SlideShare a Scribd company logo
www.akademiestesti.webs.com
TÝDEN OD 10.10. 2016 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 189
ENERGIE DNÍ Týden od 10.10. 2016
PROČ NEBERU
ANTIDEPRESIVA
TAO =
FÁZE
KUMULACE
A MAXIMA
bydlení:
UDRŽUJTE
POŘÁDEK
KDO ZNÁ
MINULOST,
VIDÍ
BUDOUCNOST
www.akademiestesti.webs.com
Všichni víte, že energie času se pohybují ve spirále. Tj. neustále se opakují (točí se v kruhu či elipse), ale zároveň se
pohybují dopředu (nahoru). Tj. každá „otočka“ v kruhu proběhne o jednu úroveň výš. Takže dochází k neustálému
opakování, ale na jiné úrovni. Známe-li tedy předchozí cykly, dokážeme odhadnout vývoj cyklu následujícího.
Mnoho lidí stále považuje studium historie za něco zbytečného a nudného. Často říkají: „K čemu se učit to, co bylo?
Máme se zajímat o to, co bude.“ Ale zajímat se o to, co bude bez znalostí minulosti, je science fiction. Je to slepé
odhadování bez znalosti faktů a reality. Pokud ale znáte fakta minulosti, uvědomíte si na nich principy fungování
přítomnosti, dokážete si pak poměrně jednoduše odvodit i další vývoj v budoucnosti. Vše v námi známém světě
funguje v návaznostech. Každý nový cyklus vychází z cyklu předchozího. Každý nový člověk v sobě nese geny svých
předků. Nic nové tedy není úplně nové. Můžeme tak říci, že vše nové je to staré s nějakými novými prvky. Ve Feng
Shui známe osu „3-5-7“, kde 3 je minulost, 5 je přítomnost a 7 je budoucnost.
Jasně nám tato osa ukazuje vývoj všech entit – začíná v minulosti, žije v přítomnosti a vyvíjí se do budoucnosti. Ne
nadarmo se říká např. „Jaká matka, taková Katka.“ I když každý z nás se chce v životě osamostatnit, žít bez vlivu
rodičů, v průběhu života zjistíme, jak mnoho společného s nimi máme. A protože se to týká každého člověka, týká se
to tak i celé lidské společnosti. Pokud tedy chcete vědět, jak se lidé a společnost budou vyvíjet v následujících letech,
podívejte se nejprve zpět do minulosti. V různých obdobích naleznete prvky, které jsou stejné, nebo velmi podobné
tomu, co se děje v současnosti. A minulost vám tak také ukáže, jak se tyto prvky vyvíjely tehdy, z čehož lze
odhadnout, jak se vše bude vyvíjet v současnosti a jaká budoucnost nás čeká. Znalci historie, historických souvislostí
apod. tak umí nahlédnout do budoucnosti. Nastudujte historii i vy a budete mít okno do budoucnosti otevřené. Co
myslíte, jaký je z něho výhled? Podívejte se sami.
KDO ZNÁ
MINULOST, VIDÍ
BUDOUCNOST
www.akademiestesti.webs.com
PŘEDNÁŠKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE
12.9. 19:00
Feng shui - životní rovnováha
Životní rovnováha je základním pilířem naplňujícího a šťastného života. Bez této rovnováhy není
možný dlouhodobý úspěch ani štěstí. Jak správně nastavit oblasti života, abyste životní
rovnováhu mohli vybudovat? Každou oblast přiblížíme a ukážeme vám její základní principy.
Přednáší Ing. Jiří Černák.
https://www.mlp.cz/cz/akce/e18103-feng-shui-zivotni-rovnovaha/
19.9. 19:00
Feng shui - poznání sebe sama
Poznání vašeho JÁ je klíčem k nastavení vaší životní rovnováhy. Představíme vám důležitý
nástroj sebepoznání a ukážeme, jak můžete odhalit typ a charakter své osobnosti a jak si vytvořit
svůj vlastní profil. Také se dozvíte, z jakých elementů se vaše osobnost skládá a jak s nimi
pracovat.
Přednáší Ing. Jiří Černák
https://www.mlp.cz/cz/akce/e18104-feng-shui-poznani-sebe-sama/
3.10. 19:00
Feng shui – prostor pro životní rovnováhu
Váš domov je místo, kde trávíte nejvíce času ve svém životě. Možná se to na první pohled
nezdá, ale většina lidí tráví doma více jak polovinu svého života. Proto je kvalita vašeho domova
tak důležitá pro kvalitu vašeho života a vaši životní rovnováhu. Na této přednášce vás naučíme
základní zásady vytvoření kvalitního domova, který může být základem vaší životní rovnováhy a
tím i šťastného života.
Přednáší Ing. Jiří Černák
https://www.mlp.cz/cz/akce/e18438-feng-shui-prostor-pro-zivotni-rovnovahu-ii./
JIŽ
PROBĚHLO
JIŽ
PROBĚHLO
JIŽ
PROBĚHLO
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PŘIŠLI NA
PŘEDNÁŠKY PODÍVAT. DOUFÁME, ŽE
JSTE SI Z NICH ALESPOŇ NĚCO
ODNESLI DO SVÉHO ŽIVOTA A ŽE SE
VÁŠ ŽIVOT ZMĚNÍ K LEPŠÍMU.
TĚŠÍME SE NA VÁS ZASE V LEDNU
2017.
www.akademiestesti.webs.com
TAO – FÁZE
KUMULACE A
MAXIMA
Energie fáze Ohně umožňuje
projevit se v maximální síle. Je
to energie využití maximálního
potenciálu. Díky Ohni tak
můžete v životě prožívat vše na
maximum a vše si opravdu užít
naplno. Je to energie, díky které
z vyrostlé rostlinky začnou pučet
krásné květy. Je to období
života, kdy se kumuluje krása a
atraktivita. Všechna energie
chce ven, ukázat se světu a
zaskvět se v té nejlepší kráse.
Proč? Protože je důležité přežít
a zachovat život i do budoucna.
A proto příroda „vymyslela“
krásu, která láká opačné pohlaví
k tomu, aby mohl vzniknout plod
nového života, nové
budoucnosti. Každá entita je tak
vybavena silnou energií, která
dokáže i na velké vzdálenosti
přilákat partnera pro plození. Je
to energie světla, která nás z
dálky láká a přitahuje. Je to
energie, která vzbuzuje silné
vášně, zaujetí a umožňuje
překonávat hranice. Bez ní není
láska. Síla tohoto světla je tak
velká, že dokáže oslepit a člověk
pak může dělat věci bez
rozmyslu a vnímání reality. Může
nás dokonale zmást, vyvolat v
nás závislost apod. Tím dokáže
tento Oheň člověka spálit a
