SlideShare a Scribd company logo
Context
Bijbelstudie met de NCV - 4
Bijbelstudie met de NCV 4 - context
Context
• Misschien wel het meest vergeten onderdeel van
Bijbelstudie
Bijbelstudie met de NCV
Context
• Misschien wel het meest vergeten onderdeel van
Bijbelstudie

• Oorzaak van de meeste meningsverschillen
Bijbelstudie met de NCV
Context
Context op verschillende niveaus

• Waar gaan de omringende verzen over?

• Wat is het thema van het boek?

• Wat zegt de Bijbel nog meer over dit thema?
Bijbelstudie met de NCV
Context
Context op verschillende niveaus

• Waar gaan de omringende verzen over?

• Wat is het thema van het boek?

• Wat zegt de Bijbel nog meer over dit thema?

• Wanneer geschreven, door en voor wie?

• Wat is het genre, is het letterlijk of figuurlijk?

• Is het cultureel gebonden, of universeel?
Bijbelstudie met de NCV
Vandaag
Deel 1 - Belang van context

• Context van een vers, boek

• Tijd/doelgroep

• Genre

• Cultuur

Deel 2 - Aan de slag

• Mogen vrouwen praten in de gemeente?

• Hoe zit het met de hoofddoekjes?
Bijbelstudie met de NCV
Context vers/boek
Bijbelstudie met de NCV
Voorbeelden
"Als wij mensen die ons nee ten antwoord geven, blijven
liefhebben en respecteren, dan zullen zij ook ons nee blijven
liefhebben en respecteren. Vrijheid brengt vrijheid voort. Als
wij in de geest wandelen, geven we de mensen de vrijheid
hun eigen keuzes te maken.
Context vers/boek
Voorbeelden
'Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid' (2Cor 3:17). Als
we al oordelen, laat het dan zijn 'in de volmaakte wet, die der
vrijheid'. (Jac 1:25)"
Context vers/boek
Voorbeelden
'Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid' (2Cor 3:17).
Context 2Cor 3:17 - bedekking van de wet is weggenomen,
er is vrijheid van de wet.
Context vers/boek
Voorbeelden
'Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid' (2Cor 3:17).
Context 2Cor 3:17 - bedekking van de wet is weggenomen,
er is vrijheid van de wet.

'in de volmaakte wet, die der vrijheid'. (Jac 1:25)"
Context Jac 1:25 - betitelt niet vrijheid als iets volmaakts,
maar de wet als vrijheid. Gaat juist om het houden van de
wet.
Context vers/boek
Voorbeelden
De val van Satan - Ezechiel 28.

Context vers/boek
Voorbeelden
De val van Satan - Ezechiel 28.

Koning van Tyrus, eerst hoogmoedig en machtig, daarna op
de aarde geworpen.
Context vers/boek
Voorbeelden
De val van Satan - Ezechiel 28.

Koning van Tyrus, eerst hoogmoedig en machtig, daarna op
de aarde geworpen.

• Was in de hof van Eden (vs 13)

• Cherub op de berg van God (vs 14)
Context vers/boek
Voorbeelden
De val van Satan - Ezechiel 28.

Maar:

• Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden
Context vers/boek
Voorbeelden
De val van Satan - Ezechiel 28.

Maar:

• Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden

• Duidelijk omschreven als mens (vs 2) die sterft (vs 10)
Context vers/boek
Voorbeelden
De val van Satan - Ezechiel 28.

Maar:

• Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden

• Duidelijk omschreven als mens (vs 2) die sterft (vs 10)

• Groot geworden door oneerlijke handel
Context vers/boek
Voorbeelden
De val van Satan - Ezechiel 28.

Maar:

• Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden

• Duidelijk omschreven als mens (vs 2) die sterft (vs 10)

• Groot geworden door oneerlijke handel

• Noemde zichzelf een god, vandaar verwijzing
Context vers/boek
Praktisch
Omliggende verzen:

• Lees het geheel er om heen!
Context vers/boek
Praktisch
Omliggende verzen:

• Lees het geheel er om heen!

Context in het boek

• Lees inleiding op het boek

• Bekijk structuur van het boek
Context vers/boek
Context vers/boek
Praktisch
Omliggende verzen:

• Lees het geheel er om heen!

Context in het boek

• Lees inleiding op het boek

• Bekijk structuur van het boek

Schrift met schrift

• Zoek andere tekstplaatsen met hetzelfde onderwerp
Context vers/boek
Context vers/boek
Context vers/boek
Context tijd/doelgroep
Bijbelstudie met de NCV
Voorbeelden
Vlees of niet?

Gen 1:29 - alleen plantaardig voedsel wordt als eten
gegeven.
Context tijd/doelgroep
Voorbeelden
Vlees of niet?

Gen 1:29 - alleen plantaardig voedsel wordt als eten
gegeven.

Gen 9:3 - ook vlees mag gegeten worden
Context tijd/doelgroep
Voorbeelden
De wet, ook iets voor ons?

Wat is voor ons en wat is voor een andere doelgroep?
Context tijd/doelgroep
Voorbeelden
Deze tekens nu zullen de gelovigen volgen: In Mijn naam
zullen zij demonen uitwerpen; zij zullen in nieuwe talen
spreken; zij zullen slangen optillen, en wanneer zij iets
dodelijks drinken zal het in geen geval schaden; zij zullen op
zieken de handen leggen en zij zullen gezond zijn.

