SlideShare a Scribd company logo
∆οµές ∆εδοµένων σε C
Μάθηµα 7:
∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
∆ηµήτρης Ψούνης
Περιεχόµενα Μαθήµατος
Α. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
1. Ορισµός ∆∆Α
2. Βασικές Πράξεις
3. Υλοποίηση σε C: Αναζήτηση σε ∆∆Α
4. Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή σε ∆∆Α
5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α
Β. Ασκήσεις
2∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
1. Ορισµός ∆υαδικού ∆ένδρου Αναζήτησης
3∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
Το «∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης» (∆∆Α) είναι ένα δένδρο στο οποίο σε κάθε κόµβο έχει
αποθηκευτεί µία τιµή v και επιπλέον:
• Στις κορυφές του αριστερού υποδένδρου, έχουν αποθηκευτεί τιµές µικρότερες της v.
• Στις κορυφές του δεξιού υποδένδρου έχουν αποθηκευτεί τιµές µεγαλύτερες της v.
Σηµαντικό: Η ενδοδιατεταγµένη διαδροµή σε ένα ∆∆Α επιστρέφει τους αριθµούς του ∆∆Α σε αύξουσα σειρά
Παραδείγµατα ∆υαδικών ∆ένδρων Αναζήτησης:
11
146
19134
5 2617
∆∆Α που αποθηκεύει αριθµούς
john
ben pam
alice eve max tom
∆∆Α που αποθηκεύει συµβολοσειρές
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
2. Βασικές Πράξεις
4∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
Οι βασικές πράξεις σε ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης (επεκτείνοντας το δυαδικό δένδρο) είναι:
• Εισαγωγή ενός στοιχείου στο δένδρο (insert_BST)
• Αναζήτηση ενός στοιχείου στο δένδρο (search_BST)
• ∆ιαγραφή ενός στοιχείου από το δένδρο (delete_BST)
Παρατήρηση: Επεκτείνουµε τον ορισµό του ∆υαδικού ∆ένδρου, αφού η εισαγωγή και η διαγραφή
κόµβων από το ∆∆Α θα ακολουθούν κάποιο συγκεκριµένο αλγόριθµο, ώστε µετά από την εκτέλεση
των πράξεων το δένδρο να εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του ∆∆Α.
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
3. Υλοποίηση σε C: Αναζήτηση σε ∆∆Α
5∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
Η συνάρτηση «Αναζήτηση» ψάχνει για το στοιχείο Χ στο δυαδικό δένδρο αναζήτησης και
επιστρέφει ΝΑΙ/ΌΧΙ ανάλογα µε το αν το στοιχείο υπάρχει στο δένδρο:
Σκιαγράφηση αλγορίθµου:
Θέτει Κ = ρίζα του δένδρου
Επανέλαβε όσο Κ ≠ KENO
Αν (Χ = Κ)
Επέστρεψε ΝΑΙ
Αλλιώς αν (Χ > Κ)
Θέσε Κ=δεξί παιδί της Κ.
Αλλιώς αν (Χ < Κ)
Θέσε Κ=αριστερό παιδί της Κ.
Τέλος-Επανάληψης
Επέστρεψε ΟΧΙ
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
3. Υλοποίηση σε C: Αναζήτηση σε ∆∆Α
6∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
Παράδειγµα Αναζήτησης του δεδοµένου 8 (κόκκινο χρώµα) και του 17 (µπλέ χρώµα)
Αναζήτηση του 8: 10(αριστερά), 6(δεξιά), 7(δεξιά), 8 (βρέθηκε). Απάντηση: ΝΑΙ
Αναζήτηση του 17: 10(δεξιά), 14 (δεξιά), 19(αριστερά). ΚΕΝΟ. Απάντηση: ΟΧΙ
10
146
1975
82
3
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
3. Υλοποίηση σε C: Αναζήτηση σε ∆∆Α
7∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
/* TR_search_BST(): anazitisi tou x sto
DDA me riza root */
int TR_search_BST(TREE_PTR root, elem x)
{
TREE_PTR current;
current=root;
while (current!=NULL)
{
if (x == current->data)
return TRUE;
else if (x < current->data)
current=current->left;
else // x > current->data
current=current->right;
}
return FALSE;
}
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
4. Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή σε ∆∆Α
8∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
Σκιαγράφηση αλγορίθµου:
Αν Τ είναι άδειο, τοποθέτησε το x ως ρίζα. Επέστρεψε TRUE
Θέσε Κ=ρίζα του δένδρου
Επανέλαβε:
Αν x==K
Επέστρεψε FALSE
Αλλιώς αν x<K
Αν Κ δεν έχει αριστερό παιδί:
Κατασκεύασε αριστερό παιδί της K με δεδομένο x. Επέστρεψε TRUE
Αλλιώς
Θέσε K=αριστερό παιδί του Κ.
Αλλιώς // x>K
Αν Κ δεν έχει δεξί παιδί:
Κατασκεύασε δεξί παιδί του K με δεδομένο x. Επέστρεψε TRUE
Αλλιώς
Θέσε K=δεξί παιδί του Κ.
Ο αλγόριθµος «Εισαγωγής σε ∆∆Α» δεδοµένου ενός ∆∆Α Τ και ενός δεδοµένου x:
• Αν το x υπάρχει στο δένδρο Τ επιστρέφει FALSE
• Αν το x δεν υπάρχει στο δένδρο Τ το εισάγει σε θέση που σέβεται το ∆∆Α.
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
4. Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή σε ∆∆Α
9∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
Παράδειγµα Εισαγωγής του δεδοµένου 17
10
146
1975
82
3
10
146
1975
82
3
17
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
4. Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή σε ∆∆Α
10∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
/* TR_insert_BST(): eisagwgi tou x
sto DDA me riza root */
int TR_insert_BST(TREE_PTR *root, elem x)
{
TREE_PTR current;
/* 1. Eisagwgi se adeio dentro */
if (*root==NULL)
{
TR_insert_root(root, x);
return TRUE;
}
/* 2. Anazitisi + Eisagwgi sto dendro */
current=*root;
while (1)
{
if (x == current->data)
return FALSE;
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
4. Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή σε ∆∆Α
11∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
else if (x < current->data)
{
if (current->left==NULL)
{
TR_insert_left(current,x);
return TRUE;
}
else
current=current->left;
