Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015.10.05. happyweek 138

282 views

Published on

věříte v boha a umíte s touto energií pracovat? máte kvalitní zdroje energie? budoucnost musí přínášet hlavně radost, jak pracovat s lidským "kapitálem", video kurzy akademie štěstí, meditační cvičení, přednášky v Městské knihovně v Praze, interiér: energie podzimu, energie dní na týden od 5.10.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2015.10.05. happyweek 138

 1. 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 5.10.2015 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 138 BUDOUCNOST musí přinášet radost Máte dobré zdroje energie? VĚŘÍTE V BOHA? článek, který jsem možná neměl psát Program přednášek v Městské knihovně ENERGIE DNÍ Týden od 5.10. 2015 NOVINKA Nový Program psychické a fyzické rovnováhy LIDSKÝ KAPITÁL interiér: PODZIM V PLNÉ PARÁDĚ VIDEO KURZY AKADEMIE ŠTĚSTÍ
 2. 2. www.akademiestesti.webs.com Dnes se přesuneme ze čtverce šest do čtverce sedm. Přecházíme tak z pevných pravidel, řádu a vedení do oblasti, která již není tak striktní a „tvrdá“. Čtverec sedm nám říká, jak máme ve svém životě zpracovávat budoucnost. Do budoucnosti patří vše nové, co nám do života teprve uvolnění, spokojenost, příjemnou atmosféru. Proto vše nové, co si chcete do života dát, vám musí přinášet právě tuto energii. Zde jde přede- vším o pocit radosti. Znamená to tedy, že vše nové vám má v životě přinášet radost. Je důležité si uvědomit, že cokoliv nového si pořídíte, bude vyžadovat vaši starost. Musíte se o to starat – ať je to nový dům, nové auto, nový partner, ale např. i děti. Tady musí platit rovnováha mezi starostí a radostí. Tj. vše nové musí přinášet nejméně stejně velkou radost, jako starost. Pokud starost bude větší, než radost, pak vás to nové bude pouze vyčerpávat a nebude vám dávat žádnou energii. Z tohoto pohledu pak toto nové není vhodné pro váš život. Proč si pořizovat něco, co vás bude vyčerpávat? Je přijde. A co nám do života má přijít a co ne, je nastaveno právě energií čtverce sedm. Tato energie vytváří radost, životě tu chybu, že podlehne pokušení, chtíči a do života si pořídí něco, co přináší jen momentální uspokojení a neuvědomují si, že toto nové bude vyžadovat i starost. Tyto nové věci jsou pak zdrojem trápení a problémů v životě. Vysávají z vás mnoho energie a žádnou energii vám nedávají. důležité si uvědomit, že se to netýká pouze hmotných věcí, ale také lidí a činností. Neměli byste tak do svého života pouštět lidi, kteří vám ne- dělají žádnou radost. Také byste se neměli pouštět do takových nových aktivit, při kterých radost nebudete prožívat. Mnoho lidí zde dělá v BUDOUCNOST musí přinášet radost
 3. 3. www.akademiestesti.webs.com MÁTE DOBRÉ ZDROJE ENERGIE? Velké mocnosti vedly a stále vedou těžké boje o dostatečné zdroje energie. Dříve to byla půda, dřevo, uhlí, dnes je to hlavně ropa a jaderná energie. Uvědomují si, že na zdrojích energie jsou životně závislí a nemohou bez nich vůbec existovat. Chtějí-li si tedy zajistit úspěšnou a bohatou budoucnost, musí mít dostatečně bohaté zdroje energie. Otázka zdrojů energie se však netýká pouze států či mocenských skupin, jak se možná na první pohled zdá. Tato otázka je otázkou života a smrti všeho živého, tedy i každého z vás. Lidé si jen zřídka uvědomí, že vše, co v životě dělají, je právě pro to, aby získali energii. Bez ní totiž nelze žít. Zdraví, kvalita života, dlouhověkost, ale