SlideShare a Scribd company logo

CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa

CLEEN_Ltd
CLEEN_Ltd

CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa

CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa

1 of 1
Download to read offline
SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS
Sähköjärjestelmän perusta on säilynyt ennallaan
sähkönjakelun alusta alkaen.Tuotannon ja kulutuksen
on oltava tasapainossa, jotta sähkön laatu säilyy
hyvänä ja verkko kunnossa.Tuotantoa on perinteisesti
säädetty kulutuksen mukaan, mutta aurinko- ja tuulie-
nergia ovat sekoittamassa käytäntöjä. Niiden tuotanto
ei jousta, ja sitä on vaikea ennakoida.
”Tuotannon rajoittaminen on vaihtoehto, mutta se
sotii uusiutuvan energian käytön periaatteita vastaan.
Onkin yhä tärkeämpää, että sähkön kysyntä joustaa”,
toteaa kehitysjohtaja Jan Segerstam Empower IM
Oy:stä. Hänen mukaansa markkinoiden ja sähkö-
verkkojen rakenteet eivät tue joustoja erityisen hyvin
pienissä hajautuneissa kohteissa, kuten kotitalouk-
sissa. Mitä rakenteille olisi sitten tehtävä, oli yksi tutki-
musaihe SGEM-ohjelmassa.
Vapailla sähkömarkkinoilla rakenteiden uudistaminen
edellyttää lukuisten eri osapuolien yhteistyötä ja risti-
riitaisten tavoitteiden sovittamista yhteen. Energian
tuottajille ja käyttäjille kysynnän jousto tuo parhaim-
millaan taloudellisia etuja. Sen sijaan sähköverkon
haltijoille jousto merkitsee nykytilanteessa ennen
kaikkea kustannuksia. Jousto vaatii verkolta älyä, ja
äly maksaa. Parhaimmillaan jousto kuitenkin auttaa
verkkoyhtiöitä välttämään tai ainakin siirtämään
investointeja, jotka liittyvät verkkoinfrastruktuurin
vahvistamiseen.
”SGEM-ohjelman avulla pystyimme mallintamaan
tulevaisuuden ympäristöä kokonaisvaltaisesti yhdessä.
Yksin sitä ei voisi tehdä kukaan”, Segerstam toteaa. Hän
pitää Suomen kehittyneitä sähkömarkkinoita poikke-
uksellisen hyvänä kehitysympäristönä. Erinomaisena
lähtökohtana toimivat etäluettavat sähkömittarit,
jotka on asennettu lähes jokaiseen suomalaiseen
kotiin. Mittareissa on tekniset valmiudet ohjata muun
muassa 600 000 kodin sähkölämmitystä.
SGEM-ohjelmassa pohjustettiin joustojen ohjaamista
eri menetelmin ja luotiin tarvittavat toimintoketjut
joustoihin liittyvään tiedonvaihtoon. Tiedonvaihtoa
tutkittiin neljässä eri kaupungissa hieman eri näkökul-
mista, ja yhdessä tutkimuksessa myös kuluttajat
osallistuivat ohjaamisen määrittelyyn. Etäluettavien
sähkömittareiden vaihtoehtona käytettiin myös kotiin
sijoitettavia ohjausjärjestelmiä, joita voi ohjelmoida
vapaasti ja päivittää valvomosta käsin.
Segerstam odottaa tutkimuksen johtavan sähkön
myynnin ja jakelun liiketoimintamalliin, jossa kysynnän
jousto on otettu huomioon. Hänen mukaansa malli
voi olla hyödyksi myös muissa pohjoismaissa sekä
Keski-Euroopassa. Hän huomauttaa, että joustoon
kannustavan hinnoittelun hyödyntämistä edistäi-
sivät Suomessa myös lainsäädännön muutokset.Tällä
hetkellä kuluttaja voi valita aikaperusteisen hinnoit-
telun ja ohjauksen, joka jakaa sähkön hinnan tavalli-
sesti kiinteisiin tuntihintoihin tai päivä- ja yöhintoihin.
Segerstam uskoo, että joustoihin kannustava kulutta-
jamarkkina syntyisi, jos sähkömittareiden ohjausmah-
dollisuus tuotaisiin vapaiden markkinoiden käyttöön
laajamittaisesti.
”Kannustavampi hinnoittelu perustuisi sähkön
toteutuvaan hankintahintaan kulutuksen hetkellä.
Olisi tärkeää, että hyöty tulee todella niille, jotka
joustavat. Pelkkä hinnoittelu ei kuitenkaan riitä. On
myös tärkeää, että kaikki asiakkaan toimitusketjuun
kuuluvat osapuolet osallistuvat joustojen ohjaukseen.
Näin vältetään jouston aiheuttamat piilokustannukset
toimitusketjun eri osissa.”
Sähkön kysynnästä
joustavaa – ja joustosta
kannattavaa
Aurinko- ja tuulienergian tuotanto ei jousta, joten
sähkön kulutuksen on joustettava. Jotta kuluttajan
kannattaisi joustaa, on uusittava sähköverkkojen
ja -markkinoiden rakenteita.
JAN SEGERSTAM
Kehitysjohtaja,
Empower IM Oy
SGEM-ohjelman
avulla pystymme
mallintamaan
tulevaisuuden ympäristöä
kokonaisvaltaisesti
yhdessä. Yksin sitä ei voisi
tehdä kukaan.
SÄHKÖNKULUTUS SUOMESSA
YHDEN TALVIVIIKON AIK ANA
MWh/h
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
MA TI KE TO PE LA SU
ESIMERKIKSI L ÄMMIT YSTÄ
OHJA AMALL A KOTITALOUDE TKIN
VOIVAT TA SOIT TA A KULUTUKSEN
PIIKKEJÄ .
JOS S ÄHKÖN KULUT TAJAHINTA PERUSTUISI
SÄHKÖN HANKINTAHINTA AN KULUTUKSEN
HE TKELL Ä , SE VOISI MOTIVOIDA KULUT TAJIA
JOUSTAMA AN KULUTUKSESS A TUOTANNON
HEIL AHTELUJEN MUK A AN.
Ad

