SlideShare a Scribd company logo

CLEEN SGEM loppuraportti: Nopea tiedonkulku helpottaa vikatilanteissa

CLEEN_Ltd
CLEEN_Ltd

CLEEN SGEM loppuraportin tulosnosto: Nopea tiedonkulku helpottaa vikatilanteissa

1 of 1
Download to read offline
K ÄY T TÄJÄRYHMÄT
AUTOMA AT TINEN
TIE TO TOIMIJOIDEN
JÄRJESTELMISTÄ
PEKK A VERHO
Professori,
Tampereen teknillinen yliopisto
Kehitimme tilannekuva-
järjestelmää, johon voivat syöttää
tietoja myös viranomaiset ja ne
sähkön käyttäjät, joille sähkön
saatavuus on kriittistä.
K ART TAPOHJAINEN
K ÄY T TÖLIIT T YMÄ
MANUA ALISESTI
PÄIVITE T TÄVÄ
STA AT TINEN TIE TO
SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS
Keskijänniteverkon avojohtoja on Suomessa edelleen
runsaasti, ja ne ovat alttiita häiriöille. Tyypillinen
häiriö on maasulku, joka syntyy tavallisesti silloin,
kun oksa tai kaatunut puu koskettaa johtoon. Jos
puu johtaa sähkön sujuvasti maahan, sähköaseman
suojarele havaitsee vian heti virran ja jännitteen
muutoksista. Sen sijaan silloin, kun puu ja maa ovat
jäässä tai maaperä on kallioista, ne johtavat sähköä
heikommin, eikä suojarele välttämättä reagoi.
”Myös tällainen suuri-impedanssinen vika kehittyy
tavallisesti vaarallisemmaksi ja haitallisemmaksi”,
toteaa tutkijatohtori Ari Nikander Tampereen teknil-
lisestä yliopistosta. Maasulku voi aiheuttaa lähis-
töllä liikkuvalle sähköiskun, ja verkossa se voi johtaa
laajaan sähkökatkoon. On siis tärkeä havaita orasta-
vakin vika ajoissa.
SGEM-ohjelmassa tätä tarkoitusta varten kehitettiin
keskitettyä suojausmenetelmää. Kun perinteinen
suojarele päättelee tilanteen siinä johtolähdössä,
johon se on sijoitettu, uusi menetelmä hyödyntää
kaikkien johtolähtöjen ja niiden suojareleiden tietoja
sähköaseman keskitetyssä tietokoneessa.
Menetelmän kehittämistä varten mallinnettiin
sähköverkko ja sähköasema fyysisine laitteineen, ja
Nopea tiedonkulku
helpottaa
vikatilanteissa
suuri-impedanssisia vikoja tunnistettiin menestyksek-
käästi tässä ympäristössä.
Häiriötilanteilta ei voi kuitenkaan välttyä kokonaan
etenkään avojohtoverkossa. Siksi SGEM-ohjelmassa
kehitettiin myös sähköverkkoyhtiöiden, viran-
omaisten ja asiakkaiden välistä tiedonkulkua.
”Kehitimme tilannekuvajärjestelmää, johon voidaan
koota olennaiset tiedot esimerkiksi sähkökatkon
laajuudesta. Järjestelmään voivat syöttää tietoja myös
viranomaiset ja ne sähkön käyttäjät, joille sähkön
saatavuus on kriittistä, kuten sairaalat”, sähkötek-
niikan professori Pekka Verho Tampereen teknil-
lisestä yliopistosta kertoo. Esimerkiksi tuhoisan
myrskyn aikana järjestelmän tarkoituksena on auttaa
verkkoyhtiöitä korjaustöiden priorisoinnissa ja viran-
omaisia, kuten palo- ja pelastustointa, oman toimin-
tansa suunnittelussa. Se voi lähettää myös automaat-
tisia varoituksia osapuolten välillä.
Järjestelmää kehitettiin yhteistyössä viranomaisten
kanssa, ja käsillä on nyt nettiselaimessa toimiva
demonstraatio järjestelmän perusperiaatteista.
Kun puu kaatuu avojohdolle, älykäs sähköverkko
huomaa vian ennen kuin siitä aiheutuu vaaraa tai
laajaa sähkökatkoa. Vikatilanteissa helpottaa myös
sujuva tiedonkulku verkonhaltijan, viranomaisten
ja asiakkaiden välillä.
SÄHKÖVERKKOYHTIÖ
SÄHKÖVERKKOYHTIÖT
PEL A STUSTOIMI
SÄ ÄENNUSTEE T
LIIKENNE TIEDOT TEE T
KRIIT TISTEN KOHTEIDEN
MÄ ÄRIT TÄMINEN
PEL A STUSTOIMI A SIAKK A ATKUNTA
Ad