i např. krása a mladistvý vzhled závisí jen a pouze na zdrojích vaší energie. Pokud se na vše kolem sebe díváte jen povrchně, bez hlubších souvislostí a hlavně bez souvislosti se zdrojem energie, pak můžete být v životě obklopeni věcmi, lidmi, činnostmi, které vám vůbec žádnou energii nedávají. Základní rozhodování každého z vás o tom, co si chcete pořídit, čeho se naopak zbavit, musí být založeno na jednoduchých otázkách: • dává mi to energii, nebo ubírá? • kolik energie mi to dává? • jakou kvalitu energie mi to dává? Uvědomte si také, že zdrojem vaší energie není jen strava a vzduch (to jsou jen důležité základní zdroje energie). Vše je energie, jen v různých formách. Takže i každá věc ve vašem životě je energie. Každý člověk, se kterým se potkáváte, pracujete, žijete je energie. Díky svému Astrotypu víte, jaké energie vám dělají dobře a které vás naopak vyčerpávají. Jakmile si uvědomíte, co vám ve vašem životě dává dostatek kvalitní energie, pak si tento zdroj ve svém životě co nejvíce posilujte. Naopak vše, co vám energii ubírá, musí z vašeho života jít pryč. Tak, jako se bohatství států a mocností posuzuje právě podle kvality a množství zdrojů energie, tak i vaše osobní bohatství závisí na zdrojích vaší energie. K čemu vám je obrovský dům, když starost o něj vás jen vyčerpává? Proč si pořizovat stovky kusů oblečení, když rozhodování každé ráno o tom, co si vzít na sebe vás vyčerpává? Pokud vám něco nedělá radost a nepřináší vám energii, měli byste to ze svého života vyloučit.
 4. 4. www.akademiestesti.webs.com Když jsem uvažoval o tom, že napíšu následující článek, měl jsem opravdu smíšené pocity. Neměl jsem úplně jasný pocit, že něco takového mohu napsat a podělit se o to se širokou veřejností. Při dokončování tohoto článku mi dokonce spadl počítač a musel jsem ho restartovat. Myslel jsem, že je to jasný signál, že článek psát nemám. Když jsem po restartování soubor otevřel, celý článek tam byl a nebyl vůbec poškozený. Nic z něj nechybělo. Signál, že článek mám přeci jen uveřejnit, ale být si vědom jeho vážnosti a možných důsledků? Možná. A tak vám tento článek předkládám s vědomím, že možná dělám chybu…… JC
 5. 5. www.akademiestesti.webs.com VĚŘÍTE V BOHA? Působení toho, čemu se říká „duchovní energie“ je i po několika tisíci letech zahaleno rouškou tajemství, tajemna až mysticismu. Žádná duchovní škola ani církev nedokázala lidem ukázat, co to duchovní energie je a jak funguje. Často se o ní hovoří v různých metaforách, vypráví se příběhy, pověsti apod. Nikdo ale jakoby nechtěl „natvrdo“ říct, co je. Lidé vnímají duchovní energii již mnoho tisíc let. V dávných dobách bylo poznání lidí velmi omezené a tak není divu, že si působení duchovní energie neuměli racionálně vysvětlit. Proto ji často přisuzovali různým nadpřirozeným bytostem, ze kterých se postupně vyvinuli různí bohové a modly. A protože tehdejší duchovní neuměli logicky vysvětlit o co se jedná, tak jen poukázali na to, že to a to je dílo nějakého boha. Velmi dobře to znáte z řeckých a římských mytologií. Stejným způsobem se duchovní energie vysvětlovala v pohanských kulturách, ale také např. v Indii a mezi Indiány. Jiný přístup se vyvinul ve staré Číně. Před mnoha tisíci lety tam začalo vznikat poznání a učení, kterému dnes říkáme Taoismus. Tento směr zkoumal principy, zákony a působení přírody a jejich vliv na život člověka. Dlouholetým pozorováním zjistili, jak „svět“ (příroda) funguje a jak