Recommended

CLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoon
CLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoonCLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoon
CLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoonCLEEN_Ltd
 
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansa
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansaCLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansa
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansaCLEEN_Ltd
 
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaa
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaaCLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaa
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaaCLEEN_Ltd
 
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensa
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensaCLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensa
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensaCLEEN_Ltd
 
CLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluun
CLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluunCLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluun
CLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluunCLEEN_Ltd
 
Cityopt, sähkövaraston avajaiset, Pekka Tuominen
Cityopt, sähkövaraston avajaiset, Pekka TuominenCityopt, sähkövaraston avajaiset, Pekka Tuominen
Cityopt, sähkövaraston avajaiset, Pekka Tuominenhelymparisto
 
CLEEN SGEM loppuraportti: Nopea tiedonkulku helpottaa vikatilanteissa
CLEEN SGEM loppuraportti: Nopea tiedonkulku helpottaa vikatilanteissaCLEEN SGEM loppuraportti: Nopea tiedonkulku helpottaa vikatilanteissa
CLEEN SGEM loppuraportti: Nopea tiedonkulku helpottaa vikatilanteissaCLEEN_Ltd
 

More Related Content

Similar to CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa

Puhdas kaukolampovisio_set_23082018
Puhdas kaukolampovisio_set_23082018Puhdas kaukolampovisio_set_23082018
Puhdas kaukolampovisio_set_23082018Karoliina Auvinen
 
