SlideShare a Scribd company logo
Actualizat 15 octombrie 2013

Asistenţa acordată Republicii Moldova din partea Uniunii Europene
I.
INSTRUMENTUL POLITICII EUROPENE DE VECINĂTATE
Programul Naţional Indicativ 2007 – 2010
Valoarea totală 209.7 mln Euro
Domeniul Prioritar 1: Suport pentru dezvoltare democratică şi buna guvernare 25-35 % (52,4-73,4 mln. Euro)
Domeniul Prioritar 2: Suport reformei regulatorii şi consolidarea capacităţilor administrative 15-20% (31,5- 41,9 mln. Euro)
Domeniul Prioritar 3: Suport reducerii sărăciei şi creşterii economice 40-60% (83,9-125,8 mln. Euro)

Planul Naţional de
Acţiuni

€40 mln Euro
(încheiat)

2007

Planul Naţional de
Acţiuni

€62,3 mln Euro (+ 6
mln. Euro ”more for
more”)

PNA 2007 vine cu un suport direct bugetului pentru sectorul social în sumă de 21 mln
Euro. Programul acordă asistenţă Guvernului RM în elaborarea şi implementarea unor
politici macroeconomice adecvate, precum şi a unei politici de asistenţă socială eficiente
pentru abordarea sărăciei.

PNA 2008 prevede acordarea suportului direct bugetului pentru domeniul sănătăţii, în
valoare de 46,6 mln Euro Addendum cu referire la tranşa a IV - 4.475.517 Euro şi noi
condiţionalităţi semnat la 6 decembrie 2011.

2008
Obiectivul general al programului constă în consolidarea cooperării UE-Moldova în
abordarea priorităţilor în domeniul sănătăţii în conformitate cu Strategia Sectorului
Sănătăţii în Republica Moldova 2008 – 2017. Un proiect de asistenţă tehnică,
implementat de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii asistă MS în implementarea
Programului ( perioada de implementare 2010-2012).

Planul National de Actiuni 2007 – 40 mln. Euro :
- 21 mln. Euro Program de Suport Bugetar in domeniul asistentei
sociale (alocat integral) ;
- 11 mln. Euro faza a II a proiectului pentru creşterea gradului de
supraveghere şi control la frontiera de stat,
- 6 mln. Euro Twinning/asistenţă tehnică în domeniul penitenciarelor,
achiziţiilor publice; alte proiecte de AT
- 2 mln euro Suport societăţii civile din regiunea stîngă a Nistrului.
Planul National de Actiuni 2008 – 62,3 mln. Euro (+ 6 mln. Euro ”more
for more”):
52.6 mln. Euro Programul suport direct bugetului în domeniul
ocrotirii sănătăţii (din care 43,45 mln. Euro Suport Bugetar, 3,15
asistenţă tehnică) :
I tranşă fixă – 12 mln. Euro (debursat martie 2009),
II tranşă – 15 mln. Euro (debursat 13.362.650 Euro în martie 2010)
III tranşă – 16,45 mln. Euro (debursat 13.611.833 Euro în mai
2011).

-

IV tranşă - 4.475.517 Euro (debursat 4,139,853 Euro sau 92,49%
din suma totală debursată în aprilie 2012).

-

V tranșă - 6 mln. Euro (tr. IV, 2013).

Balanță - 335664 Euro
- 10 mln. Euro Implementarea Parteneriatului de mobilitate, finanţare
suplimentară pentru controlul şi supravegherea la frontieră şi
paşapoarte biometrice;
- 5,7 mln. Euro - proiecte Twinning în domeniul: protecţiei concurenţei,
controlului financiar public intern, AGEPI, alte proiecte AT.
Planul Naţional de
Acţiuni
2009

€57 mln Euro

PNA 2009 prevede suport direct bugetului în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi
canalizare, avînd un buget de 50 mln. Euro. Obiectivul principal al acestuia constă in
asigurarea suportului financiar, consultanţei şi stabilirea cadrului de politici pentru
implementarea reformelor în domeniul în cauză.
Rezultate planificate:
- 55 mii persoane conectate la sisteme de apă,
- 25 mii persoane conecatate la sistemele de canalizare

Planul National de Actiuni 2009 - 57 mln. Euro :
50 mln. Euro - Programul suport direct bugetului în domeniul apă şi
canalizare (debursat 15 mln. Euro 2009)
Tranşa II , tr. I 2012 – 14 mln. Euro (debursat 12, 033 mln.
Euro, iulie 2012);
Tranşa III, tr, I 2013 – 13 mln. Euro (solicitarea de plata remisa
DUE 5.04.13)
Amendament cu referire la 5 mln. adiţionale, precum şi amînarea unor
activităţi nerealizate, a fost semnat la 6 decembrie 2011
- 7 mln Euro Twinning/asistenţă tehnică - Twinning norme şi standarde
în domeniul agricol, supravegherea pieţei, acreditare, dezvoltare
regională. Alte proiecte AT.

Planul Naţional de
Acţiuni
2010

€66 mln Euro (+ 14
mln. Euro ”more for
more”)

PNA 2010 constă în acordarea unei asistenţe sub formă de suport direct bugetului
pentru stimularea economică în regiunile rurale ale ţării, cu un buget total de 45 mln
Euro, incluzînd o componentă de asistenţă tehnică, în valoare de 3 mln Euro. Programul
este structurat în mare parte în baza Programului Guvernului pentru Stabilizarea
Economică şi Recuperare 2009 – 2011. Obiectivul acestui program este de a contribui
la dezvoltarea economică durabilă în zonele rurale.

Planul National de Actiuni 2010 – 66 mln. Euro (+14 mln. Euro):
56 mln. Euro Programul suport direct bugetului în domeniul
stimulare economică rurală
I tranşă 15 mln. Euro (debursată în decembrie 2010),
II tranşă tr. III 2011 – 14 mln. Euro (debursat 10,85 mln. Euro
în decembrie 2011),
III tranșă - 13 mln. Euro (aprobat debursarea 13 mln Euro) +
3,15 mln Euro pentru secetă (debursata 3.15 mln decembrie
2012) solicitartea de plata a transei remisa DUE 15.03.13.

-

IV tranșă 2014 - 14 mln. Euro - more for more

- 14 mln. Euro proiecte Energie şi Biomasa (lansat decembrie 2010)
- 7 mln Euro Twinning/asistenţă tehnică
Programul Naţional Indicativ 2011 – 2013
Valoarea totală 273.14 mln Euro
Domeniul Prioritar 1: Buna guvernare, statul de drept şi drepturi fundamentale 35-40% (95,6-109,2 mln. Euro)
Domeniul Prioritar 2: Dezvoltare socială şi umană 25-30% (68,3- 82 mln. Euro)
Domeniul Prioritar 3: Comerţ şi dezvoltare durabilă 35-40% (95,6-109,2 mln. Euro)
__________________
+ CIB - 41.16 million Euro (PAE)

Planul Naţional de
Acţiuni

78,6 mln Euro

Programul de suport bugetar are ca scop finanţarea reformei în domeniul energetic, în
special pentru implementarea acţiunilor prevăzute în Strategia energetică a Republicii
Moldova pînă în anul 2020, care are ca obiectiv atingerea unui complex energetic mai
eficient, competitiv şi sigur, care să asigure, totodată, securitatea energetică a ţării,
modernizarea infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice,
utilizarea surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică europeană.

