SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
CHÀO MỪNG QUÝ
THẦYCÔ ĐẾN VỚI
TIẾT HỌC HÔM NAY
PHẦN 1: LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN
Bài 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY
TÍNH VÀ DỮ LIỆU
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Nêu một số kiểu dữ liệu mà em đã
được học? Lấy ví dụ minh họa?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Một số kiểu dữ liệu là:
• integer
• real
• char
• String
Ví dụ: Kí tự “a” thuộc kiểu dữ liệu char.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Nêu một số các phép toán số học có
trong ngôn ngữ Pascal? Lấy ví dụ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Một số các phép toán có trong ngôn ngữ lập trình
Pascal là:
• Phép toán cộng: +
• Phép toán trừ: -
• Phép toán nhân: *
• Phép toán chia: /
• Phép toán chia lấy phần nguyên: div
• Phép toán chia lấy phần dư: mod
Ví dụ: 2+3=5; 6-4=2; 5*2=10; 8/4=2;
9 div 4=2; 9 mod 4=1
NỘI DUNG
1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu.
2. Các phép toán với dữ liệu kiểu số.
3. Các phép so sánh.
4. Giao tiếp người - máy tính.
3. Các phép so sánh
Kí hiệu Phép
so sánh
Ví dụ
= bằng 5=5
< nhỏ hơn 3<5
> lớn hơn 9>6
≠ khác 6≠5
≤ nhỏ hơn hoặc
bằng
5≤6
≥ lớn hơn hoặc
bằng
9≥6
Các kí hiệu toán học quen thuộc dưới đây
được sử dụng để kí hiệu các phép so sánh:
3. Các phép so sánh
Các phép toán so sánh dùng
để làm gì?
Trả lời:
Để so sánh các số, các biểu
thức với nhau.
3. Các phép so sánh
- Kết quả của các phép so sánh chỉ có
thể là đúng hoặc sai.
Ví dụ, phép so sánh 9>=6 cho kết
quả đúng, 10=9 cho kết quả sai,…
3. Các phép so sánh
Hãy nêu một số ví dụ về
phép so sánh?
3. Các phép so sánh
So sánh giá trị của hai biểu thức?
1) 5 x 2 = 9
2) 15 + 7 > 20 - 3
3) 5 + x ≤ 10
Sai
Đúng
Đúng hoặc sai lại
phụ thuộc vào giá
trị cụ thể của x.
3. Các phép so sánh
- Khi viết chương trình, để so
sánh dữ liệu( số, biểu thức,…)
chúng ta sử dụng các kí hiệu do
ngôn ngữ lập trình quy định.
- Kí hiệu các phép toán và phép so
sánh có thể khác nhau, tùy theo
từng ngôn ngữ lập trình.
3. Các phép so sánh
- Kí hiệu của các phép so sánh
trong ngôn ngữ Pascal:
Kí hiệu trong
Pascal
Phép
so sánh
Kí hiệu
toán học
= bằng =
<> khác ≠
< nhỏ <
<= nhỏ hơn hoặc
bằng
≤
> lớn >
>= lớn hơn hoặc
bằng
≥
4. Giao tiếp người – máy tính
- Giao tiếp người-máy là quá trình
trao đổi dữ liệu hai chiều giữa con
người và máy tính.
4. Giao tiếp người – máy tính
- Trong đó:
+ Máy tính cho thông tin về kết quả
tính toán thông báo, gợi ý,…
+ Con người có nhu cầu can thiệp vào
quá trình tính toán,thực hiện việc
kiểm tra điều chỉnh, bổ sung.
4. Giao tiếp người – máy tính
Các máy tính cá nhân, tương tác
người - máy tính thường được
thực hiện nhờ các thiết bị nào?
4. Giao tiếp người – máy tính
- Các máy tính cá nhân, tương
tác người - máy thường được
thực hiện nhờ chuột, bàn phím
và màn hình.
4. Giao tiếp người – máy tính
- Thông báo kết quả tính toán là yêu
cầu đầu tiên đối với mọi chương trình.
Ví dụ, câu lệnh:
Writeln(‘Dien tich hinh tron la’, X);
a)Thông báo kết quả tính toán
4. Giao tiếp người – máy tính
- In kết quả diện tích hình tròn ra màn
hình như hình dưới đây:
a)Thông báo kết quả tính toán
4. Giao tiếp người – máy tính
b) Nhập dữ liệu
Chúng ta phải làm gì khi xuất
hiện hộp thoại này?
Trả lời:
Chúng ta cần nhập dữ liệu.
4. Giao tiếp người – máy tính
b) Nhập dữ liệu
- Nhập dữ liệu được thực hiện
từ bàn phím hay bằng chuột.
- Sau khi nhập dữ liệu ta cần
gõ phím Enter để chương
trình xác nhận.
4. Giao tiếp người – máy tính
c) Tạm ngừng chương trình
Có hai chế độ tạm dừng chương
trình, đó là: Tạm dừng trong
một khoảng thời gian nhất định
và tạm dừng cho đến khi người
dùng nhấn phím.
4. Giao tiếp người – máy tính
c) Tạm ngừng chương trình
Ví dụ 1: Giả sử trong chương trình
Pascal có các câu lệnh sau:
Writeln(‘Cac ban cho 2 giay nhe’);
Delay(2000);
Chương trình trên sẽ xuất ra gì?
4. Giao tiếp người – máy tính
c) Tạm ngừng chương trình
Writeln(‘Cac ban cho 2 giay nhe’);
Delay(2000);
Chương trình sẽ xuất ra dòng chữ”
Các bạn chờ 2 giây nhé…”
Chương trình sẽ tạm ngừng trong 2
giây, sau đó mới thực hiện tiếp.
4. Giao tiếp người – máy tính
c) Tạm ngừng chương trình
Ví dụ 2: Khi chạy đoạn chương
trình Pascal có các câu lệnh sau:
Writeln(‘So Pi=’,Pi);
Readln;
4. Giao tiếp người – máy tính
c) Tạm ngừng chương trình
Sau khi thông báo kết quả tính số
𝜋, chương trình sẽ tạm ngừng
chờ người dùng nhấn phím Enter,
rồi mới thực hiện tiếp.
4. Giao tiếp người – máy tính
d) Hộp thoại
Hộp thoại được sử dụng như một
công cụ cho việc giao tiếp người-
máy tính trong khi chạy chương
trình.
CỦNG CỐ
 Khi viết chương trình, để so sánh dữ
liệu(số, biểu thức,…) chúng ta sử
dụng các kí hiệu do ngôn ngữ lập
trình quy định.
 Quá trình trao đổi dữ liệu hai chiều
giữa người và máy tính khi chương
trình hoạt động thường được gọi là
giao tiếp hoặc tương tác người –
máy.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
 Làm bài tập 5,6,7.
 Học thuộc phần ghi nhớ.
 Chuẩn bị bài thực hành số 2
để tiết sau thực hành.
CÁM ƠN QUÝ
THẦY CÔ VÀ CÁC
EM HỌC SINH

