SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS
Sähköverkkojen etähallinta on lisääntynyt Suomessa
voimakkaasti viime vuosina. Verkkoviat saadaan
paikannettua yhä nopeammin ja vika-alueet rajattua
siten, että yhä harvempi asiakas kärsii sähkökatkosta
ja yhä harvempi verkkolaite vaurioituu vikavirrasta.
”Kehittynyt etähallinta on myös ehto hajau-
tetun sähköntuotannon luotettavaan hallintaan.
Esimerkiksi tuulivoimala on irrotettava vioittu-
neesta verkosta nopeasti vaaratilanteen välttämi-
seksi”, toteaa tutkimuspäällikkö Jani Valtari ABB:ltä.
SGEM-ohjelmassa tutkittiin teknologioita, jotka
mahdollistavat yhä älykkäämmän verkonhallinnan.
Esimerkiksi VTT:n kehittämä vianilmaisin voidaan
liittää suoraan keskijänniteverkon johtoon, josta se
lähettää viestin langattomasti esimerkiksi tuulivoi-
malaan tai sähköasemalle. Sähköasemalla ABB:n
tutkima keskitetty automaatiojärjestelmä kerää ja
analysoi kaikki verkon suojaukseen liittyvät viestit.
”On helpompaa ja halvempaa päivittää keski-
tettyä automaatiojärjestelmää kuin erikseen
sähköaseman jokaista suojarelettä”, Valtari toteaa.
Hänen mukaansa keskitetty tietojenkäsittely auttaa
myös huomaamaan verkossa muhivia vikoja ennen
kuin ne äityvät vakaviksi. Ennakointia tukee myös
Mikesin kehittämä analysaattori, joka tarjoaa entistä
tarkempia mittaustuloksia.
Valtari pitää tärkeänä, että teknologioita päästiin
tutkimaan ja kehittämään käytössä olevissa sähkö-
verkoissa. Hän uskoo, että suomalaisvoimin kehitetyt
teknologiat voivat kasvaa kaupallisesti merkittäviksi
tuotteiksi ja menestyä myös vientimarkkinoilla.
Verkon äly vaatii laitteiden ohella nopeaa tiedonsiirtoa.
”Olemme päässeet langattomissa 3G- ja 4G-verkoissa
40 millisekuntiin. Siinä ajassa viesti välittyy esimerkiksi
sähköasemalta tuotantolaitokseen, ja luotettavuus on
verkkoyhtiöiden vaatimalla tasolla”, Valtari sanoo.
VTT selvitti lisäksi kaupallisten tietoliikenneverk-
kojen luotettavuutta ja kustannustehokkuutta.
Älykäs sähköverkko
vaatii uutta teknologiaa
Rajatun maaseutualueen sähkö- ja tietoliikenne-
verkkoja ja niiden toimintaa mallinnettiin mittausten
ja kasvillisuustietojen avulla.
”Aiheutimme malliin tyypillisiä sähköverkkojen
vikatilanteita ja katsoimme, miten ne vaikuttavat
tietoliikenneverkkoon sekä sähköverkon langat-
tomaan etäohjaukseen”, kertoo johtava tutkija
Seppo Horsmanheimo VTT:ltä. Koska tietoliikenne-
verkkojen tukiasemat tarvitsevat sähköä, pitkäkes-
toinen sähkökatko vaikuttaa tietoliikenneyhteyksiin
ja sitä kautta sähköverkon etäohjattaviin laitteisiin
sekä verkkoa kentällä korjaavien henkilöiden matka-
puhelimiin. Tämä tuli selvästi esille, kun tutkimuk-
sessa analysoitiin dataa Tapani- ja Hannu-myrskyistä.
”Datan avulla pystyimme mallintamaan tarkasti,
miten myrskyt vaikuttivat sähkö- ja tietoliiken-
neverkkoihin ja miten verkot palautuivat niistä”,
Horsmanheimo sanoo.
Osa tutkimuksesta keskittyi kaupunkiympäristöön,
jossa rakennukset asettavat uusia haasteita langat-
toman verkon kuuluvuudelle ja viiveelle. ”Teimme
mittaukset ympäristössä ja simuloimme verkkojen
toimintaa niiden perusteella”, Horsmanheimo kertoo.
Hänen mukaansa rajatuilla alueilla tehdyt tutkimukset
tarjoavat hyvän perustan eri alueiden analysointiin
Suomessa ja ulkomailla. Hän uskoo, että mallinnus
kiinnostaa ensisijaisesti sähköverkon haltijoita, joiden
on valittava, missä ja mihin langattomia verkkoja
kannattaa käyttää. Toisaalta, tulokset kiinnostavat
todennäköisesti teleoperaattoreita, jotka haluavat
kehittää toimintaansa.
Tutkimus on jo pitkälti osoittanut, että kaupalliset
tietoliikenneverkot soveltuvat Suomessa älyverkon
tiedonsiirtoon, kunhan verkkoyhtiöt ja teleoperaat-
torit tuntevat langattomien verkkojen mahdolli-
suudet ja rajoitukset ja ottavat huomioon verkkojen
keskinäisen riippuvuuden.
Sähköverkon etähallinta edellyttää edistyksellisiä
laitteita sekä luotettavia tietoliikenneyhteyksiä.
Olemassa oleva teknologia auttaa osin.
KESKIJÄNNITE20KV
SUURJÄNNITE 1 10 KV
VIANILMAISIN
ÄLYK Ä S
SÄHKÖ-
A SEMA
NOPEA
TIEDONSIIRTO
JANI VALTARI
Tutkimuspäällikkö,
ABB
Suomalaisvoimin
kehitetyt teknologiat
voivat kasvaa kaupallisesti
merkittäviksi tuotteiksi
ja menestyä myös
vientimarkkinoilla.