(Marc 16:17,18 - proeve van NCV)
Context tijd/doelgroep
Voorbeelden
"Slang doodt dominee tijdens ritueel in kerk" (eo)
Context tijd/doelgroep
Voorbeelden
Maar genezen van zieken en talen vinden we ook bij Paulus
Context tijd/doelgroep
Praktisch
Context tijd

• Zoek alles na in de Bijbel, kijk naar veranderingen
Context tijd/doelgroep
Praktisch
Context tijd

• Zoek alles na in de Bijbel, kijk naar veranderingen

Context doelgroep

• Kijk wie schrijft en aan wie

• Kijk wat Paulus erover schrijft

Met commentaar en verzen per onderwerp
Context tijd/doelgroep
Context genre
Bijbelstudie met de NCV
Voorbeelden
Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden;

twee keer, maar ik zal niet verdergaan.

(Job 40:5 NBV, 39:38 NBG/HSV - citaat HSV)
Context genre
Voorbeelden
Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie.
Context genre
Voorbeelden
Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie.

Poëzie vaak ook heel beeldend, dus wat is letterlijk en wat
niet?
Context genre
Voorbeelden
Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie.

Poëzie vaak ook heel beeldend, dus wat is letterlijk en wat
niet?

Genesis 1 is ook poëtisch. Moeten we dan alles letterlijk
nemen?
Context genre
Voorbeelden
Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie.

Poëzie vaak ook heel beeldend, dus wat is letterlijk en wat
niet?

Genesis 1 is ook poëtisch. Moeten we dan alles letterlijk
nemen?

Profetie - wat is letterlijk en wat beeldend?
Context genre
Praktisch
Context genre:

• Wees je bewust van het genre
Context genre
Praktisch
Context genre:

• Wees je bewust van het genre

Letterlijk of niet?

• Kijk naar woordgebruik

• Zoek meer teksten over het onderwerp

• Als het kan, letterlijk nemen
Context genre
Context cultuur
Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een
naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God
binnengaat.

(Mat 19:24, HSV)
Bijbelstudie met de NCV
Voorbeeld
Wat betekent 'een kameel door het oog van een naald'?
Context cultuur
Bijbelstudie met de NCV 4 - context
Voorbeeld
Wat betekent 'een kameel door het oog van een naald'?

Geen bewijs voor de theorie dat het een poort zou zijn
Context cultuur
Bijbelstudie met de NCV 4 - context
Voorbeeld
Op dezelfde wijze bedoel ik dat ook vrouwen zich in een
sierlijk lang gewaad, met ingetogenheid en gezond verstand
sieren, niet met vlechten en goud of parels of dure kleding,

(1Tim 2:9 - NCV)
Context cultuur
Voorbeeld
Op dezelfde wijze bedoel ik dat ook vrouwen zich in een
sierlijk lang gewaad, met ingetogenheid en gezond verstand
sieren, niet met vlechten en goud of parels of dure kleding,

(1Tim 2:9 - NCV)
Geldt dit voorschrift nog voor vandaag?
Context cultuur
Voorbeeld
Context: gaat om wat passend is en God eer geeft (vs 10).
Context cultuur
Voorbeeld
Context: gaat om wat passend is en God eer geeft (vs 10).

Achtergrond - Concordant Commentaar NT:

De dansende vrouwen van het oosten, die, mogelijk, de
enige klasse was die in het openbaar verscheen, vlechtten
hun haar doorweven met goud en parels, en hun kleding
was zeer uitgebreid, om de aandacht van mannen te trekken,
die hun publiek vormden. Hoeveel beter, voor hen van wie
de reputatie is samengebonden met de heerlijkheid van God,
om versierd te zijn met daden die Zijn liefde en genade
weerspiegelen!
Context cultuur
Voorbeeld
Achterliggend probleem:

Vlechten en goud of parels of dure kleding zou de vrouwen
aanstootgevend maken, geen eer aan God geven.
Context cultuur
Voorbeeld
Achterliggend probleem:

Vlechten en goud of parels of dure kleding zou de vrouwen
aanstootgevend maken, geen eer aan God geven.

Dit voorschrift is dus cultureel gebonden
Context cultuur
Voorbeeld
Als vandaag vlechten en goud of parels of dure kleding nog
steeds aanstootgevend zou zijn, geldt het voorschrift nog
Context cultuur
Voorbeeld
Als vandaag vlechten en goud of parels of dure kleding nog
steeds aanstootgevend zou zijn, geldt het voorschrift nog

Anders moet je kijken of er een algemeen principe achter zit
dat nog steeds geldt
Context cultuur
Voorbeeld
Als vandaag vlechten en goud of parels of dure kleding nog
steeds aanstootgevend zou zijn, geldt het voorschrift nog

Anders moet je kijken of er een algemeen principe achter zit
dat nog steeds geldt:

• Zorg dat je je niet aanstootgevend kleed, maar kleed je
met daden die God eer geven.
Context cultuur
Praktisch
Culturele achtergrond:

• Lees commentaar erbij

• Zoek naar meer bronnen, bijv. archeologie en andere
teksten, die cultuur duidelijk maken
Context cultuur
Praktisch
Bijbelstudie met de NCV
Praktisch
Culturele achtergrond:

• Lees commentaar erbij

• Zoek naar meer bronnen, bijv. archeologie en andere
teksten, die cultuur duidelijk maken

(In de toekomst: voetnoten bij de NCV)
Context cultuur
Praktisch
Culturele achtergrond:

• Lees commentaar erbij

• Zoek naar meer bronnen, bijv. archeologie en andere
teksten, die cultuur duidelijk maken

(In de toekomst: voetnoten bij de NCV)

Geldt iets nog vandaag?

