SlideShare a Scribd company logo
Avaluació als alumnes de sisè curs de
          l’Educació Primària
                             16 de juny de 2010
Els continguts d’aquesta presentació estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir 3.0 de Creative Commons. Se’n permet
còpia, distribució i comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi l’autoria i la distribució de les possibles obres derivades es faci amb una
llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca.
Objectius de la prova
• Comprovar el nivell d’assoliment de les competències
bàsiques en acabar l’educació primària


• Enfortir l’autonomia de centre proporcionant a cada un els
elements per determinar els seus punts forts i els seus punts
febles


• Donar eines d’ajust i millora útils al llarg de l’etapa de
primària


• Afavorir el trànsit individualitzat a l’educació secundària
Característiques de la prova


• És una prova universal per a tot l’alumnat de sisè
de primària de caràcter extern


• No determina el pas a l’educació secundària


• Mesura les competències bàsiques
Organització i correcció

79 comissions d’aplicació distribuïdes territorialment i
constituïdes per:


   • Un inspector/a, que exerceix com a president/a de la
   comissió


   • Un professional dels Serveis Educatius, que exerceix
   com a secretari de la comissió


   • Un nombre d’avaluadors externs igual o superior al
   nombre de centres de cada unitat territorial: un total
   de 2.589 docents de primària i secundària
Aplicació de la prova
• Pilotatge de les proves: novembre de 2009

• Realització de les proves: 5 i 6 de maig de 2010

• Alumnes que fan la prova: 66.446

• Alumnat que no s’inclou en l’explotació de dades:
  • 7,4% (8,8% al 2009) d’alumnes amb necessitats educatives
  específiques (per primera vegada han estat les comissions les que
  han determinat a quins alumnes no se’ls havia de fer correcció
  externa)

• Nombre de centres educatius: 2.116 (públics,
concertats i privats)
Informació dels resultats


• Informació a les famílies:


           21 de juny de 2010• Informació als centres educatius:


           28 de juny de 2010
Novetats de la prova
1. Més exigència en comprensió lectora i expressió
  escrita:


  •  Comprensió lectora: preguntes conceptuals, que
    demanen més capacitat d’abstracció
  •  Expressió escrita: exercici d’ortografia en llengua
    catalana, castellana, i aranesa (dictat)


2. Avaluació de la llengua estrangera (comprensió
  escrita i oral)
Matemàtiques
     2009          2010
100%
     Nivell alt
90%              Nivell alt
      20%
     (11.744)       26,60%
80%               (15.554)


70%

60%
    Nivell mig
50%   55,80%        Nivell mig
     (32.767)       50,00%
                 (29.256)
40%

30%

20%
    Nivell baix      Nivell baix
10%   24,20%        23,40%
      (14.211)       (13.691)
 0%
    Nota mitjana: 78  Nota mitjana: 78,2


                 58.501 alumnes
                 Puntuació mitjana: 78,2
Matemàtiques (per competències avaluades)

90


80

   80,7           82,9
70                           78,2
      75,7  76,7  78       77,7
                        73
60


50


40


30


20


10


0

       2009             2010
   Numeració i càlcul        Espai, forma, mesura
   Relacions i canvi        Puntuació Global
Matemàtiques (per nivell socioeconòmic del centre)

  100%
         Alt
  90%     13,50%         Alt                     Alt
                   26,90%         Alt         26,60%
  80%                          35,80%

  70%
         Mitjà
  60%     45,90%

  50%                Mitjà                    Mitjà
                   50,50%                    50%
  40%                           Mitjà
                              51,30%
  30%
         Baix
  20%
        40,60%
                   Baix                    Baix
  10%               22,60%         Baix         23,40%
                              12,90%
  0%
         Nivell       Nivell         Nivell        Global
     socioeconòmic baix socioeconòmic mitjà   socioeconòmic alt
      Nota mitjana: 70,3  Nota mitjana: 78,6  Nota mitjana: 82,9  Nota mitjana: 78,2
Matemàtiques (per titularitat del centre)

  Resultat alt                        Resultat alt
   23,40%       Resultat alt
                      Resultat alt     26,60%
    (+5,8)       31,60%
                      35,80%         (+6,6)
              (+6,1)
                       (+7,4)
  Resultat mitjà
   49,20%                          Resultat mitjà
            Resultat mitjà               50%
    (-4,7))
             51,20%     Resultat mitjà      (-5,8)
              (-7,7)     53,00%
                       (-4,7)  Resultat baix                        Resultat baix
   27,40%       Resultat baix
                     Resultat baix     23,40%
    (-1,1)       17,30%                  (-0,8)
              (-0,3)      11%
                       (-2,9)
   Pública     Privada sostinguda   Privada        Global
           amb fons públics
Nota mitjana: 76,5   Nota mitjana: 81  Nota mitjana: 83,3  Nota mitjana: 78,2
   (+0,3)        (+0,4)        (+0,6)       (+0,2)
Llengua catalana
      2009          2010
100%