More Related Content

Similar to CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaa

Sähköautojen latausjärjestelmät
Sähköautojen latausjärjestelmätSähköautojen latausjärjestelmät
Sähköautojen latausjärjestelmätSESKO ry
 
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensa
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensaCLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensa
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensaCLEEN_Ltd
 
TILAPAISVERKOT.PDF
TILAPAISVERKOT.PDFTILAPAISVERKOT.PDF
TILAPAISVERKOT.PDFAsmo Saarela
 
Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun avulla: Pertti Raatikainen ja Sepp...
Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun avulla: Pertti Raatikainen ja Sepp...Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun avulla: Pertti Raatikainen ja Sepp...
Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun avulla: Pertti Raatikainen ja Sepp...VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
 
elec_2015_malaska_sami
elec_2015_malaska_samielec_2015_malaska_sami
elec_2015_malaska_samiSami Malaska
 
Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013
Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013
Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013Vesa Linja-aho
 

Similar to CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaa (6)

Sähköautojen latausjärjestelmät
Sähköautojen latausjärjestelmätSähköautojen latausjärjestelmät
Sähköautojen latausjärjestelmät
 
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensa
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensaCLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensa
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensa
 
TILAPAISVERKOT.PDF
TILAPAISVERKOT.PDFTILAPAISVERKOT.PDF
TILAPAISVERKOT.PDF
 
Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun avulla: Pertti Raatikainen ja Sepp...
Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun avulla: Pertti Raatikainen ja Sepp...Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun avulla: Pertti Raatikainen ja Sepp...
Sähkökatkot lyhyemmiksi simulointityökalun avulla: Pertti Raatikainen ja Sepp...
 
elec_2015_malaska_sami
elec_2015_malaska_samielec_2015_malaska_sami
elec_2015_malaska_sami
 
Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013
Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013
Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013
 

More from CLEEN_Ltd

Combining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCombining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCLEEN_Ltd
 
Variogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposesVariogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposesCLEEN_Ltd
 