}
else // x > current->data
{
if (current->right==NULL)
{
TR_insert_right(current,x);
return TRUE;
}
else
current=current->right;
}
}
}
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α
12∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
Ο αλγόριθµος «∆ιαγραφής σε ∆∆Α» παίρνει ως όρισµα ένα δένδρο Τ και ένα δεδοµένο x (που
υπάρχει στο δένδρο) και ξεχωρίζει 3 περιπτώσεις:
• Αν ο κόµβος του x δεν έχει παιδιά, τότε διαγράφουµε τον κόµβο.
10
146
1975
82
3
Παράδειγµα: ∆ιαγραφή του «8»
ΠΡΙΝ 10
146
1975
2
3
ΜΕΤΑ
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α
13∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
• Αν ο κόµβος του x έχει ένα παιδί, τότε διαγράφουµε τον κόµβο και το παιδί του τον
αντικαθιστά.
10
146
1975
82
3
Παράδειγµα: ∆ιαγραφή του «5»
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 10
146
197
8
2
3
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α
14∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
• Αν ο κόµβος του x έχει δύο παιδιά, τότε: Βρίσκουµε τον επόµενο στην ενδοδιατεταγµένη
διαδροµή και αντικαθιστούµε τον x µε αυτόν.
• Περίπτωση 1: Το δεξί παιδί του x δεν έχει αριστερό παιδί
• Τότε ο x αντικαθίσταται από το δεξί παιδί του (που διατηρεί το δεξί υποδένδρο του).
10
146
1975
82
3
Παράδειγµα: ∆ιαγραφή του «6»
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 10
147
1985
2
3
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α
15∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
• Αν ο κόµβος του x έχει δύο παιδιά, τότε: Βρίσκουµε τον επόµενο στην ενδοδιατεταγµένη
διαδροµή (y) και αντικαθιστούµε τον x µε αυτόν.
• Περίπτωση 2: Το δεξί παιδί του x έχει αριστερό παιδί
• Ο y παίρνει τη θέση του x
• Ο κόµβος του y αντικαθίσταται από το δεξί υποδένδρο του y
Παράδειγµα: ∆ιαγραφή του «10»
ΠΡΙΝ
ΜΕΤΑ
10
147
19135
2 11
12
11
147
19135
2 12
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α
16∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
/* TR_delete_BST(): diagrafi tou x
apo to DDA me riza root */
int TR_delete_BST(TREE_PTR *root, elem x)
{
TREE_PTR current, parent, nextOrdered;
int p; /* 1. deksi paidi, 2. aristero paidi tou current */
int temp;
/* 1. Anazitisi tou komvou */
parent=NULL;
current=*root;
while (current!=NULL)
{
if (x == current->data)
break;
else if (x < current->data)
{
parent=current;
p=1;
current=current->left;
}
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α
17∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
else // x > current->data
{
parent=current;
p=2;
current=current->right;
}
}
if (current==NULL)
return FALSE;
/* 2.1 An den exei paidia */
if (current->left==NULL && current->right==NULL)
{
free(current);
if (parent==NULL)
*root=NULL;
else
if (p==1)
parent->left=NULL;
else
parent->right=NULL;
return TRUE;
}
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α
18∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
/* 2.2 Exei mono aristero paidi */
else if (current->left!=NULL && current->right==NULL)
{
if (parent==NULL)
*root=current->left;
else
if (p==1)
parent->left=current->left;
else
parent->right=current->left;
free(current);
return TRUE;
}
/* 2.3 Exei mono deksi paidi */
else if (current->left==NULL && current->right!=NULL)
{
if (parent==NULL)
*root=current->right;
else
if (p==1)
parent->left=current->right;
else
parent->right=current->right;
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α
19∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
free(current);
return TRUE;
}
/* 2.4 Exei aristero kai deksi paidi */
else
{
/* 2.4.1 Vriskei ton epomeno stin endodiatetagmeni */
p=1;
nextOrdered=current->right;
while (nextOrdered->left!=NULL)
{
parent=nextOrdered;
nextOrdered=nextOrdered->left;
p=2;
}
/*2.4.2 Antallassei times me ton komvo pou diagrafetai */
current->data=nextOrdered->data;
A. Θεωρία
1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης
5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α
20∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
/*2.4.3 Diagrafei ton komvo */
if (p==1) /*2.4.3.1 O epomenos einai to deksi paidi */
{
current->right=nextOrdered->right;
free(nextOrdered);
}
else
{
parent->left=nextOrdered->right;
free(nextOrdered);
}
}
}
Β. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1: Μελέτη Προγράµµατος
∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης 21
Μελετήστε το project tree.dev στο οποίο υλοποιούνται οι βασικές πράξεις των δυαδικών
δένδρων αναζήτησης που µελετήσαµε στο µάθηµα.
Β. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2: Εκτέλεση «µε το χέρι»
∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης 22
1. Εισάγετε τα ακόλουθα δεδοµένα σε ένα ∆∆Α: «10 6 3 9 12 5 4 2 1 8».
2. ∆ιαγράψτε τον κόµβο 12
3. Εισάγετε τον κόµβο 7
Β. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2: Εκτέλεση «µε το χέρι»
∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης 23
4. ∆ιαγράψτε τον κόµβο 3
5. ∆ώστε την ενδοδιατεταγµένη διαπέραση του δένδρου
6. Κατασκεύαστε πλήρες δυαδικό δένδρο αναζήτησης που να περιέχει τα περιεχόµενα του
δένδρου .