More Related Content

What's hot

BÀI 05: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
BÀI 05: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNHBÀI 05: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
BÀI 05: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNHTrần Nhân
 
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trìnhBài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trìnhChâu Trần
 
Bài giảng Lập trình cơ bản - truongkinhtethucpham.com
Bài giảng Lập trình cơ bản - truongkinhtethucpham.comBài giảng Lập trình cơ bản - truongkinhtethucpham.com
Bài giảng Lập trình cơ bản - truongkinhtethucpham.commai_non
 
Bài giảng ngôn ngữ lập trình c c++ phạm hồng thái[bookbooming.com]
Bài giảng ngôn ngữ lập trình c c++  phạm hồng thái[bookbooming.com]Bài giảng ngôn ngữ lập trình c c++  phạm hồng thái[bookbooming.com]
Bài giảng ngôn ngữ lập trình c c++ phạm hồng thái[bookbooming.com]bookbooming1
 
tin học lớp 7
tin học lớp 7tin học lớp 7
tin học lớp 7Yến Nhỏ
 
Kichbandayhoc
KichbandayhocKichbandayhoc
Kichbandayhocvothu123
 
Ngon ngu lap trinh c&c++ (pham hong thai coltech vnu)
Ngon ngu lap trinh c&c++ (pham hong thai coltech vnu)Ngon ngu lap trinh c&c++ (pham hong thai coltech vnu)
Ngon ngu lap trinh c&c++ (pham hong thai coltech vnu)Tấn Nhật
 
