SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
www.akademiestesti.webs.com
TÝDEN OD 6.3. 2017 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 209
ENERGIE DNÍ
Týden od 6.3. 2017
bydlení:
JARNÍ ÚKLID
JARNÍ
NEMOCI
PROČ DNES
VŠICHNI
CHTĚJÍ
HLAVNĚ
ŠTĚSTÍ
KOMENTÁŘE
ČTENÁŘŮ
www.akademiestesti.webs.com
PŘOČ DNES
VŠICHNI CHTĚJÍ
HLAVNĚ ŠTĚSTÍ?
Když jsme se před 10 lety začali zabývat tématem štěstí a šťastného života, bylo štěstí považováno za něco
nereálného, abstraktního. Již v té době jsme ale silně cítili, že dochází k výrazné změně. Chápalo to ale jen
velmi málo lidí. Ve firmách se nám jen vysmívali a instituce tomu nevěnovaly žádnou pozornost. Po deseti
letech je ale všechno jinak. Štěstí se stalo celosvětovým fenoménem.
Dlouhá staletí jsme žili v
materiálním světě. Krásnou
„hymnou“ této etapy naší civilizace
je píseň od Madonny „I am
material girl“ (jsem materialistická
holka). Svět se postupně vyvíjel z
období bídy a nedostatku do
dnešní doby obrovského
nadbytku. Ale ti, kteří využívají
učení o energiích vědí, že
základní energie Jin a Jang se
stále proměňují a vyvíjejí v
cyklech. Jak se říká: jednou dole,
jednou nahoře. Do roku 1864
vládly naší civilizaci (na Západní
polokouli) silné Jinové energie –
tedy hmota, materiální svět. Proto
se civilizace zajímala hlavně o
materiální blahobyt a duchovní
svět se pomalu vytrácel. Dnes
jsme v době, kdy začínají naopak
postupně sílit Jangové energie,
tedy duchovní, a materiální budou
stále více na ústupu.
Lidé si začínají více všímat kvality,
než kvantity. Budou více dávat
důraz na duchovní a morální
hodnoty, než na materiální
zabezpečení. A právě proto
přichází na svět otázka štěstí. Lidé
si začínají uvědomovat, že
materiální svět je sice fajn, ale
nestačí. Víme, že pět aut nám
nepřinese více štěstí, než dvě
auta. Přicházíme pomalu na to, že
stres, velká únava a vyčerpání
přichází právě díky přebytku. Čím
více toho máme, tím více věcí,
aktivit a majetku nás vyčerpává.
Otázkou štěstí se tak již
nezabývají lidé, kteří se věnují
duchovnímu životu. Štěstí velmi
silně studují i velké korporace jako
je např. Virgin. Velké university
provádějí řadu výzkumů na téma
štěstí. A všichni zjišťují, že právě
štěstí je velkým fenoménem, který
bude posouvat lidstvo na vyšší
úroveň v budoucnosti. Štěstí se
tak stává novou důležitou
hodnotou lidského života. Je to
nový a velmi silný trend. Štěstí a
jeho úroveň bude hlavním
kritériem úspěchu. Nebudeme již
měřit svůj úspěch penězi,
majetkem a mocí ve společnosti.
Budeme vše měřit mírou štěstí,
které prožíváme. Štětí stojí na
třech základních pilířích, které
vyučujeme v naší Akademii štěstí:
rovnováha, růst a naplnění.
Rovnováha je základem pro
přirozený růst (tedy růst, který vás
nevyčerpává) a umožňuje
dosáhnout naplnění. To vše se
můžete naučit: poznat sami sebe
(svůj osobní Astrotyp), nastavit si
základní životní rovnováhu (všech
základních oblastí života) a
nastavit si svoji životní cestu
vedoucí k vaší životní vizi, k vašim
cílům a snům. To je nový trend
moderní civilizace.
www.akademiestesti.webs.com
Výklad Astrotypu
• Typologie a charakter osobnosti
• Silné a slabé stránky
• Partnerské koreláty – analýza vztahu
Life Coaching
• Nastavení celkové životní rovnováhy
• Nastavení aktuálně důležité oblasti života (kariéra, vztahy, rodina, bohatství, hodnoty a
pravidla, budoucnost, domov, vize-cíle-sny)
Návrh a realizace řešení interiéru domova, kanceláře, obchodu, pracovního místa atd.
Věštba I-Ťing
Objednávky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
www.akademiestesti.webs.com
Stále mnoho lidí věří tomu, že život s nimi zatočil. Že příčinou jejich neštěstí a neúspěchu jsou ostatní lidé,
podmínky, do kterých se narodili, různé instituce atd. Nechávají situace, ve kterých se nacházejí, ovládat jejich
životy. Ale je tomu skutečně tak? Ovládají váš život vnější okolnosti? Rozhodně ne.
JAK SI MÁTE
SPRÁVNĚ ŘÍDIT SVŮJ
ŽIVOT?
Jack Canfield, jeden z největších současných koučů a
konzultantů (také autor několika světových bestsellerů
podle New York Times), hovoří o velmi jednoduché
rovnici:
S + R = V
• S = situace
• R = reakce na situaci
• V = výsledek
Tato rovnice říká, že každý člověk prochází nějakou
situací. Na tuto situaci reaguje a tím vytváří daný
výsledek. Matematicky řečeno (omlouvám se všem, co
nemají rádi matematiku) je situace konstantou (tedy
neměnnou) a vaše reakce je pak proměnou (můžete na
danou situaci reagovat různě). Je-li situace konstantou,
není možné ji měnit. Naopak, je-li reakce proměnnou,
měnit ji můžete. A to je případ, kdy máte na vybranou.
Zde dochází k vašemu vlastnímu rozhodnutí: jak
budete na danou (neměnnou) situaci reagovat. Vaše
reakce pak vede k výsledku. Dá-li vám někdo sto tisíc
korun, je to situace, na kterou budete reagovat. Když
si za tyto peníze koupíte nové oblečení, je to vámi
zvolená reakce a výsledkem je, že máte skříň plnou
nových věcí. Na stejných sto tisíc však můžete
reagovat také tak, že je investujete. Výsledkem pak
může být např. zisk dvacet tisíc. Stejná situace, různé
reakce, rozdílný výsledek.
Pro váš život je tedy velmi důležité si uvědomit, že to
jsou vaše reakce, vaše rozhodnutí, které vedou k
finálnímu výsledku. Nemá cenu si stěžovat na situaci.
Tu nezměníte. Ale umíte změnit její vliv na váš život a
to tím, jak na tuto situaci budete reagovat. Můžete ji
využít, nebo také propásnout. Úspěšní lidé vidí v
