SlideShare a Scribd company logo
www.akademiestesti.webs.com 
TÝDEN OD 24.11. 2014 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍČ. 094 
www.akademiestesti.webs.com 
Říkáte, že ještě nebyly Vánoce a už je tu nový rok 2015? Zní to zvláštně, ale vlastně je to pravda. Energie nového roku se „připravují“ před jeho skutečným začátkem. Tyto energie nám přináší Krysa, která se ujala vlády nad měsícem prosinec již 22.11.. Krysa je první zvíře zvěrokruhu, tedy zvířat, která nám vládnou po 12 měsíců každého roku. Je to stejně jako s každým začátkem. V čínské kosmologii se tomu říká prvopočátek počátku. Než se energie projeví a tzv. se „zhmotní“ musí se nejprve vytvořit. Vždy jako první vzniká energie Jangu, která vstupuje do Jinu. Spojením Jinu a Jangutak vznikne nová entita. Než se zrodí nový lidský život, musí jeho jangováenergie vzniknout ve spermii. Je to aktivní energie. Díky aktivitě spermie dojde ke spojení jejího Jangus Jinem ženského vajíčka. A stejně tak se rodí i nový rok. 
Nyní jste svědky zrodu jangovéenergie nového roku. Ještě ji neuvidíte, ale ti citlivější z vás ji již nyní mohou začít vnímat, cítit. Jasným důkazem zrodu nové energie je pak zimní slunovrat, který letos nastane 21.12.. Skončí tak období klesající „staré“ energie a od tohoto dne nastane růst nové energie. Dny se začnou prodlužovat, síla sluneční aktivity zvětšovat a my začneme vnímat její zhmotnělé projevy. Skutečný začátek, ten, který bude působit již plnou energií pak 
přijde s nástupem dřevěné Kozy, která převezme svoji vládu nad celým rokem 18.2. 2015. 
Nyní tedy zažíváte poslední „záchvěvy“ dřevěného Koně. Ale nemyslete si, že se Kůň své vlády jen tak zřekne. Vzhledem k jeho časté překotnosti si ani nemusí uvědomit, že jeho vláda končí a bude ve vašem životě skotačit dál. Dokonce se může stát, že vám zasáhne do života i v době, kdy vládnutí převezme Koza. 
Každopádně co nejvíce ještě využijte energii Koně. Je to nejaktivnější zvíře zvěrokruhu. Přináší radost, spontánnost, vášeň, umění prožitku okamžiku, umění být jen tady a teď. Je to velmi silná společenská energie. Využijte vánoční období ke společenským aktivitám. Choďte na různé večírky, party, plesy apod. Snažte se co nejvíce radovat a být veselí. Letošní Vánoce by tak opravdu měli být VESELÉ. Nenechte si je zkazit různými povinnostmi, prací. Nicméně bylo by dobré, kdybyste nepřenášely problémy letošního roku do toho nového. V novém roce nemusí již být tolik síly na jejich řešení. Zbývá-li vám něco ještě dořešit, pokuste se to stihnout do 18.2. 2015. Pak bude lepší se věnovat již něčemu jinému. 
Ale o tom až na naší přednášce či na našem semináři k roku 2015 .
www.akademiestesti.webs.com 
Osud, co je to osud? Je vůbec nějaký osud? Mají snad lidé svůj život předurčený? O těchto otázkách vedou lidé spory snad od samých počátků lidstva. Pokud ale dnes již víte, že vše je energie, pak také víte, že energie nějakým způsobem plyne. Také víte, že vše je jedna energie, tzv. „jedno“, jak o něm píše Starý Mistr v TaoTe Ťing. Tato energie pak působí různými frekvencemi, čím na sebe bere podobu dané formy. Frekvence energie určuje její způsob plynutí. Lidé ještě neznají všechno o plynutí energie, ale mnohé z toho si můžete představit např. na rádiových vlnách (frekvencích). To, jak plynou, jak daleko mohou zasahovat, jak velké území pokrývají….. To vše nám ukazuje, jak funguje plynutí energie. 
A protože všechno je energie, tedy i každý člověk, dá se z frekvence každého člověka odvodit, jaké bude jeho plynutí, jaká bude jeho životní cesta. Lépe řečeno, u každého člověka můžete určit, k jaké životní cestě je jeho energie předurčena. Tato energie je dána Astrotypem. Astrotyp ukazuje energie a frekvence každého člověka. Pokud tedy člověk žije dle svého Astrotypu, kráčí po své cestě, po cestě, ke které byl člověk povolán. A této cestě pak můžete říkat osud. Svůj osud člověk ale naplní jen tehdy, když žije podle svého Astrotypu, tj. využívá své energie. 
PŘÍZEŇ OSUDU 
Využíváním těchto přirozených energií, nebo-li talentů, plyne život člověka bez velkých překážek a velkého vyčerpání. Naopak, vše přispívá k přirozenému toku jeho energie a takový člověk pak v životě zažívá štěstí z naplněného života. Není pro něj jen šťastný cíl, ale celá jeho cesta je provázena štěstím. Žije šťastný život. Někteří tomu říkají PŘÍZEŇ OSUDU. Vše vychází, vše je vždy, jak má být. Dějí se správné věci a dějí se správně. 
Proč se toto „děje“ tak málo lidem? Hlavní důvod je ten, že neznají své energie. Neví tedy, čeho se v životě držet, čím se řídit. Nechají se ovlivnit životem jiných. Nežijí tedy život svůj, ale život jiných. V takovém případě ale nic není v souladu s jejich energiemi. Energie neplyne, bojuje se s jinými energiemi, postupně slábne. Takový člověk je slabý, slábne mu imunita, je náchylný k nemocem, zkracuje se mu život. Neprožívá naplnění a proto nemůže být ani šťastný. 
Může si každý člověk nastavit svoji přízeň osudu? Ano. Číňané tomu říkají: naplánovat si štěstí. Když znáte své energie, pak vše ve svém životě přizpůsobíte tak, aby mohly volně plynout. Umožníte jim volnost, budete je rozvíjet a posilovat. Budete dělat vše tak, aby to odpovídalo vašim energiím. Tím je nastavena přízeň vašeho osudu a cesta štěstí je otevřena.
www.akademiestesti.webs.com 
SVĚT POTŘEBUJE NOVÉ UČITELE 
Zdá se, že školství ze všech oborů pokročilo nejméně. Ve třídách jsou stejné dřevěné tabule a bílé křídy jako za dob Marie Terezie. Obsah učiva odpovídá také době minulé. 
Škola vznikala v dobách, kdy získávání informací bylo jen v rukách pár jedinců. Ne všechny informace byly písemně zpracovány a když, tak nebyly hromadně dostupné. Informace tak byly považovány za velikou vzácnost. 
Aby mohly být předávány z generace na generaci, bylo nejvíce spoléháno na paměť. Tehdejší vzdělanci, učitelé, kněží apod. dokonce znali důmyslné techniky, jak si vše zapamatovat. Většina informací tak byla předávána ústně. 
Škola tento způsob vzdělávání stále opakuje. Stále nutí žáky, aby „memorovali“ texty, pamatovali si údaje a data, která možná nikdy v životě nebudou potřebovat. I přesto, že všechny tyto informace si dnes může vyhledat každé dítě kdekoliv na internetu. Není nutné si je pamatovat. Dříve to nutné bylo, protože v těch dobách „virtuální paměti“ neexistovaly. 
Dnes tedy rozhodně není nutné „memorovat“. Jsou ale užitečnější věci, které by každý člověk měl znát. Např. co je to vlastně život, jak s ním nakládat. Jak funguje zdraví a jak ho udržovat. Co je to vztah a jak si ho uchovat. Jak fungují energie a jak jich lze využít pro život. Jak se stravovat, jaké prostředí si vytvářet, jak vychovávat děti, jak využívat technologie k lepšímu životu. Jaké uznávat hodnoty a proč. Jaký je smysl života. Toto musí začít učit noví učitelé. 
ZLATÝ 
VĚK 
V písmu se praví, že až skončí boj dobra se zlem a dobro navždy zvítězí, nastane na Zemi zlatý věk. Různí proroci a kalendáře hovoří o konci světa kolem roku 2000 n.l. Pravděpodobně nešlo o konec světa jako takového, ale o konce světa toho starého. Světa, který byl založen na boji, moci a majetku. Tento „systém“ měl ve své době určité opodstatnění, vycházel s nejdůležitější potřebou člověka –přežít. Přežití bylo spojováno se silou, tak se postupně spojovala s mocí a moc vychází z majetku. Převládla moc majetku nad mocí duchovní. 
Vědění lidí však velmi pokročilo. Nyní lidé vědí, že k přežití není nutný boj, moc, majetek. Naopak, zjišťují, že boj a moc jsou příčinou obrovského vyčerpání a devastace. Vítězství se dosahovalo na základě zničení toho druhého. 
Toto vše již není třeba. Lidé vědí, že větší síla pochází ze spolupráce a spojení, než z boje a z rozdělování. Vědí, že velká spotřeba je velmi vyčerpávající. Svoboda byla zmanipulována v honbu za majetkem. Ale pravá svoboda je v prožívání štěstí. Dnes již víme, že tato Země plodí více než dostatek pro všechny. Zákony přírody jsou nastavené na hojnost, ne chudobu. Chudobu si „vymysleli“ lidé. Tím, že jedni brali druhým. 
Nyní je již čas velké změny. I když společnost stále „jede“ podle starých pravidel, ti vnímavější lidé již ví, že tento způsob již dosáhl svých limitů a vše již „skřípe“. Nebude trvat dlouho a budete svědky změn, které všem lidem budou příjemné. Již není důvod bojovat. Přichází doba, kdy se lidé budou spojovat a tím budou získávat daleko více. A ne jen jedna skupina, ale všichni.
www.akademiestesti.webs.com 
PŘIPRAVTE SE NA ROK KOZY 2015 
Využijte energie nového roku, kterému tentokrát bude vládnout „Dřevěná Koza“. 
Na semináři se dozvíte, jaké energie budou v roce 2015 vládnout. Jak ovlivní vaši kariéru, vztahy, rodinu, bohatství, přátele, budoucnost, domov a cíle. Naučíte se jak je využít pro svůj osobní i profesní život. 
Každý účastník semináře obdrží svůj vlastní Astrotyp. Na jeho základě se naučí plánovat své aktivity v roce 2015 tak, aby mu energie pomohly dosáhnout svých cílů ve všech životních oblastech. Neváhejte a přihlaste se co nejdříve. 
Omezený počet míst: 20 
Cena semináře: 1.800,-Kč 
Kdy: 24.1. 2015, 10:00 –17:00 
Kde: Lidická 6, Praha 5 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 31.12.2014 na dasa@byu.cz. SEMINÁŘAkademie štěstí: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.com
www.akademiestesti.webs.com 
energie, tj. provádí to, co je zadáno. Funguje na základě předem daných pravidel a řádů. Pokud pravidla nejsou dána, kov si většinou neumí sám poradit. Je to energie, která podle pravidel vede, nebo má být vedena. Síla Opice umocňuje nechuť řešit jakékoliv problémy. Čím déle je odkládá, tím méně se jí chce je řešit. Váš bratranec je již v poměrně „pokročilém“ věku na to, aby nežil svůj vlastní život. Proto pro něj bude řešení svého problému dosti těžké. 
