SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN
BÁO CÁO BÀI TẬP
MÔN QUẢN TRỊ MARKETING
NỘI DUNG: KẾ HOẠCH MARKETING CHO ỐNG HÚT CỎ CỦA
GREENJOY TẠI THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI NĂM 2021
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Phương
Dung Sinh viên thực hiện:
Lớp: D19MR - Hệ: Chính quy
Hà Nội, tháng 4 năm 2021
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
MỤC LỤC
1. Tổng quan về công ty và sản phẩm.............................................................................6
1.1. Tổng quan về công ty Greenjoy ..........................................................................6
1.1.1. Khái quát về công ty......................................................................................6
1.1.2. Sự hình thành của công ty ............................................................................6
1.1.3. Quá trình phát triển và thành tựu ...............................................................7
1.2. Sản phẩm ống hút cỏ của công ty Greenjoy ......................................................9
1.2.1. Tên sản phẩm: Ống hút cỏ............................................................................9
1.2.2. Các loại ống hút, hình dạng và giá cả..........................................................9
1.2.3. Công dụng và điểm đặc biệt .......................................................................11
1.2.4. Ưu điểm và nhược điểm..............................................................................12
2. Tình hình marketing của doanh nghiệp ...................................................................12
2.1. Môi trường vĩ mô................................................................................................12
2.1.1. Nhân khẩu học .............................................................................................12
2.1.2. Kinh tế ..........................................................................................................12
2.1.3. Môi trường ...................................................................................................13
2.1.4. Chính trị - xã hội..........................................................................................13
2.1.5. Văn hóa.........................................................................................................13
2.2. Môi trường vi mô................................................................................................14
2.2.1. Bản thân doanh nghiệp ...............................................................................14
2.2.2. Trung gian marketing .................................................................................15
2.2.3. Khách hàng ..................................................................................................15
2.2.4. Đối thủ cạnh tranh.......................................................................................15
2.3. Ma trận SWOT...................................................................................................16
2.3.1. Điểm mạnh ...................................................................................................16
2.3.2. Điểm yếu.......................................................................................................16
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2.3.3. Cơ hội............................................................................................................16
2.3.4. Thách thức................................................................................................................................ 17
2.3.5. Đưa ra các giải pháp ........................................................................................................... 17
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
3. Khách hàng mục tiêu............................................................................................... 17
3.1. Khách hàng cá nhân......................................................................................... 18
3.1.1. Đặc điểm..................................................................................................... 18
3.1.2. Tâm lý khi mua hàng................................................................................. 18
3.2. Khách hàng tổ chức.......................................................................................... 18
3.2.1. Đặc điểm..................................................................................................... 18
3.2.2. Tâm lý khi mua hàng................................................................................. 18
4. Xây đựng chiến lược marketing (marketing mix)................................................. 18
4.1. Mục tiêu đề ra................................................................................................... 18
4.2. Giá......................................................................................................................... 19
4.3. Kênh phân phối.................................................................................................... 19
4.4. Xúc tiến hỗn hợp.................................................................................................. 21
4.4.1. Xúc tiến bán................................................................................................... 21
4.4.2. Truyền thông.................................................................................................. 21
4.4.3. Quan hệ công chúng...................................................................................... 22
4. Dự trù ngân sách..................................................................................................... 25
5. Thực hiện chiến lược, dự tính hiệu suất................................................................. 25
5.1. Thực hiện chiến lược............................................................................................ 25
5.2. Dự kiến hiệu suất.............................................................................................. 26
5.2.1. Doanh thu................................................................................................... 26
5.2.2. Các chỉ số truy cập website........................................................................ 26
5.2.3. Đánh giá của khách hàng........................................................................... 27
5.2.4. Chi phí đầu tư cho mỗi khách hàng.......................................................... 27
5.2.5. Các chỉ số trên các trang mạng xã hội......................................................... 27
5.2.5. Độ phủ sóng của doanh nghiệp................................................................. 28
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
6. Cách thức kiểm soát, giám sát quá trình thực hiện.............................................. 28
7. Dự báo, đề phòng rủi ro.......................................................................................... 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................. 29
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
BẢNG DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Logo công ty greenjoy..................................................................................................................6
Hình 2. Công ty tham gia cuộc thi Falling Walls Lab VietNam.............................................7
Hình 3. Greenjoy đại diện cho Việt nam tham gia cuộc thi Falling Walls Lab ở
Berlin.......................................................................................................................................................................8
Hình 4. Greenjoy vinh dự nằm trong Top100 Shark Tank Việt Nam................................8
Hình 5. Bao bì ống hút cổ greenjoy ........................................................................................................9
Hình 6. Sản phẩm ống hút cỏ tươi ........................................................................................................ 10
Hình 7. Sản phẩm ống hút cỏ khô greenjoy..................................................................................... 10
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học – công nghệ, vấn đề được môi
trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn, công nghiệp hóa – hiện đại hóa phải
gắn với bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái, vì sự phát triển bền vững của
toàn xã hội, vì tiếng “kêu cứu” của môi trường. Những giải pháp “xanh”, những
đồ dùng thân thiện, không gây hại với môi trường được ưu chuộng và biết tới
nhiều hơn. Nhiều ý tưởng sáng tạo đột phá ra đời mang đến làn gió mới, “ống hút
cỏ Greenjoy” là một làn gió như vậy, tuy vậy nó lại chưa thực sự được nhiều
người biết đến và sử dụng. Chính vì thế, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề
tài: “KẾ HOẠCH MARKETING CHO ỐNG HÚT CỎ CỦA GREENJOY TẠI
THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI NĂM 2021”.
Để hoàn thành bài báo cáo này đã có sự cố gắng và góp sức của các thành viên
trong nhóm cùng sự giúp đỡ hỗ trợ của giảng viên bộ môn. Qua việc nghiên cứu
đề tài lần này, nhóm đã học được cách tìm hiểu phân tích chiến lược marketing
tổng thể và xây dựng kế hoạch chiến lược marketing cho công ty Greenjoy. Trong
quá trình hoàn thiện báo cáo nhóm chúng em không thể tránh được những thiếu
sót, mong được cô góp ý để rút ra và sửa sai.
Xin chân thành cảm ơn!
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Page 5
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
KẾ HOẠCH MARKETING CHO ỐNG HÚT CỎ CỦA GREENJOY TẠI
THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI NĂM 2021
1. Tổng quan về công ty và sản phẩm
1.1. Tổng quan về công ty Greenjoy
1.1.1. Khái quát về công ty
- Tên công ty: Greenjoy.
- Logo:
Hình 1: Logo công ty greenjoy
- Địa chỉ: Văn phòng 2, Tầng 10, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,
Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.
- Website: http://greenjoystraw.com/vi/.
1.1.2. Sự hình thành của công ty
- Người sáng lập: Võ Quốc Thảo Nguyên: Sáng lập viên cho startup, MBA, 10 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, điều hành dự án và phụ trách
chính mảng vận hành.
- Cộng sự :
Nguyễn Văn Danh - Giám đốc kỹ thuật: 8 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực thiết kế máy móc công nghệ cho các sản phẩm nông
nghiệp.
Nguyễn Thị Mỹ Thảo - Phụ trách tài chính và cố vấn: 9 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, cố vấn cho mảng
khách hàng B2B Horeca các dự án khách sạn, nhà hàng.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Phạm Thành Đô - Trưởng phòng kinh doanh và Marketing: Phụ
trách phát triển kinh doanh và Marketing cho dự án, 3 năm kinh
Page 6
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
nghiệm cho lĩnh vực Marketing, Giám đốc các dự án phát triển
cộng đồng và sống xanh Trường Đại học Ngoại Thương.
- Động lực: Xuất phát từ sự day dứt về hình ảnh chiếc ống hút nhựa bị mắc kẹt
trong mũi một chú rùa biển cùng những bãi biển ngập đầy các loại rác, mong
muốn có sự thay đổi với ý tưởng tìm các giải pháp từ thiên nhiên để thay thế.
Nhóm nhận thấy, dọc theo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ở những vùng đất
nhiễm phèn thường mọc loại cây cỏ bàng. Cây này bà con nông dân thường sử
dụng để làm thủ công mỹ nghệ như đan chiếu, giỏ xách, đệm nằm,... Cây cỏ bàng
với kích thước thân rỗng và cao có thể sử dụng để làm ống hút thay thế ống nhựa,
góp phần mang lại việc làm cho bà con miền Tây. Ngoài ra, việc gieo trồng cỏ
bàng còn là nguồn thức ăn chính cho loài chim quý hiếm sếu đầu đỏ, đang có nguy
cơ bị tuyệt chủng. Chính vì vậy, ống hút thiên nhiên làm từ cây cỏ bàng là giải
pháp tối ưu thay thế ống hút nhựa. Với suy nghĩ đó, tháng 4/2018, ý tưởng ống hút
cỏ thiên nhiên thay thế ống hút nhựa bắt đầu nhen nhóm.
1.1.3. Quá trình phát triển và thành tựu
- 4/2018: Ý tưởng ống hút cỏ thiên nhiên bắt đầu được hình thành. Tham gia cuộc
thi Falling Walls Lab Vietnam và đã dành được giải nhất chung cuộc.
Hình 2. Công ty tham gia cuộc thi Falling Walls Lab VietNam
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- 8/2018: Tham gia cuộc thi khởi nghiệp vì môi trường của trung tâm Hoa Kỳ thuộc
Đại sứ quán Mĩ ở Hà Nội, trải qua 3 tháng hướng dẫn và dìu dắt để đưa ý tưởng
ống hút cỏ thành một startup.
- 10/10/2018: Greenjoy chính thức được thành lập.
Page 7
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
- 11/2018: Greenjoy đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Falling Walls Lab ở
Berlin, Đức và nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của bạn bè quốc tế.
Hình 3. Greenjoy đại diện cho Việt nam tham gia cuộc thi Falling Walls Lab
ở Berlin
- 12/2018: Greenjoy tham gia “Hành trình thanh niên khởi nghiệp của Techfest”.
- 1/3/2019: Greenjoy được các khách hàng trong nước và quốc tể tiếp cận và mong
muốn hợp tác lâu dài.
- 5/2019: Greenjoy vinh dự nằm trong Top100 Shark Tank Việt Nam để trình bày ống
hút cỏ cho các nhà đầu tư tương lai.
Hình 4. Greenjoy vinh dự nằm trong Top100 Shark Tank Việt Nam
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Page 8
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
- 6/2019: Greenjoy cũng vinh dự nằm trong Top100 Vietnam Startup Wheel với
mong muốn mang chiếc ống hút cỏ “Made Vietnam” ra thế giới.
Hiện tại, Greenjoy đã cung cấp ống hút cỏ cho hàng trăm chuỗi nhà hàng khách sạn
lớn trải dài từ Nam ra Bắc như Premier Phu Quoc Resort, Havana Nha Trang, Marrot và
Intercontinential Hanoi,…
Đã có nhiều doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận với dự án ống hút cỏ của Greenjoy và
mong muốn hợp tác lâu dài để mang sản phẩm ống hút cỏ này ra thế giới như Mỹ, Pháp,
Bỉ, Đức, Nhật Bản,…
Doanh số sau 8 tháng thành lập của Greenjoy Straw là 830 triệu. Quý IV/2019, công
ty có đơn đặt hàng lớn đến từ Mỹ và châu Âu. Dự tính doanh số cuối năm 2019 đạt 13 tỷ
với lợi nhuận là 45%, năm 2020 là 150 tỷ, năm 2021 là 350 tỷ và năm 2022 sẽ cán mốc
600 tỷ. Bên cạnh đó Greenjoy cũng đang nghiên cứu các sản phấm thân thiện với môi
trường khác để đồng hành cũng chiếc ống hút cỏ này cũng nhau lan toả tinh thần sống
xanh và phát triển bền vững đến cộng đồng.
1.2. Sản phẩm ống hút cỏ của công ty Greenjoy
1.2.1. Tên sản phẩm: Ống hút cỏ
Được làm với mục đích bảo vệ môi trường. Ống hút cỏ được làm từ chính loại cỏ
bàng ở nước nước ta. Vì loại cỏ này sở hữu đặc tính rỗng ruột, mùi thơm cùng độ dẻo dai
nên việc sử dụng ống hút hoàn toàn phù hợp, đáp ứng các tiêu chí và an toàn sức khỏe
con người, thân thiện với môi trường tự nhiên.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 5. Bao bì ống hút cổ greenjoy
1.2.2. Các loại ống hút, hình dạng và giá cả
1.2.2.1. Sản phẩm: Ống hút cỏ tươi
Page 9
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
Hình 6. Sản phẩm ống hút cỏ tươi
- Độ dài: 18 cm.
- Cỡ ống: đường kính trong 4.5 - 7mm.
- Độ dày thành ống: 0.5-0.8mm.
- Phần đầu mút của ống hút được cắt thẳng và nhọn 1 đầu.
- Ruột ống được làm sạch.
- Chất liệu: cỏ mọc tự nhiên (1-2 năm tuổi).
- Sản phẩm được làm thủ công.
- Giá bán: dao động từ 600đ/ 1 ống.
1.2.2.2. Sản phẩm: Ống hút cỏ khô
Hình 7. Sản phẩm ống hút cỏ khô greenjoy
- Độ dài: 18 cm (hoặc tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng không quá 20 cm).
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Cỡ ống: đường kính trong 4.5 - 6.5mm.
- Độ dày thành ống: 0.5 - 0.8mm.
- Phần đầu mút của ống hút được cắt thẳng và nhọn 1 đầu.
- Ruột ống được làm sạch.
Page 10
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
- Chất liệu: cỏ mọc tự nhiên (1-2 năm tuổi).
- Sản phẩm được làm thủ công.
- Bảo quản: Ống hút cỏ khô bảo quản ở nhiệt độ thường tối đa 6 tháng.
- Giá bán: dao động từ 1,000đ/ 1 ống. 80000đ/100 ống
Ống hút cỏ tươi sẽ sử dụng được từ 2 – 3 ngày với nhiệt độ bình thường và từ 2 - 3
tuần khi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Chỉ riêng ống hút khô khi đặt ở nơi thoáng mát
thì sử dụng trong 6 tháng là một thời gian khá dài đồng nghĩa với việc ống hút cỏ khô sẽ
mắc tiền hơn so với giá ống hút cỏ tươi.
1.2.3. Công dụng và điểm đặc biệt
1.2.3.1. Phục vụ sinh hoạt, kinh doanh
Công dụng đầu tiên của ống hút cỏ bàng phải kể đến chính là phục vụ sinh hoạt hoặc
kinh doanh. Ưu điểm của ống hút cỏ bàng trong kinh doanh được thể hiện như sau:
Tiết kiệm chi phí kinh doanh lâu dài, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng
đồng người tiêu dùng. Ống hút có thể sử dụng nhiều lần bằng cách rửa sạch và bảo quản
ở nơi khô ráo. Sản phẩm hoàn toàn có khả năng đáp ứng được mọi nhu cầu của người
tiêu dùng, người kinh doanh không kém gì ống hút nhựa hiện nay,…
