SlideShare a Scribd company logo
VEROUDERDE ASSETS HOEVEN NOG NIET MET PENSIOEN
MaintHet magazine van de NVDO
NL
Maintenance Manager of the Year Hans Peters: ‘De nominatie
is het al waard om ervoor te gaan’ | Drones beter inzetbaar
door aanpassing regels | Brouwen op een duurzamere manier
IMA10_
MA_Co
verMaint.indd
29
TWAALFDEJAARGANG–LOSSEVERKOOPPRIJS€17,00
10
15
www.imaintain.info
36 MaintNL 10 - 2015 
De Vloer Op
Hoe onderhoud je een terminal met veertig mensen? Drie verschil-
lende medewerkers van Botlek Tank Terminal (BTT) vertellen over
hun werkzaamheden en hoe het er aan toe gaat op de vloer van het
Rotterdamse bedrijf. Ingrid Rompa
Er liggen drie enorme zeeschepen aan de
steigers van Botlek Tank Terminal (BTT).
‘We hebben hier vier steigers voor de op-
en overslag van vloeibare bulkproducten’,
vertelt terminal manager Frank de Leng
enthousiast. ‘Aan onze 425 meter lange
zeesteiger kunnen in totaal vier schepen
worden behandeld.’
Voorheen stond hier een oude graansilo,
zegt Frank. ‘Destijds is besloten om van de
Agri Bulk Terminal een vloeibare bulkter-
minal te maken. In 2010 zijn we begonnen
met bouwen. We hebben nu 120.000 kuub
opslagcapaciteit voor benzinecomponen-
ten en diesel. We hebben ook nog 80.000
kuub niet-geclassificeerd product.’ De toen-
malige eigenaren hebben een joint venture
gevormd en dat is Botlek Tank Terminal
geworden. ‘Ondertussen zijn we enige over-
names verder.’
De terminal heeft nu 34 opslagtanks in
gebruik met minerale oliën, biodiesel en
eetbare oliën. ‘Volgend jaar komt er een
aantal tanks bij. We willen uitbreiden tot
maximaal 750.000 kuub. De tanks die we
nu hebben staan, zijn 30 meter hoog. De
nieuwe tanks worden maximaal 48 meter.’
Op de terminal werken in totaal veertig
medewerkers. ‘Er wordt gewerkt met een
vijfploegensysteem’, licht Frank toe. ‘Elke
shift heeft vier man; één man binnen en
drie man buiten. Dat zijn onze terminal
movement operators. Zij zijn operationeel
verantwoordelijk voor het veilig en effici-
ent laden en lossen van vrachtauto’s, trei-
nen en zeeschepen. Daarnaast houden ze
zich bezig met klein onderhoud. Het groot
onderhoud besteden we uit aan een hoofd-
contractor.’
BTT heeft zelf wel een technische dienst
ter ondersteuning. ‘Hiermee proberen we
inzichtelijk te maken dat we voldoende
onderhoud plegen aan onze terminal. De
technische dienst is het administratieve
zenuwcentrum voor inspecties, bijvoor-
beeld vanuit IL&T (Inspectie leefomgeving
en transport). Je kunt tegenwoordig alleen
laten zien of je wel voldoet aan de wet- en
regelgeving en de PGS29 door een afgete-
kend certificaat.’ Het afvinken wordt steeds
belangrijker volgens Frank. ‘Wij willen dit
nu met behulp van een tablet makkelijker
en inzichtelijker gaan maken. Veiligheid en
onderhoud doe je in principe voor jezelf.
Wanneer je het voor jezelf goed regelt, pro-
fiteert je omgeving mee en zo voorkom je
ellende.’
Brandveiligheid speelt een belangrijke rol
op de terminal voor stoffen met een vlam-
punt onder de honderd graden. ‘Ook stof-
fen met een vlampunt boven de honderd
graden mogen hier liggen. Dat betekent dat
we biodiesel mogen opslaan, plantaardige
olie en vet. De producten komen binnen
met grote schepen. Vervolgens gaat het via
spoor of de weg naar diverse eindbestem-
mingen in Duitsland, België et cetera. We