zničit. Přemíra Ohně je pro život
velmi nebezpečná. Je důležitá
pro život a jeho vznik, ale její
přemíra je smrtelná. Nadbytek
této energie se projevuje v
případech jako jsou např.
srdeční infarkty nebo mozkové
mrtvice. Může zcela ochromit
psychiku člověka, vyvolat
syndrom vyhoření či nervového
zhroucení. Proto s ní musíte
zacházet jako s ohněm: ohřát se,
ale nenechat se spálit. Proto
musíte mít všechny své vášně,
chtíče a touhy pod kontrolou.
Jinak vás mohou zničit.
Pokud chcete ve svém životě
realizovat své sny a vize, bez
Ohně se neobejdete. Jen s ním
dokážete dosáhnout úspěchu,
naplnění a štěstí. Pokud vám
tato energie chybí, je váš život
prázdný, nudný, nic vás netěší,
neprožíváte žádnou radost a
můžete ztratit smysl svého
života. Oheň je pro šťastný život
nezbytný. Zapalujte ho vždy a
všude. Pokud nevzplane, není to
věc či situace, kterou byste se
měli zabývat. Proto dělejte jen
to, co vás skutečně baví,
naplňuje a co vám přináší
radost. To se týká i lidí, se
kterými se stýkáte. Vše, co ve
svém životě máte vám tak musí
dávat určitou dávku Ohně, jinak
to ve vašem životě nemá žádný
smysl.
Jak již víte, vše začíná zrozením, růstem a následným rozvojem. Tím ale vývoj nekončí. Naopak, další fáze je ta
nejúžasnější, nejživější. Přináší vám do života maximum, vrchol a to ve všech podobách, které znáte. Zažehne
váš Oheň.
www.akademiestesti.webs.com
NOVÁ KNIHA
Na leden 2017 pro vás
připravujeme ve
spolupráci s
vydavatelstvím
Euromedia novou knihu
POZNEJ SVÉ PRAVÉ
JÁ
www.akademiestesti.webs.com
Rozhodně vám nebudu radit: přestaňte to hned brát. Bylo by to pravděpodobně ještě horší. Pokud jste se v
této pasti ocitli, je důležité si uvědomit, co vás do ní dostalo. Většina lidí trpí psychickými problémy z toho
důvodu, že tzv. „přetáhli čtyřku“ (moji fengshuisté mi rozumí ). Čtyřka v terminologii Feng Shui označuje
oblast bohatosti a expanze, tj. jakési velikosti a rozsahu našeho života. Zde se kumuluje vše to, co musíte
ve svém životě zvládnout. Máte-li tam toho moc, začnete se vyčerpávat. A protože jsme v éře informací,
komunikace a technologií, je nejvíce zatížen náš mozek a psychika. Svět se rozvíjí rychleji než my. A náš
mozek ani psychika tak nejsou připraveni tuto velkou zátěž zvládat. Tím se dostavují různé stavy jako např.
panická ataka, deprese apod. Pokud tedy svůj „záběr“ (nebo-li čtyřku) rychle nevymezíte a nenastavíte si
jen takovou zátěž, kterou zvládáte, začne váš organismus kolabovat. Jak říká Feng Shui – vymezení nebo
omezení. Nemáte-li svůj život jasně vymezen, začne vás omezovat. A jedním z těchto omezení je právě
oslabená psychika.
Jste-li v této pasti, pak prvním krokem je vyrovnat silnou čtyřku posílením šestky. Ta nám dává do života
pravidla a jasný řád. Patří sem ale také např. duchovní energie. Když jsem já spadl to této pasti, měl jsem
obrovskou touhu a potřebu duchovní energie. Hltal jsem jednu duchovní knihu za druhou. Navštěvoval jsem
různé přednášky a semináře. Doslova jsem během pár let přečetl stovky knížek, seznámil se s učením
všech velkých náboženství. To mi pomohlo uvědomit si můj životní smysl a moji životní cestu. Díky tomu
jsem si pak mohl svůj život jasně a přesně vymezit. A protože jsem před tím kráčel po špatné cestě a
nahromadil jsem si v životě spousty věcí (ale i lidí – i těch hodně blízkých), musel jsem je ze svého života
„odstřihnout“. Nemá cenu si nalhávat, že je to proces velmi bolestivý. Ale jak se říká, musíte nahnilé ovoce
oddělit od toho zdravého, nebo shnije všechno. Energie šestky je přesně k tomu určena. Je to energie
jasného nastavení a vyloučení všeho, co v životě nepotřebujete a co vás již jen vyčerpává. Teprve až toto
uděláte, začne se ve vašem životě opět nastavovat přirozená rovnováha. Tím se začne také postupně
snižovat potřeba léčby a psychofarmak. Ale zdůrazňuji „POSTUPNĚ“. Rychlý řez může v tomto případě být
fatální pro váš život.
S podzimem přichází – jak se říká – „depka období“. To, že počty pacientů v ordinacích psychiatrů rostou nejen v
tomto období, a že spotřeba různých psychofarmak roste obludnou rychlostí, je fakt. Stále více lidí se tak dostává do
pasti a točí se v kruhu. Díky své práci však znám lidi, kterým se podařilo tuto past překonat, nebo do ní vůbec ani
nespadnout. I já sám s ní mám své zkušenosti. A řeknu vám, není o co stát.
PROČ NEBERU
ANTIDEPRESIVAPokud jste psychiatři, pak raději tento článek přeskočte,
nemusel by se vám líbit .
www.akademiestesti.webs.com
NOVÁ
PŘEDNÁŠKA
Více na tato témata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy
1. Poznání sebe sama
2. Životní cesta – kariéra, povolání
3. Vztahy
4. Rodina
5. Vaše minulost a kořeny
6. Bohatství
7. Zdraví
8. Pravidla
9. Nápomocní přátelé
10. Budoucnost
11. Zázemí a domov
12. Vize a sny
PRAVIDLA 12 OBLASTÍ ŽIVOTA
Audio přednášku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.
602 556 479. Cena přednášky je 59 Kč (5 = já, 9 = štěstí).
12
BUDOUCNOST
TYTO
PŘEDNÁŠKY
JSOU JIŽ K
DISPOZICI A
MŮŽETE SI JE
OBJEDNAT
dasa@byu.cz
Vše nové, co si dáváte do života tvoří vaši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že
se o toto nové budete muset starat. Takže vše nové automaticky přináší do vašeho
života starost. Jak si vytvořit budoucnost, aby přinášela více radostí než starostí se
dozvíte v této nové přednášce.