1.2.3.2.Bảo vệ sức khỏe
Không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sinh hoạt, kinh doanh. Ống hút cỏ bàng còn góp
phần bảo vệ sức khỏe con người.
Thói quen sử dụng các loại ống hút nhựa lâu dần sẽ tích tụ những chất độc hại trong
cơ thể. Bởi quá trình sản xuất ống hút nhựa vô cùng phức tạp, có thể lẫn các tạp chất gây
hại.
Vì thế, sử dụng ống hút cỏ bàng tự gia công với chất liệu 100% từ tự nhiên là một gợi
ý hay. Nó hoàn toàn không tiếp xúc với hóa chất trong quá trình khai thác và chế biến.
Từ đó, góp phần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1.2.3.3.Bảo vệ môi trường
Page 11
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
Ống hút cỏ bàng có nguồn gốc tự nhiên, không sử dụng quy trình máy móc hiện đại
để sản xuất. Vì vậy, nó không xả khí thải ô nhiễm ra môi trường. Sau khi sử dụng, ống
hút cỏ bàng chỉ mất thời gian ngắn để có thể phân hủy hoàn toàn. Trong khi thời gian
phân hủy các chất liệu ống hút khác dài hơn gấp nhiều lần. Ống hút cỏ bàng qua sử dụng
có thể ủ thành phân bón để tưới cây,…
1.2.4. Ưu điểm và nhược điểm
1.2.4.1. Ưu điểm
Sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, vô cùng an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng
hơn nữa lại tiện lợi vì có thể sử dụng 1 lần, dễ dàng phân huỷ trong môi trường là phương
pháp thay thế cho ống hút nhựa để bảo vệ môi trường.
1.2.4.2. Nhược điểm
Sản phẩm hiện đang sản xuất hoàn toàn thủ công, nên không thể đáp ứng với số
lượng lớn vì vậy giá thành sản phẩm còn rất cao. Sản phẩm khó bảo quản, vì phải cho
vào tủ lạnh đổi với ống hút cỏ tươi. Chúng dễ bị vỡ và khá mỏng manh.
2. Tình hình marketing của doanh nghiệp
2.1. Môi trường vĩ mô
2.1.1. Nhân khẩu học
Tính đến ngày 01/04/2019 thì dân số Hà Nội là hơn 8 triệu người trong đó nam giới
chiến 49.6%. Dân sống ở khu vực thành thị chiếm 49.2%. Dân trí cao, họ nhận thức được
ảnh hưởng của nhựa tới môi trường. Thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội là trên
136 triệu đồng/năm. Với dân số đông, thu nhập bình quân khá cao, dân trí cao, Hà Nội
trở thành một thị trường lý tưởng, năng động cho việc phát triển sản phẩm ống hút cỏ.
2.1.2. Kinh tế
Hà Nội là trung tâm kinh tế của cả nước, tăng trưởng kinh tế của Hà Nội năm 2020 là
3.98%. Ở Hà Nội có nhiều các dịch vụ vui chơi giải trí, quán nước, quán cafe, quán đồ ăn
nhanh, trung tâm thương mại,… bậc nhất cả nước. Việc có nhiều dịch vụ phát triển để
phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân thủ đô, một lần nữa khẳng định
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
đây là một thị trường rất tiềm năng cho ống hút cỏ xuất hiện nhất là trong những quán
cafe, trà chanh, chuỗi cửa hàng ăn nhanh,…
Page 12
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
2.1.3. Môi trường
Khi sản xuất nhựa tăng lên, các tác động tiêu cực của nó đối với môi trường, đặc biệt
là đối với các con sông tại Hà Nội, việc vứt tác bừa bãi xuống sông hay các con kênh
mương đặc biệt là rác thải nhựa kiến cho môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trong.
Rất nhiều nhựa sử dụng một lần được gom lại thành các “mảng rác” tạo thành chất thải
và các mảnh vụn bị vứt trôi nổi trên sông, ngoài đường không có điểm tập kết để mang đi
xử lý. Nó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra việc ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng tại Hà Nội.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học – công nghệ, vấn đề được môi trường
ngày càng được quan tâm nhiều hơn, công nghiệp hóa – hiện đại hóa phải gắn với bảo vệ
môi trường, cân bằng hệ sinh thái, vì sự phát triển bền vững của toàn xã hội, vì tiếng
“kêu cứu” của môi trường.
2.1.4. Chính trị - xã hội
Hiện nay, Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia đang trong giai đoạn
phát triển với sự phát triển đô thị hóa một cách chóng mặt. Vì sự phát triển nhanh như
vậy đã khiến cho Việt Nam đứng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường. Vì vậy “Nâng cao ý
thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế
- xã hội; chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường; thực hiện sản xuất
và tiêu dùng bền vững; từng bước phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng
sạch” là điều quan trọng và tất yếu.
Ngày 25 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số
1393/QĐ-TTg, Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ
2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có 2 nhiệm vụ chiến lược liên quan đến
tiêu dùng xanh: (i) xanh hoá sản xuất; thực hiện một chiến lược công nghiệp hoá sạch
thông qua rà soát, điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có; sử dụng tiết kiệm và hiệu
quả tài nguyên; khuyến khích phát triển công nghệ xanh, nông nghiệp xanh; (ii) xanh hoá
lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; kết hợp lối sống đẹp truyền thống với những
phương tiện văn minh hiện đại. Chiến lược tăng trưởng xanh là cơ sở pháp lý quan trọng
để xây dựng các chính sách liên quan đến kinh tế xanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
2.1.5. Văn hóa
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Việc bảo vệ môi trường không chỉ còn là phong trào hay là một hình thức nữa. đặc biệt
là sau thiên tai, bão lũ,… thì các cấp nhà nước, các doanh nghiệp hay chính mỗi cá nhân
chúng ta đều có ý thức rõ ràng và có các hoạt động bảo vệ môi trường, chính vì thế đã có
không ít sản phẩm thay thế rác thải nhựa dùng một lần trong đó có ống hút cỏ.
Page 13
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
Thế hệ trẻ có nhận thức mới, tư tưởng mới và quan tâm đến việc bảo vệ môi trường
hơn. Họ không ngại trải nghiệm những sản phẩm mới. Họ thích chia sẻ quan điểm cá
nhân về các vấn đề xã hội và thích những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo.
Vấn đề sức khỏe đang ngày càng được quan tâm hàng đầu vì hiện nay tình trạng bệnh
tật ngày càng phức tạp. Và ống hút nói chung cũng như các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp
với người dùng và đồ ăn, nước uống nói riêng được coi là một trong những vấn đề cần
được quan tâm. Hiện nay có nhiều vụ bê bối về an toàn thực phẩm, sự trà trộn của các
loại sản phẩm kém chất lượng, độc hại khiến người tiêu dùng mất lòng tin vào các sản
phẩm trên thị trường.
Việc sử dụng những sản phẩm an toàn, không hóa chất, thân thiện với môi trường đã
trở thành một nét văn hóa sống xanh và cần được lan tỏa mạnh mẽ.
2.2. Môi trường vi mô
2.2.1. Bản thân doanh nghiệp
- Chiến lược Marketing của doanh nghiệp
Lan tỏa tới mọi người về ý nghĩa của sản phẩm: Bảo vệ môi trường.
Tạo ra những chiến dịch nhằm cổ động phong trào hạn chế sử dụng đồ nhựa để
giảm tác hại tới môi trường.
Tham gia nhiều cuộc thi trong và ngoài nước như Falling Walls Lab, Hành
trình thanh niên khởi nghiệp của Techfest, Shark Tank Việt Nam,…nhằm tiếp
cận với nhiều khách hàng và thu hút vốn đầu tư.
Liên kết với các quán ăn, khách sạn,…như Premier Phu Quoc Resort, Havana
Nha Trang, Marrot và Intercontinential Hanoi,…
Có website chính thức có thông tin đầy đủ sinh động về Greenjoy, những sản
phẩm, tin tức, tầm nhìn chiến lược, sứ mệnh, thông điệp gửi gắm của ống hút
cỏ: greenjoystraw.com
- Nguồn tài chính, đội ngũ nhân sự, trình độ chuyên môn, quy hoạch hoạt động.
Nguồn tài chính:
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tham gia “Thương vụ bạc tỷ” VN mùa 3 nhận được sự đầu tư từ
shark Đỗ Liên với mức đầu tư 4 tỷ cho 33% cổ phần.
Trong cuộc thi “Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải
nhựa” trong khu vực ASEAN (EPPIC) 2020, Greenjoy với sản phẩm
Page 14
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
ống hút cỏ đã là một trong 4 đội giành chiến thắng chung cuộc.
Greenjoy nhận được số vốn ban đầu lên tới 18.000 USD.
2.2.2. Trung gian marketing
Trước đây greenjoy có bán trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki,.. nhưng
bây giờ, họ chỉ tập trung bán hàng trên website.
2.2.3. Khách hàng
- Khả năng tài chính: Với thu nhập bình quân của người dân Hà Nội khoảng từ 7 -
12 triệu đồng thì người dân trên địa bàn có thể chi trả cho các sản phẩm, dịch vụ
tầm trung.
- Thói quen chi tiêu :
Người dân Hà Nội có thói quen mua đồ theo tiêu chí “ngon, bổ, rẻ” .
Người dân Hà Nội thường hướng về sản phẩm ngoại hơn là sản phẩm của
các doanh nghiệp trong nước.
Hay mua theo các đợt giảm giá, thanh lý, có các chương trình khuyến mãi,
…
Một ngày trung bình một người dân bỏ 50.000 - 100.000 VND để sử dụng
thỏa mãn các như cầu cá nhân (ăn chính, ăn vặt).
Người dân dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông hay mua theo những sản
phẩm, dịch vụ được nhiều người quan tâm biết đến.
Hay tìm các sản phẩm dịch vụ mang tính đột phá và thỏa mãn tính tò
mò. Thường đi mua theo nhóm để được giảm giá.
2.2.4. Đối thủ cạnh tranh
Trên thị trường Hà Nội hiện nay có các đối thủ cạnh tranh đó là ống hút giấy, ống hút
gạo, ống hút tre, ống hút inox.
Trong đó ống hút giấy và ống hút gạo cạnh tranh trực tiếp với ống hút cỏ ở dòng sản
phẩm ống hút sử dụng 1 lần (ống hút cỏ tươi) còn ống hút inox lại cạnh tranh về dòng sản
phẩm sau khi sử dụng vẫn có thể sử dụng lại.
Đối với ống hút gạo:
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Điểm mạnh:
Điểm khác biệt của ống hút gạo là khi sử dụng có thể bẻ ra để ăn như kẹo được vì
ống hút gạo có thể dễ dàng phân hủy trong vòng 3 tháng.
Page 15
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
Ống hút gạo còn có loại ống hút gạo có màu sắc, có thể phối với màu sắc của đồ
uống mà không ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường.
Giá thành rẻ hơn ống hút cỏ.
Ống hút gạo có mặt trên thị trường trước và các dòng sản phẩm thì có mặt trên thị
các sàn thường mại điện tử.
- Nhược điểm :
Thời gian sử dụng ngắn khoảng 30-45
phút. Phải bảo quản kỹ lưỡng.
Hình dáng bên ngoài không được đẹp mắt lắm.
Đối với ống hút tre:
- Điểm mạnh:
Tính an toàn, thân thiện với môi trường.
Ống hút tre có thể tái sử dụng..
- Nhược điểm:
Ống hút tre cần phải chế biến và bảo quản kỹ lưỡng.
Ống hút tre cần vệ sinh kỹ lưỡng sau khi sử dụng.
Chúng ta cần sử dụng dụng cụ vệ sinh chuyên dụng để vệ sinh ống hút.
Ống hút tre có mức giá cao hơn các loại ống hút nhựa truyền thống.
2.3. Ma trận SWOT
2.3.1. Điểm mạnh
- Nguyên liệu lấy từ trang trại gần khu vực kinh doanh, đảm bảo chất lượng.
- Tự chủ được nguồn cung cấp.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Công ty tham gia nhiều cuộc thi lơn và đoạt giải và được nằm trong Top100
Vietnam Startup Wheel.
Page 16
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
2.3.2. Điểm yếu
- Quy mô doanh nghiệp nhỏ.
- Sử dụng chủ yếu là lao động chân tay dẫn tới giá của sản phẩm cao hơn giá của
các lại ống hút khác.
- Sản phẩm chỉ có một màu khó phối màu với các loại nước uống khác.
2.3.3. Cơ hội
- Xu hướng tiêu dùng xanh đang được người dân Hà Nội ưa chuộng.
- Các quán cafe, cửa hàng, siêu thị,… đang có xu hướng sử dụng các đồ dùng thân
thiện với môi trường.
2.3.4. Thách thức
- Thay đổi thói quen sử dụng ống hút nhựa vẫn còn cần sự kiên trì trong một thời
gian dài.
- Cạnh tranh về giá ở các loại ống hút rất gay gắt.
2.3.5. Đưa ra các giải pháp
- Kết hợp giữa điểm yếu và cơ hội
Từ việc ống hút cỏ chỉ có mỗi màu xanh và các quán cafe, trà chanh, nước sinh tố,…
đang có xu hướng sử dụng ống hút cỏ thì doanh nghiệp nên đưa ra sản phẩm ống hút
cỏ có màu để dễ phối màu với các đồ uống có màu khác.
- Kết hợp giữa điểm mạnh thách thức
Công ty tự chủ được nguồn cung cấp với việc xu hướng tiêu dùng xanh của mọi
người và các quán café thì công ty có thể khuyến khích khách hàng mua nhiều để
được giảm giá để tránh mua với giá cao hơn ví dụ khi mua ống hút cỏ khô mua 100
ống thì mất 80000đ giảm 20%.
- Kết hợp giữa điểm mạnh và cơ hội
Việc đạt được nhiều giải thưởng về các cuộc thi khởi nghiệp và môi trường cùng với
xu hướng tiêu dùng xanh của người dân thì có thể truyền thông tới người dân Hà Nội
về thương hiệu và để lại thiện cảm trong lòng họ.
- Kết hợp giữa điểm yếu và thách thức
Hạn chế việc giảm giá thành sản phẩm vì quy mô doanh nghiệp nhỏ và đang cạnh
tranh về giá diễn ra gay gắt nếu giảm giá thành có thể khiến công ty bị lỗ và có thể
dẫn tới phá sản.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
3. Khách hàng mục tiêu
Lý do lựa chọn thị trường Hà Nội
Page 17
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
- Thị trường tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường đang là xu hướng của các
thành phố lớn khi tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe
của người dân.
- Ở Hà Nội có rất nhiều quán cafe, trà chanh, chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh, các siêu
thị, trung tâm thương mại,… Tại đây, họ có phục vụ nước uống tại chỗ và mang
về. Họ chủ yếu sử dụng ống hút nhựa dùng 1 lần ảnh hưởng đến môi trường.
- Xu hướng tiêu dùng xanh đang rất phổ biến với tất cả mọi người và được nhiều
người ủng hộ.
3.1. Khách hàng cá nhân
3.1.1. Đặc điểm
- Độ tuổi từ 20 – 40 tuổi.
- Sống tại thành phố Hà Nội.
- Có thu nhập từ 3 triệu trở lên.
- Tham gia các tổ chức hoạt động như tình nguyện, môi trường,…
- Thích sử dụng sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe.
3.1.2. Tâm lý khi mua hàng
- Mua theo xu hướng sử dụng sản phẩm không ảnh hưởng tới môi trường.
- Mua 1 lần và có thể sử dụng lại được không?
- Mua sản phẩm này có an toàn cho sức khỏe hay không?
Đối với khách hàng cá nhân thì nên tập trung vào sản phẩm ống hút cỏ khô.
3.2. Khách hàng tổ chức
- Các cửa hàng, quán cafe, trà chanh.
- Các siêu thị, chuỗi cửa hàng: circle K, Coopmart, BigC, VinMart,…
- Các cửa hàng cafe, nước uống sinh tố, Startbuck,…
- Các quán bán đồ ăn nhanh như: KFC, gà Popeyes, Lotteria,
3.2.1. Đặc điểm
- Mua với số lượng lớn ống hút dùng 1 lần.
- Có thể hợp tác lâu dài nếu chất lượng và giá cả hợp lý.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Page 18
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
3.2.2. Tâm lý khi mua hàng
- Hướng tới một thương hiệu thân thiện với môi trường được hay không?
- Nó có phải là xu hướng mà mọi người đang hướng tới sử dụng hay không?
- Giá thành có hợp lý so với các loại ống hút khác hay không?
- Công ty bán ống hút có chất lượng sản phẩm và thương hiệu có uy tín hay không?
Đối với khách hàng là tổ chức thì lên sử dụng loại ống hút cỏ tươi.
4. Xây đựng chiến lược marketing (marketing mix)
4.1. Mục tiêu đề ra
Mục tiêu về doanh số bán hàng: 100-200 triệu đồng /1 tháng từ việc bán ống hút cỏ
khô và 300 triệu đồng/1 tháng đối với ống hút cỏ tươi.
Khoảng 20% người dân Hà Nội nhớ tới sản phẩm ống hút cỏ Greenjoy và 10% người
dân sử dụng ống hút cỏ Greenjoy.
Ống hút cỏ Greenjoy được thay thế ống hút nhựa trong cricle K.
20% các quán café, trà chanh, trà sữa sử dụng ống hút cỏ Greenjoy.
4.2. Sản phẩm
- Sản phẩm ống hút cỏ đang ở giai đoạn phát triển.
- Công ty có thể sử dụng một số biện pháp để cải tiến sản phẩm:
Về màu sắc: Công ty lên cho ra các loại ống hút cỏ có màu sắc khác ngoài màu
xanh nhưng dùng các loại chất nhuộm tự nhiên, thân thiện với môi trường và sức
khỏe con người.
Về hương vị: Theo một số người sử dụng thì khi sử dụng ống hút cỏ có vị hơi
đắng thì công ty có thể ra các loại ống hút có vị khác nhau như ống hút cỏ vị dâu,
vị vani,…
4.2. Giá
- Do sản xuất chủ yếu là thủ công lên giá của ống hút cỏ cao hơn giá của các loại
ống hút khác từ 2-4 lần. Do đó, sản phẩm ống hút cỏ khó có thể cạnh tranh về giá
với các loại ống hút cỏ khác.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Công ty có thể giữ nguyên giá nhưng sẽ có các chương trình khuyến mãi với
những người mua với số lượng lớn như giảm 15% khi đặt từ 3 hộp ống hút trở lên.
Page 19
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
4.3. Kênh phân phối
Để có thể đưa sản phẩm thành công đến tay khách hàng thì mỗi truyền thông tốt thôi là
chưa đủ. Cùng với thương hiệu, hệ thống phân phối chính là tài sản của doanh nghiệp,
nhằm đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm của công ty đến khách hàng một cách nhanh
nhất, ổn định nhất và hiệu quả nhất. Hay nói một cách khác, “bản chất” của phân phối là
“nghệ thuật” đưa sản phẩm ra thị trường.
Hiện tại, Greenjoy đã cung cấp ống hút cỏ cho 80 chuỗi nhà hàng khách sạn lớn trải
dài từ Nam ra Bắc như Premier Phu Quoc Resort, Havana Nha Trang, Marrot và
Intercontinential Hanoi,… Đã có khách hàng hơn 25 nước tiếp cận với dự án ống hút cỏ
của Greenjoy và mong muốn hợp tác lâu dài để mang sản phẩm ống hút cỏ này ra thế
giới. Để tiếp tục duy trì cũng như tăng độ nhận diện, tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nên
đẩy mạnh và phát triển các kênh phân phối sau:
- Hệ thống chuỗi nhà hàng khách sạn: Doanh nghiệp nên đẩy mạnh hợp tác với các
kênh phân phối này vì hiện tại đây vẫn là các kênh phân phối chủ chốt của doanh
nghiệp.