Quality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement UncertaintyQuality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement UncertaintyCLEEN_Ltd
 
MMEA Platform
MMEA PlatformMMEA Platform
MMEA PlatformCLEEN_Ltd
 
Environmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business PerspectiveEnvironmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business PerspectiveCLEEN_Ltd
 
Combining Various Data Sources
Combining Various Data SourcesCombining Various Data Sources
Combining Various Data SourcesCLEEN_Ltd
 
Engaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory SensingEngaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory SensingCLEEN_Ltd
 
Controlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring NetworksControlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring NetworksCLEEN_Ltd
 
Available data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collectionAvailable data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collectionCLEEN_Ltd
 
Introduction to data interoperability
Introduction to data interoperabilityIntroduction to data interoperability
Introduction to data interoperabilityCLEEN_Ltd
 
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...CLEEN_Ltd
 
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...CLEEN_Ltd
 
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin CLEEN_Ltd
 
Keynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying LinKeynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying LinCLEEN_Ltd
 
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...CLEEN_Ltd
 
激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用CLEEN_Ltd
 
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku RajalaWhy ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku RajalaCLEEN_Ltd
 
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen CLEEN_Ltd
 
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...CLEEN_Ltd
 
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and CraesMeasuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and CraesCLEEN_Ltd
 

More from CLEEN_Ltd (20)

Combining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCombining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map Animation
 
Variogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposesVariogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposes
 
Quality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement UncertaintyQuality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement Uncertainty
 
MMEA Platform
MMEA PlatformMMEA Platform
MMEA Platform
 
Environmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business PerspectiveEnvironmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business Perspective
 
Combining Various Data Sources
Combining Various Data SourcesCombining Various Data Sources
Combining Various Data Sources
 
Engaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory SensingEngaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory Sensing
 
Controlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring NetworksControlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring Networks
 
Available data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collectionAvailable data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collection
 
Introduction to data interoperability
Introduction to data interoperabilityIntroduction to data interoperability
Introduction to data interoperability
 
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
 
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
 
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
 
Keynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying LinKeynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
 
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
 
激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用
 
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku RajalaWhy ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
 
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
 
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
 
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and CraesMeasuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
 

CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaa

  • 1. SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS Sähköverkkojen etähallinta on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti viime vuosina. Verkkoviat saadaan paikannettua yhä nopeammin ja vika-alueet rajattua siten, että yhä harvempi asiakas kärsii sähkökatkosta ja yhä harvempi verkkolaite vaurioituu vikavirrasta. ”Kehittynyt etähallinta on myös ehto hajau- tetun sähköntuotannon luotettavaan hallintaan. Esimerkiksi tuulivoimala on irrotettava vioittu- neesta verkosta nopeasti vaaratilanteen välttämi- seksi”, toteaa tutkimuspäällikkö Jani Valtari ABB:ltä. SGEM-ohjelmassa tutkittiin teknologioita, jotka mahdollistavat yhä älykkäämmän verkonhallinnan. Esimerkiksi VTT:n kehittämä vianilmaisin voidaan liittää suoraan keskijänniteverkon johtoon, josta se lähettää viestin langattomasti esimerkiksi tuulivoi- malaan tai sähköasemalle. Sähköasemalla ABB:n tutkima keskitetty automaatiojärjestelmä kerää ja analysoi kaikki verkon suojaukseen liittyvät viestit. ”On helpompaa ja halvempaa päivittää keski- tettyä automaatiojärjestelmää kuin erikseen sähköaseman jokaista suojarelettä”, Valtari toteaa. Hänen mukaansa keskitetty tietojenkäsittely auttaa myös huomaamaan verkossa muhivia vikoja ennen kuin ne äityvät vakaviksi. Ennakointia tukee myös Mikesin kehittämä analysaattori, joka tarjoaa entistä tarkempia mittaustuloksia. Valtari pitää tärkeänä, että teknologioita päästiin tutkimaan ja kehittämään käytössä olevissa sähkö- verkoissa. Hän uskoo, että suomalaisvoimin kehitetyt teknologiat voivat kasvaa kaupallisesti merkittäviksi tuotteiksi ja menestyä myös vientimarkkinoilla. Verkon äly vaatii laitteiden ohella nopeaa tiedonsiirtoa. ”Olemme päässeet langattomissa 3G- ja 4G-verkoissa 40 millisekuntiin. Siinä ajassa viesti välittyy esimerkiksi sähköasemalta tuotantolaitokseen, ja luotettavuus on verkkoyhtiöiden vaatimalla tasolla”, Valtari sanoo. VTT selvitti lisäksi kaupallisten tietoliikenneverk- kojen luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Älykäs sähköverkko vaatii uutta teknologiaa Rajatun maaseutualueen sähkö- ja tietoliikenne- verkkoja ja niiden toimintaa mallinnettiin mittausten ja kasvillisuustietojen avulla. ”Aiheutimme malliin tyypillisiä sähköverkkojen vikatilanteita ja katsoimme, miten ne vaikuttavat tietoliikenneverkkoon sekä sähköverkon langat- tomaan etäohjaukseen”, kertoo johtava tutkija Seppo Horsmanheimo VTT:ltä. Koska tietoliikenne- verkkojen tukiasemat tarvitsevat sähköä, pitkäkes- toinen sähkökatko vaikuttaa tietoliikenneyhteyksiin ja sitä kautta sähköverkon etäohjattaviin laitteisiin sekä verkkoa kentällä korjaavien henkilöiden matka- puhelimiin. Tämä tuli selvästi esille, kun tutkimuk- sessa analysoitiin dataa Tapani- ja Hannu-myrskyistä. ”Datan avulla pystyimme mallintamaan tarkasti, miten myrskyt vaikuttivat sähkö- ja tietoliiken- neverkkoihin ja miten verkot palautuivat niistä”, Horsmanheimo sanoo. Osa tutkimuksesta keskittyi kaupunkiympäristöön, jossa rakennukset asettavat uusia haasteita langat- toman verkon kuuluvuudelle ja viiveelle. ”Teimme mittaukset ympäristössä ja simuloimme verkkojen toimintaa niiden perusteella”, Horsmanheimo kertoo. Hänen mukaansa rajatuilla alueilla tehdyt tutkimukset tarjoavat hyvän perustan eri alueiden analysointiin Suomessa ja ulkomailla. Hän uskoo, että mallinnus kiinnostaa ensisijaisesti sähköverkon haltijoita, joiden on valittava, missä ja mihin langattomia verkkoja kannattaa käyttää. Toisaalta, tulokset kiinnostavat todennäköisesti teleoperaattoreita, jotka haluavat kehittää toimintaansa. Tutkimus on jo pitkälti osoittanut, että kaupalliset tietoliikenneverkot soveltuvat Suomessa älyverkon tiedonsiirtoon, kunhan verkkoyhtiöt ja teleoperaat- torit tuntevat langattomien verkkojen mahdolli- suudet ja rajoitukset ja ottavat huomioon verkkojen keskinäisen riippuvuuden. Sähköverkon etähallinta edellyttää edistyksellisiä laitteita sekä luotettavia tietoliikenneyhteyksiä. Olemassa oleva teknologia auttaa osin. KESKIJÄNNITE20KV SUURJÄNNITE 1 10 KV VIANILMAISIN ÄLYK Ä S SÄHKÖ- A SEMA NOPEA TIEDONSIIRTO JANI VALTARI Tutkimuspäällikkö, ABB Suomalaisvoimin kehitetyt teknologiat voivat kasvaa kaupallisesti merkittäviksi tuotteiksi ja menestyä myös vientimarkkinoilla.