hebben op de terminal laad- en losstations
voor vrachtwagens én treinen. De produc-
ten worden echter ook met kleinere sche-
pen naar Engeland, Noorwegen en Zweden
getransporteerd.’
Groter en sneller
Allround operator Hans Muller zit achter
een groot aantal beeldschermen. ‘We heb-
ben overal camera’s geplaatst. Op elke
steiger staan er een paar. Op die manier
kunnen we de schepen scherp in de gaten
houden. Met name op het many folt, de
plek waar de slangen worden aangesloten.
Mocht de slang eraf schieten, dan zien we
dat en kunnen we meteen actie onderne-
men. Hiermee proberen we te voorkomen
dat de producten in het zeewater terechtko-
men. Daarom persen we ook altijd de slang
die we aansluiten af op zes bar. Hiermee
kijken we of er geen lekkages zijn bij de
aansluiting. Zonder deze camera's zou er
altijd iemand op de steiger aanwezig moe-
ten zijn.’
BTT onderscheidt zich van andere terminals
door de efficiency en nieuwbouw, vult Frank
aan. ‘We hebben enorm ingezet op automa-
tisering. Dat betekent dat bijna alle proces-
sen gedigitaliseerd zijn. Het gaat dus veel
sneller dan voorheen en er worden minder
‘Complexere operaties
mogelijk door efficiency’
Naam: Frank de Leng
Leeftijd: 55
Opleiding: Hogere zeevaartschool
Bedrijf: Botlek Tank Terminal
Functie: Terminal manager
Soort werkzaamheden: leiding
voeren.
PROFIEL
Frank de Leng: ‘Wanneer
je onderhoud voor jezelf
goed regelt, profiteert je
omgeving mee en voorkom
je ellende.’
MaintNL 10 - 2015  37
fouten gemaakt. We kunnen meer complexe
operaties tegelijkertijd laten verlopen.
Klanten kunnen inloggen en online zien wat
er gebeurt met hun bestelling. Dat betekent
wel dat onze mensen anders zijn gaan wer-
ken in de loop van de tijd. De medewerkers
zijn allemaal om- en bijgeschoold.’
Met zijn 21 jaar is operator Thomas Thiel
een van de jongste medewerkers. Hij houdt
zich onder meer bezig met het laden en los-
sen van schepen, treinen en vrachtauto’s.
‘Vooraf wordt met de klant bepaald welk
product ze willen’, legt Thomas uit. ‘Wij
bepalen vervolgens welke leiding wordt
gebruikt. Wanneer het schip aan de steiger
ligt, wordt de slang aangesloten. Je kunt het
vergelijken met het tanken van benzine met
je auto, maar dan ‘ietsje’ groter en sneller.’
Thomas loopt naar een carrousel. ‘Hier kun-
nen we verschillende leidingen aan ver-
FOTO’S:INGRIDROMPAENWIMRAAIJEN
Naam: Hans Muller
Leeftijd: 34
Opleiding: Vapro A en bezig met
Vapro B
Bedrijf: Botlek Tank Terminal
Functie: Allround operator
Soort werkzaamheden: schepen,
treinen en vrachtauto’s laden en
lossen, en binnendienst.
PROFIEL
38 MaintNL 10 - 2015 
De Vloer Op
schillende tanks koppelen. Met die combi-
natie kunnen we het schip laden of lossen.
We werken hier meestal met z’n drieën. De
slangen koppelen we aan met behulp van
een kraan, dus in principe hoeven we daar
fysiek vrij weinig aan te doen.’
Onderhoud
Thomas heeft oorspronkelijk een opleiding
gevolgd in onderhoud. ‘Ik ben hier tijdens
mijn stage terecht gekomen. Ik ben onder
meer gebleven omdat ik een opleiding kon
krijgen, vier dagen werken en dan één dag
naar school. Het werk ligt me wel. Je hebt
best veel vrijheid en elke dag is anders.
Bovendien ben je heel veel buiten. Dat vind
ik lekker. En we hebben een leuke ploeg.’
Zijn opleiding heeft hij inmiddels afgerond.