www.akademiestesti.webs.com
Podzimní období je obdobím silné vlády Kovu. Tato energie přináší potřebu řádu, pořádku a pravidel. A protože je
nutné sladit energie prostoru s energií času, je nyní správná doba na to, abyste si nový pořádek vytvořili i u vás doma.
UDRŽUJTE
POŘÁDEK
Kov je určen pro vytváření pravidel, postupů a systému,
které umožňují volné plynutí energie. Toto plynutí pak
zabezpečuje energie Vody, která má volně plynout ke
svému cíli. Voda nás začne ovládat již od listopadu a bude
nám vládnout celou zimu. Takže je nyní nejvyšší čas se na
ni připravit, aby nás zbytečně nevyčerpávala. Využijte
proto poslední měsíc podzimu k tomu, abyste si u vás
doma vytvořili jistý řád a pořádek. Začněte prvním
krokem, kterým je „očista“. Projděte se po svém bytě či
domě, prolezte všechny skříňky a skříně a zbavte se všeho,
co již nepotřebujete, nebo co vám nefunguje. Všechny tyto
věci jsou potenciálním blokem energie. Proto nemají u vás
doma co dělat. Vím, že někteří z vás se velmi neradi loučí
se starými věcmi. Ale vězte, že pokud to včas neuděláte,
nebudete mít pak prostor pro nic nového. A tak vyměňte
své staré boty, kabelky, šaty, bundy za nové…. Nebo těm
novým alespoň udělejte místo.
Energie Kovu je též o čistotě. Je tedy vhodný čas udělat
„očistu“ celého interiéru. Celý prostor se tak uvolní a
pročistí. Nová čerstvá energie tak může naplnit váš byt či
dům a tím i váš život. Energie Vody tak bude moci volně
„vplout“ do vašeho života a připravit vás na nový začátek,
který přijde zase s jarem. Vše má své místo a čas. A to je
pravidlo, které byste měli v tomto měsíci uplatnit i ve svém
interiéru.
Chcete vytvořit prostředí, ve kterém se vám bude skutečně dařit? Navrhneme a
zrealizujeme interiér vašeho domova či pracovního místa na míru vám a vašim současným
potřebám. Kontaktujte nás: dasa@byu.cz nebo 602 556 479
Sledujte nás na: facebook.com/cernakinteriordesign
cernakinteriordesign.wordpress.com
cernakinteriordesign.webs.com
www.akademiestesti.webs.com
Výklad Astrotypu
• Typologie a charakter osobnosti
• Silné a slabé stránky
• Partnerské koreláty – analýza vztahu
Life Coaching
• Nastavení celkové životní rovnováhy
• Nastavení aktuálně důležité oblasti života (kariéra, vztahy, rodina, bohatství, hodnoty a
pravidla, budoucnost, domov, vize-cíle-sny)
Návrh a realizace řešení interiéru domova, kanceláře, obchodu, pracovního místa atd.
Věštba I-Ťing
Objednávky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
www.akademiestesti.webs.com
V tomto týdnu nám budou vládnou spíše
pasivní a klidnější energie. Není tedy čas na
velké činy, riskantní akce či horečnou aktivitu.
Proto se raději více zaměřte na celkový obraz,
podívejte se do svého nitra, zajistěte si své
zázemí apod.
•PONDĚLÍ – KONDOR 7-8-3
•Tento týden začněte trošku s nadhledem.
Podívejte se na svůj život, práci či jiné aktivity ze
široka a snažte se vnímat obraz v celku. Ujistěte
se, že vše má svoji logiku a je zároveň i
realistické.
– Jídlo: v pondělí byste měli ochutnat něco
nového, nebo navštívit novou restauraci.
Můžete ochutnat i nějakou exotickou
kuchyni. Měli byste ale předem vědět, do
čeho jdete .
•ÚTERÝ – BUVOL 6-9-4
•V úterý se můžete zvolna pustit i do velkého
úkolu. Dnes získáte silnou a vytrvalou energii.
Takže vydržte a obrňte se trpělivostí. K cíli možná
dojdete pomalu, ale jistě.
– Jídlo: dnes byste měli jídlo využít k
přátelskému setkání se svými blízkými.
Jídlo tak může být příležitostí pro dobrou
náladu.
•STŘEDA – NETOPÝR 5-1-5
•Středeční energie jsou velmi lehké, ale také
nestálé. Může proto docházet k různým změnám,
nic nemusí být tak, jak bylo původně domluveno
apod. Ale nedělejte si s tím hlavu. Vše špatné je i
pro něco dobré, tak toho využijte. Pokud vám
např. někdo zruší důležitou schůzku, tak si místo
ní užijte třeba dobrou kávu s dortíkem.
– Jídlo: dnešní jídlo by mělo být hlavně velmi
jednoduché a mělo by chutnat hlavně vám.
Dnes s ničím neexperimentujte, stejně by to
asi dopadlo jinak, než jste očekávali.
•ČTVRTEK – KRYSA 4-2-6
•Ve čtvrtek jsou energie velmi „čiperné“. Můžete je
tak využít k zařizování různých věcí, shánění
informací, komunikaci, domlouvání aktivit apod.
– Jídlo: ve čtvrtek si rozhodně užijte
rozmanité a bohaté jídlo. A to jak do chutí,
tak i do barev a různých chodů. Ideální den
pro raut nebo švédský stůl.
•PÁTEK - VLAŠTOVKA 3-3-7
•Páteční energie jsou o moudrosti a zkušenosti.
Proto je využijte k tomu, abyste se poradili s
někým, kdo je v dané věci zkušený a ví víc, než
vy.
– Jídlo: dnešní jídlo musí být hlavně tradiční,
ideálně rodinné. Velmi vhodný den pro
setkání s rodinou kolem rodinného stolu.
•SOBOTA – VEPŘ 2-4-8
•V sobotu vládnou vstřícné a nápomocné energie.
Věnujte se pomoci druhým, charitě apod. Pokud
sami potřebujete pomoc, můžete o ní dnes
požádat.
– Jídlo: dnes byste měli jídlo využít pro
upevnění partnerských vztahů – ať již těch
soukromých, nebo obchodních. Jídlo dnes
bude vhodným prostředkem.
•NEDĚLE – DIKOBRAZ 1-5-9
•Dnes byste si měli užít hlavně své rodiny a tepla
domova. Můžete se tak věnovat své rodině či
partnerovi. Dnešní energie vám také pomohou
ujasnit si životní cestu či kariéru.
– Jídlo: v neděli jídlo zbytečně nekomplikujte,
aby vám nepokazilo příjemnou domácí
atmosféru. Mělo by být spíše jednoduché a
každý by si měl dát to, co mu chutná.