- Hệ thống siêu thị/ cửa hàng tiện lợi: Trên thực tế hiện nay doanh số sản phẩm của
doanh nghiệp hầu như không đến từ kênh phân phối này. Sản phẩm chưa xuất hiện
nhiều trên kệ hàng của kênh phân phối này. Trong khi đây là các kênh phân phối
có khả năng tiếp cận đến với khách hàng cá nhân rất cao. Kết hợp với chính sách
hiệu quả thì đây chính là nơi tăng cơ hội cho sản phẩm đến được với mỗi gia đình
Việt. Do đó doanh nghiệp nên xây dựng chính sách bán sản phẩm tại các hệ thống
siêu thị/ cửa hàng tiện lợi và từng bước xây dựng văn hóa sử dụng sản phẩm xanh
thân thiện với môi trường từ đây.
- Các quán đồ uống (cafe, trà sữa, trà chanh,...): đây là nơi thu hút chủ yếu của đối
tượng khách hàng trẻ, là đối tượng tiếp xúc nhiều với các vấn đề, phong cách sống
xanh, bảo vệ môi trường, xây dựng phong cách sống, thích khám phá những điều
mới mẻ, sẵn sàng trải nghiệm. Bên cạnh đó với mức chi cho các sản phẩm đồ uống
có mức giá từ 30.000 VND thì việc chi tiêu cho các sản phẩm đi kèm như ống hút
cỏ (1000 VND) bảo vệ môi trường sẽ không phải vấn đề lớn. Có thể thấy đây
chính là một kênh phân phối vô cùng tiềm năng. Vì vậy doanh nghiệp nên xây
dựng quan hệ hợp tác, phát triển kênh phân phối này.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Phân phối qua các trang thương mại điện tử: Những năm qua là khoảng thời gian
phát triển mạnh mẽ của các trang thương mại điện tử. Và được dự đoán sẽ còn
phát triển mạnh hơn nữa trong các năm tới. Cho đến nay, các trang như Shopee,
Lazada, Sendo, Tiki, ..vv.. đang dần lấy được lòng tin từ người tiêu dùng Việt với
Page 20
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
giao diện thân thiện, giao dịch dễ dàng, nhanh chóng. Việc phân phối trên các sàn
thương mại sẽ giúp doanh nghiệp:
Mở rộng thị trường
Thời gian giao dịch linh hoạt
Chính sách giảm giá
Quản lý hàng tồn kho
Tối ưu hiệu quả quảng cáo
Phục vụ mọi thị trường
Làm việc từ bất cứ đâu
Mô hình hệ thống kênh phân phối:
4.4. Xúc tiến hỗn hợp
4.4.1. Xúc tiến bán.
a) Xúc tiến bán nhằm vào các trung gian thương mại (Chiến lược đẩy)
- Triển lãm thương mại là những sự kiện được sắp xếp theo lịch trình một cách
thường xuyên ở nơi mà các nhà sản xuất trưng bày sản phẩm và cung cấp thông
tin.
- Các hội nghị khách hàng, tại đó các thông tin và những vật dụng hỗ trợ được trao
cho các thương nhân.
- Tặng phần thưởng cho các đại lý bán được nhiều hàng nhất.
- Đưa ra các thỏa thuận buôn bán, chiết khấu giá đối với các đơn vị mua hàng.
- Trợ cấp tiền quảng cáo cho trung tâm thương mại để đẩy mạnh chiến dịch quảng
bá sản phẩm.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
b) Xúc tiến bán nhằm vào khách hàng tiêu dùng cuối cùng (Chiến lược kéo)
- Khuyến khích khách hàng dùng thử sản phẩm bằng cách tăng cường đội ngũ nhân
viên làm sampling ở các siêu thị lớn, chợ hoặc các shop,…
Page 21
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
- Tri ân những khách hàng trung thành với thương hiệu: những khách hàng quay lại
mua lần thứ 2 hoặc nhiều lần sau sẽ được hưởng các chương trình giảm giá trực
tiếp hoặc khuyến mại không điều kiện.
- Khuyến khích khách hàng mua loại đắt tiền hơn hoặc mua các kích cỡ lớn hơn của
sản phẩm: Có thể đưa ra phương án mua 2 bịch ống hút lớn tặng kèm 1 bịch nhỏ
chẳng hạn.
- Tăng cường việc dùng thử như là một phần bổ sung cho các nỗ lực quảng cáo và
bán hàng cá nhân.
4.4.2. Truyền thông
a) Truyền thông offline:
- Liên kết với các cửa hàng, siêu thị như cricle K, trung tâm thương mại,…để đặt
các tấm biến quảng cáo tại đó.
- Đối với cricle K thì dán tờ quảng cáo trên chỗ lấy ống hút.
- Đối với các trung tâm thương mại thì có thể liên kết họ có thẻ dán các tờ quảng
cáo ở trên các bàn ngồi ăn uống.
b) Truyền thông online
Các kênh truyền thông chính: facebook, instagram, google, tiktok, tiki, shopee
Các bài truyền thông chủ yếu là quảng bá hình ảnh của công ty và kéo khách về trang
web, trên các sản thương mại điện tử.
- Một số bài để chạy quảng cáo trên facebook như:
“Với thông điệp “Sống với giấc mơ xanh” Greenjoy mong muốn việc sử
dụng ống hút cỏ thiên nhiên sẽ góp phần giảm thiểu lượng ống hút nhựa và
rác thải nhựa ra môi trường, đặc biệt là đại dương và các sinh vật biển
nhỏ bé. Chúng tôi mang tinh thần “Greenjoy” vào từng chiếc ống hút và
hy vọng việc sử dụng ống hút cỏ bàng giúp mọi người hiểu được giá trị của
những cây cỏ hay chính những điều nhỏ bé quanh mình. Greenjoy mong
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
muốn góp phần thay đổi lối sống, tư duy tiêu dùng và nhận thức của cộng
đồng trong việc bảo vệ môi trường và trái đất của chúng ta.”
“Chỉ tốn 01 giây để dùng, nhưng phải tốn bao lâu để chúng thực sự biến
mất. Sử dụng 01 chiếc ống hút nhựa, 01 cái chai nhựa hay 01 hộp xốp thực
Page 22
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
sự quá dễ dàng và tiện lợi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với những đồ nhựa
dùng 1 lần sau đó.”
- Cùng với hình ảnh đầu tư, sinh động, chân thực: có thể là ảnh chụp cùng các loại
đồ uống, ảnh về quy trình để tạo nên một chiếc ống hút,…
4.4.3. Quan hệ công chúng
a) Công chúng mục tiêu của ống hút Greenjoy.
- Các nhà hàng, khách sạn lớn:
Đối tượng khách hàng mua với số lượng lớn.
Tiếp cận với các khách hàng cá nhân có thu nhập ổn định đến thu nhập cao.
Đây là các khách hàng quan tâm đến chất lượng hơn là giá cả.
- Các cửa hàng kinh doanh đồ uống, đồ ăn nhanh, cửa hàng tạp hóa, siêu thị nhỏ lẻ:
Đây là các đối tác có thể mua ống hút với số lượng lớn, có khả năng hợp tác
lâu dài với công ty.
Nơi tiếp cận với đa dạng các khách hàng cá nhân.
- Các hộ gia đình:
Đây là nhóm đối tượng quan tâm đến chất lượng, ống hút phải an toàn, đảm
bảo cho sức khỏe của gia đình họ.
Học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng.
Nhóm đối tượng ưa chuộng đồ ăn, uống nhanh, tiết kiệm thời gian, tiện lợi.
b) Tổ chức chương trình “Đổi giấy lấy ống hút”
Thông điệp:
Lan tỏa thông điệp xanh, bảo vệ môi trường, từ những việc làm, hành động nhỏ bé
nhất, ngay từ việc gom giấy vụn, giấy báo, sách vở không còn sử dụng, hay là ve
chai phế liệu, ... từ những điều nhỏ mà đem lại ý nghĩa lớn.
Cách thức quy đổi
- Giấy photo, vở học sinh (đã sử dụng): 3 kg = 1 sao.
- Sách giáo khoa, sách/truyện, báo/tạp chí, bìa carton: 5 kg = 1 sao.
- Nhựa: 3 kg = 1 sao.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Vỏ lon (đã đập bẹp): 20 lon = 1 sao.
- 1 sao tương đương gói 10 ống hút cỏ. Các bạn sẽ được đổi ống hút với số
sao tương ứng: 1 sao, 2 sao, 3 sao hay 5 sao,….
Page 23
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
Timeline chương trình:
- 1/11 - 8/11: Liên hệ, gửi thư cộng tác, nhờ sự hỗ trợ của một số nhóm Sinh
viên tình nguyện các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm:
Đại học Thương Mại, Đại học Thủy Lợi, Học viện Công Nghệ Bưu chính
Viễn thông, Đại học Giao thông vận tải, Học viện Tài chính, Học viện Ngân
hàng & Đại học Bách khoa Hà Nội, 7 trường đại học trải dài trên các quận
huyện của thủ đô Hà Nội.
- 9/11 - 12/11: Thiết kế banner chương trình, in ấn, chuyển ống hút cỏ theo từng
gói được đóng sẵn (1 gói = 10 ống hút) tới từng điểm trường Đại học. Kêu gọi
set avt, đặt khung avt đồng loạt cho chương trình trước hết ở fanpage
Greenjoy (20:00 ngày 9/11) sau đó là các bạn tình nguyện viên trực tiếp tham
gia hỗ trợ chương trình.
- 13/11 - 14/11: Diễn ra chương trình
Thời gian: 9h00 – 21h00, Thứ 7 & Chủ Nhật, ngày 13/11 và 14/11/2021
Địa điểm: Tại 7 điểm trường Đại học trên Hà Nội.
Công việc: Ở mỗi điểm trường, phân công 1-3 thành viên của công ty
vừa hỗ trợ cho các bạn sinh viên, vừa truyền thông lưu lại những
hình ảnh đẹp tại chương trình.
- 15/11: Tổng kết chương trình, gửi lời cảm ơn tới sự cộng tác, giúp đỡ, của
các đội nhóm sinh viên và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình từ mọi người.
Dự trù hiệu quả & kinh phí:
Hiệu quả:
- Tiếp cận với khoảng 25 000 người (biết đến với chương trình đổi giấy lấy
ống hút), và 10 000 người trực tiếp hưởng ứng tham gia chương trình, đặc
biệt là các bạn sinh viên, các bạn trẻ những người đi đầu trong các xu hướng
mới, sử dụng nhiều và thường xuyên các loại ống hút.
- Thu gom được:
Giấy photo, vở học sinh (đã sử dụng): 2,7 tấn
Sách giáo khoa, sách/truyện, báo/tạp chí, bìa carton: 5 tấn
Nhựa: 2 tấn
Vỏ lon (đã đập bẹp): 24 000 lon
Khác: 100 kg
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Kinh phí:
- Ống hút cỏ: 15 000 gói ống hút
- Thiết kế banner chương trình, in ấn: 5.000.000đ.
Page 24
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
- Chi phí hỗ trợ cho đội ngũ tham gia hỗ trợ tại các điểm trường: 7.000.000đ.
- Nước ống và một số chi phí phát sinh khác: 4.000.000đ.
Dự phòng rủi ro:
- Tình hình dịch phức tạp, cho đến tháng 11 sinh viên vẫn chưa thể quay
lại trường học, dãn cách xã hội, cấm tập trung đông người: có thể dời lịch đến
tháng 12.
- Nếu như tháng 12 tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến: hoãn chương
trình, chuyển sang nền tảng online, phát động cuộc thi “Ý tưởng tái chế vì một
môi trường xanh” với các ý tưởng đơn giản tái chế từ vỏ chai nhựa, giấy,… lan
tỏa thông điệp xanh.
c) Thông điệp, phương tiên quan hệ với công chúng.
- Thông điệp chung: Greenjoy muốn lan tỏa tinh thần sống xanh, không có rác thải
vô cơ đến cộng đồng.
Ống hút 100% được sản xuất từ thiên nhiên.
Quy trình sản xuất có giấy kiểm nghiệm về mẫu đất, mẫu nước, test về vi
sinh.
Có giấy chứng nhận của SGS.
Sử dụng sản phẩm góp phần bảo vệ môi trường.
- Phương tiện quan hệ công chúng:
Phương tiện nhận biết sản phẩm: Tên thương hiệu,
Logo,… Các bài báo nói chuyện với công chúng.
Các hoạt động xã hội.
4. Dự trù ngân sách
Loại hình Thời hạn Giá (VND)
Online
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Chạy quảng cáo trên các nền tảng 6 tháng 200.000.000
mạng xã hội, các trang thương mại
điện tử
Page 25
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
Trên Báo điện tử bài 6 tháng 6.000.000
(1.000.000/bài) 1 tháng/1 bài
Offline
In các tấm poster 7.000.000
Quảng cáo tại cricle K 3 tháng 30.000.000
Trên poster trền các bàn ăn tại các 3 tháng 15.000.000
trung tâm thương mại
Tổng 253.000.000
Bảng 1.1. Dự trù ngân sách cho kế hoạch marketing
5. Thực hiện chiến lược, dự tính hiệu suất
5.1. Thực hiện chiến lược
Định hướng phát triển vào 6 tháng cuối năm 2021. Từ ngày 1/6/2021 đến
ngày 31/06/2022. Giả định tháng 7 là đạp hoàn toàn hết dịch.
Từ 01/06/2021 – 31/07/2021 :
Tâp trung hoạt động truyền thông online đẩy mạnh thương hiệu ống hút cỏ reenjoy
tới mọi người.
- Chạy quảng cáo trên website, facebook, instagram,..
- Thuê trang báo điện tử Thanh Niên, một số bạn trẻ có tầm ảnh hưởng nhất
định viết bài review.
- Chi phí dự kiến: 62.000.000 đồng
Từ 01/08/2021 – 31/10/2021:
Đẩy mạnh truyền thông tại các cửa hàng của cricle K và các quán café, nước uống
trong trung tâm thương mại.
Đẩy mạnh việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và trên website.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Chi phí dự kiến: 110.000.000 đồng
Từ 01/11/2021 – 31/12/2021:
Page 26
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
- Đẩy mạnh xúc tiến bán với nhiều chính sách khuyễn mãi và tri ân khách hàng.
- Tổ chức chương trình “đổi giấy lấy ống hút”.
- Mua 2 túi ống hút cổ greenjoy tặng 1 túi.
- Tặng quà các khách hàng mua với số lượng lớn.
- Đăng bài trên các các trang báo trí về hình ảnh chi ân của ống hút cổ greenjoy
tới khách hàng.
- Chi phí dự kiến: 81.000.000 đồng
5.2. Dự kiến hiệu suất
5.2.1. Doanh thu
Một trong những thước đo thành công phổ biến nhất của một kế hoạch marketing
chính là tổng doanh thu bán hàng. Để đánh giá sự thành công hay thất bại của một
doanh nghiệp thì doanh thu có lẽ là yếu tố đầu tiên mà nhiều người hay nghĩ đến. Sau kế
hoạch marketing, số lượng khách mua hàng của doanh nghiệp có tăng lên, tăng bao
nhiêu % chính là những gì mà chúng ta cần quan tâm.
- Tổng số lượt bán trên kênh thương mại điện tử shopee hiện tại là 100 lượt. Hiện
tại, đang tạm nghỉ bán. Với kế hoạch đẩy mạnh bán hàng trên các kênh online,
dự kiến số lượt bán sẽ là 80 lượt bán/ 1 tháng. Các kênh bán hàng online khác
(trên website, lazada,...) dự kiến số lượt mua tăng 0.5 lần.
- Trong đó:
Phần trăm số khách hàng cũ đã tin tưởng quay lại tiếp tục sử dụng
sản phẩm của Greenjoy: 25%.
Phần trăm số khách hàng mới biết đến và chọn mua sản phẩm của
Greenjoy: 75.
Tỷ lệ giữa khách hàng cũ và khách hàng mới: 3, nghĩa là trong 4 khách hàng
mua sản phẩm thì sẽ có khoảng 1 khách hàng cũ và 3 khách hàng mới.
5.2.2. Các chỉ số truy cập website
- Lưu lượng truy cập webiste: Số lượt truy cập website greejoystraw.com mỗi
ngày tăng 1,8 - 2,6 lần.
- Tỷ lệ thoát: Giảm 2,5 - 3.5 lần, sau khi đã chú trọng xây dựng website,
content chuẩn seo,...
- Time on page: dự kiến tăng 2 - 3 lần khoảng thời gian mà người truy cập ở lại với
website, thu hút, níu chân họ ở lại lâu, hiểu về sản phẩm và đưa ra quyết định mua.
5.2.3. Đánh giá của khách hàng
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Khách hàng nghĩ gì về kế hoạch marketing của Greenjoy, khách hàng đánh giá như thế
nào về Greenjoy,… cũng là những yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm. Việc khách hàng
có những trải nghiệm tốt hay không giúp ta đánh giá được hiệu quả trong chiến lược
Page 27
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
marketing mà còn giúp giữ chân khách hàng, khiến họ quay lại mua sản phẩm
của Greenjoy trong những lần sau.
- Tỉ lệ khách hàng mua và để lại đánh giá: dự kiến 72%
- Tỉ lệ khách hàng đánh giá tích cực: dự kiến 87%
- Tỉ lệ khách hàng có những phản hồi và góp ý đã được giải quyết là hài lòng:
dự kiến 10%
5.2.4. Chi phí đầu tư cho mỗi khách hàng
- Dự kiến giảm thiểu mức chi phí đầu tư tìm kiếm được các khách hàng mới. Ở giai
đoạn đầu của kế hoạch marketing, có thể tăng mức chi phí này. Và giảm dần ở
giai đoạn sau.
- Chi phí trung bình dự kiến 20 - 30% doanh thu
5.2.5. Các chỉ số trên các trang mạng xã hội
a) Chỉ số hiệu suất:
- Chi phí cho kết quả (CPR): cần phải chi trả bao nhiêu tiền cho mỗi kết quả (khách
hàng mới truy cập/ bán được sản phẩm/…). Phần chi phí cho kết quả này sẽ được
tính theo công thức: tổng chi tiêu cho quảng cáo/ số lượng kết quả. Dự kiến tổng chi
tiêu cho quảng cáo tăng, xong đồng thời số lượng kết quả cũng tăng theo.
Tổng chi tiêu cho quảng cáo: 200 triệu đồng
Số lượng kết quả: 12000
CPR = 200 triệu/12000 = 16,67 nghìn đồng
- Tăng 2,5 – 3,5 lần tỷ lệ chuyển đổi: số kết quả (số khách hàng – số sản phẩm
bán ra)/ số lần hiển thị.
b) Chỉ số phân phối
- Tăng 2 - 3 lần số lượt hiển thị, tần suất trung bình người dùng vào trang mạng
xã hội của bạn.
- Tăng CPM 1,5 - 2 lần (Chi phí cho 1000 lần hiển thị)
c) Chỉ số hành động
- Tăng số lượt thích, theo dõi trên fanpage Greenjoy straw - Ống hút cỏ thiên
nhiên từ 4,4k dự kiến lên 15k lượt thích và theo dõi.
- CTR – Tỷ lệ phần trăm số người nhìn thấy quảng cáo của bạn và thực hiện
nhấp chuột liên kết vào quảng cáo: dự kiến 30%
- CPC – mức phí trung bình cho mỗi lần nhấp vào link quảng: dự kiến 2000đ
5.2.5. Độ phủ sóng của doanh nghiệp
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
- Ống hút cỏ Greenjoy sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn với ấn tượng là một
sản phẩm thân thiện mới môi trường và cũng rất hữu ích.
- Nhắc tới dòng sản phẩm ống hút bảo vệ môi trường là nhắc tới ống hút cỏ
của Greenjoy
Page 28
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lOMoAR cPSD|16911414
6. Cách thức kiểm soát, giám sát quá trình thực hiện.
a) Quy trình kiểm tra:
- B1: Xác định mục tiêu kiểm tra.
- B2: Đề ra tiêu chuẩn đánh giá.
- B3: Đo lường kết quả thực hiện.
- B4: Phân tích, đánh giá kết quả.
- B5: Tiến hành điều chỉnh (nếu cần).
b) Nội dung kiểm tra:
- Đánh giá của khách hàng về sản phẩm ống hút cỏ.
- Độ phủ của doanh nghiệp.
- Tỷ lệ mua hàng online.
- Doanh thu.
- Truy cập website.
7. Dự báo, đề phòng rủi ro
- Dự trù ngân sách truyền thông bị vênh quá nhiều so với ngân sách đã đề ra:
Lý do: do việc tính toán các chi phí quảng cáo chưa hợp lý, quảng cáo
tại cricle K và các trung tâm thương mại đưa ra giá cao hơn dự kiến và
việc chạy quảng cáo trên facebook, google,... chi phí tăng thêm.
Để khắc phục thì cần có 1 nguồn ngân sách dự phòng hoặc giữ
nguyên ngân sách hạn chế bớt số quảng cáo.
- Các trung tâm thương mại, cricle K không đồng ý cho dán quảng cáo:
Lý do: Có thể là do có doanh nghiệp khác lấy lấy vị trí đó rồi hoặc là
giá cả cho ví trí dán quảng cáo đưa ra chưa hợp lý.
Khắc phục: Nếu mà cricle K hay trung tâm thương mại đã có công ty
khác đặt trước chỗ mà công ty đã chọn thì có thể di rời ra 1 vị trí khác, đối
với cricle K thì có thể quảng bá trên tường hoặc là làm TVC quảng cáo
trên chỗ khách ngồi hoặc là tăng ngân sách cho việc đặt chỗ lên.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Page 29