90%    Nivell alt
                 Nivell alt
       24%
                 28,20%
80%     (14.093)
                  (16.399)

70%

60%

     Nivell mig       Nivell mig
50%
      51,80%         43,40%
      (30.418)        (25.239)
40%

30%

20%
                 Nivell baix
     Nivell baix
                 28,40%
10%    24,20%
                  (16.514)
      (14.211)
 0%
    Nota mitjana: 76,9   Nota mitjana: 73,7

                  58.152 alumnes
                  Puntuació mitjana: 73,7
Llengua catalana (per competències avaluades)

 90


 80
       83,9
 70             76,9
                         77,1      73,7

 60         68,9
                             68,9

 50


 40


 30


 20


 10


 0

          2009                 2010
   Comprensió lectora      Expressió escrita    Puntuació Global
Llengua catalana (per nivell socioeconòmic)
100%
       Alt
90%     14,40%          Alt                    Alt
                  28,60%         Alt        28,20%
80%                           37,50%
70%     Mitjà
      37,40%
60%
                  Mitjà                   Mitjà
50%
                  44,00%                   43,40%
                             Mitjà
40%
                             45,60%
30%     Baix
20%     48,30%
                  Baix                    Baix
10%                27,70%         Baix        28,40%
                             16,90%
 0%
       Nivell        Nivell        Nivell       Global
    socioeconòmic baix   socioeconòmic    socioeconòmic alt
                  mitjà
     Nota mitjana: 65,1  Nota mitjana: 74,1   Nota mitjana: 78,5  Nota mitjana: 73,7
Llengua catalana (per titularitat del centre)

  Resultat alt
                                  Resultat alt
   24,50%        Resultat alt     Resultat alt
                                  28,20%
    (+3,6)       34,20%        32,40%
                                   (+4,2)
               (+5,5)        (-0,4)
  Resultat mitjà
   42,30%                            Resultat mitjà
             Resultat mitjà               43,40%
    (-8,2)                 Resultat mitjà
              44,90%                   (-8,4)
                        51,90%
              (-11,2)
                          (-5)  Resultat baix
                                 Resultat baix
   33,20%       Resultat baix
                       Resultat baix     28,40%
    (+4,6)       20,90%
                         16%         (+4,2)
               (+3,3)
                         (+5,7)

   Pública     Privada sostinguda     Privada       Global
           amb fons públics
Nota mitjana: 71,6  Nota mitjana: 76,8  Nota mitjana: 78,4  Nota mitjana: 73,7
    (-3,4)        (-2,9)        (-3,9)       (-3,2)
Llengua castellana
      2009        2010
100%

     Nivell alt
90%
      21%        Nivell alt
      (12.332)      28,70%
80%              (16.767)


70%

60%
     Nivell mig
               Nivell mig
50%    51,60%
               41,50%
      (30.300)
                (24.202)
40%

30%

20%
     Nivell baix     Nivell baix
     27,40%       29,80%
10%
      (16.090)      (17.417)

 0%
    Nota mitjana: 75,1  Nota mitjana: 71,2


               58.386 alumnes
               Puntuació mitjana: 71,2
Llengua castellana (per competències avaluades)

 90


 80
       82,4
 70
               75,1         77,9
                                 71,2
 60         66,1
                              63,5
 50


 40


 30


 20


 10


 0

           2009                 2010
    Comprensió lectora      Expressió escrita    Puntuació Global
Llengua castellana (per nivell socioeconòmic)
100%
       Alt
90%     16,50%          Alt                    Alt
                  28,50%         Alt         28,80%
80%                           39,40%
70%     Mitjà
      36,40%
60%
                  Mitjà                   Mitjà
50%                                      41,50%
                  42,40%
                             Mitjà
40%
                            41,70%
30%
       Baix
20%     47,10%                               Baix
                  Baix
                  29,20%        Baix         29,80%
10%
                            19,00%
 0%
       Nivell        Nivell        Nivell       Global
    socioeconòmic baix   socioeconòmic    socioeconòmic alt
                  mitjà
     Nota mitjana: 63,6  Nota mitjana: 71,4   Nota mitjana: 76,1  Nota mitjana: 71,2
Llengua castellana (per titularitat del centre)

   Resultat alt
                                  Resultat alt
   24,10%       Resultat alt                28,80%
    (+6,6)       35,80%        Resultat alt
                                    (-7,8)
               (+9,9)       46,30%
                          (+4,5)


  Resultat mitjà
    41%                            Resultat mitjà
    (-8,7)                            41,50%
             Resultat mitjà
              42,20%                   (-10,1)