Recommended

CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaa
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaaCLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaa
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko vaatii uutta teknologiaaCLEEN_Ltd
 
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensa
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensaCLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensa
CLEEN SGEM loppuraportti: Tuulivoima ja sähköverkko haastavat toisensaCLEEN_Ltd
 
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansa
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansaCLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansa
CLEEN SGEM loppuraportti: Älykas sähköverkko korjaa itse vikansaCLEEN_Ltd
 
CLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoon
CLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoonCLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoon
CLEEN SGEM loppuraportti: sähköautot sujuvasti verkkoonCLEEN_Ltd
 
CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa
CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaaCLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaa
CLEEN SGEM loppuraportti: Sähkönkysynnästä joustavaa ja joustosta kannattavaaCLEEN_Ltd
 
CLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluun
CLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluunCLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluun
CLEEN SGEM loppuraportti: tasasähkö tuo varmuutta sähkönjakeluunCLEEN_Ltd
 
Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013
Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013
Sähköturvallisuustutkinto syksy 2013Vesa Linja-aho
 
Sähköautojen latausjärjestelmät
Sähköautojen latausjärjestelmätSähköautojen latausjärjestelmät
Sähköautojen latausjärjestelmätSESKO ry
 

More Related Content

More from CLEEN_Ltd

Combining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCombining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCLEEN_Ltd
 
Variogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposesVariogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposesCLEEN_Ltd
 
Quality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement UncertaintyQuality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement UncertaintyCLEEN_Ltd
 
MMEA Platform
MMEA PlatformMMEA Platform
MMEA PlatformCLEEN_Ltd
 
Environmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business PerspectiveEnvironmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business PerspectiveCLEEN_Ltd
 
Combining Various Data Sources
Combining Various Data SourcesCombining Various Data Sources
Combining Various Data SourcesCLEEN_Ltd
 
Engaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory SensingEngaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory SensingCLEEN_Ltd
 
Controlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring NetworksControlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring NetworksCLEEN_Ltd
 
Available data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collectionAvailable data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collectionCLEEN_Ltd
 
Introduction to data interoperability
Introduction to data interoperabilityIntroduction to data interoperability
Introduction to data interoperabilityCLEEN_Ltd
 
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...CLEEN_Ltd
 
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...CLEEN_Ltd
 
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin CLEEN_Ltd
 
Keynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying LinKeynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying LinCLEEN_Ltd
 
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...CLEEN_Ltd
 
激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用CLEEN_Ltd
 
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku RajalaWhy ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku RajalaCLEEN_Ltd
 
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen CLEEN_Ltd
 
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...CLEEN_Ltd
 
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and CraesMeasuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and CraesCLEEN_Ltd
 

More from CLEEN_Ltd (20)

Combining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map AnimationCombining Two Datasets into a Single Map Animation
Combining Two Datasets into a Single Map Animation
 
Variogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposesVariogram-derived measures for QC purposes
Variogram-derived measures for QC purposes
 
Quality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement UncertaintyQuality Control and Measurement Uncertainty
Quality Control and Measurement Uncertainty
 
MMEA Platform
MMEA PlatformMMEA Platform
MMEA Platform
 
Environmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business PerspectiveEnvironmental Big Data: Business Perspective
Environmental Big Data: Business Perspective
 
Combining Various Data Sources
Combining Various Data SourcesCombining Various Data Sources
Combining Various Data Sources
 
Engaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory SensingEngaging Citizens – Participatory Sensing
Engaging Citizens – Participatory Sensing
 
Controlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring NetworksControlling Environment Monitoring Networks
Controlling Environment Monitoring Networks
 
Available data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collectionAvailable data sources & Real-time data collection
Available data sources & Real-time data collection
 
Introduction to data interoperability
Introduction to data interoperabilityIntroduction to data interoperability
Introduction to data interoperability
 
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
Water spray geoengineering to clean air pollution for mitigating severe haze ...
 
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
Solutions for vehicular emission control and evaluation for urban aq attainme...
 
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
Mmea program - from sensors to services. Keynote from Dr. Tero Eklin
 
Keynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying LinKeynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
Keynote from Insigma group by Dr. Ying Lin
 
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
Analytical model to determine the influence of building area size on subslab ...
 
