SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
L’AGRICULTURA
                                     CATALANA
                                    FRONT ALS
                                    REPTES DEL
                                     SEGLE XXI

                                         Francesc Reguant i Fosas
                                     Amb el suport de l‘equip del Gabinet Tècnic                                                  Mollerusa
                                              27 de gener de 2012
Nota: les opinions expressades en aquesta presentació són de l’exclusiva responsabilitat de l’autor i no reflecteixen necessàriament
la posició oficial del DAAM
1   NOU

  ESCENARI

  SEGLE XXI
UN MON QUE HA CANVIAT

• Un món global
• Un món policèntric
• Un món dels oligopolis
• Un món urbà

            • Amb reptes globals
            • Amb problemes globals
            • Amb solucions globals
SEGLE XXI I
                                AGRICULTURA


             UN SEGLE AMB REPTES GLOBALS
       DESENVOLUPAMENT SENSE RESTRICCIONS. VISIÓ A CURT TERMINI

ESGOTAMENT PROGRESSIU     TENSIONS     DESIGUALTAT
  COMBUSTIBLES                             CANVI CLIMÀTIC
  FOSILS I D’ALTRES
              EN PROVEÏMENT     ECONÒMICA
                                     I MEDI AMBIENT
 RECURSOS MINERALS      ALIMENTARI      I SOCIAL
ENERGIA                                     AIGUA
                           COORDINACIÓ
            TECNOLOGIA
                            GLOBAL
          DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. VISIÓ A LLARG TERMINI
SEGLE XXI I
                    AGRICULTURA


      TENDÈNCIES DE FUTUR

•  Preus energia més alts
•  Revolució energies renovables
•  Revolució estalvi energètic
•  Preus aliments més alts
•  Major volatilitat de preus
•  Més tensió social i política
•  Més tensió interterritorial
•  Més tensió urbà-rural
•  Més coordinació internacional (desitjable)
•  Empobriment regions dependents
2   JA

   ESTÀ

  PASSANT
SEGLE XXI I
                                                                                                                                                 AGRICULTURA                    DUES CRISIS DE PREUS ALIMENTARIS
             Les causes                                                           INDEX DE PREUS DE LA FAO
             Tensions estructurals S XXI                                                                                                                                               Crisi preus
             • Més població                                                                                                                                                     2010-2011..
300,0                                                                                                                          Crisi preus
             • Més desenvolupament
             • Canvi d’hàbits alimentaris                                                                                                 2007-2008
             Impuls demanda agrocarburants
250,0
             Estocs baixos de cereals
             Tensions conjunturals d’oferta
             Irrupció especulativa mercat de futurs
200,0           Espiral especulativa (real i financera)


150,0100,0
 50,0  FAM                               850 M                                                                                     790 M                                         1.030 M                   1000 M

 0,0
    1/1990
         7/1990
              1/1991
                  7/1991
                       1/1992
                           7/1992
                                1/1993
                                    7/1993
                                         1/1994
                                             7/1994
                                                  1/1995
                                                      7/1995
                                                           1/1996
                                                               7/1996
                                                                    1/1997
                                                                         7/1997
                                                                             1/1998
                                                                                  7/1998
                                                                                      1/1999
                                                                                           7/1999
                                                                                               1/2000
                                                                                                    7/2000
                                                                                                        1/2001
                                                                                                             7/2001
                                                                                                                 1/2002
                                                                                                                      7/2002
                                                                                                                          1/2003
                                                                                                                               7/2003
                                                                                                                                   1/2004
                                                                                                                                        7/2004
                                                                                                                                            1/2005
                                                                                                                                                 7/2005
                                                                                                                                                     1/2006
                                                                                                                                                          7/2006
                                                                                                                                                              1/2007
                                                                                                                                                                   7/2007
                                                                                                                                                                       1/2008
                                                                                                                                                                            7/2008
                                                                                                                                                                                1/2009
                                                                                                                                                                                     7/2009
                                                                                                                                                                                         1/2010
                                                                                                                                                                                              7/2010
                                                                                                                                                                                                  1/2011
                                                                                                                                                                                                       7/2011
                                                                    Food Price Index                 Cereals Price Index                    Lineal (Cereals Price Index)
SEGLE XXI I
           AGRICULTURA
           2ª crisi
     1ª crisi  de preus
     de preus
ESTOCS
  DE
CEREALS
  EN
 TENSIÓ
$/barril
                           0
                             20
                                      40
                                         60
                                            80
                                                 100
                                                    120
                                                              140
                                                                         160
                    28/09/1988