‘Nu werk ik zeven dagen achter elkaar en
dan ben ik vijf dagen vrij. We werken in
verschillende ploegen in ochtend-, middag-
en nachtdiensten.’
Tijdens zijn werk heeft hij regelmatig con-
tact met zijn collega’s via de portofoon. ‘Dat
is heel handig’, vindt Thomas. ‘Je hebt
elkaar meteen te pakken. Bovendien heb je
contact met iedereen in plaats van één-op-
één. Ik luister ook constant mee. Daardoor
weet je precies wat er aan de hand is.’
We lopen ondertussen over de 425 meter
lange zeesteiger. ‘Dit schip wordt momen-
teel geladen’, legt hij uit. ‘Dat gebeurt met
deze groene slangen. De meeste zeesche-
pen komen uit het buitenland. Kijk, op dit
schip staat een man op wacht bij het many
folt, dat heet een dekwacht. Hij houdt in de
gaten of het laden of lossen goed en veilig
gebeurt. Wij gebruiken hier camera’s voor,
maar op het schip moet ook altijd iemand
op wacht staan. Dat zijn de veiligheidsvoor-
schriften.’
Onderdeel van zijn werkzaamheden is het
onderhoudscontrolerondje. ‘De terminal is
nu nog vrij nieuw, dus het onderhoud valt
op zich erg mee. Veel werkzaamheden val-
len nog onder de garantie. Daarom mogen
we zelf vrij weinig doen. We kijken wel
dagelijks de pompjes na om te zien of er
nog genoeg olie in zit en of we geen lekka-
ges hebben. Als er olie moet worden bijge-
vuld, dan doen we dat zelf. Wij doen vooral
het klein onderhoud. Dingetjes die kapot
gaan, repareren we zelf, zoals het vervan-
gen van een pakking. Op de aftap van deze
steigerleidingen hebben we onlangs platen
gezet. Als we van product wisselen, kunnen
we hem hier leeg halen. Bijvoorbeeld als we
omschakelen van benzine naar diesel.’
Een ander voorbeeld van onderhoudswerk-
zaamheden is het vervangen van koolstof-
bedden in de dampverwerkingsunit, het
apparaat dat benzinedamp omzet in benzi-
ne. ‘Als we een schip laden, sluiten we daar
nog een extra slang op aan’, legt Thomas
uit. ‘De damp die uit het schip komt, wordt
opgevangen en weer omgezet in benzine. In
die tanks zitten koolstofbedden. Die waren
toe aan vervanging. Met behulp van een
bedrijf met een vacuümwagen hebben we
het leeggezogen en later gevuld met verse
koolstof. Dat was heel leuk om te doen.’
Manager Frank gelooft in de eigen verant-
woordelijkheid van zijn mensen. Hij vindt
het ook belangrijk om ze te stimuleren.
Zijn motto is: ‘If you do not change direc-
tion, you may end where you are heading’.
‘Ik heb veel geleerd op mijn reizen. Daar-
om ben ik er van overtuigd dat er op een
bepaald niveau invloed wordt uitgeoefend
op het doen en laten en het handelen van
mensen. Die wijsheid probeer ik mee te
nemen in mijn werk. Ik probeer altijd het
maximale uit mensen te halen. En ik kan
goed los laten. We zijn een 24-uurs bedrijf,
dus als je eigen verantwoordelijkheid niet
bij een chef kunt neerleggen, dan maak je
voor jezelf het leven een hel. Bovendien
geef je je medewerkers een stukje uitda-
ging in hun werk. Dat is ook het leuke van
het werken in een kleinere organisatie: de
lijnen zijn hier redelijk kort.’ ■
Thomas Thiel: ‘Je kunt het
vergelijken met het tanken
van benzine met je auto,
maar dan ‘ietsje’ groter en
sneller.’
Naam: Thomas Thiel
Leeftijd: 21
Opleiding: Vapro A
Bedrijf: Botlek Tank Terminal
Functie: Operator
Soort werkzaamheden: schepen,
treinen en vrachtauto’s laden en
lossen.
PROFIEL