do toho zapadá člověk. Ten nebyl „vyňat“ z přírody, ale byl vnímán jako její nedílná součást. Taoisté věděli, že vše je „jen“ různá forma jedné energie a že tyto formy na sebe navzájem působí a tím vytváří „vlny“, které způsobují danou životní realitu. Věděli, že se člověk může dané vlně přizpůsobit, tj. naladit se na ni a nechat se jí unášet (být v souladu), nebo může s vlnou bojovat a snažit se jí překonat (nebýt v souladu). A tak nám tu „vládne“ slovo LAD. Energie, na které se umíte naladit, budou ve vašem životě fungovat a pomáhat vám dosáhnout toho, co chcete. Naopak energie, se kterými nejste v souladu a působí na váš život, vás budou jen a jen vyčerpávat a nikam vás neposunou. V Bibli se říká, že vše stvořil Bůh a že to, co stvořil, bylo DOBRÉ. Pokud přijmeme myšlenku, že vše stvořil Bůh svojí energií (v Taoismu říkají, že vše vzniklo z jedné energie), pak ve všem je božská (tedy dobrá) energie. Vědci říkají, že vesmír vznikl z jedné energie ve velikosti pingpongového míčku. Takže také z jedné energie. I muslimové v Islámu říkají, že vše stvořil Alláh – tedy také jedna energie. Zdá se tedy, že o tom, z čeho vše vzniklo není sporu, jen to má jiné názvy. Je- li tedy vše božské, dobré, tak kde se bere to zlé, nedobré? Zde náboženství říkají, že to pochází od Ďábla. Ale stvořil-li Bůh všechno, musel stvořit i Ďábla, tedy zlo. Proč by to ale Bůh dělal, když vše, co stvořil bylo jen dobré? Kde se tedy vzalo zlo? A zde začíná mít věřící první „guláš“ a zmatek. Hned na začátku své víry nerozumí a neumí s ní pracovat. Taoismus říká, že vše vzniklo sice z jedné energie, ale tak, že vše má dva póly, kterým říkají Jin a Jang. Tedy dvě protichůdné energie. Z toho pak můžeme lehce vyvodit, že vše dobré má i opačný pól – to zlé. Vše tedy má svůj opak – den má noc, teplo má zimu, Slunce má Měsíc, muž má ženu, voda má oheň atd. Zde však církve naráží na další problém: je-li dobro a zlo, kdo ví, co je dobré a co špatné? A říkají: „Soudit může jen Bůh.“ Jak ale člověk může od Boha zjistit, co je dobré a co zlé? Tady nám naštěstí církve samy pomáhají a to jak křesťané, tak muslimové. Říkají, že podle Ježíše i Mohameda je Bůh v člověku: Gn 1,26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ I Ježíš říká: „Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás.“ (Jan 15, 4). Je-li Bůh v člověku, pak je zde cesta, jak zjistit, co je dobré a co zlé. Boží energie je energií duchovní, musí tedy sídlit v lidské duši (člověk má tři různé formy energie – tělesnou, mentální, duchovní). Duchovní energie jsou pocity. Ty určují jednání člověka (psali jsme o tom v přechozích číslech HAPPYWEEKu). Když se ptali Mistra Qi Gongu (čchi kung) jestli energie qi (čchi – životní energie) opravdu funguje, odpověděl se šibalským úsměvem: „Když věříte, tak qi funguje.“ Pak se odmlčel a se stejným úsměvem dodal: „A když nevěříte, tak stejně funguje.“
 6. 6. www.akademiestesti.webs.com A jsme u jádra naší otázky: pocit máte dobrý, nebo špatný (často to nazýváme intuicí). A to je způsob, kterým vám Bůh říká, co je dobré a co je špatné. Je ve vás, ve vaší duši, která vytváří vaše pocity a ty ukazují dobré nebo špatné. Pokud v Boha nevěříte, pak ale i vy máte pocity, které vám říkají, co je dobré a co špatné. Jak říkal Mistr Qi Gongu: „Ať věříte, nebo nevěříte, pořád to funguje stejně.