CLEEN SGEM loppuraportti: Kotitaloudet kasvavat sähköntuottajiksi vähitellen
CLEEN SGEM loppuraportti: Kotitaloudet kasvavat sähköntuottajiksi vähitellenCLEEN SGEM loppuraportti: Kotitaloudet kasvavat sähköntuottajiksi vähitellen
CLEEN SGEM loppuraportti: Kotitaloudet kasvavat sähköntuottajiksi vähitellenCLEEN_Ltd
 
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijanaÄlyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijanaFingrid Oyj
 
Aurinkosähkö vesihuoltolaitoksilla - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Aurinkosähkö vesihuoltolaitoksilla - Energiatehokas vesihuoltolaitosAurinkosähkö vesihuoltolaitoksilla - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Aurinkosähkö vesihuoltolaitoksilla - Energiatehokas vesihuoltolaitosMotiva
 
Uusiutuvan energian tukijärjestelmien uudistamista käsittelevä työryhmä 29.2....
Uusiutuvan energian tukijärjestelmien uudistamista käsittelevä työryhmä 29.2....Uusiutuvan energian tukijärjestelmien uudistamista käsittelevä työryhmä 29.2....
Uusiutuvan energian tukijärjestelmien uudistamista käsittelevä työryhmä 29.2....Suomen sähkönkäyttäjät ry (ELFI)
 
Metsabiopaiva loiste suomalainen energiayhtio
Metsabiopaiva loiste   suomalainen energiayhtioMetsabiopaiva loiste   suomalainen energiayhtio
Metsabiopaiva loiste suomalainen energiayhtioSuomen metsäkeskus
 

Similar to CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa (8)

Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä
Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkäSähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä
Sähkömarkkinavisio 2030 esittelykalvot_pitkä
 
Puhdas kaukolampovisio_set_23082018
Puhdas kaukolampovisio_set_23082018Puhdas kaukolampovisio_set_23082018
Puhdas kaukolampovisio_set_23082018
 
CLEEN SGEM loppuraportti: Kotitaloudet kasvavat sähköntuottajiksi vähitellen
CLEEN SGEM loppuraportti: Kotitaloudet kasvavat sähköntuottajiksi vähitellenCLEEN SGEM loppuraportti: Kotitaloudet kasvavat sähköntuottajiksi vähitellen
CLEEN SGEM loppuraportti: Kotitaloudet kasvavat sähköntuottajiksi vähitellen
 
Tapio Tuomi Esitys 2019-11-26
Tapio Tuomi Esitys 2019-11-26Tapio Tuomi Esitys 2019-11-26
Tapio Tuomi Esitys 2019-11-26
 
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijanaÄlyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana
 
Aurinkosähkö vesihuoltolaitoksilla - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Aurinkosähkö vesihuoltolaitoksilla - Energiatehokas vesihuoltolaitosAurinkosähkö vesihuoltolaitoksilla - Energiatehokas vesihuoltolaitos
Aurinkosähkö vesihuoltolaitoksilla - Energiatehokas vesihuoltolaitos
 
Uusiutuvan energian tukijärjestelmien uudistamista käsittelevä työryhmä 29.2....
Uusiutuvan energian tukijärjestelmien uudistamista käsittelevä työryhmä 29.2....Uusiutuvan energian tukijärjestelmien uudistamista käsittelevä työryhmä 29.2....
Uusiutuvan energian tukijärjestelmien uudistamista käsittelevä työryhmä 29.2....
 
Metsabiopaiva loiste suomalainen energiayhtio
Metsabiopaiva loiste   suomalainen energiayhtioMetsabiopaiva loiste   suomalainen energiayhtio
Metsabiopaiva loiste suomalainen energiayhtio
 

More from CLEEN_Ltd

Combining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCombining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCLEEN_Ltd
 
Variogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposesVariogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposesCLEEN_Ltd
 
Quality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement UncertaintyQuality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement UncertaintyCLEEN_Ltd
 
MMEA Platform
MMEA PlatformMMEA Platform
MMEA PlatformCLEEN_Ltd
 
Environmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business PerspectiveEnvironmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business PerspectiveCLEEN_Ltd
 