každé situaci příležitost k něčemu. Hledají, jak jim
daná věc může pomoci dosáhnout toho, co chtějí. A
protože víte, že vše je Jin i Jang, je jen na vás, kterou z
těchto dvou energií využijete. Někdy se vám bude více
hodit jinová energie, v jiném případě naopak ta
jangová. Pokud víte, co chcete, jaký je váš cíl, čeho
chcete dosáhnout, pak také víte, co potřebujete k tomu,
abyste se k cíli dostali. A to ovlivňuje vaše
rozhodování, váš výběr, vaší reakci na danou situaci.
Pokud ale nemáte žádný sen, vizi nebo cíl, pak v
žádné situaci nebudete vědět, jak se zachovat. Protože
nevíte, co potřebujete. Tím si ale vytváříte život, ve
kterém se v každé situaci začnete „plácat“, protože
nebudete vědět, jak ji řešit. Za to však nikdy nemůže ta
situace sama. Opět za to můžete jen vy sami, protože
vy nevíte, co potřebujete a proto také nevíte, jak se
máte zachovat. I žádná reakce je reakce. A právě vaše
reakce je to, co ovlivní konečný výsledek.
Zapamatujte si dobře tuto rovnici: S + R = V. Díky ní
budete dosahovat takových výsledků, které potřebujete
k dosažení svého cíle.
www.akademiestesti.webs.com
NOVÁ KNIHA
ODHALTE SVÉ PRAVÉ JÁ
Nová kniha Čínské horoskopy – ODHALTE
SVÉ PRAVÉ JÁ je určena všem, kteří chtějí
prožít naplněný, úspěšný a šťastný život. Díky
této knize nejenže poznáte své pravé JÁ, ale
také své silné stránky, které máte v životě
nejvíce využívat a rozvíjet. Poznáte svůj
přirozený talent. Dozvíte se ale také, jaké jsou
vaše slabé stránky, které vám život zbytečně
komplikují a čemu se tedy raději vyhýbat. Navíc
se dozvíte, jak si nastavit své vztahy, kariéru,
bohatství……
Kniha je napsána tak, aby byla vaším
celoživotním průvodcem. Můžete s ní pracovat
každý den. Poradí vám, jak nakládat s různými
situacemi, jak řešit problémy či využívat
příležitosti, jak jednat s lidmi ve vašem okolí.
Charakter knihy vám navíc pomůže poznat
pravé JÁ svých blízkých, partnerů, dětí, kolegů,
nadřízených atd. Pomůže vám pochopit jejich
jednání a chování. Budete umět s nimi jednat
tak, aby vaše vztahy byly pro vás příznivé.
Budete vědět, co je motivuje, čím je potěšit a
naopak, čím si je můžete zbytečně znepřátelit.
Kniha ODHALTE SVÉ PRAVÉ JÁ vám
rozhodně usnadní život, který vám tak začne
přinášet naplnění a radost. Velmi rychle
pochopíte mnohé souvislosti ve svém životě a
ve vztazích s druhými lidmi.
Knihu můžete koupit ve všech velkých knihkupectvích, e-shopech
nebo např. zde: http://neoluxor.cz/beletrie/cinske-horoskopy--256615/
www.akademiestesti.webs.com
Ano, je to tak. Jaro je tady. Přichází díky velmi
silným, razantním až agresivním energiím. Jaro
je začátek nového života. A každý nový život
přichází na svět jen díky tomu, že si umí cestu
na světlo prorazit. Průrazné energie jara tak
umožní slabým a křehkým sněženkám, aby si
prorazily cestu tvrdou hlínou, pupenům stromů,
aby prorazily obal větviček atd. Bez této
agresivity by nový život nevznikl. Až potud je
tedy agresivity jara velmi pozitivní a jsme za ni
rádi. Ale každá strana má své dvě strany. Tak,
jako agresivní energie umí život dát, dokáže ho i
vzít (nebo velmi oslabit). Jak víte, energie jara
patří k fázi Dřevo a k ní patří energie větru. A o
větru zase víte, že na základě Klasické čínské
medicíny (ze které vychází Tradiční čínská
medicína), že je tzv. „nositelem tisícero nemocí“
(tisícero znamená všech). A protože je jaro
obdobím (nebo-li fází) větru, je třeba se před ním
velmi dobře chránit. Tak, jako umí díky
razantním energiím Dřeva vzniknout nový život,
umí si i vítr prorazit cestu do vašeho těla a vnést
do něj různé viry apod. Proto je také jaro
obdobím velkých epidemií (stačí se podívat na
letošní ptačí chřipku).
I když vás slunce láká, abyste sundali své šály,
bundy a svetry a jen tak v tričku či blůze čerpali
jeho krásné teplé paprsky, nedělejte to. Tělo je
po dlouhé zimě poměrně oslabené. Navíc se
díky jaru otevírá a tím oslabuje svoji
obranyschopnost. Tím, že své tělo přestanete
chránit oblečením, zvyšujete riziko toho, že vás
„napadne“ vítr, prorazí si lehce cestu skrze
oslabenou imunitu dovnitř a vnese vám do těla
škodlivé látky, které způsobí nemoc. Takže i
když „jaro volá“, nenechte se ošálit. Dále noste
teplé oblečení a hlavně šály a šátky. Vítr nejlépe
proniká právě vaší šíjí a krk je tou cestou, kudy
vstoupí do těla. Na skutečné teplo si musíte ještě
pár týdnů počkat.
JARNÍ
NEMOCI
Jaro je krásné. A to z mnoha důvodů. Dny se začínají prodlužovat. Vstáváme již do světla a to je velmi
příjemné. Slunce více svítí a dokonce i začíná hřát. Život se probouzí k životu. Po dlouhé a ospalé zimě
přichází opět život a aktivita. Chce se nám žít.
www.akademiestesti.webs.com
Více na tato témata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy
1. Poznání sebe sama
2. Životní cesta – kariéra, povolání
3. Vztahy
4. Rodina
5. Vaše minulost a kořeny
6. Bohatství
7. Zdraví
8. Pravidla
9. Nápomocní přátelé
10. Budoucnost
11. Zázemí a domov
12. Vize a sny
PRAVIDLA 12 OBLASTÍ ŽIVOTA
Audio přednášky si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel.
602 556 479. Cena přednášky je 59 Kč (5 = já, 9 = štěstí).
12
POSLOUCHEJTE
V KLIDU
A UČTE SE
www.akademiestesti.webs.com
KARIÉRA
V INTERIÉRU
Pokud řešíme jednotlivé oblasti života,
musíme vědět, ke kterým energiím Jin/Jang,
pěti fázím (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda)
a Gua patří. Pak není nic jednoduššího, než
těmto energiím vytvořit to správné prostředí,