2011

Planul Naţional de
Acţiuni

94 mln Euro + 8 mln.
Euro ”more for
more”

2012

Planul Naţional de
Acţiuni
2013

(Suport Bugetar semnat la 6 decembrie 2011)

100,4 mln Euro

(Suport Bugetar semnat la 14 iunie 2013)
Programul de suport al reformei sectorului justiţiei are ca obiectiv susținerea
implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției. Fondurile sunt condiționate de
progresele atinse în realizarea matricei de politici, care includ măsuri ce țin de cadrul
legislativ și instituțional al reformei justiției; managementul finanțelor publice și
planificarea bugetului; reforma sistemului judecătoresc; reforma procesului de
investigație prejudiciară; executarea hotărîrilor judecătorești; justiția juvenilă; toleranța
zero față de corupție în sistem; măsuri adiționale pentru consolidarea protecției
drepturilor omului în Republica Moldova.

(în pregătire)
Fisele da actiuni (pentru toate componentele) au fost examinate cu APC si remise de
catre DUE la Brussels.

PNA 2011 – total 78,6 mln. Euro
42,6 mln. Euro Program de Suport Bugetar în domeniul
energetic (suport în implementarea strategiei sectoriale)
Transa I - 13 mln. Euro debursat în decembrie 2011
Transa II - 13 mln. Euro, 2013 Tr. (debursat 11,618,750
mln. Euro în octombrie 2013),
Transa III – 14 mln. Euro, 2014 Tr. II
- 12 mln. Euro – măsuri de stimulare a încrederii (Transnistria) –
semnat 10 ianuarie 2012
- 14 mln. Euro – suport în implementarea Acordului de Asociere
(I parte a Programului CIB - 8 mln. Euro, Twinning/AT – 6 mln. Euro) semnat 6 martie 2012
- 10 mln. Euro – Program “Suport reformei sectorului Justiţiei“,
care include 4 proiecte - 27 aprilie 2012
-

PNA 2012 - total 94 mln euro, inclusiv:
- 52 mln. Euro Program de Suport Bugetar în domeniul justiţiei (suport
reformei sectorului justiţiei) + 8 mln. Euro ”more for more”. Semnat la
14 iunie 2013 la Bruxelles.
I tranşă 15 mln. Euro (solicitarea de plată remisă la Bruxelles).
II tranşă tr. II 2014 – 15 mln.Euro
III tranșă - tr. II 2015 - 15 mln.
IV tranșă - tr. II 2016 – 13,2 mln. Euro
- 30 mln. Euro – Program suport pentru implementarea
Acordurilor curente şi noi dintre UE şi RM (faza II- a Programului
CIB/Twinning/AT).Semnat la 14 iunie 2013 la Bruxelles Urmeaza
ratificarea.
- 7 mln. Euro – Program Pilot de Dezvoltare Regională (
semnat RM-UE martie 2013)
- 5 mln. Euro – proiect de pregătire a sectorului învățămînt
vocaţional pentru suport bugetar (semnat 30.11.2012)

PNA 2013 - total 100,4 mln euro
25 mln. Euro - Program de Suport Bugetar în domeniul
învățămîntului vocaţional și formare profesională
21 mln. Euro – Program de Suport Bugetar în domeniul
liberalizării regimului de vize
26 mln. Euro – Program suport pentru implementarea
Acordurilor curente şi noi dintre UE şi RM (III fază a
Programului CIB/Twinning/AT)
28 mln. Euro – măsuri de stimulare a încrederii
(Transnistria)
-

+35 mln Euro more for more
II.
PROGRAMELE DE COOPERAREA TRANS-FRONTALIERĂ

Programul RomâniaUcrainaRepublica
Moldova 2007-2013

Bugetul total pentru
3 ţări
126. 718 mln Euro
(2007-2013)
>

Autoritatea de gestionare:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului din România

Scopul - îmbunătăţirea situaţiei economice,
sociale şi în domeniul mediului în zonele de
acoperire a programului, prin consolidarea
contactelor dintre partenerii de pe ambele părţi ale
hotarelor.
Regiunile eligibile
România: Botoşani, Suceava, Iaşi, Vaslui, Galaţi,
Tulcea Tulcea (regiunea adiacentă: Brăila)
Ucraina: Regiunile Chernivetska şi Odessa
(regiunile adiacente: Ivano-Frankovsk, Ternopol,
Kamenitsa and Vinniţa)
Republica Moldova: întreaga ţară

Prima licitaţie a fost lansată la 1 iulie 2009, termenul de
depunere a propunerilor de proiect fiind 28 octombrie pentru prioritatea 1
şi 2, şi respectiv, 28 septembrie pentru Prioritatea 3. Anvelopa financiară
disponibilă este de 35 mil. Euro.
Per total au fost recepţionate 422 propuneri de proiecte,
bugetul solicitat fiind de 320 mil. Euro, dintre care 112 de aplicanti din
Republica Moldova (bugetul solicitat 98,31 mil. Euro). În licitaţia curentă
participă 382 de parteneri din Moldova.
În rezultatul I licitaţii au fost obținute următoarele rezultate:
P1:
Numar LP MD:3
Valoare ENPI MD: 4, 794 843,23EURO

Priorităţile programului:
1) Către o economie mai competitivă a zonei de
frontieră

P2
Numar LP MD:1
Valoare ENPI MD: 6.888.787,46 EURO

2) mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

P3:
Numar LP MD:7
Valoare ENPI MD: 660,000,00EURO

3) Promovarea activităţilor de la om la om
În perioada 14 noiembrie 2011 – 31 ianuarie 2012 a avut loc cel de-al
doilea apel de proiecte (apel restrîns - la prima etapă se evaluează
notele conceptuale şi cele care trec pre-selecţia vor fi invitate să depună
pachetul complet, după care va urma evaluarea tehnică). Anvelopa
financiară disponibilă este de 26.135.87 Euro. Termenul limită pentru
depunerea notelor conceptuale a fost 31 ianuarie 2012. La data limită au
fost înregistrate 1063 note conceptuale 362 pe prioritatea 1, 230 pe
prioritatea 2 şi 471 pe prioritatea 3.
În rezultatul II licitaţii au fost obținute următoarele rezultate:
P1:
Numar LP MD:3
Valoare ENPI MD: 4.440.855.40 EURO
P2
Numar LP MD:4
Valoare ENPI MD: 6.888.787,46 EURO
P3:
Numar LP MD:7
Valoare ENPI MD: 1.015.462,00 EURO

Proiecte la scară larga aprobate în cadrul Programului :
În cadrul programului a fost de asemenea selectate, și parțial
contractate, proiecte de investiții majore, agreate în comun de statele
participante. Valoarea acestora constituie 37.9 mil Euro, din care circa
11 mil Euro sunt destinate pentru intervenții și achiziționări de
echipamente pentru beneficiarii din Republica Moldova. Pînă în prezent
au fost semnate contractele de grant pentru următoarele proiecte:
Crearea unei infrastructuri transfrontaliere de comunicaţii –
factor al unei dezvoltări social-economice durabile şi planificării
spaţiale complexe (MAI – 2,7 mil Euro)
Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere dintre Republica
Moldova şi România ce ţine de produsele alimentare şi
produsele petroliere IMPEFO (Serviciul Vamal) – 2,35, mil
Euro
Crearea interconexiunii pentru conducta de transport de gaze
direcţia Iaşi-Ungheni (Ministerul Economiei – 3 mil. Euro)
Îmbunătăţirea serviciilor mobile terestre şi avia- de intervenţie
de urgenţă, descarcerare şi reanimare acordate în consecinţa
dezastrelor majore în zona transfrontalieră – SMURD
(Departamentul Situaţii Excepţionale – 1.53 mil Euro)
.
Programul Marea
Neagră 2007-2013

Bugetul total comun :
35 860 884 Euro

Beneficiari: România, Bulgaria,
Grecia, Turcia, Rusia, Ucraina,
Republica Moldova, Armenia,
Azerbaijan, Georgia

Contribuţia CE
(instrumentul IPEV) 17 mln Euro pentru 10
ţări.