V takovéto situaci je nutné, aby rodiče vzali tuto záležitost do svých rukou a nastolili pevná pravidla. Musí na svého syna mít takové požadavky, jaké by musel řešit, kdyby žil sám: tj. platit za nájem, poplatky, stravu, popř. „služby“ jako praní, úklid, nákupy, využívání věcí rodičů (např. televize atd.) apod. Musí mít v domácnosti rodičů jasné úkoly, které musí plnit. Jeho Opice musí zjistit, že je v problému, který musí nutně řešit. Jakmile má prostor od něj utéct, tak raději uteče. Pokud ale prostor nemá, pak si vždy ví velice rychle rady a v takové chvíli je velmi chytrá a rychlá. Rozhodně není na místě vašeho bratrance litovat. Jeho Astrotyp mu dává obrovskou sílu věci řešit. Jen mu musí vždy být dáno zadání. On není silný v tom CO má dělat, ale je silný v tom, že vždy bude vědět JAK to má udělat. Pokud mu tedy dostatečně jasně zadáte CO, pak by si měl vědět rady. 
Dalším jeho problémem je jednolitost energie prvků. Má pouze Kov. To je vždy pro tyto lidi nesmírně vyčerpávající. Váš bratranec potřebuje k tomu, aby se tolik nevyčerpával, tzv. matku Kovu a tou je element Země. Země je zázemí, stabilita, jistota. Země nemá ráda změny, hlavně ty náhlé. To je další důvod, proč se mu nechce z tepla domova, protože to je právě energie Země. Rodina mu zde musí trošku pomáhat najít novou stabilitu. Může mu pomoci najít nové bydlení, sehnat stabilní práci apod. Nesmí to však dělat za něj, jen mu v tom být oporou. PIŠTE ČERNÁKŮMPoradna pro čtenáře HAPPYWEEKu. Své dotazy posílejte na dasa@byu.cza napište: „Dotaz pro poradnu“ 
Dobrý den, 
mám dotaz ohledně mého bratrance, který stále využívá "mamahotelu". Tetu se strýcem to štve a neví si moc rady, jak ho vyštípat z rodného hnízda. Rodina si má pomáhat, ale teď už je to divné kvůli věku všech zúčastněných. Jejich starší syn se postavil na vlastní nohy, ale druhorozený stále bydlí u rodičů, je bez partnerky, momentálně je bez práce a ani se aktivně moc nesnaží si najít novou. Kromě hraní florbalu, zájmu o filmy a sportovní zápasy, nevím, že by měl nějaký koníček. Zajímalo by mě, jestli jeho pasivita, lenost, pohodlnost (možná vychytralost?) mu byla dána při narození do vínku, tj. jeho Astrotypem(nar. 14.8.1981 v 18 hod) nebo to mohla způsobit výchova. Jaký typ povolání by byl pro něj vhodný a co byste poradili jeho rodičům, příp. jiným rodičům, aby jim doma nezůstalo takové nadělení? Je totiž chytrý, jinak normální muž, jen kdyby sám trochu chtěl. A to je na celém příběhu pro mne to nejsmutnější. 
Srdečně zdraví Zuzana 
Vážená paní Zuzano, 
děkujeme za opravdu zajímavý dotaz. Hned na úvod musíme uvést, že Astrotyp vašeho bratrance je poměrně výjimečný. 
Jak z tabulky vidíte, má jen jeden element a to energii Kovu. Dále má jen dvě zvířata Kohouta a Opici a vzhledem k času narození se dá předpokládat, že Kohoutovi na 6. řádku velmi silně sekunduje další Opice. 
To, jak se váš bratranec chová, odpovídá negativním energiím tohoto Astrotypu (každý Astrotyp má své pozitivní i negativní energie). Kov je energie pasivní, klidová. Tj. sama neiniciuje žádnou aktivitu. Kov je „prováděcí“ 
OPICE 
KOV 
+ 
KOHOUT 
KOV 
- 
KOV 
- 
KOV 
- 
OPICE 
KOV 
+ 
KOHOUT 
KOV 
-
www.akademiestesti.webs.com 
podporovala energie svého Astrotypu: 
Máte silný element Ohně. To je energie, která je velmi důležitá pro zvrácení deprese a pro „vytažení tonoucího“ zpět na hladinu. Je to energie, která je aktivní a rostoucí. K tomu, aby Oheň fungoval, musíte si do svého života dát co nejvíce radosti. Dělejte si sama sobě každodenní malá potěšení. Může to být opravdu cokoliv. Oheň má rád společnost lidí. Pokud máte kolem sebe přátele, stýkejte se s nimi co nejvíce. Pokud ne, choďte na místa, kde je hodně lidí –kina, divadla, kavárny apod. Zkracujte chvíle, kdy jste jen sama. Oheň je také láska –zde vám může být oporou váš manžel, nebo láska vašich dětí, či vnoučat. Oheň je to světlo na konci tunelu, které vám možná chybí. Proto byste si měla udělat nějakou svoji vizi. Začněte s něčím jednoduchým, krátkodobým, např. s nápadem, kam jet v létě na dovolenou. Věnujte tomu svoji energii, procházejte cestovky, ptejte se známých na různá místa, žijte svojí vizí, dokud si ji nesplníte. Využívejte sluneční dny. Buďte co nejvíce na sluníčku a v přírodě. Choďte na procházky do lesa, do parků, tam, kde je hodně zeleně. Mohla by vám prospět např. ZOO, která je kombinací přírody (Dřevo) a zvířat (Oheň). Vůbec zvířata jsou velmi vhodnou terapií. Sledujete v televizi pořady o přírodě, zvířatech. 
Musíte také co nejvíce rozproudit hloubku Vody. Musíte o všem co nejvíce mluvit, komunikovat. Nenechávejte si své problémy pro sebe. Hovořte o všem se svými blízkými, přáteli. Zde by mohla pomoci i nějaká terapeutická skupina. Jak se říká: vyslovený problém, poloviční problém. PIŠTE ČERNÁKŮMPoradna pro čtenáře HAPPYWEEKu. Své dotazy posílejte na dasa@byu.cza napište: „Dotaz pro poradnu“ 
Dobrý den, 
moc vás zdravím a dovoluji si dotaz (do vaší poradny bohužel už druhý) ve chvíli krize: narozena 26.4.1957 krátce po půlnoci, v současné době se propadající do deprese a relativně těžkých úzkostí, které jsou už řešeny antidepresivy a sedativy, což ale zatím nestíhá zabrat. 
Prosím, jak konkrétně bych mohla léčbu podpořit podle Feng Šuej? 
Děkuji vám, jak za odpověď, tak za bulletin i web -mám je moc ráda a pomáhají mi. 
M.T. 
Vážená paní „MT“ , 
děkujeme za dotaz a jsme moc rádi, že vám HAPPYWEEK i web pomáhají. Za tímto účelem je tvoříme a vždy nás velmi povzbudí, když víme, že tento účel plní . 
K vašemu dotazu se můžeme vyjádřit spíše obecně, protože nevíme, jaké jsou příčiny vaší deprese a proto se nemůžeme zaměřit na konkrétní detaily. Deprese z pohledu Feng Shui často vznikají ze dvou základních příčin: disharmonie elementu Země. To je situace, kdy člověk v životě ztrácí jistotu a jeho život je velmi nestabilní a nevyrovnaný, nemá tzv. pevnou půdu pod nohama (např. při náhlém rozchodu s partnerem, když rodiče „vypustí“ děti do světa, ztráta zaměstnání apod.). Dalším důvodem je pak síla energie Voda. Ta se může projevit v případech silného strachu (z budoucnosti, ze smrti atd.). Příčinou silné Vody také může být vyhaslý Oheň, a to jsou případy, kdy člověk ztratí to své světýlko na konci tunelu, nevidí žádné východisko a ztrácí tak smysl svého života. Jak síla Vody, tak Země způsobují, že člověk začne být stahován dolů (u Země je to bažina, u Vody její hloubka), tzv. ke dnu. Pokud je člověk stažen již do velké hloubky, je často nemožné, aby se z této hloubky „vynořil“ bez pomoci zvenčí. Je dobře, že jste vyhledala lékařskou pomoc a nezůstala jste na svůj stav sama. A jak z toho ven? Obecně je důležité, abyste nyní ve svém životě 
MUNTJAK 
OHEŇ 
- 
KOHOUT 
KOV 
- 
OHEŇ 
- 
ZEMĚ 
0 
HAD 
OHEŇ 
- 
KRYSA 
VODA 
+
www.akademiestesti.webs.com 
Dobrý den! Narodila jsem se 9.7.1951 v Liberci, doba narození cca 17,50. Odešla jsem do důchodu, odstěhovala jsem se z centra Prahy a nemohu najít, čím bych se v důchodu měla zabývat. Poradí mi můj Astrotyp? Děkuji za odpověď. S pozdravem Marie 
Dobrý den paní Marie, 
děkujeme za dotaz. Zdá se, že váš Astrotyp nyní přímo volá po zajímavé změně, takže váš dotaz přichází opravdu v pravou chvíli . Rozhodně zde podle I-Ťingu(Kniha proměn) vás čeká změna, která by měla vést k příjemnému životu. Říká, že se nemáte změny bát, i když si zprvu nemusíte být svým novým směrem jistá. A pokud zpočátku budete dělat chyby, nic se neděje. Vše se postupem času bude zlepšovat. Dále vám radí, abyste se na nové cestě učila a postupně si ji osvojovala. To říká váš I-Ťing o vašem současném období života. A jaká ta cesta může být, to prozrazuje váš Astrotyp. 
Při prvním pohledu na něj „vytrysknou“ tři slova: krása, umění, domov. Podle Astrotypu byste mohla mít určité umělecké či kreativní nadání, nebo „nějaký“ smysl pro krásu, soulad. To podporuje silná energie Kovu a Koza s Kohoutem. Zajíc a Bažant se zase zaměřují spíše na vnitřek než na venek. Zajíc se rád stará o domov, o interiér. Kohout má rád hezký zevnějšek. Zkuste se zamyslet nad krásou, jak byste ji mohla vytvářet či o ni psát, radit, malovat. To je směr, který by vám měl dělat dobře, i když s ním možná nemáte žádné zkušenosti. Toho se nebojte. Budete-li připravena se postupně učit, zvládnete to. PIŠTE ČERNÁKŮMPoradna pro čtenáře HAPPYWEEKu. Své dotazy posílejte na dasa@byu.cza napište: „Dotaz pro poradnu“ 
Z hlediska Feng Shui prostoru je nutné, abyste ze všeho nejdříve udělala doma tzv. „čistku“. Zbavte se všech starých, nepotřebných a nefunkčních věcí. Vše, co jste min. rok nepoužila, dejte pryč. Celý svůj domov pořádně ukliďte. Vše dejte na svá místa, určete si řád pro to, co kam budete ukládat a ten dodržujte. Vše musí mít své místo. 
Dále do svého domova pusťte co nejvíce světla. Nyní v zimě hodně sviťte. Zapalujte si svíčky, vonné tyčinky. To vše podporuje energii ohně. 
Pořiďte si pestrobarevné doplňky. Volte výraznější a světlejší barvy. Nic „unylého“, nudného, šedého. Váš prostor musí zářit. Dále jsou důležité rostliny. Pokud máte doma rostliny, kterým se nedaří, dejte je pryč. Nahraďte je květinami, které hodně a často barevně kvetou. Pořiďte si rozličné květiny. Důležitá je rozmanitost a bohatost. Volte raději více drobnějších kvítků a lístků, než jeden velký květ s jedním listem. Pravidelně si také pořizujte čerstvé květiny a dávejte si je do vázy do středu nejdůležitějšího stolu – tj. u kterého trávíte nejvíce času. 
Využijte aromaterapii a svůj domov si krásně provoňte. Pokud ráda pečete či vaříte, pak nejlepší vůně domova je právě vůně teplého jídla. 
