SlideShare a Scribd company logo
2 хэмжээст массивт үйлдэл хийх жишээ
Жишээ:
S[6][20]- массивын элементийн тоо
int i, j – массивын элементийн дугаарыг төлөөлөх хувьсагч
int k,m– ҮГД-ийн хамгийн бага утгыг агуулж буй элементийн дугаарыг төлөөлөх хувьсагч
int a, b, c – массивын элементийн тоог төлөөлөх хувьсагч ба тоолуур/S[6][20]-с цөөн утга
оруулахдаа ашиглана/
avg, sum– ҮГД-ийн дундаж утга ба нийлбэрийг хадгалах хувьсагч
min –ҮГД-ийн хамгийн бага утгыг хадгалах хувьсагч
Инженерийн ангид 20 оюутан хамтдаа 6 улирал суралцсан. Тус ангийн оюутнуудын хувьд дараахь
асуудлыг тодорхойлох шаардлага гарсан. Оюутнуудыг 1-с 20 хүртэл дугаарласан гэж үзнэ.
Асуудлууд:
 Тус ангийн оюутнуудын 6 улирлын ҮГД-ийн дундаж утгыг олох;
 Хамгийн бага ҮГД авсан оюутан хэддүгээр улиралд хэддэх оюутан болохыг тодорхойлох;
 Ангийн дундажаас доош ҮГД-тэй суралцсан ямар дугаартай оюутнууд аль улиралд ийм дүнтэй суралцсан болохыг
тодорхойлох;
1. Хувьсагч зарлах, өгөгдөл оруулах хэсэг
1. #include <stdio.h>
2. #include<stdlib.h>
3. int main()
4. {
5. int a,b,i,j,k,m,c=0;
6. float min,sum,avg,S[6][20];
7. printf("Heden ulirliin GPA oruulah ve? :");
8. scanf("%d", &a);
9. printf("Heden oyutnii GPA oruulah ve? ");
10. scanf("%d", &b);
11. printf("nGPA utguudaa neg negeer ni
oruulaad Enter tovch darna uu:");
12.for (i = 0; i<a; i++)
13. { for (j=0; j<b ;j++)
14. {
15. printf("n S[%d][%d]= ",i , j);
16. scanf("%f",&S[i][j]);
17. }
18. }
19. system("pause");
2. Массивын элементийн дундаж утга ба МИН утгыг байрлалын хамт хэвлэх хэсэг
21. sum=0;
22. min=S[0][0];k=0; m=0;
23. for (i = 0; i < a; i++)
24. {
25. for (j = 0; j <b; j++)
26. { sum=sum+S[i][j];
27. c++;
28. if (min>S[i][j])
29. {
30. min=S[i][j];
31. k=i;
32. m=j;
33. }
34. }
35. }
36. printf("Min GPA avsan oyutan S[%d][%d]=:",k , m);
37. printf("%f",min);
38. printf("n");
39. avg=(sum/c);
40. printf("Average of GPA =:%.4fn",avg);
41. printf("n");
Нөхцөл шалгах үйлдэл давталтын
оператор дотор үүрлэсэн оршиж байна.
Харин давталтын оператор дотор
давхар орсон давталтын оператор мөн
адил үүрлэсэн оператор болж бна.
42.for (i = 0; i <a; ++i)
43. {
44. for (j=0;j<b;j++)
45. {
46. if(avg>S[i][j])
47. {
48. printf("Average GPA -s doosh duntei oyutan S[%d][%d]=:",i , j);
49. printf("%f",S[i][j]);
50. printf("n");
51. }
52. }
53. }
54. printf("n");
55. system("pause");
56. return 0;
57.}
2. Массивын элементийн дундажаас доош утгатай элементийг байрлалын хамт хэвлэх хэсэг
3. Бодолтын
үр дүн
1. Програмын кодыг өөрийн
компьютерт шивээд Семинарийн
хичээлээр заасан “Зүгшрүүлэлт”
хийх аргыг ашиглаж үзээд
прорамын зүгшрүүлэлт хийсэн
алхам бүрт гарсан үр дүнг харж
ойлгож авна.
2. Мөн Заагчийн талаар
тайлбарласан видео хичээлийг
судлаад Заагч нь өмнө үзсэн
төрлүүдээс ямар ялгаатай
болохыг лекцийн хичээлийн
жишээ бодлогыг шивж
ажиллуулан мэдэж авна.
2d-array-func-min-avg-10-2-lab.pdf
Даалгавар:
Инженерийн ангид 20 оюутан хамтдаа 6 улирал суралцсан. Тус ангийн оюутнуудын хувьд
дараахь асуудлыг тодорхойлох шаардлага гарсан. Оюутнуудыг 1-с 20 хүртэл дугаарласан
гэж үзнэ.
Асуудлууд:
 Хамгийн өндөр ҮГД авсан оюутан хэддүгээр улиралд хэддэх оюутан болохыг тодорхойлох;
 Ангийн дундажаас дээш ҮГД-тэй хэдэн байгааг тодорхойлох;
Даалгаварт өгөгдсөн бодлогыг бодож 10-р лабораторийн ажил илгээх холбоосоор илгээнэ
үү.
Асуултаа Fаcebook-н группдээ бичээд
үлдээнэ үү.