aby se jim dobře dařilo. A k tomu můžeme
využít i našeho interiéru. Pokud chceme ladit
oblast naší kariéry, životní cesty, povolání,
práce apod. pak víme, že tato oblast patří k
energie jin-jangové Vody a Gua 1. To nám
stačí k tomu, abychom přesně věděli, jak
kariéru dobře vyladit a posílit její energie.
Pro energii Vody je důležité plynutí. Proto si
musíme interiér nastavit tak, abychom v něm
mohli volně procházet. Nesmíme tu mít
žádné překážky, nesmíme o nic zakopávat,
ničemu se složitě vyhýbat. Voda má také
ráda barvu černou a modrou. Proto můžeme
tuto barvu v interiéru posílit. Energii Vody
zdůrazníme také různými obrázky s motivem
řeky, moře, lodí apod. Tedy vším, co nám
asociuje volný tok vody. Gua 1 nám zase
říká, které prostory interiéru budou nejvíce
energii kariéry posilovat – jde hlavně o
vchod, chodby, schodiště, předsíně atd.,
tedy všechny prostory, kudy pouze
procházíme. Zde by Voda měla být
podpořena nejvíce – barvou, doplňky,
volným průchodem apod. Do Gua 1 také
patří prostor, který najdete v tzv. čtverci Luo
Shu – jde o čtverec číslo 1. Energii vody
také posiluje severní strana. To znamená, že
tato energie bude velmi silná v prostoru,
který máte v interiéru orientován na severní
stranu. Pokud si nastavíte alespoň tato
základní pravidla pro energii kariéry, uvidíte,
že vše začne najednou volně plynout a
posouvat vás k vašemu cíli (pokud tedy
nějaký máte).
Chcete vytvořit prostředí, ve kterém se vám bude skutečně dařit? Navrhneme a zrealizujeme interiér
vašeho domova či pracovního místa na míru vám a vašim současným potřebám. Kontaktujte nás:
dasa@byu.cz nebo 602 556 479
Sledujte nás na: facebook.com/cernakinteriordesign, cernakinteriordesign.wordpress.com, cernakinteriordesign.webs.com
Naši životní rovnováhu si nastavujeme pomocí devíti základních oblastí života. Pokud máme správně
nastavenou každou tuto oblast, pak žijeme vyrovnaný, naplňující a šťastný život. Víme, že náš život ovlivňují
tzv. tři herci života: čas, člověk a prostor. Každý z těchto herců ovlivňuje kvalitu všech životních oblastí. V
novém seriálu HAPPYWEEKu si ukážeme, jak můžete oblasti svého života ladit pomocí energií prostoru –
tedy svým interiérem.
www.akademiestesti.webs.com
V tomto týdnu vládnou poměrně pomalé a
spíše rozvážné energie. Využijte je k přípravě,
nebo jen pomalému postupu vpřed.
Nespěchejte, nesnažte se nic lámat přes
koleno. Když to nepůjde rychle, nechte to jen
volně plynout. „Ono“ si to již najde samo
správnou cestu k cíli.
•PONDĚLÍ – BUVOL 4-2-6
•Dnes bude dobré dělat vše s rozvahou a raději
pomalu, než rychle. Aktivitě však musí předcházet
vaše pevné rozhodnutí. Dělejte vše po svém,
dopřejte si na každou aktivitu dost času. Stres a
časová tíseň mohou být dnes velmi nepříjemné.
– Jídlo: dnešní jídlo by mělo být pokud možno
velmi rozmanité. Bude lepší připravit více
malých chodů, obložené mísy apod.
Rozmanitost by měla být jak do chuti, tak
do barvy. Jídlo musí vypadat velmi bohatě a
pestře.
•ÚTERÝ – NETOPÝR 3-3-7
•V úterý budou energie poměrně odlehčené a
proto také dosti proměnné. Nenechte se tím
vyvést z míry. Naopak, časté změny využijte spíše
ke svému prospěchu. Pokud něco nevyjde tak, jak
mělo, pak si z toho nic nedělejte. Možná je to ve
finále tak i lepší.
– Jídlo: dnes je velmi dobrý den pro tradiční
jídlo. Ideální by byl starý rodinný recept.
Dejte si to, co má celá vaše rodina ráda.
Vhodný den také pro rodinné setkání kolem
jídelního stolu.
•STŘEDA – KRYSA 2-4-8
•Pokud potřebujete něco zařídit, vyřídit, dát
dohromady „papírování“, pak to udělejte právě
dnes. Rychlá Krysa vám s tím pomůže a to, co se
zdálo být složité a na dlouhou trať, dnes může
proběhnout snadno a rychle.
– Jídlo: středa je vhodný den pro příjemné
posezení se svým partnerem u dobrého
jídla. Vytvořte si příjemnou atmosféru a svůj
vztah upevněte.
•ČTVRTEK – VLAŠTOVKA 1-5-9
•Nechte dnes moudrost, ať vás provází na vaší
cestě k cíli. Uvědomte si svoji cestu, svůj cíl a
nechte si poradit od straších, zkušenějších a
moudrých lidí. Netlačte na pilu a vše se správně
srovná tak, abyste mohli pokračovat za svým
cílem.
– Jídlo: dnešní jídlo by mělo být jednoduché.
Dejte si jen to, co vám opravdu chutná. Ani
příprava jídla by neměla být moc složitá.
•PÁTEK - VEPŘ 9-6-1
•V pátek se věnujte jen tomu, co vám dělá radost,
přináší naplnění a štěstí. Vyhněte se všem
konfliktům. Buďte nápomocní i ostatním, aby se i
oni dokázali posunout vpřed ke svému cíli. Dnes
si užijte všeho v hojnosti.
– Jídlo: dnes je velmi vhodný den na
pořádání oslav, příjemného setkání s těmi,
které máte rádi. Toto setkání by měla
provázet hojnost jídla, pití i dobré nálady.
•SOBOTA – DIKOBRAZ 8-7-2
•Dnes bude lepší, pokud se budete zdržovat
doma. Užijte si svého příjemného zázemí, buďte s
těmi, které máte rádi. Můžete se zabývat i svými
koníčky, studiem toho, co vás zajímá apod.
Hlavně si dnes vše příjemně užívejte.
– Jídlo: v sobotu raději jezte doma. Dejte si
vydatné jídlo, které vás musí hlavně zasytit.
Dávejte přednost domácí stravě.
•NEDĚLE – VLK 7-8-3
•V neděli si dávejte pozor na to, aby na vás někdo
nehrál nějaké divadýlko. Vše si raději řádně ověřte
a pracujte pouze s fakty. Ani vy se však nesnažte
někoho „napálit“ nebo hrát s někým hru. Mohlo by
se vám to nepříjemně vymstít.
– Jídlo: dnes je vhodný den na ochutnání
něčeho nového. Vyzkoušejte nějaký nový
recept, nebo zajděte do nové restaurace.
Můžete ochutnat i něco exotického.