Obiectivul global al programului este acela de a
realiza parteneriate regionale solide si de a
impulsiona cooperarea pentru dezvoltare
economica si sociala durabila a regiunilor din
bazinul Marii Negre.
Obiective specifice:
- promovarea dezvoltării economice si sociale in
zona Bazinului Marii Negre;
- sprijinirea colaborării regionale;
- promovarea activităţilor locale, people-to-people.

Prima licitaţie a fost anunţată la 1 iulie 2009, pentru o anvelopă
financiară de 3,3 mil Euro, termenul de depunere a propunerilor de
proiect fiind 12 octombrie 2009.
Per total au fost recepţionate 173 propuneri de proiecte, dintre acestea
propuneri, 10 au fost înaintate de aplicanţi (partener leader) din
Republica Moldova. Per total la licitaţie au participat 69 parteneri
moldoveni. Ca rezultat al procesului de evaluare, au fost aprobate 19
proiecte cu un buget de 5,7 mil Euro. 10 partenerii din Republica
Moldova participă în proiectele selectate, bugetul accesat fiind de
906.819,57 Euro), fapt ce plasează Republica Moldova pe locul 3 după
volumul bugetului pe ţară, după România şi Bulgaria. Rezultatele primei
licitaţii arată interesul sporit al aplicanţilor şi partenerilor din Moldova şi
mai ales capacitatea acestora de a atrage fonduri. Proiectele din prima
licitație au fost contractate și sunt în proces de implementare.
În cadrul celei de a doua licitați, lansate în iunie 2011, au fost
recepționate 195 de propuneri, dintre care 31 au selectate pentru
finanțare cu un buget de 12,5 mil Euro. Din aceste 31 de proiecte, 29
includ instituții din Republica Moldova care au accesat un buget de 2,5
mil Euro. Actualmente, este în desfășurare procesul de contractare a
proiectelor. În plus, sunt așteptate fonduri adiționale IEPV , ce va permite
finanțarea întregii liste de rezervă pentru program.

Program
Transnaţional de
Cooperare în SudEstul Europei

16 ţări participante
Buget: 245,1 mln
Euro

Regiunile eligibile: Austria, Grecia,
Italia (Regiunile: Lombardia,
Bolzano / Bozen, Trento, Veneto,
Friuli-Venezia-Giulia, Emilia
Romagna, Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise, Puglia,
Basilicata), Bulgaria, Ungaria,
România, Slovenia, Slovacia,
Croaţia, Macedonia, Albania,
Bosnia, Muntenegru, Serbia,
Moldova şi Ucraina (Regiunile:
Cjermovestka, Ivano-Frankiviska,
Zakarpat-ska, Odessa).

Programul este conceput pentru a îmbunătăţi
procesul de integrare teritorială, economică şi
socială şi să contribuie la coeziune, stabilitate şi
competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate
transnaţionale şi acţiuni comune în domenii de
importanţă strategică.

În mai 2008 a fost lansată prima licitaţie pentru program, în cadrul
căreia au fost recepţionate 820 de aplicaţii per total, 39 fiind cu
participarea partenerilor din Moldova. În final au fost aprobate spre
finanţare 40 de propuneri de proiecte (pentru un buget de 76,6 mil.
Euro), 5 dintre care cu participarea partenerilor din Republica Moldova,
bugetul accesat de aceştia fiind de circa 300.000 Euro.

http://www.southeasteurope.net/en/projects/approved_projects/?call_no
=1&status_in_progress=1&status_finalized=1&cou
ntry[]=10&x=39&y=11

Cea de a doua licitaţie a fost lansată in noiembrie 2009, în cadrul căreia
au fost recepţionate 598 de aplicaţii. Procesul s-a soldat cu contractarea
a 21 de proiecte (cu un buget de 37 mil. Euro), dintre care doar doua
proiecte implică participarea partenerilor din Republica Moldova.
Diminuarea participării partenerilor din Republica Moldova în cadrul
acestui program poate fi explicată de incertitudinea financiară şi
dificultăţile de management ce oferă capacitatea de „partener de 10%” .
Licitaţia a treia este una strategică cu o anvelopă financiară de 30 mil
Euro din FEDR. În cadrul acesteia au fost selectate 8 proiecte pentru
finanțare în trei dintre care figurează instituții din Moldova.
Licitaţia a patra este una ordinară, organizată în parele cu licitaţia a
treia, anvelopa financiară fiind de 52 mil. Euro. În rezultatul concursului
instituțiile din Moldova participă în 1 proiect.
Licitația a cincea (doar pentru fondurile ENPI - 1,6 ml. Euro).
Pe motivul că doar Republica Moldova a reușit semnarea Acordului
financiar, aceste fonduri, au fost eligibile doar pentru partenerii din
Republica Moldova. Urmare a licitației anunțate in luna aprilie 2013, 7
propuneri de proiecte au fost prezentate, dintre care 6 au fost selectate.
În prezent se desfășoară procedura de semnare a contractului de grant.
III.
ALTE INSTRUMENTE ale UNIUNII EUROPENE

Revizuire
consultativă
a
cadrului legislativ pe Serviciul
Publice și mamagementul
resurselor
umane
în
administrația de stat

Trim I 2013 seminarul “ sporirea rolului
Cancelariei de Stat in sistemul de
monitorizare șI evaluare a resurselor umane
in administrația publică” Trim II 2013:
proiectul se finalizează

Suport in fortificarea
administrației de stat și
imbunătățirea cadrului legal

SIGMA

Comentarii privind cadrul legal pentru posturi
de secretar de stat, seminar pe sistemele de
top Funcției Publice (planificat), inceputul
proiectului trim II 2013

Suport pentru reforma
achizițiilor publice

TWINNING

Trim I 2013, discuțiile privind noul proiect de
lege privind achizițiile publice (PPL) și
legislația secundară, comentarii cu privire la
PPL; "achizițiilor publice în UE" .

Suport Parlamentului
RM

Buget: 1 mln Euro
Statut: finalizat

Obiectivul general al proiectului este de a
contribui la consolidarea democraţiei şi
supremaţiei legii în RM, la procesul de aproximare
a legislaţiei şi consolidarea rolului Parlamentului în
procesul legislative.

Parteneri: Asamblea Naţională Franceză, Senatul Francez, Asamblea
Naţională a Ungariei, France Cooperation Internationale
Beneficiar: Parlamentul RM
Perioada de implementare: iulie 2008-iulie 2010 (27 luni)

Suport pentru
modernizarea
sistemului penitenciar
şi Reforma Penală

Buget: 920.092 Euro
Statut: finalizat

Obiectivul proiectului este sprijinirea gestionării
sistemului penitenciar în eforturile sale de a alinia
activitatea sa la standardele europene prin
intermediul consolidării cooperării între autorităţile
judiciare ale sistemului penitenciar din RM.