More Related Content

Similar to Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Greenjoy tại thị trường Hà Nội năm 2021

Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề Tài Đánh Giá Hoạt Động Quảng Cáo Trực Tuyến Tại Công Ty Lập Trình.docx
Đề Tài Đánh Giá Hoạt Động Quảng Cáo Trực Tuyến Tại Công Ty Lập Trình.docxĐề Tài Đánh Giá Hoạt Động Quảng Cáo Trực Tuyến Tại Công Ty Lập Trình.docx
Đề Tài Đánh Giá Hoạt Động Quảng Cáo Trực Tuyến Tại Công Ty Lập Trình.docx
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Đề tài khóa luận năm 2024 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marke...
Đề tài khóa luận năm 2024 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marke...Đề tài khóa luận năm 2024 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marke...
Đề tài khóa luận năm 2024 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marke...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Luận Văn Trách Nhiệm Xã Hội Đối Với Khách Hàng Của Vnpt Hải Phòng.doc
Luận Văn Trách Nhiệm Xã Hội Đối Với Khách Hàng Của Vnpt Hải Phòng.docLuận Văn Trách Nhiệm Xã Hội Đối Với Khách Hàng Của Vnpt Hải Phòng.doc
Luận Văn Trách Nhiệm Xã Hội Đối Với Khách Hàng Của Vnpt Hải Phòng.doc
sividocz
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả người lao động tại Công ty TNHH TM&DV Hàn...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả người lao động tại Công ty TNHH TM&DV Hàn...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả người lao động tại Công ty TNHH TM&DV Hàn...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả người lao động tại Công ty TNHH TM&DV Hàn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động Marketing cho dịch vụ ...
Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động Marketing cho dịch vụ ...Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động Marketing cho dịch vụ ...
Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động Marketing cho dịch vụ ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH HIỆ...
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH HIỆ...ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH HIỆ...
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH HIỆ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình DươngBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo Cáo Thực Tập Khai Thác Kênh Thông Tin Báo Chí Để Làm Truyền Thông Nội Bộ ...
Báo Cáo Thực Tập Khai Thác Kênh Thông Tin Báo Chí Để Làm Truyền Thông Nội Bộ ...Báo Cáo Thực Tập Khai Thác Kênh Thông Tin Báo Chí Để Làm Truyền Thông Nội Bộ ...
Báo Cáo Thực Tập Khai Thác Kênh Thông Tin Báo Chí Để Làm Truyền Thông Nội Bộ ...
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích hoạt động truyền thông marketing trực tuyến c...
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích hoạt động truyền thông marketing trực tuyến c...Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích hoạt động truyền thông marketing trực tuyến c...
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích hoạt động truyền thông marketing trực tuyến c...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộcĐồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Luận văn ngàng công nghệ thông tin Hệ Thống Quản Lý Dịch Vụ Đi Chợ Thuê.doc
Luận văn ngàng công nghệ thông tin Hệ Thống Quản Lý Dịch Vụ Đi Chợ Thuê.docLuận văn ngàng công nghệ thông tin Hệ Thống Quản Lý Dịch Vụ Đi Chợ Thuê.doc
Luận văn ngàng công nghệ thông tin Hệ Thống Quản Lý Dịch Vụ Đi Chợ Thuê.doc
sividocz
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng rủi ro và an toàn lao động tại nhà máy...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng rủi ro và an toàn lao động tại nhà máy...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng rủi ro và an toàn lao động tại nhà máy...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng rủi ro và an toàn lao động tại nhà máy...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề tài luận văn 2024 Xây dựng chiến lược marketing online tại Công ty cổ phần...
Đề tài luận văn 2024 Xây dựng chiến lược marketing online tại Công ty cổ phần...Đề tài luận văn 2024 Xây dựng chiến lược marketing online tại Công ty cổ phần...
Đề tài luận văn 2024 Xây dựng chiến lược marketing online tại Công ty cổ phần...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Similar to Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Greenjoy tại thị trường Hà Nội năm 2021 (20)

Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
 
Đề Tài Đánh Giá Hoạt Động Quảng Cáo Trực Tuyến Tại Công Ty Lập Trình.docx
Đề Tài Đánh Giá Hoạt Động Quảng Cáo Trực Tuyến Tại Công Ty Lập Trình.docxĐề Tài Đánh Giá Hoạt Động Quảng Cáo Trực Tuyến Tại Công Ty Lập Trình.docx
Đề Tài Đánh Giá Hoạt Động Quảng Cáo Trực Tuyến Tại Công Ty Lập Trình.docx
 
Đề tài khóa luận năm 2024 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marke...
Đề tài khóa luận năm 2024 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marke...Đề tài khóa luận năm 2024 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marke...
Đề tài khóa luận năm 2024 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marke...
 