Pořiďte si velkou mísu a tu mějte stále plnou čerstvého ovoce. To pravidelně jezte a doplňujte. Mísa nesmí být prázdná či poloprázdná. Ovoce by opět mělo být rozmanité, tj. ne jen jeden druh. 
Ve svém bytě zkuste přestavět nábytek či udělat menší úpravy. Chce to pocítit mírnou změnu, která ve vás vyvolá pocit větší vzdušnosti a lepšího plynutí energie. Měla byste mít pocit, že je byt jakoby volnější, prostornější. Nesmí zde být žádné blokády, nic vám nesmí překážet ve volném průchodu. Často také větrejte. Musíte mít pocit čerstvosti. 
Není prostor zde řešit úplně vše, ale tyto základy vám stoprocentně pomohou pozvednout energii. 
BAŽANT 
KOV 
- 
ZAJÍC 
DŘEVO 
- 
KOV 
- 
ZEMĚ 
0 
KOZA 
OHEŇ 
- 
KOHOUT 
KOV 
-
www.akademiestesti.webs.com 
PROBOUZEJÍ SE ENERGIE PODNIKÁNÍ V NOVÉM ROCE 
HAPPILLIONAIRE 
Jak jsme již psali na titulní stránce, začínají se vytvářet energie nového roku. Tyto energie se týkají všeho, tedy i byznysu. 
Pokud ve svém podnikání pracujete s energiemi (k čemuž vám se srdce blahopřejeme), měli jste podzimní energie Kovu (srpen a září) a mezidobí Země (říjen) věnovat psaním „byznys plánů“ a ladění rozpočtů na příští rok. Byly to energie peněz a reality. Fakta, tabulky, průzkumy, výpočty, odhady, náklady, výnosy, zisk. Máte to? Pokud ano, máte před ostatními výborný náskok. Jak toto můžete zužitkovat nyní? 
Ti, kteří s energiemi nepracují, mají teď pravděpodobně plné ruce práce s tím, aby „nějak“ dokončili tento rok. Do toho mají „hoňku“ s přípravou rozpočtů. A to v období, kdy nemají žádnou podporu energie. Žádnou, zero, nula . 
Zatím, co se ostatní honí kolem svého byznysu, vy máte klid, protože tu svoji podzimní práci jste již odvedli. Teď je období klidu, volna. Je to období energie Vody. Období informací, komunikace, moudrosti. 
Přichází síla intuice, jangováenergie nové aktivity. Proto byste se měli nyní co nejvíce uvolnit. Rozhodně se nenechte zatáhnout do stresu konce roku. Tím si necháte vzít velkou příležitost vstoupit do nového roku s velkým náskokem a silným základem. 
Jak zimní energie využijete? Nejvíce energie věnujte informacím, komunikaci a moudrosti. Procházejte si informace z vašeho oboru, z trhu. Pročítejte si průzkumy, odhady trendů na příští rok. O všem si povídejte se svými kolegy. Vytvořte uvolněnou neformální atmosféru a pozvěte ty, kteří o vašem podnikání něco vědí, pozvěte lidi z oblastí, které jsou pro vás důležité –finance, média apod. Veďte s nimi neformální diskuzi. Zkoumejte jejich názory, ptejte se na jejich postup, co oni plánují, čím se oni řídí. Nedělejte žádné závěry. Jen zkoumejte a posunujte informace dál. Nepřemýšlejte o nich, jen se snažte je vnímat a chápat souvislosti. Pak uvolněte prostor své intuici a vše, co vás napadne, si zapisujte. Přijde čas, kdy se vám to bude hodit a kdy se vám to velmi vyplatí .
www.akademiestesti.webs.com 
VÁNOČNÍ STŮL 
Vánoce jsou za dveřmi a proto byste již neměli déle otálet s jejich přípravami. Užívejte si příprav Vánoc tím, že si na ně dopřejete dostatek času. Přípravy ve shonu a stresu jsou o ničem. Jen vás vyčerpají. Máte-li ale dostatek času, pak si je můžete krásně vychutnat. A mít více času znamená začít co nejdříve . 
Víte, že Vánoce mají dvě základní kvality, kterými vám přispívají do života: radost (veselé Vánoce) a hojnost (bohatý Ježíšek, vánoční hodování). Obě tyto kvality musíte co nejvíce naplnit, protože z nich můžete žít velkou část nového roku. 
Jednou z nejdůležitějších věcí Vánoc z hlediska interiéru je vánoční tabule –jídelní stůl. Je to místo, kde se odehrává nejdůležitější chvilka Vánoc. Sejde se kolem něj celá rodina a společně hoduje. Stůl je tak základem rodinné pospolitosti, pohody, radosti a také hojnosti. Vánoční stůl musí odpovídat určité kvalitě, aby toto vše mohl plnit. 
Stůl musí být pokud možno z masivu. Musí být bytelný, pevný. Uprostřed stolu musí hořet vánoční svícen či svíce. Všude kolem středu stolu musí být vyskládané jídlo, které je určeno ke slavnostní štědrovečerní večeři. Jde o ŠTĚDROVEČERNÍ večeři, tj. musí být na jídlo opravdu štědrá. Takže jídlo by mělo ze stolu téměř přetékat. 
Na stole by měla převládat červená barva. Ideální je červené prostírání nebo alespoň ubrousky. Zdobení stolu by pak mělo pracovat s červenou a zlatou barvou. Opět to jsou symboly hojnosti a toho, že se dobře daří. Talíře musí být kulaté na čtvercovém či obdélníkovém prostírání. Sklenice a servis musí být slavnostní. 
Při uspořádání stolu dbejte na určitou formálnost, nic nesmí být jen tak „hala, bala“. Čím více vážnosti a pokory projevíte, o to silnější energii z Vánoc dostanete do vínku na celý příští rok. ČERNÁK INTERIORDESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com -klikněte ZDESlužby ČERNÁK INTERIORDESIGN si objednejte na dasa@byu.cznebo telefonicky na 602 556 479www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com
www.akademiestesti.webs.com 
Čtyřicátá devátá kapitola nás učí, co je to ctnost v životě člověka. Te (z názvu TaoTe Ťing) je ctnost. Z pohledu naší kultury se může zdát, že nás tato kapitola navádí k jakési slabosti. Ale jak jsem se již zmínil v popisu této kapitoly, je to stejné pojetí, jako má Bible a učení Ježíše. Umění vnímat druhé, vcítit se do jejich potřeb a podle toho jednat, je jedinou cestou, jak žít v souladu s okolím. Tvrdým prosazováním svých vlastních zájmů na úkor jiných vede jen ke konfliktům a bojům, které jsou vysilující pro obě strany. Naopak, pokud vycházíte z druhých, vždy zde najdete i něco pro sebe. A v takovém případě obě strany získávají. A to je právě ta cesta Te –ctnosti. Žít v souladu s Taoje žít dobrem –tedy dělat dobré věci dobře. Tím posiluje energii dobra a to pak lehce vítězí nad zlem. 
Kapitola 50 
Vstupujeme do zrození, 
Vcházíme do smrti. 
Ti, kdo směřují ke zrození, 
Jsou tři z deseti. 
Ti, kdo směřují ke smrti, 
Jsou tři z deseti. 
Ti ze zrozených, 
Kteří se řítí do oblasti smrti, 
Jsou rovněž tři z deseti. 
Proč je tomu tak? 
Protože nadměrně žijí svůj život. 
Slyšel jsem, že ten, 
Kdo správně řídí svůj život, 
Procházeje pustinou – 
Nesetká se s nosorožcem ani tygrem, 
Procházeje bitvou – 
Nesrazí se se zbraní ani štítem. 
Nosorožec nemá, kam by vrazil svůj roh, 
Tygr nemá, kam by zatnul své drápy, 
Zbraň nemá, kam by zapustila své ostří. 
Proč je tomu tak? 
Protože pro něho neexistuje oblast smrti. 
Tato kapitola nám ukazuje, že nadměrné žití života (tj. honba za tím mít víc a víc) směřuje ke smrti nebo-linešťastnému konci. Ti však, kdo naplňují svůj život, tj. žijí svým Astrotypema rozvíjejí své talenty, smrti nikdy nedojdou, protože žijí dále ve svém naplnění. Protože dojde-li člověk naplnění, není pro něj smrt hrozbou. Smrt pro něj není důležitá. Důležité je, že došel naplnění. V okamžiku smrti pak může v klidu odejít. TAOTE ŤING
www.akademiestesti.webs.com 
PŘEDPOVĚĎ PRO ČR –ENERGIE 
V týdnu od 23.11. vládnou poměrně mírné a příjemné energie. Je to vhodné období pro empatii, přemýšlení, vycházení si vstříc, hledat cesty k dohodě. Budou převládat energie vody, která má ráda, když vše plyne, jede jako po drátku. Jakékoliv zdržení či blokace jí nedělají dobře. Snažte se být trpěliví . 
•PONDĚLÍ –LEOPARD 9-6-1 
•Dnes mohou vládnout poměrně rozpačité energie. Dokáží se ale přizpůsobovat různým situacím, ale nebudou nijak průrazné. Vhodné jsou společenské aktivity, ale pozor, nemusí jít o žádnou velkou zábavu, spíše o setkání s lidmi bez velkého očekávání. 
•Jídlo: v pondělí je vhodné pojmout jídlo jako společenskou událost. Mělo by jít spíše o zábavu, než velký kulinářský zážitek. Snažte si společnost užít a nebuďte k jídlu příliš kritičtí. 
•ÚTERÝ –KONDOR 8-7-2 
•V úterý je vhodný čas podívat se na svět z hodně velké výšky. Můžete vidět daleko širší souvislosti, než každodenním pohledem. Vhodný den pro rozjímání o velkých věcech, či duchovních záležitostech. Dnes se nevěnujte detailům. 
•Jídlo: dnes je vhodné užít si jídlo doma. Snažte se co nejvíce vyjít vstříc partnerovi, aby si s vámi společný zážitek také co nejvíce užil. Můžete společně ochutnat něco nového, zvláštního. Předem se ale musíte shodnout. 
•STŘEDA –BUVOL 7-8-3 
•Dnes máte hodně energie dělat si věci po svém. Nenechte si tedy do ničeho mluvit. Pozor na cholerickou povahu buvola, raději nedráždit! 
•Jídlo: dnes ochutnejte něco netradičního, exotického. 
•ČTVRTEK –NETOPÝR 6-9-4 
•Ve čtvrtek se připravte na to, že nic nemusí být, jak se zprvu zdálo. Mohou vás čekat náhlé, překotné změny a to třeba i několikrát za den. Denní řád si tak nechte poměrně volný, abyste na změny mohli flexibilně reagovat. 
•Jídlo: dnešní jídlo by mělo patřit přátelům a příjemnému posezení s nimi. Vyberte nějaký příjemný podnik, kde vám s přáteli bude dobře. Vhodný den i pro různé oslavy narozenin či jiných výročí. 
•PÁTEK -KRYSA 5-1-5 
•Ideální den věnovat se svým „provozním“ záležitostem. Dobré energie na vyřizování věcí na úřadech, získávání informací, předávání informací, nebo pro nákupy. Jen pozor, buďte vždy správně informováni, jinak se můžete dostat do časového bloku, který přinese značný stres. 
•Jídlo: dnešní jídlo by mělo být velmi jednoduché. Pokud se rozhodnete jít do restaurace, ujistěte se předem, že má otevřeno nebo že mají to, na co máte předem chuť. 
•SOBOTA –VLAŠTOVKA 4-2-6 
•Velmi dobrý den pro stará moudra. Můžete si povídat s někým moudrým, nebo číst moudrou knihu. 
•Jídlo: dnešní jídlo si užijte s partnerem. Dopřejte si něco rozmanitého. 
•NEDĚLE –VEPŘ 3-3-7 
•V neděli si hlavně všeho užijte do sytosti. Dobrý den pro rodinnou hostinu. 
•Jídlo: tradiční nedělní rodinný oběd je asi to nejlepší, co si dnes můžete dopřát. Hlavně, ať mají všichni všeho dost .