• Is het cultureel gebonden?

• Zit er een algemeen geldend principe achter?
Context cultuur
Praktisch
Bij gebruik commentaar:

• Let op: bevat vaak interpretatie!

• Toets aan de schrift!
Context cultuur
Pauze
Bijbelstudie met de NCV
Vrouwen zwijgen?
Onderzoek context van 1Kor 14:34-35
Bijbelstudie met de NCV
Vrouwen zwijgen?
Context:

• Stuk gaat over profeteren en tongen in een dienst
Bijbelstudie met de NCV
Vrouwen zwijgen?
Context:

• Stuk gaat over profeteren en tongen in een dienst

• Gaat om: wat is ordelijk, wat is gepast?
Bijbelstudie met de NCV
Vrouwen zwijgen?
Context:

• Stuk gaat over profeteren en tongen in een dienst

• Gaat om: wat is ordelijk, wat is gepast?

• Gaat om man-vrouw relatie en onderschikking

Dit wordt bevestigd door 1Tim 2:11-12
Bijbelstudie met de NCV
Vrouwen zwijgen?
11 Laat een vrouw in stilte leren, in alle onderschikking. 12
Te onderwijzen nu sta ik een vrouw nièt toe, noch een man
te domineren, maar in stilte te zijn. 13 – want Adam werd
eerst gevormd, daaropvolgend Eva; 14 en Adam werd niet
verleid, maar de vrouw, misleid, is in overtreding gekomen.

(1Tim 2:11-14)
Bijbelstudie met de NCV
Vrouwen zwijgen?
Achterliggende probleem:

• Onderwijs, profeteren en talen in de gemeente is een
vorm van leiding geven, wat een mannelijke rol is

• Daarom past het een (getrouwde) vrouw niet (zie Efe 5:22)
Bijbelstudie met de NCV
Vrouwen zwijgen?
Culturele achtergrond:

• Vrouwen hadden in heidense godsdiensten vaak een
prominente rol

• Vrouwen hadden in die tijd meestal geen opleiding gehad

• Duidelijke man-vrouw verhouding
Bijbelstudie met de NCV
Vrouwen zwijgen?
Achterliggende probleem:

• Onderwijs, profeteren en talen in de gemeente is een
vorm van leiding geven, wat een mannelijke rol is

• Daarom past het een (getrouwde) vrouw niet (zie Efe 5:22)

Is dit een cultureel gebonden probleem?

Cultuur speelt mee, maar het is niet cultureel gebonden
Bijbelstudie met de NCV
Vrouwen zwijgen?
Het is geen wet zonder uitzonderingen, 

maar een algemene richtlijn (met nuances)

Uitzonderingen in de Bijbel:

• Vrouwen mogen onder voorwaarden bidden en profeteren
(11:6)

• In privé leert Priscilla Apollos het evangelie (Hand 18:26)

• Filippus' 4 dochters waren profetessen (Hand 21:9)

• In OT ook Miriam, Deborah, Huldah...
Bijbelstudie met de NCV
Het hoofddoekje
Onderzoek de context van 1Kor 11:4,5
Bijbelstudie met de NCV
Het hoofddoekje
Context:

• Gaat weer om man-vrouw verhouding
Bijbelstudie met de NCV
Het hoofddoekje
Context:

• Gaat weer om man-vrouw verhouding

• Profeteren en bidden zijn mannelijke taken
Bijbelstudie met de NCV
Het hoofddoekje
Context:

• Gaat weer om man-vrouw verhouding

• Profeteren en bidden zijn mannelijke taken

• Door hoofd te bedekken eert ze haar hoofd, haar man
Bijbelstudie met de NCV
Het hoofddoekje
Context:

• Gaat weer om man-vrouw verhouding

• Profeteren en bidden zijn mannelijke taken

• Door hoofd te bedekken eert ze haar hoofd, haar man

• Een man eert zijn hoofd, Christus, zonder bedekking
Bijbelstudie met de NCV
Het hoofddoekje
Context:

• Gaat weer om man-vrouw verhouding

• Profeteren en bidden zijn mannelijke taken

• Door hoofd te bedekken eert ze haar hoofd, haar man

• Een man eert zijn hoofd, Christus, zonder bedekking

• Verwijst naar natuur, lang en kort haar
Bijbelstudie met de NCV
Het hoofddoekje
Bijbelstudie met de NCV
Achterliggende probleem:

• Profeteren en bidden is een mannelijke rol

• Daarom moet ze haar man eren door een bedekking

• Man eert Christus juist zonder bedekking
Het hoofddoekje
Bijbelstudie met de NCV
Achterliggende probleem:

• Profeteren en bidden is een mannelijke rol

• Daarom moet ze haar man eren door een bedekking

• Man eert Christus juist zonder bedekking

Is het een cultureel gebonden probleem?
Het hoofddoekje
Bijbelstudie met de NCV
Culturele achtergrond:

• Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen
vaak het hoofd in de tempel
Bijbelstudie met de NCV 4 - context
Het hoofddoekje
Bijbelstudie met de NCV
Culturele achtergrond:

• Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen
vaak het hoofd in de tempel

• In de gemeente zou het sociale status kunnen geven,
aandacht op status en niet op Christus vestigen
Het hoofddoekje
Bijbelstudie met de NCV
Culturele achtergrond:

• Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen
vaak het hoofd in de tempel

• In de gemeente zou het sociale status kunnen geven,
aandacht op status en niet op Christus vestigen

• Vrouwen droegen vaker een hoofddoek

• Stond symbool voor bescheidenheid en onderschikking

• Onbedekt hoofd is daarom schandelijk, en onteert
eveneens haar huwelijk en zo haar man.
Het hoofddoekje
Bijbelstudie met de NCV
Culturele achtergrond:

• Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen
vaak het hoofd in de tempel

• In de gemeente zou het sociale status kunnen geven,
aandacht op status en niet op Christus vestigen

• Vrouwen droegen vaker een hoofddoek

• Stond symbool voor bescheidenheid en onderschikking

• Onbedekt hoofd is daarom schandelijk, en onteert
eveneens haar huwelijk en zo haar man.

• Lang en kort haar is cultureel gebonden
Het hoofddoekje
Bijbelstudie met de NCV
Achterliggende probleem:

• Profeteren en bidden is een mannelijke rol

• Daarom moet ze haar man eren door een bedekking

• Man eert Christus juist zonder bedekking

Is het een cultureel gebonden probleem?

• Deels. Dat de vrouw haar man en de man Christus moet
eren niet, hoe ze dat doen wel.
Het hoofddoekje
Bijbelstudie met de NCV
Ook het eren moet geen harde wet worden, maar een
richtlijn voor gedrag, zoals Paulus vaker geeft.
Let dus op context!
Bijbelstudie met de NCV
Het is van belang, dus let op:

• Omliggende verzen, achtergrond van het boek

• Tijd/doelgroep

• Genre

• Culturele achtergrond
Opdat we Hem en Zijn woord
beter leren kennen!
De vertaalmethode

More Related Content

Similar to Bijbelstudie met de NCV 4 - context

Avonddienst 21 mei 2023
Avonddienst 21 mei 2023Avonddienst 21 mei 2023
Avonddienst 21 mei 2023
Noordwolde, Friesland
 
Is de eindtijd in zicht?????
Is de eindtijd in zicht?????Is de eindtijd in zicht?????
Is de eindtijd in zicht?????
Noordwolde, Friesland
 
Tobit, een novelle die tot de verbeelding spreekt - Didachè 2014
Tobit, een novelle die tot de verbeelding spreekt - Didachè 2014Tobit, een novelle die tot de verbeelding spreekt - Didachè 2014
Tobit, een novelle die tot de verbeelding spreekt - Didachè 2014
Vlaamse Bijbelstichting
 
Allan Kardec Het Evangelie Volgens het Spiritisme
Allan Kardec  Het Evangelie Volgens het SpiritismeAllan Kardec  Het Evangelie Volgens het Spiritisme
Allan Kardec Het Evangelie Volgens het Spiritisme
Osvaldo Brascher
 
Concordante Bijbelvertaling A.E. Knoch
Concordante Bijbelvertaling A.E. KnochConcordante Bijbelvertaling A.E. Knoch
Concordante Bijbelvertaling A.E. Knoch
vader Jakob
 
Biografie jan van rijckenborgh modern rozenkruiser en hermetisch gnosticus st...
Biografie jan van rijckenborgh modern rozenkruiser en hermetisch gnosticus st...Biografie jan van rijckenborgh modern rozenkruiser en hermetisch gnosticus st...
Biografie jan van rijckenborgh modern rozenkruiser en hermetisch gnosticus st...
stichtingrozenkruis
 
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
Noordwolde, Friesland
 
Ongemakkelijke Parabels van Jezus
Ongemakkelijke Parabels van JezusOngemakkelijke Parabels van Jezus
Ongemakkelijke Parabels van Jezus
Vlaamse Bijbelstichting
 
Ongemakkelijke Parabels van Jezus - Didachè 2013
Ongemakkelijke Parabels van Jezus - Didachè 2013Ongemakkelijke Parabels van Jezus - Didachè 2013
Ongemakkelijke Parabels van Jezus - Didachè 2013
Vlaamse Bijbelstichting
 

Similar to Bijbelstudie met de NCV 4 - context (10)

Avonddienst 21 mei 2023
Avonddienst 21 mei 2023Avonddienst 21 mei 2023
Avonddienst 21 mei 2023
 
Is de eindtijd in zicht?????
Is de eindtijd in zicht?????Is de eindtijd in zicht?????
Is de eindtijd in zicht?????
 