C++ dai hoc cong nghe[bookbooming.com]
C++ dai hoc cong nghe[bookbooming.com]C++ dai hoc cong nghe[bookbooming.com]
C++ dai hoc cong nghe[bookbooming.com]bookbooming1
 
Ky thuat lap trinh c++
Ky thuat lap trinh c++Ky thuat lap trinh c++
Ky thuat lap trinh c++ptquang160492
 
86227349 giao-trinh-lap-trinh-c
86227349 giao-trinh-lap-trinh-c86227349 giao-trinh-lap-trinh-c
86227349 giao-trinh-lap-trinh-cHoa Cỏ May
 
Bài 3: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 3: Cấu Trúc Chương TrìnhBài 3: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 3: Cấu Trúc Chương TrìnhHeo_Con049
 

What's hot (18)

BÀI 05: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
BÀI 05: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNHBÀI 05: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
BÀI 05: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
 
Bai 8
Bai 8Bai 8
Bai 8
 
tin học lớp 8
tin học lớp 8tin học lớp 8
tin học lớp 8
 
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trìnhBài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
 
Bài giảng Lập trình cơ bản - truongkinhtethucpham.com
Bài giảng Lập trình cơ bản - truongkinhtethucpham.comBài giảng Lập trình cơ bản - truongkinhtethucpham.com
Bài giảng Lập trình cơ bản - truongkinhtethucpham.com
 
Bài giảng ngôn ngữ lập trình c c++ phạm hồng thái[bookbooming.com]
Bài giảng ngôn ngữ lập trình c c++  phạm hồng thái[bookbooming.com]Bài giảng ngôn ngữ lập trình c c++  phạm hồng thái[bookbooming.com]
Bài giảng ngôn ngữ lập trình c c++ phạm hồng thái[bookbooming.com]
 
tin học lớp 7
tin học lớp 7tin học lớp 7
tin học lớp 7
 
Kichbandayhoc
KichbandayhocKichbandayhoc
Kichbandayhoc
 
9 ngon ngu_lap_trinh
9 ngon ngu_lap_trinh9 ngon ngu_lap_trinh
9 ngon ngu_lap_trinh
 
Baigiang021 cu phap co ban
Baigiang021 cu phap co banBaigiang021 cu phap co ban
Baigiang021 cu phap co ban
 
Kich ban day hoc Tin 10 - Bài 6
Kich ban day hoc Tin 10 - Bài 6Kich ban day hoc Tin 10 - Bài 6
Kich ban day hoc Tin 10 - Bài 6
 
Ngon ngu lap trinh c&c++ (pham hong thai coltech vnu)
Ngon ngu lap trinh c&c++ (pham hong thai coltech vnu)Ngon ngu lap trinh c&c++ (pham hong thai coltech vnu)
Ngon ngu lap trinh c&c++ (pham hong thai coltech vnu)
 
C++ dai hoc cong nghe[bookbooming.com]
C++ dai hoc cong nghe[bookbooming.com]C++ dai hoc cong nghe[bookbooming.com]
C++ dai hoc cong nghe[bookbooming.com]
 
Ky thuat lap trinh c++
Ky thuat lap trinh c++Ky thuat lap trinh c++
Ky thuat lap trinh c++
 
86227349 giao-trinh-lap-trinh-c
86227349 giao-trinh-lap-trinh-c86227349 giao-trinh-lap-trinh-c
86227349 giao-trinh-lap-trinh-c
 
Bài 3: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 3: Cấu Trúc Chương TrìnhBài 3: Cấu Trúc Chương Trình
Bài 3: Cấu Trúc Chương Trình
 
Bài dạy bài 6
Bài dạy bài 6Bài dạy bài 6
Bài dạy bài 6
 
Bai 17
Bai 17Bai 17
Bai 17
 

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Lớp 8: Bai 3 chuong trinh may tinh va du lieu
Lớp 8: Bai 3 chuong trinh may tinh va du lieuLớp 8: Bai 3 chuong trinh may tinh va du lieu
Lớp 8: Bai 3 chuong trinh may tinh va du lieu
 