More Related Content

What's hot

2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55
Jiří Černák
 
2014.06.02. happyweek 70
2014.06.02. happyweek 702014.06.02. happyweek 70
2014.06.02. happyweek 70
Jiří Černák
 
2015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 1062015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 106
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
HAPPYWEEK 144 2015.11.16. HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
Jiří Černák
 
2015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 1322015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 132
Jiří Černák
 
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 1192015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
Jiří Černák
 
2015 07 13 happyweek 127
2015 07 13 happyweek 1272015 07 13 happyweek 127
2015 07 13 happyweek 127
Jiří Černák
 
2015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 1382015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 138
Jiří Černák
 
2015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 1182015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 118
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.
HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.
HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.
Jiří Černák
 
2015 04 27 happyweek 116
2015 04 27 happyweek 1162015 04 27 happyweek 116
2015 04 27 happyweek 116
Jiří Černák
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
Jiří Černák
 
2015 06 01 happyweek 121
2015 06 01 happyweek 1212015 06 01 happyweek 121
2015 06 01 happyweek 121
Jiří Černák
 
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137
Jiří Černák
 
2014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 562014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 56
Jiří Černák
 
2015 02 02 happyweek 104
2015 02 02 happyweek 1042015 02 02 happyweek 104
2015 02 02 happyweek 104
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
Jiří Černák
 
2014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 742014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 74
Jiří Černák
 

What's hot (20)

2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55
 
2014.06.02. happyweek 70
2014.06.02. happyweek 702014.06.02. happyweek 70
2014.06.02. happyweek 70
 
2015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 1062015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 106
 
HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
HAPPYWEEK 144 2015.11.16. HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
 
2015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 1322015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 132
 
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 1192015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119
 
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
 
2015 07 13 happyweek 127
2015 07 13 happyweek 1272015 07 13 happyweek 127
2015 07 13 happyweek 127
 
2015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 1382015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 138
 
2015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 1182015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 118
 
HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.
HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.
HAPPYWEEK 198 - 2016.12.12.
 