Tobit, een novelle die tot de verbeelding spreekt - Didachè 2014
Tobit, een novelle die tot de verbeelding spreekt - Didachè 2014Tobit, een novelle die tot de verbeelding spreekt - Didachè 2014
Tobit, een novelle die tot de verbeelding spreekt - Didachè 2014
 
Allan Kardec Het Evangelie Volgens het Spiritisme
Allan Kardec  Het Evangelie Volgens het SpiritismeAllan Kardec  Het Evangelie Volgens het Spiritisme
Allan Kardec Het Evangelie Volgens het Spiritisme
 
Concordante Bijbelvertaling A.E. Knoch
Concordante Bijbelvertaling A.E. KnochConcordante Bijbelvertaling A.E. Knoch
Concordante Bijbelvertaling A.E. Knoch
 
Handouts EMMAÜS Op weg
Handouts EMMAÜS Op wegHandouts EMMAÜS Op weg
Handouts EMMAÜS Op weg
 
Biografie jan van rijckenborgh modern rozenkruiser en hermetisch gnosticus st...
Biografie jan van rijckenborgh modern rozenkruiser en hermetisch gnosticus st...Biografie jan van rijckenborgh modern rozenkruiser en hermetisch gnosticus st...
Biografie jan van rijckenborgh modern rozenkruiser en hermetisch gnosticus st...
 
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
20180114, 09.30 Boos zijn op God, kan dat, mag dat?
 
Ongemakkelijke Parabels van Jezus
Ongemakkelijke Parabels van JezusOngemakkelijke Parabels van Jezus
Ongemakkelijke Parabels van Jezus
 
Ongemakkelijke Parabels van Jezus - Didachè 2013
Ongemakkelijke Parabels van Jezus - Didachè 2013Ongemakkelijke Parabels van Jezus - Didachè 2013
Ongemakkelijke Parabels van Jezus - Didachè 2013
 

More from MPAmersfoort

Christus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
Christus volgens de schriften - deel 5 - TempelChristus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
Christus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
MPAmersfoort
 
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalenChristus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
MPAmersfoort
 
3.God als koning.pdf
3.God als koning.pdf3.God als koning.pdf
3.God als koning.pdf
MPAmersfoort
 
2. Gezalfde en Mensenzoon
2. Gezalfde en Mensenzoon2. Gezalfde en Mensenzoon
2. Gezalfde en Mensenzoon
MPAmersfoort
 
1.Gestorven en Opgestaan.pdf
1.Gestorven en Opgestaan.pdf1.Gestorven en Opgestaan.pdf
1.Gestorven en Opgestaan.pdf
MPAmersfoort
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
MPAmersfoort
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
MPAmersfoort
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
MPAmersfoort
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
MPAmersfoort
 
Veranderingen in de NCV
Veranderingen in de NCVVeranderingen in de NCV
Veranderingen in de NCV
MPAmersfoort
 
Gemeenteavond over dopen
Gemeenteavond over dopenGemeenteavond over dopen
Gemeenteavond over dopen
MPAmersfoort
 
Bijbelstudie met de NCV - interlineair
Bijbelstudie met de NCV - interlineairBijbelstudie met de NCV - interlineair
Bijbelstudie met de NCV - interlineair
MPAmersfoort
 
Bijbelstudie met de NCV
Bijbelstudie met de NCVBijbelstudie met de NCV
Bijbelstudie met de NCV
MPAmersfoort
 

More from MPAmersfoort (13)

Christus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
Christus volgens de schriften - deel 5 - TempelChristus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
Christus volgens de schriften - deel 5 - Tempel
 
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalenChristus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
Christus volgens de schriften - Exodus, Pasen en andere verhalen
 
3.God als koning.pdf
3.God als koning.pdf3.God als koning.pdf
3.God als koning.pdf
 
2. Gezalfde en Mensenzoon
2. Gezalfde en Mensenzoon2. Gezalfde en Mensenzoon
2. Gezalfde en Mensenzoon
 
1.Gestorven en Opgestaan.pdf
1.Gestorven en Opgestaan.pdf1.Gestorven en Opgestaan.pdf
1.Gestorven en Opgestaan.pdf
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
Zomerstudie C-periode 2023 - dag1
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
Zomerstudie C-periode 2023 - dag4
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
Zomerstudie C-periode 2023 - dag2
 
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
Zomerstudie C-periode 2023 - dag3
 
Veranderingen in de NCV
Veranderingen in de NCVVeranderingen in de NCV
Veranderingen in de NCV
 
Gemeenteavond over dopen
Gemeenteavond over dopenGemeenteavond over dopen
Gemeenteavond over dopen
 
Bijbelstudie met de NCV - interlineair
Bijbelstudie met de NCV - interlineairBijbelstudie met de NCV - interlineair
Bijbelstudie met de NCV - interlineair
 
Bijbelstudie met de NCV
Bijbelstudie met de NCVBijbelstudie met de NCV
Bijbelstudie met de NCV
 