Partener: Fundaţia Germana Internaţionala pentru Cooperare în
Domeniul Legal ”IRZ”
Beneficiar: Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Ministerul Justiţiei
Perioada de implementare: octombrie 2009 - martie 2011 (21 luni)

Suport Sistemului de
Achizitii Publice din
Republica Moldova

Buget 993 683 euro

Partener: Ministerul Finanţelor Publice al României
Beneficiar: Agenţia Achiziţii Publice
Perioada de implementare: 18/11/2010 – 17/08/2012 (21 luni)

Suport în
implementarea politicii
privind concurenţa şi
ajutorul de stat în
Republica Moldova

Buget: 1 000 000 euro

Suport Pentru

Buget 999 021 euro

Obiectivul - dezvoltarea capacitaţilor de
implementare a achiziţiilor publice la toate nivelele
in Moldova, cu un accent asupra Agenţiei de
Achiziţii Publice, pentru îmbunătăţirea sistemului
actual prin creşterea transparentei si publicarea
informaţiei, care va asigura realizarea principiilor
fundamentale de achiziţii publice, i.e. asigurarea
transparentei, nediscriminării, competiţiei loiale si
accesului la resursele legale.
Obiectivul Consolidarea capacităţilor ANPC, in
particular privind dreptul de iniţiativa la investigatii,
executarea ordinilor si sancţiuni efective; îmbun.
implementării legislaţiei noi privind competiţia si
ajutorul de stat in concordanta cu angajamentele
RM in cadrul APC si Plan de Acţiuni PEV EU-RM;
creşterea transparentei privind acordarea
ajutorului de stat; crearea culturii concurenţiale.
Obiectivul - îmbunătăţirea comunicării dintre

Statut: finalizat

Statut: finalizat

Parteneri: Romanian Competition Council (RCC); Federal Austrian
Competition Authority (BWB); Latvian Competition Council (LCC)
Beneficiar: Agenţia de Stat pentru Protecţia Concurenţei
Perioada de implementare: martie 2011 - decembrie 2012

Partener: The Danish Patent and Trademark Office (DKPTO)
Implementarea şi
Respectarea
Drepturilor de
Proprietate
Intelectuala din
Republica Moldova

Statut: finalizat

Suport pentru
Implementarea
Controlului Financiar
Public Intern

Buget 1 500 000 euro
Statut: în curs de desfăşurare

Suport Norme şi
standarde în sectorul
agricol (Inspectoratul
General de
Supraveghere
Fitosanitară şi Control
Semincer, MAIA)

Buget 1.146.000 euro
Statut: în curs de desfăşurare

Suport Centrului de
Acreditare (Ministerul
Economiei)

Buget 1.040.000 euro
Statut: în curs de desfăşurare

Suport Agenţiei
Protecţia
Consumatorului
(Ministerul Economiei)

Buget 1.040.000 euro
Statut: în curs de desfăşurare

instituţiile guvernamentale responsabile de
protecţia drepturilor de proprietate intelectuala, va
consolida organizaţiile de administrare colectiva,
va spori sensibilizarea cu privire la importanta
protejării drepturilor de proprietate intelectuala si
va asista dezvoltarea sistemului naţional de
protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de
origine si specialităţilor tradiţionale garantate.
- Constituirea şi acordarea de asistenţă Consiliului
de Controlul financiar public intern; revizuirea
cadrului legal şi normativ al CFPI, elaborarea unor
norme metodologice noi pentru auditul intern;
- Elaborarea materialelor de instruire pentru
Controlul şi Managementul Financiar;
- Implementarea pilot a CMF la nivel central şi
local, elaborarea strategiei de audit intern şi
planificarea activităţii;
- Elaborarea unui program de formare
profesională continuă pentru auditorii interni etc.
De a imbunatati capacitatea Inspectoratului
General de Supraveghere Fitosanitara si control
Seminicer (GIPSSC) de a defini, planifica si
organiza obiectivele sale strategice si operationale
folosind abordari compatibile UE care sunt bazate
pe risc si focusate pe preventie.

Scopul acestui proiect este de a pregati Centrul de
Acreditare Moldova in domeniul evaluarii
conformitatii produselor (in continuare – CAECP)
pentru semnarea acordurilor multilaterale cu
cooperarea Europeana pentru Acreditare si de a
stabili conditiile pentru o ulterioara recunoastere
internationala a rezultatelor testelor acreditate in
Moldova, a certificatelor de etalonare, rapoartelor
de inspectie si certificate de conformitate.
De punere în aplicare a legislaţiei naţionale de
reglementare si de supraveghere a pieţei de
produse nealimentare,
în conformitate cu standardele europene şi cele
mai bune practici.

Consolidarea
capacităţilor în
domeniul
implementării politicii
de dezvoltare
regională (MDRC)

Buget 1.040.000 euro
Statut: în curs de desfăşurare

De a consolida capacitatea
instituţională a Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor, Consiliul Naţional de
Coordonare pentru Dezvoltare Regională şi
Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională.

Consolidarea
capacităților
Agenției de
Transplant a RM.

Buget 1 200 000 euro
Fisa aprobata de catre UE (15
martie 2013)
Lansarea este planificată pentru
data 28 noiembrie 2013

Suport în aproximarea legislativă în
domeniul calității și siguranței substanțelor
de origine umană

Consolidarea
auditului public

Buget 1 500 000 euro
Se recirculă fișa.

Suport Curții de conturi a RM la îmbunătățirea sa
funcțională, performanță și impact.

Beneficiarul: AGEPI
Perioada de implementare: 23/11/2010-30/04/2012 (18 luni)

Partener: The Swedish National Financial Management Authority
Beneficiarul: Ministerul Finanţelor
Perioada de implementare: 07/11/2011-06/11/2013 (24 luni)

Partener: The Food & Environment Research Agency
Perioada de implementare: aprilie 2012 – martie 2014 (22 luni)

Partener:
The Netherlands Standardization Institute (NEN)
The Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment
(Swedac)
Perioada de implementare: mai 2012- mai 2014 (24 luni)

Partener: The Administration of United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, Northern Ireland Co-operation Overseas Ltd. (NI-CO)
Perioada de implementare: mai 2012- mai 2014 (24 luni)

Partener The French Ministry of Interior, General Secretariat (SG)
DATAR, French Delegation for Spatial Planning and Regional
Development (Prime Minister’s Office)
Romanian Ministry of Regional Development and Tourism (MRDT)
Romanian North East Regional Development Agency (NE-RDA)
Perioada de implementare: mai 2012- mai 2014 (24 luni)
extern în RM
Consolidarea
sistemului
Parteneriat-public privat in RM
Consolidrea
sectorului de
standarde și
metrologie conform
bunelor practice ale
UE
Proiecte în proces de
scriere a Fişei de
proiect
Proiecte în proces de
scriere a Fişei de
proiect
Proiecte în proces de
scriere a Fişei de
proiect

Buget 1 100 000 euro
A fost desfășurată evaluarea.
DUE selectează partenerul

Buget 1 230 000 euro
Urmează să se întrunească
comitetul de evaluare pentru
analiza oferteleor

Agenţiei Proprietăţii Publice beneficiar. De sporit
semnificativ eficiența,eficacitatea si impactul
sistemului de parteneriat publuic-private si
concesionalitate in RM prin stabilirea cadrului legal
și instituțional de funcționare si transparență.
Institutului de Standardizare şi Metrologie.
Ajustarea sectorului standarde si metrologie in RM
conform practicilor bune ale țărilor-membre ale
UE.

Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

BNM

CNPF
IV.
PARTENERIATUL ESTIC

SME Flagship Initiative
(SME Facility /
TAM/Bas / East-Invest)

Program Integrat de
Management a
Frontierei (Integrated
Border Management
IBM)

UE va investi pînă la
30 milioane Euro
pentru perioada 2010
– 2013, acordate sub
formă de asistenţă
tehnică pentru
consolidarea
instituţională şi suport
pentru consolidarea
creditului pentru
Instituţiile Financiare
Private (intermediarii
de finanţare)

Iniţiativa BERD/BEI vine să
completeze suportul acordat de
instrumentul Facilitatea de
Investiţii pentru Vecinătate (NIF),
precum şi programul BERD şi alte
programe similare lansate de
Statele Membre sau Instituţii
Financiare Internaţionale.