More Related Content

What's hot

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Dimitris Psounis
 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
Dimitris Psounis
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Dimitris Psounis
 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
Dimitris Psounis
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
Dimitris Psounis
 

What's hot (20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 - ΔΕΙΚΤΕΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 14 - ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 17 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΠΙΝΑΚΕΣ
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 13 - ΔΟΜΕΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 12
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 11
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 16 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
Η Γλώσσα C - Μάθημα 2
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΤΕΛΕΣΤΕΣ και η ΔΟΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΗ ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Η ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 15 - ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 5 - ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 10
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 3
 
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9 ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
ΓΛΩΣΣΑ C - ΜΑΘΗΜΑ 9
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
Η Γλώσσα C - Μάθημα 1
 
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
 

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis
 

More from Dimitris Psounis (20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
 
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
 
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
 
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
 
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
 
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
 
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 32
 
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31
ΠΛΗ31 ΤΕΣΤ 31
 

Recently uploaded

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ssuser503807
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
nikzoit
 
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdfthem_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
konstantinantountoum1
 
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptxΕργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Eugenia Kosmatou
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
nikzoit
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Eugenia Kosmatou
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
nikzoit
 
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.docΣχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Tassos Karampinis
 
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
vastsielou
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
konstantinantountoum1
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Newsroom8
 
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
konstantinantountoum1
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docxSxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
Tassos Karampinis
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Tassos Karampinis
 
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
Eugenia Kosmatou
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
 
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdfthem_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
 
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptxΕργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
Εργασίες Οδύσσειας Α2, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, 2023-24.pptx
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΛΙΑ).ppt
 
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.docΣχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
 
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
 
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
Θέματα χημείας -Πανελλαδικές εξετάσεις 2024
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
 
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docxSxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
 
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Πέτρα και νερό", Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολ...
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
 