Tin học lớp 8
Tin học lớp 8Tin học lớp 8
Tin học lớp 8
 
Tin học lớp 8
Tin học lớp 8Tin học lớp 8
Tin học lớp 8
 
tin học lớp 8
tin học lớp 8tin học lớp 8
tin học lớp 8
 
Ppct Tin học 6 7-8
Ppct Tin học 6 7-8Ppct Tin học 6 7-8
Ppct Tin học 6 7-8
 
Tin học lớp 8
Tin học lớp 8Tin học lớp 8
Tin học lớp 8
 
Tin học lớp 8
Tin học lớp 8Tin học lớp 8
Tin học lớp 8
 
Giao an tin_hoc_10
Giao an tin_hoc_10Giao an tin_hoc_10
Giao an tin_hoc_10
 
tin học lớp 8
tin học lớp 8tin học lớp 8
tin học lớp 8
 
PPDHTH3_HoangNhi
PPDHTH3_HoangNhiPPDHTH3_HoangNhi
PPDHTH3_HoangNhi
 

Similar to tin học lớp 8

BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNHBÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNHTrần Nhân
 
BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNHBÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNHTrần Nhân
 
Giao an trinh_pascal_bai_tap_co_dap_an_huong_dan
Giao an trinh_pascal_bai_tap_co_dap_an_huong_danGiao an trinh_pascal_bai_tap_co_dap_an_huong_dan
Giao an trinh_pascal_bai_tap_co_dap_an_huong_danVăn Võ Ntn
 
Bài giảng ngôn ngữ lập trình C cơ bản trường đại học công nghiệp thực phẩm TP...
Bài giảng ngôn ngữ lập trình C cơ bản trường đại học công nghiệp thực phẩm TP...Bài giảng ngôn ngữ lập trình C cơ bản trường đại học công nghiệp thực phẩm TP...
Bài giảng ngôn ngữ lập trình C cơ bản trường đại học công nghiệp thực phẩm TP...Thanh Giảng Lê
 
Cac van de co so kh may tinh
Cac van de co so kh may tinhCac van de co so kh may tinh
Cac van de co so kh may tinhTunAnh346
 
Nmlt C01 Cac Khai Niem Co Ban Ve Lap Trinh
Nmlt C01 Cac Khai Niem Co Ban Ve Lap TrinhNmlt C01 Cac Khai Niem Co Ban Ve Lap Trinh
Nmlt C01 Cac Khai Niem Co Ban Ve Lap TrinhCuong
 
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gian
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gianBai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gian
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gianindochinasp
 
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gian
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gianBai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gian
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gianindochinasp
 
Lap trinh pascal
Lap trinh pascalLap trinh pascal
Lap trinh pascalLoan Nguyen
 
SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN
SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN
SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN nataliej4
 
45128de03569526f74ab41afe7186aef
45128de03569526f74ab41afe7186aef45128de03569526f74ab41afe7186aef
45128de03569526f74ab41afe7186aefPhi Phi
 
Bai tap thuc hanh nhap mon tin hoc
Bai tap thuc hanh nhap mon tin hocBai tap thuc hanh nhap mon tin hoc
Bai tap thuc hanh nhap mon tin hocHồ Lợi
 
Gt ung dung tin hoc trong kinh doanh
Gt ung dung tin hoc trong kinh doanhGt ung dung tin hoc trong kinh doanh
Gt ung dung tin hoc trong kinh doanhvantai30
 

Similar to tin học lớp 8 (20)

Bài 6
Bài 6Bài 6
Bài 6
 
BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNHBÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
 
BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNHBÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
BÀI 06: GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH
 
Ltc 01
Ltc 01Ltc 01
Ltc 01
 
Giao an trinh_pascal_bai_tap_co_dap_an_huong_dan
Giao an trinh_pascal_bai_tap_co_dap_an_huong_danGiao an trinh_pascal_bai_tap_co_dap_an_huong_dan
Giao an trinh_pascal_bai_tap_co_dap_an_huong_dan
 
Bài giảng ngôn ngữ lập trình C cơ bản trường đại học công nghiệp thực phẩm TP...
Bài giảng ngôn ngữ lập trình C cơ bản trường đại học công nghiệp thực phẩm TP...Bài giảng ngôn ngữ lập trình C cơ bản trường đại học công nghiệp thực phẩm TP...
Bài giảng ngôn ngữ lập trình C cơ bản trường đại học công nghiệp thực phẩm TP...
 