Combining Various Data Sources
Combining Various Data SourcesCombining Various Data Sources
Combining Various Data SourcesCLEEN_Ltd
 
Engaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory SensingEngaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory SensingCLEEN_Ltd
 
Controlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring NetworksControlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring NetworksCLEEN_Ltd
 
Available data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collectionAvailable data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collectionCLEEN_Ltd
 
Introduction to data interoperability
Introduction to data interoperabilityIntroduction to data interoperability
Introduction to data interoperabilityCLEEN_Ltd
 
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...CLEEN_Ltd
 
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...CLEEN_Ltd
 
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin CLEEN_Ltd
 
Keynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying LinKeynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying LinCLEEN_Ltd
 
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...CLEEN_Ltd
 
激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用CLEEN_Ltd
 
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku RajalaWhy ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku RajalaCLEEN_Ltd
 
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen CLEEN_Ltd
 
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...CLEEN_Ltd
 
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and CraesMeasuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and CraesCLEEN_Ltd
 

More from CLEEN_Ltd (20)

Combining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCombining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map Animation
 
Variogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposesVariogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposes
 
Quality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement UncertaintyQuality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement Uncertainty
 
MMEA Platform
MMEA PlatformMMEA Platform
MMEA Platform
 
Environmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business PerspectiveEnvironmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business Perspective
 
Combining Various Data Sources
Combining Various Data SourcesCombining Various Data Sources
Combining Various Data Sources
 
Engaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory SensingEngaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory Sensing
 
Controlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring NetworksControlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring Networks
 
Available data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collectionAvailable data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collection
 
Introduction to data interoperability
Introduction to data interoperabilityIntroduction to data interoperability
Introduction to data interoperability
 
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
 
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
 
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
 
Keynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying LinKeynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
 
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
 
激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用
 
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku RajalaWhy ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
 
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
 
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
 
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and CraesMeasuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
 

CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa

  • 1. SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS Sähköjärjestelmän perusta on säilynyt ennallaan sähkönjakelun alusta alkaen.Tuotannon ja kulutuksen on oltava tasapainossa, jotta sähkön laatu säilyy hyvänä ja verkko kunnossa.Tuotantoa on perinteisesti säädetty kulutuksen mukaan, mutta aurinko- ja tuulie- nergia ovat sekoittamassa käytäntöjä. Niiden tuotanto ei jousta, ja sitä on vaikea ennakoida. ”Tuotannon rajoittaminen on vaihtoehto, mutta se sotii uusiutuvan energian käytön periaatteita vastaan. Onkin yhä tärkeämpää, että sähkön kysyntä joustaa”, toteaa kehitysjohtaja Jan Segerstam Empower IM Oy:stä. Hänen mukaansa markkinoiden ja sähkö- verkkojen rakenteet eivät tue joustoja erityisen hyvin pienissä hajautuneissa kohteissa, kuten kotitalouk- sissa. Mitä rakenteille olisi sitten tehtävä, oli yksi tutki- musaihe SGEM-ohjelmassa. Vapailla sähkömarkkinoilla rakenteiden uudistaminen edellyttää lukuisten eri osapuolien yhteistyötä ja risti- riitaisten tavoitteiden sovittamista yhteen. Energian tuottajille ja käyttäjille kysynnän jousto tuo parhaim- millaan taloudellisia etuja. Sen sijaan sähköverkon haltijoille jousto merkitsee nykytilanteessa ennen kaikkea kustannuksia. Jousto vaatii verkolta älyä, ja äly maksaa. Parhaimmillaan jousto kuitenkin auttaa verkkoyhtiöitä välttämään tai ainakin siirtämään investointeja, jotka liittyvät verkkoinfrastruktuurin vahvistamiseen. ”SGEM-ohjelman avulla pystyimme mallintamaan tulevaisuuden ympäristöä kokonaisvaltaisesti yhdessä. Yksin sitä ei voisi tehdä kukaan”, Segerstam toteaa. Hän pitää Suomen kehittyneitä sähkömarkkinoita poikke- uksellisen hyvänä kehitysympäristönä. Erinomaisena lähtökohtana toimivat etäluettavat sähkömittarit, jotka on asennettu lähes jokaiseen suomalaiseen kotiin. Mittareissa on tekniset valmiudet ohjata muun muassa 600 000 kodin sähkölämmitystä. SGEM-ohjelmassa pohjustettiin joustojen ohjaamista eri menetelmin ja luotiin tarvittavat toimintoketjut joustoihin liittyvään tiedonvaihtoon. Tiedonvaihtoa tutkittiin neljässä eri kaupungissa hieman eri näkökul- mista, ja yhdessä tutkimuksessa myös kuluttajat osallistuivat ohjaamisen määrittelyyn. Etäluettavien sähkömittareiden vaihtoehtona käytettiin myös kotiin sijoitettavia ohjausjärjestelmiä, joita voi ohjelmoida vapaasti ja päivittää valvomosta käsin. Segerstam odottaa tutkimuksen johtavan sähkön myynnin ja jakelun liiketoimintamalliin, jossa kysynnän jousto on otettu huomioon. Hänen mukaansa malli voi olla hyödyksi myös muissa pohjoismaissa sekä Keski-Euroopassa. Hän huomauttaa, että joustoon kannustavan hinnoittelun hyödyntämistä edistäi- sivät Suomessa myös lainsäädännön muutokset.Tällä hetkellä kuluttaja voi valita aikaperusteisen hinnoit- telun ja ohjauksen, joka jakaa sähkön hinnan tavalli- sesti kiinteisiin tuntihintoihin tai päivä- ja yöhintoihin. Segerstam uskoo, että joustoihin kannustava kulutta- jamarkkina syntyisi, jos sähkömittareiden ohjausmah- dollisuus tuotaisiin vapaiden markkinoiden käyttöön laajamittaisesti. ”Kannustavampi hinnoittelu perustuisi sähkön toteutuvaan hankintahintaan kulutuksen hetkellä. Olisi tärkeää, että hyöty tulee todella niille, jotka joustavat. Pelkkä hinnoittelu ei kuitenkaan riitä. On myös tärkeää, että kaikki asiakkaan toimitusketjuun kuuluvat osapuolet osallistuvat joustojen ohjaukseen. Näin vältetään jouston aiheuttamat piilokustannukset toimitusketjun eri osissa.” Sähkön kysynnästä joustavaa – ja joustosta kannattavaa Aurinko- ja tuulienergian tuotanto ei jousta, joten sähkön kulutuksen on joustettava. Jotta kuluttajan kannattaisi joustaa, on uusittava sähköverkkojen ja -markkinoiden rakenteita. JAN SEGERSTAM Kehitysjohtaja, Empower IM Oy SGEM-ohjelman avulla pystymme mallintamaan tulevaisuuden ympäristöä kokonaisvaltaisesti yhdessä. Yksin sitä ei voisi tehdä kukaan. SÄHKÖNKULUTUS SUOMESSA YHDEN TALVIVIIKON AIK ANA MWh/h 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 MA TI KE TO PE LA SU ESIMERKIKSI L ÄMMIT YSTÄ OHJA AMALL A KOTITALOUDE TKIN VOIVAT TA SOIT TA A KULUTUKSEN PIIKKEJÄ . JOS S ÄHKÖN KULUT TAJAHINTA PERUSTUISI SÄHKÖN HANKINTAHINTA AN KULUTUKSEN HE TKELL Ä , SE VOISI MOTIVOIDA KULUT TAJIA JOUSTAMA AN KULUTUKSESS A TUOTANNON HEIL AHTELUJEN MUK A AN.