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7

 • 1. ∆οµές ∆εδοµένων σε C Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. Περιεχόµενα Μαθήµατος Α. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 1. Ορισµός ∆∆Α 2. Βασικές Πράξεις 3. Υλοποίηση σε C: Αναζήτηση σε ∆∆Α 4. Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή σε ∆∆Α 5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α Β. Ασκήσεις 2∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης
 • 3. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 1. Ορισµός ∆υαδικού ∆ένδρου Αναζήτησης 3∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης Το «∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης» (∆∆Α) είναι ένα δένδρο στο οποίο σε κάθε κόµβο έχει αποθηκευτεί µία τιµή v και επιπλέον: • Στις κορυφές του αριστερού υποδένδρου, έχουν αποθηκευτεί τιµές µικρότερες της v. • Στις κορυφές του δεξιού υποδένδρου έχουν αποθηκευτεί τιµές µεγαλύτερες της v. Σηµαντικό: Η ενδοδιατεταγµένη διαδροµή σε ένα ∆∆Α επιστρέφει τους αριθµούς του ∆∆Α σε αύξουσα σειρά Παραδείγµατα ∆υαδικών ∆ένδρων Αναζήτησης: 11 146 19134 5 2617 ∆∆Α που αποθηκεύει αριθµούς john ben pam alice eve max tom ∆∆Α που αποθηκεύει συµβολοσειρές
 • 4. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 2. Βασικές Πράξεις 4∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης Οι βασικές πράξεις σε ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης (επεκτείνοντας το δυαδικό δένδρο) είναι: • Εισαγωγή ενός στοιχείου στο δένδρο (insert_BST) • Αναζήτηση ενός στοιχείου στο δένδρο (search_BST) • ∆ιαγραφή ενός στοιχείου από το δένδρο (delete_BST) Παρατήρηση: Επεκτείνουµε τον ορισµό του ∆υαδικού ∆ένδρου, αφού η εισαγωγή και η διαγραφή κόµβων από το ∆∆Α θα ακολουθούν κάποιο συγκεκριµένο αλγόριθµο, ώστε µετά από την εκτέλεση των πράξεων το δένδρο να εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του ∆∆Α.
 • 5. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 3. Υλοποίηση σε C: Αναζήτηση σε ∆∆Α 5∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης Η συνάρτηση «Αναζήτηση» ψάχνει για το στοιχείο Χ στο δυαδικό δένδρο αναζήτησης και επιστρέφει ΝΑΙ/ΌΧΙ ανάλογα µε το αν το στοιχείο υπάρχει στο δένδρο: Σκιαγράφηση αλγορίθµου: Θέτει Κ = ρίζα του δένδρου Επανέλαβε όσο Κ ≠ KENO Αν (Χ = Κ) Επέστρεψε ΝΑΙ Αλλιώς αν (Χ > Κ) Θέσε Κ=δεξί παιδί της Κ. Αλλιώς αν (Χ < Κ) Θέσε Κ=αριστερό παιδί της Κ. Τέλος-Επανάληψης Επέστρεψε ΟΧΙ
 • 6. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 3. Υλοποίηση σε C: Αναζήτηση σε ∆∆Α 6∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης Παράδειγµα Αναζήτησης του δεδοµένου 8 (κόκκινο χρώµα) και του 17 (µπλέ χρώµα) Αναζήτηση του 8: 10(αριστερά), 6(δεξιά), 7(δεξιά), 8 (βρέθηκε). Απάντηση: ΝΑΙ Αναζήτηση του 17: 10(δεξιά), 14 (δεξιά), 19(αριστερά). ΚΕΝΟ. Απάντηση: ΟΧΙ 10 146 1975 82 3
 • 7. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 3. Υλοποίηση σε C: Αναζήτηση σε ∆∆Α 7∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης /* TR_search_BST(): anazitisi tou x sto DDA me riza root */ int TR_search_BST(TREE_PTR root, elem x) { TREE_PTR current; current=root; while (current!=NULL) { if (x == current->data) return TRUE; else if (x < current->data) current=current->left; else // x > current->data current=current->right; } return FALSE; }