More Related Content

What's hot

HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.Jiří Černák
 
2015 02 09 happyweek 105
2015 02 09 happyweek 1052015 02 09 happyweek 105
2015 02 09 happyweek 105Jiří Černák
 
2014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 542014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 54Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.
HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.
HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.Jiří Černák
 
2015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 1062015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 106Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.Jiří Černák
 

What's hot (20)

HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
HAPPYWEEK 221 - 2017.05.29.
 
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
HAPPYWEEK 220 - 2017.05.22.
 
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
HAPPYWEEK 219 - 2017.05.15.
 
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
HAPPYWEEK 192 - 2016.10.31.
 
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
HAPPYWEEK 218 - 2017.05.08.
 
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
HAPPYWEEK 189 - 2016.10.10.
 
2014 06 16 happyweek 72
2014 06 16 happyweek 722014 06 16 happyweek 72
2014 06 16 happyweek 72
 
2015 02 09 happyweek 105
2015 02 09 happyweek 1052015 02 09 happyweek 105
2015 02 09 happyweek 105
 
2014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 542014.02.10. happyweek 54
2014.02.10. happyweek 54
 
HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.
HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.
HAPPYWEEK 191 - 2016.10.24.
 
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
HAPPYWEEK 193 - 2016.11.07.
 
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
HAPPYWEEK 190 - 2016.10.17.
 
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
HAPPYWEEK 222 - 2017.06.05.
 
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
HAPPYWEEK 164 - 2016.04.04.
 
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
HAPPYWEEK 208 - 2017.02.27.
 
2015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 1062015 02 16 happyweek 106
2015 02 16 happyweek 106
 
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
HAPPYWEEK 206 - 2017.02.13.
 
2014 10 27 happyweek 90
2014 10 27 happyweek 902014 10 27 happyweek 90
2014 10 27 happyweek 90
 
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
HAPPYWEEK 194 - 2016.11.14.
 
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
HAPPYWEEK 207 - 2017.02.20.
 

Viewers also liked

Wearables london - Reflections on 3 years as a Wearables analyst - James Hayw...
Wearables london - Reflections on 3 years as a Wearables analyst - James Hayw...Wearables london - Reflections on 3 years as a Wearables analyst - James Hayw...
Wearables london - Reflections on 3 years as a Wearables analyst - James Hayw...Carl Thomas
 
5 Tips for Adding Humour to Your Presentation
5 Tips for Adding Humour to Your Presentation5 Tips for Adding Humour to Your Presentation
5 Tips for Adding Humour to Your PresentationBuffalo7
 
Culture code
Culture codeCulture code
Culture codeCreMap
 
How to Make a Chocolate Chip Mocha Breakfast Smoothie
How to Make a Chocolate Chip Mocha Breakfast SmoothieHow to Make a Chocolate Chip Mocha Breakfast Smoothie
How to Make a Chocolate Chip Mocha Breakfast SmoothieGrowling Like a Fish
 
EdTechWomen Meet Up at SXSWedu 2017
EdTechWomen Meet Up at SXSWedu 2017EdTechWomen Meet Up at SXSWedu 2017
EdTechWomen Meet Up at SXSWedu 2017Margaret Roth
 
Do you-really-need-a-smartwatch
Do you-really-need-a-smartwatchDo you-really-need-a-smartwatch
Do you-really-need-a-smartwatchJimmy Thong Tran
 

Viewers also liked (9)

Wearables london - Reflections on 3 years as a Wearables analyst - James Hayw...
Wearables london - Reflections on 3 years as a Wearables analyst - James Hayw...Wearables london - Reflections on 3 years as a Wearables analyst - James Hayw...
Wearables london - Reflections on 3 years as a Wearables analyst - James Hayw...
 
5 Tips for Adding Humour to Your Presentation
5 Tips for Adding Humour to Your Presentation5 Tips for Adding Humour to Your Presentation
5 Tips for Adding Humour to Your Presentation
 
Ignite Cardiff talk esther nagle
Ignite Cardiff talk esther nagleIgnite Cardiff talk esther nagle
Ignite Cardiff talk esther nagle
 
Ukit white label
Ukit white labelUkit white label
Ukit white label
 
Culture code
Culture codeCulture code
Culture code
 
How to Make a Chocolate Chip Mocha Breakfast Smoothie
How to Make a Chocolate Chip Mocha Breakfast SmoothieHow to Make a Chocolate Chip Mocha Breakfast Smoothie
How to Make a Chocolate Chip Mocha Breakfast Smoothie
 
EdTechWomen Meet Up at SXSWedu 2017
EdTechWomen Meet Up at SXSWedu 2017EdTechWomen Meet Up at SXSWedu 2017
EdTechWomen Meet Up at SXSWedu 2017
 
Do you-really-need-a-smartwatch
Do you-really-need-a-smartwatchDo you-really-need-a-smartwatch
Do you-really-need-a-smartwatch
 
Bootcamp Apex-Brasil - sxsw2017
Bootcamp Apex-Brasil - sxsw2017Bootcamp Apex-Brasil - sxsw2017
Bootcamp Apex-Brasil - sxsw2017
 

Similar to HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.