“ Zde využijeme učení Taoistů – LAD. Pokud jste s něčím v souladu, tj. vaše energie je v souladu s energií nějaké dané věci, události apod., máte dobrý pocit. To znamená, že tato věc je pro vás dobrá. Pokud nejste v souladu, vaše energie „bojují“ s energií dané věci, pak tato věc pro vás dobrá není. Pak je jen a jen na vás, zda-li danou věc přijmete nebo ne. Pokud přijmete energii, která je s vámi v souladu, pak do vás „vstoupí“ a vám stačí, abyste se nechali touto energií vést. To je to, čemu říkáme „duch“. To je energie zvenčí, kterou přijímáte do své duše. Jste-li např. tzv. týmový hráč, můžete klidně přijmout tzv. týmového ducha a bojovat za svůj tým a bude vám to dělat dobře. Pokud však nemáte týmové energie a přesto přijmete týmového ducha, nebude vám boj za celý tým dělat dobré pocity, budete s tím stále bojovat a tím vás tato energie vyčerpá. Je tedy zřejmé, že máte přijímat jen takové energie, se kterými jsou ty vaše energie (Astrotyp) v souladu. Čím více takové energie přijmete, tím méně musíte vydávat svoji vlastní energii. Tím se naopak vaše energie posiluje, nabíjí. Nyní už možná rozumíte tomu, co znamená, když vám někdo říká: „Následuj svého Boha.“, nebo: „Bůh vám ukáže cestu.“ apod. Když si představíte, že věřících v Boha (ať již křesťanských či muslimských) je asi přes čtyři miliardy, a že by všichni věděli, jak mohou následovat svého Boha, kolik šťastných lidí by bylo na světě…….. Snad se jednou církve toto naučí a povedou své „ovečky“ opravdu tak, aby mohly být šťastné. Kolik lidí dělá věci s jasným pocitem, že jim to nedělá dobře? Ne vše, co je považováno za špatné je špatné pro každého. Ne každý kuřák umírá na rakovinu. Ale kolik z vás si dává cigaretu s jasným pocitem, že vám nedělá dobře? Kolik lidí si dává svoji čtvrtou kávu a jasně cítí, že je to už moc? Většina lidí to cítí, ví to, ale přesto to nerespektuje. Vědomě tak nejdou „cestou boží“, ale proti ní. A když víte, že opakem dobra je zlo, pak je jasné, že si každý zlo způsobuje sám. Někdo tyto pocity vnímá a jen je nerespektuje. Díky úpadku duchovní energie však je stále více těch lidí, kteří toto již ani necítí. Proto je důležité duchovní energii posilovat. Jen tak mohou jít a následovat svého Boha (či intuici, chcete- li). Víte, že vše je „jen“ energie. Ta je vždy spojena s pohybem a ten vytváří frekvenci, vlny. Vše je tedy naladěno na určitou vlnu. Je to obdobné jako u rádia. Když se naladíte na vlnu dané rozhlasové stanice, pak slyšíte její hudbu. Otázkou je, jestli je vám tato hudba příjemná, nebo ne. Když není, tak přeci přeladíte. Nebudete přeci schválně poslouchat hudbu, která vás irituje. Proč tedy tolik lidí přijímá energie na frekvenci, která vysílá to, co jim vadí? Proč jednoduše nepřeladí na tu, která jim je příjemná a dělá jim dobře? Jednoho dne přijde nějaká chytrá hlava s přístrojem, který bude umět měřit frekvence všeho, tedy i lidí. Pak bude jednoduché zjistit co a kdo na jaké „vlně vysílá“. Bude-li to stejná vlna jako vaše, pak můžete tuto věc či člověka do svého života přijmout. Pokud bude na nepříjemné vlně, pak se tomu prostě vyhnete. Zní to jednoduše? Je to jednoduché. Jen se někdo stále snaží těm ostatním vše komplikovat a mást je, dělat to složité a nepochopitelné. Proč? Protože zmatené lidi je lehké ovládat. Jen ti, kteří nevědí, mohou být ovládnuti těmi, kdo vědí. Proto je toto vědění uchováváno již po tisíciletí v tajnosti jen vybraným lidem, kteří díky tomuto vědění mají velkou moc nad ostatními. Až tak jednoduché to je.
 7. 7. www.akademiestesti.webs.com JIŽ TOTO PONDĚLÍ!