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
 
Luận Văn Trách Nhiệm Xã Hội Đối Với Khách Hàng Của Vnpt Hải Phòng.doc
Luận Văn Trách Nhiệm Xã Hội Đối Với Khách Hàng Của Vnpt Hải Phòng.docLuận Văn Trách Nhiệm Xã Hội Đối Với Khách Hàng Của Vnpt Hải Phòng.doc
Luận Văn Trách Nhiệm Xã Hội Đối Với Khách Hàng Của Vnpt Hải Phòng.doc
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá rủi ro sức khỏe người lao động ngành gỗ, nghiên c...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả người lao động tại Công ty TNHH TM&DV Hàn...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả người lao động tại Công ty TNHH TM&DV Hàn...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả người lao động tại Công ty TNHH TM&DV Hàn...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả người lao động tại Công ty TNHH TM&DV Hàn...
 
Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động Marketing cho dịch vụ ...
Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động Marketing cho dịch vụ ...Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động Marketing cho dịch vụ ...
Hoàn thiện chiến lược xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động Marketing cho dịch vụ ...
 
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH HIỆ...
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH HIỆ...ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH HIỆ...
ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á TRONG BỐI CẢNH HIỆ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiệu quả và nâng cao hoạt động bán hàng đối với k...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình DươngBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
 
Báo Cáo Thực Tập Khai Thác Kênh Thông Tin Báo Chí Để Làm Truyền Thông Nội Bộ ...
Báo Cáo Thực Tập Khai Thác Kênh Thông Tin Báo Chí Để Làm Truyền Thông Nội Bộ ...Báo Cáo Thực Tập Khai Thác Kênh Thông Tin Báo Chí Để Làm Truyền Thông Nội Bộ ...
Báo Cáo Thực Tập Khai Thác Kênh Thông Tin Báo Chí Để Làm Truyền Thông Nội Bộ ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích hoạt động truyền thông marketing trực tuyến c...
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích hoạt động truyền thông marketing trực tuyến c...Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích hoạt động truyền thông marketing trực tuyến c...
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích hoạt động truyền thông marketing trực tuyến c...
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại Công ty TNHH C...
 
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộcĐồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
Đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu quy trình sản xuất nước rong biển và thảo mộc
 
Luận văn ngàng công nghệ thông tin Hệ Thống Quản Lý Dịch Vụ Đi Chợ Thuê.doc
Luận văn ngàng công nghệ thông tin Hệ Thống Quản Lý Dịch Vụ Đi Chợ Thuê.docLuận văn ngàng công nghệ thông tin Hệ Thống Quản Lý Dịch Vụ Đi Chợ Thuê.doc
Luận văn ngàng công nghệ thông tin Hệ Thống Quản Lý Dịch Vụ Đi Chợ Thuê.doc
 
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng rủi ro và an toàn lao động tại nhà máy...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng rủi ro và an toàn lao động tại nhà máy...Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng rủi ro và an toàn lao động tại nhà máy...
Báo cáo tốt nghiệp Đánh giá hiện trạng rủi ro và an toàn lao động tại nhà máy...
 
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...
Báo cáo tốt nghiệp Phân tích hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV Sản Xuấ...
 
Đề tài luận văn 2024 Xây dựng chiến lược marketing online tại Công ty cổ phần...
Đề tài luận văn 2024 Xây dựng chiến lược marketing online tại Công ty cổ phần...Đề tài luận văn 2024 Xây dựng chiến lược marketing online tại Công ty cổ phần...
Đề tài luận văn 2024 Xây dựng chiến lược marketing online tại Công ty cổ phần...
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VNĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAYCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của LotteriaTiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đángTiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt NamGiải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Business report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International OperationsBusiness report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International Operations
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VNĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
 
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAYCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
 
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của LotteriaTiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
 
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đángTiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt NamGiải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
 
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
 
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
 
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
Đánh giá việc thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mớ...
 
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
 
Business report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International OperationsBusiness report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International Operations
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
 

Recently uploaded

DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
huynhanhthu082007
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
nnguyenthao204
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
HiYnThTh
 
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docxBài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
gorse871
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Man_Ebook
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
linhlevietdav
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
duyanh05052004
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
my21xn0084
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docxLUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
Luận Văn Uy Tín
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VNKhí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
ThaiTrinh16
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
HngL891608
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 

Recently uploaded (20)

DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docxbài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
bài dự thi chính luận 2024 đảng chọn lọc.docx
 
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docxBài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
 
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdfTừ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
Từ ngữ về con người và chiến tranh trong Nhật ký Đặng Thùy Trâm.pdf
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủYHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
YHocData.com-bộ-câu-hỏi-mô-phôi.pdf đầy đủ
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
 
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxdddddddddddddddddtrắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
trắc nhiệm ký sinh.docxddddddddddddddddd
 
Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docxLUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT - Luận Văn Uy Tín.docx
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VNKhí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
Khí huyết và tân dịch - Y học cổ truyền VN
 
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docxBÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
BÁO CÁO CUỐI KỲ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - NHÓM 7.docx
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 

Báo cáo bài tập Quản trị Marketing Kế hoạch marketing cho ống hút cỏ của Greenjoy tại thị trường Hà Nội năm 2021