2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.Jiří Černák
 
2015 07 27 happyweek 129
2015 07 27 happyweek 1292015 07 27 happyweek 129
2015 07 27 happyweek 129Jiří Černák
 
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 1192015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.
HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.
HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.Jiří Černák
 
2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 157 2016.02.15.
HAPPYWEEK 157 2016.02.15. HAPPYWEEK 157 2016.02.15.
HAPPYWEEK 157 2016.02.15. Jiří Černák
 
2015 04 06 happyweek 113
2015 04 06 happyweek 1132015 04 06 happyweek 113
2015 04 06 happyweek 113Jiří Černák
 
2015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 1222015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 122Jiří Černák
 
2015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 1412015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 141Jiří Černák
 
2015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 1172015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 117Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.Jiří Černák
 
2015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 1322015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 132Jiří Černák
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126Jiří Černák
 
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137Jiří Černák
 

Similar to HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06. (20)

2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
 
2014 01 13 happyweek 50
2014 01 13 happyweek 502014 01 13 happyweek 50
2014 01 13 happyweek 50
 
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
HAPPYWEEK 175 - 2016.06.20.
 
2015 07 27 happyweek 129
2015 07 27 happyweek 1292015 07 27 happyweek 129
2015 07 27 happyweek 129
 
2015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 1192015 05 18 happyweek 119
2015 05 18 happyweek 119
 
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
HAPPYWEEK 180 - 2016.08.08.
 
HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.
HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.
HAPPYWEEK 202 - 2017.01.16.
 
2014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 552014.02.17. happyweek 55
2014.02.17. happyweek 55
 
HAPPYWEEK 157 2016.02.15.
HAPPYWEEK 157 2016.02.15. HAPPYWEEK 157 2016.02.15.
HAPPYWEEK 157 2016.02.15.
 
2015 04 06 happyweek 113
2015 04 06 happyweek 1132015 04 06 happyweek 113
2015 04 06 happyweek 113
 
2014 11 24 happyweek 94
2014 11 24 happyweek 942014 11 24 happyweek 94
2014 11 24 happyweek 94
 
2014 10 13 happyweek 88
2014 10 13 happyweek 882014 10 13 happyweek 88
2014 10 13 happyweek 88
 
2015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 1222015 06 08 happyweek 122
2015 06 08 happyweek 122
 
2015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 1412015.10.26. happyweek 141
2015.10.26. happyweek 141
 
2015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 1172015 05 04 happyweek 117
2015 05 04 happyweek 117
 
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.
HAPPYWEEK 154 - 2016.01.25.
 
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
HAPPYWEEK 185 - 2016.09.12.
 
2015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 1322015 08 24 happyweek 132
2015 08 24 happyweek 132
 
2015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
 
2015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 1372015 09 28 happyweek 137
2015 09 28 happyweek 137
 

More from Jiří Černák

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.Jiří Černák
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psaJiří Černák
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADJiří Černák
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.Jiří Černák
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAJiří Černák
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.Jiří Černák
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAJiří Černák
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.Jiří Černák
 
HAPPYWEEK 205 - 2017.02.06.
HAPPYWEEK 205 - 2017.02.06.HAPPYWEEK 205 - 2017.02.06.
HAPPYWEEK 205 - 2017.02.06.Jiří Černák
 

More from Jiří Černák (16)

HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
HAPPYWEEK ÚNOR - 233 - 2018.02.01.
 
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
Přednáška rok 2018  rok zemitého psaPřednáška rok 2018  rok zemitého psa
Přednáška rok 2018 rok zemitého psa
 
HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232HAPPYWEEK LEDEN 232
HAPPYWEEK LEDEN 232
 
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01. HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
HAPPYWEEK PROSINEC 231 - 2017.12.01.
 
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPADHAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
HAPPYWEEK 230 - LISTOPAD
 
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
HAPPYWEEK 229 - ŘÍJEN 2017.10.01.
 
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
HAPPYWEEK ZÁŘÍ 228 - 2017.09.01.
 
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTAKONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
KONTROLNÍ SEZNAM VAŠEHO ŽIVOTA
 
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
HAPPYWEEK AUGUST 227 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
HAPPYWEEK srpen 227 - 2017.08.01.
 
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
HAPPYWEEK ČERVENEC - 226 - 2017.07.01.
 
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMAVÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
VÝKON, ROVNOVÁHA A ZDRAVÍ PRO TOP MANAŽERY - akce ČMA
 
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
HAPPYWEEK 225 - 2017.06.26.
 
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
HAPPYWEEK 224 - 2017.06.19.
 
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
HAPPYWEEK 223 - 2017.06.12.
 
HAPPYWEEK 205 - 2017.02.06.
HAPPYWEEK 205 - 2017.02.06.HAPPYWEEK 205 - 2017.02.06.
HAPPYWEEK 205 - 2017.02.06.
 

HAPPYWEEK 209 - 2017.03.06.