                    28/09/1989


                    28/09/1990


                    28/09/1991


                    28/09/1992


                    28/09/1993


                    28/09/1994
Font: Thomson Reuters a través de EIA
                    28/09/1995


                    28/09/1996


                    28/09/1997


                    28/09/1998


                    28/09/1999      10 $/barril

                    28/09/2000


                    28/09/2001


                    28/09/2002
                                                                            EUROPE BRENT SPOT PRICE FOB
                    28/09/2003


                    28/09/2004


                    28/09/2005


                    28/09/2006


                    28/09/2007
                                                                 144 $/barril
                    28/09/2008
                                                                                                                    SEGLE XXI I
                                                                                                                    AGRICULTURA
                    28/09/2009


                    28/09/2010
                                                                                           EL PREU DEL PETROLI ES MULTIPLICA PER MES DE 10                                                       126 $/barril
                    28/09/2011
SEGLE XXI I
           AGRICULTURA


TENSIÓ TAMBÉ EN FERTILITZANTS


               + 100 %
SEGLE XXI I
            AGRICULTURA


TENSIÓ TAMBÉ EN ALIMENTACIÓ ANIMAL

                + 60 %
SEGLE XXI I
                  AGRICULTURA


   EL CANVI CLIMÀTIC JA ÉS UN ACTOR PRESENT
           DETONANTCRISI PREUS
ALIMENTARIS   AGROCARBURANTS
 2007-2008
                  EL CANVI CLIMÀTIC,
                   LES TENSIONS
                   ENERGÈTIQUES
CRISI PREUS
                   I LES TENSIONS
ALIMENTARIS   SEQUERA RUSSA
 2010-2011              ALIMENTARIES
                     CAUSES
                     DIRECTES
                   O INDIRECTES
                  DELS DETONANTS
CRISI POLITICA   INCREMENT
  NORT
 D’ÀFRICA
         PREUS ALIMENTS
EN UN MON DELS OLIGOPOLIS
• 4 companyies controlen entre el 75 i 90% del comerç
 global de gra.
• 10 companyies controlen el 40 % de la distribució
 minorista
• 7 companyies controlen pràcticament tota la oferta
 de fertilitzants
• 5 companyies controlen el 68 % del mercat mundial
 d’agroquímics
• 3 companyies controlen quasi el 50 % del mercat de
 llavors certificades.
 The Oxford Farming Conference
3  PREVISIONS
    I
  OBJECTIUS
  GLOBALS
SEGLE XXI I
                                   AGRICULTURA


      PREVISIONS I OBJECTIUS GLOBALS
        DEMANDA D’ENERGIA     NECESSITAT REDUCCIÓ     Limitar l’increment
       AMB POLITIQUES ACTUALS    EMISSIONS CO 2 FINS 2035  de la temperatura a
                                   2º C requereix una
ENERGIA        2009   2035       2009   2035    revolució en energia
                                   de baix carboni.
      Mtoe    12.132  18.302  Mt   28.844  21.574

      Inc %            Inc %            Aquest objectiu
             51 %            -25 %      (només) pot ser
      Font IEA                          assolit a través d’un
                      NECESSITAT AUGMENT     radical i coordinada
        POBLACI Ó MUNDIAL
          A 2050
                     PRODUCCI Ó D’ALIMENTS    acció política de totes
                         A 2050
                                   les regions (del mon)
ALIMENTS
                                   L’hora d’actuar ha
      9.000 M hab.         X 70 %            arribat
                                   IEA (Agència Internacional
                                   de l’Energia) 2009

      Font FAO
SEGLE XXI I
                          AGRICULTURA


    PARAULES PER A LA REFLEXIÓ
“Si no canviem de direcció aviat arribarem a l’objectiu” (que havíem
recomanat no traspassar, escenari 450)

“Hi ha poques senyals de que les urgents necessitats de canvi de
direcció en les tendències globals de l’energia estiguin en camí”


“Per assolir l’escenari 450 cal fer inversions molt costoses. Ara bé,
demorar l’acció és una falsa economia: per cada dolar (+1 $)
d’inversió que evitem en el sector de l’energia abans del 2020,
necessitarem gastar + 4,3  $ després de 2020 per compensar
l’increment d’emissions”


             WORLD ENERGY OUTLOOK 2011
          IEA (Agència Internacional de l’Energia) 2011
SEGLE XXI I
                               AGRICULTURA


 L’AIGUA, LA TERRA I L’AGRICULTURA AL MON
                 1961     2009     Increment Increment
                 Mha     Mha
                              Superficie Producció
 Total terres conreades      1.368    1.527     + 12 %  + 180 %
   Secà             1.229    1.226     - 0,2 %
   Regadiu              139     301  + 117 %
 Font: FAO

La terra conreable és avui un actiu cobejat als mercats internacionals

Les 301 Mha de regadiu (front a les 1.226 Mha de secà) proveeixen més de la
meitat dels aliments del món.