More Related Content

Viewers also liked

Unity game work flow
Unity game work flowUnity game work flow
Unity game work flow
davidhall1415
 
Remote Controlling of Home Appliance
Remote Controlling of Home ApplianceRemote Controlling of Home Appliance
Remote Controlling of Home Appliance
Md. Moneruzzaman
 
Verslag van de technische compliance bijeenkomst van do.19Mei16
Verslag van de technische compliance bijeenkomst van do.19Mei16Verslag van de technische compliance bijeenkomst van do.19Mei16
Verslag van de technische compliance bijeenkomst van do.19Mei16
Geert Henk Wijnants
 
Módulo 6 gestão de ginásios e centros de lazer
Módulo 6  gestão de ginásios e centros de lazer Módulo 6  gestão de ginásios e centros de lazer
Módulo 6 gestão de ginásios e centros de lazer
diana oliveira
 
Understanding culture in ghrm
Understanding culture in ghrmUnderstanding culture in ghrm
Understanding culture in ghrm
sai kumar
 
Propiedades del concreto
Propiedades del concretoPropiedades del concreto
Propiedades del concreto
Naydi Chinga Garcia
 
Hal dan Maqam
Hal dan MaqamHal dan Maqam
Hal dan Maqam
noorzieyatulnadiha
 

Viewers also liked (8)

Unity game work flow
Unity game work flowUnity game work flow
Unity game work flow
 
New Document (1)
New Document (1)New Document (1)
New Document (1)
 
Remote Controlling of Home Appliance
Remote Controlling of Home ApplianceRemote Controlling of Home Appliance
Remote Controlling of Home Appliance
 
Verslag van de technische compliance bijeenkomst van do.19Mei16
Verslag van de technische compliance bijeenkomst van do.19Mei16Verslag van de technische compliance bijeenkomst van do.19Mei16
Verslag van de technische compliance bijeenkomst van do.19Mei16
 
Módulo 6 gestão de ginásios e centros de lazer
Módulo 6  gestão de ginásios e centros de lazer Módulo 6  gestão de ginásios e centros de lazer
Módulo 6 gestão de ginásios e centros de lazer
 
Understanding culture in ghrm
Understanding culture in ghrmUnderstanding culture in ghrm
Understanding culture in ghrm
 
Propiedades del concreto
Propiedades del concretoPropiedades del concreto
Propiedades del concreto
 
Hal dan Maqam
Hal dan MaqamHal dan Maqam
Hal dan Maqam
 

Similar to Botlek Tank Terminals

Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Koninklijke Marine
Koninklijke MarineKoninklijke Marine
Koninklijke Marine
Global Green Connections
 
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakbladArtikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakbladIvo van der Gaag
 
artikel De stuurlui staan aan wal, NT 4-10 februari 2015
artikel De stuurlui staan aan wal, NT 4-10 februari 2015artikel De stuurlui staan aan wal, NT 4-10 februari 2015
artikel De stuurlui staan aan wal, NT 4-10 februari 2015Margo Blikman
 
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiek
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiekGva 13052015 smart media fokustransport&logistiek
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiekCombinant nv
 
Facility management_kmo insider126_panelgesprek_ifma
Facility management_kmo insider126_panelgesprek_ifmaFacility management_kmo insider126_panelgesprek_ifma
Facility management_kmo insider126_panelgesprek_ifma
Muriel Walter
 
Magazine_DeHaven_2015_LR_
Magazine_DeHaven_2015_LR_Magazine_DeHaven_2015_LR_
Magazine_DeHaven_2015_LR_Janny Kok
 
Opslagtanks 2015
Opslagtanks 2015Opslagtanks 2015
Opslagtanks 2015Barbara Kr
 

Similar to Botlek Tank Terminals (8)

Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Koninklijke Marine
Koninklijke MarineKoninklijke Marine
Koninklijke Marine
 
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakbladArtikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
 
artikel De stuurlui staan aan wal, NT 4-10 februari 2015
artikel De stuurlui staan aan wal, NT 4-10 februari 2015artikel De stuurlui staan aan wal, NT 4-10 februari 2015
artikel De stuurlui staan aan wal, NT 4-10 februari 2015
 
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiek
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiekGva 13052015 smart media fokustransport&logistiek
Gva 13052015 smart media fokustransport&logistiek
 