Pentru perioada
2014-2017 UE va mai
acorda 10 mil Euro
pentru susținerea
IMM-urilor
Parteneriatului Estic.
44 mln. Euro

Asistenţă în aliniere la standarde europene a
structuri IMB sunt necesare pentru facilitarea
mobilităţii persoanelor. Prin soluţionarea
problemelor de fraudă vamală, trafic şi migrare
ilegală , se pot obţine progrese în sectoarele cheie
ca comerţul, vama şi vizele. Asistenţă pentru
demarcare frontierei cunoscute internaţional de
asemenea poate fi acordată.
Suport în extensiunea interconexiunilor. Aici
se cer investiţii substanţiale din partea IFI,
donatori, sector privat;
Creşterea eficienţei energetice şi extinderea
utilizării resurselor renovabile. Partenerii PE
au nevoie de suport în îmbunătăţirea cadrului
regulatoriu, de politici şi în adoptarea celor
mai bune practici ale UE. Consolidarea
capacităţilor, proiecte pilot pot fi finanţate aici.

Pieţe Energetice
Regionale şi Eficienţă
Energetică

Diversification of
energy supply: the
Southern Energy
Corridor
Prevenirea, pregătirea
şi răspuns la dezastrele
naturale

Guvernare de mediu
(Environmental
governance)

Durata 48 luni
Buget: 6 mln. Euro din
bugetul (Regional
Programme East)
I fază
Început: a II jum. 2009
Durata : 48 luni
Buget: 1,8 mln. Euro
(Regional Programme

- Încurajarea convergenţei cu politicile UE şi acquisul in sectorul IMM;
- stabilirea reţelei dintre instituţiile publice şi private
ale UE şi ţărilor partenere, consolidarea legăturilor
business la nivel de regiune PE, precum şi dintre PE
şi IMM din UE; îmbunătăţirea schimburilor în
materie de reglementări vamale, condiţii de piaţă,
internaţionalizare IMM; oferirea serviciilor costeficiente de consultanţă IMM-rilor şi dezvoltarea
expertizei locale; îmbunătăţirea accesului la
finanţare pentru IMM-uri .

II fază începe în 2011
Durata: va fi determinată ~ 20 luni
Buget: va fi determinat, dar
semnificativ mai mult decît pentru
I fază

A consolida capacităţile de management a
calamităţilor naturale la nivel local, regional şi
naţional prin creşterea cooperării dintre EU
(Mecanismul Comunitar de Protecţie Civilă) şi
partenerii estici şi dintre ţările partenere, construind
pe iniţiativele existente.
Objectiv general: promovarea protecţiei mediului,
inclusiv abordarea schimbarii climaterice,
prin îmbunătăţirea guvernării de mediu.

Proiectul „Construirea punctului de trecere Unguri-Broniţa” a fost
aprobat spre finanţare.

Objective specifice:
� promovare disponibilităţii a informaţiei veridice despre mediu.
� promovarea conştientizării şi implicării partenerilor.
� promovarea evaluărilor de mediu şi evitarea impactului negativ
neintentional in alte politici sectoriale.
East)
V.
NEIGHBORHOOD INVESTMENT FACILITY (NIF)
(Facilitatea de Investiţii în Vecinătate)
Modernizarea
Spitalului Republican

Modernizarea
Aeroportului Chişinău
Proiect II

Proiectul de reabilitare
a drumurilor

Studiul de fezabilitate
pentru îmbunătăţirea
calităţii apei şi a
sistemului de
canalizare în
Chişinău

Lead IFI: CEB
Total cost: €20.5 M
NIF grant: €3 M
Statut: în proces de
debursare
Lead IFI: EBRD
Other FI: EIB
Total cost: €46.25 M
NIF grant: €1.75 M
Statut: în proces de
debursare
Lead IFI: EBRD
Other FI: EIB
Total cost: 92.5 M
NIF grant: €12 M
Statut: în proces de
debursare
Lead IFI: EBRD
Other FI: EIB & KfW
Total cost: ca. €59 M
NIF grant: €3 M
Statut: în proces de
debursare

Programul de
dezvoltare a
infrastructurii de
distribuţie a apei
potabile în Moldova

Lead IFI: EBRD
Other FI: EIB
Total cost:
€31.5 M
NIF grant: €10 M
Statut: în proces de
debursare

Proiectul privind
dezvoltarea
transportului public
din Chişinău

Lead IFI: EBRD
Other FI: EIB
Total cost:
€15.45 M
NIF grant: €3 M
Statut: debursat

Proiectul are ca scop îmbunătăţirea eficienţei asistenţei medicale în Republica Moldova, prin modernizarea unuia dintre principalele spitale din ţară.

Aeroportul din Chişinău este unul din principalele puncte de acces a Moldovei pentru comerţul extern, fiind un atu-cheie
pentru dezvoltarea economică a ţării.
Proiectul presupune reabilitarea, modernizarea aeroportului şi comercializarea sa ulterioară.
Scopul proiectului este de a stopa deteriorarea reţelei de drumuri din Republica Moldova şi pentru asigurarea menţinerii conexiunilor principale de drumuri.

Studiul este baza pentru un program mare de investiţii care vizează îmbunătăţirea alimentării cu apă, a sistemului de canalizare, colectare şi tratare a apei
în Chişinău, în vederea consolidării condiţiilor de viaţă ale populaţiei din Chişinău şi reducerii impactului asupra mediului.

Reforma sistemelor de aprovizionare cu apă/ canalizare in 6 regii selectate din ţară (2 municipalităţi la Nord – Floreşti, Soroca; 2 în Centru – Orhei, Hînceşti şi 2 la
Sud – Leova, precum şi Ciadîr-Lunga şi în Găgăuzia) care şi-au arătat dorinţa, angajamentul şi capacitatea de a restructura şi extinde operaţiunile lor la nivel
regional, în jurul principalului oraş din zonă (drept prim pas spre o regionalizare pe scară largă în viitor).
Donator Implementator: BERD
Donatori Finanţatori:
NIF - 10.000.000 EUR = 12.597.000 USD
BEI - 10.000.000 EUR = 12.597.000 USD
BERD - 10.000.000 EUR = 12.597.000 USD
Proiectul are ca scop îmbunătăţirea serviciilor de transport public în municipiul Chişinău, prin modernizarea parcului de troleibuze din Chişinău, care va avea un
puternic impact pozitiv asupra mediului şi de asemenea, va contribui la îmbunătăţirea serviciilor sociale şi a infrastructurii sociale de care beneficiază în primul
rând populaţia cu venituri mici.
Buget angajat
13 650 000
CE : 3.650.000 EUR = 4.745.000 USD
BEI: 5.000.000 EUR = 6.500.000 USD
BERD: 5.000.000 EUR = 6.500.000 USD
Grant/Credit

Fondul Trust pentru
Asistenţă Tehnică al
Parteneriatului Estic (EPTATF) –

Lansat – 13
decembrie 2010 de
BEI

Fondul respectiv are drept scop creşterea calităţii şi a impactului de dezvoltare a operaţiunilor BEI în cadrul PE, prin oferirea unei facilităţi de finanţare multisectorială pentru AT. Acest instrument va accelera şi va asigura o mai bună implementare a proiectelor în statele PAE şi va fi complementar NIF, va susţine
elaborarea studiilor de fezabilitate, a evaluărilor instituţionale şi juridice, va acorda suport în gestionarea proiectelor şi operaţiunilor de împrumut, precum şi
finanţarea activităţilor instituţionale orizontale.
VI.
NEIGHBORHOOD INVESTMENT FACILITY (NIF)
Suport pentru
sectorul viti-vinicol

75 mln acordate de
BEI
NIF grant : 2 mln.
Euro
Statut:În curs de
debursare

Împrumutul va fi utilizat pentru remedierea deficienţelor structurale ale industriei vinicole moldoveneşti, de la vie la ambalarea finală şi livrarea vinului spre
consumator. Acest împrumut va finanţa proiecte ale întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în sector, inclusiv producătorii locali, vinificatorii şi alte industriile
conexe, cum ar fi producţia de sticlă.
Fondurile BEI vor fi disponibile exclusiv pentru investiţii legate de producţia vinurilor de calitate cu "Denumire de Origine Protejată" sau "Indicaţie Geografică
Protejată” şi nu vor fi folosite pentru extindere a zonei viticole din Moldova.