More Related Content

What's hot

HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
Jiří Černák
 
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 1362015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.
HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.
HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.
Jiří Černák
 
2015 07 20 happyweek 128
2015 07 20 happyweek 1282015 07 20 happyweek 128
2015 07 20 happyweek 128
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.
Jiří Černák
 
Ochutnávka kurzu životní rovnováha
Ochutnávka kurzu životní rovnováhaOchutnávka kurzu životní rovnováha
Ochutnávka kurzu životní rovnováha
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
Jiří Černák
 
2014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 562014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 56
Jiří Černák
 
2015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 1172015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 117
Jiří Černák
 

What's hot (20)

HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
 
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
HAPPYWEEK 195 - 2016.11.21.
 
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
HAPPYWEEK 213 - 2017.04.03.
 
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
HAPPYWEEK 214 - 2017.04.10.
 
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
HAPPYWEEK 212 - 2017.03.27.
 
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
HAPPYWEEK 2015 - 2017.04.17.
 
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
HAPPYWEEK 210 - 2017.03.13.
 
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
HAPPYWEEK 211 - 2017.03.20.
 
2015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 1362015 09 21 happyweek 136
2015 09 21 happyweek 136
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
 
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.
 
HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.
HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.
HAPPYWEEK 178 - 2016.07.11.
 
2015 07 20 happyweek 128
2015 07 20 happyweek 1282015 07 20 happyweek 128
2015 07 20 happyweek 128
 
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.
HAPPYWEEK 196 - 2016.11.28.
 
Ochutnávka kurzu životní rovnováha
Ochutnávka kurzu životní rovnováhaOchutnávka kurzu životní rovnováha
Ochutnávka kurzu životní rovnováha
 
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.
HAPPYWEEK 179 - 2016.08.01.
 
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
 
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
 
2014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 562014.02.24. happyweek 56
2014.02.24. happyweek 56
 
2015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 1172015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 117
 

Viewers also liked

PRywatki na Wykładzinie bez krawatów vol. 2 - Cannes Lions 2016
PRywatki na Wykładzinie bez krawatów vol. 2 - Cannes Lions 2016PRywatki na Wykładzinie bez krawatów vol. 2 - Cannes Lions 2016
PRywatki na Wykładzinie bez krawatów vol. 2 - Cannes Lions 2016
Wykładzina - spotkania profesjonalistów komunikacji
 
Authentic Connections in an Online World by Mary Scotton, Leah Hunter & Jessi...
Authentic Connections in an Online World by Mary Scotton, Leah Hunter & Jessi...Authentic Connections in an Online World by Mary Scotton, Leah Hunter & Jessi...
Authentic Connections in an Online World by Mary Scotton, Leah Hunter & Jessi...
Salesforce Admins
 
3 d pie chart circular puzzle with hole in center process 7 stages style 2 po...
3 d pie chart circular puzzle with hole in center process 7 stages style 2 po...3 d pie chart circular puzzle with hole in center process 7 stages style 2 po...
3 d pie chart circular puzzle with hole in center process 7 stages style 2 po...
SlideTeam.net
 
Tarea karla torres
Tarea karla torresTarea karla torres
Tarea karla torres
katopo
 
Project outline
Project outlineProject outline
Project outline
chalkyface
 
periferitos deentrada
periferitos deentradaperiferitos deentrada
periferitos deentrada
jhon pintag
 
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخدوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
Majid Babaie, MBA, PMP
 
power point presentation THE POWER OF SOUND AND IMAGES SAFEGUARDING SONG AND ...
power point presentation THE POWER OF SOUND AND IMAGES SAFEGUARDING SONG AND ...power point presentation THE POWER OF SOUND AND IMAGES SAFEGUARDING SONG AND ...
power point presentation THE POWER OF SOUND AND IMAGES SAFEGUARDING SONG AND ...
victor Nduna
 
Why you should check out the check in
Why you should check out the check inWhy you should check out the check in
Why you should check out the check in
Tijs Vrolix
 
9. Coursera devdataprod 2015
9. Coursera devdataprod 20159. Coursera devdataprod 2015
9. Coursera devdataprod 2015
Pritam Dey
 
Social Media: What Every Australian Retailer Needs to Know
Social Media: What Every Australian Retailer Needs to KnowSocial Media: What Every Australian Retailer Needs to Know
Social Media: What Every Australian Retailer Needs to Know
Sarah Mitchell
 
MyResearch_ad
MyResearch_adMyResearch_ad
MyResearch_ad
Faidon Brotzakis
 
Comics analysis nick fiorentino
Comics analysis nick fiorentinoComics analysis nick fiorentino
Comics analysis nick fiorentino
Westminster MassComm
 
Raspberry Pi + AWS + SoftEtherVPN + RemoteWorks = ?
Raspberry Pi + AWS + SoftEtherVPN + RemoteWorks = ?Raspberry Pi + AWS + SoftEtherVPN + RemoteWorks = ?
Raspberry Pi + AWS + SoftEtherVPN + RemoteWorks = ?
Nobuyuki Matsui
 
Saatchi and saatchibtehrnytejytr
Saatchi and saatchibtehrnytejytrSaatchi and saatchibtehrnytejytr
Saatchi and saatchibtehrnytejytr
vnieuwbtwiugfty
 
The Farm by BBDO, 2014.
The Farm by BBDO, 2014.The Farm by BBDO, 2014.
The Farm by BBDO, 2014.
BBDO
 