 8. 8. www.akademiestesti.webs.com Meditační cvičení pro: • Zlepšení psychické rovnováhy • Uvolnění tělesných i psychických zátěží • Zkvalitnění okysličení mozku • Zlepšení funkce mozku a myšlení • Zkvalitnění okysličení celého těla • Zlepšení kvality pokožky a celkového vzhledu • Celkové uvolnění těla i mysli • Využití přirozeného „samoléčení“ těla • Nastavení omlazujících procesů v těle Program probíhá formou: • dechových cvičení • meditace • relaxačních cvičení Qi Gong (Čchi Kung) Každý čtvrtek od 9:30 do 10:30 od 1.10. 2015 do 11.12., 2015 v PARK HOLIDAY Benice Přihlaste se v Hotelu na tel: 267268111 Nový Program psychické a fyzické rovnováhy Akademie štěstí v PARK HOLIDAY BENICE více na www.facebook.com/akademiestesti Cvičení probíhá ve skupinách max do 15 lidí. Získáte zdarma svůj osobnostní profil, díky kterému poznáte sami sebe, své silné i slabé stránky a charakter své osobnosti. To umožní i individuální přístup ke každému účastníkovi programu. Cvičení jsou velmi jednoduchá a zvládne je každý. Program je zaměřen na postupné zvládání jednotlivých technik cvičení – od základů po pokročilejší. Účastník programu se tak postupně učí zlepšovat ovládání cvičení a po dokončení programu může vše praktikovat zcela sám. Díky tomuto cvičení se naučíte zcela uvolnit své tělo i mysl, ovládat svoji psychiku a nastavit samoléčebné a omlazující procesy v těle. NOV INKA PŘIDEJTE SE K NÁM!
 9. 9. www.akademiestesti.webs.com Lidé jsou v „byznysu“ již po mnoho let největším nákladem pro firmu. Proto také po průmyslové revoluci začali stroje „vyhánět“ lidi od běžících pásů a v dnešní době tak činí počítače, které „vyhání“ lidí od pracovních stolů. Lidská práce je tak nahraditelná ve stále více oborech a činnostech. I přes to je však člověk stále velmi „drahou“ položkou v nákladech společnosti. Tak, jak firmy umí velmi dobře zhodnotit efektivitu a přínos strojů a počítačů pro svoji firmu, měly také umět stejně zhodnotit přínos svých pracovníků. Ale to se stává jen velmi zřídka kdy. Firmy zabývající se tzv. HR (Human Resources – nábor pracovníků) často vybírají na určené pozice lidi, o kterých zdaleka nemají tušení, jak jsou na danou pozici vybaveni svým přirozeným talentem. A přitom právě přirozený talent je základem toho, jak pracovník bude či nebude svoji práci zvládat a jaký přínos pro společnost bude mít. Červené diplomy z vysokých škol a univerzit rozhodně nejsou zárukou kvality daného člověka. Vypovídací schopnost diplomu je velmi omezená. Vlastně vám jen říká, zda- li byl tento člověk dobrý nebo špatný student. Ale tato informace vám rozhodně nebude k užitku s ohledem na to, abyste věděli, jak zájemce o práci bude ve své pozici fungovat. Některé firmy využívají různých psychologických postupů, aby zjistili mentální schopnosti jedince. Některé systémy jsou velmi sofistikované, zpracovávané na různých počítačových programech apod. Kámen úrazu těchto testů je fakt, že jsou závislé na odpovědích zkoumaného jedince. A nikdo neumí říct, zda-li jeho odpovědi odpovídají skutečně realitě. Navíc bylo prokázáno, že každý člověk na otázky stejného testu odpovídá v různých dobách jinak. Tím je tedy průkaznost těchto testů do značné míry oslabena. Pokud však chápete, že vše je „jen“ energie, pak i takový pracovník je „jen“ energie. Ta se zformovala při jeho narození a proto je poměrně snadné typ jeho energie určit. Je-li jeho energie v souladu