Perioada: 2011 –
2014
Moldova Roads
Rehabilitation III
Project

Total cost: €166,2 M
NIF grant: €16,2 M

The proposed project purpose is to halt the deterioration of the road network in the Republic of Moldova and to ensure that key road links are maintained

Statut: În curs de
debursare
Moldelectrica Power
Transmission
Network
Rehabilitation

Total cost: € 39,3 M
NIF grant: € 8 M
Statut: Suspendată
debursarea
Notă: Urmează a
începe debursarea.

I.

Works (NIF contribution EUR 6,000,000)

The Project will envisage the rehabilitation of the existing network. It includes the design and rehabilitation of the following substations and transmission lines:






The reconstruction of one 400/110 kV substation;
The reconstruction of two 110/10 kV substations;
The reconstruction of three 110 kV transmission lines (1x10 km, 1x1 km, 1x20 km);
The supply and installation of one 330/110/10 kV, seven 110/35/10 kV and three 110/10 kV transformers;
The installation of cells and switches in several substations.

IV. Technical assistance (NIF contribution EUR 2, 000,000)

Reabilitarea
drumurilor în mun.
Chişinău „Chişinău
Urban Roads”
Reabilitarea
transportului public în
mun. Bălți
Faza a doua a
Facilităţii de Finanţare
a Eficienţei
Energetice Durabile
Moldova
Linia de Credit
Eficienţa Energetică
Rezidenţială în
Moldova

Total cost: € 22 M
NIF grant: € 1,4 M
Statut: Urmează a
începe debursarea.
Total cost: € 4.6 M
NIF grant: € 1,6 M
Statut: Urmează a
începe debursarea.
Buget: € 3,75 M
Statut: aprobat de
Board NIF, mai 2012

Total cost: € 28,5 M
NIF grant: € 5 M
Statut: aprobat de
Board NIF, mai 2012
ALEXANDRE
DARAS de la
DUE,responsabil.

Technical assistance (TA) of EUR 2,000,000 has been requested for project implementation support to the Project Implementation Unit (PIU).
REABILITAREA A 6 DRUMURI IN MUN. CHISINAU: -STEFAN CEL MARE; -CONSTANTIN NEGRUZZI;-TIGHINA;-VASILE ALECSANDRI; -31 AUGUST 1989; -ALEXANDRU CEL BUN;

Modernizarea parcului de troleibuze prin achiziționarea a 23 troleibuze noi, plus echipament asociat.
BERD-3 mln Euro
BERD are în vedere extinderea Facilităţii Durabile moldovenești de Finanțare a Energiei existente prin furnizarea de noi fonduri de până la 22 MEUR pentru a
răspunde cererii pentru eficiența energetică și investițiile în energiile regenerabile în Republica Moldova.Proiectul va consta din linii de credit pentru băncile locale
pentru creditarea întreprinderilor private care realizează investiții durabile de energie. În plus față de finanțarea BERD, Facilitatea va fi susținută de un grant de la
Fondul de investiții pentru vecinătate a UE și de asistență tehnică pentru Comunitatea Statelor Independente Fondul de state pentru cooperare tehnică și stimulente
pentru sub-debitori și băncile participante.
Împrumutul face parte din Facilitatea de Finanţare a Eficienţei Energetice Durabile Moldova - BERD , care prevede 35 de milioane € în credite la băncile partenere
locale pentru finanțarea rezidentiale îmbunătățirea eficienței energetice. MoREEFF este primul vehicul din Republica Moldova de a aborda acest sector neexploatat
și creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului cu o gamă largă de părți interesate.
MoREEFF este sustinuta de un grant de € 5 milioane oferite de Facilitatea Uniunii Europene de Investiții pentru Vecinătate și 2,3 milioane € de la Agenția suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida), pentru a fi utilizate pentru asistența tehnică și stimulente investiționale pentru gospodării.
Orice proprietar din Moldova, casă sau asociație a proprietarilor de origine, companie de servicii energetice (ESCO), dezvoltator sau societate de administrare
facilitate care ia un împrumut în MoREEFF are dreptul de a primi un grant de 20 la sută, 30 la sută sau chiar până la 35 la sută din din valoarea creditului, respectiv,
față de costul proiectului de economisire a energiei, odată ce acesta a fost adus la un standard specificat în termenii și condițiile MoREEFF lui.
Proiecte Regionale (relevante pentru Republica Moldova)
Programul
Eficienţa
Energetică
Regională în
sectorul
corporativ
Fondul
European de
Vecinătate (FEV)
Consolidarea
Instituţională în
sectorul
financiar şi
răspuns la criză
Parteneriatul
estic – Facilitatea
Financiară a ÎMM
urilor
Green for Growth
Fund

Total cost: € 302 M
NIF grant: € 2 M

Această asistență tehnică are ca scop îmbunătățirea eficienței energetice si la economisirea energiei în sectorul corporativ într-o serie de țări din vecinătatea estică.

Total cost: € 70 M
NIF grant: € 10 M

Fondul are drept scop îmbunătățirea accesului la finanțare de către întreprinderile mici şi mijlocii din regiunea vecinătăţii estice, oferind astfel stimulente pentru
creștere economică și ocuparea forței de muncă în sectorul privat.

Total cost: € tbc M
NIF grant: € 12 M

Această asistență tehnică vizează restabilirea accesului la credite a întreprinderilor mici şi mijlocii din regiunea vecinătăţii estice și Rusia prin acordarea de asistență
la bănci care au fost afectate în mod deosebit de criza financiară.

Total cost: € 300 M
NIF grant: € 15 M

Facilitatea pentru Finanţarea IMM este una dintre inițiativele emblematice ale Parteneriatului Estic.Facilitatea are ca scop de a oferi o gamă largă de servicii și
produse financiare pentru IMM-uri și intermediarii financiari din întreaga regiune, creșterea disponibilității de finanțare pe termen lung pentru sectorul IMM-urilor și a
ajuta economiile să se recupereze de la criza economică și financiară.
O aprobare provizorie a fost acordată proiectului Green for Growth Fund, pentru care ţara noastră este un potenţial beneficiar, fiind conceput pentru regiunea din
vecinătatea de Est a UE (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ucraina şi Belarus). NIF va contribui suma de 12 milioane Euro pentru implementarea acestui
proiect, cu condiţia creării efective a fondului în cauză şi participării KfW (instituţia financiară de bază), Guvernului German şi potenţial BEI, BERD şi Băncii
Austriece pentru Dezvoltare (OeEB).
VII.
ASISTENTA MACROFINANCIARĂ
2007-2008

Suma totală:

Suport pentru diminuarea deficitului balantei comerciale a Moldovei, ca urmare a interdictiei impuse vinurilor moldovenesti pe piata Federatiei Ruse si a majorarii
preturilor la resursele energetice.