DCT based Steganographic Evaluation parameter analysis in Frequency domain by...
DCT based Steganographic Evaluation parameter analysis in Frequency domain by...DCT based Steganographic Evaluation parameter analysis in Frequency domain by...
DCT based Steganographic Evaluation parameter analysis in Frequency domain by...
IOSR Journals
 
Aporte del crae
Aporte del craeAporte del crae
Aporte del crae
Elizabeth Huisa Veria
 
鯖江夕景
鯖江夕景鯖江夕景
鯖江夕景
青島 英和
 

Viewers also liked (20)

PRywatki na Wykładzinie bez krawatów vol. 2 - Cannes Lions 2016
PRywatki na Wykładzinie bez krawatów vol. 2 - Cannes Lions 2016PRywatki na Wykładzinie bez krawatów vol. 2 - Cannes Lions 2016
PRywatki na Wykładzinie bez krawatów vol. 2 - Cannes Lions 2016
 
Authentic Connections in an Online World by Mary Scotton, Leah Hunter & Jessi...
Authentic Connections in an Online World by Mary Scotton, Leah Hunter & Jessi...Authentic Connections in an Online World by Mary Scotton, Leah Hunter & Jessi...
Authentic Connections in an Online World by Mary Scotton, Leah Hunter & Jessi...
 
3 d pie chart circular puzzle with hole in center process 7 stages style 2 po...
3 d pie chart circular puzzle with hole in center process 7 stages style 2 po...3 d pie chart circular puzzle with hole in center process 7 stages style 2 po...
3 d pie chart circular puzzle with hole in center process 7 stages style 2 po...
 
Tarea karla torres
Tarea karla torresTarea karla torres
Tarea karla torres
 
Project outline
Project outlineProject outline
Project outline
 
periferitos deentrada
periferitos deentradaperiferitos deentrada
periferitos deentrada
 
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخدوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
دوطبقه سازی بزرگراه ها , تحقق یک رویاست یا واقعیتی تلخ
 
power point presentation THE POWER OF SOUND AND IMAGES SAFEGUARDING SONG AND ...
power point presentation THE POWER OF SOUND AND IMAGES SAFEGUARDING SONG AND ...power point presentation THE POWER OF SOUND AND IMAGES SAFEGUARDING SONG AND ...
power point presentation THE POWER OF SOUND AND IMAGES SAFEGUARDING SONG AND ...
 
Why you should check out the check in
Why you should check out the check inWhy you should check out the check in
Why you should check out the check in
 
9. Coursera devdataprod 2015
9. Coursera devdataprod 20159. Coursera devdataprod 2015
9. Coursera devdataprod 2015
 
Social Media: What Every Australian Retailer Needs to Know
Social Media: What Every Australian Retailer Needs to KnowSocial Media: What Every Australian Retailer Needs to Know
Social Media: What Every Australian Retailer Needs to Know
 
MyResearch_ad
MyResearch_adMyResearch_ad
MyResearch_ad
 
Comics analysis nick fiorentino
Comics analysis nick fiorentinoComics analysis nick fiorentino
Comics analysis nick fiorentino
 
Raspberry Pi + AWS + SoftEtherVPN + RemoteWorks = ?
Raspberry Pi + AWS + SoftEtherVPN + RemoteWorks = ?Raspberry Pi + AWS + SoftEtherVPN + RemoteWorks = ?
Raspberry Pi + AWS + SoftEtherVPN + RemoteWorks = ?
 
ครูยอด
ครูยอดครูยอด
ครูยอด
 
Saatchi and saatchibtehrnytejytr
Saatchi and saatchibtehrnytejytrSaatchi and saatchibtehrnytejytr
Saatchi and saatchibtehrnytejytr
 
The Farm by BBDO, 2014.
The Farm by BBDO, 2014.The Farm by BBDO, 2014.
The Farm by BBDO, 2014.
 
DCT based Steganographic Evaluation parameter analysis in Frequency domain by...
DCT based Steganographic Evaluation parameter analysis in Frequency domain by...DCT based Steganographic Evaluation parameter analysis in Frequency domain by...
DCT based Steganographic Evaluation parameter analysis in Frequency domain by...
 
Aporte del crae
Aporte del craeAporte del crae
Aporte del crae
 
鯖江夕景
鯖江夕景鯖江夕景
鯖江夕景
 

Similar to HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.

HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
Jiří Černák
 
2014 03 31 happyweek 61
2014 03 31 happyweek 612014 03 31 happyweek 61
2014 03 31 happyweek 61
Jiří Černák
 
2015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 1342015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 134
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
Jiří Černák
 
2015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 1332015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 133
Jiří Černák
 
2015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 1222015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 122
Jiří Černák
 
2014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 832014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 83
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
Jiří Černák
 
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
Jiří Černák
 
2015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 1312015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 131
Jiří Černák
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
Jiří Černák
 
2013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 442013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 44
Jiří Černák
 
2015 02 09 happyweek 105
2015 02 09 happyweek 1052015 02 09 happyweek 105
2015 02 09 happyweek 105
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.
HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.
HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
Jiří Černák
 
2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55
Jiří Černák
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
Jiří Černák
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
Jiří Černák
 

Similar to HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10. (20)

HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
 
2014 03 31 happyweek 61
2014 03 31 happyweek 612014 03 31 happyweek 61
2014 03 31 happyweek 61
 
2015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 1342015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 134
 
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
 
2015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 1332015 08 31 happyweek 133
2015 08 31 happyweek 133
 
2015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 1222015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 122
 
2014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 832014 09 01 happyweek 83
2014 09 01 happyweek 83
 
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
 
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
HAPPYWEEK 184 - 2016.09.05.
 
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137
 
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
 
2015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 1312015 08 17 happyweek 131
2015 08 17 happyweek 131
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
 
2013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 442013.11.18. happyweek 44
2013.11.18. happyweek 44
 
2015 02 09 happyweek 105
2015 02 09 happyweek 1052015 02 09 happyweek 105
2015 02 09 happyweek 105
 
HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.
HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.
HAPPYWEEK 186 - 2016.09.19.
 
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
HAPPYWEEK 174 - 2016.06.13.
 
2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
 

More from Jiří Černák

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
Jiří Černák
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
Jiří Černák
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
Jiří Černák
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
Jiří Černák
 

More from Jiří Černák (16)

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
 
HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
 
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
 

HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.