               (-12,5)      Resultat mitjà
                         40,60%
                          (-9)
  Resultat baix
                                  Resultat baix
   34,90%       Resultat baix                29,80%
    (+2,10)       22%        Resultat baix
                         13,10%        (+2,4)
               (+2,6)
                          (+4,5)

   Pública     Privada sostinguda     Privada       Global
            amb fons públics
 Nota mitjana: 68,9   Nota mitjana: 74,7  Nota mitjana: 79,4  Nota mitjana: 71,2
    (-3,8)         (-3,9)        (-4,3)        (-3,9)
Llengua anglesa
       2010
100%


90%

      Nivell alt
80%
      39,10%
       (22.708)
70%


60%


50%     Nivell mig
       25,30%
40%      (14.711)


30%


20%    Nivell baix
      35,50%
10%      (20.634)

 0%
    Nota mitjana: 71,4


               58.053 alumnes
               Puntuació mitjana: 71,4
Llengua anglesa
100%
        Alt
90%
       18,90%
                  Alt                    Alt
80%                38,10%                  39,10%
       Mitjà                    Alt
70%
       23%                    59,20%
60%

50%                Mitjà                   Mitjà
                 26,50%                  25,30%
40%
       Baix                    Mitjà
30%
       58,10%                   22,60%
20%                Baix                   Baix
                 35,40%                  35,50%
10%                           Baix
                            18,20%
 0%
       Nivell       Nivell         Nivell       Global
    socioeconòmic baix socioeconòmic mitjà   socioeconòmic alt

     Nota mitjana: 59,5  Nota mitjana: 71,4   Nota mitjana: 80,6  Nota mitjana: 71,4
Llengua anglesa (per titularitat del centre)

  Resultat alt
   31,90%                            Resultat alt
             Resultat alt               39,10%
              49,60%

                        Resultat alt
  Resultat mitjà                80,90%
   25,40%
                                 Resultat mitjà
                                  25,30%
             Resultat mitjà
              25,70%

  Resultat baix
   42,70%                           Resultat baix
                       Resultat mitjà    35,50%
             Resultat baix
                        14,00%
              24,70%
                       Resultat baix
                         5,10%
   Pública     Privada sostinguda     Privada       Global
           amb fons públics
Nota mitjana: 67,7   Nota mitjana: 76,9  Nota mitjana: 88,7  Nota mitjana: 71,4
Llengua francesa
       2010
100%


90%     Nivell alt
      23,50%
80%      (80)


70%


60%
      Nivell mig
50%     49,00%
       (167)
40%


30%


20%
      Nivell baix
10%
      27,60%
        (94)
 0%
    Nota mitjana: 74,5


               341 alumnes
               Puntuació mitjana: 74,5
Llengua aranesa
       2009          2010
100%


90%     Nivell alt       Nivell alt
       26%          25,00%

80%      (14)          (18)

70%


60%
                  Nivell mig
50%    Nivell mig         45,80%
       54,50%          (33)
40%      (30)


30%


20%
                  Nivell baix
      Nivell baix        29,20%
10%     20,00%          (21)
        (11)
 0%
    Nota mitjana: 78,2    Nota mitjana: 70,1


                         72 alumnes
                         Puntuació mitjana: 70,1
Avaluació als alumnes de sisè curs de
          l’Educació Primària
                             16 de juny de 2010
Els continguts d’aquesta presentació estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir 3.0 de Creative Commons. Se’n permet
còpia, distribució i comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi l’autoria i la distribució de les possibles obres derivades es faci amb una
llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca.

More Related Content

Viewers also liked

Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
capohanka
 
e-inclusion : inclusion numérique ou insertionsociale avec les outils numériq...
e-inclusion : inclusion numérique ou insertionsociale avec les outils numériq...e-inclusion : inclusion numérique ou insertionsociale avec les outils numériq...
e-inclusion : inclusion numérique ou insertionsociale avec les outils numériq...
Philippe Cazeneuve
 
Représentation et accès: continuités et transformations. Chapitre 4. Métadonn...
Représentation et accès: continuités et transformations. Chapitre 4. Métadonn...Représentation et accès: continuités et transformations. Chapitre 4. Métadonn...
Représentation et accès: continuités et transformations. Chapitre 4. Métadonn...
Sylvie Dalbin
 
Cobit (22)
Cobit (22)Cobit (22)
Cobit (22)
guestf4c748
 
Geo Fair Trade: geotraçabilité pour le commerce équitable 2
Geo Fair Trade: geotraçabilité pour le commerce équitable 2Geo Fair Trade: geotraçabilité pour le commerce équitable 2
Geo Fair Trade: geotraçabilité pour le commerce équitable 2
teleparc
 
El aparato circulatorio
El aparato circulatorioEl aparato circulatorio
El aparato circulatorio
Javier
 