Facility management_kmo insider126_panelgesprek_ifma
Facility management_kmo insider126_panelgesprek_ifmaFacility management_kmo insider126_panelgesprek_ifma
Facility management_kmo insider126_panelgesprek_ifma
 
Magazine_DeHaven_2015_LR_
Magazine_DeHaven_2015_LR_Magazine_DeHaven_2015_LR_
Magazine_DeHaven_2015_LR_
 
Opslagtanks 2015
Opslagtanks 2015Opslagtanks 2015
Opslagtanks 2015
 

More from Global Green Connections

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Global Green Connections
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
Global Green Connections
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
Global Green Connections
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
Global Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
Global Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Global Green Connections
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
Global Green Connections
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 

Botlek Tank Terminals

 • 1. VEROUDERDE ASSETS HOEVEN NOG NIET MET PENSIOEN MaintHet magazine van de NVDO NL Maintenance Manager of the Year Hans Peters: ‘De nominatie is het al waard om ervoor te gaan’ | Drones beter inzetbaar door aanpassing regels | Brouwen op een duurzamere manier IMA10_ MA_Co verMaint.indd 29 TWAALFDEJAARGANG–LOSSEVERKOOPPRIJS€17,00 10 15 www.imaintain.info
 • 2. 36 MaintNL 10 - 2015  De Vloer Op Hoe onderhoud je een terminal met veertig mensen? Drie verschil- lende medewerkers van Botlek Tank Terminal (BTT) vertellen over hun werkzaamheden en hoe het er aan toe gaat op de vloer van het Rotterdamse bedrijf. Ingrid Rompa Er liggen drie enorme zeeschepen aan de steigers van Botlek Tank Terminal (BTT). ‘We hebben hier vier steigers voor de op- en overslag van vloeibare bulkproducten’, vertelt terminal manager Frank de Leng enthousiast. ‘Aan onze 425 meter lange zeesteiger kunnen in totaal vier schepen worden behandeld.’ Voorheen stond hier een oude graansilo, zegt Frank. ‘Destijds is besloten om van de Agri Bulk Terminal een vloeibare bulkter- minal te maken. In 2010 zijn we begonnen met bouwen. We hebben nu 120.000 kuub opslagcapaciteit voor benzinecomponen- ten en diesel. We hebben ook nog 80.000 kuub niet-geclassificeerd product.’ De toen- malige eigenaren hebben een joint venture gevormd en dat is Botlek Tank Terminal geworden. ‘Ondertussen zijn we enige over- names verder.’ De terminal heeft nu 34 opslagtanks in gebruik met minerale oliën, biodiesel en eetbare oliën. ‘Volgend jaar komt er een aantal tanks bij. We willen uitbreiden tot maximaal 750.000 kuub. De tanks die we nu hebben staan, zijn 30 meter hoog. De nieuwe tanks worden maximaal 48 meter.’ Op de terminal werken in totaal veertig medewerkers. ‘Er wordt gewerkt met een vijfploegensysteem’, licht Frank toe. ‘Elke shift heeft vier man; één man binnen en drie man buiten. Dat zijn onze terminal movement operators. Zij zijn operationeel verantwoordelijk voor het veilig en effici- ent laden en lossen van vrachtauto’s, trei- nen en zeeschepen. Daarnaast houden ze zich bezig met klein onderhoud. Het groot onderhoud besteden we uit aan een hoofd- contractor.’ BTT heeft zelf wel een technische dienst ter ondersteuning. ‘Hiermee proberen we inzichtelijk te maken dat we voldoende onderhoud plegen aan onze terminal. De technische dienst is het administratieve zenuwcentrum voor inspecties, bijvoor- beeld vanuit IL&T (Inspectie leefomgeving en transport). Je kunt tegenwoordig alleen laten zien of je wel voldoet aan de wet- en regelgeving en de PGS29 door een afgete- kend certificaat.’ Het afvinken wordt steeds belangrijker volgens Frank. ‘Wij willen dit nu met behulp van een tablet makkelijker en inzichtelijker gaan maken. Veiligheid en onderhoud doe je in principe voor jezelf. Wanneer je het voor jezelf goed regelt, pro- fiteert je omgeving mee en zo voorkom je ellende.’ Brandveiligheid speelt een belangrijke rol op de terminal voor stoffen met een vlam- punt onder de honderd graden. ‘Ook stof- fen met een vlampunt boven de honderd graden mogen hier liggen. Dat betekent dat we biodiesel mogen opslaan, plantaardige olie en vet. De producten komen binnen met grote schepen. Vervolgens gaat het via spoor of de weg naar diverse eindbestem- mingen in Duitsland, België et cetera. We hebben op de terminal laad- en losstations voor vrachtwagens én treinen. De produc- ten worden echter ook met kleinere sche- pen naar Engeland, Noorwegen en Zweden getransporteerd.’ Groter en sneller Allround operator Hans Muller zit achter een groot aantal beeldschermen. ‘We heb- ben overal camera’s geplaatst. Op elke steiger staan er een paar. Op die manier kunnen we de schepen scherp in de gaten houden. Met name op het many folt, de plek waar de slangen worden aangesloten. Mocht de slang eraf schieten, dan zien we dat en kunnen we meteen actie onderne- men. Hiermee proberen we te voorkomen dat de producten in het zeewater terechtko- men. Daarom persen we ook altijd de slang die we aansluiten af op zes bar. Hiermee kijken we of er geen lekkages zijn bij de aansluiting. Zonder deze camera's zou er altijd iemand op de steiger aanwezig moe- ten zijn.’ BTT onderscheidt zich van andere terminals door de efficiency en nieuwbouw, vult Frank aan. ‘We hebben enorm ingezet op automa- tisering. Dat betekent dat bijna alle proces- sen gedigitaliseerd zijn. Het gaat dus veel sneller dan voorheen en er worden minder ‘Complexere operaties mogelijk door efficiency’ Naam: Frank de Leng Leeftijd: 55 Opleiding: Hogere zeevaartschool Bedrijf: Botlek Tank Terminal Functie: Terminal manager Soort werkzaamheden: leiding voeren. PROFIEL Frank de Leng: ‘Wanneer je onderhoud voor jezelf goed regelt, profiteert je omgeving mee en voorkom je ellende.’
 • 3. MaintNL 10 - 2015  37 fouten gemaakt. We kunnen meer complexe operaties tegelijkertijd laten verlopen. Klanten kunnen inloggen en online zien wat er gebeurt met hun bestelling. Dat betekent wel dat onze mensen anders zijn gaan wer- ken in de loop van de tijd. De medewerkers zijn allemaal om- en bijgeschoold.’ Met zijn 21 jaar is operator Thomas Thiel een van de jongste medewerkers. Hij houdt zich onder meer bezig met het laden en los- sen van schepen, treinen en vrachtauto’s. ‘Vooraf wordt met de klant bepaald welk product ze willen’, legt Thomas uit. ‘Wij bepalen vervolgens welke leiding wordt gebruikt. Wanneer het schip aan de steiger ligt, wordt de slang aangesloten. Je kunt het vergelijken met het tanken van benzine met je auto, maar dan ‘ietsje’ groter en sneller.’ Thomas loopt naar een carrousel. ‘Hier kun- nen we verschillende leidingen aan ver- FOTO’S:INGRIDROMPAENWIMRAAIJEN Naam: Hans Muller Leeftijd: 34 Opleiding: Vapro A en bezig met Vapro B Bedrijf: Botlek Tank Terminal Functie: Allround operator Soort werkzaamheden: schepen, treinen en vrachtauto’s laden en lossen, en binnendienst. PROFIEL