Bijbelstudie met de NCV 4 - context

 • 3. Context • Misschien wel het meest vergeten onderdeel van Bijbelstudie Bijbelstudie met de NCV
 • 4. Context • Misschien wel het meest vergeten onderdeel van Bijbelstudie • Oorzaak van de meeste meningsverschillen Bijbelstudie met de NCV
 • 5. Context Context op verschillende niveaus • Waar gaan de omringende verzen over? • Wat is het thema van het boek? • Wat zegt de Bijbel nog meer over dit thema? Bijbelstudie met de NCV
 • 6. Context Context op verschillende niveaus • Waar gaan de omringende verzen over? • Wat is het thema van het boek? • Wat zegt de Bijbel nog meer over dit thema? • Wanneer geschreven, door en voor wie? • Wat is het genre, is het letterlijk of figuurlijk? • Is het cultureel gebonden, of universeel? Bijbelstudie met de NCV
 • 7. Vandaag Deel 1 - Belang van context • Context van een vers, boek • Tijd/doelgroep • Genre • Cultuur Deel 2 - Aan de slag • Mogen vrouwen praten in de gemeente? • Hoe zit het met de hoofddoekjes? Bijbelstudie met de NCV
 • 9. Voorbeelden "Als wij mensen die ons nee ten antwoord geven, blijven liefhebben en respecteren, dan zullen zij ook ons nee blijven liefhebben en respecteren. Vrijheid brengt vrijheid voort. Als wij in de geest wandelen, geven we de mensen de vrijheid hun eigen keuzes te maken. Context vers/boek
 • 10. Voorbeelden 'Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid' (2Cor 3:17). Als we al oordelen, laat het dan zijn 'in de volmaakte wet, die der vrijheid'. (Jac 1:25)" Context vers/boek
 • 11. Voorbeelden 'Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid' (2Cor 3:17). Context 2Cor 3:17 - bedekking van de wet is weggenomen, er is vrijheid van de wet. Context vers/boek
 • 12. Voorbeelden 'Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid' (2Cor 3:17). Context 2Cor 3:17 - bedekking van de wet is weggenomen, er is vrijheid van de wet. 'in de volmaakte wet, die der vrijheid'. (Jac 1:25)" Context Jac 1:25 - betitelt niet vrijheid als iets volmaakts, maar de wet als vrijheid. Gaat juist om het houden van de wet. Context vers/boek
 • 13. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Context vers/boek
 • 14. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Koning van Tyrus, eerst hoogmoedig en machtig, daarna op de aarde geworpen. Context vers/boek
 • 15. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Koning van Tyrus, eerst hoogmoedig en machtig, daarna op de aarde geworpen. • Was in de hof van Eden (vs 13) • Cherub op de berg van God (vs 14) Context vers/boek
 • 16. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Maar: • Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden Context vers/boek
 • 17. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Maar: • Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden • Duidelijk omschreven als mens (vs 2) die sterft (vs 10) Context vers/boek
 • 18. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Maar: • Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden • Duidelijk omschreven als mens (vs 2) die sterft (vs 10) • Groot geworden door oneerlijke handel Context vers/boek
 • 19. Voorbeelden De val van Satan - Ezechiel 28. Maar: • Staat in een serie klaagzangen over de buurlanden • Duidelijk omschreven als mens (vs 2) die sterft (vs 10) • Groot geworden door oneerlijke handel • Noemde zichzelf een god, vandaar verwijzing Context vers/boek
 • 20. Praktisch Omliggende verzen: • Lees het geheel er om heen! Context vers/boek
 • 21. Praktisch Omliggende verzen: • Lees het geheel er om heen! Context in het boek • Lees inleiding op het boek • Bekijk structuur van het boek Context vers/boek
 • 23. Praktisch Omliggende verzen: • Lees het geheel er om heen! Context in het boek • Lees inleiding op het boek • Bekijk structuur van het boek Schrift met schrift • Zoek andere tekstplaatsen met hetzelfde onderwerp Context vers/boek
 • 27. Voorbeelden Vlees of niet? Gen 1:29 - alleen plantaardig voedsel wordt als eten gegeven. Context tijd/doelgroep
 • 28. Voorbeelden Vlees of niet? Gen 1:29 - alleen plantaardig voedsel wordt als eten gegeven. Gen 9:3 - ook vlees mag gegeten worden Context tijd/doelgroep
 • 29. Voorbeelden De wet, ook iets voor ons? Wat is voor ons en wat is voor een andere doelgroep? Context tijd/doelgroep
 • 30. Voorbeelden Deze tekens nu zullen de gelovigen volgen: In Mijn naam zullen zij demonen uitwerpen; zij zullen in nieuwe talen spreken; zij zullen slangen optillen, en wanneer zij iets dodelijks drinken zal het in geen geval schaden; zij zullen op zieken de handen leggen en zij zullen gezond zijn. (Marc 16:17,18 - proeve van NCV) Context tijd/doelgroep
 • 31. Voorbeelden "Slang doodt dominee tijdens ritueel in kerk" (eo) Context tijd/doelgroep
 • 32. Voorbeelden Maar genezen van zieken en talen vinden we ook bij Paulus Context tijd/doelgroep
 • 33. Praktisch Context tijd • Zoek alles na in de Bijbel, kijk naar veranderingen Context tijd/doelgroep
 • 34. Praktisch Context tijd • Zoek alles na in de Bijbel, kijk naar veranderingen Context doelgroep • Kijk wie schrijft en aan wie • Kijk wat Paulus erover schrijft Met commentaar en verzen per onderwerp Context tijd/doelgroep