 • 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 10.10. 2016 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 189 ENERGIE DNÍ Týden od 10.10. 2016 PROČ NEBERU ANTIDEPRESIVA TAO = FÁZE KUMULACE A MAXIMA bydlení: UDRŽUJTE POŘÁDEK KDO ZNÁ MINULOST, VIDÍ BUDOUCNOST
 • 2. www.akademiestesti.webs.com Všichni víte, že energie času se pohybují ve spirále. Tj. neustále se opakují (točí se v kruhu či elipse), ale zároveň se pohybují dopředu (nahoru). Tj. každá „otočka“ v kruhu proběhne o jednu úroveň výš. Takže dochází k neustálému opakování, ale na jiné úrovni. Známe-li tedy předchozí cykly, dokážeme odhadnout vývoj cyklu následujícího. Mnoho lidí stále považuje studium historie za něco zbytečného a nudného. Často říkají: „K čemu se učit to, co bylo? Máme se zajímat o to, co bude.“ Ale zajímat se o to, co bude bez znalostí minulosti, je science fiction. Je to slepé odhadování bez znalosti faktů a reality. Pokud ale znáte fakta minulosti, uvědomíte si na nich principy fungování přítomnosti, dokážete si pak poměrně jednoduše odvodit i další vývoj v budoucnosti. Vše v námi známém světě funguje v návaznostech. Každý nový cyklus vychází z cyklu předchozího. Každý nový člověk v sobě nese geny svých předků. Nic nové tedy není úplně nové. Můžeme tak říci, že vše nové je to staré s nějakými novými prvky. Ve Feng Shui známe osu „3-5-7“, kde 3 je minulost, 5 je přítomnost a 7 je budoucnost. Jasně nám tato osa ukazuje vývoj všech entit – začíná v minulosti, žije v přítomnosti a vyvíjí se do budoucnosti. Ne nadarmo se říká např. „Jaká matka, taková Katka.“ I když každý z nás se chce v životě osamostatnit, žít bez vlivu rodičů, v průběhu života zjistíme, jak mnoho společného s nimi máme. A protože se to týká každého člověka, týká se to tak i celé lidské společnosti. Pokud tedy chcete vědět, jak se lidé a společnost budou vyvíjet v následujících letech, podívejte se nejprve zpět do minulosti. V různých obdobích naleznete prvky, které jsou stejné, nebo velmi podobné tomu, co se děje v současnosti. A minulost vám tak také ukáže, jak se tyto prvky vyvíjely tehdy, z čehož lze odhadnout, jak se vše bude vyvíjet v současnosti a jaká budoucnost nás čeká. Znalci historie, historických souvislostí apod. tak umí nahlédnout do budoucnosti. Nastudujte historii i vy a budete mít okno do budoucnosti otevřené. Co myslíte, jaký je z něho výhled? Podívejte se sami. KDO ZNÁ MINULOST, VIDÍ BUDOUCNOST
 • 3. www.akademiestesti.webs.com PŘEDNÁŠKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V PRAZE 12.9. 19:00 Feng shui - životní rovnováha Životní rovnováha je základním pilířem naplňujícího a šťastného života. Bez této rovnováhy není možný dlouhodobý úspěch ani štěstí. Jak správně nastavit oblasti života, abyste životní rovnováhu mohli vybudovat? Každou oblast přiblížíme a ukážeme vám její základní principy. Přednáší Ing. Jiří Černák. https://www.mlp.cz/cz/akce/e18103-feng-shui-zivotni-rovnovaha/ 19.9. 19:00 Feng shui - poznání sebe sama Poznání vašeho JÁ je klíčem k nastavení vaší životní rovnováhy. Představíme vám důležitý nástroj sebepoznání a ukážeme, jak můžete odhalit typ a charakter své osobnosti a jak si vytvořit svůj vlastní profil. Také se dozvíte, z jakých elementů se vaše osobnost skládá a jak s nimi pracovat. Přednáší Ing. Jiří Černák https://www.mlp.cz/cz/akce/e18104-feng-shui-poznani-sebe-sama/ 3.10. 19:00 Feng shui – prostor pro životní rovnováhu Váš domov je místo, kde trávíte nejvíce času ve svém životě. Možná se to na první pohled nezdá, ale většina lidí tráví doma více jak polovinu svého života. Proto je kvalita vašeho domova tak důležitá pro kvalitu vašeho života a vaši životní rovnováhu. Na této přednášce vás naučíme základní zásady vytvoření kvalitního domova, který může být základem vaší životní rovnováhy a tím i šťastného života. Přednáší Ing. Jiří Černák https://www.mlp.cz/cz/akce/e18438-feng-shui-prostor-pro-zivotni-rovnovahu-ii./ JIŽ PROBĚHLO JIŽ PROBĚHLO JIŽ PROBĚHLO DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PŘIŠLI NA PŘEDNÁŠKY PODÍVAT. DOUFÁME, ŽE JSTE SI Z NICH ALESPOŇ NĚCO ODNESLI DO SVÉHO ŽIVOTA A ŽE SE VÁŠ ŽIVOT ZMĚNÍ K LEPŠÍMU. TĚŠÍME SE NA VÁS ZASE V LEDNU 2017.
 • 4. www.akademiestesti.webs.com TAO – FÁZE KUMULACE A MAXIMA Energie fáze Ohně umožňuje projevit se v maximální síle. Je to energie využití maximálního potenciálu. Díky Ohni tak můžete v životě prožívat vše na maximum a vše si opravdu užít naplno. Je to energie, díky které z vyrostlé rostlinky začnou pučet krásné květy. Je to období života, kdy se kumuluje krása a atraktivita. Všechna energie chce ven, ukázat se světu a zaskvět se v té nejlepší kráse. Proč? Protože je důležité přežít a zachovat život i do budoucna. A proto příroda „vymyslela“ krásu, která láká opačné pohlaví k tomu, aby mohl vzniknout plod nového života, nové budoucnosti. Každá entita je tak vybavena silnou energií, která dokáže i na velké vzdálenosti přilákat partnera pro plození. Je to energie světla, která nás z dálky láká a přitahuje. Je to energie, která vzbuzuje silné vášně, zaujetí a umožňuje překonávat hranice. Bez ní není láska. Síla tohoto světla je tak velká, že dokáže oslepit a člověk pak může dělat věci bez rozmyslu a vnímání reality. Může nás dokonale zmást, vyvolat v nás závislost apod. Tím dokáže tento Oheň člověka spálit