2015 04 27 happyweek 116
2015 04 27 happyweek 1162015 04 27 happyweek 116
2015 04 27 happyweek 116
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
 
2015 06 01 happyweek 121
2015 06 01 happyweek 1212015 06 01 happyweek 121
2015 06 01 happyweek 121
 
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137
 
2014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 562014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 56
 
2015 02 02 happyweek 104
2015 02 02 happyweek 1042015 02 02 happyweek 104
2015 02 02 happyweek 104
 
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
 
2014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 742014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 74
 

Viewers also liked

2014 03 31 happyweek 61
2014 03 31 happyweek 612014 03 31 happyweek 61
2014 03 31 happyweek 61
Jiří Černák
 
2014 06 09 happyweek 71
2014 06 09 happyweek 712014 06 09 happyweek 71
2014 06 09 happyweek 71
Jiří Černák
 
2014 09 29 happyweek 86
2014 09 29 happyweek 862014 09 29 happyweek 86
2014 09 29 happyweek 86
Jiří Černák
 
2015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 1312015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 131
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 148 2015.12.14.
HAPPYWEEK 148 2015.12.14.HAPPYWEEK 148 2015.12.14.
HAPPYWEEK 148 2015.12.14.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 155 2016.02.01.
HAPPYWEEK 155 2016.02.01.HAPPYWEEK 155 2016.02.01.
HAPPYWEEK 155 2016.02.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
Jiří Černák
 

Viewers also liked (7)

2014 03 31 happyweek 61
2014 03 31 happyweek 612014 03 31 happyweek 61
2014 03 31 happyweek 61
 
2014 06 09 happyweek 71
2014 06 09 happyweek 712014 06 09 happyweek 71
2014 06 09 happyweek 71
 
2014 09 29 happyweek 86
2014 09 29 happyweek 862014 09 29 happyweek 86
2014 09 29 happyweek 86
 
2015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 1312015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 131
 
HAPPYWEEK 148 2015.12.14.
HAPPYWEEK 148 2015.12.14.HAPPYWEEK 148 2015.12.14.
HAPPYWEEK 148 2015.12.14.
 
HAPPYWEEK 155 2016.02.01.
HAPPYWEEK 155 2016.02.01.HAPPYWEEK 155 2016.02.01.
HAPPYWEEK 155 2016.02.01.
 
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
 

Similar to 2014 11 24 happyweek 94

2015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 1412015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 141
Jiří Černák
 
2015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 1332015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 133
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
Jiří Černák
 
2014.01.27. happyweek 52
2014.01.27. happyweek 522014.01.27. happyweek 52
2014.01.27. happyweek 52
Jiří Černák
 
2014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 772014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 77
Jiří Černák
 
2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 ppt2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 ppt
Jiří Černák
 
2014.17.03. happyweek 59
2014.17.03. happyweek 592014.17.03. happyweek 59
2014.17.03. happyweek 59
Jiří Černák
 
2015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 1392015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 139
Jiří Černák
 
2014 12 15 happyweek 97
2014 12 15 happyweek 972014 12 15 happyweek 97
2014 12 15 happyweek 97
Jiří Černák
 
2014 11 17 happyweek 93
2014 11 17 happyweek 932014 11 17 happyweek 93
2014 11 17 happyweek 93
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
Jiří Černák
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
Jiří Černák
 

Similar to 2014 11 24 happyweek 94 (17)

2015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 1412015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 141
 
2015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 1332015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 133
 
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
 
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
 
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
 
2014.01.27. happyweek 52
2014.01.27. happyweek 522014.01.27. happyweek 52
2014.01.27. happyweek 52
 
2014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 772014.07.21. happyweek 77
2014.07.21. happyweek 77
 
2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 ppt2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 ppt
 
2014.17.03. happyweek 59
2014.17.03. happyweek 592014.17.03. happyweek 59
2014.17.03. happyweek 59
 
2015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 1392015.10.12. happyweek 139
2015.10.12. happyweek 139
 
2014 12 15 happyweek 97
2014 12 15 happyweek 972014 12 15 happyweek 97
2014 12 15 happyweek 97
 
2014 11 17 happyweek 93
2014 11 17 happyweek 932014 11 17 happyweek 93
2014 11 17 happyweek 93
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
 

More from Jiří Černák

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
Jiří Černák
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
Jiří Černák
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
Jiří Černák
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
Jiří Černák
 

More from Jiří Černák (20)

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
 
HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
 

2014 11 24 happyweek 94

 • 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 24.11. 2014 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍČ. 094 www.akademiestesti.webs.com Říkáte, že ještě nebyly Vánoce a už je tu nový rok 2015? Zní to zvláštně, ale vlastně je to pravda. Energie nového roku se „připravují“ před jeho skutečným začátkem. Tyto energie nám přináší Krysa, která se ujala vlády nad měsícem prosinec již 22.11.. Krysa je první zvíře zvěrokruhu, tedy zvířat, která nám vládnou po 12 měsíců každého roku. Je to stejně jako s každým začátkem. V čínské kosmologii se tomu říká prvopočátek počátku. Než se energie projeví a tzv. se „zhmotní“ musí se nejprve vytvořit. Vždy jako první vzniká energie Jangu, která vstupuje do Jinu. Spojením Jinu a Jangutak vznikne nová entita. Než se zrodí nový lidský život, musí jeho jangováenergie vzniknout ve spermii. Je to aktivní energie. Díky aktivitě spermie dojde ke spojení jejího Jangus Jinem ženského vajíčka. A stejně tak se rodí i nový rok. Nyní jste svědky zrodu jangovéenergie nového roku. Ještě ji neuvidíte, ale ti citlivější z vás ji již nyní mohou začít vnímat, cítit. Jasným důkazem zrodu nové energie je pak zimní slunovrat, který letos nastane 21.12.. Skončí tak období klesající „staré“ energie a od tohoto dne nastane růst nové energie. Dny se začnou prodlužovat, síla sluneční aktivity zvětšovat a my začneme vnímat její zhmotnělé projevy. Skutečný začátek, ten, který bude působit již plnou energií pak přijde s nástupem dřevěné Kozy, která převezme svoji vládu nad celým rokem 18.2. 2015. Nyní tedy zažíváte poslední „záchvěvy“ dřevěného Koně. Ale nemyslete si, že se Kůň své vlády jen tak zřekne. Vzhledem k jeho časté překotnosti si ani nemusí uvědomit, že jeho vláda končí a bude ve vašem životě skotačit dál. Dokonce se může stát, že vám zasáhne do života i v době, kdy vládnutí převezme Koza. Každopádně co nejvíce ještě využijte energii Koně. Je to nejaktivnější zvíře zvěrokruhu. Přináší radost, spontánnost, vášeň, umění prožitku okamžiku, umění být jen tady a teď. Je to velmi silná společenská energie. Využijte vánoční období ke společenským aktivitám. Choďte na různé večírky, party, plesy apod. Snažte se co nejvíce radovat a být veselí. Letošní Vánoce by tak opravdu měli být VESELÉ. Nenechte si je zkazit různými povinnostmi, prací. Nicméně bylo by dobré, kdybyste nepřenášely problémy letošního roku do toho nového. V novém roce nemusí již být tolik síly na jejich řešení. Zbývá-li vám něco ještě dořešit, pokuste se to stihnout do 18.2. 2015. Pak bude lepší se věnovat již něčemu jinému. Ale o tom až na naší přednášce či na našem semináři k roku 2015 .
 • 2. www.akademiestesti.webs.com Osud, co je to osud? Je vůbec nějaký osud? Mají snad lidé svůj život předurčený? O těchto otázkách vedou lidé spory snad od samých počátků lidstva. Pokud ale dnes již víte, že vše je energie, pak také víte, že energie nějakým způsobem plyne. Také víte, že vše je jedna energie, tzv. „jedno“, jak o něm píše Starý Mistr v TaoTe Ťing. Tato energie pak působí různými frekvencemi, čím na sebe bere podobu dané formy. Frekvence energie určuje její způsob plynutí. Lidé ještě neznají všechno o plynutí energie, ale mnohé z toho si můžete představit např. na rádiových vlnách (frekvencích). To, jak plynou, jak daleko mohou zasahovat, jak velké území pokrývají….. To vše nám ukazuje, jak funguje plynutí energie. A protože všechno je energie, tedy i každý člověk, dá se z frekvence každého člověka odvodit, jaké bude jeho plynutí, jaká bude jeho životní cesta. Lépe řečeno, u každého člověka můžete určit, k jaké životní cestě je jeho energie předurčena. Tato energie je dána Astrotypem. Astrotyp ukazuje energie a frekvence každého člověka. Pokud tedy člověk žije dle svého Astrotypu, kráčí po své cestě, po cestě, ke které byl člověk povolán. A této cestě pak můžete říkat osud. Svůj osud člověk ale naplní jen tehdy, když žije podle svého Astrotypu, tj. využívá své energie. PŘÍZEŇ OSUDU Využíváním těchto přirozených energií, nebo-li talentů, plyne život člověka bez velkých překážek a velkého vyčerpání. Naopak, vše přispívá k přirozenému toku jeho energie a takový člověk pak v životě zažívá štěstí z naplněného života. Není pro něj jen šťastný cíl, ale celá jeho cesta je provázena štěstím. Žije šťastný život. Někteří tomu říkají PŘÍZEŇ OSUDU. Vše vychází, vše je vždy, jak má být. Dějí se správné věci a dějí se správně. Proč se toto „děje“ tak málo lidem? Hlavní důvod je ten, že neznají své energie. Neví tedy, čeho se v životě držet, čím se řídit. Nechají se ovlivnit životem jiných. Nežijí tedy život svůj, ale život jiných. V takovém případě ale nic není v souladu s jejich energiemi. Energie neplyne, bojuje se s jinými energiemi, postupně slábne. Takový člověk je slabý, slábne mu imunita, je náchylný k nemocem, zkracuje se mu život. Neprožívá naplnění a proto nemůže být ani šťastný. Může si každý člověk nastavit svoji přízeň osudu? Ano. Číňané tomu říkají: naplánovat si štěstí. Když znáte své energie, pak vše ve svém životě přizpůsobíte tak, aby mohly volně plynout. Umožníte jim volnost, budete je rozvíjet a posilovat. Budete dělat vše tak, aby to odpovídalo vašim energiím. Tím je nastavena přízeň vašeho osudu a cesta štěstí je otevřena.
 • 3. www.akademiestesti.webs.com SVĚT POTŘEBUJE NOVÉ UČITELE Zdá se, že školství ze všech oborů pokročilo nejméně. Ve třídách jsou stejné dřevěné tabule a bílé křídy jako za dob Marie Terezie. Obsah učiva odpovídá také době minulé. Škola vznikala v dobách, kdy získávání informací bylo jen v rukách pár jedinců. Ne všechny informace byly písemně zpracovány a když, tak nebyly hromadně dostupné. Informace tak byly považovány za velikou vzácnost. Aby mohly být předávány z generace na generaci, bylo nejvíce spoléháno na paměť. Tehdejší vzdělanci, učitelé, kněží apod. dokonce znali důmyslné techniky, jak si vše zapamatovat. Většina informací tak byla předávána ústně. Škola tento způsob vzdělávání stále opakuje. Stále nutí žáky, aby „memorovali“ texty, pamatovali si údaje a data, která možná nikdy v životě nebudou potřebovat. I přesto, že všechny tyto informace si dnes může vyhledat každé dítě kdekoliv na internetu. Není nutné si je pamatovat. Dříve to nutné bylo, protože v těch dobách „virtuální paměti“ neexistovaly. Dnes tedy rozhodně není nutné „memorovat“. Jsou ale užitečnější věci, které by každý člověk měl znát. Např. co je to vlastně život, jak s ním nakládat. Jak funguje zdraví a jak ho udržovat. Co je to vztah a jak si ho uchovat. Jak fungují energie a jak jich lze využít pro život. Jak se stravovat, jaké prostředí si vytvářet, jak vychovávat děti, jak využívat technologie k lepšímu životu. Jaké uznávat hodnoty a proč. Jaký je smysl života. Toto musí začít učit noví učitelé. ZLATÝ VĚK V písmu se praví, že až skončí boj dobra se zlem a dobro navždy zvítězí, nastane na Zemi zlatý věk. Různí proroci a kalendáře hovoří o konci světa kolem roku 2000 n.l. Pravděpodobně nešlo o konec světa jako takového, ale o konce světa toho starého. Světa, který byl založen na boji, moci a majetku. Tento „systém“ měl ve své době určité opodstatnění, vycházel s nejdůležitější potřebou člověka –přežít. Přežití bylo spojováno se silou, tak se postupně spojovala s mocí a moc vychází z majetku. Převládla moc majetku nad mocí duchovní. Vědění lidí však velmi pokročilo. Nyní lidé vědí, že k přežití není nutný boj, moc, majetek. Naopak, zjišťují, že boj a moc jsou příčinou obrovského vyčerpání a devastace. Vítězství se dosahovalo na základě zničení toho druhého. Toto vše již není třeba. Lidé vědí, že větší síla pochází ze spolupráce a spojení, než z boje a z rozdělování. Vědí, že velká spotřeba je velmi vyčerpávající. Svoboda byla zmanipulována v honbu za majetkem. Ale pravá svoboda je v prožívání štěstí. Dnes již víme, že tato Země plodí více než dostatek pro všechny. Zákony přírody jsou nastavené na hojnost, ne chudobu. Chudobu si „vymysleli“ lidé. Tím, že jedni brali druhým. Nyní je již čas velké změny. I když společnost stále „jede“ podle starých pravidel, ti vnímavější lidé již ví, že tento způsob již dosáhl svých limitů a vše již „skřípe“. Nebude trvat dlouho a budete svědky změn, které všem lidem budou příjemné. Již není důvod bojovat. Přichází doba, kdy se lidé budou spojovat a tím budou získávat daleko více. A ne jen jedna skupina, ale všichni.
 • 4. www.akademiestesti.webs.com PŘIPRAVTE SE NA ROK KOZY 2015 Využijte energie nového roku, kterému tentokrát bude vládnout „Dřevěná Koza“. Na semináři se dozvíte, jaké energie budou v roce 2015 vládnout. Jak ovlivní vaši kariéru, vztahy, rodinu, bohatství, přátele, budoucnost, domov a cíle. Naučíte se jak je využít pro svůj osobní i profesní život. Každý účastník semináře obdrží svůj vlastní Astrotyp. Na jeho základě se naučí plánovat své aktivity v roce 2015 tak, aby mu energie pomohly dosáhnout svých cílů ve všech životních oblastech. Neváhejte a přihlaste se co nejdříve. Omezený počet míst: 20 Cena semináře: 1.800,-Kč Kdy: 24.1. 2015, 10:00 –17:00 Kde: Lidická 6, Praha 5 Přihlášky zasílejte nejpozději do 31.12.2014 na dasa@byu.cz. SEMINÁŘAkademie štěstí: www.akademiestesti.webs.com, blog: www.akademiestesti.wordpress.com
 • 5. www.akademiestesti.webs.com energie, tj. provádí to, co je zadáno. Funguje na základě předem daných pravidel a řádů. Pokud pravidla nejsou dána, kov si většinou neumí sám poradit. Je to energie, která podle pravidel vede, nebo má být vedena. Síla Opice umocňuje nechuť řešit jakékoliv problémy. Čím déle je odkládá, tím méně se jí chce je řešit. Váš bratranec je již v poměrně „pokročilém“ věku na to, aby nežil svůj vlastní život. Proto pro něj bude řešení svého problému dosti těžké. V takovéto situaci je nutné, aby rodiče vzali tuto záležitost do svých rukou a nastolili pevná pravidla. Musí na svého syna mít takové požadavky, jaké by musel řešit, kdyby žil sám: tj. platit za nájem, poplatky, stravu, popř. „služby“ jako praní, úklid, nákupy, využívání věcí rodičů (např. televize atd.) apod. Musí mít v domácnosti rodičů jasné úkoly, které musí plnit. Jeho Opice musí zjistit, že je v problému, který musí nutně řešit. Jakmile má prostor od něj utéct, tak raději uteče. Pokud ale prostor nemá, pak si vždy ví velice rychle rady a v takové chvíli je velmi chytrá a rychlá. Rozhodně není na místě vašeho bratrance litovat. Jeho Astrotyp mu dává obrovskou sílu věci řešit. Jen mu musí vždy být dáno zadání. On není silný v tom CO má dělat, ale je silný v tom, že vždy bude vědět JAK to má udělat. Pokud mu tedy dostatečně jasně zadáte CO, pak by si měl vědět rady. Dalším jeho problémem je jednolitost energie prvků. Má pouze Kov. To je vždy pro tyto lidi nesmírně vyčerpávající. Váš bratranec potřebuje k tomu, aby se tolik nevyčerpával, tzv. matku Kovu a tou je element Země. Země je zázemí, stabilita, jistota. Země nemá ráda změny, hlavně ty náhlé. To je další důvod, proč se mu nechce z tepla domova, protože to je právě energie Země. Rodina mu zde musí trošku pomáhat najít novou stabilitu. Může mu pomoci najít nové bydlení, sehnat stabilní práci apod. Nesmí to však dělat za něj, jen mu v tom být oporou. PIŠTE ČERNÁKŮMPoradna pro čtenáře HAPPYWEEKu. Své dotazy posílejte na dasa@byu.cza napište: „Dotaz pro poradnu“ Dobrý den, mám dotaz ohledně mého bratrance, který stále využívá "mamahotelu". Tetu se strýcem to štve a neví si moc rady, jak ho vyštípat z rodného hnízda. Rodina si má pomáhat, ale teď už je to divné kvůli věku všech zúčastněných. Jejich starší syn se postavil na vlastní nohy, ale druhorozený stále bydlí u rodičů, je bez partnerky, momentálně je bez práce a ani se aktivně moc nesnaží si najít novou. Kromě hraní florbalu, zájmu o filmy a sportovní zápasy, nevím, že by měl nějaký koníček. Zajímalo by mě, jestli jeho pasivita, lenost, pohodlnost (možná vychytralost?) mu byla dána při narození do vínku, tj. jeho Astrotypem(nar. 14.8.1981 v 18 hod) nebo to mohla způsobit výchova. Jaký typ povolání by byl pro něj vhodný a co byste poradili jeho rodičům, příp. jiným rodičům, aby jim doma nezůstalo takové nadělení? Je totiž chytrý, jinak normální muž, jen kdyby sám trochu chtěl. A to je na celém příběhu pro mne to nejsmutnější. Srdečně zdraví Zuzana Vážená paní Zuzano, děkujeme za opravdu zajímavý dotaz. Hned na úvod musíme uvést, že Astrotyp vašeho bratrance je poměrně výjimečný. Jak z tabulky vidíte, má jen jeden element a to energii Kovu. Dále má jen dvě zvířata Kohouta a Opici a vzhledem k času narození se dá předpokládat, že Kohoutovi na 6. řádku velmi silně sekunduje další Opice. To, jak se váš bratranec chová, odpovídá negativním energiím tohoto Astrotypu (každý Astrotyp má své pozitivní i negativní energie). Kov je energie pasivní, klidová. Tj. sama neiniciuje žádnou aktivitu. Kov je „prováděcí“ OPICE KOV + KOHOUT KOV - KOV - KOV - OPICE KOV + KOHOUT KOV -
 • 6. www.akademiestesti.webs.com podporovala energie svého Astrotypu: Máte silný element Ohně. To je energie, která je velmi důležitá pro zvrácení deprese a pro „vytažení tonoucího“ zpět na hladinu. Je to energie, která je aktivní a rostoucí. K tomu, aby Oheň fungoval, musíte si do svého života dát co nejvíce radosti. Dělejte si sama sobě každodenní malá potěšení. Může to být opravdu cokoliv. Oheň má rád společnost lidí. Pokud máte kolem sebe přátele, stýkejte se s nimi co nejvíce. Pokud ne, choďte na místa, kde je hodně lidí –kina, divadla, kavárny apod. Zkracujte chvíle, kdy jste jen sama. Oheň je také láska –zde vám může být oporou váš manžel, nebo láska vašich dětí, či vnoučat. Oheň je to světlo na konci tunelu, které vám možná chybí. Proto byste si měla udělat nějakou svoji vizi. Začněte s něčím jednoduchým, krátkodobým, např. s nápadem, kam jet v létě na dovolenou. Věnujte tomu svoji energii, procházejte cestovky, ptejte se známých na různá místa, žijte svojí vizí, dokud si ji nesplníte. Využívejte sluneční dny. Buďte co nejvíce na sluníčku a v přírodě. Choďte na procházky do lesa, do parků, tam, kde je hodně zeleně. Mohla by vám prospět např. ZOO, která je kombinací přírody (Dřevo) a zvířat (Oheň). Vůbec zvířata jsou velmi vhodnou terapií. Sledujete v televizi pořady o přírodě, zvířatech. Musíte také co nejvíce rozproudit hloubku Vody. Musíte o všem co nejvíce mluvit, komunikovat. Nenechávejte si své problémy pro sebe. Hovořte o všem se svými blízkými, přáteli. Zde by mohla pomoci i nějaká terapeutická skupina. Jak se říká: vyslovený problém, poloviční problém. PIŠTE ČERNÁKŮMPoradna pro čtenáře HAPPYWEEKu. Své dotazy posílejte na dasa@byu.cza napište: „Dotaz pro poradnu“ Dobrý den, moc vás zdravím a dovoluji si dotaz (do vaší poradny bohužel už druhý) ve chvíli krize: narozena 26.4.1957 krátce po půlnoci, v současné době se propadající do deprese a relativně těžkých úzkostí, které jsou už řešeny antidepresivy a sedativy, což ale zatím nestíhá zabrat. Prosím, jak konkrétně bych mohla léčbu podpořit podle Feng Šuej? Děkuji vám, jak za odpověď, tak za bulletin i web -mám je moc ráda a pomáhají mi. M.T. Vážená paní „MT“ , děkujeme za dotaz a jsme moc rádi, že vám HAPPYWEEK i web pomáhají. Za tímto účelem je tvoříme a vždy nás velmi povzbudí, když víme, že tento účel plní . K vašemu dotazu se můžeme vyjádřit spíše obecně, protože nevíme, jaké jsou příčiny vaší deprese a proto se nemůžeme zaměřit na konkrétní detaily. Deprese z pohledu Feng Shui často vznikají ze dvou základních příčin: disharmonie elementu Země. To je situace, kdy člověk v životě ztrácí jistotu a jeho život je velmi nestabilní a nevyrovnaný, nemá tzv. pevnou půdu pod nohama (např. při náhlém rozchodu s partnerem, když rodiče „vypustí“ děti do světa, ztráta zaměstnání apod.). Dalším důvodem je pak síla energie Voda. Ta se může projevit v případech silného strachu (z budoucnosti, ze smrti atd.). Příčinou silné Vody také může být vyhaslý Oheň, a to jsou případy, kdy člověk ztratí to své světýlko na konci tunelu, nevidí žádné východisko a ztrácí tak smysl svého života. Jak síla Vody, tak Země způsobují, že člověk začne být stahován dolů (u Země je to bažina, u Vody její hloubka), tzv. ke dnu. Pokud je člověk stažen již do velké hloubky, je často nemožné, aby se z této hloubky „vynořil“ bez pomoci zvenčí. Je dobře, že jste vyhledala lékařskou pomoc a nezůstala jste na svůj stav sama. A jak z toho ven? Obecně je důležité, abyste nyní ve svém životě MUNTJAK OHEŇ - KOHOUT KOV - OHEŇ - ZEMĚ 0 HAD OHEŇ - KRYSA VODA +
 • 7. www.akademiestesti.webs.com Dobrý den! Narodila jsem se 9.7.1951 v Liberci, doba narození cca 17,50. Odešla jsem do důchodu, odstěhovala jsem se z centra Prahy a nemohu najít, čím bych se v důchodu měla zabývat. Poradí mi můj Astrotyp? Děkuji za odpověď. S pozdravem Marie Dobrý den paní Marie, děkujeme za dotaz. Zdá se, že váš Astrotyp nyní přímo volá po zajímavé změně, takže váš dotaz přichází opravdu v pravou chvíli . Rozhodně zde podle I-Ťingu(Kniha proměn) vás čeká změna, která by měla vést k příjemnému životu. Říká, že se nemáte změny bát, i když si zprvu nemusíte být svým novým směrem jistá. A pokud zpočátku budete dělat chyby, nic se neděje. Vše se postupem času bude zlepšovat. Dále vám radí, abyste se na nové cestě učila a postupně si ji osvojovala. To říká váš I-Ťing o vašem současném období života. A jaká ta cesta může být, to prozrazuje váš Astrotyp. Při prvním pohledu na něj „vytrysknou“ tři slova: krása, umění, domov. Podle Astrotypu byste mohla mít určité umělecké či kreativní nadání, nebo „nějaký“ smysl pro krásu, soulad. To podporuje silná energie Kovu a Koza s Kohoutem. Zajíc a Bažant se zase zaměřují spíše na vnitřek než na venek. Zajíc se rád stará o domov, o interiér. Kohout má rád hezký zevnějšek. Zkuste se zamyslet nad krásou, jak byste ji mohla vytvářet či o ni psát, radit, malovat. To je směr, který by vám měl dělat dobře, i když s ním možná nemáte žádné zkušenosti. Toho se nebojte. Budete-li připravena se postupně učit, zvládnete to. PIŠTE ČERNÁKŮMPoradna pro čtenáře HAPPYWEEKu. Své dotazy posílejte na dasa@byu.cza napište: „Dotaz pro poradnu“ Z hlediska Feng Shui prostoru je nutné, abyste ze všeho nejdříve udělala doma tzv. „čistku“. Zbavte se všech starých, nepotřebných a nefunkčních věcí. Vše, co jste min. rok nepoužila, dejte pryč. Celý svůj domov pořádně ukliďte. Vše dejte na svá místa, určete si řád pro to, co kam budete ukládat a ten dodržujte. Vše musí mít své místo. Dále do svého domova pusťte co nejvíce světla. Nyní v zimě hodně sviťte. Zapalujte si svíčky, vonné tyčinky. To vše podporuje energii ohně. Pořiďte si pestrobarevné doplňky. Volte výraznější a světlejší barvy. Nic „unylého“, nudného, šedého. Váš prostor musí zářit. Dále jsou důležité rostliny. Pokud máte doma rostliny, kterým se nedaří, dejte je pryč. Nahraďte je květinami, které hodně a často barevně kvetou. Pořiďte si rozličné květiny. Důležitá je rozmanitost a bohatost. Volte raději více drobnějších kvítků a lístků, než jeden velký květ s jedním listem. Pravidelně si také pořizujte čerstvé květiny a dávejte si je do vázy do středu nejdůležitějšího stolu – tj. u kterého trávíte nejvíce času. Využijte aromaterapii a svůj domov si krásně provoňte. Pokud ráda pečete či vaříte, pak nejlepší vůně domova je právě vůně teplého jídla. Pořiďte si velkou mísu a tu mějte stále plnou čerstvého ovoce. To pravidelně jezte a doplňujte. Mísa nesmí být prázdná či poloprázdná. Ovoce by opět mělo být rozmanité, tj. ne jen jeden druh. Ve svém bytě zkuste přestavět nábytek či udělat menší úpravy. Chce to pocítit mírnou změnu, která ve vás vyvolá pocit větší vzdušnosti a lepšího plynutí energie. Měla byste mít pocit, že je byt jakoby volnější, prostornější. Nesmí zde být žádné blokády, nic vám nesmí překážet ve volném průchodu. Často také větrejte. Musíte mít pocit čerstvosti. Není prostor zde řešit úplně vše, ale tyto základy vám stoprocentně pomohou pozvednout energii. BAŽANT KOV - ZAJÍC DŘEVO - KOV - ZEMĚ 0 KOZA OHEŇ - KOHOUT KOV -