 • 4. 38 MaintNL 10 - 2015  De Vloer Op schillende tanks koppelen. Met die combi- natie kunnen we het schip laden of lossen. We werken hier meestal met z’n drieën. De slangen koppelen we aan met behulp van een kraan, dus in principe hoeven we daar fysiek vrij weinig aan te doen.’ Onderhoud Thomas heeft oorspronkelijk een opleiding gevolgd in onderhoud. ‘Ik ben hier tijdens mijn stage terecht gekomen. Ik ben onder meer gebleven omdat ik een opleiding kon krijgen, vier dagen werken en dan één dag naar school. Het werk ligt me wel. Je hebt best veel vrijheid en elke dag is anders. Bovendien ben je heel veel buiten. Dat vind ik lekker. En we hebben een leuke ploeg.’ Zijn opleiding heeft hij inmiddels afgerond. ‘Nu werk ik zeven dagen achter elkaar en dan ben ik vijf dagen vrij. We werken in verschillende ploegen in ochtend-, middag- en nachtdiensten.’ Tijdens zijn werk heeft hij regelmatig con- tact met zijn collega’s via de portofoon. ‘Dat is heel handig’, vindt Thomas. ‘Je hebt elkaar meteen te pakken. Bovendien heb je contact met iedereen in plaats van één-op- één. Ik luister ook constant mee. Daardoor weet je precies wat er aan de hand is.’ We lopen ondertussen over de 425 meter lange zeesteiger. ‘Dit schip wordt momen- teel geladen’, legt hij uit. ‘Dat gebeurt met deze groene slangen. De meeste zeesche- pen komen uit het buitenland. Kijk, op dit schip staat een man op wacht bij het many folt, dat heet een dekwacht. Hij houdt in de gaten of het laden of lossen goed en veilig gebeurt. Wij gebruiken hier camera’s voor, maar op het schip moet ook altijd iemand op wacht staan. Dat zijn de veiligheidsvoor- schriften.’ Onderdeel van zijn werkzaamheden is het onderhoudscontrolerondje. ‘De terminal is nu nog vrij nieuw, dus het onderhoud valt op zich erg mee. Veel werkzaamheden val- len nog onder de garantie. Daarom mogen we zelf vrij weinig doen. We kijken wel dagelijks de pompjes na om te zien of er nog genoeg olie in zit en of we geen lekka- ges hebben. Als er olie moet worden bijge- vuld, dan doen we dat zelf. Wij doen vooral het klein onderhoud. Dingetjes die kapot gaan, repareren we zelf, zoals het vervan- gen van een pakking. Op de aftap van deze steigerleidingen hebben we onlangs platen gezet. Als we van product wisselen, kunnen we hem hier leeg halen. Bijvoorbeeld als we omschakelen van benzine naar diesel.’ Een ander voorbeeld van onderhoudswerk- zaamheden is het vervangen van koolstof- bedden in de dampverwerkingsunit, het apparaat dat benzinedamp omzet in benzi- ne. ‘Als we een schip laden, sluiten we daar nog een extra slang op aan’, legt Thomas uit. ‘De damp die uit het schip komt, wordt opgevangen en weer omgezet in benzine. In die tanks zitten koolstofbedden. Die waren toe aan vervanging. Met behulp van een bedrijf met een vacuümwagen hebben we het leeggezogen en later gevuld met verse koolstof. Dat was heel leuk om te doen.’ Manager Frank gelooft in de eigen verant- woordelijkheid van zijn mensen. Hij vindt het ook belangrijk om ze te stimuleren. Zijn motto is: ‘If you do not change direc- tion, you may end where you are heading’. ‘Ik heb veel geleerd op mijn reizen. Daar- om ben ik er van overtuigd dat er op een bepaald niveau invloed wordt uitgeoefend op het doen en laten en het handelen van mensen. Die wijsheid probeer ik mee te nemen in mijn werk. Ik probeer altijd het maximale uit mensen te halen. En ik kan goed los laten. We zijn een 24-uurs bedrijf, dus als je eigen verantwoordelijkheid niet bij een chef kunt neerleggen, dan maak je voor jezelf het leven een hel. Bovendien geef je je medewerkers een stukje uitda- ging in hun werk. Dat is ook het leuke van het werken in een kleinere organisatie: de lijnen zijn hier redelijk kort.’ ■ Thomas Thiel: ‘Je kunt het vergelijken met het tanken van benzine met je auto, maar dan ‘ietsje’ groter en sneller.’ Naam: Thomas Thiel Leeftijd: 21 Opleiding: Vapro A Bedrijf: Botlek Tank Terminal Functie: Operator Soort werkzaamheden: schepen, treinen en vrachtauto’s laden en lossen. PROFIEL