Kaysersberg
KaysersbergKaysersberg
Kaysersberg
ciffer louis
 
2010 made in marseille
2010  made in marseille2010  made in marseille
2010 made in marseille
ciffer louis
 
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitatLes zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Le Thésaurus pour l'indexation des archives locales et le Web de données, INH...
Le Thésaurus pour l'indexation des archives locales et le Web de données, INH...Le Thésaurus pour l'indexation des archives locales et le Web de données, INH...
Le Thésaurus pour l'indexation des archives locales et le Web de données, INH...
Lesticetlart Invisu
 
Féerie de Noel
Féerie de NoelFéerie de Noel
Féerie de Noel
Ouisitis Marmousets
 
Lettre au Ministre des Affaires Etrangères
Lettre au Ministre des Affaires EtrangèresLettre au Ministre des Affaires Etrangères
Lettre au Ministre des Affaires Etrangères
AFRIKASOURCES
 
OIF 2014 - Qui pour succéder à Abdou DIOUF ?
OIF 2014 - Qui pour succéder à Abdou DIOUF ?OIF 2014 - Qui pour succéder à Abdou DIOUF ?
OIF 2014 - Qui pour succéder à Abdou DIOUF ?
AFRIKASOURCES
 
NO RENUNCIES
NO RENUNCIESNO RENUNCIES
NO RENUNCIES
JORGE GAMA
 
Hiroshima ou detroit
Hiroshima ou detroitHiroshima ou detroit
Hiroshima ou detroit
ciffer louis
 
MIS 2011 - Retour Expérience CBRE
MIS 2011 - Retour Expérience CBREMIS 2011 - Retour Expérience CBRE
MIS 2011 - Retour Expérience CBRE
SeeMy
 
Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona (España)
Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona (España)Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona (España)
Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona (España)
Davinia Martínez
 

Viewers also liked (18)

Presentation2
Presentation2Presentation2
Presentation2
 
e-inclusion : inclusion numérique ou insertionsociale avec les outils numériq...
e-inclusion : inclusion numérique ou insertionsociale avec les outils numériq...e-inclusion : inclusion numérique ou insertionsociale avec les outils numériq...
e-inclusion : inclusion numérique ou insertionsociale avec les outils numériq...
 
Représentation et accès: continuités et transformations. Chapitre 4. Métadonn...
Représentation et accès: continuités et transformations. Chapitre 4. Métadonn...Représentation et accès: continuités et transformations. Chapitre 4. Métadonn...
Représentation et accès: continuités et transformations. Chapitre 4. Métadonn...
 
Cobit (22)
Cobit (22)Cobit (22)
Cobit (22)
 
Geo Fair Trade: geotraçabilité pour le commerce équitable 2
Geo Fair Trade: geotraçabilité pour le commerce équitable 2Geo Fair Trade: geotraçabilité pour le commerce équitable 2
Geo Fair Trade: geotraçabilité pour le commerce équitable 2
 
El aparato circulatorio
El aparato circulatorioEl aparato circulatorio
El aparato circulatorio
 
Kaysersberg
KaysersbergKaysersberg
Kaysersberg
 
2010 made in marseille
2010  made in marseille2010  made in marseille
2010 made in marseille
 
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitatLes zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitat
 
Le Thésaurus pour l'indexation des archives locales et le Web de données, INH...
Le Thésaurus pour l'indexation des archives locales et le Web de données, INH...Le Thésaurus pour l'indexation des archives locales et le Web de données, INH...
Le Thésaurus pour l'indexation des archives locales et le Web de données, INH...
 
Felicitacion leonor
Felicitacion leonorFelicitacion leonor
Felicitacion leonor
 
Féerie de Noel
Féerie de NoelFéerie de Noel
Féerie de Noel
 
Lettre au Ministre des Affaires Etrangères
Lettre au Ministre des Affaires EtrangèresLettre au Ministre des Affaires Etrangères
Lettre au Ministre des Affaires Etrangères
 
OIF 2014 - Qui pour succéder à Abdou DIOUF ?
OIF 2014 - Qui pour succéder à Abdou DIOUF ?OIF 2014 - Qui pour succéder à Abdou DIOUF ?
OIF 2014 - Qui pour succéder à Abdou DIOUF ?
 