Dit en altres paraules, si deixéssim de regar perdríem més de la meitat de la
producció d’aliments mundials
SEGLE XXI I
                            AGRICULTURA


       OBJECTIU: ALIMENTAR EL MÓN
Per assolir incrementar la producció d’aliments un 70 % fins al 2050 la FAO
considera que més del 80 % del increment haurà de procedir de l’augment de
la productivitat de les terres.                Com?
             Amb regadiu
            Amb tecnologia

               Objectiu
            INTENSIFICACIÓ
             SOSTENIBLE
4  L’AGRICULTURA

    AL CANTÓ

  DE LES SOLUCIONS
SEGLE XXI I
                                               AGRICULTURA


     OPORTUNITATS PER A L’AGRICULTURA
 L’AGRICULTURA                           SERVEIS AMBIENTALS GESTIÓ PAISATGE

 AL COR DE LES                                          FORMACIÓ
                ALIMENTS                 RECICLATGE        AGRONATURA
  ESTRATÈGIES
  DEL SEGLE XXI                           CAPTACIÓ CO2        ECOTURISME
           ESGOTAMENT
                       TENSIONS             DESIGUALTAT
           COMBUSTIBLES             CANVI CLIMÀTIC
                      EN PROVEÏMENT             ECONÒMICA
           FOSILS I ALTRES            I MEDI AMBIENT
                       ALIMENTARI              I SOCIAL
          RECURSOS MINERALS
AGROCARBURANTS                                           REGADIU
          ENERGIA                               AIGUA


 BIOMASSA                                            GESTIÓ AIGUA

                                COORDINACIÓ
                    TECNOLOGIA
                                 GLOBAL
         BIOTECNOLOGIA                        Al si d’una
                                      gestió global
                                      dels recursos
SEGLE XXI I
                                               AGRICULTURA


     OPORTUNITATS PER A L’AGRICULTURA
                                                        IN A
                          FE
                                                  FORMACIÓ
 L’AGRICULTURA                           SERVEIS AMBIENTALS
                                                 AGRONATURA
 AL COR DE LES
  ESTRATÈGIES    ALIMENTS  ECOTURISME  TA
                       RECICLATGE
                       L
  DEL SEGLE XXI
                     MOCAPTACIÓ CO       GESTIÓ PAISATGE              2

           ESGOTAMENT
           COMBUSTIBLES

                 RI
           FOSILS I ALTRES
                   BA    TENSIONS
                      EN PROVEÏMENT
                       ALIMENTARI
                              CANVI CLIMÀTIC
                              I MEDI AMBIENT
                                        DESIGUALTAT
                                         ECONÒMICA
                                          I SOCIAL                AR
          RECURSOS MINERALS
              HI         REGADIU
             LS
AGROCARBURANTS
          ENERGIA                               AIGUA


 BIOMASSA
           S E           GESTIÓ AIGUA

          SO
         GE
                                COORDINACIÓ
                    TECNOLOGIA
                                 GLOBAL
    S PA
 AL       BIOTECNOLOGIA                        Al si d’una
                                      gestió global
                                      dels recursos
SEGLE XXI I
                               AGRICULTURA


ACTIUS EMERGENTS VINCULATS AMB L’AGRICULTURA
• Els aliments:
 Consciència creixent de la seva rellevància i potencial escassetat

• L’agroenergia:
 Agrocarburants i biomassa

• L’aigua:
 Nous potencials de regadiu des de l'escassetat. Necessària tecnologia
d’optimització productiva. Reciclatge i reutilització Necessària actuació sobre la
degradació de la seva qualitat. Amenaçada pel canvi climàtic.

• La terra agrícola:
 Revaloritzada des de la pressió urbana i les compres estratègiques de terres.
Tensions per degradació dels seus potencials productius

• El bosc:
 Producció biològica (Fusta, fruits, bolets i biomassa), espai natural, espai de
lleure, reserva de biodiversitat, efecte embornal de CO2
SEGLE XXI I
                          AGRICULTURA


L’AGRICULTURA AMB UN ROL AMBIVALENT

 •  PROBLEMA :

   Causa de tensions mediambientals (14 % emisions GEH)

 •  SOLUCIÓ:

   Activitat plurifuncional reparadora

   Sector anticíclic davant la crisi econòmica

   VICTIMA:

   Afectada pel canvi climàtic

 •  RISC:

   Gran potencial desestabilitzador
5  L’AGRICULTURA

  COM A SECTOR

   ANTICÍCLIC
SEGLE XXI I
                                  AGRICULTURA


L’AGROALIMENTACIÓ SECTOR ANTICÍCLIC: OCUPACIÓ
           VARIACIÓ AFILIATS SEGURETAT SOCIAL (set 08-11)

