jesteś pewien, czy wynik testu będziesz chciał w przyszłości wykorzystać w sądzie, a jednocześnie zależy Ci na obniżeniu kosztów badania, wówczas proponujemy wykonanie testu protokolarnego.
 • 13. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK Jak obniżyć koszty badania sądowego? Jeśli chciałbyś wykonać test na ojcostwo, ale koszty tego badania są dla Ciebie zbyt wysokie możesz zdecydować się na test protokolarny. Pobranie próbek wygląda w tym przypadku tak samo jak w teście sądowym. Do wyniku nie zostaje jednak dołączona ekspertyza sądowa. Można ją w każdej chwili dokupić jeśli sąd zgłosi taką konieczność. Koszt badania protokolarnego wynosi 1447 zł Jak zlecić badanie protokolarne? Procedura badania protokolarnego niczym nie różni się od sądowego badania ojcostwa. W celu jego zlecenia należy do nas zadzwonić lub napisać i umówić termin wizyty w placówce medycznej. Następnie ojciec, dziecko i matka muszą stawić się na pobranie wymazów z policzka. Wszyscy prawni opiekunowie dziecka muszą wyrazić pisemną zgodę na wykonanie badania. WAŻNE
 • 14. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK Porównanie testów Kryterium Test prywatny Test sądowy Pewność wyniku 99,999% potwierdzenie 100% wykluczenie 99,999% potwierdzenie 100% wykluczenie Badana próbka Wymaz z policzka Wymaz z policzka Możliwość zbadania próbek niestandardowych Tak Nie Podwójna kontrola próbki Tak Tak Analiza 24 markerów DNA Tak Tak Konieczność uczestnictwa matki Nie Tak Możliwość pobrania próbek w domu Tak Nie Możliwość poboru próbek w placówce Tak Tak Wyniki po 3-5 dniach roboczych Tak (w przypadku badania wymazów z policzka; Mikroślady: 10-15 dni roboczych Tak (Ekspertyza sądowa do 14 dni) Pełnowartościowy dowód w sądzie Nie Tak Cena badania 1247 zł – próbki standardowe 1850 zł - mikroślady 1790 zł Możliwość płatności w ratach Tak Tak
 • 15. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK 5. Częste pytania WARTO WIEDZIEĆ... Wynik testu prywatnego jest tak samo pewny i wiarygodny jak wynik testu sądowego.  Czy wynik testu prywatnego jest tak samo pewny jak sądowego? TAK. Analiza próbek w laboratorium wygląda tak samo, niezależnie czy jest to badanie prywatne czy sądowe. Próbki koduje się w identyczny sposób, nie są one też rozdzielane przez pracowników laboratorium. Wynik badania jest zawsze pewny i jednoznaczny, wyklucza ojcostwo ze 100% pewnością lub potwierdza z prawdopodobieństwem wynoszącym ponad 99,99%.  Czy potrzebne jest skierowanie, aby wykonać test na ojcostwo? NIE. Aby zlecić badanie ojcostwa nie jest potrzebne żadne skierowanie. Test prywatny może zlecić każda osoba pełnoletnia. Test sądowy może być zlecony przez prywatną osobę, jak również przez sąd. Aby włączyć do badania osobę niepełnoletnią wymagana jest zgoda prawnych opiekunów.
 • 16. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK  Czy sąd uzna wynik wykonanego przeze mnie badania ojcostwa? W przypadku testu prywatnego wynik nie jest pełnowartościowym dowodem dla sądu z tego względu, że sąd nie ma pewności czy próbki zostały pobrane od właściwych osób. Można go natomiast potraktować jako wstępny dowód w sprawie, w oparciu o który zlecone zostanie sądowe ustalenie ojcostwa. W niektórych sytuacjach, gdy obie strony zgadzają się z wynikiem, zdarza się, że jest on dla sądu wystarczający. Pełnowartościowym dowodem w sądzie jest natomiast wynik testu na ojcostwo wykonany z zachowaniem procedury sądowej. Wiarygodność naszych testów potwierdza fakt, że współpracujemy z sądami, prokuraturą i specjalistami. Żaden z naszych testów nie został prawnie podważony przez prawie 10 lat naszego istnienia.  Dlaczego test do celów sądowych jest droższy? Wyższa cena testu sądowego jest związana z procedurą sądową zachowaną w czasie badania. Przy pobieraniu próbek wymagana jest obecność lekarza lub diagnosty wyznaczonego przez biegłego sądowego. Ponadto do wyniku dołączona zostaje ekspertyza.
 • 17. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK  Dlaczego w badaniu z zachowaniem procedury sądowej musi uczestniczyć matka? Udział matki w sądowym badaniu ojcostwa związany jest z koniecznością zachowania określonej procedury sądowej. W czasie sądowego badania ojcostwa zostaje ustalone również macierzyństwo - aby wykluczyć możliwość zamiany noworodka w szpitalu po urodzeniu. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy ojcostwo zostaje wykluczone.
 • 18. testDNA Laboratorium Sp. z o.o. | ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice | www.testDNA.pl NIP: 634-282-27-48 | Regon: 243413225 | KRS: 0000485925 | BEZPŁATNY PORADNIK Jeżeli masz pytania dotyczące testów lub potrzebujesz pomocy w wyborze badania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego i za pośrednictwem anonimowego czatu. Nasi konsultanci czekają na kontakt: Telefoniczny: Od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 do 21.00 Tel: 32 445 34 26 lub numer bezpłatny: 800 007 771 Mailowy: Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.30 Adres e-mail: biuro@testdna.pl Na czacie: Od pon. do pt. od 8.00 do 16.30. Czat online dostępny jest na naszych stronach www.ustalojcostwo.pl oraz www.testdna.pl Poradnik stworzony przez testDNA Services Sp. z o.o. ul. Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych: www.testdna.pl www.ustalojcostwo.pl 6. Informacje dodatkowe