 • 36. Voorbeelden Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden; twee keer, maar ik zal niet verdergaan. (Job 40:5 NBV, 39:38 NBG/HSV - citaat HSV) Context genre
 • 37. Voorbeelden Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie. Context genre
 • 38. Voorbeelden Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie. Poëzie vaak ook heel beeldend, dus wat is letterlijk en wat niet? Context genre
 • 39. Voorbeelden Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie. Poëzie vaak ook heel beeldend, dus wat is letterlijk en wat niet? Genesis 1 is ook poëtisch. Moeten we dan alles letterlijk nemen? Context genre
 • 40. Voorbeelden Dit patroon, n // n+1, komt vaak voor in poëzie. Poëzie vaak ook heel beeldend, dus wat is letterlijk en wat niet? Genesis 1 is ook poëtisch. Moeten we dan alles letterlijk nemen? Profetie - wat is letterlijk en wat beeldend? Context genre
 • 41. Praktisch Context genre: • Wees je bewust van het genre Context genre
 • 42. Praktisch Context genre: • Wees je bewust van het genre Letterlijk of niet? • Kijk naar woordgebruik • Zoek meer teksten over het onderwerp • Als het kan, letterlijk nemen Context genre
 • 43. Context cultuur Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. (Mat 19:24, HSV) Bijbelstudie met de NCV
 • 44. Voorbeeld Wat betekent 'een kameel door het oog van een naald'? Context cultuur
 • 46. Voorbeeld Wat betekent 'een kameel door het oog van een naald'? Geen bewijs voor de theorie dat het een poort zou zijn Context cultuur
 • 48. Voorbeeld Op dezelfde wijze bedoel ik dat ook vrouwen zich in een sierlijk lang gewaad, met ingetogenheid en gezond verstand sieren, niet met vlechten en goud of parels of dure kleding, (1Tim 2:9 - NCV) Context cultuur
 • 49. Voorbeeld Op dezelfde wijze bedoel ik dat ook vrouwen zich in een sierlijk lang gewaad, met ingetogenheid en gezond verstand sieren, niet met vlechten en goud of parels of dure kleding, (1Tim 2:9 - NCV) Geldt dit voorschrift nog voor vandaag? Context cultuur
 • 50. Voorbeeld Context: gaat om wat passend is en God eer geeft (vs 10). Context cultuur
 • 51. Voorbeeld Context: gaat om wat passend is en God eer geeft (vs 10). Achtergrond - Concordant Commentaar NT: De dansende vrouwen van het oosten, die, mogelijk, de enige klasse was die in het openbaar verscheen, vlechtten hun haar doorweven met goud en parels, en hun kleding was zeer uitgebreid, om de aandacht van mannen te trekken, die hun publiek vormden. Hoeveel beter, voor hen van wie de reputatie is samengebonden met de heerlijkheid van God, om versierd te zijn met daden die Zijn liefde en genade weerspiegelen! Context cultuur
 • 52. Voorbeeld Achterliggend probleem: Vlechten en goud of parels of dure kleding zou de vrouwen aanstootgevend maken, geen eer aan God geven. Context cultuur
 • 53. Voorbeeld Achterliggend probleem: Vlechten en goud of parels of dure kleding zou de vrouwen aanstootgevend maken, geen eer aan God geven. Dit voorschrift is dus cultureel gebonden Context cultuur
 • 54. Voorbeeld Als vandaag vlechten en goud of parels of dure kleding nog steeds aanstootgevend zou zijn, geldt het voorschrift nog Context cultuur
 • 55. Voorbeeld Als vandaag vlechten en goud of parels of dure kleding nog steeds aanstootgevend zou zijn, geldt het voorschrift nog Anders moet je kijken of er een algemeen principe achter zit dat nog steeds geldt Context cultuur
 • 56. Voorbeeld Als vandaag vlechten en goud of parels of dure kleding nog steeds aanstootgevend zou zijn, geldt het voorschrift nog Anders moet je kijken of er een algemeen principe achter zit dat nog steeds geldt: • Zorg dat je je niet aanstootgevend kleed, maar kleed je met daden die God eer geven. Context cultuur
 • 57. Praktisch Culturele achtergrond: • Lees commentaar erbij • Zoek naar meer bronnen, bijv. archeologie en andere teksten, die cultuur duidelijk maken Context cultuur
 • 59. Praktisch Culturele achtergrond: • Lees commentaar erbij • Zoek naar meer bronnen, bijv. archeologie en andere teksten, die cultuur duidelijk maken (In de toekomst: voetnoten bij de NCV) Context cultuur
 • 60. Praktisch Culturele achtergrond: • Lees commentaar erbij • Zoek naar meer bronnen, bijv. archeologie en andere teksten, die cultuur duidelijk maken (In de toekomst: voetnoten bij de NCV) Geldt iets nog vandaag? • Is het cultureel gebonden? • Zit er een algemeen geldend principe achter? Context cultuur
 • 61. Praktisch Bij gebruik commentaar: • Let op: bevat vaak interpretatie! • Toets aan de schrift! Context cultuur
 • 63. Vrouwen zwijgen? Onderzoek context van 1Kor 14:34-35 Bijbelstudie met de NCV
 • 64. Vrouwen zwijgen? Context: • Stuk gaat over profeteren en tongen in een dienst Bijbelstudie met de NCV
 • 65. Vrouwen zwijgen? Context: • Stuk gaat over profeteren en tongen in een dienst • Gaat om: wat is ordelijk, wat is gepast? Bijbelstudie met de NCV
 • 66. Vrouwen zwijgen? Context: • Stuk gaat over profeteren en tongen in een dienst • Gaat om: wat is ordelijk, wat is gepast? • Gaat om man-vrouw relatie en onderschikking Dit wordt bevestigd door 1Tim 2:11-12 Bijbelstudie met de NCV