 • 1. www.akademiestesti.webs.com TÝDEN OD 6.3. 2017 TÝDENÍK PRO HAPPIES Z ČR A OKOLÍ Č. 209 ENERGIE DNÍ Týden od 6.3. 2017 bydlení: JARNÍ ÚKLID JARNÍ NEMOCI PROČ DNES VŠICHNI CHTĚJÍ HLAVNĚ ŠTĚSTÍ KOMENTÁŘE ČTENÁŘŮ
 • 2. www.akademiestesti.webs.com PŘOČ DNES VŠICHNI CHTĚJÍ HLAVNĚ ŠTĚSTÍ? Když jsme se před 10 lety začali zabývat tématem štěstí a šťastného života, bylo štěstí považováno za něco nereálného, abstraktního. Již v té době jsme ale silně cítili, že dochází k výrazné změně. Chápalo to ale jen velmi málo lidí. Ve firmách se nám jen vysmívali a instituce tomu nevěnovaly žádnou pozornost. Po deseti letech je ale všechno jinak. Štěstí se stalo celosvětovým fenoménem. Dlouhá staletí jsme žili v materiálním světě. Krásnou „hymnou“ této etapy naší civilizace je píseň od Madonny „I am material girl“ (jsem materialistická holka). Svět se postupně vyvíjel z období bídy a nedostatku do dnešní doby obrovského nadbytku. Ale ti, kteří využívají učení o energiích vědí, že základní energie Jin a Jang se stále proměňují a vyvíjejí v cyklech. Jak se říká: jednou dole, jednou nahoře. Do roku 1864 vládly naší civilizaci (na Západní polokouli) silné Jinové energie – tedy hmota, materiální svět. Proto se civilizace zajímala hlavně o materiální blahobyt a duchovní svět se pomalu vytrácel. Dnes jsme v době, kdy začínají naopak postupně sílit Jangové energie, tedy duchovní, a materiální budou stále více na ústupu. Lidé si začínají více všímat kvality, než kvantity. Budou více dávat důraz na duchovní a morální hodnoty, než na materiální zabezpečení. A právě proto přichází na svět otázka štěstí. Lidé si začínají uvědomovat, že materiální svět je sice fajn, ale nestačí. Víme, že pět aut nám nepřinese více štěstí, než dvě auta. Přicházíme pomalu na to, že stres, velká únava a vyčerpání přichází právě díky přebytku. Čím více toho máme, tím více věcí, aktivit a majetku nás vyčerpává. Otázkou štěstí se tak již nezabývají lidé, kteří se věnují duchovnímu životu. Štěstí velmi silně studují i velké korporace jako je např. Virgin. Velké university provádějí řadu výzkumů na téma štěstí. A všichni zjišťují, že právě štěstí je velkým fenoménem, který bude posouvat lidstvo na vyšší úroveň v budoucnosti. Štěstí se tak stává novou důležitou hodnotou lidského života. Je to nový a velmi silný trend. Štěstí a jeho úroveň bude hlavním kritériem úspěchu. Nebudeme již měřit svůj úspěch penězi, majetkem a mocí ve společnosti. Budeme vše měřit mírou štěstí, které prožíváme. Štětí stojí na třech základních pilířích, které vyučujeme v naší Akademii štěstí: rovnováha, růst a naplnění. Rovnováha je základem pro přirozený růst (tedy růst, který vás nevyčerpává) a umožňuje dosáhnout naplnění. To vše se můžete naučit: poznat sami sebe (svůj osobní Astrotyp), nastavit si základní životní rovnováhu (všech základních oblastí života) a nastavit si svoji životní cestu vedoucí k vaší životní vizi, k vašim cílům a snům. To je nový trend moderní civilizace.
 • 3. www.akademiestesti.webs.com Výklad Astrotypu • Typologie a charakter osobnosti • Silné a slabé stránky • Partnerské koreláty – analýza vztahu Life Coaching • Nastavení celkové životní rovnováhy • Nastavení aktuálně důležité oblasti života (kariéra, vztahy, rodina, bohatství, hodnoty a pravidla, budoucnost, domov, vize-cíle-sny) Návrh a realizace řešení interiéru domova, kanceláře, obchodu, pracovního místa atd. Věštba I-Ťing Objednávky na dasa@byu.cz nebo 602 556 479
 • 4. www.akademiestesti.webs.com Stále mnoho lidí věří tomu, že život s nimi zatočil. Že příčinou jejich neštěstí a neúspěchu jsou ostatní lidé, podmínky, do kterých se narodili, různé instituce atd. Nechávají situace, ve kterých se nacházejí, ovládat jejich životy. Ale je tomu skutečně tak? Ovládají váš život vnější okolnosti? Rozhodně ne. JAK SI MÁTE SPRÁVNĚ ŘÍDIT SVŮJ ŽIVOT? Jack Canfield, jeden z největších současných koučů a konzultantů (také autor několika světových bestsellerů podle New York Times), hovoří o velmi jednoduché rovnici: S + R = V • S = situace • R = reakce na situaci • V = výsledek Tato rovnice říká, že každý člověk prochází nějakou situací. Na tuto situaci reaguje a tím vytváří daný výsledek. Matematicky řečeno (omlouvám se všem, co nemají rádi matematiku) je situace konstantou (tedy neměnnou) a vaše reakce je pak proměnou (můžete na danou situaci reagovat různě). Je-li situace konstantou, není možné ji měnit. Naopak, je-li reakce proměnnou, měnit ji můžete. A to je případ, kdy máte na vybranou. Zde dochází k vašemu vlastnímu rozhodnutí: jak budete na danou (neměnnou) situaci reagovat. Vaše reakce pak vede k výsledku. Dá-li vám někdo sto tisíc korun, je to situace, na kterou budete reagovat. Když si za tyto peníze koupíte nové oblečení, je to vámi zvolená reakce a výsledkem je, že máte skříň plnou nových věcí. Na stejných sto tisíc však můžete reagovat také tak, že je investujete. Výsledkem pak může být např. zisk dvacet tisíc. Stejná situace, různé reakce, rozdílný výsledek. Pro váš život je tedy velmi důležité si uvědomit, že to jsou vaše reakce, vaše rozhodnutí, které vedou k finálnímu výsledku. Nemá cenu si stěžovat na situaci. Tu nezměníte. Ale umíte změnit její vliv na váš život a to tím, jak na tuto situaci budete reagovat. Můžete ji využít, nebo také propásnout. Úspěšní lidé vidí v každé situaci příležitost k něčemu. Hledají, jak jim daná věc může