s energií dané práce, funkce, pak má takový člověk pro danou činnost tzv. přirozený talent. Bude tuto práci vykonávat velmi dobře, rychle, bez větší námahy a tím mu zbude dostatek energie na to, aby do této práce vložil nové nápady, návrhy a postupy. Dojde tak ke zvýšení kvality jeho práce. Pokud však jeho energie nejsou v souladu s jeho prací, bude s ní neustále „bojovat“. Bude procházet konflikty, které mu zaberou hodně času, nebude dostatečně rychlý a jeho práce bude vykazovat hodně chyb. Pokud pracujete s energiemi, měli byste si nechat zpracovat Astrotypy svých zaměstnanců a na základě jejich výsledků vytvořit ideální tým pro vaše podnikání. Nejen, že vám můžeme přesně určit, na jakou pozici je daný pracovník vhodný, ale můžeme vám pomoci sestavit i celý tým, aby se jednotliví pracovníci dobře doplňovali. Konkrétní řešení vám nabídneme po vzájemné konzultaci s vámi. Uvidíte, že vám poznání přirozených silných a slabých stránek vašich zaměstnanců velmi usnadní práci s nimi a jejich práce bude daleko efektivnější. HAPPILLIONAIRE LIDSKÝ KAPITÁL
 10. 10. www.akademiestesti.webs.com Je tu poslední měsíc podzimu. Podzimní energie jsou již velmi silné. Vše se podle nich ladí do nových barev, tvarů. Pokud jste ještě svůj interiér tomuto období nepřizpůsobili, pak je teď opravdu nejvyšší čas. Blog: www.cernakinteriordesign.wordpress.com - klikněte ZDE PODZIM TU JE V PLNÉ PARÁDĚ Říjen je posledním podzimním měsícem. Feng Shui vám radí, že vše máte dělat podle zákona Region/Sezona. To znamená, že i váš interiér by měl být těmto energiím co nejvíce podřízen. Soulad energií vytváří přirozenou harmonii a odstraňuje z vašeho života napětí a konflikty. Harmonie je tak vždy zárukou toho, že vám neslábnou energie. Oslabené energie jsou velmi nebezpečné právě v probíhajícím podzimu a pak ještě více jsou nebezpečné v následující zimě. V tomto období vás nic nechrání a proto musíte pro svoji ochranu a imunitu udělat co nejvíce sami. Prostor – domov, pracovní místo apod. – je jednou z možností, jak ochranu podpořit. Podle Feng Shui patří energie prostoru do Gua 8. Tato energie říká, že vše má být stabilní, vyrovnané, harmonické a pevné. Proto svůj prostor co nejvíce harmonizujte a vytvořte si pocit bezpečí, ochrany a stability. Podzim přináší energie prochládání, takže vytvoření tepla domova je nyní velmi důležité. Na vstupních dveřích by rozhodně neměl chybět symbol podzimu – např. podzimní věnec. Tím dochází k lehkému propojení externích energií s energiemi interiéru. Navíc vládne v říjnu Pes. Ten potřebuje mít řád, pořádek a vše tak, jak má být. Proto podzimní výzdobu opravdu nijak nepodceňujte a vytvořte si doma příjemnou atmosféru odpočinku a pohody.
 11. 11. www.akademiestesti.webs.com Akademie štěstí – balíček 12 video kurzů (cca 30 hodin) 6,490 Kč Ceny kurzů, když je objednáte samostatně: ÚVODNÍ KURZ POZNEJ SÁM SEBE, ŽIJ SVŮJ ŽIVOT 1,000 Kč POVOLÁNÍ – MOJE ŽIVOTNÍ CESTA 700 Kč VIZE – jak si zvolit správnou vizi 700 Kč VZTAHY – vytvořte si šťastný stav 700 Kč RODINA – jak využít sílu šťastné rodiny 700 Kč MINULOST/KOŘENY – naučte se navazovat na již vytvořené 700 Kč DOMOV – vytvořte si šťastný domov 700 Kč ROZMANITOST - jak využít bohatství 700 Kč ZDRAVÍ – naučte se udržovat své zdraví 700 Kč BUDOUCNOST – naučte se vytvářet šťastnou budoucnost 700 Kč POMOC OKOLÍ – nebuďte na nic sami, naučte se delegovat 700 Kč PRAVIDLA – nastavte si