 • 8. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 4. Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή σε ∆∆Α 8∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης Σκιαγράφηση αλγορίθµου: Αν Τ είναι άδειο, τοποθέτησε το x ως ρίζα. Επέστρεψε TRUE Θέσε Κ=ρίζα του δένδρου Επανέλαβε: Αν x==K Επέστρεψε FALSE Αλλιώς αν x<K Αν Κ δεν έχει αριστερό παιδί: Κατασκεύασε αριστερό παιδί της K με δεδομένο x. Επέστρεψε TRUE Αλλιώς Θέσε K=αριστερό παιδί του Κ. Αλλιώς // x>K Αν Κ δεν έχει δεξί παιδί: Κατασκεύασε δεξί παιδί του K με δεδομένο x. Επέστρεψε TRUE Αλλιώς Θέσε K=δεξί παιδί του Κ. Ο αλγόριθµος «Εισαγωγής σε ∆∆Α» δεδοµένου ενός ∆∆Α Τ και ενός δεδοµένου x: • Αν το x υπάρχει στο δένδρο Τ επιστρέφει FALSE • Αν το x δεν υπάρχει στο δένδρο Τ το εισάγει σε θέση που σέβεται το ∆∆Α.
 • 9. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 4. Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή σε ∆∆Α 9∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης Παράδειγµα Εισαγωγής του δεδοµένου 17 10 146 1975 82 3 10 146 1975 82 3 17
 • 10. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 4. Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή σε ∆∆Α 10∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης /* TR_insert_BST(): eisagwgi tou x sto DDA me riza root */ int TR_insert_BST(TREE_PTR *root, elem x) { TREE_PTR current; /* 1. Eisagwgi se adeio dentro */ if (*root==NULL) { TR_insert_root(root, x); return TRUE; } /* 2. Anazitisi + Eisagwgi sto dendro */ current=*root; while (1) { if (x == current->data) return FALSE;
 • 11. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 4. Υλοποίηση σε C: Εισαγωγή σε ∆∆Α 11∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης else if (x < current->data) { if (current->left==NULL) { TR_insert_left(current,x); return TRUE; } else current=current->left; } else // x > current->data { if (current->right==NULL) { TR_insert_right(current,x); return TRUE; } else current=current->right; } } }
 • 12. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α 12∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης Ο αλγόριθµος «∆ιαγραφής σε ∆∆Α» παίρνει ως όρισµα ένα δένδρο Τ και ένα δεδοµένο x (που υπάρχει στο δένδρο) και ξεχωρίζει 3 περιπτώσεις: • Αν ο κόµβος του x δεν έχει παιδιά, τότε διαγράφουµε τον κόµβο. 10 146 1975 82 3 Παράδειγµα: ∆ιαγραφή του «8» ΠΡΙΝ 10 146 1975 2 3 ΜΕΤΑ
 • 13. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α 13∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης • Αν ο κόµβος του x έχει ένα παιδί, τότε διαγράφουµε τον κόµβο και το παιδί του τον αντικαθιστά. 10 146 1975 82 3 Παράδειγµα: ∆ιαγραφή του «5» ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 10 146 197 8 2 3
 • 14. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α 14∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης • Αν ο κόµβος του x έχει δύο παιδιά, τότε: Βρίσκουµε τον επόµενο στην ενδοδιατεταγµένη διαδροµή και αντικαθιστούµε τον x µε αυτόν. • Περίπτωση 1: Το δεξί παιδί του x δεν έχει αριστερό παιδί • Τότε ο x αντικαθίσταται από το δεξί παιδί του (που διατηρεί το δεξί υποδένδρο του). 10 146 1975 82 3 Παράδειγµα: ∆ιαγραφή του «6» ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 10 147 1985 2 3
 • 15. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α 15∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης • Αν ο κόµβος του x έχει δύο παιδιά, τότε: Βρίσκουµε τον επόµενο στην ενδοδιατεταγµένη διαδροµή (y) και αντικαθιστούµε τον x µε αυτόν. • Περίπτωση 2: Το δεξί παιδί του x έχει αριστερό παιδί • Ο y παίρνει τη θέση του x • Ο κόµβος του y αντικαθίσταται από το δεξί υποδένδρο του y Παράδειγµα: ∆ιαγραφή του «10» ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 10 147 19135 2 11 12 11 147 19135 2 12