Cac van de co so kh may tinh
Cac van de co so kh may tinhCac van de co so kh may tinh
Cac van de co so kh may tinh
 
Nmlt C01 Cac Khai Niem Co Ban Ve Lap Trinh
Nmlt C01 Cac Khai Niem Co Ban Ve Lap TrinhNmlt C01 Cac Khai Niem Co Ban Ve Lap Trinh
Nmlt C01 Cac Khai Niem Co Ban Ve Lap Trinh
 
a
aa
a
 
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gian
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gianBai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gian
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gian
 
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gian
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gianBai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gian
Bai 7 cac thu tuc chuan vao ra don gian
 
Lap trinh pascal
Lap trinh pascalLap trinh pascal
Lap trinh pascal
 
SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN
SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN
SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN
 
a
aa
a
 
45128de03569526f74ab41afe7186aef
45128de03569526f74ab41afe7186aef45128de03569526f74ab41afe7186aef
45128de03569526f74ab41afe7186aef
 
Bai tap thuc hanh nhap mon tin hoc
Bai tap thuc hanh nhap mon tin hocBai tap thuc hanh nhap mon tin hoc
Bai tap thuc hanh nhap mon tin hoc
 
Bai tap thuc hanh
Bai tap thuc hanhBai tap thuc hanh
Bai tap thuc hanh
 
Gt ung dung tin hoc trong kinh doanh
Gt ung dung tin hoc trong kinh doanhGt ung dung tin hoc trong kinh doanh
Gt ung dung tin hoc trong kinh doanh
 
Phạm văn ất
Phạm văn ấtPhạm văn ất
Phạm văn ất
 
chương1.pdf
chương1.pdfchương1.pdf
chương1.pdf
 

More from Học Tập Long An

Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)Học Tập Long An
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9Học Tập Long An
 
Bài tập chia động từ lớp 7
Bài tập chia động từ  lớp 7Bài tập chia động từ  lớp 7
Bài tập chia động từ lớp 7Học Tập Long An
 
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7Học Tập Long An
 
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 745 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7Học Tập Long An
 
N tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkiiN tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkiiHọc Tập Long An
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)Học Tập Long An
 

More from Học Tập Long An (20)

Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (chia thì)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 12)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 11)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 10)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 9)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 6)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)9
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 4)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2  pers onal information)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 2 pers onal information)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1  back to school)
Bài tập tiếng anh lớp 7 (bài 1 back to school)
 
Bài tập tiếng anh lớp 7
Bài tập tiếng anh lớp 7Bài tập tiếng anh lớp 7
Bài tập tiếng anh lớp 7
 
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
Bài tập tiếng anh lớp 7 bài 9
 
Bài tập chia động từ lớp 7
Bài tập chia động từ  lớp 7Bài tập chia động từ  lớp 7
Bài tập chia động từ lớp 7
 
Bai tap bo tro tieng anh lop 7
Bai tap bo tro tieng anh lop 7Bai tap bo tro tieng anh lop 7
Bai tap bo tro tieng anh lop 7
 
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
Bài tập bài 1 tiếng anh lớp 7
 
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 745 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
45 phút lần 1 hkii tiếng anh lớp 7
 
N thi hk i lớp 7 01
N thi hk i lớp 7  01N thi hk i lớp 7  01
N thi hk i lớp 7 01
 
N tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkiiN tập tiếng anh lớp 7 hkii
N tập tiếng anh lớp 7 hkii
 
N tập tiếng anh lớp 7 hki
N tập tiếng anh lớp 7 hkiN tập tiếng anh lớp 7 hki
N tập tiếng anh lớp 7 hki
 
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12  15)
N tập tiếng anh lớp 7 (bài 12 15)
 

Recently uploaded

Nhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam
Nhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt NamNhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam
Nhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Namlamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1mskellyworkmail
 
Chương 6: Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chương 6: Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội khoa họcChương 6: Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chương 6: Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội khoa họchelenafalet
 
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh AnPhân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh Anlamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...Nguyen Thanh Tu Collection
 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CA TRÙ (CỔ ĐẠM – NGHI XUÂN, HÀ ...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CA TRÙ (CỔ ĐẠM – NGHI XUÂN, HÀ ...MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CA TRÙ (CỔ ĐẠM – NGHI XUÂN, HÀ ...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CA TRÙ (CỔ ĐẠM – NGHI XUÂN, HÀ ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshareTẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshareHuyBo25
 
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân...
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân...Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân...
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy PhươngLuận văn 2024 Tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phươnglamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (20)

Nhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam
Nhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt NamNhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam
Nhân vật người mang lốt cóc trong truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam
 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Mar...
 