a zničit. Přemíra Ohně je pro život velmi nebezpečná. Je důležitá pro život a jeho vznik, ale její přemíra je smrtelná. Nadbytek této energie se projevuje v případech jako jsou např. srdeční infarkty nebo mozkové mrtvice. Může zcela ochromit psychiku člověka, vyvolat syndrom vyhoření či nervového zhroucení. Proto s ní musíte zacházet jako s ohněm: ohřát se, ale nenechat se spálit. Proto musíte mít všechny své vášně, chtíče a touhy pod kontrolou. Jinak vás mohou zničit. Pokud chcete ve svém životě realizovat své sny a vize, bez Ohně se neobejdete. Jen s ním dokážete dosáhnout úspěchu, naplnění a štěstí. Pokud vám tato energie chybí, je váš život prázdný, nudný, nic vás netěší, neprožíváte žádnou radost a můžete ztratit smysl svého života. Oheň je pro šťastný život nezbytný. Zapalujte ho vždy a všude. Pokud nevzplane, není to věc či situace, kterou byste se měli zabývat. Proto dělejte jen to, co vás skutečně baví, naplňuje a co vám přináší radost. To se týká i lidí, se kterými se stýkáte. Vše, co ve svém životě máte vám tak musí dávat určitou dávku Ohně, jinak to ve vašem životě nemá žádný smysl. Jak již víte, vše začíná zrozením, růstem a následným rozvojem. Tím ale vývoj nekončí. Naopak, další fáze je ta nejúžasnější, nejživější. Přináší vám do života maximum, vrchol a to ve všech podobách, které znáte. Zažehne váš Oheň.
 • 5. www.akademiestesti.webs.com NOVÁ KNIHA Na leden 2017 pro vás připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Euromedia novou knihu POZNEJ SVÉ PRAVÉ JÁ
 • 6. www.akademiestesti.webs.com Rozhodně vám nebudu radit: přestaňte to hned brát. Bylo by to pravděpodobně ještě horší. Pokud jste se v této pasti ocitli, je důležité si uvědomit, co vás do ní dostalo. Většina lidí trpí psychickými problémy z toho důvodu, že tzv. „přetáhli čtyřku“ (moji fengshuisté mi rozumí ). Čtyřka v terminologii Feng Shui označuje oblast bohatosti a expanze, tj. jakési velikosti a rozsahu našeho života. Zde se kumuluje vše to, co musíte ve svém životě zvládnout. Máte-li tam toho moc, začnete se vyčerpávat. A protože jsme v éře informací, komunikace a technologií, je nejvíce zatížen náš mozek a psychika. Svět se rozvíjí rychleji než my. A náš mozek ani psychika tak nejsou připraveni tuto velkou zátěž zvládat. Tím se dostavují různé stavy jako např. panická ataka, deprese apod. Pokud tedy svůj „záběr“ (nebo-li čtyřku) rychle nevymezíte a nenastavíte si jen takovou zátěž, kterou zvládáte, začne váš organismus kolabovat. Jak říká Feng Shui – vymezení nebo omezení. Nemáte-li svůj život jasně vymezen, začne vás omezovat. A jedním z těchto omezení je právě oslabená psychika. Jste-li v této pasti, pak prvním krokem je vyrovnat silnou čtyřku posílením šestky. Ta nám dává do života pravidla a jasný řád. Patří sem ale také např. duchovní energie. Když jsem já spadl to této pasti, měl jsem obrovskou touhu a potřebu duchovní energie. Hltal jsem jednu duchovní knihu za druhou. Navštěvoval jsem různé přednášky a semináře. Doslova jsem během pár let přečetl stovky knížek, seznámil se s učením všech velkých náboženství. To mi pomohlo uvědomit si můj životní smysl a moji životní cestu. Díky tomu jsem si pak mohl svůj život jasně a přesně vymezit. A protože jsem před tím kráčel po špatné cestě a nahromadil jsem si v životě spousty věcí (ale i lidí – i těch hodně blízkých), musel jsem je ze svého života „odstřihnout“. Nemá cenu si nalhávat, že je to proces velmi bolestivý. Ale jak se říká, musíte nahnilé ovoce oddělit od toho zdravého, nebo shnije všechno. Energie šestky je přesně k tomu určena. Je to energie jasného nastavení a vyloučení všeho, co v životě nepotřebujete a co vás již jen vyčerpává. Teprve až toto uděláte, začne se ve vašem životě opět nastavovat přirozená rovnováha. Tím se začne také postupně snižovat potřeba léčby a psychofarmak. Ale zdůrazňuji „POSTUPNĚ“. Rychlý řez může v tomto případě být fatální pro váš život. S podzimem přichází – jak se říká – „depka období“. To, že počty pacientů v ordinacích psychiatrů rostou nejen v tomto období, a že spotřeba různých psychofarmak roste obludnou rychlostí, je fakt. Stále více lidí se tak dostává do pasti a točí se v kruhu. Díky své práci však znám lidi, kterým se podařilo tuto past překonat, nebo do ní vůbec ani nespadnout. I já sám s ní mám své zkušenosti. A řeknu vám, není o co stát. PROČ NEBERU ANTIDEPRESIVAPokud jste psychiatři, pak raději tento článek přeskočte, nemusel by se vám líbit .
 • 7. www.akademiestesti.webs.com NOVÁ PŘEDNÁŠKA Více na tato témata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy 1. Poznání sebe sama 2. Životní cesta – kariéra, povolání 3. Vztahy 4. Rodina 5. Vaše minulost a kořeny 6. Bohatství 7. Zdraví 8. Pravidla 9. Nápomocní přátelé 10. Budoucnost 11. Zázemí a domov 12. Vize a sny PRAVIDLA 12 OBLASTÍ ŽIVOTA Audio přednášku si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479. Cena přednášky je 59 Kč (5 = já, 9 = štěstí). 12 BUDOUCNOST TYTO PŘEDNÁŠKY JSOU JIŽ K DISPOZICI A MŮŽETE SI JE OBJEDNAT dasa@byu.cz Vše nové, co si dáváte do života tvoří vaši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že se o toto nové budete muset starat. Takže vše nové automaticky přináší do vašeho života starost. Jak si vytvořit budoucnost, aby přinášela více radostí než starostí se dozvíte v této nové přednášce.