 • 16. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α 16∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης /* TR_delete_BST(): diagrafi tou x apo to DDA me riza root */ int TR_delete_BST(TREE_PTR *root, elem x) { TREE_PTR current, parent, nextOrdered; int p; /* 1. deksi paidi, 2. aristero paidi tou current */ int temp; /* 1. Anazitisi tou komvou */ parent=NULL; current=*root; while (current!=NULL) { if (x == current->data) break; else if (x < current->data) { parent=current; p=1; current=current->left; }
 • 17. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α 17∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης else // x > current->data { parent=current; p=2; current=current->right; } } if (current==NULL) return FALSE; /* 2.1 An den exei paidia */ if (current->left==NULL && current->right==NULL) { free(current); if (parent==NULL) *root=NULL; else if (p==1) parent->left=NULL; else parent->right=NULL; return TRUE; }
 • 18. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α 18∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης /* 2.2 Exei mono aristero paidi */ else if (current->left!=NULL && current->right==NULL) { if (parent==NULL) *root=current->left; else if (p==1) parent->left=current->left; else parent->right=current->left; free(current); return TRUE; } /* 2.3 Exei mono deksi paidi */ else if (current->left==NULL && current->right!=NULL) { if (parent==NULL) *root=current->right; else if (p==1) parent->left=current->right; else parent->right=current->right;
 • 19. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α 19∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης free(current); return TRUE; } /* 2.4 Exei aristero kai deksi paidi */ else { /* 2.4.1 Vriskei ton epomeno stin endodiatetagmeni */ p=1; nextOrdered=current->right; while (nextOrdered->left!=NULL) { parent=nextOrdered; nextOrdered=nextOrdered->left; p=2; } /*2.4.2 Antallassei times me ton komvo pou diagrafetai */ current->data=nextOrdered->data;
 • 20. A. Θεωρία 1. ∆υαδικό ∆ένδρο Αναζήτησης 5. Υλοποίηση σε C: ∆ιαγραφή σε ∆∆Α 20∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης /*2.4.3 Diagrafei ton komvo */ if (p==1) /*2.4.3.1 O epomenos einai to deksi paidi */ { current->right=nextOrdered->right; free(nextOrdered); } else { parent->left=nextOrdered->right; free(nextOrdered); } } }
 • 21. Β. Ασκήσεις Εφαρµογή 1: Μελέτη Προγράµµατος ∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης 21 Μελετήστε το project tree.dev στο οποίο υλοποιούνται οι βασικές πράξεις των δυαδικών δένδρων αναζήτησης που µελετήσαµε στο µάθηµα.
 • 22. Β. Ασκήσεις Εφαρµογή 2: Εκτέλεση «µε το χέρι» ∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης 22 1. Εισάγετε τα ακόλουθα δεδοµένα σε ένα ∆∆Α: «10 6 3 9 12 5 4 2 1 8». 2. ∆ιαγράψτε τον κόµβο 12 3. Εισάγετε τον κόµβο 7
 • 23. Β. Ασκήσεις Εφαρµογή 2: Εκτέλεση «µε το χέρι» ∆ηµήτρης Ψούνης, ∆οµές ∆εδοµένων σε C, Μάθηµα 7: ∆υαδικά ∆ένδρα Αναζήτησης 23 4. ∆ιαγράψτε τον κόµβο 3 5. ∆ώστε την ενδοδιατεταγµένη διαπέραση του δένδρου 6. Κατασκεύαστε πλήρες δυαδικό δένδρο αναζήτησης που να περιέχει τα περιεχόµενα του δένδρου .