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
Everybody Up 1 - Unit 5 - worksheet grade 1
 
Chương 6: Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chương 6: Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội khoa họcChương 6: Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội khoa học
Chương 6: Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội khoa học
 
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh AnPhân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CA TRÙ (CỔ ĐẠM – NGHI XUÂN, HÀ ...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CA TRÙ (CỔ ĐẠM – NGHI XUÂN, HÀ ...MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CA TRÙ (CỔ ĐẠM – NGHI XUÂN, HÀ ...
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CA TRÙ (CỔ ĐẠM – NGHI XUÂN, HÀ ...
 
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN...
 
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshareTẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
Tẩy trắng răng - dental bleaching slideshare
 
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân...
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân...Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân...
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân...
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy PhươngLuận văn 2024 Tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Luận văn 2024 Tạo động lực lao động tại Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 
Luận Văn: HOÀNG TỬ BÉ TỪ GÓC NHÌN CẢI BIÊN HỌC
Luận Văn: HOÀNG TỬ BÉ TỪ GÓC NHÌN CẢI BIÊN HỌCLuận Văn: HOÀNG TỬ BÉ TỪ GÓC NHÌN CẢI BIÊN HỌC
Luận Văn: HOÀNG TỬ BÉ TỪ GÓC NHÌN CẢI BIÊN HỌC
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
 
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY KHÁCH SẠN SÀI GÒN CENTER ĐẾN NĂM 2025
 
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
Vận dụng thi pháp học vào phân tích truyện ngắn Chiếc thuyền ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 