pomoci dosáhnout toho, co chtějí. A protože víte, že vše je Jin i Jang, je jen na vás, kterou z těchto dvou energií využijete. Někdy se vám bude více hodit jinová energie, v jiném případě naopak ta jangová. Pokud víte, co chcete, jaký je váš cíl, čeho chcete dosáhnout, pak také víte, co potřebujete k tomu, abyste se k cíli dostali. A to ovlivňuje vaše rozhodování, váš výběr, vaší reakci na danou situaci. Pokud ale nemáte žádný sen, vizi nebo cíl, pak v žádné situaci nebudete vědět, jak se zachovat. Protože nevíte, co potřebujete. Tím si ale vytváříte život, ve kterém se v každé situaci začnete „plácat“, protože nebudete vědět, jak ji řešit. Za to však nikdy nemůže ta situace sama. Opět za to můžete jen vy sami, protože vy nevíte, co potřebujete a proto také nevíte, jak se máte zachovat. I žádná reakce je reakce. A právě vaše reakce je to, co ovlivní konečný výsledek. Zapamatujte si dobře tuto rovnici: S + R = V. Díky ní budete dosahovat takových výsledků, které potřebujete k dosažení svého cíle.
 • 5. www.akademiestesti.webs.com NOVÁ KNIHA ODHALTE SVÉ PRAVÉ JÁ Nová kniha Čínské horoskopy – ODHALTE SVÉ PRAVÉ JÁ je určena všem, kteří chtějí prožít naplněný, úspěšný a šťastný život. Díky této knize nejenže poznáte své pravé JÁ, ale také své silné stránky, které máte v životě nejvíce využívat a rozvíjet. Poznáte svůj přirozený talent. Dozvíte se ale také, jaké jsou vaše slabé stránky, které vám život zbytečně komplikují a čemu se tedy raději vyhýbat. Navíc se dozvíte, jak si nastavit své vztahy, kariéru, bohatství…… Kniha je napsána tak, aby byla vaším celoživotním průvodcem. Můžete s ní pracovat každý den. Poradí vám, jak nakládat s různými situacemi, jak řešit problémy či využívat příležitosti, jak jednat s lidmi ve vašem okolí. Charakter knihy vám navíc pomůže poznat pravé JÁ svých blízkých, partnerů, dětí, kolegů, nadřízených atd. Pomůže vám pochopit jejich jednání a chování. Budete umět s nimi jednat tak, aby vaše vztahy byly pro vás příznivé. Budete vědět, co je motivuje, čím je potěšit a naopak, čím si je můžete zbytečně znepřátelit. Kniha ODHALTE SVÉ PRAVÉ JÁ vám rozhodně usnadní život, který vám tak začne přinášet naplnění a radost. Velmi rychle pochopíte mnohé souvislosti ve svém životě a ve vztazích s druhými lidmi. Knihu můžete koupit ve všech velkých knihkupectvích, e-shopech nebo např. zde: http://neoluxor.cz/beletrie/cinske-horoskopy--256615/
 • 6. www.akademiestesti.webs.com Ano, je to tak. Jaro je tady. Přichází díky velmi silným, razantním až agresivním energiím. Jaro je začátek nového života. A každý nový život přichází na svět jen díky tomu, že si umí cestu na světlo prorazit. Průrazné energie jara tak umožní slabým a křehkým sněženkám, aby si prorazily cestu tvrdou hlínou, pupenům stromů, aby prorazily obal větviček atd. Bez této agresivity by nový život nevznikl. Až potud je tedy agresivity jara velmi pozitivní a jsme za ni rádi. Ale každá strana má své dvě strany. Tak, jako agresivní energie umí život dát, dokáže ho i vzít (nebo velmi oslabit). Jak víte, energie jara patří k fázi Dřevo a k ní patří energie větru. A o větru zase víte, že na základě Klasické čínské medicíny (ze které vychází Tradiční čínská medicína), že je tzv. „nositelem tisícero nemocí“ (tisícero znamená všech). A protože je jaro obdobím (nebo-li fází) větru, je třeba se před ním velmi dobře chránit. Tak, jako umí díky razantním energiím Dřeva vzniknout nový život, umí si i vítr prorazit cestu do vašeho těla a vnést do něj různé viry apod. Proto je také jaro obdobím velkých epidemií (stačí se podívat na letošní ptačí chřipku). I když vás slunce láká, abyste sundali své šály, bundy a svetry a jen tak v tričku či blůze čerpali jeho krásné teplé paprsky, nedělejte to. Tělo je po dlouhé zimě poměrně oslabené. Navíc se díky jaru otevírá a tím oslabuje svoji obranyschopnost. Tím, že své tělo přestanete chránit oblečením, zvyšujete riziko toho, že vás „napadne“ vítr, prorazí si lehce cestu skrze oslabenou imunitu dovnitř a vnese vám do těla škodlivé látky, které způsobí nemoc. Takže i když „jaro volá“, nenechte se ošálit. Dále noste teplé oblečení a hlavně šály a šátky. Vítr nejlépe proniká právě vaší šíjí a krk je tou cestou, kudy vstoupí do těla. Na skutečné teplo si musíte ještě pár týdnů počkat. JARNÍ NEMOCI Jaro je krásné. A to z mnoha důvodů. Dny se začínají prodlužovat. Vstáváme již do světla a to je velmi příjemné. Slunce více svítí a dokonce i začíná hřát. Život se probouzí k životu. Po dlouhé a ospalé zimě přichází opět život a aktivita. Chce se nám žít.
 • 7. www.akademiestesti.webs.com Více na tato témata na www.akademiestesti.webs.com/kurzy 1. Poznání sebe sama 2. Životní cesta – kariéra, povolání 3. Vztahy 4. Rodina 5. Vaše minulost a kořeny 6. Bohatství 7. Zdraví 8. Pravidla 9. Nápomocní přátelé 10. Budoucnost 11. Zázemí a domov 12. Vize a sny PRAVIDLA 12 OBLASTÍ ŽIVOTA Audio přednášky si objednejte na dasa@byu.cz nebo tel. 602 556 479. Cena přednášky je 59 Kč (5 = já, 9 = štěstí). 12 POSLOUCHEJTE V KLIDU A UČTE SE