                                       1,68
    2,00
    0,00
    -2,00
 %  -4,00
    -6,00
    -8,00                       -7,85
           -8,33
                    -9,19
   -10,00
        TOTAL ESPANYA  TOTAL CATALUNYA  IND. ALIMENTÀRIA  AGRARI I PESCA
SEGLE XXI I
                          AGRICULTURA


L’AGROALIMENTACIÓ SECTOR ANTICÍCLIC: COMERÇ EXTERIOR

      EVOLUCIÓ TAXA COBERTURA COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA

  85,00
  80,00
                           79,14     79,60


  75,00
%
                     71,57
  70,00


               67,64
  65,00    65,32


  60,00
      2.007    2.008    2.009    2.010     2.011
SEGLE XXI I
                                    AGRICULTURA


L’AGROALIMENTACIÓ SECTOR ANTICÍCLIC: IPI
          VARIACIÓ INDEX PRODUCCIÓ INDUSTRIAL (NOV 2007-11)


    0,0
          -0,4

    -5,0                          -4,5


   -10,0          -9,1


   -15,0

 %
   -20,0

                                     -22,0
   -25,0                                      -24,5

                          -28,6
   -30,0
                    -30,2

   -35,0
       ALIMENTARIA  QUIMICA  TEXTIL   MATERIAL  ENERGIA  GENERAL   GENERAL
                        TRANSPORT       CAT ALUNYA  ESPANYA
6  MÉS AGRICULTURA,

   UN OBJECTIU

   ESTRATÈGIC
SEGLE XXI I
               AGRICULTURA


AUTOPROVEÏMENT AMB PEUS DE FANG
  94,4 %    40,- %


         CARN I ELABORATS
   CEREALS
           VI I CAVA
   SOJA
         FRUITA FRESCA
    LLET      OLIS
SEGLE XXI I
          AGRICULTURA
            MES
MILLORAR      AGRICULTURA

L’AUTOPROVEÏMENT
ÉS UNA PRIORITAT
ESTRATÈGICA     REGADIU

          TECNOLOGIA
SEGLE XXI I
                              AGRICULTURA


              DIFERENTS RESPOSTES
        TRADICIONAL             MÉS I MILLOR
         O D’ESPERA             AGRICULTURA
•  Resistència al canvi      •  Oberta al canvi
•  Visió a curt termini      •  Visió estratègica
•  Paper clau dels ajuts      •  Emprenedora

•  Visió només local        •  Innovadora en tecnologia i gestió

•  Insuficient innovació      •  Integració productiva i comercial
                  •  Agricultura sostenible i de qualitat
•  No integració, no economies
  d’escala            •  Sinèrgies amb un món urbanitzat
                  •  Mercat global des de la força del mercat
                    local   Camí obert a que empreses
   competitives substitueixin
   l’activitat de l’explotació
SEGLE XXI I
                 AGRICULTURA
           • REGAR (QUAN SIGUI POSSIBLE)

           • SUMAR
PER A NO
EQUIVOCAR-SE     • INNOVAR

           • AUTOESTIMA
 EN CORRESPONSABILITAT PRIVAT I PÚBLIC
SEGLE XXI I
            AGRICULTURA
PER A MÉS INFORMACIÓ
gabinet_tecnic.daam@gencat.cat

More Related Content

Viewers also liked

Sesion02
Sesion02Sesion02
Sesion02
UB Art
 
MESHACK DOCUMENTS[1]
MESHACK DOCUMENTS[1]MESHACK DOCUMENTS[1]
MESHACK DOCUMENTS[1]
Meshack Nkuna
 
Noviciado misoneras teresitas en acción
Noviciado misoneras teresitas en acciónNoviciado misoneras teresitas en acción
Noviciado misoneras teresitas en acción
misiotere
 
DECIO -Der universelle Adapter für Ihre Banking Architektur
DECIO -Der universelle Adapter für Ihre Banking ArchitekturDECIO -Der universelle Adapter für Ihre Banking Architektur
DECIO -Der universelle Adapter für Ihre Banking Architektur
sjozic
 
Rms Literaturstudie Pages 17 68
Rms Literaturstudie Pages 17 68Rms Literaturstudie Pages 17 68
Rms Literaturstudie Pages 17 68
guest56b53b
 
Sistemas operarivos
Sistemas operarivosSistemas operarivos
Sistemas operarivos
90060159504
 

Viewers also liked (19)

Yadi Power Point
Yadi Power PointYadi Power Point
Yadi Power Point
 
Blogs in der Lehre: IGEP HS12 - Auswertung der Abschlussumfrage
 Blogs in der Lehre: IGEP HS12 - Auswertung der Abschlussumfrage Blogs in der Lehre: IGEP HS12 - Auswertung der Abschlussumfrage
Blogs in der Lehre: IGEP HS12 - Auswertung der Abschlussumfrage
 