More Related Content

Featured

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
Search Engine Journal
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Chiara Aliotta
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 

Featured (20)

2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
2024 Trend Updates: What Really Works In SEO & Content Marketing
 
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design ProcessStorytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
Storytelling For The Web: Integrate Storytelling in your Design Process
 
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
Artificial Intelligence, Data and Competition – SCHREPEL – June 2024 OECD dis...
 
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 

2d-array-func-min-avg-10-2-lab.pdf

  • 1. 2 хэмжээст массивт үйлдэл хийх жишээ
  • 2. Жишээ: S[6][20]- массивын элементийн тоо int i, j – массивын элементийн дугаарыг төлөөлөх хувьсагч int k,m– ҮГД-ийн хамгийн бага утгыг агуулж буй элементийн дугаарыг төлөөлөх хувьсагч int a, b, c – массивын элементийн тоог төлөөлөх хувьсагч ба тоолуур/S[6][20]-с цөөн утга оруулахдаа ашиглана/ avg, sum– ҮГД-ийн дундаж утга ба нийлбэрийг хадгалах хувьсагч min –ҮГД-ийн хамгийн бага утгыг хадгалах хувьсагч Инженерийн ангид 20 оюутан хамтдаа 6 улирал суралцсан. Тус ангийн оюутнуудын хувьд дараахь асуудлыг тодорхойлох шаардлага гарсан. Оюутнуудыг 1-с 20 хүртэл дугаарласан гэж үзнэ. Асуудлууд:  Тус ангийн оюутнуудын 6 улирлын ҮГД-ийн дундаж утгыг олох;  Хамгийн бага ҮГД авсан оюутан хэддүгээр улиралд хэддэх оюутан болохыг тодорхойлох;  Ангийн дундажаас доош ҮГД-тэй суралцсан ямар дугаартай оюутнууд аль улиралд ийм дүнтэй суралцсан болохыг тодорхойлох;
  • 3. 1. Хувьсагч зарлах, өгөгдөл оруулах хэсэг 1. #include <stdio.h> 2. #include<stdlib.h> 3. int main() 4. { 5. int a,b,i,j,k,m,c=0; 6. float min,sum,avg,S[6][20]; 7. printf("Heden ulirliin GPA oruulah ve? :"); 8. scanf("%d", &a); 9. printf("Heden oyutnii GPA oruulah ve? "); 10. scanf("%d", &b); 11. printf("nGPA utguudaa neg negeer ni oruulaad Enter tovch darna uu:"); 12.for (i = 0; i<a; i++) 13. { for (j=0; j<b ;j++) 14. { 15. printf("n S[%d][%d]= ",i , j); 16. scanf("%f",&S[i][j]); 17. } 18. } 19. system("pause");
  • 4. 2. Массивын элементийн дундаж утга ба МИН утгыг байрлалын хамт хэвлэх хэсэг 21. sum=0; 22. min=S[0][0];k=0; m=0; 23. for (i = 0; i < a; i++) 24. { 25. for (j = 0; j <b; j++) 26. { sum=sum+S[i][j]; 27. c++; 28. if (min>S[i][j]) 29. { 30. min=S[i][j]; 31. k=i; 32. m=j; 33. } 34. } 35. } 36. printf("Min GPA avsan oyutan S[%d][%d]=:",k , m); 37. printf("%f",min); 38. printf("n"); 39. avg=(sum/c); 40. printf("Average of GPA =:%.4fn",avg); 41. printf("n"); Нөхцөл шалгах үйлдэл давталтын оператор дотор үүрлэсэн оршиж байна. Харин давталтын оператор дотор давхар орсон давталтын оператор мөн адил үүрлэсэн оператор болж бна.
  • 5. 42.for (i = 0; i <a; ++i) 43. { 44. for (j=0;j<b;j++) 45. { 46. if(avg>S[i][j]) 47. { 48. printf("Average GPA -s doosh duntei oyutan S[%d][%d]=:",i , j); 49. printf("%f",S[i][j]); 50. printf("n"); 51. } 52. } 53. } 54. printf("n"); 55. system("pause"); 56. return 0; 57.} 2. Массивын элементийн дундажаас доош утгатай элементийг байрлалын хамт хэвлэх хэсэг
  • 7. 1. Програмын кодыг өөрийн компьютерт шивээд Семинарийн хичээлээр заасан “Зүгшрүүлэлт” хийх аргыг ашиглаж үзээд прорамын зүгшрүүлэлт хийсэн алхам бүрт гарсан үр дүнг харж ойлгож авна. 2. Мөн Заагчийн талаар тайлбарласан видео хичээлийг судлаад Заагч нь өмнө үзсэн төрлүүдээс ямар ялгаатай болохыг лекцийн хичээлийн жишээ бодлогыг шивж ажиллуулан мэдэж авна.
  • 9. Даалгавар: Инженерийн ангид 20 оюутан хамтдаа 6 улирал суралцсан. Тус ангийн оюутнуудын хувьд дараахь асуудлыг тодорхойлох шаардлага гарсан. Оюутнуудыг 1-с 20 хүртэл дугаарласан гэж үзнэ. Асуудлууд:  Хамгийн өндөр ҮГД авсан оюутан хэддүгээр улиралд хэддэх оюутан болохыг тодорхойлох;  Ангийн дундажаас дээш ҮГД-тэй хэдэн байгааг тодорхойлох; Даалгаварт өгөгдсөн бодлогыг бодож 10-р лабораторийн ажил илгээх холбоосоор илгээнэ үү.
  • 10. Асуултаа Fаcebook-н группдээ бичээд үлдээнэ үү.