45 mln. Euro
Data inceperii
17.12.2010

Suma totală:
90 mln Euro

Data finisarii
15.06.2013

Prima tranşă
debursată la data de
28 decembrie 2010 40 mln Euro
Septembrie 2011 20 mln. Euro
Aprilie 2012
30 mln. Euro

Suport pentru balanţa de plaţi si securizarea rezervelor de schimb valutar a Republicii Moldova, in scopul depăşirii consecinţelor crizei financiare

More Related Content

Similar to Asistenţa acordată Republicii Moldova din partea UE

Prezentare Pos Cce 10 05 2007
Prezentare Pos Cce 10 05 2007Prezentare Pos Cce 10 05 2007
Prezentare Pos Cce 10 05 2007
stepanescu_anne
 
Bilant.mfe
Bilant.mfeBilant.mfe
Bilant.mfe
redactie_euractiv
 
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djstGhid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Tomoniu Antonio
 
Por reg sud est 22iun2011
Por reg sud est 22iun2011Por reg sud est 22iun2011
Por reg sud est 22iun2011
Agora Group
 
Newsletter MFE iunie 2014
Newsletter MFE iunie 2014Newsletter MFE iunie 2014
Newsletter MFE iunie 2014
MinisterulFondurilorEuropene
 
Buletin informativ IMI PQ NET nr.15
Buletin informativ IMI PQ NET nr.15Buletin informativ IMI PQ NET nr.15
Buletin informativ IMI PQ NET nr.15
IMI PQ NET Romania
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
Jurnal ian feb_2021-ed maramuresJurnal ian feb_2021-ed maramures
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
Radu Big
 
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
ADR Nord
 
Prezentare EurActiv - Fonduri structurale 2014
Prezentare EurActiv - Fonduri structurale 2014Prezentare EurActiv - Fonduri structurale 2014
Prezentare EurActiv - Fonduri structurale 2014
redactie_euractiv
 
Newsletter 16 imi-pq-net 2012-11
Newsletter 16 imi-pq-net 2012-11Newsletter 16 imi-pq-net 2012-11
Newsletter 16 imi-pq-net 2012-11
IMI PQ NET Romania
 
Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implemen...
Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implemen...Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implemen...
Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implemen...
GIZ Moldova
 
Jurnal mai 2020 ed maramures
Jurnal mai 2020 ed maramuresJurnal mai 2020 ed maramures
Jurnal mai 2020 ed maramures
Radu Big
 
Jurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal apr 2014_Europe Direct MaramuresJurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Margareta Capilnean
 
Situatie por 28 mai 2012
Situatie por 28 mai 2012Situatie por 28 mai 2012
Situatie por 28 mai 2012
Informatia de Calarasi
 
Zilele Biz 2015 - Antreprenoriat - Valentin Boldeiu, UniCredit Bank Romania
Zilele Biz 2015 - Antreprenoriat - Valentin Boldeiu, UniCredit Bank RomaniaZilele Biz 2015 - Antreprenoriat - Valentin Boldeiu, UniCredit Bank Romania
Zilele Biz 2015 - Antreprenoriat - Valentin Boldeiu, UniCredit Bank Romania
Gabriel Barliga
 
Raport Anual Implementare Programul Operational Regional 2011
Raport Anual Implementare Programul Operational Regional 2011Raport Anual Implementare Programul Operational Regional 2011
Raport Anual Implementare Programul Operational Regional 2011
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
 
Newsletter ed maramures iulie2011
Newsletter ed maramures iulie2011Newsletter ed maramures iulie2011
Newsletter ed maramures iulie2011
Margareta Capilnean
 
Sistemul de indicatori de dezvoltare durabilă - pilonul economic
Sistemul de indicatori de dezvoltare durabilă - pilonul economicSistemul de indicatori de dezvoltare durabilă - pilonul economic
Sistemul de indicatori de dezvoltare durabilă - pilonul economic
Institutul Național de Statistică
 

Similar to Asistenţa acordată Republicii Moldova din partea UE (20)

Prezentare Pos Cce 10 05 2007
Prezentare Pos Cce 10 05 2007Prezentare Pos Cce 10 05 2007
Prezentare Pos Cce 10 05 2007
 
Bilant.mfe
Bilant.mfeBilant.mfe
Bilant.mfe
 
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djstGhid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
Ghid 5 practic surse finantare suport curs start up d.a.c.i.a ast 2021 djst
 
Por reg sud est 22iun2011
Por reg sud est 22iun2011Por reg sud est 22iun2011
Por reg sud est 22iun2011
 
Newsletter MFE iunie 2014
Newsletter MFE iunie 2014Newsletter MFE iunie 2014
Newsletter MFE iunie 2014
 
Buletin informativ IMI PQ NET nr.15
Buletin informativ IMI PQ NET nr.15Buletin informativ IMI PQ NET nr.15
Buletin informativ IMI PQ NET nr.15
 
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures
 
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
Jurnal ian feb_2021-ed maramuresJurnal ian feb_2021-ed maramures
Jurnal ian feb_2021-ed maramures
 
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
Strategia UE pentru Regiunea Dunării şi Programul pentru Cooperare Transnaţio...
 
Prezentare EurActiv - Fonduri structurale 2014
Prezentare EurActiv - Fonduri structurale 2014Prezentare EurActiv - Fonduri structurale 2014
Prezentare EurActiv - Fonduri structurale 2014
 
Newsletter 16 imi-pq-net 2012-11
Newsletter 16 imi-pq-net 2012-11Newsletter 16 imi-pq-net 2012-11
Newsletter 16 imi-pq-net 2012-11
 
Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implemen...
Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implemen...Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implemen...
Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implemen...
 
Jurnal mai 2020 ed maramures
Jurnal mai 2020 ed maramuresJurnal mai 2020 ed maramures
Jurnal mai 2020 ed maramures
 
Jurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal apr 2014_Europe Direct MaramuresJurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
 
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
 
Situatie por 28 mai 2012
Situatie por 28 mai 2012Situatie por 28 mai 2012
Situatie por 28 mai 2012
 
Zilele Biz 2015 - Antreprenoriat - Valentin Boldeiu, UniCredit Bank Romania
Zilele Biz 2015 - Antreprenoriat - Valentin Boldeiu, UniCredit Bank RomaniaZilele Biz 2015 - Antreprenoriat - Valentin Boldeiu, UniCredit Bank Romania
Zilele Biz 2015 - Antreprenoriat - Valentin Boldeiu, UniCredit Bank Romania
 
Raport Anual Implementare Programul Operational Regional 2011
Raport Anual Implementare Programul Operational Regional 2011Raport Anual Implementare Programul Operational Regional 2011
Raport Anual Implementare Programul Operational Regional 2011
 
Newsletter ed maramures iulie2011
Newsletter ed maramures iulie2011Newsletter ed maramures iulie2011
Newsletter ed maramures iulie2011
 
Sistemul de indicatori de dezvoltare durabilă - pilonul economic
Sistemul de indicatori de dezvoltare durabilă - pilonul economicSistemul de indicatori de dezvoltare durabilă - pilonul economic
Sistemul de indicatori de dezvoltare durabilă - pilonul economic
 

More from Moldova Europeană

60 de motive bune pentru UE
60 de motive bune pentru UE60 de motive bune pentru UE
60 de motive bune pentru UE
Moldova Europeană
 
E timpul să acționăm!
E timpul să acționăm!E timpul să acționăm!
E timpul să acționăm!
Moldova Europeană
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Moldova Europeană
 
Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic! Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic!
Moldova Europeană
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
  Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!  Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
Moldova Europeană
 
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
Moldova Europeană
 
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?” „Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
Moldova Europeană
 
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Moldova Europeană
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Moldova Europeană
 
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...
Moldova Europeană
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Moldova Europeană
 
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
Moldova Europeană
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Moldova Europeană
 
Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic! Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic!
Moldova Europeană
 
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
Moldova Europeană
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participareFii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
Moldova Europeană
 
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Moldova Europeană
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Moldova Europeană
 
Implicare, participare, dezvoltare!
Implicare, participare, dezvoltare! Implicare, participare, dezvoltare!
Implicare, participare, dezvoltare!
Moldova Europeană
 
Alegem să participăm!
Alegem să participăm! Alegem să participăm!
Alegem să participăm!
Moldova Europeană
 

More from Moldova Europeană (20)

60 de motive bune pentru UE
60 de motive bune pentru UE60 de motive bune pentru UE
60 de motive bune pentru UE
 
E timpul să acționăm!
E timpul să acționăm!E timpul să acționăm!
E timpul să acționăm!
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
 
Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic! Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic!
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
  Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!  Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
 
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
 
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?” „Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
 
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
 
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!”, Buletin informativ al Clubului p...
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
 
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
 
Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic! Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic!
 