 • 1. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ MARKETING NỘI DUNG: KẾ HOẠCH MARKETING CHO ỐNG HÚT CỎ CỦA GREENJOY TẠI THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI NĂM 2021 Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Phương Dung Sinh viên thực hiện: Lớp: D19MR - Hệ: Chính quy Hà Nội, tháng 4 năm 2021
 • 2. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 MỤC LỤC 1. Tổng quan về công ty và sản phẩm.............................................................................6 1.1. Tổng quan về công ty Greenjoy ..........................................................................6 1.1.1. Khái quát về công ty......................................................................................6 1.1.2. Sự hình thành của công ty ............................................................................6 1.1.3. Quá trình phát triển và thành tựu ...............................................................7 1.2. Sản phẩm ống hút cỏ của công ty Greenjoy ......................................................9 1.2.1. Tên sản phẩm: Ống hút cỏ............................................................................9 1.2.2. Các loại ống hút, hình dạng và giá cả..........................................................9 1.2.3. Công dụng và điểm đặc biệt .......................................................................11 1.2.4. Ưu điểm và nhược điểm..............................................................................12 2. Tình hình marketing của doanh nghiệp ...................................................................12 2.1. Môi trường vĩ mô................................................................................................12 2.1.1. Nhân khẩu học .............................................................................................12 2.1.2. Kinh tế ..........................................................................................................12 2.1.3. Môi trường ...................................................................................................13 2.1.4. Chính trị - xã hội..........................................................................................13 2.1.5. Văn hóa.........................................................................................................13 2.2. Môi trường vi mô................................................................................................14 2.2.1. Bản thân doanh nghiệp ...............................................................................14 2.2.2. Trung gian marketing .................................................................................15 2.2.3. Khách hàng ..................................................................................................15 2.2.4. Đối thủ cạnh tranh.......................................................................................15 2.3. Ma trận SWOT...................................................................................................16 2.3.1. Điểm mạnh ...................................................................................................16 2.3.2. Điểm yếu.......................................................................................................16
 • 3. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2.3.3. Cơ hội............................................................................................................16 2.3.4. Thách thức................................................................................................................................ 17 2.3.5. Đưa ra các giải pháp ........................................................................................................... 17
 • 4. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 3. Khách hàng mục tiêu............................................................................................... 17 3.1. Khách hàng cá nhân......................................................................................... 18 3.1.1. Đặc điểm..................................................................................................... 18 3.1.2. Tâm lý khi mua hàng................................................................................. 18 3.2. Khách hàng tổ chức.......................................................................................... 18 3.2.1. Đặc điểm..................................................................................................... 18 3.2.2. Tâm lý khi mua hàng................................................................................. 18 4. Xây đựng chiến lược marketing (marketing mix)................................................. 18 4.1. Mục tiêu đề ra................................................................................................... 18 4.2. Giá......................................................................................................................... 19 4.3. Kênh phân phối.................................................................................................... 19 4.4. Xúc tiến hỗn hợp.................................................................................................. 21 4.4.1. Xúc tiến bán................................................................................................... 21 4.4.2. Truyền thông.................................................................................................. 21 4.4.3. Quan hệ công chúng...................................................................................... 22 4. Dự trù ngân sách..................................................................................................... 25 5. Thực hiện chiến lược, dự tính hiệu suất................................................................. 25 5.1. Thực hiện chiến lược............................................................................................ 25 5.2. Dự kiến hiệu suất.............................................................................................. 26 5.2.1. Doanh thu................................................................................................... 26 5.2.2. Các chỉ số truy cập website........................................................................ 26 5.2.3. Đánh giá của khách hàng........................................................................... 27 5.2.4. Chi phí đầu tư cho mỗi khách hàng.......................................................... 27 5.2.5. Các chỉ số trên các trang mạng xã hội......................................................... 27 5.2.5. Độ phủ sóng của doanh nghiệp................................................................. 28
 • 5. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 6. Cách thức kiểm soát, giám sát quá trình thực hiện.............................................. 28 7. Dự báo, đề phòng rủi ro.......................................................................................... 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................. 29
 • 6. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 BẢNG DANH MỤC HÌNH Hình 1: Logo công ty greenjoy..................................................................................................................6 Hình 2. Công ty tham gia cuộc thi Falling Walls Lab VietNam.............................................7 Hình 3. Greenjoy đại diện cho Việt nam tham gia cuộc thi Falling Walls Lab ở Berlin.......................................................................................................................................................................8 Hình 4. Greenjoy vinh dự nằm trong Top100 Shark Tank Việt Nam................................8 Hình 5. Bao bì ống hút cổ greenjoy ........................................................................................................9 Hình 6. Sản phẩm ống hút cỏ tươi ........................................................................................................ 10 Hình 7. Sản phẩm ống hút cỏ khô greenjoy..................................................................................... 10
 • 7. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học – công nghệ, vấn đề được môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn, công nghiệp hóa – hiện đại hóa phải gắn với bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái, vì sự phát triển bền vững của toàn xã hội, vì tiếng “kêu cứu” của môi trường. Những giải pháp “xanh”, những đồ dùng thân thiện, không gây hại với môi trường được ưu chuộng và biết tới nhiều hơn. Nhiều ý tưởng sáng tạo đột phá ra đời mang đến làn gió mới, “ống hút cỏ Greenjoy” là một làn gió như vậy, tuy vậy nó lại chưa thực sự được nhiều người biết đến và sử dụng. Chính vì thế, nhóm chúng em đã quyết định chọn đề tài: “KẾ HOẠCH MARKETING CHO ỐNG HÚT CỎ CỦA GREENJOY TẠI THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI NĂM 2021”. Để hoàn thành bài báo cáo này đã có sự cố gắng và góp sức của các thành viên trong nhóm cùng sự giúp đỡ hỗ trợ của giảng viên bộ môn. Qua việc nghiên cứu đề tài lần này, nhóm đã học được cách tìm hiểu phân tích chiến lược marketing tổng thể và xây dựng kế hoạch chiến lược marketing cho công ty Greenjoy. Trong quá trình hoàn thiện báo cáo nhóm chúng em không thể tránh được những thiếu sót, mong được cô góp ý để rút ra và sửa sai. Xin chân thành cảm ơn!
 • 8. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Page 5
 • 9. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 KẾ HOẠCH MARKETING CHO ỐNG HÚT CỎ CỦA GREENJOY TẠI THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI NĂM 2021 1. Tổng quan về công ty và sản phẩm 1.1. Tổng quan về công ty Greenjoy 1.1.1. Khái quát về công ty - Tên công ty: Greenjoy. - Logo: Hình 1: Logo công ty greenjoy - Địa chỉ: Văn phòng 2, Tầng 10, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. - Website: http://greenjoystraw.com/vi/. 1.1.2. Sự hình thành của công ty - Người sáng lập: Võ Quốc Thảo Nguyên: Sáng lập viên cho startup, MBA, 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, điều hành dự án và phụ trách chính mảng vận hành. - Cộng sự : Nguyễn Văn Danh - Giám đốc kỹ thuật: 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế máy móc công nghệ cho các sản phẩm nông nghiệp. Nguyễn Thị Mỹ Thảo - Phụ trách tài chính và cố vấn: 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, cố vấn cho mảng khách hàng B2B Horeca các dự án khách sạn, nhà hàng.
 • 10. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Phạm Thành Đô - Trưởng phòng kinh doanh và Marketing: Phụ trách phát triển kinh doanh và Marketing cho dự án, 3 năm kinh Page 6
 • 11. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 nghiệm cho lĩnh vực Marketing, Giám đốc các dự án phát triển cộng đồng và sống xanh Trường Đại học Ngoại Thương. - Động lực: Xuất phát từ sự day dứt về hình ảnh chiếc ống hút nhựa bị mắc kẹt trong mũi một chú rùa biển cùng những bãi biển ngập đầy các loại rác, mong muốn có sự thay đổi với ý tưởng tìm các giải pháp từ thiên nhiên để thay thế. Nhóm nhận thấy, dọc theo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, ở những vùng đất nhiễm phèn thường mọc loại cây cỏ bàng. Cây này bà con nông dân thường sử dụng để làm thủ công mỹ nghệ như đan chiếu, giỏ xách, đệm nằm,... Cây cỏ bàng với kích thước thân rỗng và cao có thể sử dụng để làm ống hút thay thế ống nhựa, góp phần mang lại việc làm cho bà con miền Tây. Ngoài ra, việc gieo trồng cỏ bàng còn là nguồn thức ăn chính cho loài chim quý hiếm sếu đầu đỏ, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Chính vì vậy, ống hút thiên nhiên làm từ cây cỏ bàng là giải pháp tối ưu thay thế ống hút nhựa. Với suy nghĩ đó, tháng 4/2018, ý tưởng ống hút cỏ thiên nhiên thay thế ống hút nhựa bắt đầu nhen nhóm. 1.1.3. Quá trình phát triển và thành tựu - 4/2018: Ý tưởng ống hút cỏ thiên nhiên bắt đầu được hình thành. Tham gia cuộc thi Falling Walls Lab Vietnam và đã dành được giải nhất chung cuộc. Hình 2. Công ty tham gia cuộc thi Falling Walls Lab VietNam
 • 12. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - 8/2018: Tham gia cuộc thi khởi nghiệp vì môi trường của trung tâm Hoa Kỳ thuộc Đại sứ quán Mĩ ở Hà Nội, trải qua 3 tháng hướng dẫn và dìu dắt để đưa ý tưởng ống hút cỏ thành một startup. - 10/10/2018: Greenjoy chính thức được thành lập. Page 7
 • 13. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 - 11/2018: Greenjoy đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Falling Walls Lab ở Berlin, Đức và nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của bạn bè quốc tế. Hình 3. Greenjoy đại diện cho Việt nam tham gia cuộc thi Falling Walls Lab ở Berlin - 12/2018: Greenjoy tham gia “Hành trình thanh niên khởi nghiệp của Techfest”. - 1/3/2019: Greenjoy được các khách hàng trong nước và quốc tể tiếp cận và mong muốn hợp tác lâu dài. - 5/2019: Greenjoy vinh dự nằm trong Top100 Shark Tank Việt Nam để trình bày ống hút cỏ cho các nhà đầu tư tương lai. Hình 4. Greenjoy vinh dự nằm trong Top100 Shark Tank Việt Nam
 • 14. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Page 8
 • 15. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 - 6/2019: Greenjoy cũng vinh dự nằm trong Top100 Vietnam Startup Wheel với mong muốn mang chiếc ống hút cỏ “Made Vietnam” ra thế giới. Hiện tại, Greenjoy đã cung cấp ống hút cỏ cho hàng trăm chuỗi nhà hàng khách sạn lớn trải dài từ Nam ra Bắc như Premier Phu Quoc Resort, Havana Nha Trang, Marrot và Intercontinential Hanoi,… Đã có nhiều doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận với dự án ống hút cỏ của Greenjoy và mong muốn hợp tác lâu dài để mang sản phẩm ống hút cỏ này ra thế giới như Mỹ, Pháp, Bỉ, Đức, Nhật Bản,… Doanh số sau 8 tháng thành lập của Greenjoy Straw là 830 triệu. Quý IV/2019, công ty có đơn đặt hàng lớn đến từ Mỹ và châu Âu. Dự tính doanh số cuối năm 2019 đạt 13 tỷ với lợi nhuận là 45%, năm 2020 là 150 tỷ, năm 2021 là 350 tỷ và năm 2022 sẽ cán mốc 600 tỷ. Bên cạnh đó Greenjoy cũng đang nghiên cứu các sản phấm thân thiện với môi trường khác để đồng hành cũng chiếc ống hút cỏ này cũng nhau lan toả tinh thần sống xanh và phát triển bền vững đến cộng đồng. 1.2. Sản phẩm ống hút cỏ của công ty Greenjoy 1.2.1. Tên sản phẩm: Ống hút cỏ Được làm với mục đích bảo vệ môi trường. Ống hút cỏ được làm từ chính loại cỏ bàng ở nước nước ta. Vì loại cỏ này sở hữu đặc tính rỗng ruột, mùi thơm cùng độ dẻo dai nên việc sử dụng ống hút hoàn toàn phù hợp, đáp ứng các tiêu chí và an toàn sức khỏe con người, thân thiện với môi trường tự nhiên.
 • 16. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 5. Bao bì ống hút cổ greenjoy 1.2.2. Các loại ống hút, hình dạng và giá cả 1.2.2.1. Sản phẩm: Ống hút cỏ tươi Page 9
 • 17. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 Hình 6. Sản phẩm ống hút cỏ tươi - Độ dài: 18 cm. - Cỡ ống: đường kính trong 4.5 - 7mm. - Độ dày thành ống: 0.5-0.8mm. - Phần đầu mút của ống hút được cắt thẳng và nhọn 1 đầu. - Ruột ống được làm sạch. - Chất liệu: cỏ mọc tự nhiên (1-2 năm tuổi). - Sản phẩm được làm thủ công. - Giá bán: dao động từ 600đ/ 1 ống. 1.2.2.2. Sản phẩm: Ống hút cỏ khô Hình 7. Sản phẩm ống hút cỏ khô greenjoy - Độ dài: 18 cm (hoặc tuỳ chỉnh theo yêu cầu khách hàng không quá 20 cm).
 • 18. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Cỡ ống: đường kính trong 4.5 - 6.5mm. - Độ dày thành ống: 0.5 - 0.8mm. - Phần đầu mút của ống hút được cắt thẳng và nhọn 1 đầu. - Ruột ống được làm sạch. Page 10
 • 19. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 - Chất liệu: cỏ mọc tự nhiên (1-2 năm tuổi). - Sản phẩm được làm thủ công. - Bảo quản: Ống hút cỏ khô bảo quản ở nhiệt độ thường tối đa 6 tháng. - Giá bán: dao động từ 1,000đ/ 1 ống. 80000đ/100 ống Ống hút cỏ tươi sẽ sử dụng được từ 2 – 3 ngày với nhiệt độ bình thường và từ 2 - 3 tuần khi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Chỉ riêng ống hút khô khi đặt ở nơi thoáng mát thì sử dụng trong 6 tháng là một thời gian khá dài đồng nghĩa với việc ống hút cỏ khô sẽ mắc tiền hơn so với giá ống hút cỏ tươi. 1.2.3. Công dụng và điểm đặc biệt 1.2.3.1. Phục vụ sinh hoạt, kinh doanh Công dụng đầu tiên của ống hút cỏ bàng phải kể đến chính là phục vụ sinh hoạt hoặc kinh doanh. Ưu điểm của ống hút cỏ bàng trong kinh doanh được thể hiện như sau: Tiết kiệm chi phí kinh doanh lâu dài, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng người tiêu dùng. Ống hút có thể sử dụng nhiều lần bằng cách rửa sạch và bảo quản ở nơi khô ráo. Sản phẩm hoàn toàn có khả năng đáp ứng được mọi nhu cầu của người tiêu dùng, người kinh doanh không kém gì ống hút nhựa hiện nay,… 1.2.3.2.Bảo vệ sức khỏe Không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sinh hoạt, kinh doanh. Ống hút cỏ bàng còn góp phần bảo vệ sức khỏe con người. Thói quen sử dụng các loại ống hút nhựa lâu dần sẽ tích tụ những chất độc hại trong cơ thể. Bởi quá trình sản xuất ống hút nhựa vô cùng phức tạp, có thể lẫn các tạp chất gây hại. Vì thế, sử dụng ống hút cỏ bàng tự gia công với chất liệu 100% từ tự nhiên là một gợi ý hay. Nó hoàn toàn không tiếp xúc với hóa chất trong quá trình khai thác và chế biến. Từ đó, góp phần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.