NO RENUNCIES
NO RENUNCIESNO RENUNCIES
NO RENUNCIES
 
Hiroshima ou detroit
Hiroshima ou detroitHiroshima ou detroit
Hiroshima ou detroit
 
MIS 2011 - Retour Expérience CBRE
MIS 2011 - Retour Expérience CBREMIS 2011 - Retour Expérience CBRE
MIS 2011 - Retour Expérience CBRE
 
Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona (España)
Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona (España)Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona (España)
Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona (España)
 

Similar to Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)

Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012
Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012
Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012
ceipmrrat
 
Estudi del Teletreball al Solsonès
Estudi del Teletreball al SolsonèsEstudi del Teletreball al Solsonès
Estudi del Teletreball al Solsonès
Paloma Hernández
 
La Comunicació A Catalunya 2010
La Comunicació A Catalunya 2010La Comunicació A Catalunya 2010
La Comunicació A Catalunya 2010
albertgauth
 
La comunicació a Catalunya 2010
La comunicació a Catalunya 2010La comunicació a Catalunya 2010
La comunicació a Catalunya 2010
Jordi Fortuny
 
2ª avaluació 11 12
2ª avaluació 11 122ª avaluació 11 12
2ª avaluació 11 12
iesramonllull
 
Distribució
DistribucióDistribució
Distribució
mariona09
 
Satisfacció i motivació laboral dels educadors catasans fira bcn
Satisfacció i motivació laboral dels educadors catasans  fira bcnSatisfacció i motivació laboral dels educadors catasans  fira bcn
Satisfacció i motivació laboral dels educadors catasans fira bcn
CENTRE SUPORT
 
Programa pacient expert en I.C.ABS St. Joan de Vilatorrada
Programa pacient expert en I.C.ABS St. Joan de VilatorradaPrograma pacient expert en I.C.ABS St. Joan de Vilatorrada
Programa pacient expert en I.C.ABS St. Joan de Vilatorrada
SAP Bages-Berguedà
 
Usos i hàbits de les tic a l'educació [modo de compatibilidad]
Usos i hàbits de les tic a l'educació [modo de compatibilidad]Usos i hàbits de les tic a l'educació [modo de compatibilidad]
Usos i hàbits de les tic a l'educació [modo de compatibilidad]
Jose Manuel Lopez
 

Similar to Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010) (11)

Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012
Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012
Gràfiques dels resultats de les competències bàsiques 2011-2012
 
Castelldefels platja ramon.bria
Castelldefels platja ramon.briaCastelldefels platja ramon.bria
Castelldefels platja ramon.bria
 
Estudi del Teletreball al Solsonès
Estudi del Teletreball al SolsonèsEstudi del Teletreball al Solsonès
Estudi del Teletreball al Solsonès
 
Teletreball
TeletreballTeletreball
Teletreball
 
La Comunicació A Catalunya 2010
La Comunicació A Catalunya 2010La Comunicació A Catalunya 2010
La Comunicació A Catalunya 2010
 
La comunicació a Catalunya 2010
La comunicació a Catalunya 2010La comunicació a Catalunya 2010
La comunicació a Catalunya 2010
 
2ª avaluació 11 12
2ª avaluació 11 122ª avaluació 11 12
2ª avaluació 11 12
 
Distribució
DistribucióDistribució
Distribució
 
Satisfacció i motivació laboral dels educadors catasans fira bcn
Satisfacció i motivació laboral dels educadors catasans  fira bcnSatisfacció i motivació laboral dels educadors catasans  fira bcn
Satisfacció i motivació laboral dels educadors catasans fira bcn
 
Programa pacient expert en I.C.ABS St. Joan de Vilatorrada
Programa pacient expert en I.C.ABS St. Joan de VilatorradaPrograma pacient expert en I.C.ABS St. Joan de Vilatorrada
Programa pacient expert en I.C.ABS St. Joan de Vilatorrada
 
Usos i hàbits de les tic a l'educació [modo de compatibilidad]
Usos i hàbits de les tic a l'educació [modo de compatibilidad]Usos i hàbits de les tic a l'educació [modo de compatibilidad]
Usos i hàbits de les tic a l'educació [modo de compatibilidad]
 

More from Educació. Generalitat de Catalunya

Eixos principals del curs 2010-2011.pdf
Eixos principals del curs 2010-2011.pdfEixos principals del curs 2010-2011.pdf
Eixos principals del curs 2010-2011.pdf
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Eixos principals del curs 2010-2011
Eixos principals del curs 2010-2011Eixos principals del curs 2010-2011
Eixos principals del curs 2010-2011
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Evolució de l'oferta de formació professional
Evolució de l'oferta de formació professionalEvolució de l'oferta de formació professional
Evolució de l'oferta de formació professional
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Declaració de Barcelona
Declaració de BarcelonaDeclaració de Barcelona
Declaració de Barcelona
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Declaración de Barcelona
Declaración de BarcelonaDeclaración de Barcelona
Declaración de Barcelona
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Declaració de Barcelona (English)
Declaració de Barcelona (English)Declaració de Barcelona (English)
Declaració de Barcelona (English)
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Programa Salut i Escola
Programa Salut i EscolaPrograma Salut i Escola
Programa Salut i Escola
Educació. Generalitat de Catalunya
 
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Educació. Generalitat de Catalunya
 

More from Educació. Generalitat de Catalunya (20)

Informe PISA 2009.pdf
Informe PISA 2009.pdfInforme PISA 2009.pdf
Informe PISA 2009.pdf
 
Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdfAgència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
Agència d'Avaluació i Prospectica de l'Educació.pdf
 
Informe Inserció laboral ensenyaments professionals 2010.pdf
Informe Inserció laboral ensenyaments professionals 2010.pdfInforme Inserció laboral ensenyaments professionals 2010.pdf
Informe Inserció laboral ensenyaments professionals 2010.pdf
 
Balanç del Pla d'acció de l'escola inclusiva.pdf
Balanç del Pla d'acció de l'escola inclusiva.pdfBalanç del Pla d'acció de l'escola inclusiva.pdf
Balanç del Pla d'acció de l'escola inclusiva.pdf
 
Eixos principals del curs 2010-2011.pdf
Eixos principals del curs 2010-2011.pdfEixos principals del curs 2010-2011.pdf
Eixos principals del curs 2010-2011.pdf
 
Eixos principals del curs 2010-2011
Eixos principals del curs 2010-2011Eixos principals del curs 2010-2011
Eixos principals del curs 2010-2011
 
Dades inici curs 2010-2011.pdf
Dades inici curs 2010-2011.pdfDades inici curs 2010-2011.pdf
Dades inici curs 2010-2011.pdf
 
Decret d'autonomia dels centres educatius.pdf
Decret d'autonomia dels centres educatius.pdfDecret d'autonomia dels centres educatius.pdf
Decret d'autonomia dels centres educatius.pdf
 
Increment de places de formació professional.pdf
Increment de places de formació professional.pdfIncrement de places de formació professional.pdf
Increment de places de formació professional.pdf
 
Evolució de l'oferta de formació professional
Evolució de l'oferta de formació professionalEvolució de l'oferta de formació professional
Evolució de l'oferta de formació professional
 
Evolució dels estudis de formació professional
Evolució dels estudis de formació professionalEvolució dels estudis de formació professional
Evolució dels estudis de formació professional
 
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
Adult Learning – a key dimension of European Lifelong Learning Policy and Pro...
 
Declaració de Barcelona
Declaració de BarcelonaDeclaració de Barcelona
Declaració de Barcelona
 
Declaración de Barcelona
Declaración de BarcelonaDeclaración de Barcelona
Declaración de Barcelona
 
Declaració de Barcelona (English)
Declaració de Barcelona (English)Declaració de Barcelona (English)
Declaració de Barcelona (English)
 
Programa Salut i Escola
Programa Salut i EscolaPrograma Salut i Escola
Programa Salut i Escola
 
Model d'informe per al centre.
Model d'informe per al centre.Model d'informe per al centre.
Model d'informe per al centre.
 
Model d'informe per a les famílies.
Model d'informe per a les famílies.Model d'informe per a les famílies.
Model d'informe per a les famílies.
 
Prova de matemàtiques
Prova de matemàtiquesProva de matemàtiques
Prova de matemàtiques
 
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
Prova de català. Avaluació d'eduació primària 2010
 

Avançament de resultats de l'avaluació d'educació primària (2010)