 • 8. www.akademiestesti.webs.com KARIÉRA V INTERIÉRU Pokud řešíme jednotlivé oblasti života, musíme vědět, ke kterým energiím Jin/Jang, pěti fázím (Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda) a Gua patří. Pak není nic jednoduššího, než těmto energiím vytvořit to správné prostředí, aby se jim dobře dařilo. A k tomu můžeme využít i našeho interiéru. Pokud chceme ladit oblast naší kariéry, životní cesty, povolání, práce apod. pak víme, že tato oblast patří k energie jin-jangové Vody a Gua 1. To nám stačí k tomu, abychom přesně věděli, jak kariéru dobře vyladit a posílit její energie. Pro energii Vody je důležité plynutí. Proto si musíme interiér nastavit tak, abychom v něm mohli volně procházet. Nesmíme tu mít žádné překážky, nesmíme o nic zakopávat, ničemu se složitě vyhýbat. Voda má také ráda barvu černou a modrou. Proto můžeme tuto barvu v interiéru posílit. Energii Vody zdůrazníme také různými obrázky s motivem řeky, moře, lodí apod. Tedy vším, co nám asociuje volný tok vody. Gua 1 nám zase říká, které prostory interiéru budou nejvíce energii kariéry posilovat – jde hlavně o vchod, chodby, schodiště, předsíně atd., tedy všechny prostory, kudy pouze procházíme. Zde by Voda měla být podpořena nejvíce – barvou, doplňky, volným průchodem apod. Do Gua 1 také patří prostor, který najdete v tzv. čtverci Luo Shu – jde o čtverec číslo 1. Energii vody také posiluje severní strana. To znamená, že tato energie bude velmi silná v prostoru, který máte v interiéru orientován na severní stranu. Pokud si nastavíte alespoň tato základní pravidla pro energii kariéry, uvidíte, že vše začne najednou volně plynout a posouvat vás k vašemu cíli (pokud tedy nějaký máte). Chcete vytvořit prostředí, ve kterém se vám bude skutečně dařit? Navrhneme a zrealizujeme interiér vašeho domova či pracovního místa na míru vám a vašim současným potřebám. Kontaktujte nás: dasa@byu.cz nebo 602 556 479 Sledujte nás na: facebook.com/cernakinteriordesign, cernakinteriordesign.wordpress.com, cernakinteriordesign.webs.com Naši životní rovnováhu si nastavujeme pomocí devíti základních oblastí života. Pokud máme správně nastavenou každou tuto oblast, pak žijeme vyrovnaný, naplňující a šťastný život. Víme, že náš život ovlivňují tzv. tři herci života: čas, člověk a prostor. Každý z těchto herců ovlivňuje kvalitu všech životních oblastí. V novém seriálu HAPPYWEEKu si ukážeme, jak můžete oblasti svého života ladit pomocí energií prostoru – tedy svým interiérem.
 • 9. www.akademiestesti.webs.com V tomto týdnu vládnou poměrně pomalé a spíše rozvážné energie. Využijte je k přípravě, nebo jen pomalému postupu vpřed. Nespěchejte, nesnažte se nic lámat přes koleno. Když to nepůjde rychle, nechte to jen volně plynout. „Ono“ si to již najde samo správnou cestu k cíli. •PONDĚLÍ – BUVOL 4-2-6 •Dnes bude dobré dělat vše s rozvahou a raději pomalu, než rychle. Aktivitě však musí předcházet vaše pevné rozhodnutí. Dělejte vše po svém, dopřejte si na každou aktivitu dost času. Stres a časová tíseň mohou být dnes velmi nepříjemné. – Jídlo: dnešní jídlo by mělo být pokud možno velmi rozmanité. Bude lepší připravit více malých chodů, obložené mísy apod. Rozmanitost by měla být jak do chuti, tak do barvy. Jídlo musí vypadat velmi bohatě a pestře. •ÚTERÝ – NETOPÝR 3-3-7 •V úterý budou energie poměrně odlehčené a proto také dosti proměnné. Nenechte se tím vyvést z míry. Naopak, časté změny využijte spíše ke svému prospěchu. Pokud něco nevyjde tak, jak mělo, pak si z toho nic nedělejte. Možná je to ve finále tak i lepší. – Jídlo: dnes je velmi dobrý den pro tradiční jídlo. Ideální by byl starý rodinný recept. Dejte si to, co má celá vaše rodina ráda. Vhodný den také pro rodinné setkání kolem jídelního stolu. •STŘEDA – KRYSA 2-4-8 •Pokud potřebujete něco zařídit, vyřídit, dát dohromady „papírování“, pak to udělejte právě dnes. Rychlá Krysa vám s tím pomůže a to, co se zdálo být složité a na dlouhou trať, dnes může proběhnout snadno a rychle. – Jídlo: středa je vhodný den pro příjemné posezení se svým partnerem u dobrého jídla. Vytvořte si příjemnou atmosféru a svůj vztah upevněte. •ČTVRTEK – VLAŠTOVKA 1-5-9 •Nechte dnes moudrost, ať vás provází na vaší cestě k cíli. Uvědomte si svoji cestu, svůj cíl a nechte si poradit od straších, zkušenějších a moudrých lidí. Netlačte na pilu a vše se správně srovná tak, abyste mohli pokračovat za svým cílem. – Jídlo: dnešní jídlo by mělo být jednoduché. Dejte si jen to, co vám opravdu chutná. Ani příprava jídla by neměla být moc složitá. •PÁTEK - VEPŘ 9-6-1 •V pátek se věnujte jen tomu, co vám dělá radost, přináší naplnění a štěstí. Vyhněte se všem konfliktům. Buďte nápomocní i ostatním, aby se i oni dokázali posunout vpřed ke svému cíli. Dnes si užijte všeho v hojnosti. – Jídlo: dnes je velmi vhodný den na pořádání oslav, příjemného setkání s těmi, které máte rádi. Toto setkání by měla provázet hojnost jídla, pití i dobré nálady. •SOBOTA – DIKOBRAZ 8-7-2 •Dnes bude lepší, pokud se budete zdržovat doma. Užijte si svého příjemného zázemí, buďte s těmi, které máte rádi. Můžete se zabývat i svými koníčky, studiem toho, co vás zajímá apod. Hlavně si dnes vše příjemně užívejte. – Jídlo: v sobotu raději jezte doma. Dejte si vydatné jídlo, které vás musí hlavně zasytit. Dávejte přednost domácí stravě. •NEDĚLE – VLK 7-8-3 •V neděli si dávejte pozor na to, aby na vás někdo nehrál nějaké divadýlko. Vše si raději řádně ověřte a pracujte pouze s fakty. Ani vy se však nesnažte někoho „napálit“ nebo hrát s někým hru. Mohlo by se vám to nepříjemně vymstít. – Jídlo: dnes je vhodný den na ochutnání něčeho nového. Vyzkoušejte nějaký nový recept, nebo zajděte do nové restaurace. Můžete ochutnat i něco exotického.