Ultimas 2 practicas
Ultimas 2 practicasUltimas 2 practicas
Ultimas 2 practicas
 
DOC.PDF
DOC.PDFDOC.PDF
DOC.PDF
 
Fragmentos el principio era el fin
Fragmentos el principio era el finFragmentos el principio era el fin
Fragmentos el principio era el fin
 
Sesion02
Sesion02Sesion02
Sesion02
 
Etica
EticaEtica
Etica
 
MESHACK DOCUMENTS[1]
MESHACK DOCUMENTS[1]MESHACK DOCUMENTS[1]
MESHACK DOCUMENTS[1]
 
Standard scorm
Standard scormStandard scorm
Standard scorm
 
Noviciado misoneras teresitas en acción
Noviciado misoneras teresitas en acciónNoviciado misoneras teresitas en acción
Noviciado misoneras teresitas en acción
 
21 de septiembre
21 de septiembre21 de septiembre
21 de septiembre
 
Die digitale Bildforensik
Die digitale BildforensikDie digitale Bildforensik
Die digitale Bildforensik
 
E20C Workshop
E20C Workshop E20C Workshop
E20C Workshop
 
Engage the crowd - Social Media in der Schweiz
Engage the crowd - Social Media in der SchweizEngage the crowd - Social Media in der Schweiz
Engage the crowd - Social Media in der Schweiz
 
Thunders
ThundersThunders
Thunders
 
DECIO -Der universelle Adapter für Ihre Banking Architektur
DECIO -Der universelle Adapter für Ihre Banking ArchitekturDECIO -Der universelle Adapter für Ihre Banking Architektur
DECIO -Der universelle Adapter für Ihre Banking Architektur
 
Rms Literaturstudie Pages 17 68
Rms Literaturstudie Pages 17 68Rms Literaturstudie Pages 17 68
Rms Literaturstudie Pages 17 68
 
Sistemas operarivos
Sistemas operarivosSistemas operarivos
Sistemas operarivos
 
Estructura de las aulas virtuales segun PACIE
Estructura de las aulas virtuales segun PACIEEstructura de las aulas virtuales segun PACIE
Estructura de las aulas virtuales segun PACIE
 

More from Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya

More from Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya (19)

Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM
Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAMActuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM
Actuacions 2013 programa de dones 2013 2015 DAAM
 
Programa de dones 2013 2015 DAAM
Programa de dones 2013 2015 DAAMPrograma de dones 2013 2015 DAAM
Programa de dones 2013 2015 DAAM
 
Campanya DUN 2013
Campanya DUN 2013Campanya DUN 2013
Campanya DUN 2013
 
Campanya prevenció d'incendis 2013
Campanya prevenció d'incendis 2013Campanya prevenció d'incendis 2013
Campanya prevenció d'incendis 2013
 
Polítiques de preus i marges
Polítiques de preus i margesPolítiques de preus i marges
Polítiques de preus i marges
 
Crisi econòmica al sector agrari
Crisi econòmica al sector agrariCrisi econòmica al sector agrari
Crisi econòmica al sector agrari
 
Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
Intensificació sostenible. Concepte de futur. El cas del porcí.
 
Notes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
Notes de cojuntura: olivera i oli d'olivaNotes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
Notes de cojuntura: olivera i oli d'oliva
 
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulacióCrisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
Crisi de preus al sector agrari. Fluctuacions i especulació
 
Aliments, volatilitat i especulació
Aliments, volatilitat i especulacióAliments, volatilitat i especulació
Aliments, volatilitat i especulació
 
Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf
Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdfDossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf
Dossier de premsa: Indicadors sector agroalimentari 2012.pdf
 
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.pptPresentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
 
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.pptPresentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
Presentació Drosophila suzukii_RS_Jornades Fito_IQS2011.ppt
 
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdfProperes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
Properes Jornades Tècniques_15-20_desembre_2011.pdf
 
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdfPresentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
Presentació Sector Ramader CSM 20110928.pdf
 
Marc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdf
Marc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdfMarc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdf
Marc Comunitari per aconseguir un ús sostenibles dels plaguicides.pdf
 
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdfEPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
EPSA2011_CAT_Aerial_Check.pdf
 
Pla director venta directa - Institut Cerdà
Pla director venta directa - Institut CerdàPla director venta directa - Institut Cerdà
Pla director venta directa - Institut Cerdà
 
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
David Hughes de l'Imperial College of London: El consumidor i els productes l...
 