pravidla pro šťastný život 700 Kč AKADEMIE ŠTĚSTÍ VIDEO KURZY Poznámka: Samostatné kurzy je nutno objednat vždy s úvodním kurzem, na který další kurzy navazují Popis kurzů najdete na www.akademiestesti.webs.com PORADNA SKYPE KONZULTACE Pokud vás v životě něco trápí, pokud se vám nedaří v podnikání, využijte služeb naší poradny. Formou osobní konzultace přes SKYPE vám pomůžeme věc vyřešit. Můžete si objednat konzultaci osobní, nebo prostřednictvím Skype. Do poradny se objednejte mailem dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479
 12. 12. www.akademiestesti.webs.com Týdnu od 5.10. 2015 budou vládnout velmi zajímavé energie. Hned první den bude vládnout nejsilnější energie vůbec. Pak se pomalu energie začnou zklidňovat, ale v sobotu opět přijde velká síla. Takže se na to pořádně připravte. •PONDĚLÍ – KŮŇ 9-6-1 •Pondělí se rozjede poměrně silným a rázným tempem. Vládnou velmi silné ohnivé energie, tak toho využijte. Vrhněte se do důležité aktivity, kde můžete něco prosadit, dokázat, posunout o značný kus dál. Buďte vidět i slyšet. Ukažte světu, co velkého chcete dosáhnout. Strhněte lidi na svoji stranu. – Jídlo: dnešní jídlo by mělo být společenskou událostí. Využijte ji pro prosazení svých cílů a plánů. Zaujměte ostatní, buďte vášniví a strhující. •ÚTERÝ – JELEN 8-7-2 •I dnešní energie jsou poměrně silné, i když nebudou již tak rozevláté, jako v pondělí. Stále je však vhodná doba pro prezentace, reklamu, PR aktivity, předváděčky apod. Vše však dělejte s rozmyslem a prezentujte fakta a buďte realističtí. – Jídlo: v úterý bude vhodnější jíst v menším prostoru, doma, či menší rodinné restauraci. Jídlo by mělo být spíše zemité, nijak výrazné. •STŘEDA – HAD 7-8-3 •Ideální den na vymyšlení nového nápadu, dalšího kroku. Přemýšlejte a dumejte raději sami. Snažte se své nápady dotáhnout až k dokonalosti. Dnes se vyhýbejte „malým“ lidem a hloupostem. – Jídlo: středeční jídlo by rozhodně mělo být něčím zajímavé, nové či dokonce objevné. Můžete zkoumat různé chutě různých pokrmů. Důležitá bude však i forma stolování. Dobrý den pro luxusní restauraci. •ČTVRTEK – ČERV 6-9-4 •Ve čtvrtek bude lepší moc nevystrkovat hlavu. Nepouštějte se do ničeho komplikovaného a náročného. Držte se při zemi a pravidel. – Jídlo: I když nejsou příliš otevřené energie, může být vhodné tento den strávit čas u společného jídla s přáteli či obchodními partnery. Nesnažte se však zaujmout. Jde jen o příjemné posezení, nic složitého neřešte. •PÁTEK - BEZROHÝ DRAK 5-1-5 •V pátek se držte hlavně faktů, reality. Nespoléhejte tolik na pocity a neověřené informace. Pokud budete mít jistou půdu pod nohama, můžete se pustit i do složitější operace. – Jídlo: dnešní jídlo nijak moc nekomplikujte. Jděte raději na jistotu a zvolte si jídlo, které znáte a které vám chutná. •SOBOTA – DRAK 4-2-6 •Sobota bude přát velkým plánům, vizím, snům. Dnes se rozhodně nedržte při zemi a buďte hodně velkorysí. Bude vládnout hravá až dětská energie. Vhodný den pro společenské hry a zábavu. – Jídlo: v sobotu si dopřejte nějaké velmi rozmanité a zajímavé jídlo. Mělo by zaujmout jak přípravou, tak vzhledem i chutí. •NEDĚLE – JEZEVEC – 3-3-7 •Ideální den pro domácí a rodinnou pohodu. Můžete klidně zůstat doma, nebo navštívit své rodiče. Zavzpomínejte na staré časy, prohlížejte si rodinné fotky. – Jídlo: dnes rozhodně vsaďte na osvědčený rodinný recept, vaše oblíbené jídlo z dětství.

×