激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用激光云高仪在空气质量监测的应用
激光云高仪在空气质量监测的应用
 
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku RajalaWhy ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
Why ultrafines? Dr. Lei Dong presented by Markku Rajala
 
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
Shenzhen demo Mr. Heikki Pentikäinen
 
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
Measuring the filtration efficiency and particle indoor outdoor concentration...
 
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and CraesMeasuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
Measuring megacity air by Miikka Dal Maso and Craes
 

CLEEN SGEM loppuraportti: Nopea tiedonkulku helpottaa vikatilanteissa

  • 1. K ÄY T TÄJÄRYHMÄT AUTOMA AT TINEN TIE TO TOIMIJOIDEN JÄRJESTELMISTÄ PEKK A VERHO Professori, Tampereen teknillinen yliopisto Kehitimme tilannekuva- järjestelmää, johon voivat syöttää tietoja myös viranomaiset ja ne sähkön käyttäjät, joille sähkön saatavuus on kriittistä. K ART TAPOHJAINEN K ÄY T TÖLIIT T YMÄ MANUA ALISESTI PÄIVITE T TÄVÄ STA AT TINEN TIE TO SMART GRIDS AND ENERGY MARKETS Keskijänniteverkon avojohtoja on Suomessa edelleen runsaasti, ja ne ovat alttiita häiriöille. Tyypillinen häiriö on maasulku, joka syntyy tavallisesti silloin, kun oksa tai kaatunut puu koskettaa johtoon. Jos puu johtaa sähkön sujuvasti maahan, sähköaseman suojarele havaitsee vian heti virran ja jännitteen muutoksista. Sen sijaan silloin, kun puu ja maa ovat jäässä tai maaperä on kallioista, ne johtavat sähköä heikommin, eikä suojarele välttämättä reagoi. ”Myös tällainen suuri-impedanssinen vika kehittyy tavallisesti vaarallisemmaksi ja haitallisemmaksi”, toteaa tutkijatohtori Ari Nikander Tampereen teknil- lisestä yliopistosta. Maasulku voi aiheuttaa lähis- töllä liikkuvalle sähköiskun, ja verkossa se voi johtaa laajaan sähkökatkoon. On siis tärkeä havaita orasta- vakin vika ajoissa. SGEM-ohjelmassa tätä tarkoitusta varten kehitettiin keskitettyä suojausmenetelmää. Kun perinteinen suojarele päättelee tilanteen siinä johtolähdössä, johon se on sijoitettu, uusi menetelmä hyödyntää kaikkien johtolähtöjen ja niiden suojareleiden tietoja sähköaseman keskitetyssä tietokoneessa. Menetelmän kehittämistä varten mallinnettiin sähköverkko ja sähköasema fyysisine laitteineen, ja Nopea tiedonkulku helpottaa vikatilanteissa suuri-impedanssisia vikoja tunnistettiin menestyksek- käästi tässä ympäristössä. Häiriötilanteilta ei voi kuitenkaan välttyä kokonaan etenkään avojohtoverkossa. Siksi SGEM-ohjelmassa kehitettiin myös sähköverkkoyhtiöiden, viran- omaisten ja asiakkaiden välistä tiedonkulkua. ”Kehitimme tilannekuvajärjestelmää, johon voidaan koota olennaiset tiedot esimerkiksi sähkökatkon laajuudesta. Järjestelmään voivat syöttää tietoja myös viranomaiset ja ne sähkön käyttäjät, joille sähkön saatavuus on kriittistä, kuten sairaalat”, sähkötek- niikan professori Pekka Verho Tampereen teknil- lisestä yliopistosta kertoo. Esimerkiksi tuhoisan myrskyn aikana järjestelmän tarkoituksena on auttaa verkkoyhtiöitä korjaustöiden priorisoinnissa ja viran- omaisia, kuten palo- ja pelastustointa, oman toimin- tansa suunnittelussa. Se voi lähettää myös automaat- tisia varoituksia osapuolten välillä. Järjestelmää kehitettiin yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja käsillä on nyt nettiselaimessa toimiva demonstraatio järjestelmän perusperiaatteista. Kun puu kaatuu avojohdolle, älykäs sähköverkko huomaa vian ennen kuin siitä aiheutuu vaaraa tai laajaa sähkökatkoa. Vikatilanteissa helpottaa myös sujuva tiedonkulku verkonhaltijan, viranomaisten ja asiakkaiden välillä. SÄHKÖVERKKOYHTIÖ SÄHKÖVERKKOYHTIÖT PEL A STUSTOIMI SÄ ÄENNUSTEE T LIIKENNE TIEDOT TEE T KRIIT TISTEN KOHTEIDEN MÄ ÄRIT TÄMINEN PEL A STUSTOIMI A SIAKK A ATKUNTA