 • 20. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1.2.3.3.Bảo vệ môi trường Page 11
 • 21. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 Ống hút cỏ bàng có nguồn gốc tự nhiên, không sử dụng quy trình máy móc hiện đại để sản xuất. Vì vậy, nó không xả khí thải ô nhiễm ra môi trường. Sau khi sử dụng, ống hút cỏ bàng chỉ mất thời gian ngắn để có thể phân hủy hoàn toàn. Trong khi thời gian phân hủy các chất liệu ống hút khác dài hơn gấp nhiều lần. Ống hút cỏ bàng qua sử dụng có thể ủ thành phân bón để tưới cây,… 1.2.4. Ưu điểm và nhược điểm 1.2.4.1. Ưu điểm Sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, vô cùng an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng hơn nữa lại tiện lợi vì có thể sử dụng 1 lần, dễ dàng phân huỷ trong môi trường là phương pháp thay thế cho ống hút nhựa để bảo vệ môi trường. 1.2.4.2. Nhược điểm Sản phẩm hiện đang sản xuất hoàn toàn thủ công, nên không thể đáp ứng với số lượng lớn vì vậy giá thành sản phẩm còn rất cao. Sản phẩm khó bảo quản, vì phải cho vào tủ lạnh đổi với ống hút cỏ tươi. Chúng dễ bị vỡ và khá mỏng manh. 2. Tình hình marketing của doanh nghiệp 2.1. Môi trường vĩ mô 2.1.1. Nhân khẩu học Tính đến ngày 01/04/2019 thì dân số Hà Nội là hơn 8 triệu người trong đó nam giới chiến 49.6%. Dân sống ở khu vực thành thị chiếm 49.2%. Dân trí cao, họ nhận thức được ảnh hưởng của nhựa tới môi trường. Thu nhập bình quân đầu người của Hà Nội là trên 136 triệu đồng/năm. Với dân số đông, thu nhập bình quân khá cao, dân trí cao, Hà Nội trở thành một thị trường lý tưởng, năng động cho việc phát triển sản phẩm ống hút cỏ. 2.1.2. Kinh tế Hà Nội là trung tâm kinh tế của cả nước, tăng trưởng kinh tế của Hà Nội năm 2020 là 3.98%. Ở Hà Nội có nhiều các dịch vụ vui chơi giải trí, quán nước, quán cafe, quán đồ ăn nhanh, trung tâm thương mại,… bậc nhất cả nước. Việc có nhiều dịch vụ phát triển để phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân thủ đô, một lần nữa khẳng định
 • 22. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net đây là một thị trường rất tiềm năng cho ống hút cỏ xuất hiện nhất là trong những quán cafe, trà chanh, chuỗi cửa hàng ăn nhanh,… Page 12
 • 23. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 2.1.3. Môi trường Khi sản xuất nhựa tăng lên, các tác động tiêu cực của nó đối với môi trường, đặc biệt là đối với các con sông tại Hà Nội, việc vứt tác bừa bãi xuống sông hay các con kênh mương đặc biệt là rác thải nhựa kiến cho môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trong. Rất nhiều nhựa sử dụng một lần được gom lại thành các “mảng rác” tạo thành chất thải và các mảnh vụn bị vứt trôi nổi trên sông, ngoài đường không có điểm tập kết để mang đi xử lý. Nó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra việc ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Hà Nội. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học – công nghệ, vấn đề được môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn, công nghiệp hóa – hiện đại hóa phải gắn với bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái, vì sự phát triển bền vững của toàn xã hội, vì tiếng “kêu cứu” của môi trường. 2.1.4. Chính trị - xã hội Hiện nay, Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia đang trong giai đoạn phát triển với sự phát triển đô thị hóa một cách chóng mặt. Vì sự phát triển nhanh như vậy đã khiến cho Việt Nam đứng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường. Vì vậy “Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gắn nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển kinh tế xanh, thân thiện với môi trường; thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững; từng bước phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch, tiêu dùng sạch” là điều quan trọng và tất yếu. Ngày 25 tháng 9 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1393/QĐ-TTg, Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, có 2 nhiệm vụ chiến lược liên quan đến tiêu dùng xanh: (i) xanh hoá sản xuất; thực hiện một chiến lược công nghiệp hoá sạch thông qua rà soát, điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên; khuyến khích phát triển công nghệ xanh, nông nghiệp xanh; (ii) xanh hoá lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; kết hợp lối sống đẹp truyền thống với những phương tiện văn minh hiện đại. Chiến lược tăng trưởng xanh là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng các chính sách liên quan đến kinh tế xanh ở Việt Nam trong giai đoạn tới. 2.1.5. Văn hóa
 • 24. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Việc bảo vệ môi trường không chỉ còn là phong trào hay là một hình thức nữa. đặc biệt là sau thiên tai, bão lũ,… thì các cấp nhà nước, các doanh nghiệp hay chính mỗi cá nhân chúng ta đều có ý thức rõ ràng và có các hoạt động bảo vệ môi trường, chính vì thế đã có không ít sản phẩm thay thế rác thải nhựa dùng một lần trong đó có ống hút cỏ. Page 13
 • 25. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 Thế hệ trẻ có nhận thức mới, tư tưởng mới và quan tâm đến việc bảo vệ môi trường hơn. Họ không ngại trải nghiệm những sản phẩm mới. Họ thích chia sẻ quan điểm cá nhân về các vấn đề xã hội và thích những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo. Vấn đề sức khỏe đang ngày càng được quan tâm hàng đầu vì hiện nay tình trạng bệnh tật ngày càng phức tạp. Và ống hút nói chung cũng như các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với người dùng và đồ ăn, nước uống nói riêng được coi là một trong những vấn đề cần được quan tâm. Hiện nay có nhiều vụ bê bối về an toàn thực phẩm, sự trà trộn của các loại sản phẩm kém chất lượng, độc hại khiến người tiêu dùng mất lòng tin vào các sản phẩm trên thị trường. Việc sử dụng những sản phẩm an toàn, không hóa chất, thân thiện với môi trường đã trở thành một nét văn hóa sống xanh và cần được lan tỏa mạnh mẽ. 2.2. Môi trường vi mô 2.2.1. Bản thân doanh nghiệp - Chiến lược Marketing của doanh nghiệp Lan tỏa tới mọi người về ý nghĩa của sản phẩm: Bảo vệ môi trường. Tạo ra những chiến dịch nhằm cổ động phong trào hạn chế sử dụng đồ nhựa để giảm tác hại tới môi trường. Tham gia nhiều cuộc thi trong và ngoài nước như Falling Walls Lab, Hành trình thanh niên khởi nghiệp của Techfest, Shark Tank Việt Nam,…nhằm tiếp cận với nhiều khách hàng và thu hút vốn đầu tư. Liên kết với các quán ăn, khách sạn,…như Premier Phu Quoc Resort, Havana Nha Trang, Marrot và Intercontinential Hanoi,… Có website chính thức có thông tin đầy đủ sinh động về Greenjoy, những sản phẩm, tin tức, tầm nhìn chiến lược, sứ mệnh, thông điệp gửi gắm của ống hút cỏ: greenjoystraw.com - Nguồn tài chính, đội ngũ nhân sự, trình độ chuyên môn, quy hoạch hoạt động. Nguồn tài chính:
 • 26. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tham gia “Thương vụ bạc tỷ” VN mùa 3 nhận được sự đầu tư từ shark Đỗ Liên với mức đầu tư 4 tỷ cho 33% cổ phần. Trong cuộc thi “Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa” trong khu vực ASEAN (EPPIC) 2020, Greenjoy với sản phẩm Page 14
 • 27. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 ống hút cỏ đã là một trong 4 đội giành chiến thắng chung cuộc. Greenjoy nhận được số vốn ban đầu lên tới 18.000 USD. 2.2.2. Trung gian marketing Trước đây greenjoy có bán trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki,.. nhưng bây giờ, họ chỉ tập trung bán hàng trên website. 2.2.3. Khách hàng - Khả năng tài chính: Với thu nhập bình quân của người dân Hà Nội khoảng từ 7 - 12 triệu đồng thì người dân trên địa bàn có thể chi trả cho các sản phẩm, dịch vụ tầm trung. - Thói quen chi tiêu : Người dân Hà Nội có thói quen mua đồ theo tiêu chí “ngon, bổ, rẻ” . Người dân Hà Nội thường hướng về sản phẩm ngoại hơn là sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước. Hay mua theo các đợt giảm giá, thanh lý, có các chương trình khuyến mãi, … Một ngày trung bình một người dân bỏ 50.000 - 100.000 VND để sử dụng thỏa mãn các như cầu cá nhân (ăn chính, ăn vặt). Người dân dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông hay mua theo những sản phẩm, dịch vụ được nhiều người quan tâm biết đến. Hay tìm các sản phẩm dịch vụ mang tính đột phá và thỏa mãn tính tò mò. Thường đi mua theo nhóm để được giảm giá. 2.2.4. Đối thủ cạnh tranh Trên thị trường Hà Nội hiện nay có các đối thủ cạnh tranh đó là ống hút giấy, ống hút gạo, ống hút tre, ống hút inox. Trong đó ống hút giấy và ống hút gạo cạnh tranh trực tiếp với ống hút cỏ ở dòng sản phẩm ống hút sử dụng 1 lần (ống hút cỏ tươi) còn ống hút inox lại cạnh tranh về dòng sản phẩm sau khi sử dụng vẫn có thể sử dụng lại. Đối với ống hút gạo:
 • 28. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Điểm mạnh: Điểm khác biệt của ống hút gạo là khi sử dụng có thể bẻ ra để ăn như kẹo được vì ống hút gạo có thể dễ dàng phân hủy trong vòng 3 tháng. Page 15
 • 29. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 Ống hút gạo còn có loại ống hút gạo có màu sắc, có thể phối với màu sắc của đồ uống mà không ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường. Giá thành rẻ hơn ống hút cỏ. Ống hút gạo có mặt trên thị trường trước và các dòng sản phẩm thì có mặt trên thị các sàn thường mại điện tử. - Nhược điểm : Thời gian sử dụng ngắn khoảng 30-45 phút. Phải bảo quản kỹ lưỡng. Hình dáng bên ngoài không được đẹp mắt lắm. Đối với ống hút tre: - Điểm mạnh: Tính an toàn, thân thiện với môi trường. Ống hút tre có thể tái sử dụng.. - Nhược điểm: Ống hút tre cần phải chế biến và bảo quản kỹ lưỡng. Ống hút tre cần vệ sinh kỹ lưỡng sau khi sử dụng. Chúng ta cần sử dụng dụng cụ vệ sinh chuyên dụng để vệ sinh ống hút. Ống hút tre có mức giá cao hơn các loại ống hút nhựa truyền thống. 2.3. Ma trận SWOT 2.3.1. Điểm mạnh - Nguyên liệu lấy từ trang trại gần khu vực kinh doanh, đảm bảo chất lượng. - Tự chủ được nguồn cung cấp.
 • 30. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Công ty tham gia nhiều cuộc thi lơn và đoạt giải và được nằm trong Top100 Vietnam Startup Wheel. Page 16
 • 31. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 2.3.2. Điểm yếu - Quy mô doanh nghiệp nhỏ. - Sử dụng chủ yếu là lao động chân tay dẫn tới giá của sản phẩm cao hơn giá của các lại ống hút khác. - Sản phẩm chỉ có một màu khó phối màu với các loại nước uống khác. 2.3.3. Cơ hội - Xu hướng tiêu dùng xanh đang được người dân Hà Nội ưa chuộng. - Các quán cafe, cửa hàng, siêu thị,… đang có xu hướng sử dụng các đồ dùng thân thiện với môi trường. 2.3.4. Thách thức - Thay đổi thói quen sử dụng ống hút nhựa vẫn còn cần sự kiên trì trong một thời gian dài. - Cạnh tranh về giá ở các loại ống hút rất gay gắt. 2.3.5. Đưa ra các giải pháp - Kết hợp giữa điểm yếu và cơ hội Từ việc ống hút cỏ chỉ có mỗi màu xanh và các quán cafe, trà chanh, nước sinh tố,… đang có xu hướng sử dụng ống hút cỏ thì doanh nghiệp nên đưa ra sản phẩm ống hút cỏ có màu để dễ phối màu với các đồ uống có màu khác. - Kết hợp giữa điểm mạnh thách thức Công ty tự chủ được nguồn cung cấp với việc xu hướng tiêu dùng xanh của mọi người và các quán café thì công ty có thể khuyến khích khách hàng mua nhiều để được giảm giá để tránh mua với giá cao hơn ví dụ khi mua ống hút cỏ khô mua 100 ống thì mất 80000đ giảm 20%. - Kết hợp giữa điểm mạnh và cơ hội Việc đạt được nhiều giải thưởng về các cuộc thi khởi nghiệp và môi trường cùng với xu hướng tiêu dùng xanh của người dân thì có thể truyền thông tới người dân Hà Nội về thương hiệu và để lại thiện cảm trong lòng họ. - Kết hợp giữa điểm yếu và thách thức Hạn chế việc giảm giá thành sản phẩm vì quy mô doanh nghiệp nhỏ và đang cạnh tranh về giá diễn ra gay gắt nếu giảm giá thành có thể khiến công ty bị lỗ và có thể dẫn tới phá sản.
 • 32. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 3. Khách hàng mục tiêu Lý do lựa chọn thị trường Hà Nội Page 17
 • 33. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 - Thị trường tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường đang là xu hướng của các thành phố lớn khi tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân. - Ở Hà Nội có rất nhiều quán cafe, trà chanh, chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh, các siêu thị, trung tâm thương mại,… Tại đây, họ có phục vụ nước uống tại chỗ và mang về. Họ chủ yếu sử dụng ống hút nhựa dùng 1 lần ảnh hưởng đến môi trường. - Xu hướng tiêu dùng xanh đang rất phổ biến với tất cả mọi người và được nhiều người ủng hộ. 3.1. Khách hàng cá nhân 3.1.1. Đặc điểm - Độ tuổi từ 20 – 40 tuổi. - Sống tại thành phố Hà Nội. - Có thu nhập từ 3 triệu trở lên. - Tham gia các tổ chức hoạt động như tình nguyện, môi trường,… - Thích sử dụng sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe. 3.1.2. Tâm lý khi mua hàng - Mua theo xu hướng sử dụng sản phẩm không ảnh hưởng tới môi trường. - Mua 1 lần và có thể sử dụng lại được không? - Mua sản phẩm này có an toàn cho sức khỏe hay không? Đối với khách hàng cá nhân thì nên tập trung vào sản phẩm ống hút cỏ khô. 3.2. Khách hàng tổ chức - Các cửa hàng, quán cafe, trà chanh. - Các siêu thị, chuỗi cửa hàng: circle K, Coopmart, BigC, VinMart,… - Các cửa hàng cafe, nước uống sinh tố, Startbuck,… - Các quán bán đồ ăn nhanh như: KFC, gà Popeyes, Lotteria, 3.2.1. Đặc điểm - Mua với số lượng lớn ống hút dùng 1 lần. - Có thể hợp tác lâu dài nếu chất lượng và giá cả hợp lý.
 • 34. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Page 18
 • 35. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 3.2.2. Tâm lý khi mua hàng - Hướng tới một thương hiệu thân thiện với môi trường được hay không? - Nó có phải là xu hướng mà mọi người đang hướng tới sử dụng hay không? - Giá thành có hợp lý so với các loại ống hút khác hay không? - Công ty bán ống hút có chất lượng sản phẩm và thương hiệu có uy tín hay không? Đối với khách hàng là tổ chức thì lên sử dụng loại ống hút cỏ tươi. 4. Xây đựng chiến lược marketing (marketing mix) 4.1. Mục tiêu đề ra Mục tiêu về doanh số bán hàng: 100-200 triệu đồng /1 tháng từ việc bán ống hút cỏ khô và 300 triệu đồng/1 tháng đối với ống hút cỏ tươi. Khoảng 20% người dân Hà Nội nhớ tới sản phẩm ống hút cỏ Greenjoy và 10% người dân sử dụng ống hút cỏ Greenjoy. Ống hút cỏ Greenjoy được thay thế ống hút nhựa trong cricle K. 20% các quán café, trà chanh, trà sữa sử dụng ống hút cỏ Greenjoy. 4.2. Sản phẩm - Sản phẩm ống hút cỏ đang ở giai đoạn phát triển. - Công ty có thể sử dụng một số biện pháp để cải tiến sản phẩm: Về màu sắc: Công ty lên cho ra các loại ống hút cỏ có màu sắc khác ngoài màu xanh nhưng dùng các loại chất nhuộm tự nhiên, thân thiện với môi trường và sức khỏe con người. Về hương vị: Theo một số người sử dụng thì khi sử dụng ống hút cỏ có vị hơi đắng thì công ty có thể ra các loại ống hút có vị khác nhau như ống hút cỏ vị dâu, vị vani,… 4.2. Giá - Do sản xuất chủ yếu là thủ công lên giá của ống hút cỏ cao hơn giá của các loại ống hút khác từ 2-4 lần. Do đó, sản phẩm ống hút cỏ khó có thể cạnh tranh về giá với các loại ống hút cỏ khác.
 • 36. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Công ty có thể giữ nguyên giá nhưng sẽ có các chương trình khuyến mãi với những người mua với số lượng lớn như giảm 15% khi đặt từ 3 hộp ống hút trở lên. Page 19
 • 37. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 4.3. Kênh phân phối Để có thể đưa sản phẩm thành công đến tay khách hàng thì mỗi truyền thông tốt thôi là chưa đủ. Cùng với thương hiệu, hệ thống phân phối chính là tài sản của doanh nghiệp, nhằm đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm của công ty đến khách hàng một cách nhanh nhất, ổn định nhất và hiệu quả nhất. Hay nói một cách khác, “bản chất” của phân phối là “nghệ thuật” đưa sản phẩm ra thị trường. Hiện tại, Greenjoy đã cung cấp ống hút cỏ cho 80 chuỗi nhà hàng khách sạn lớn trải dài từ Nam ra Bắc như Premier Phu Quoc Resort, Havana Nha Trang, Marrot và Intercontinential Hanoi,… Đã có khách hàng hơn 25 nước tiếp cận với dự án ống hút cỏ của Greenjoy và mong muốn hợp tác lâu dài để mang sản phẩm ống hút cỏ này ra thế giới. Để tiếp tục duy trì cũng như tăng độ nhận diện, tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nên đẩy mạnh và phát triển các kênh phân phối sau: - Hệ thống chuỗi nhà hàng khách sạn: Doanh nghiệp nên đẩy mạnh hợp tác với các kênh phân phối này vì hiện tại đây vẫn là các kênh phân phối chủ chốt của doanh nghiệp. - Hệ thống siêu thị/ cửa hàng tiện lợi: Trên thực tế hiện nay doanh số sản phẩm của doanh nghiệp hầu như không đến từ kênh phân phối này. Sản phẩm chưa xuất hiện nhiều trên kệ hàng của kênh phân phối này. Trong khi đây là các kênh phân phối có khả năng tiếp cận đến với khách hàng cá nhân rất cao. Kết hợp với chính sách hiệu quả thì đây chính là nơi tăng cơ hội cho sản phẩm đến được với mỗi gia đình Việt. Do đó doanh nghiệp nên xây dựng chính sách bán sản phẩm tại các hệ thống siêu thị/ cửa hàng tiện lợi và từng bước xây dựng văn hóa sử dụng sản phẩm xanh thân thiện với môi trường từ đây. - Các quán đồ uống (cafe, trà sữa, trà chanh,...): đây là nơi thu hút chủ yếu của đối tượng khách hàng trẻ, là đối tượng tiếp xúc nhiều với các vấn đề, phong cách sống xanh, bảo vệ môi trường, xây dựng phong cách sống, thích khám phá những điều mới mẻ, sẵn sàng trải nghiệm. Bên cạnh đó với mức chi cho các sản phẩm đồ uống có mức giá từ 30.000 VND thì việc chi tiêu cho các sản phẩm đi kèm như ống hút cỏ (1000 VND) bảo vệ môi trường sẽ không phải vấn đề lớn. Có thể thấy đây chính là một kênh phân phối vô cùng tiềm năng. Vì vậy doanh nghiệp nên xây dựng quan hệ hợp tác, phát triển kênh phân phối này.