tin học lớp 8

 • 1. CHÀO MỪNG QUÝ THẦYCÔ ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY
 • 2. PHẦN 1: LẬP TRÌNH ĐƠN GIẢN Bài 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU
 • 3. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Nêu một số kiểu dữ liệu mà em đã được học? Lấy ví dụ minh họa?
 • 4. KIỂM TRA BÀI CŨ Một số kiểu dữ liệu là: • integer • real • char • String Ví dụ: Kí tự “a” thuộc kiểu dữ liệu char.
 • 5. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 2: Nêu một số các phép toán số học có trong ngôn ngữ Pascal? Lấy ví dụ?
 • 6. KIỂM TRA BÀI CŨ Một số các phép toán có trong ngôn ngữ lập trình Pascal là: • Phép toán cộng: + • Phép toán trừ: - • Phép toán nhân: * • Phép toán chia: / • Phép toán chia lấy phần nguyên: div • Phép toán chia lấy phần dư: mod Ví dụ: 2+3=5; 6-4=2; 5*2=10; 8/4=2; 9 div 4=2; 9 mod 4=1
 • 7. NỘI DUNG 1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu. 2. Các phép toán với dữ liệu kiểu số. 3. Các phép so sánh. 4. Giao tiếp người - máy tính.
 • 8. 3. Các phép so sánh Kí hiệu Phép so sánh Ví dụ = bằng 5=5 < nhỏ hơn 3<5 > lớn hơn 9>6 ≠ khác 6≠5 ≤ nhỏ hơn hoặc bằng 5≤6 ≥ lớn hơn hoặc bằng 9≥6 Các kí hiệu toán học quen thuộc dưới đây được sử dụng để kí hiệu các phép so sánh:
 • 9. 3. Các phép so sánh Các phép toán so sánh dùng để làm gì? Trả lời: Để so sánh các số, các biểu thức với nhau.
 • 10. 3. Các phép so sánh - Kết quả của các phép so sánh chỉ có thể là đúng hoặc sai. Ví dụ, phép so sánh 9>=6 cho kết quả đúng, 10=9 cho kết quả sai,…
 • 11. 3. Các phép so sánh Hãy nêu một số ví dụ về phép so sánh?
 • 12. 3. Các phép so sánh So sánh giá trị của hai biểu thức? 1) 5 x 2 = 9 2) 15 + 7 > 20 - 3 3) 5 + x ≤ 10 Sai Đúng Đúng hoặc sai lại phụ thuộc vào giá trị cụ thể của x.
 • 13. 3. Các phép so sánh - Khi viết chương trình, để so sánh dữ liệu( số, biểu thức,…) chúng ta sử dụng các kí hiệu do ngôn ngữ lập trình quy định. - Kí hiệu các phép toán và phép so sánh có thể khác nhau, tùy theo từng ngôn ngữ lập trình.
 • 14. 3. Các phép so sánh - Kí hiệu của các phép so sánh trong ngôn ngữ Pascal: Kí hiệu trong Pascal Phép so sánh Kí hiệu toán học = bằng = <> khác ≠ < nhỏ < <= nhỏ hơn hoặc bằng ≤ > lớn > >= lớn hơn hoặc bằng ≥
 • 15. 4. Giao tiếp người – máy tính - Giao tiếp người-máy là quá trình trao đổi dữ liệu hai chiều giữa con người và máy tính.
 • 16. 4. Giao tiếp người – máy tính - Trong đó: + Máy tính cho thông tin về kết quả tính toán thông báo, gợi ý,… + Con người có nhu cầu can thiệp vào quá trình tính toán,thực hiện việc kiểm tra điều chỉnh, bổ sung.
 • 17. 4. Giao tiếp người – máy tính Các máy tính cá nhân, tương tác người - máy tính thường được thực hiện nhờ các thiết bị nào?
 • 18. 4. Giao tiếp người – máy tính - Các máy tính cá nhân, tương tác người - máy thường được thực hiện nhờ chuột, bàn phím và màn hình.
 • 19. 4. Giao tiếp người – máy tính - Thông báo kết quả tính toán là yêu cầu đầu tiên đối với mọi chương trình. Ví dụ, câu lệnh: Writeln(‘Dien tich hinh tron la’, X); a)Thông báo kết quả tính toán
 • 20. 4. Giao tiếp người – máy tính - In kết quả diện tích hình tròn ra màn hình như hình dưới đây: a)Thông báo kết quả tính toán
 • 21. 4. Giao tiếp người – máy tính b) Nhập dữ liệu Chúng ta phải làm gì khi xuất hiện hộp thoại này? Trả lời: Chúng ta cần nhập dữ liệu.
 • 22. 4. Giao tiếp người – máy tính b) Nhập dữ liệu - Nhập dữ liệu được thực hiện từ bàn phím hay bằng chuột. - Sau khi nhập dữ liệu ta cần gõ phím Enter để chương trình xác nhận.
 • 23. 4. Giao tiếp người – máy tính c) Tạm ngừng chương trình Có hai chế độ tạm dừng chương trình, đó là: Tạm dừng trong một khoảng thời gian nhất định và tạm dừng cho đến khi người dùng nhấn phím.
 • 24. 4. Giao tiếp người – máy tính c) Tạm ngừng chương trình Ví dụ 1: Giả sử trong chương trình Pascal có các câu lệnh sau: Writeln(‘Cac ban cho 2 giay nhe’); Delay(2000); Chương trình trên sẽ xuất ra gì?
 • 25. 4. Giao tiếp người – máy tính c) Tạm ngừng chương trình Writeln(‘Cac ban cho 2 giay nhe’); Delay(2000); Chương trình sẽ xuất ra dòng chữ” Các bạn chờ 2 giây nhé…” Chương trình sẽ tạm ngừng trong 2 giây, sau đó mới thực hiện tiếp.
 • 26. 4. Giao tiếp người – máy tính c) Tạm ngừng chương trình Ví dụ 2: Khi chạy đoạn chương trình Pascal có các câu lệnh sau: Writeln(‘So Pi=’,Pi); Readln;
 • 27. 4. Giao tiếp người – máy tính c) Tạm ngừng chương trình Sau khi thông báo kết quả tính số 𝜋, chương trình sẽ tạm ngừng chờ người dùng nhấn phím Enter, rồi mới thực hiện tiếp.
 • 28. 4. Giao tiếp người – máy tính d) Hộp thoại Hộp thoại được sử dụng như một công cụ cho việc giao tiếp người- máy tính trong khi chạy chương trình.
 • 29. CỦNG CỐ  Khi viết chương trình, để so sánh dữ liệu(số, biểu thức,…) chúng ta sử dụng các kí hiệu do ngôn ngữ lập trình quy định.  Quá trình trao đổi dữ liệu hai chiều giữa người và máy tính khi chương trình hoạt động thường được gọi là giao tiếp hoặc tương tác người – máy.
 • 30. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Làm bài tập 5,6,7.  Học thuộc phần ghi nhớ.  Chuẩn bị bài thực hành số 2 để tiết sau thực hành.
 • 31. CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH