SlideShare a Scribd company logo
www.akademiestesti.webs.com 
TÝDEN OD 1.12. 2014 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍČ. 095 
www.akademiestesti.webs.com 
Energie od 22.11. do 20.12. jsou ve znamení vládce měsíce Krysy. O těchto energiích jsme již hovořili v minulém HAPPYWEEKu. Pokud ale využíváte pomoc energií pro svůj život (což byste rozhodně měli), pak byste měli využít v tomto období energii Krysy. Je to energie velmi důležitá a pomůže vám daleko lépe zvládnout celý příští rok. 
V minulém čísle jsme psali o tom, že tato energie je prvotní Jang energií roku 2015. Nyní se vše rodí, vše začíná. Jangováenergie však nemá žádnou formu. Nelze ji tedy uchopit, ztvárnit ani jinak s ní materiálně pracovat. Není ani myšlenkou a tak ji nemůžete využívat ani pro přemýšlení. Jang je pocit. Jde o pocity, které máte a které pak můžete zformulovat pomocí myšlenek. Ale protože je to čistý Jang, není zatím doba pro to, abyste o věcech přemýšleli. 
Nyní je doba vhodná pro to, abyste si co nejvíce „procítili“ rok 2015. Jaký má pro vás být? Jak se příští rok chcete cítit. Jaké pocity vám dělají dobře a které naopak špatně. Nepřemýšlejte o konkrétních věcech, co vše chcete příští rok dělat, jak to chcete dělat a čeho chcete dosáhnout. Na to je ještě příliš brzy. Tomu se budete moci věnovat až od 21.12., kdy jangovouKrysu vystřídá ve své vládě jinovýBuvol. 
K tomu, abyste si mohli nový rok řádně „procítit“ potřebujete klid a dostatek času. I z tohoto důvodu je toto období v zimě, která přináší právě klidové energie a energie plynutí. Pokud tyto energie řádně využijete, vytvoříte si tak krásnou a uvolněnou energii plynutí pro celý příští rok. 
Nejlepší způsob, jak se jangovýmenergiím Krysy věnovat je forma meditace či rozjímání. Najděte si opravdu každý den alespoň 30 min až jednu hodinu k tomu, kdy se ponoříte do absolutního klidu a budete meditovat či rozjímat nad svými ideálními pocity, kterých chcete příští rok dosáhnout. Jak se chcete příští rok cítit? Jaký cit má převládat? 
Pokud se této aktivitě budete věnovat opravdu každý den až do 21.12., vytvoříte si opravdu silný pocit, silný Jang, který nabije vaši energii pro celý příští rok. Silný Jang je o aktivní energii, aktivitě. Povede vás kupředu a nahoru k cíli. Bude vás stále nutit k tomu, abyste prožívali ten pocit, který si v tomto období procítíte. Snažte se pokud možno vytvořit jeden silný pocit. Musí to být dominantní pocit, který se pak stává hlavní hnací silou, silným motorem pro všechna vaše konání v roce 2015. Čím více této energie nyní vytvoříte, tím silněji vás povede a o to méně budete muset v roce 2015 vydávat svoji vlastní energii.
www.akademiestesti.webs.com 
Pokud sledujete naše učení, pak víte, že každých 900 let (až 1,000 let) se mění energie mezi západní a východní polokoulí. Každou polokouli v tomto období ovládá buď jangová nebo jinová energie. Jednou za těchto 900 let se tyto energie vymění. K této změně došlo v roce 1864. Jinové (materiální) energie Západu se přesunuly na Východ a z Východu přišly na Západ energie Jangové (duchovní). 
To je hlavním důvodem, proč stále víc a více se duchovní učení dostává do běžného života lidí v západní civilizaci. Ještě v 80. letech minulého století jste měli možnost kupovat knihy osobního rozvoje zaměřené hlavně na peníze, bohatství, budování podnikání apod. S příchodem třetího milénia se však toto rychle mění. Stále více různí poradci, mentoři a autoři knih prosazují jiné formy osobního růstu – duchovní. Zajímá se o toto téma právě od 80. let minulého století a je opravdu zajímavé sledovat obrovský posun u jednotlivých autorů různých knih. Ti, co ještě před pár lety psali hlavně o hmotných záležitostech, nyní učí lidi meditovat, vnímat své duchovní energie apod. 
Naopak Východ se nyní koncentruje hlavně na ekonomické záležitosti. Již v 70. letech minulého století zaznamenalo obrovský ekonomický úspěch Japonsko a v USA byly velké a oprávněné obavy, že Japonsko 
TŘETÍ MILÉNIUM 
koupí všechny velké americké korporace. A to se i částečně stalo. Z Číny se za posledních pár let stala největší ekonomická síla na světě. V 80. letech minulého století se „zrodili“ tzv. jihovýchodní asijští tygři (Jižní Korea, Singapur a Tchaj wan). 
Naopak Západní Evropa a USA zažívají velký „duchovní boom“. Důležité je, že je na čem stavět. Minulé tisíciletí vytvořilo v těchto regionech velmi silný ekonomický základ. Ten nyní umožňuje vytvořit na něj duchovní nadstavbu. Duchovno tak již není „obrazem“ chudoby. Naopak, vytváří se silný předpoklad k tomu, aby lidé v tomto regionu žili hojný život na silném ekonomickém základě a začali k němu přidávat vyšší kvality duchovního světa. 
Díky tomu se dá předpokládat, že duchovní rozvoj v těchto zemích může zaznamenat (a v mnoha aspektech již zaznamenává) velký rozmach. Jedním z důkazů jste i vy, kteří sledujete naše učení, které se zaměřuje právě na zvyšování kvality života prostřednictvím duchovní nadstavby. 
Duchovní vývoj přispěje k větší kvalitě života s dobrým ekonomickým základem. Je zde předpoklad opravdu Zlatého věku, o kterém jsme psali v minulém čísle. Čím více se budete takto rozvíjet, tím více se zvětší kvalita vašeho života a zvýší se i jeho hojnost.
www.akademiestesti.webs.com 
PROČ SI BEREŠ DVA, KDYŽ TI STAČÍ JEDEN? 
Velký důraz na ekonomický růst a spotřebu vedl lidi k obrovské nadspotřebě. Všichni lidé ve vyspělém světě mají materiální spotřebu daleko větší, než opravdu potřebují. Je to bohužel výsledek obrovského tlaku na neustálý ekonomický růst a vytváření stále větších zisků. Zisky se tvoří z prodeje a ty zase z větší spotřeby. Čím více lidé spotřebovávají, tím více společnosti bohatnou. Problém však je v tom, že obrovská nadspotřeba a také velké plýtvání (protože ne vše to, co si lidé koupí i spotřebují) vytvořili obrovskou nerovnováhu jak v ekonomice, tak v celé společnosti. Tyto ostré nerovnováhy pak vedou k velmi dramatickým vyrovnáváním prostřednictvím těžkých krizí. Čím větší je nadspotřeba, tím větší ekonomický propad pak zákonitě nastane. Je to zákon ekonomické rovnováhy. Je to neustálý cyklus energií Jin a Jang. Na čím vyšší vrchol se dostanete, tím strmější je pak i pád. 
Duchovní rozvoj ve vyspělých ekonomikách povede k vytvoření větší rovnováhy. Bude se snižovat spotřeba. Místo velké kvantity levného zboží (a velmi nekvalitního) se bude postupně zájem přesouvat k menšímu množství ale o to s vyšší kvalitou. To povede k celkovému zvýšení kvality života všech lidí. V tom je právě ta ozdravná síla duchovní nadstavby. Lidé si začnou stále více uvědomovat nesmyslnost plýtvání, nákupu nekvalitních věcí. Již dnes se to silně projevuje na trhu potravin. Zde to ale neskončí. Zájem o vyšší kvalitu se projeví i v životním stylu, oblékání, bydlení, auto-průmyslu, zdravotnictví a v dalších odvětvích. Je důležité, aby si toto uvědomovalo stále více lidí, protože tak vznikne velký tlak na výrobce, kteří se kvalitou budou muset zabývat. 
MÁTE DOMA ZVÍŘATA? 
Domácí zvířata se v posledních několika desetiletích přesunula z vesnic do měst. Je stále více lidí, kteří mají doma svého miláčka. Někteří lidé jich mají dokonce i několik. Je to kormě jiného i výsledek rozpadů rodin. Stále rostoucí počet tzv. „singles“ přispívá k tomu, že je v domácnostech stále více zvířat. 
Teplokrevná zvířata (kočky, psi, morčata a jiní chlupáči) mají v sobě jangovou energii. Jsou tak svým způsobem jistým doplňkem aktivní energie. Proto je vhodné, aby domácí zvířata měli lidé, kterým jangová energie chybí. Jsou také vhodná pro lidi, kteří se „topí“ v hlubokých jinových energií, hlavně elementu Vody. Tyto energie jsou často příčinou depresí, ztráty motivace, radosti ze života apod. Domácí zvíře tak může pomoci tyto energie zvrátit. 
Důležité ale je, abyste si uvědomili, že ve vašem životě je automaticky starost. Cokoliv si do života pořídíte, pořizujete si starost, neboť se o danou věc musíte starat. Pokud se jedná jen o starost, nemá žádný smysl si takové věci pořizovat –a to platí i o zvířatech. 
Vše, co si pořídíte do života musí přinášet radost. Radost pak musí být větší, než automatická starost. Proto si zvířátka pořizujte jen tehdy, když máte jistotu, že radost z nich bude větší, než povinnost se o ně starat. 
Důležité také je, že zvířátka si odkrojí část vašeho času. Může se tak stát, že v případě, že máte času málo, mohou se stát zdrojem stresu. Ani v takovém případě není úplně vhodné si zvířátko pořizovat. 
Zvířata do vašeho života přinesou aktivní energii. Jsou tak svým způsobem pozitivní. Mohou vás „rozhýbat“ a aktivovat vás.
www.akademiestesti.webs.com 
V tom mu umí Vepř dokonale vyhovět. Takže pakliže umíte Hada a Vepře dobře skloubit, mohou si navzájem velmi vyhovovat. Dokonce to mezi nimi dost jiskří. Ale není to vždy jednoduché. 
V případě, který jste nám poslala jde však o jiné energie. Zde je rozdíl mezi vašimi silně jinovými energiemi a jangovými energiemi partnera. To je velmi příjemné ze začátku. Jste možná jeden pro druhého zajímaví, protože si dodáváte navzájem to, co nemáte. Dlouhodobě to však může vést k rozkolu. Protože jangový partner bude od vás chtít prostor pro jeho Jang a vy naopak pro svůj Jin. Zde musí jít o velmi silné vzájemné porozumění a empatii. Jinak půjdete proti sobě. Drak s Hadem jsou silná dvojka jen v případě, že chtějí spolu spolupracovat. Jinak se Drak bude povyšovat nad Hadem a to Had nesnáší. Ve vašem případě se jedná o dvě poměrně silné individuality. A otázkou je, jak váš Had dokáže partnera přijmout. Had může mít tendenci si partnera „obtočit“, přivlastnit. Ale Drak, Tygr a Opice partnera se tomu mohou vehementně bránit. 
Zde velmi záleží na tom, co od tohoto vztahu očekáváte. Je-li to rozptýlení, dodání něčeho nového do života, zažít něco nového, jiného, pak by to mohlo fungovat. Pokud však hledáte partnera pro společný život, domov a vytvoření tzv. Gua 2 vztahu (tj. kdy ze dvou vzniká Jedno), pak v tomto případě tomu budete muset oba dát hodně energie a vzájemné empatie (což váš partner nemusí zrovna umět). 
Co se týče zjištění energie dne narození, pak toto učíme ve svým seminářích, nebo si k tomu můžete koupit knihu od naší učitelky paní Evy Joachimové Cesta bílého jeřába. Tam je výpočet ukázán. 
Zdá se, že v tomto vztahu byste se mohli vzájemně hodně doplňovat a i si rozumět. Nesmí zde ale dojít k „přivlastňování“ a snaha ovládat toho druhého. Musíte zde jeden druhého velmi respektovat a dávat si vzájemně prostor. PIŠTE ČERNÁKŮMPoradna pro čtenáře HAPPYWEEKu. Své dotazy posílejte na dasa@byu.cza napište: „Dotaz pro poradnu“ 
Dobrý den, paní Dášo, v 88 hapyweeku jste mi odpověděli, 
ať hledám partnera pokud možno s elementem vody a ze zvířat s energií vepře.Vodě naprosto rozumím, ale proč vepře, když je v opozici s hadem? 
Stále na to musím myslet, prosím Vás proto o informaci. Nyní se o mne zajímá muž nar. 17.8.1964 ve 4.30 
Drak dřevo-rok opice kov-měsíc tygr dřevo-hodina? 
Drak s Hadem dobře, ale ostatní elementy tedy partnerství nestabilizují? 
Z mých dostupných knih mohu zjistit rok, měsíc a hodinu.Jak ale zjistím den narození? 
Velmi Vám děkuji a přeji vše hezké 
Hana 7.9.1965 v 7.15 
Dobrý den Hanko, 
děkujeme za váš dotaz. Pro tuto otázku je nutné udělat tz. Korelát, tj. jak na sebe budou vzájemně působit energie vaše a vašeho partnera. To potřebuje poměrně hlubší rozbor a je to spíše na konzultaci. 
Oba dva potřebujete ve svém životě Vodu. Proto jsme psali, že partner s elementem Vody by mohl být pro vás zdrojem této energie. Proč Vepř, když je naproti Hadovi? Záleží zde na jakém řádku by to bylo. Had a Vepř jsou opravdu odlišné energie, ale hlavně v oblasti intelektu. Každý z nich přemýšlí úplně jinak a tento rozdíl jim může dlouhodobě lézt na nervy. Když však víte, co chce Had a co chce Vepř, dá se s tím velmi dobře pracovat. Pro Hada je Vepř vhodný pro to, že Had má poměrně rád, když se o něj někdo stará a nemá rád hlavně ty „nudné a přízemní“ aktivity. 
DIKOBRAZ 
ZEMĚ 
-) 
KOHOUT 
KOV 
+ 
HAD 
OHEŇ 
-( 
DRAK 
DŘEVO 
+ 
DŘEVO 
-0 
DŘEVO 
+ 
KOV 
-= 
KOV 
- 
KOHOUT 
KOV 
-0 
OPICE 
KOV 
+ 
DRAK 
DŘEVO 
+= 
TYGR 
DŘEVO 
+
www.akademiestesti.webs.com 
VÁNOČNÍ MECHECHE 
HAPPILLIONAIRE 
Jsme v období, kdy vládnou velmi silné pasivní (neaktivní) energie. Převládá silně energie elementu Vody a ta hasí veškerý oheň jak v každém člověku, tak i v podnikání. 
Bohužel většina firem využívá zimní období k finišování. To znamená, že místo aby aktivita poklesla a byla minimální, naopak roste. To je pro všechny velmi vyčerpávající. Proto je důležité, aby firmy svým zaměstnancům dodávaly co nejvíce podpory právě energií Ohně. 
Oheň patří hlavně ke společnosti lidí, k radosti, zábavě, kultuře, vášni, zapálení, oslavám apod. Proto je v období Vánoc tak důležitá společenská aktivita. Jedním způsobem, jak zapálit poměrně silný Oheň v rámci firmy jsou firemní vánoční party a oslavy. 
Pozor však na to, aby nešlo jen o firemní „rutinní“ povinnost vůči zaměstnancům. Rutina je energie Kovu a ta opět Oheň potlačuje, takže by vám taková akce moc nepřinesla. 
Oheň chce naopak spontánnost, nadšení a touhu. Přesně tak byste k vánočnímu „veselí“ 
měli přistupovat. 
Vánoční akce by se měly konat vždy mimo objekt firmy. Je potřeba opustit místo, které je v předvánočním shonu plné stresu a kde každé místo všem připomíná spousty práce, které je ještě do konce roku čeká. 
Vánoční party by měla také co nejvíce odpovídat charakteru firmy a tomu, čím se zabývá. 
Rozhodně se vyhněte tomu, aby akce byla příliš sešněrovaná přesně daným programem vypočítaným na minuty. Co nejvíce prostoru dejte volným zábavám. Pokud máte rádi např. bowling, nesnažte se nějak formovat týmy. Nechte všechny, ať si vytvoří týmy sami a pokud chtějí soutěžit, tak velmi neformálně a spíše pro radost a pro legraci. 
Využijte vánoční náladu k tomu, abyste svým nejlepším zaměstnancům předali nějaká ocenění. Předání by sice mělo být formální, aby každý vnímal jeho důležitost, ale snažte se do toho vnést zábavu a pobavení, aniž byste snížili hodnotu daného ocenění.
www.akademiestesti.webs.com 
VÁNOČNÍČERNÁK INTERIORDESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com -klikněte ZDESlužby ČERNÁK INTERIORDESIGN si objednejte na dasa@byu.cznebo telefonicky na 602 556 479www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com 
Vánoce jsou jedním znejdůležitějších svátků vroce. Je vnich hodně tradic, rituálů a rodinných zvyklostí. Ty sílu tohoto svátku velmi umocňují a dodávají jim právě tu kouzelnou moc. 
Bez čeho si stále ještě neumíme ty pravé Vánoce představit je vánoční stromeček. Tato tradice není rozhodně tak stará, jako Vánoce samy, ale i tak trvá již několik století. Zvánočního stromečku se stal velmi silný symbol. Má vsobě hned několik důležitých funkcí: 
Pod stromečkem je místo pro Betlém –tedy místo pro malého Ježíška. 
Stromeček svojí bohatou a různorodou výzdobou má za úkol symbolizovat hojnost a bohatost. 
Pod stromeček se dávají dárky, které tak symbolizují hojnost do budoucna. 
Svánočním stromečkem se váže mnoho zvyklostí a každá rodina má své vlastní. Jako první věc, kterou musí každá rodina řešit je „kam sním“. Rodiny mají většinou pro svůj stromeček dané místo, kam ho každoročně dávají. U menších bytů je to většinou místo, kam se stromeček vůbec vejde a tak není moc na výběr. 
Tak jako vše vživotě, i vánoční stromeček má mít vkaždém bytě či domě své dané místo, které mu přísluší. Vzhledem ktomu, že se jedná o symbol hojnosti a bohatosti, měl by být umístěn právě vmístě, které je podle Feng Shui energií bohatství. Toto místo se nachází vtzv. Gua 4 daného interiéru. Gua 4 je místo vlevém vzdáleném rohu při pohledu od vchodu do bytu či domu. 
Ne každý byt či dům má vGua 4 vhodné místo pro vánoční stromeček. Můžete tam mít např. koupelnu, kuchyňskou linku apod. Vtakovém případě není možné stromeček vGua 4 celého bytu či domu umístit. Pak se tedy musíme rozmyslet, vjakém pokoji chceme stromeček mít. Vtomto pokoji určíme polohu Gua 4 –opět je to vzdálený levý roh při pohledu od vstupu do pokoje. Umístíte-li stromeček 
vGua 4, musí vypadat opravdu velmi bohatě a hojně. Musí být rozmanitý, ozdoby by měly být zrůzných materiálů i barev. 
Je lépe mít více menších ozdobiček, než pár velkých. U stromečku by měl být také dostatečný prostor pro „kupu dárků“. Dárky by měly být zabalené vpestrobarevném obalu. 
Pokud Gua 4 nemáte volné ani vdaném pokoji, pak je důležité se porozhlédnout po místnosti a zjistit, vjakém Gua místnosti máte pro stromeček místo. Každé Gua má však jinou energii a tak stromeček bude umocňovat energii právě daného Gua. 
Dalším vhodným Gua pro vánoční stromeček je Gua 3, které umocňuje energii rodiny a tradic. Toto Gua je umístěné ve středu levé části místnosti. Zde by stromek měl být ozdoben tradičně. Ideálně byste měli použít ozdoby, které vaše rodina používá již delší dobu. Umístěte ke stromečku také některé tradiční rodinné doplňky, fotky celé rodiny, babiček, dědečků. Ztohoto místa musí plynout energie tradičních Vánoc a rodinných tradic. Dárků zde nemusí být tolik, jako vGua 4. Balení by mělo vypadat tradičně, smotivy Vánoc, které známe zminulosti, nic moderního. 
Stromeček může být i vGua 7, které podporuje energii budoucnosti. Toto Gua je umístěno zrcadlově proti Gua 3, tj. uprostřed pravé části místnosti. Energie tohoto Gua musí být krásná. Stromeček by zde měl vypadat jako krásný, ozdobný šperk. Mělo by zde být hodně lesku a malých světýlek. Zde musíte dávat velký pozor na detail a ujistit se, že vše ksobě ladí. Dárečky zde musíte pěkně poskládat, musí vypadat úhledně. Ideálním obalem je lesklý zlatý papír. 
Vánoční stromeček je opravdu velmi silná energie, která má velký vliv na to, jak krásné Vánoce budete mít. Proto místu, přípravě i zdobení věnujte dostatek času i příjemné energie. Snažte se vše dělat vkruhu rodiny. Vánoční rituály mají velkou moc, která dokáže stmelit rodinu dohromady a posílit její energie. 
STROMEČEK
www.akademiestesti.webs.com 
Padesátá kapitola je velmi významná po kvalitu života. Ukazuje, jak snaha o to mít stále víc, aniž bychom to potřebovali vede k neustálým úskalím, rizikům a ukrajuje je nám stále větší část energie. Dříve tím úskalím byly různé nástrahy života. Dnes touto největší nástrahou je stres a málo odpočinku. Čím více máme, tím více jsme vyčerpaní. A pokud máme víc, než dokážeme zvládnout, pak to jen a jen vyčerpává a žádnou energii nám to do života nepřináší. Naopak ti, kteří žijí svým Astrotypemstále tak využívají jen své talenty v té míře, v jaké jim byly dány do vínku, jsou naplňováni energií. V okamžiku smrti tito lidé umírají naprosto naplnění a spokojení. Smrt pro ně není koncem, ale naopak přechodem do vyšší sféry. Ti, kteří stále jen kupí a hromadí, umírají ve stresu a bázni. Navíc vědí, že spoustu věcí, které je měly naplňovat, jim v životě chyběly. V okamžiku smrti již vědí, že je nikdy nedosáhnou a odcházejí tak prázdní s pocitem, že svůj život propásli. Proto mají strach ze smrti, protože jim neumožní dosáhnout naplnění. 
Kapitola 51 
Taovše plodí, 
Ctnost vše živí, 
Realizuje a ztvárňuje vše, 
Posiluje a dovršuje vše. 
Proto mezi bytostmi není jediná, 
Jež by neměla úctu k Taoa vážnost k ctnosti. 
Úcta k Taoa vážnost ke cti 
Není nikým přikazována, 
Vyplývá trvale z jejich přirozenosti. 
Neboť Taovše plodí, 
Ctnost vše živí, 
Dává růst, vychovává a dovršuje, 
Vede ke zralosti, vyživuje a ochraňuje. 
Vytvářet –a nevlastnit, 
Působit –a nezáviset, 
Být v čele –a neovládat. 
To je, co nazývám tajemnou ctností. 
Zde nám Starý Mistr krásně ukazuje základní princip toho, jak máme žít. Taovše tvoří, je ve všem (stejně jako Bůh v křesťanství). Proto, že vše tvoří Tao, nemůže to žádný člověk vlastnit. Ctnost (Te) nám pak říká, jak se máme k tomu, co Taotvoří chovat, jak s tím zacházet. Pokud se ke všemu budeme chovat s cnostní, pak jen tehdy budeme mít ze všeho, co Taovytváří, maximální užitek. Jen tak se vytvořené naplní a dosáhne svého maxima. Pokud však ctnost opomineme, ztratí vše pro nás svoji sílu a bude nás jen oslabovat. Nic z toho, co Taovytváří nevlastníme a nesmíme si to přivlastňovat. Můžeme to jen využívat k vytváření, ale na nic si nemáme činit nárok. Vše na nás působí, ale nemáme na tom být závislí. Máme vše využívat, ale nic neovládat. Všemu vládne Taoa my toho máme jen využívat. TAOTE ŤING
www.akademiestesti.webs.com 
PŘEDPOVĚĎ PRO ČR –ENERGIE 
V tomto týdnu od 1.12. vládnou spíše klidnější až konzervativní energie. Není tedy vhodné se pouštět do nějakých výrazných plánů či aktivit. Bude lepší, když si vše budete řádně zpracovávat a kontrolovat. V průběhu týdne vás mohou překvapit různé změny, tak se tím nenechte rozhodit. 
•PONDĚLÍ –NETOPÝR 2-4-8 
•Tento týden začne trošku neposednými energiemi. Vše se může rychle měnit. Proto buďte velmi flexibilní a nenechte se rozhodit tím, že je vše jinak. 
•Jídlo: dnes je velmi vhodný den pro posezení ve dvou. Ideálně v zajímavé restauraci. 
•ÚTERÝ –KRYSA 1-5-9 
•Ideální den pro využití jangovéenergie Krysy. Snaže se vnímat svoji životní cestu v roce 2015 a začněte pracovat se svými pocity, jak jsme o nich psali v tomto čísle. 
•Jídlo: jídlo by mělo být dnes jednoduché. Nic složitého a hlavně by to mělo být vaše oblíbené jídlo. Žádné experimenty. 
•STŘEDA –VLAŠTOVKA 9-6-1 
•I dnes pokračujte s pocity na příští nový rok. Využijte k tomu dnešní velmi moudré energie. Povídejte si o svých cílech a vizích s někým moudrým, zkušeným. Navštivte svého mentora. 
•Jídlo: ve středu můžete jídlo využít ke společenské aktivitě. Mělo by jít hlavně o zábavu a dobrou náladu. Proto pozvěte takové lidi, které máte rádi a se kterými je dobrá zábava. 
•ČTVRTEK –VEPŘ 8-7-2 
•Ve čtvrtek se věnujte hojnosti. Neupejpejte se a berte vše plnými doušky. Dnes nesmíte strádat. Je to také vhodný den o požádání či poskytnutí pomoci druhým. 
•Jídlo: ve čtvrtek byste měli strávit čas na jídlo doma. Můžete vymyslet nějakou novou specialitku. 
•PÁTEK -DIKOBRAZ 7-8-3 
•Dnes budou vládnout poněkud konzervativnější energie. Věnujte se tedy zabezpečení svého domova, své kanceláře a chovejte se tak, „jak se má“. Dnes není vhodný den na novoty. Dobrý den pro pěkný sex. 
•Jídlo: i když vládnou konzervativní energie, zkuste je vyrovnat něčím zajímavým v jídle. Zkuste nové chutě, nové místo. Ale stejně dobře si můžete nové jídlo vychutnat i doma. 
•SOBOTA –VLK 6-9-4 
•V sobotu si dejte pozor na přetvářku a ani vy to na nikoho raději „nehrajte“. Mohlo by se vám to vymstít. Vše si ověřte a hrajte na jistotu. 
•Jídlo: dobrý den na společenskou událost. Jděte ven a jídlo dnes považujte za součást zábavy, či společenské události. 
•NEDĚLE –PES 5-1-5 
•V neděli si dejte hlavně své věci do pořádku. Ujistěte se, že máte vše, jak má být a že nic nevybočuje daným pravidlům, či zvyklostem. Vyhněte se dnes nevěře, může to prasknout. 
•Jídlo: dnešní jídlo by mělo být hlavně o vás. Nesnažte se experimentovat, spolehněte se na své staré dobré chutě.

More Related Content

What's hot

2014 12 15 happyweek 97
2014 12 15 happyweek 972014 12 15 happyweek 97
2014 12 15 happyweek 97
Jiří Černák
 
2014.01.27. happyweek 52
2014.01.27. happyweek 522014.01.27. happyweek 52
2014.01.27. happyweek 52Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 197 - 2016.12.05. happyweek 197
HAPPYWEEK 197 - 2016.12.05. happyweek 197HAPPYWEEK 197 - 2016.12.05. happyweek 197
HAPPYWEEK 197 - 2016.12.05. happyweek 197
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
HAPPYWEEK 144 2015.11.16. HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
Jiří Černák
 
2014 12 08 happyweek 96
2014 12 08 happyweek 962014 12 08 happyweek 96
2014 12 08 happyweek 96
Jiří Černák
 
2015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 1062015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 106
Jiří Černák
 
2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55
Jiří Černák
 
2015 03 23 happyweek 111 ppt
2015 03 23 happyweek 111 ppt2015 03 23 happyweek 111 ppt
2015 03 23 happyweek 111 ppt
Jiří Černák
 
2015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 1382015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 138
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
Jiří Černák
 
2015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 1172015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 117
Jiří Černák
 
2014 11 03 happyweek 91
2014 11 03 happyweek 912014 11 03 happyweek 91
2014 11 03 happyweek 91
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
Jiří Černák
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
Jiří Černák
 
2014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 742014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 74
Jiří Černák
 

What's hot (20)

2014 12 15 happyweek 97
2014 12 15 happyweek 972014 12 15 happyweek 97
2014 12 15 happyweek 97
 
2014.01.27. happyweek 52
2014.01.27. happyweek 522014.01.27. happyweek 52
2014.01.27. happyweek 52
 
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
 
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
 
HAPPYWEEK 197 - 2016.12.05. happyweek 197
HAPPYWEEK 197 - 2016.12.05. happyweek 197HAPPYWEEK 197 - 2016.12.05. happyweek 197
HAPPYWEEK 197 - 2016.12.05. happyweek 197
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
 
HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
HAPPYWEEK 144 2015.11.16. HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
HAPPYWEEK 144 2015.11.16.
 
2014 12 08 happyweek 96
2014 12 08 happyweek 962014 12 08 happyweek 96
2014 12 08 happyweek 96
 
2015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 1062015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 106
 
2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55
 
2015 03 23 happyweek 111 ppt
2015 03 23 happyweek 111 ppt2015 03 23 happyweek 111 ppt
2015 03 23 happyweek 111 ppt
 
2015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 1382015.10.05. happyweek 138
2015.10.05. happyweek 138
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
 
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
 
2015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 1172015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 117
 
2014 11 03 happyweek 91
2014 11 03 happyweek 912014 11 03 happyweek 91
2014 11 03 happyweek 91
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
 
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
 
2014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 742014.06.30. happyweek 74
2014.06.30. happyweek 74
 

Viewers also liked

2013.10.28. happyweek 41
2013.10.28. happyweek 412013.10.28. happyweek 41
2013.10.28. happyweek 41Jiří Černák
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126Jiří Černák
 
2015 05 25 happyweek 120
2015 05 25 happyweek 1202015 05 25 happyweek 120
2015 05 25 happyweek 120
Jiří Černák
 
2014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 832014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 83
Jiří Černák
 
UNOR 2013
UNOR 2013UNOR 2013
UNOR 2013
Jiří Černák
 
2014 10 06 happyweek 87
2014 10 06 happyweek 872014 10 06 happyweek 87
2014 10 06 happyweek 87
Jiří Černák
 
2014 08 18 happyweek 81
2014 08 18 happyweek 812014 08 18 happyweek 81
2014 08 18 happyweek 81
Jiří Černák
 
2015 06 01 happyweek 121
2015 06 01 happyweek 1212015 06 01 happyweek 121
2015 06 01 happyweek 121
Jiří Černák
 
2014 08 25 happyweek 82
2014 08 25 happyweek 822014 08 25 happyweek 82
2014 08 25 happyweek 82
Jiří Černák
 
2015 07 20 happyweek 128
2015 07 20 happyweek 1282015 07 20 happyweek 128
2015 07 20 happyweek 128
Jiří Černák
 
2015 06 29 happyweek 125
2015 06 29 happyweek 1252015 06 29 happyweek 125
2015 06 29 happyweek 125
Jiří Černák
 
2013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 442013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 44Jiří Černák
 

Viewers also liked (13)

2013.10.28. happyweek 41
2013.10.28. happyweek 412013.10.28. happyweek 41
2013.10.28. happyweek 41
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
 
2015 05 25 happyweek 120
2015 05 25 happyweek 1202015 05 25 happyweek 120
2015 05 25 happyweek 120
 
2014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 832014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 83
 
UNOR 2013
UNOR 2013UNOR 2013
UNOR 2013
 
2014 10 06 happyweek 87
2014 10 06 happyweek 872014 10 06 happyweek 87
2014 10 06 happyweek 87
 
2014 02 03 happyweek 53
2014 02 03 happyweek 532014 02 03 happyweek 53
2014 02 03 happyweek 53
 
2014 08 18 happyweek 81
2014 08 18 happyweek 812014 08 18 happyweek 81
2014 08 18 happyweek 81
 
2015 06 01 happyweek 121
2015 06 01 happyweek 1212015 06 01 happyweek 121
2015 06 01 happyweek 121
 
2014 08 25 happyweek 82
2014 08 25 happyweek 822014 08 25 happyweek 82
2014 08 25 happyweek 82
 
2015 07 20 happyweek 128
2015 07 20 happyweek 1282015 07 20 happyweek 128
2015 07 20 happyweek 128
 
2015 06 29 happyweek 125
2015 06 29 happyweek 1252015 06 29 happyweek 125
2015 06 29 happyweek 125
 
2013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 442013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 44
 

Similar to 2014 12 01 happyweek 95

2014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 562014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 56
Jiří Černák
 
2015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 1182015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 118
Jiří Černák
 
2015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 1322015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 132
Jiří Černák
 
2015 04 27 happyweek 116
2015 04 27 happyweek 1162015 04 27 happyweek 116
2015 04 27 happyweek 116
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
Jiří Černák
 
2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 ppt2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 ppt
Jiří Černák
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 177 - 2016.07.04.
HAPPYWEEK 177 - 2016.07.04.HAPPYWEEK 177 - 2016.07.04.
HAPPYWEEK 177 - 2016.07.04.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
Jiří Černák
 
2014.17.03. happyweek 59
2014.17.03. happyweek 592014.17.03. happyweek 59
2014.17.03. happyweek 59
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 188 - 2016.10.03.
HAPPYWEEK 188 - 2016.10.03.HAPPYWEEK 188 - 2016.10.03.
HAPPYWEEK 188 - 2016.10.03.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
Jiří Černák
 
2014 04 07 happyweek 62
2014 04 07 happyweek 622014 04 07 happyweek 62
2014 04 07 happyweek 62
Jiří Černák
 
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137
Jiří Černák
 
2015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 1412015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 141
Jiří Černák
 
2015.10.19. happyweek 140
2015.10.19. happyweek 1402015.10.19. happyweek 140
2015.10.19. happyweek 140
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
Jiří Černák
 

Similar to 2014 12 01 happyweek 95 (20)

2014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 562014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 56
 
2015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 1182015 05 11 happyweek 118
2015 05 11 happyweek 118
 
2015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 1322015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 132
 
2015 04 27 happyweek 116
2015 04 27 happyweek 1162015 04 27 happyweek 116
2015 04 27 happyweek 116
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
 
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
 
2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 ppt2015 03 16 happyweek 110 ppt
2015 03 16 happyweek 110 ppt
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
 
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
 
HAPPYWEEK 177 - 2016.07.04.
HAPPYWEEK 177 - 2016.07.04.HAPPYWEEK 177 - 2016.07.04.
HAPPYWEEK 177 - 2016.07.04.
 
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
 
2014.17.03. happyweek 59
2014.17.03. happyweek 592014.17.03. happyweek 59
2014.17.03. happyweek 59
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
 
HAPPYWEEK 188 - 2016.10.03.
HAPPYWEEK 188 - 2016.10.03.HAPPYWEEK 188 - 2016.10.03.
HAPPYWEEK 188 - 2016.10.03.
 
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
 
2014 04 07 happyweek 62
2014 04 07 happyweek 622014 04 07 happyweek 62
2014 04 07 happyweek 62
 
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137
 
2015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 1412015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 141
 
2015.10.19. happyweek 140
2015.10.19. happyweek 1402015.10.19. happyweek 140
2015.10.19. happyweek 140
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
 

More from Jiří Černák

Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
Jiří Černák
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
Jiří Černák
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
Jiří Černák
 

More from Jiří Černák (20)

Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
 
HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
 
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
 
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
 

2014 12 01 happyweek 95

 • 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 1.12. 2014 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍČ. 095 www.akademiestesti.webs.com Energie od 22.11. do 20.12. jsou ve znamení vládce měsíce Krysy. O těchto energiích jsme již hovořili v minulém HAPPYWEEKu. Pokud ale využíváte pomoc energií pro svůj život (což byste rozhodně měli), pak byste měli využít v tomto období energii Krysy. Je to energie velmi důležitá a pomůže vám daleko lépe zvládnout celý příští rok. V minulém čísle jsme psali o tom, že tato energie je prvotní Jang energií roku 2015. Nyní se vše rodí, vše začíná. Jangováenergie však nemá žádnou formu. Nelze ji tedy uchopit, ztvárnit ani jinak s ní materiálně pracovat. Není ani myšlenkou a tak ji nemůžete využívat ani pro přemýšlení. Jang je pocit. Jde o pocity, které máte a které pak můžete zformulovat pomocí myšlenek. Ale protože je to čistý Jang, není zatím doba pro to, abyste o věcech přemýšleli. Nyní je doba vhodná pro to, abyste si co nejvíce „procítili“ rok 2015. Jaký má pro vás být? Jak se příští rok chcete cítit. Jaké pocity vám dělají dobře a které naopak špatně. Nepřemýšlejte o konkrétních věcech, co vše chcete příští rok dělat, jak to chcete dělat a čeho chcete dosáhnout. Na to je ještě příliš brzy. Tomu se budete moci věnovat až od 21.12., kdy jangovouKrysu vystřídá ve své vládě jinovýBuvol. K tomu, abyste si mohli nový rok řádně „procítit“ potřebujete klid a dostatek času. I z tohoto důvodu je toto období v zimě, která přináší právě klidové energie a energie plynutí. Pokud tyto energie řádně využijete, vytvoříte si tak krásnou a uvolněnou energii plynutí pro celý příští rok. Nejlepší způsob, jak se jangovýmenergiím Krysy věnovat je forma meditace či rozjímání. Najděte si opravdu každý den alespoň 30 min až jednu hodinu k tomu, kdy se ponoříte do absolutního klidu a budete meditovat či rozjímat nad svými ideálními pocity, kterých chcete příští rok dosáhnout. Jak se chcete příští rok cítit? Jaký cit má převládat? Pokud se této aktivitě budete věnovat opravdu každý den až do 21.12., vytvoříte si opravdu silný pocit, silný Jang, který nabije vaši energii pro celý příští rok. Silný Jang je o aktivní energii, aktivitě. Povede vás kupředu a nahoru k cíli. Bude vás stále nutit k tomu, abyste prožívali ten pocit, který si v tomto období procítíte. Snažte se pokud možno vytvořit jeden silný pocit. Musí to být dominantní pocit, který se pak stává hlavní hnací silou, silným motorem pro všechna vaše konání v roce 2015. Čím více této energie nyní vytvoříte, tím silněji vás povede a o to méně budete muset v roce 2015 vydávat svoji vlastní energii.
 • 2. www.akademiestesti.webs.com Pokud sledujete naše učení, pak víte, že každých 900 let (až 1,000 let) se mění energie mezi západní a východní polokoulí. Každou polokouli v tomto období ovládá buď jangová nebo jinová energie. Jednou za těchto 900 let se tyto energie vymění. K této změně došlo v roce 1864. Jinové (materiální) energie Západu se přesunuly na Východ a z Východu přišly na Západ energie Jangové (duchovní). To je hlavním důvodem, proč stále víc a více se duchovní učení dostává do běžného života lidí v západní civilizaci. Ještě v 80. letech minulého století jste měli možnost kupovat knihy osobního rozvoje zaměřené hlavně na peníze, bohatství, budování podnikání apod. S příchodem třetího milénia se však toto rychle mění. Stále více různí poradci, mentoři a autoři knih prosazují jiné formy osobního růstu – duchovní. Zajímá se o toto téma právě od 80. let minulého století a je opravdu zajímavé sledovat obrovský posun u jednotlivých autorů různých knih. Ti, co ještě před pár lety psali hlavně o hmotných záležitostech, nyní učí lidi meditovat, vnímat své duchovní energie apod. Naopak Východ se nyní koncentruje hlavně na ekonomické záležitosti. Již v 70. letech minulého století zaznamenalo obrovský ekonomický úspěch Japonsko a v USA byly velké a oprávněné obavy, že Japonsko TŘETÍ MILÉNIUM koupí všechny velké americké korporace. A to se i částečně stalo. Z Číny se za posledních pár let stala největší ekonomická síla na světě. V 80. letech minulého století se „zrodili“ tzv. jihovýchodní asijští tygři (Jižní Korea, Singapur a Tchaj wan). Naopak Západní Evropa a USA zažívají velký „duchovní boom“. Důležité je, že je na čem stavět. Minulé tisíciletí vytvořilo v těchto regionech velmi silný ekonomický základ. Ten nyní umožňuje vytvořit na něj duchovní nadstavbu. Duchovno tak již není „obrazem“ chudoby. Naopak, vytváří se silný předpoklad k tomu, aby lidé v tomto regionu žili hojný život na silném ekonomickém základě a začali k němu přidávat vyšší kvality duchovního světa. Díky tomu se dá předpokládat, že duchovní rozvoj v těchto zemích může zaznamenat (a v mnoha aspektech již zaznamenává) velký rozmach. Jedním z důkazů jste i vy, kteří sledujete naše učení, které se zaměřuje právě na zvyšování kvality života prostřednictvím duchovní nadstavby. Duchovní vývoj přispěje k větší kvalitě života s dobrým ekonomickým základem. Je zde předpoklad opravdu Zlatého věku, o kterém jsme psali v minulém čísle. Čím více se budete takto rozvíjet, tím více se zvětší kvalita vašeho života a zvýší se i jeho hojnost.
 • 3. www.akademiestesti.webs.com PROČ SI BEREŠ DVA, KDYŽ TI STAČÍ JEDEN? Velký důraz na ekonomický růst a spotřebu vedl lidi k obrovské nadspotřebě. Všichni lidé ve vyspělém světě mají materiální spotřebu daleko větší, než opravdu potřebují. Je to bohužel výsledek obrovského tlaku na neustálý ekonomický růst a vytváření stále větších zisků. Zisky se tvoří z prodeje a ty zase z větší spotřeby. Čím více lidé spotřebovávají, tím více společnosti bohatnou. Problém však je v tom, že obrovská nadspotřeba a také velké plýtvání (protože ne vše to, co si lidé koupí i spotřebují) vytvořili obrovskou nerovnováhu jak v ekonomice, tak v celé společnosti. Tyto ostré nerovnováhy pak vedou k velmi dramatickým vyrovnáváním prostřednictvím těžkých krizí. Čím větší je nadspotřeba, tím větší ekonomický propad pak zákonitě nastane. Je to zákon ekonomické rovnováhy. Je to neustálý cyklus energií Jin a Jang. Na čím vyšší vrchol se dostanete, tím strmější je pak i pád. Duchovní rozvoj ve vyspělých ekonomikách povede k vytvoření větší rovnováhy. Bude se snižovat spotřeba. Místo velké kvantity levného zboží (a velmi nekvalitního) se bude postupně zájem přesouvat k menšímu množství ale o to s vyšší kvalitou. To povede k celkovému zvýšení kvality života všech lidí. V tom je právě ta ozdravná síla duchovní nadstavby. Lidé si začnou stále více uvědomovat nesmyslnost plýtvání, nákupu nekvalitních věcí. Již dnes se to silně projevuje na trhu potravin. Zde to ale neskončí. Zájem o vyšší kvalitu se projeví i v životním stylu, oblékání, bydlení, auto-průmyslu, zdravotnictví a v dalších odvětvích. Je důležité, aby si toto uvědomovalo stále více lidí, protože tak vznikne velký tlak na výrobce, kteří se kvalitou budou muset zabývat. MÁTE DOMA ZVÍŘATA? Domácí zvířata se v posledních několika desetiletích přesunula z vesnic do měst. Je stále více lidí, kteří mají doma svého miláčka. Někteří lidé jich mají dokonce i několik. Je to kormě jiného i výsledek rozpadů rodin. Stále rostoucí počet tzv. „singles“ přispívá k tomu, že je v domácnostech stále více zvířat. Teplokrevná zvířata (kočky, psi, morčata a jiní chlupáči) mají v sobě jangovou energii. Jsou tak svým způsobem jistým doplňkem aktivní energie. Proto je vhodné, aby domácí zvířata měli lidé, kterým jangová energie chybí. Jsou také vhodná pro lidi, kteří se „topí“ v hlubokých jinových energií, hlavně elementu Vody. Tyto energie jsou často příčinou depresí, ztráty motivace, radosti ze života apod. Domácí zvíře tak může pomoci tyto energie zvrátit. Důležité ale je, abyste si uvědomili, že ve vašem životě je automaticky starost. Cokoliv si do života pořídíte, pořizujete si starost, neboť se o danou věc musíte starat. Pokud se jedná jen o starost, nemá žádný smysl si takové věci pořizovat –a to platí i o zvířatech. Vše, co si pořídíte do života musí přinášet radost. Radost pak musí být větší, než automatická starost. Proto si zvířátka pořizujte jen tehdy, když máte jistotu, že radost z nich bude větší, než povinnost se o ně starat. Důležité také je, že zvířátka si odkrojí část vašeho času. Může se tak stát, že v případě, že máte času málo, mohou se stát zdrojem stresu. Ani v takovém případě není úplně vhodné si zvířátko pořizovat. Zvířata do vašeho života přinesou aktivní energii. Jsou tak svým způsobem pozitivní. Mohou vás „rozhýbat“ a aktivovat vás.
 • 4. www.akademiestesti.webs.com V tom mu umí Vepř dokonale vyhovět. Takže pakliže umíte Hada a Vepře dobře skloubit, mohou si navzájem velmi vyhovovat. Dokonce to mezi nimi dost jiskří. Ale není to vždy jednoduché. V případě, který jste nám poslala jde však o jiné energie. Zde je rozdíl mezi vašimi silně jinovými energiemi a jangovými energiemi partnera. To je velmi příjemné ze začátku. Jste možná jeden pro druhého zajímaví, protože si dodáváte navzájem to, co nemáte. Dlouhodobě to však může vést k rozkolu. Protože jangový partner bude od vás chtít prostor pro jeho Jang a vy naopak pro svůj Jin. Zde musí jít o velmi silné vzájemné porozumění a empatii. Jinak půjdete proti sobě. Drak s Hadem jsou silná dvojka jen v případě, že chtějí spolu spolupracovat. Jinak se Drak bude povyšovat nad Hadem a to Had nesnáší. Ve vašem případě se jedná o dvě poměrně silné individuality. A otázkou je, jak váš Had dokáže partnera přijmout. Had může mít tendenci si partnera „obtočit“, přivlastnit. Ale Drak, Tygr a Opice partnera se tomu mohou vehementně bránit. Zde velmi záleží na tom, co od tohoto vztahu očekáváte. Je-li to rozptýlení, dodání něčeho nového do života, zažít něco nového, jiného, pak by to mohlo fungovat. Pokud však hledáte partnera pro společný život, domov a vytvoření tzv. Gua 2 vztahu (tj. kdy ze dvou vzniká Jedno), pak v tomto případě tomu budete muset oba dát hodně energie a vzájemné empatie (což váš partner nemusí zrovna umět). Co se týče zjištění energie dne narození, pak toto učíme ve svým seminářích, nebo si k tomu můžete koupit knihu od naší učitelky paní Evy Joachimové Cesta bílého jeřába. Tam je výpočet ukázán. Zdá se, že v tomto vztahu byste se mohli vzájemně hodně doplňovat a i si rozumět. Nesmí zde ale dojít k „přivlastňování“ a snaha ovládat toho druhého. Musíte zde jeden druhého velmi respektovat a dávat si vzájemně prostor. PIŠTE ČERNÁKŮMPoradna pro čtenáře HAPPYWEEKu. Své dotazy posílejte na dasa@byu.cza napište: „Dotaz pro poradnu“ Dobrý den, paní Dášo, v 88 hapyweeku jste mi odpověděli, ať hledám partnera pokud možno s elementem vody a ze zvířat s energií vepře.Vodě naprosto rozumím, ale proč vepře, když je v opozici s hadem? Stále na to musím myslet, prosím Vás proto o informaci. Nyní se o mne zajímá muž nar. 17.8.1964 ve 4.30 Drak dřevo-rok opice kov-měsíc tygr dřevo-hodina? Drak s Hadem dobře, ale ostatní elementy tedy partnerství nestabilizují? Z mých dostupných knih mohu zjistit rok, měsíc a hodinu.Jak ale zjistím den narození? Velmi Vám děkuji a přeji vše hezké Hana 7.9.1965 v 7.15 Dobrý den Hanko, děkujeme za váš dotaz. Pro tuto otázku je nutné udělat tz. Korelát, tj. jak na sebe budou vzájemně působit energie vaše a vašeho partnera. To potřebuje poměrně hlubší rozbor a je to spíše na konzultaci. Oba dva potřebujete ve svém životě Vodu. Proto jsme psali, že partner s elementem Vody by mohl být pro vás zdrojem této energie. Proč Vepř, když je naproti Hadovi? Záleží zde na jakém řádku by to bylo. Had a Vepř jsou opravdu odlišné energie, ale hlavně v oblasti intelektu. Každý z nich přemýšlí úplně jinak a tento rozdíl jim může dlouhodobě lézt na nervy. Když však víte, co chce Had a co chce Vepř, dá se s tím velmi dobře pracovat. Pro Hada je Vepř vhodný pro to, že Had má poměrně rád, když se o něj někdo stará a nemá rád hlavně ty „nudné a přízemní“ aktivity. DIKOBRAZ ZEMĚ -) KOHOUT KOV + HAD OHEŇ -( DRAK DŘEVO + DŘEVO -0 DŘEVO + KOV -= KOV - KOHOUT KOV -0 OPICE KOV + DRAK DŘEVO += TYGR DŘEVO +
 • 5. www.akademiestesti.webs.com VÁNOČNÍ MECHECHE HAPPILLIONAIRE Jsme v období, kdy vládnou velmi silné pasivní (neaktivní) energie. Převládá silně energie elementu Vody a ta hasí veškerý oheň jak v každém člověku, tak i v podnikání. Bohužel většina firem využívá zimní období k finišování. To znamená, že místo aby aktivita poklesla a byla minimální, naopak roste. To je pro všechny velmi vyčerpávající. Proto je důležité, aby firmy svým zaměstnancům dodávaly co nejvíce podpory právě energií Ohně. Oheň patří hlavně ke společnosti lidí, k radosti, zábavě, kultuře, vášni, zapálení, oslavám apod. Proto je v období Vánoc tak důležitá společenská aktivita. Jedním způsobem, jak zapálit poměrně silný Oheň v rámci firmy jsou firemní vánoční party a oslavy. Pozor však na to, aby nešlo jen o firemní „rutinní“ povinnost vůči zaměstnancům. Rutina je energie Kovu a ta opět Oheň potlačuje, takže by vám taková akce moc nepřinesla. Oheň chce naopak spontánnost, nadšení a touhu. Přesně tak byste k vánočnímu „veselí“ měli přistupovat. Vánoční akce by se měly konat vždy mimo objekt firmy. Je potřeba opustit místo, které je v předvánočním shonu plné stresu a kde každé místo všem připomíná spousty práce, které je ještě do konce roku čeká. Vánoční party by měla také co nejvíce odpovídat charakteru firmy a tomu, čím se zabývá. Rozhodně se vyhněte tomu, aby akce byla příliš sešněrovaná přesně daným programem vypočítaným na minuty. Co nejvíce prostoru dejte volným zábavám. Pokud máte rádi např. bowling, nesnažte se nějak formovat týmy. Nechte všechny, ať si vytvoří týmy sami a pokud chtějí soutěžit, tak velmi neformálně a spíše pro radost a pro legraci. Využijte vánoční náladu k tomu, abyste svým nejlepším zaměstnancům předali nějaká ocenění. Předání by sice mělo být formální, aby každý vnímal jeho důležitost, ale snažte se do toho vnést zábavu a pobavení, aniž byste snížili hodnotu daného ocenění.
 • 6. www.akademiestesti.webs.com VÁNOČNÍČERNÁK INTERIORDESIGNBlog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com -klikněte ZDESlužby ČERNÁK INTERIORDESIGN si objednejte na dasa@byu.cznebo telefonicky na 602 556 479www.cernakinteriordesign.webs.com, Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com Vánoce jsou jedním znejdůležitějších svátků vroce. Je vnich hodně tradic, rituálů a rodinných zvyklostí. Ty sílu tohoto svátku velmi umocňují a dodávají jim právě tu kouzelnou moc. Bez čeho si stále ještě neumíme ty pravé Vánoce představit je vánoční stromeček. Tato tradice není rozhodně tak stará, jako Vánoce samy, ale i tak trvá již několik století. Zvánočního stromečku se stal velmi silný symbol. Má vsobě hned několik důležitých funkcí: Pod stromečkem je místo pro Betlém –tedy místo pro malého Ježíška. Stromeček svojí bohatou a různorodou výzdobou má za úkol symbolizovat hojnost a bohatost. Pod stromeček se dávají dárky, které tak symbolizují hojnost do budoucna. Svánočním stromečkem se váže mnoho zvyklostí a každá rodina má své vlastní. Jako první věc, kterou musí každá rodina řešit je „kam sním“. Rodiny mají většinou pro svůj stromeček dané místo, kam ho každoročně dávají. U menších bytů je to většinou místo, kam se stromeček vůbec vejde a tak není moc na výběr. Tak jako vše vživotě, i vánoční stromeček má mít vkaždém bytě či domě své dané místo, které mu přísluší. Vzhledem ktomu, že se jedná o symbol hojnosti a bohatosti, měl by být umístěn právě vmístě, které je podle Feng Shui energií bohatství. Toto místo se nachází vtzv. Gua 4 daného interiéru. Gua 4 je místo vlevém vzdáleném rohu při pohledu od vchodu do bytu či domu. Ne každý byt či dům má vGua 4 vhodné místo pro vánoční stromeček. Můžete tam mít např. koupelnu, kuchyňskou linku apod. Vtakovém případě není možné stromeček vGua 4 celého bytu či domu umístit. Pak se tedy musíme rozmyslet, vjakém pokoji chceme stromeček mít. Vtomto pokoji určíme polohu Gua 4 –opět je to vzdálený levý roh při pohledu od vstupu do pokoje. Umístíte-li stromeček vGua 4, musí vypadat opravdu velmi bohatě a hojně. Musí být rozmanitý, ozdoby by měly být zrůzných materiálů i barev. Je lépe mít více menších ozdobiček, než pár velkých. U stromečku by měl být také dostatečný prostor pro „kupu dárků“. Dárky by měly být zabalené vpestrobarevném obalu. Pokud Gua 4 nemáte volné ani vdaném pokoji, pak je důležité se porozhlédnout po místnosti a zjistit, vjakém Gua místnosti máte pro stromeček místo. Každé Gua má však jinou energii a tak stromeček bude umocňovat energii právě daného Gua. Dalším vhodným Gua pro vánoční stromeček je Gua 3, které umocňuje energii rodiny a tradic. Toto Gua je umístěné ve středu levé části místnosti. Zde by stromek měl být ozdoben tradičně. Ideálně byste měli použít ozdoby, které vaše rodina používá již delší dobu. Umístěte ke stromečku také některé tradiční rodinné doplňky, fotky celé rodiny, babiček, dědečků. Ztohoto místa musí plynout energie tradičních Vánoc a rodinných tradic. Dárků zde nemusí být tolik, jako vGua 4. Balení by mělo vypadat tradičně, smotivy Vánoc, které známe zminulosti, nic moderního. Stromeček může být i vGua 7, které podporuje energii budoucnosti. Toto Gua je umístěno zrcadlově proti Gua 3, tj. uprostřed pravé části místnosti. Energie tohoto Gua musí být krásná. Stromeček by zde měl vypadat jako krásný, ozdobný šperk. Mělo by zde být hodně lesku a malých světýlek. Zde musíte dávat velký pozor na detail a ujistit se, že vše ksobě ladí. Dárečky zde musíte pěkně poskládat, musí vypadat úhledně. Ideálním obalem je lesklý zlatý papír. Vánoční stromeček je opravdu velmi silná energie, která má velký vliv na to, jak krásné Vánoce budete mít. Proto místu, přípravě i zdobení věnujte dostatek času i příjemné energie. Snažte se vše dělat vkruhu rodiny. Vánoční rituály mají velkou moc, která dokáže stmelit rodinu dohromady a posílit její energie. STROMEČEK
 • 7. www.akademiestesti.webs.com Padesátá kapitola je velmi významná po kvalitu života. Ukazuje, jak snaha o to mít stále víc, aniž bychom to potřebovali vede k neustálým úskalím, rizikům a ukrajuje je nám stále větší část energie. Dříve tím úskalím byly různé nástrahy života. Dnes touto největší nástrahou je stres a málo odpočinku. Čím více máme, tím více jsme vyčerpaní. A pokud máme víc, než dokážeme zvládnout, pak to jen a jen vyčerpává a žádnou energii nám to do života nepřináší. Naopak ti, kteří žijí svým Astrotypemstále tak využívají jen své talenty v té míře, v jaké jim byly dány do vínku, jsou naplňováni energií. V okamžiku smrti tito lidé umírají naprosto naplnění a spokojení. Smrt pro ně není koncem, ale naopak přechodem do vyšší sféry. Ti, kteří stále jen kupí a hromadí, umírají ve stresu a bázni. Navíc vědí, že spoustu věcí, které je měly naplňovat, jim v životě chyběly. V okamžiku smrti již vědí, že je nikdy nedosáhnou a odcházejí tak prázdní s pocitem, že svůj život propásli. Proto mají strach ze smrti, protože jim neumožní dosáhnout naplnění. Kapitola 51 Taovše plodí, Ctnost vše živí, Realizuje a ztvárňuje vše, Posiluje a dovršuje vše. Proto mezi bytostmi není jediná, Jež by neměla úctu k Taoa vážnost k ctnosti. Úcta k Taoa vážnost ke cti Není nikým přikazována, Vyplývá trvale z jejich přirozenosti. Neboť Taovše plodí, Ctnost vše živí, Dává růst, vychovává a dovršuje, Vede ke zralosti, vyživuje a ochraňuje. Vytvářet –a nevlastnit, Působit –a nezáviset, Být v čele –a neovládat. To je, co nazývám tajemnou ctností. Zde nám Starý Mistr krásně ukazuje základní princip toho, jak máme žít. Taovše tvoří, je ve všem (stejně jako Bůh v křesťanství). Proto, že vše tvoří Tao, nemůže to žádný člověk vlastnit. Ctnost (Te) nám pak říká, jak se máme k tomu, co Taotvoří chovat, jak s tím zacházet. Pokud se ke všemu budeme chovat s cnostní, pak jen tehdy budeme mít ze všeho, co Taovytváří, maximální užitek. Jen tak se vytvořené naplní a dosáhne svého maxima. Pokud však ctnost opomineme, ztratí vše pro nás svoji sílu a bude nás jen oslabovat. Nic z toho, co Taovytváří nevlastníme a nesmíme si to přivlastňovat. Můžeme to jen využívat k vytváření, ale na nic si nemáme činit nárok. Vše na nás působí, ale nemáme na tom být závislí. Máme vše využívat, ale nic neovládat. Všemu vládne Taoa my toho máme jen využívat. TAOTE ŤING
 • 8. www.akademiestesti.webs.com PŘEDPOVĚĎ PRO ČR –ENERGIE V tomto týdnu od 1.12. vládnou spíše klidnější až konzervativní energie. Není tedy vhodné se pouštět do nějakých výrazných plánů či aktivit. Bude lepší, když si vše budete řádně zpracovávat a kontrolovat. V průběhu týdne vás mohou překvapit různé změny, tak se tím nenechte rozhodit. •PONDĚLÍ –NETOPÝR 2-4-8 •Tento týden začne trošku neposednými energiemi. Vše se může rychle měnit. Proto buďte velmi flexibilní a nenechte se rozhodit tím, že je vše jinak. •Jídlo: dnes je velmi vhodný den pro posezení ve dvou. Ideálně v zajímavé restauraci. •ÚTERÝ –KRYSA 1-5-9 •Ideální den pro využití jangovéenergie Krysy. Snaže se vnímat svoji životní cestu v roce 2015 a začněte pracovat se svými pocity, jak jsme o nich psali v tomto čísle. •Jídlo: jídlo by mělo být dnes jednoduché. Nic složitého a hlavně by to mělo být vaše oblíbené jídlo. Žádné experimenty. •STŘEDA –VLAŠTOVKA 9-6-1 •I dnes pokračujte s pocity na příští nový rok. Využijte k tomu dnešní velmi moudré energie. Povídejte si o svých cílech a vizích s někým moudrým, zkušeným. Navštivte svého mentora. •Jídlo: ve středu můžete jídlo využít ke společenské aktivitě. Mělo by jít hlavně o zábavu a dobrou náladu. Proto pozvěte takové lidi, které máte rádi a se kterými je dobrá zábava. •ČTVRTEK –VEPŘ 8-7-2 •Ve čtvrtek se věnujte hojnosti. Neupejpejte se a berte vše plnými doušky. Dnes nesmíte strádat. Je to také vhodný den o požádání či poskytnutí pomoci druhým. •Jídlo: ve čtvrtek byste měli strávit čas na jídlo doma. Můžete vymyslet nějakou novou specialitku. •PÁTEK -DIKOBRAZ 7-8-3 •Dnes budou vládnout poněkud konzervativnější energie. Věnujte se tedy zabezpečení svého domova, své kanceláře a chovejte se tak, „jak se má“. Dnes není vhodný den na novoty. Dobrý den pro pěkný sex. •Jídlo: i když vládnou konzervativní energie, zkuste je vyrovnat něčím zajímavým v jídle. Zkuste nové chutě, nové místo. Ale stejně dobře si můžete nové jídlo vychutnat i doma. •SOBOTA –VLK 6-9-4 •V sobotu si dejte pozor na přetvářku a ani vy to na nikoho raději „nehrajte“. Mohlo by se vám to vymstít. Vše si ověřte a hrajte na jistotu. •Jídlo: dobrý den na společenskou událost. Jděte ven a jídlo dnes považujte za součást zábavy, či společenské události. •NEDĚLE –PES 5-1-5 •V neděli si dejte hlavně své věci do pořádku. Ujistěte se, že máte vše, jak má být a že nic nevybočuje daným pravidlům, či zvyklostem. Vyhněte se dnes nevěře, může to prasknout. •Jídlo: dnešní jídlo by mělo být hlavně o vás. Nesnažte se experimentovat, spolehněte se na své staré dobré chutě.