 • 38. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Phân phối qua các trang thương mại điện tử: Những năm qua là khoảng thời gian phát triển mạnh mẽ của các trang thương mại điện tử. Và được dự đoán sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa trong các năm tới. Cho đến nay, các trang như Shopee, Lazada, Sendo, Tiki, ..vv.. đang dần lấy được lòng tin từ người tiêu dùng Việt với Page 20
 • 39. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 giao diện thân thiện, giao dịch dễ dàng, nhanh chóng. Việc phân phối trên các sàn thương mại sẽ giúp doanh nghiệp: Mở rộng thị trường Thời gian giao dịch linh hoạt Chính sách giảm giá Quản lý hàng tồn kho Tối ưu hiệu quả quảng cáo Phục vụ mọi thị trường Làm việc từ bất cứ đâu Mô hình hệ thống kênh phân phối: 4.4. Xúc tiến hỗn hợp 4.4.1. Xúc tiến bán. a) Xúc tiến bán nhằm vào các trung gian thương mại (Chiến lược đẩy) - Triển lãm thương mại là những sự kiện được sắp xếp theo lịch trình một cách thường xuyên ở nơi mà các nhà sản xuất trưng bày sản phẩm và cung cấp thông tin. - Các hội nghị khách hàng, tại đó các thông tin và những vật dụng hỗ trợ được trao cho các thương nhân. - Tặng phần thưởng cho các đại lý bán được nhiều hàng nhất. - Đưa ra các thỏa thuận buôn bán, chiết khấu giá đối với các đơn vị mua hàng. - Trợ cấp tiền quảng cáo cho trung tâm thương mại để đẩy mạnh chiến dịch quảng bá sản phẩm.
 • 40. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net b) Xúc tiến bán nhằm vào khách hàng tiêu dùng cuối cùng (Chiến lược kéo) - Khuyến khích khách hàng dùng thử sản phẩm bằng cách tăng cường đội ngũ nhân viên làm sampling ở các siêu thị lớn, chợ hoặc các shop,… Page 21
 • 41. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 - Tri ân những khách hàng trung thành với thương hiệu: những khách hàng quay lại mua lần thứ 2 hoặc nhiều lần sau sẽ được hưởng các chương trình giảm giá trực tiếp hoặc khuyến mại không điều kiện. - Khuyến khích khách hàng mua loại đắt tiền hơn hoặc mua các kích cỡ lớn hơn của sản phẩm: Có thể đưa ra phương án mua 2 bịch ống hút lớn tặng kèm 1 bịch nhỏ chẳng hạn. - Tăng cường việc dùng thử như là một phần bổ sung cho các nỗ lực quảng cáo và bán hàng cá nhân. 4.4.2. Truyền thông a) Truyền thông offline: - Liên kết với các cửa hàng, siêu thị như cricle K, trung tâm thương mại,…để đặt các tấm biến quảng cáo tại đó. - Đối với cricle K thì dán tờ quảng cáo trên chỗ lấy ống hút. - Đối với các trung tâm thương mại thì có thể liên kết họ có thẻ dán các tờ quảng cáo ở trên các bàn ngồi ăn uống. b) Truyền thông online Các kênh truyền thông chính: facebook, instagram, google, tiktok, tiki, shopee Các bài truyền thông chủ yếu là quảng bá hình ảnh của công ty và kéo khách về trang web, trên các sản thương mại điện tử. - Một số bài để chạy quảng cáo trên facebook như: “Với thông điệp “Sống với giấc mơ xanh” Greenjoy mong muốn việc sử dụng ống hút cỏ thiên nhiên sẽ góp phần giảm thiểu lượng ống hút nhựa và rác thải nhựa ra môi trường, đặc biệt là đại dương và các sinh vật biển nhỏ bé. Chúng tôi mang tinh thần “Greenjoy” vào từng chiếc ống hút và hy vọng việc sử dụng ống hút cỏ bàng giúp mọi người hiểu được giá trị của những cây cỏ hay chính những điều nhỏ bé quanh mình. Greenjoy mong
 • 42. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net muốn góp phần thay đổi lối sống, tư duy tiêu dùng và nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và trái đất của chúng ta.” “Chỉ tốn 01 giây để dùng, nhưng phải tốn bao lâu để chúng thực sự biến mất. Sử dụng 01 chiếc ống hút nhựa, 01 cái chai nhựa hay 01 hộp xốp thực Page 22
 • 43. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 sự quá dễ dàng và tiện lợi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với những đồ nhựa dùng 1 lần sau đó.” - Cùng với hình ảnh đầu tư, sinh động, chân thực: có thể là ảnh chụp cùng các loại đồ uống, ảnh về quy trình để tạo nên một chiếc ống hút,… 4.4.3. Quan hệ công chúng a) Công chúng mục tiêu của ống hút Greenjoy. - Các nhà hàng, khách sạn lớn: Đối tượng khách hàng mua với số lượng lớn. Tiếp cận với các khách hàng cá nhân có thu nhập ổn định đến thu nhập cao. Đây là các khách hàng quan tâm đến chất lượng hơn là giá cả. - Các cửa hàng kinh doanh đồ uống, đồ ăn nhanh, cửa hàng tạp hóa, siêu thị nhỏ lẻ: Đây là các đối tác có thể mua ống hút với số lượng lớn, có khả năng hợp tác lâu dài với công ty. Nơi tiếp cận với đa dạng các khách hàng cá nhân. - Các hộ gia đình: Đây là nhóm đối tượng quan tâm đến chất lượng, ống hút phải an toàn, đảm bảo cho sức khỏe của gia đình họ. Học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng. Nhóm đối tượng ưa chuộng đồ ăn, uống nhanh, tiết kiệm thời gian, tiện lợi. b) Tổ chức chương trình “Đổi giấy lấy ống hút” Thông điệp: Lan tỏa thông điệp xanh, bảo vệ môi trường, từ những việc làm, hành động nhỏ bé nhất, ngay từ việc gom giấy vụn, giấy báo, sách vở không còn sử dụng, hay là ve chai phế liệu, ... từ những điều nhỏ mà đem lại ý nghĩa lớn. Cách thức quy đổi - Giấy photo, vở học sinh (đã sử dụng): 3 kg = 1 sao. - Sách giáo khoa, sách/truyện, báo/tạp chí, bìa carton: 5 kg = 1 sao. - Nhựa: 3 kg = 1 sao.
 • 44. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Vỏ lon (đã đập bẹp): 20 lon = 1 sao. - 1 sao tương đương gói 10 ống hút cỏ. Các bạn sẽ được đổi ống hút với số sao tương ứng: 1 sao, 2 sao, 3 sao hay 5 sao,…. Page 23
 • 45. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 Timeline chương trình: - 1/11 - 8/11: Liên hệ, gửi thư cộng tác, nhờ sự hỗ trợ của một số nhóm Sinh viên tình nguyện các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm: Đại học Thương Mại, Đại học Thủy Lợi, Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Giao thông vận tải, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng & Đại học Bách khoa Hà Nội, 7 trường đại học trải dài trên các quận huyện của thủ đô Hà Nội. - 9/11 - 12/11: Thiết kế banner chương trình, in ấn, chuyển ống hút cỏ theo từng gói được đóng sẵn (1 gói = 10 ống hút) tới từng điểm trường Đại học. Kêu gọi set avt, đặt khung avt đồng loạt cho chương trình trước hết ở fanpage Greenjoy (20:00 ngày 9/11) sau đó là các bạn tình nguyện viên trực tiếp tham gia hỗ trợ chương trình. - 13/11 - 14/11: Diễn ra chương trình Thời gian: 9h00 – 21h00, Thứ 7 & Chủ Nhật, ngày 13/11 và 14/11/2021 Địa điểm: Tại 7 điểm trường Đại học trên Hà Nội. Công việc: Ở mỗi điểm trường, phân công 1-3 thành viên của công ty vừa hỗ trợ cho các bạn sinh viên, vừa truyền thông lưu lại những hình ảnh đẹp tại chương trình. - 15/11: Tổng kết chương trình, gửi lời cảm ơn tới sự cộng tác, giúp đỡ, của các đội nhóm sinh viên và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình từ mọi người. Dự trù hiệu quả & kinh phí: Hiệu quả: - Tiếp cận với khoảng 25 000 người (biết đến với chương trình đổi giấy lấy ống hút), và 10 000 người trực tiếp hưởng ứng tham gia chương trình, đặc biệt là các bạn sinh viên, các bạn trẻ những người đi đầu trong các xu hướng mới, sử dụng nhiều và thường xuyên các loại ống hút. - Thu gom được: Giấy photo, vở học sinh (đã sử dụng): 2,7 tấn Sách giáo khoa, sách/truyện, báo/tạp chí, bìa carton: 5 tấn Nhựa: 2 tấn Vỏ lon (đã đập bẹp): 24 000 lon Khác: 100 kg
 • 46. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Kinh phí: - Ống hút cỏ: 15 000 gói ống hút - Thiết kế banner chương trình, in ấn: 5.000.000đ. Page 24
 • 47. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 - Chi phí hỗ trợ cho đội ngũ tham gia hỗ trợ tại các điểm trường: 7.000.000đ. - Nước ống và một số chi phí phát sinh khác: 4.000.000đ. Dự phòng rủi ro: - Tình hình dịch phức tạp, cho đến tháng 11 sinh viên vẫn chưa thể quay lại trường học, dãn cách xã hội, cấm tập trung đông người: có thể dời lịch đến tháng 12. - Nếu như tháng 12 tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến: hoãn chương trình, chuyển sang nền tảng online, phát động cuộc thi “Ý tưởng tái chế vì một môi trường xanh” với các ý tưởng đơn giản tái chế từ vỏ chai nhựa, giấy,… lan tỏa thông điệp xanh. c) Thông điệp, phương tiên quan hệ với công chúng. - Thông điệp chung: Greenjoy muốn lan tỏa tinh thần sống xanh, không có rác thải vô cơ đến cộng đồng. Ống hút 100% được sản xuất từ thiên nhiên. Quy trình sản xuất có giấy kiểm nghiệm về mẫu đất, mẫu nước, test về vi sinh. Có giấy chứng nhận của SGS. Sử dụng sản phẩm góp phần bảo vệ môi trường. - Phương tiện quan hệ công chúng: Phương tiện nhận biết sản phẩm: Tên thương hiệu, Logo,… Các bài báo nói chuyện với công chúng. Các hoạt động xã hội. 4. Dự trù ngân sách Loại hình Thời hạn Giá (VND) Online
 • 48. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Chạy quảng cáo trên các nền tảng 6 tháng 200.000.000 mạng xã hội, các trang thương mại điện tử Page 25
 • 49. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 Trên Báo điện tử bài 6 tháng 6.000.000 (1.000.000/bài) 1 tháng/1 bài Offline In các tấm poster 7.000.000 Quảng cáo tại cricle K 3 tháng 30.000.000 Trên poster trền các bàn ăn tại các 3 tháng 15.000.000 trung tâm thương mại Tổng 253.000.000 Bảng 1.1. Dự trù ngân sách cho kế hoạch marketing 5. Thực hiện chiến lược, dự tính hiệu suất 5.1. Thực hiện chiến lược Định hướng phát triển vào 6 tháng cuối năm 2021. Từ ngày 1/6/2021 đến ngày 31/06/2022. Giả định tháng 7 là đạp hoàn toàn hết dịch. Từ 01/06/2021 – 31/07/2021 : Tâp trung hoạt động truyền thông online đẩy mạnh thương hiệu ống hút cỏ reenjoy tới mọi người. - Chạy quảng cáo trên website, facebook, instagram,.. - Thuê trang báo điện tử Thanh Niên, một số bạn trẻ có tầm ảnh hưởng nhất định viết bài review. - Chi phí dự kiến: 62.000.000 đồng Từ 01/08/2021 – 31/10/2021: Đẩy mạnh truyền thông tại các cửa hàng của cricle K và các quán café, nước uống trong trung tâm thương mại. Đẩy mạnh việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và trên website.
 • 50. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Chi phí dự kiến: 110.000.000 đồng Từ 01/11/2021 – 31/12/2021: Page 26
 • 51. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 - Đẩy mạnh xúc tiến bán với nhiều chính sách khuyễn mãi và tri ân khách hàng. - Tổ chức chương trình “đổi giấy lấy ống hút”. - Mua 2 túi ống hút cổ greenjoy tặng 1 túi. - Tặng quà các khách hàng mua với số lượng lớn. - Đăng bài trên các các trang báo trí về hình ảnh chi ân của ống hút cổ greenjoy tới khách hàng. - Chi phí dự kiến: 81.000.000 đồng 5.2. Dự kiến hiệu suất 5.2.1. Doanh thu Một trong những thước đo thành công phổ biến nhất của một kế hoạch marketing chính là tổng doanh thu bán hàng. Để đánh giá sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp thì doanh thu có lẽ là yếu tố đầu tiên mà nhiều người hay nghĩ đến. Sau kế hoạch marketing, số lượng khách mua hàng của doanh nghiệp có tăng lên, tăng bao nhiêu % chính là những gì mà chúng ta cần quan tâm. - Tổng số lượt bán trên kênh thương mại điện tử shopee hiện tại là 100 lượt. Hiện tại, đang tạm nghỉ bán. Với kế hoạch đẩy mạnh bán hàng trên các kênh online, dự kiến số lượt bán sẽ là 80 lượt bán/ 1 tháng. Các kênh bán hàng online khác (trên website, lazada,...) dự kiến số lượt mua tăng 0.5 lần. - Trong đó: Phần trăm số khách hàng cũ đã tin tưởng quay lại tiếp tục sử dụng sản phẩm của Greenjoy: 25%. Phần trăm số khách hàng mới biết đến và chọn mua sản phẩm của Greenjoy: 75. Tỷ lệ giữa khách hàng cũ và khách hàng mới: 3, nghĩa là trong 4 khách hàng mua sản phẩm thì sẽ có khoảng 1 khách hàng cũ và 3 khách hàng mới. 5.2.2. Các chỉ số truy cập website - Lưu lượng truy cập webiste: Số lượt truy cập website greejoystraw.com mỗi ngày tăng 1,8 - 2,6 lần. - Tỷ lệ thoát: Giảm 2,5 - 3.5 lần, sau khi đã chú trọng xây dựng website, content chuẩn seo,... - Time on page: dự kiến tăng 2 - 3 lần khoảng thời gian mà người truy cập ở lại với website, thu hút, níu chân họ ở lại lâu, hiểu về sản phẩm và đưa ra quyết định mua. 5.2.3. Đánh giá của khách hàng
 • 52. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Khách hàng nghĩ gì về kế hoạch marketing của Greenjoy, khách hàng đánh giá như thế nào về Greenjoy,… cũng là những yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm. Việc khách hàng có những trải nghiệm tốt hay không giúp ta đánh giá được hiệu quả trong chiến lược Page 27
 • 53. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 marketing mà còn giúp giữ chân khách hàng, khiến họ quay lại mua sản phẩm của Greenjoy trong những lần sau. - Tỉ lệ khách hàng mua và để lại đánh giá: dự kiến 72% - Tỉ lệ khách hàng đánh giá tích cực: dự kiến 87% - Tỉ lệ khách hàng có những phản hồi và góp ý đã được giải quyết là hài lòng: dự kiến 10% 5.2.4. Chi phí đầu tư cho mỗi khách hàng - Dự kiến giảm thiểu mức chi phí đầu tư tìm kiếm được các khách hàng mới. Ở giai đoạn đầu của kế hoạch marketing, có thể tăng mức chi phí này. Và giảm dần ở giai đoạn sau. - Chi phí trung bình dự kiến 20 - 30% doanh thu 5.2.5. Các chỉ số trên các trang mạng xã hội a) Chỉ số hiệu suất: - Chi phí cho kết quả (CPR): cần phải chi trả bao nhiêu tiền cho mỗi kết quả (khách hàng mới truy cập/ bán được sản phẩm/…). Phần chi phí cho kết quả này sẽ được tính theo công thức: tổng chi tiêu cho quảng cáo/ số lượng kết quả. Dự kiến tổng chi tiêu cho quảng cáo tăng, xong đồng thời số lượng kết quả cũng tăng theo. Tổng chi tiêu cho quảng cáo: 200 triệu đồng Số lượng kết quả: 12000 CPR = 200 triệu/12000 = 16,67 nghìn đồng - Tăng 2,5 – 3,5 lần tỷ lệ chuyển đổi: số kết quả (số khách hàng – số sản phẩm bán ra)/ số lần hiển thị. b) Chỉ số phân phối - Tăng 2 - 3 lần số lượt hiển thị, tần suất trung bình người dùng vào trang mạng xã hội của bạn. - Tăng CPM 1,5 - 2 lần (Chi phí cho 1000 lần hiển thị) c) Chỉ số hành động - Tăng số lượt thích, theo dõi trên fanpage Greenjoy straw - Ống hút cỏ thiên nhiên từ 4,4k dự kiến lên 15k lượt thích và theo dõi. - CTR – Tỷ lệ phần trăm số người nhìn thấy quảng cáo của bạn và thực hiện nhấp chuột liên kết vào quảng cáo: dự kiến 30% - CPC – mức phí trung bình cho mỗi lần nhấp vào link quảng: dự kiến 2000đ 5.2.5. Độ phủ sóng của doanh nghiệp
 • 54. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net - Ống hút cỏ Greenjoy sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn với ấn tượng là một sản phẩm thân thiện mới môi trường và cũng rất hữu ích. - Nhắc tới dòng sản phẩm ống hút bảo vệ môi trường là nhắc tới ống hút cỏ của Greenjoy Page 28
 • 55. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lOMoAR cPSD|16911414 6. Cách thức kiểm soát, giám sát quá trình thực hiện. a) Quy trình kiểm tra: - B1: Xác định mục tiêu kiểm tra. - B2: Đề ra tiêu chuẩn đánh giá. - B3: Đo lường kết quả thực hiện. - B4: Phân tích, đánh giá kết quả. - B5: Tiến hành điều chỉnh (nếu cần). b) Nội dung kiểm tra: - Đánh giá của khách hàng về sản phẩm ống hút cỏ. - Độ phủ của doanh nghiệp. - Tỷ lệ mua hàng online. - Doanh thu. - Truy cập website. 7. Dự báo, đề phòng rủi ro - Dự trù ngân sách truyền thông bị vênh quá nhiều so với ngân sách đã đề ra: Lý do: do việc tính toán các chi phí quảng cáo chưa hợp lý, quảng cáo tại cricle K và các trung tâm thương mại đưa ra giá cao hơn dự kiến và việc chạy quảng cáo trên facebook, google,... chi phí tăng thêm. Để khắc phục thì cần có 1 nguồn ngân sách dự phòng hoặc giữ nguyên ngân sách hạn chế bớt số quảng cáo. - Các trung tâm thương mại, cricle K không đồng ý cho dán quảng cáo: Lý do: Có thể là do có doanh nghiệp khác lấy lấy vị trí đó rồi hoặc là giá cả cho ví trí dán quảng cáo đưa ra chưa hợp lý. Khắc phục: Nếu mà cricle K hay trung tâm thương mại đã có công ty khác đặt trước chỗ mà công ty đã chọn thì có thể di rời ra 1 vị trí khác, đối với cricle K thì có thể quảng bá trên tường hoặc là làm TVC quảng cáo trên chỗ khách ngồi hoặc là tăng ngân sách cho việc đặt chỗ lên.
 • 56. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net TÀI LIỆU THAM KHẢO Page 29