 • 8. www.akademiestesti.webs.com Podzimní období je obdobím silné vlády Kovu. Tato energie přináší potřebu řádu, pořádku a pravidel. A protože je nutné sladit energie prostoru s energií času, je nyní správná doba na to, abyste si nový pořádek vytvořili i u vás doma. UDRŽUJTE POŘÁDEK Kov je určen pro vytváření pravidel, postupů a systému, které umožňují volné plynutí energie. Toto plynutí pak zabezpečuje energie Vody, která má volně plynout ke svému cíli. Voda nás začne ovládat již od listopadu a bude nám vládnout celou zimu. Takže je nyní nejvyšší čas se na ni připravit, aby nás zbytečně nevyčerpávala. Využijte proto poslední měsíc podzimu k tomu, abyste si u vás doma vytvořili jistý řád a pořádek. Začněte prvním krokem, kterým je „očista“. Projděte se po svém bytě či domě, prolezte všechny skříňky a skříně a zbavte se všeho, co již nepotřebujete, nebo co vám nefunguje. Všechny tyto věci jsou potenciálním blokem energie. Proto nemají u vás doma co dělat. Vím, že někteří z vás se velmi neradi loučí se starými věcmi. Ale vězte, že pokud to včas neuděláte, nebudete mít pak prostor pro nic nového. A tak vyměňte své staré boty, kabelky, šaty, bundy za nové…. Nebo těm novým alespoň udělejte místo. Energie Kovu je též o čistotě. Je tedy vhodný čas udělat „očistu“ celého interiéru. Celý prostor se tak uvolní a pročistí. Nová čerstvá energie tak může naplnit váš byt či dům a tím i váš život. Energie Vody tak bude moci volně „vplout“ do vašeho života a připravit vás na nový začátek, který přijde zase s jarem. Vše má své místo a čas. A to je pravidlo, které byste měli v tomto měsíci uplatnit i ve svém interiéru. Chcete vytvořit prostředí, ve kterém se vám bude skutečně dařit? Navrhneme a zrealizujeme interiér vašeho domova či pracovního místa na míru vám a vašim současným potřebám. Kontaktujte nás: dasa@byu.cz nebo 602 556 479 Sledujte nás na: facebook.com/cernakinteriordesign cernakinteriordesign.wordpress.com cernakinteriordesign.webs.com
 • 9. www.akademiestesti.webs.com Výklad Astrotypu • Typologie a charakter osobnosti • Silné a slabé stránky • Partnerské koreláty – analýza vztahu Life Coaching • Nastavení celkové životní rovnováhy • Nastavení aktuálně důležité oblasti života (kariéra, vztahy, rodina, bohatství, hodnoty a pravidla, budoucnost, domov, vize-cíle-sny) Návrh a realizace řešení interiéru domova, kanceláře, obchodu, pracovního místa atd. Věštba I-Ťing Objednávky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
 • 10. www.akademiestesti.webs.com V tomto týdnu nám budou vládnou spíše pasivní a klidnější energie. Není tedy čas na velké činy, riskantní akce či horečnou aktivitu. Proto se raději více zaměřte na celkový obraz, podívejte se do svého nitra, zajistěte si své zázemí apod. •PONDĚLÍ – KONDOR 7-8-3 •Tento týden začněte trošku s nadhledem. Podívejte se na svůj život, práci či jiné aktivity ze široka a snažte se vnímat obraz v celku. Ujistěte se, že vše má svoji logiku a je zároveň i realistické. – Jídlo: v pondělí byste měli ochutnat něco nového, nebo navštívit novou restauraci. Můžete ochutnat i nějakou exotickou kuchyni. Měli byste ale předem vědět, do čeho jdete . •ÚTERÝ – BUVOL 6-9-4 •V úterý se můžete zvolna pustit i do velkého úkolu. Dnes získáte silnou a vytrvalou energii. Takže vydržte a obrňte se trpělivostí. K cíli možná dojdete pomalu, ale jistě. – Jídlo: dnes byste měli jídlo využít k přátelskému setkání se svými blízkými. Jídlo tak může být příležitostí pro dobrou náladu. •STŘEDA – NETOPÝR 5-1-5 •Středeční energie jsou velmi lehké, ale také nestálé. Může proto docházet k různým změnám, nic nemusí být tak, jak bylo původně domluveno apod. Ale nedělejte si s tím hlavu. Vše špatné je i pro něco dobré, tak toho využijte. Pokud vám např. někdo zruší důležitou schůzku, tak si místo ní užijte třeba dobrou kávu s dortíkem. – Jídlo: dnešní jídlo by mělo být hlavně velmi jednoduché a mělo by chutnat hlavně vám. Dnes s ničím neexperimentujte, stejně by to asi dopadlo jinak, než jste očekávali. •ČTVRTEK – KRYSA 4-2-6 •Ve čtvrtek jsou energie velmi „čiperné“. Můžete je tak využít k zařizování různých věcí, shánění informací, komunikaci, domlouvání aktivit apod. – Jídlo: ve čtvrtek si rozhodně užijte rozmanité a bohaté jídlo. A to jak do chutí, tak i do barev a různých chodů. Ideální den pro raut nebo švédský stůl. •PÁTEK - VLAŠTOVKA 3-3-7 •Páteční energie jsou o moudrosti a zkušenosti. Proto je využijte k tomu, abyste se poradili s někým, kdo je v dané věci zkušený a ví víc, než vy. – Jídlo: dnešní jídlo musí být hlavně tradiční, ideálně rodinné. Velmi vhodný den pro setkání s rodinou kolem rodinného stolu. •SOBOTA – VEPŘ 2-4-8 •V sobotu vládnou vstřícné a nápomocné energie. Věnujte se pomoci druhým, charitě apod. Pokud sami potřebujete pomoc, můžete o ní dnes požádat. – Jídlo: dnes byste měli jídlo využít pro upevnění partnerských vztahů – ať již těch soukromých, nebo obchodních. Jídlo dnes bude vhodným prostředkem. •NEDĚLE – DIKOBRAZ 1-5-9 •Dnes byste si měli užít hlavně své rodiny a tepla domova. Můžete se tak věnovat své rodině či partnerovi. Dnešní energie vám také pomohou ujasnit si životní cestu či kariéru. – Jídlo: v neděli jídlo zbytečně nekomplikujte, aby vám nepokazilo příjemnou domácí atmosféru. Mělo by být spíše jednoduché a každý by si měl dát to, co mu chutná.