L'agricultura catalana front el reptes del segle XXI

 • 1. L’AGRICULTURA CATALANA FRONT ALS REPTES DEL SEGLE XXI Francesc Reguant i Fosas Amb el suport de l‘equip del Gabinet Tècnic Mollerusa 27 de gener de 2012 Nota: les opinions expressades en aquesta presentació són de l’exclusiva responsabilitat de l’autor i no reflecteixen necessàriament la posició oficial del DAAM
 • 2. 1 NOU ESCENARI SEGLE XXI
 • 3. UN MON QUE HA CANVIAT • Un món global • Un món policèntric • Un món dels oligopolis • Un món urbà • Amb reptes globals • Amb problemes globals • Amb solucions globals
 • 4. SEGLE XXI I AGRICULTURA UN SEGLE AMB REPTES GLOBALS DESENVOLUPAMENT SENSE RESTRICCIONS. VISIÓ A CURT TERMINI ESGOTAMENT PROGRESSIU TENSIONS DESIGUALTAT COMBUSTIBLES CANVI CLIMÀTIC FOSILS I D’ALTRES EN PROVEÏMENT ECONÒMICA I MEDI AMBIENT RECURSOS MINERALS ALIMENTARI I SOCIAL ENERGIA AIGUA COORDINACIÓ TECNOLOGIA GLOBAL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. VISIÓ A LLARG TERMINI
 • 5. SEGLE XXI I AGRICULTURA TENDÈNCIES DE FUTUR • Preus energia més alts • Revolució energies renovables • Revolució estalvi energètic • Preus aliments més alts • Major volatilitat de preus • Més tensió social i política • Més tensió interterritorial • Més tensió urbà-rural • Més coordinació internacional (desitjable) • Empobriment regions dependents
 • 6. 2 JA ESTÀ PASSANT
 • 7. SEGLE XXI I AGRICULTURA DUES CRISIS DE PREUS ALIMENTARIS Les causes INDEX DE PREUS DE LA FAO Tensions estructurals S XXI Crisi preus • Més població 2010-2011.. 300,0 Crisi preus • Més desenvolupament • Canvi d’hàbits alimentaris 2007-2008 Impuls demanda agrocarburants 250,0 Estocs baixos de cereals Tensions conjunturals d’oferta Irrupció especulativa mercat de futurs 200,0 Espiral especulativa (real i financera) 150,0 100,0 50,0 FAM 850 M 790 M 1.030 M 1000 M 0,0 1/1990 7/1990 1/1991 7/1991 1/1992 7/1992 1/1993 7/1993 1/1994 7/1994 1/1995 7/1995 1/1996 7/1996 1/1997 7/1997 1/1998 7/1998 1/1999 7/1999 1/2000 7/2000 1/2001 7/2001 1/2002 7/2002 1/2003 7/2003 1/2004 7/2004 1/2005 7/2005 1/2006 7/2006 1/2007 7/2007 1/2008 7/2008 1/2009 7/2009 1/2010 7/2010 1/2011 7/2011 Food Price Index Cereals Price Index Lineal (Cereals Price Index)
 • 8. SEGLE XXI I AGRICULTURA 2ª crisi 1ª crisi de preus de preus ESTOCS DE CEREALS EN TENSIÓ
 • 9. $/barril 0 20 40 60 80 100 120 140 160 28/09/1988 28/09/1989 28/09/1990 28/09/1991 28/09/1992 28/09/1993 28/09/1994 Font: Thomson Reuters a través de EIA 28/09/1995 28/09/1996 28/09/1997 28/09/1998 28/09/1999 10 $/barril 28/09/2000 28/09/2001 28/09/2002 EUROPE BRENT SPOT PRICE FOB 28/09/2003 28/09/2004 28/09/2005 28/09/2006 28/09/2007 144 $/barril 28/09/2008 SEGLE XXI I AGRICULTURA 28/09/2009 28/09/2010 EL PREU DEL PETROLI ES MULTIPLICA PER MES DE 10 126 $/barril 28/09/2011
 • 10. SEGLE XXI I AGRICULTURA TENSIÓ TAMBÉ EN FERTILITZANTS + 100 %
 • 11. SEGLE XXI I AGRICULTURA TENSIÓ TAMBÉ EN ALIMENTACIÓ ANIMAL + 60 %
 • 12. SEGLE XXI I AGRICULTURA EL CANVI CLIMÀTIC JA ÉS UN ACTOR PRESENT DETONANT CRISI PREUS ALIMENTARIS AGROCARBURANTS 2007-2008 EL CANVI CLIMÀTIC, LES TENSIONS ENERGÈTIQUES CRISI PREUS I LES TENSIONS ALIMENTARIS SEQUERA RUSSA 2010-2011 ALIMENTARIES CAUSES DIRECTES O INDIRECTES DELS DETONANTS CRISI POLITICA INCREMENT NORT D’ÀFRICA PREUS ALIMENTS