 • 8. www.akademiestesti.webs.com PROBOUZEJÍ SE ENERGIE PODNIKÁNÍ V NOVÉM ROCE HAPPILLIONAIRE Jak jsme již psali na titulní stránce, začínají se vytvářet energie nového roku. Tyto energie se týkají všeho, tedy i byznysu. Pokud ve svém podnikání pracujete s energiemi (k čemuž vám se srdce blahopřejeme), měli jste podzimní energie Kovu (srpen a září) a mezidobí Země (říjen) věnovat psaním „byznys plánů“ a ladění rozpočtů na příští rok. Byly to energie peněz a reality. Fakta, tabulky, průzkumy, výpočty, odhady, náklady, výnosy, zisk. Máte to? Pokud ano, máte před ostatními výborný náskok. Jak toto můžete zužitkovat nyní? Ti, kteří s energiemi nepracují, mají teď pravděpodobně plné ruce práce s tím, aby „nějak“ dokončili tento rok. Do toho mají „hoňku“ s přípravou rozpočtů. A to v období, kdy nemají žádnou podporu energie. Žádnou, zero, nula . Zatím, co se ostatní honí kolem svého byznysu, vy máte klid, protože tu svoji podzimní práci jste již odvedli. Teď je období klidu, volna. Je to období energie Vody. Období informací, komunikace, moudrosti. Přichází síla intuice, jangováenergie nové aktivity. Proto byste se měli nyní co nejvíce uvolnit. Rozhodně se nenechte zatáhnout do stresu konce roku. Tím si necháte vzít velkou příležitost vstoupit do nového roku s velkým náskokem a silným základem. Jak zimní energie využijete? Nejvíce energie věnujte informacím, komunikaci a moudrosti. Procházejte si informace z vašeho oboru, z trhu. Pročítejte si průzkumy, odhady trendů na příští rok. O všem si povídejte se svými kolegy. Vytvořte uvolněnou neformální atmosféru a pozvěte ty, kteří o vašem podnikání něco vědí, pozvěte lidi z oblastí, které jsou pro vás důležité –finance, média apod. Veďte s nimi neformální diskuzi. Zkoumejte jejich názory, ptejte se na jejich postup, co oni plánují, čím se oni řídí. Nedělejte žádné závěry. Jen zkoumejte a posunujte informace dál. Nepřemýšlejte o nich, jen se snažte je vnímat a chápat souvislosti. Pak uvolněte prostor své intuici a vše, co vás napadne, si zapisujte. Přijde čas, kdy se vám to bude hodit a kdy se vám to velmi vyplatí .
 • 9. www.akademiestesti.webs.com VÁNOČNÍ STŮL Vánoce jsou za dveřmi a proto byste již neměli déle otálet s jejich přípravami. Užívejte si příprav Vánoc tím, že si na ně dopřejete dostatek času. Přípravy ve shonu a stresu jsou o ničem. Jen vás vyčerpají. Máte-li ale dostatek času, pak si je můžete krásně vychutnat. A mít více času znamená začít co nejdříve . Víte, že Vánoce mají dvě základní kvality, kterými vám přispívají do života: radost (veselé Vánoce) a hojnost (bohatý Ježíšek, vánoční hodování). Obě tyto kvality musíte co nejvíce naplnit, protože z nich můžete žít velkou část nového roku. Jednou z nejdůležitějších věcí Vánoc z hlediska interiéru je vánoční tabule –jídelní stůl. Je to místo, kde se odehrává nejdůležitější chvilka Vánoc. Sejde se kolem něj celá rodina a společně hoduje. Stůl je tak základem rodinné pospolitosti, pohody, radosti a také hojnosti. Vánoční stůl musí odpovídat určité kvalitě, aby toto vše mohl plnit. Stůl musí být pokud možno z masivu. Musí být bytelný, pevný. Uprostřed stolu musí hořet vánoční svícen či svíce. Všude kolem středu stolu musí být vyskládané jídlo, které je určeno ke slavnostní štědrovečerní večeři. Jde o ŠTĚDROVEČERNÍ večeři, tj. musí být na jídlo opravdu štědrá. Takže jídlo by mělo ze stolu téměř přetékat. Na stole by měla převládat červená barva. Ideální je červené prostírání nebo alespoň ubrousky. Zdobení stolu by pak mělo pracovat s červenou a zlatou barvou. Opět to jsou symboly hojnosti a toho, že se dobře daří. Talíře musí být kulaté na čtvercovém či obdélníkovém prostírání. Sklenice a servis musí být slavnostní. Při uspořádání stolu dbejte na určitou formálnost, nic nesmí být jen tak „hala, bala“. Čím více vážnosti a pokory projevíte, o to silnější energii z Vánoc dostanete do vínku na celý příští rok. ČERNÁK INTERIORDESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com -klikněte ZDESlužby ČERNÁK INTERIORDESIGN si objednejte na dasa@byu.cznebo telefonicky na 602 556 479www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com
 • 10. www.akademiestesti.webs.com Čtyřicátá devátá kapitola nás učí, co je to ctnost v životě člověka. Te (z názvu TaoTe Ťing) je ctnost. Z pohledu naší kultury se může zdát, že nás tato kapitola navádí k jakési slabosti. Ale jak jsem se již zmínil v popisu této kapitoly, je to stejné pojetí, jako má Bible a učení Ježíše. Umění vnímat druhé, vcítit se do jejich potřeb a podle toho jednat, je jedinou cestou, jak žít v souladu s okolím. Tvrdým prosazováním svých vlastních zájmů na úkor jiných vede jen ke konfliktům a bojům, které jsou vysilující pro obě strany. Naopak, pokud vycházíte z druhých, vždy zde najdete i něco pro sebe. A v takovém případě obě strany získávají. A to je právě ta cesta Te –ctnosti. Žít v souladu s Taoje žít dobrem –tedy dělat dobré věci dobře. Tím posiluje energii dobra a to pak lehce vítězí nad zlem. Kapitola 50 Vstupujeme do zrození, Vcházíme do smrti. Ti, kdo směřují ke zrození, Jsou tři z deseti. Ti, kdo směřují ke smrti, Jsou tři z deseti. Ti ze zrozených, Kteří se řítí do oblasti smrti, Jsou rovněž tři z deseti. Proč je tomu tak? Protože nadměrně žijí svůj život. Slyšel jsem, že ten, Kdo správně řídí svůj život, Procházeje pustinou – Nesetká se s nosorožcem ani tygrem, Procházeje bitvou – Nesrazí se se zbraní ani štítem. Nosorožec nemá, kam by vrazil svůj roh, Tygr nemá, kam by zatnul své drápy, Zbraň nemá, kam by zapustila své ostří. Proč je tomu tak? Protože pro něho neexistuje oblast smrti. Tato kapitola nám ukazuje, že nadměrné žití života (tj. honba za tím mít víc a víc) směřuje ke smrti nebo-linešťastnému konci. Ti však, kdo naplňují svůj život, tj. žijí svým Astrotypema rozvíjejí své talenty, smrti nikdy nedojdou, protože žijí dále ve svém naplnění. Protože dojde-li člověk naplnění, není pro něj smrt hrozbou. Smrt pro něj není důležitá. Důležité je, že došel naplnění. V okamžiku smrti pak může v klidu odejít. TAOTE ŤING
 • 11. www.akademiestesti.webs.com PŘEDPOVĚĎ PRO ČR –ENERGIE V týdnu od 23.11. vládnou poměrně mírné a příjemné energie. Je to vhodné období pro empatii, přemýšlení, vycházení si vstříc, hledat cesty k dohodě. Budou převládat energie vody, která má ráda, když vše plyne, jede jako po drátku. Jakékoliv zdržení či blokace jí nedělají dobře. Snažte se být trpěliví . •PONDĚLÍ –LEOPARD 9-6-1 •Dnes mohou vládnout poměrně rozpačité energie. Dokáží se ale přizpůsobovat různým situacím, ale nebudou nijak průrazné. Vhodné jsou společenské aktivity, ale pozor, nemusí jít o žádnou velkou zábavu, spíše o setkání s lidmi bez velkého očekávání. •Jídlo: v pondělí je vhodné pojmout jídlo jako společenskou událost. Mělo by jít spíše o zábavu, než velký kulinářský zážitek. Snažte si společnost užít a nebuďte k jídlu příliš kritičtí. •ÚTERÝ –KONDOR 8-7-2 •V úterý je vhodný čas podívat se na svět z hodně velké výšky. Můžete vidět daleko širší souvislosti, než každodenním pohledem. Vhodný den pro rozjímání o velkých věcech, či duchovních záležitostech. Dnes se nevěnujte detailům. •Jídlo: dnes je vhodné užít si jídlo doma. Snažte se co nejvíce vyjít vstříc partnerovi, aby si s vámi společný zážitek také co nejvíce užil. Můžete společně ochutnat něco nového, zvláštního. Předem se ale musíte shodnout. •STŘEDA –BUVOL 7-8-3 •Dnes máte hodně energie dělat si věci po svém. Nenechte si tedy do ničeho mluvit. Pozor na cholerickou povahu buvola, raději nedráždit! •Jídlo: dnes ochutnejte něco netradičního, exotického. •ČTVRTEK –NETOPÝR 6-9-4 •Ve čtvrtek se připravte na to, že nic nemusí být, jak se zprvu zdálo. Mohou vás čekat náhlé, překotné změny a to třeba i několikrát za den. Denní řád si tak nechte poměrně volný, abyste na změny mohli flexibilně reagovat. •Jídlo: dnešní jídlo by mělo patřit přátelům a příjemnému posezení s nimi. Vyberte nějaký příjemný podnik, kde vám s přáteli bude dobře. Vhodný den i pro různé oslavy narozenin či jiných výročí. •PÁTEK -KRYSA 5-1-5 •Ideální den věnovat se svým „provozním“ záležitostem. Dobré energie na vyřizování věcí na úřadech, získávání informací, předávání informací, nebo pro nákupy. Jen pozor, buďte vždy správně informováni, jinak se můžete dostat do časového bloku, který přinese značný stres. •Jídlo: dnešní jídlo by mělo být velmi jednoduché. Pokud se rozhodnete jít do restaurace, ujistěte se předem, že má otevřeno nebo že mají to, na co máte předem chuť. •SOBOTA –VLAŠTOVKA 4-2-6 •Velmi dobrý den pro stará moudra. Můžete si povídat s někým moudrým, nebo číst moudrou knihu. •Jídlo: dnešní jídlo si užijte s partnerem. Dopřejte si něco rozmanitého. •NEDĚLE –VEPŘ 3-3-7 •V neděli si hlavně všeho užijte do sytosti. Dobrý den pro rodinnou hostinu. •Jídlo: tradiční nedělní rodinný oběd je asi to nejlepší, co si dnes můžete dopřát. Hlavně, ať mají všichni všeho dost .