 • 1. Avaluació als alumnes de sisè curs de l’Educació Primària 16 de juny de 2010 Els continguts d’aquesta presentació estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir 3.0 de Creative Commons. Se’n permet còpia, distribució i comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi l’autoria i la distribució de les possibles obres derivades es faci amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca.
 • 2. Objectius de la prova • Comprovar el nivell d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’educació primària • Enfortir l’autonomia de centre proporcionant a cada un els elements per determinar els seus punts forts i els seus punts febles • Donar eines d’ajust i millora útils al llarg de l’etapa de primària • Afavorir el trànsit individualitzat a l’educació secundària
 • 3. Característiques de la prova • És una prova universal per a tot l’alumnat de sisè de primària de caràcter extern • No determina el pas a l’educació secundària • Mesura les competències bàsiques
 • 4. Organització i correcció 79 comissions d’aplicació distribuïdes territorialment i constituïdes per: • Un inspector/a, que exerceix com a president/a de la comissió • Un professional dels Serveis Educatius, que exerceix com a secretari de la comissió • Un nombre d’avaluadors externs igual o superior al nombre de centres de cada unitat territorial: un total de 2.589 docents de primària i secundària
 • 5. Aplicació de la prova • Pilotatge de les proves: novembre de 2009 • Realització de les proves: 5 i 6 de maig de 2010 • Alumnes que fan la prova: 66.446 • Alumnat que no s’inclou en l’explotació de dades: • 7,4% (8,8% al 2009) d’alumnes amb necessitats educatives específiques (per primera vegada han estat les comissions les que han determinat a quins alumnes no se’ls havia de fer correcció externa) • Nombre de centres educatius: 2.116 (públics, concertats i privats)
 • 6. Informació dels resultats • Informació a les famílies: 21 de juny de 2010 • Informació als centres educatius: 28 de juny de 2010
 • 7. Novetats de la prova 1. Més exigència en comprensió lectora i expressió escrita: • Comprensió lectora: preguntes conceptuals, que demanen més capacitat d’abstracció • Expressió escrita: exercici d’ortografia en llengua catalana, castellana, i aranesa (dictat) 2. Avaluació de la llengua estrangera (comprensió escrita i oral)
 • 8. Matemàtiques 2009 2010 100% Nivell alt 90% Nivell alt 20% (11.744) 26,60% 80% (15.554) 70% 60% Nivell mig 50% 55,80% Nivell mig (32.767) 50,00% (29.256) 40% 30% 20% Nivell baix Nivell baix 10% 24,20% 23,40% (14.211) (13.691) 0% Nota mitjana: 78 Nota mitjana: 78,2 58.501 alumnes Puntuació mitjana: 78,2
 • 9. Matemàtiques (per competències avaluades) 90 80 80,7 82,9 70 78,2 75,7 76,7 78 77,7 73 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 Numeració i càlcul Espai, forma, mesura Relacions i canvi Puntuació Global
 • 10. Matemàtiques (per nivell socioeconòmic del centre) 100% Alt 90% 13,50% Alt Alt 26,90% Alt 26,60% 80% 35,80% 70% Mitjà 60% 45,90% 50% Mitjà Mitjà 50,50% 50% 40% Mitjà 51,30% 30% Baix 20% 40,60% Baix Baix 10% 22,60% Baix 23,40% 12,90% 0% Nivell Nivell Nivell Global socioeconòmic baix socioeconòmic mitjà socioeconòmic alt Nota mitjana: 70,3 Nota mitjana: 78,6 Nota mitjana: 82,9 Nota mitjana: 78,2
 • 11. Matemàtiques (per titularitat del centre) Resultat alt Resultat alt 23,40% Resultat alt Resultat alt 26,60% (+5,8) 31,60% 35,80% (+6,6) (+6,1) (+7,4) Resultat mitjà 49,20% Resultat mitjà Resultat mitjà 50% (-4,7)) 51,20% Resultat mitjà (-5,8) (-7,7) 53,00% (-4,7) Resultat baix Resultat baix 27,40% Resultat baix Resultat baix 23,40% (-1,1) 17,30% (-0,8) (-0,3) 11% (-2,9) Pública Privada sostinguda Privada Global amb fons públics Nota mitjana: 76,5 Nota mitjana: 81 Nota mitjana: 83,3 Nota mitjana: 78,2 (+0,3) (+0,4) (+0,6) (+0,2)
 • 12. Llengua catalana 2009 2010 100% 90% Nivell alt Nivell alt 24% 28,20% 80% (14.093) (16.399) 70% 60% Nivell mig Nivell mig 50% 51,80% 43,40% (30.418) (25.239) 40% 30% 20% Nivell baix Nivell baix 28,40% 10% 24,20% (16.514) (14.211) 0% Nota mitjana: 76,9 Nota mitjana: 73,7 58.152 alumnes Puntuació mitjana: 73,7
 • 13. Llengua catalana (per competències avaluades) 90 80 83,9 70 76,9 77,1 73,7 60 68,9 68,9 50 40 30 20 10 0 2009 2010 Comprensió lectora Expressió escrita Puntuació Global
 • 14. Llengua catalana (per nivell socioeconòmic) 100% Alt 90% 14,40% Alt Alt 28,60% Alt 28,20% 80% 37,50% 70% Mitjà 37,40% 60% Mitjà Mitjà 50% 44,00% 43,40% Mitjà 40% 45,60% 30% Baix 20% 48,30% Baix Baix 10% 27,70% Baix 28,40% 16,90% 0% Nivell Nivell Nivell Global socioeconòmic baix socioeconòmic socioeconòmic alt mitjà Nota mitjana: 65,1 Nota mitjana: 74,1 Nota mitjana: 78,5 Nota mitjana: 73,7
 • 15. Llengua catalana (per titularitat del centre) Resultat alt Resultat alt 24,50% Resultat alt Resultat alt 28,20% (+3,6) 34,20% 32,40% (+4,2) (+5,5) (-0,4) Resultat mitjà 42,30% Resultat mitjà Resultat mitjà 43,40% (-8,2) Resultat mitjà 44,90% (-8,4) 51,90% (-11,2) (-5) Resultat baix Resultat baix 33,20% Resultat baix Resultat baix 28,40% (+4,6) 20,90% 16% (+4,2) (+3,3) (+5,7) Pública Privada sostinguda Privada Global amb fons públics Nota mitjana: 71,6 Nota mitjana: 76,8 Nota mitjana: 78,4 Nota mitjana: 73,7 (-3,4) (-2,9) (-3,9) (-3,2)
 • 16. Llengua castellana 2009 2010 100% Nivell alt 90% 21% Nivell alt (12.332) 28,70% 80% (16.767) 70% 60% Nivell mig Nivell mig 50% 51,60% 41,50% (30.300) (24.202) 40% 30% 20% Nivell baix Nivell baix 27,40% 29,80% 10% (16.090) (17.417) 0% Nota mitjana: 75,1 Nota mitjana: 71,2 58.386 alumnes Puntuació mitjana: 71,2
 • 17. Llengua castellana (per competències avaluades) 90 80 82,4 70 75,1 77,9 71,2 60 66,1 63,5 50 40 30 20 10 0 2009 2010 Comprensió lectora Expressió escrita Puntuació Global
 • 18. Llengua castellana (per nivell socioeconòmic) 100% Alt 90% 16,50% Alt Alt 28,50% Alt 28,80% 80% 39,40% 70% Mitjà 36,40% 60% Mitjà Mitjà 50% 41,50% 42,40% Mitjà 40% 41,70% 30% Baix 20% 47,10% Baix Baix 29,20% Baix 29,80% 10% 19,00% 0% Nivell Nivell Nivell Global socioeconòmic baix socioeconòmic socioeconòmic alt mitjà Nota mitjana: 63,6 Nota mitjana: 71,4 Nota mitjana: 76,1 Nota mitjana: 71,2
 • 19. Llengua castellana (per titularitat del centre) Resultat alt Resultat alt 24,10% Resultat alt 28,80% (+6,6) 35,80% Resultat alt (-7,8) (+9,9) 46,30% (+4,5) Resultat mitjà 41% Resultat mitjà (-8,7) 41,50% Resultat mitjà 42,20% (-10,1) (-12,5) Resultat mitjà 40,60% (-9) Resultat baix Resultat baix 34,90% Resultat baix 29,80% (+2,10) 22% Resultat baix 13,10% (+2,4) (+2,6) (+4,5) Pública Privada sostinguda Privada Global amb fons públics Nota mitjana: 68,9 Nota mitjana: 74,7 Nota mitjana: 79,4 Nota mitjana: 71,2 (-3,8) (-3,9) (-4,3) (-3,9)
 • 20. Llengua anglesa 2010 100% 90% Nivell alt 80% 39,10% (22.708) 70% 60% 50% Nivell mig 25,30% 40% (14.711) 30% 20% Nivell baix 35,50% 10% (20.634) 0% Nota mitjana: 71,4 58.053 alumnes Puntuació mitjana: 71,4
 • 21. Llengua anglesa 100% Alt 90% 18,90% Alt Alt 80% 38,10% 39,10% Mitjà Alt 70% 23% 59,20% 60% 50% Mitjà Mitjà 26,50% 25,30% 40% Baix Mitjà 30% 58,10% 22,60% 20% Baix Baix 35,40% 35,50% 10% Baix 18,20% 0% Nivell Nivell Nivell Global socioeconòmic baix socioeconòmic mitjà socioeconòmic alt Nota mitjana: 59,5 Nota mitjana: 71,4 Nota mitjana: 80,6 Nota mitjana: 71,4
 • 22. Llengua anglesa (per titularitat del centre) Resultat alt 31,90% Resultat alt Resultat alt 39,10% 49,60% Resultat alt Resultat mitjà 80,90% 25,40% Resultat mitjà 25,30% Resultat mitjà 25,70% Resultat baix 42,70% Resultat baix Resultat mitjà 35,50% Resultat baix 14,00% 24,70% Resultat baix 5,10% Pública Privada sostinguda Privada Global amb fons públics Nota mitjana: 67,7 Nota mitjana: 76,9 Nota mitjana: 88,7 Nota mitjana: 71,4
 • 23. Llengua francesa 2010 100% 90% Nivell alt 23,50% 80% (80) 70% 60% Nivell mig 50% 49,00% (167) 40% 30% 20% Nivell baix 10% 27,60% (94) 0% Nota mitjana: 74,5 341 alumnes Puntuació mitjana: 74,5
 • 24. Llengua aranesa 2009 2010 100% 90% Nivell alt Nivell alt 26% 25,00% 80% (14) (18) 70% 60% Nivell mig 50% Nivell mig 45,80% 54,50% (33) 40% (30) 30% 20% Nivell baix Nivell baix 29,20% 10% 20,00% (21) (11) 0% Nota mitjana: 78,2 Nota mitjana: 70,1 72 alumnes Puntuació mitjana: 70,1
 • 25. Avaluació als alumnes de sisè curs de l’Educació Primària 16 de juny de 2010 Els continguts d’aquesta presentació estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir 3.0 de Creative Commons. Se’n permet còpia, distribució i comunicació pública sense ús comercial, sempre que se’n citi l’autoria i la distribució de les possibles obres derivades es faci amb una llicència igual a la que regula l’obra original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ca.