 • 13. EN UN MON DELS OLIGOPOLIS • 4 companyies controlen entre el 75 i 90% del comerç global de gra. • 10 companyies controlen el 40 % de la distribució minorista • 7 companyies controlen pràcticament tota la oferta de fertilitzants • 5 companyies controlen el 68 % del mercat mundial d’agroquímics • 3 companyies controlen quasi el 50 % del mercat de llavors certificades. The Oxford Farming Conference
 • 14. 3 PREVISIONS I OBJECTIUS GLOBALS
 • 15. SEGLE XXI I AGRICULTURA PREVISIONS I OBJECTIUS GLOBALS DEMANDA D’ENERGIA NECESSITAT REDUCCIÓ Limitar l’increment AMB POLITIQUES ACTUALS EMISSIONS CO 2 FINS 2035 de la temperatura a 2º C requereix una ENERGIA 2009 2035 2009 2035 revolució en energia de baix carboni. Mtoe 12.132 18.302 Mt 28.844 21.574 Inc % Inc % Aquest objectiu 51 % -25 % (només) pot ser Font IEA assolit a través d’un NECESSITAT AUGMENT radical i coordinada POBLACI Ó MUNDIAL A 2050 PRODUCCI Ó D’ALIMENTS acció política de totes A 2050 les regions (del mon) ALIMENTS L’hora d’actuar ha 9.000 M hab. X 70 % arribat IEA (Agència Internacional de l’Energia) 2009 Font FAO
 • 16. SEGLE XXI I AGRICULTURA PARAULES PER A LA REFLEXIÓ “Si no canviem de direcció aviat arribarem a l’objectiu” (que havíem recomanat no traspassar, escenari 450) “Hi ha poques senyals de que les urgents necessitats de canvi de direcció en les tendències globals de l’energia estiguin en camí” “Per assolir l’escenari 450 cal fer inversions molt costoses. Ara bé, demorar l’acció és una falsa economia: per cada dolar (+1 $) d’inversió que evitem en el sector de l’energia abans del 2020, necessitarem gastar + 4,3 $ després de 2020 per compensar l’increment d’emissions” WORLD ENERGY OUTLOOK 2011 IEA (Agència Internacional de l’Energia) 2011
 • 17. SEGLE XXI I AGRICULTURA L’AIGUA, LA TERRA I L’AGRICULTURA AL MON 1961 2009 Increment Increment Mha Mha Superficie Producció Total terres conreades 1.368 1.527 + 12 % + 180 % Secà 1.229 1.226 - 0,2 % Regadiu 139 301 + 117 % Font: FAO La terra conreable és avui un actiu cobejat als mercats internacionals Les 301 Mha de regadiu (front a les 1.226 Mha de secà) proveeixen més de la meitat dels aliments del món. Dit en altres paraules, si deixéssim de regar perdríem més de la meitat de la producció d’aliments mundials
 • 18. SEGLE XXI I AGRICULTURA OBJECTIU: ALIMENTAR EL MÓN Per assolir incrementar la producció d’aliments un 70 % fins al 2050 la FAO considera que més del 80 % del increment haurà de procedir de l’augment de la productivitat de les terres. Com? Amb regadiu Amb tecnologia Objectiu INTENSIFICACIÓ SOSTENIBLE
 • 19. 4 L’AGRICULTURA AL CANTÓ DE LES SOLUCIONS
 • 20. SEGLE XXI I AGRICULTURA OPORTUNITATS PER A L’AGRICULTURA L’AGRICULTURA SERVEIS AMBIENTALS GESTIÓ PAISATGE AL COR DE LES FORMACIÓ ALIMENTS RECICLATGE AGRONATURA ESTRATÈGIES DEL SEGLE XXI CAPTACIÓ CO2 ECOTURISME ESGOTAMENT TENSIONS DESIGUALTAT COMBUSTIBLES CANVI CLIMÀTIC EN PROVEÏMENT ECONÒMICA FOSILS I ALTRES I MEDI AMBIENT ALIMENTARI I SOCIAL RECURSOS MINERALS AGROCARBURANTS REGADIU ENERGIA AIGUA BIOMASSA GESTIÓ AIGUA COORDINACIÓ TECNOLOGIA GLOBAL BIOTECNOLOGIA Al si d’una gestió global dels recursos