 • 67. Vrouwen zwijgen? 11 Laat een vrouw in stilte leren, in alle onderschikking. 12 Te onderwijzen nu sta ik een vrouw nièt toe, noch een man te domineren, maar in stilte te zijn. 13 – want Adam werd eerst gevormd, daaropvolgend Eva; 14 en Adam werd niet verleid, maar de vrouw, misleid, is in overtreding gekomen. (1Tim 2:11-14) Bijbelstudie met de NCV
 • 68. Vrouwen zwijgen? Achterliggende probleem: • Onderwijs, profeteren en talen in de gemeente is een vorm van leiding geven, wat een mannelijke rol is • Daarom past het een (getrouwde) vrouw niet (zie Efe 5:22) Bijbelstudie met de NCV
 • 69. Vrouwen zwijgen? Culturele achtergrond: • Vrouwen hadden in heidense godsdiensten vaak een prominente rol • Vrouwen hadden in die tijd meestal geen opleiding gehad • Duidelijke man-vrouw verhouding Bijbelstudie met de NCV
 • 70. Vrouwen zwijgen? Achterliggende probleem: • Onderwijs, profeteren en talen in de gemeente is een vorm van leiding geven, wat een mannelijke rol is • Daarom past het een (getrouwde) vrouw niet (zie Efe 5:22) Is dit een cultureel gebonden probleem? Cultuur speelt mee, maar het is niet cultureel gebonden Bijbelstudie met de NCV
 • 71. Vrouwen zwijgen? Het is geen wet zonder uitzonderingen, maar een algemene richtlijn (met nuances) Uitzonderingen in de Bijbel: • Vrouwen mogen onder voorwaarden bidden en profeteren (11:6) • In privé leert Priscilla Apollos het evangelie (Hand 18:26) • Filippus' 4 dochters waren profetessen (Hand 21:9) • In OT ook Miriam, Deborah, Huldah... Bijbelstudie met de NCV
 • 72. Het hoofddoekje Onderzoek de context van 1Kor 11:4,5 Bijbelstudie met de NCV
 • 73. Het hoofddoekje Context: • Gaat weer om man-vrouw verhouding Bijbelstudie met de NCV
 • 74. Het hoofddoekje Context: • Gaat weer om man-vrouw verhouding • Profeteren en bidden zijn mannelijke taken Bijbelstudie met de NCV
 • 75. Het hoofddoekje Context: • Gaat weer om man-vrouw verhouding • Profeteren en bidden zijn mannelijke taken • Door hoofd te bedekken eert ze haar hoofd, haar man Bijbelstudie met de NCV
 • 76. Het hoofddoekje Context: • Gaat weer om man-vrouw verhouding • Profeteren en bidden zijn mannelijke taken • Door hoofd te bedekken eert ze haar hoofd, haar man • Een man eert zijn hoofd, Christus, zonder bedekking Bijbelstudie met de NCV
 • 77. Het hoofddoekje Context: • Gaat weer om man-vrouw verhouding • Profeteren en bidden zijn mannelijke taken • Door hoofd te bedekken eert ze haar hoofd, haar man • Een man eert zijn hoofd, Christus, zonder bedekking • Verwijst naar natuur, lang en kort haar Bijbelstudie met de NCV
 • 78. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Achterliggende probleem: • Profeteren en bidden is een mannelijke rol • Daarom moet ze haar man eren door een bedekking • Man eert Christus juist zonder bedekking
 • 79. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Achterliggende probleem: • Profeteren en bidden is een mannelijke rol • Daarom moet ze haar man eren door een bedekking • Man eert Christus juist zonder bedekking Is het een cultureel gebonden probleem?
 • 80. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Culturele achtergrond: • Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen vaak het hoofd in de tempel
 • 82. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Culturele achtergrond: • Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen vaak het hoofd in de tempel • In de gemeente zou het sociale status kunnen geven, aandacht op status en niet op Christus vestigen
 • 83. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Culturele achtergrond: • Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen vaak het hoofd in de tempel • In de gemeente zou het sociale status kunnen geven, aandacht op status en niet op Christus vestigen • Vrouwen droegen vaker een hoofddoek • Stond symbool voor bescheidenheid en onderschikking • Onbedekt hoofd is daarom schandelijk, en onteert eveneens haar huwelijk en zo haar man.
 • 84. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Culturele achtergrond: • Bij de Romeinen bedekten (vooraanstaande) mannen vaak het hoofd in de tempel • In de gemeente zou het sociale status kunnen geven, aandacht op status en niet op Christus vestigen • Vrouwen droegen vaker een hoofddoek • Stond symbool voor bescheidenheid en onderschikking • Onbedekt hoofd is daarom schandelijk, en onteert eveneens haar huwelijk en zo haar man. • Lang en kort haar is cultureel gebonden
 • 85. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Achterliggende probleem: • Profeteren en bidden is een mannelijke rol • Daarom moet ze haar man eren door een bedekking • Man eert Christus juist zonder bedekking Is het een cultureel gebonden probleem? • Deels. Dat de vrouw haar man en de man Christus moet eren niet, hoe ze dat doen wel.
 • 86. Het hoofddoekje Bijbelstudie met de NCV Ook het eren moet geen harde wet worden, maar een richtlijn voor gedrag, zoals Paulus vaker geeft.
 • 87. Let dus op context! Bijbelstudie met de NCV Het is van belang, dus let op: • Omliggende verzen, achtergrond van het boek • Tijd/doelgroep • Genre • Culturele achtergrond
 • 88. Opdat we Hem en Zijn woord beter leren kennen! De vertaalmethode