 • 21. SEGLE XXI I AGRICULTURA OPORTUNITATS PER A L’AGRICULTURA IN A FE FORMACIÓ L’AGRICULTURA SERVEIS AMBIENTALS AGRONATURA AL COR DE LES ESTRATÈGIES ALIMENTS ECOTURISME TA RECICLATGE L DEL SEGLE XXI MOCAPTACIÓ CO GESTIÓ PAISATGE 2 ESGOTAMENT COMBUSTIBLES RI FOSILS I ALTRES BA TENSIONS EN PROVEÏMENT ALIMENTARI CANVI CLIMÀTIC I MEDI AMBIENT DESIGUALTAT ECONÒMICA I SOCIAL AR RECURSOS MINERALS HI REGADIU LS AGROCARBURANTS ENERGIA AIGUA BIOMASSA S E GESTIÓ AIGUA SO GE COORDINACIÓ TECNOLOGIA GLOBAL S PA AL BIOTECNOLOGIA Al si d’una gestió global dels recursos
 • 22. SEGLE XXI I AGRICULTURA ACTIUS EMERGENTS VINCULATS AMB L’AGRICULTURA • Els aliments: Consciència creixent de la seva rellevància i potencial escassetat • L’agroenergia: Agrocarburants i biomassa • L’aigua: Nous potencials de regadiu des de l'escassetat. Necessària tecnologia d’optimització productiva. Reciclatge i reutilització Necessària actuació sobre la degradació de la seva qualitat. Amenaçada pel canvi climàtic. • La terra agrícola: Revaloritzada des de la pressió urbana i les compres estratègiques de terres. Tensions per degradació dels seus potencials productius • El bosc: Producció biològica (Fusta, fruits, bolets i biomassa), espai natural, espai de lleure, reserva de biodiversitat, efecte embornal de CO2
 • 23. SEGLE XXI I AGRICULTURA L’AGRICULTURA AMB UN ROL AMBIVALENT • PROBLEMA : Causa de tensions mediambientals (14 % emisions GEH) • SOLUCIÓ: Activitat plurifuncional reparadora Sector anticíclic davant la crisi econòmica VICTIMA: Afectada pel canvi climàtic • RISC: Gran potencial desestabilitzador
 • 24. 5 L’AGRICULTURA COM A SECTOR ANTICÍCLIC
 • 25. SEGLE XXI I AGRICULTURA L’AGROALIMENTACIÓ SECTOR ANTICÍCLIC: OCUPACIÓ VARIACIÓ AFILIATS SEGURETAT SOCIAL (set 08-11) 1,68 2,00 0,00 -2,00 % -4,00 -6,00 -8,00 -7,85 -8,33 -9,19 -10,00 TOTAL ESPANYA TOTAL CATALUNYA IND. ALIMENTÀRIA AGRARI I PESCA
 • 26. SEGLE XXI I AGRICULTURA L’AGROALIMENTACIÓ SECTOR ANTICÍCLIC: COMERÇ EXTERIOR EVOLUCIÓ TAXA COBERTURA COMERÇ EXTERIOR CATALUNYA 85,00 80,00 79,14 79,60 75,00 % 71,57 70,00 67,64 65,00 65,32 60,00 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
 • 27. SEGLE XXI I AGRICULTURA L’AGROALIMENTACIÓ SECTOR ANTICÍCLIC: IPI VARIACIÓ INDEX PRODUCCIÓ INDUSTRIAL (NOV 2007-11) 0,0 -0,4 -5,0 -4,5 -10,0 -9,1 -15,0 % -20,0 -22,0 -25,0 -24,5 -28,6 -30,0 -30,2 -35,0 ALIMENTARIA QUIMICA TEXTIL MATERIAL ENERGIA GENERAL GENERAL TRANSPORT CAT ALUNYA ESPANYA
 • 28. 6 MÉS AGRICULTURA, UN OBJECTIU ESTRATÈGIC
 • 29. SEGLE XXI I AGRICULTURA AUTOPROVEÏMENT AMB PEUS DE FANG 94,4 % 40,- % CARN I ELABORATS CEREALS VI I CAVA SOJA FRUITA FRESCA LLET OLIS
 • 30. SEGLE XXI I AGRICULTURA MES MILLORAR AGRICULTURA L’AUTOPROVEÏMENT ÉS UNA PRIORITAT ESTRATÈGICA REGADIU TECNOLOGIA
 • 31. SEGLE XXI I AGRICULTURA DIFERENTS RESPOSTES TRADICIONAL MÉS I MILLOR O D’ESPERA AGRICULTURA • Resistència al canvi • Oberta al canvi • Visió a curt termini • Visió estratègica • Paper clau dels ajuts • Emprenedora • Visió només local • Innovadora en tecnologia i gestió • Insuficient innovació • Integració productiva i comercial • Agricultura sostenible i de qualitat • No integració, no economies d’escala • Sinèrgies amb un món urbanitzat • Mercat global des de la força del mercat local Camí obert a que empreses competitives substitueixin l’activitat de l’explotació
 • 32. SEGLE XXI I AGRICULTURA • REGAR (QUAN SIGUI POSSIBLE) • SUMAR PER A NO EQUIVOCAR-SE • INNOVAR • AUTOESTIMA EN CORRESPONSABILITAT PRIVAT I PÚBLIC
 • 33. SEGLE XXI I AGRICULTURA PER A MÉS INFORMACIÓ gabinet_tecnic.daam@gencat.cat