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participareFii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
 
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
 
Implicare, participare, dezvoltare!
Implicare, participare, dezvoltare! Implicare, participare, dezvoltare!
Implicare, participare, dezvoltare!
 
Alegem să participăm!
Alegem să participăm! Alegem să participăm!
Alegem să participăm!
 

Asistenţa acordată Republicii Moldova din partea UE

 • 1. Actualizat 15 octombrie 2013 Asistenţa acordată Republicii Moldova din partea Uniunii Europene I. INSTRUMENTUL POLITICII EUROPENE DE VECINĂTATE Programul Naţional Indicativ 2007 – 2010 Valoarea totală 209.7 mln Euro Domeniul Prioritar 1: Suport pentru dezvoltare democratică şi buna guvernare 25-35 % (52,4-73,4 mln. Euro) Domeniul Prioritar 2: Suport reformei regulatorii şi consolidarea capacităţilor administrative 15-20% (31,5- 41,9 mln. Euro) Domeniul Prioritar 3: Suport reducerii sărăciei şi creşterii economice 40-60% (83,9-125,8 mln. Euro) Planul Naţional de Acţiuni €40 mln Euro (încheiat) 2007 Planul Naţional de Acţiuni €62,3 mln Euro (+ 6 mln. Euro ”more for more”) PNA 2007 vine cu un suport direct bugetului pentru sectorul social în sumă de 21 mln Euro. Programul acordă asistenţă Guvernului RM în elaborarea şi implementarea unor politici macroeconomice adecvate, precum şi a unei politici de asistenţă socială eficiente pentru abordarea sărăciei. PNA 2008 prevede acordarea suportului direct bugetului pentru domeniul sănătăţii, în valoare de 46,6 mln Euro Addendum cu referire la tranşa a IV - 4.475.517 Euro şi noi condiţionalităţi semnat la 6 decembrie 2011. 2008 Obiectivul general al programului constă în consolidarea cooperării UE-Moldova în abordarea priorităţilor în domeniul sănătăţii în conformitate cu Strategia Sectorului Sănătăţii în Republica Moldova 2008 – 2017. Un proiect de asistenţă tehnică, implementat de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii asistă MS în implementarea Programului ( perioada de implementare 2010-2012). Planul National de Actiuni 2007 – 40 mln. Euro : - 21 mln. Euro Program de Suport Bugetar in domeniul asistentei sociale (alocat integral) ; - 11 mln. Euro faza a II a proiectului pentru creşterea gradului de supraveghere şi control la frontiera de stat, - 6 mln. Euro Twinning/asistenţă tehnică în domeniul penitenciarelor, achiziţiilor publice; alte proiecte de AT - 2 mln euro Suport societăţii civile din regiunea stîngă a Nistrului. Planul National de Actiuni 2008 – 62,3 mln. Euro (+ 6 mln. Euro ”more for more”): 52.6 mln. Euro Programul suport direct bugetului în domeniul ocrotirii sănătăţii (din care 43,45 mln. Euro Suport Bugetar, 3,15 asistenţă tehnică) : I tranşă fixă – 12 mln. Euro (debursat martie 2009), II tranşă – 15 mln. Euro (debursat 13.362.650 Euro în martie 2010) III tranşă – 16,45 mln. Euro (debursat 13.611.833 Euro în mai 2011). - IV tranşă - 4.475.517 Euro (debursat 4,139,853 Euro sau 92,49% din suma totală debursată în aprilie 2012). - V tranșă - 6 mln. Euro (tr. IV, 2013). Balanță - 335664 Euro - 10 mln. Euro Implementarea Parteneriatului de mobilitate, finanţare suplimentară pentru controlul şi supravegherea la frontieră şi paşapoarte biometrice; - 5,7 mln. Euro - proiecte Twinning în domeniul: protecţiei concurenţei, controlului financiar public intern, AGEPI, alte proiecte AT. Planul Naţional de Acţiuni 2009 €57 mln Euro PNA 2009 prevede suport direct bugetului în domeniul aprovizionării cu apă potabilă şi canalizare, avînd un buget de 50 mln. Euro. Obiectivul principal al acestuia constă in asigurarea suportului financiar, consultanţei şi stabilirea cadrului de politici pentru implementarea reformelor în domeniul în cauză. Rezultate planificate: - 55 mii persoane conectate la sisteme de apă, - 25 mii persoane conecatate la sistemele de canalizare Planul National de Actiuni 2009 - 57 mln. Euro : 50 mln. Euro - Programul suport direct bugetului în domeniul apă şi canalizare (debursat 15 mln. Euro 2009) Tranşa II , tr. I 2012 – 14 mln. Euro (debursat 12, 033 mln. Euro, iulie 2012); Tranşa III, tr, I 2013 – 13 mln. Euro (solicitarea de plata remisa DUE 5.04.13) Amendament cu referire la 5 mln. adiţionale, precum şi amînarea unor activităţi nerealizate, a fost semnat la 6 decembrie 2011
 • 2. - 7 mln Euro Twinning/asistenţă tehnică - Twinning norme şi standarde în domeniul agricol, supravegherea pieţei, acreditare, dezvoltare regională. Alte proiecte AT. Planul Naţional de Acţiuni 2010 €66 mln Euro (+ 14 mln. Euro ”more for more”) PNA 2010 constă în acordarea unei asistenţe sub formă de suport direct bugetului pentru stimularea economică în regiunile rurale ale ţării, cu un buget total de 45 mln Euro, incluzînd o componentă de asistenţă tehnică, în valoare de 3 mln Euro. Programul este structurat în mare parte în baza Programului Guvernului pentru Stabilizarea Economică şi Recuperare 2009 – 2011. Obiectivul acestui program este de a contribui la dezvoltarea economică durabilă în zonele rurale. Planul National de Actiuni 2010 – 66 mln. Euro (+14 mln. Euro): 56 mln. Euro Programul suport direct bugetului în domeniul stimulare economică rurală I tranşă 15 mln. Euro (debursată în decembrie 2010), II tranşă tr. III 2011 – 14 mln. Euro (debursat 10,85 mln. Euro în decembrie 2011), III tranșă - 13 mln. Euro (aprobat debursarea 13 mln Euro) + 3,15 mln Euro pentru secetă (debursata 3.15 mln decembrie 2012) solicitartea de plata a transei remisa DUE 15.03.13. - IV tranșă 2014 - 14 mln. Euro - more for more - 14 mln. Euro proiecte Energie şi Biomasa (lansat decembrie 2010) - 7 mln Euro Twinning/asistenţă tehnică
 • 3. Programul Naţional Indicativ 2011 – 2013 Valoarea totală 273.14 mln Euro Domeniul Prioritar 1: Buna guvernare, statul de drept şi drepturi fundamentale 35-40% (95,6-109,2 mln. Euro) Domeniul Prioritar 2: Dezvoltare socială şi umană 25-30% (68,3- 82 mln. Euro) Domeniul Prioritar 3: Comerţ şi dezvoltare durabilă 35-40% (95,6-109,2 mln. Euro) __________________ + CIB - 41.16 million Euro (PAE) Planul Naţional de Acţiuni 78,6 mln Euro Programul de suport bugetar are ca scop finanţarea reformei în domeniul energetic, în special pentru implementarea acţiunilor prevăzute în Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020, care are ca obiectiv atingerea unui complex energetic mai eficient, competitiv şi sigur, care să asigure, totodată, securitatea energetică a ţării, modernizarea infrastructurii energetice existente, îmbunătăţirea eficienţei energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie şi integrarea pe piaţa energetică europeană. 2011 Planul Naţional de Acţiuni 94 mln Euro + 8 mln. Euro ”more for more” 2012 Planul Naţional de Acţiuni 2013 (Suport Bugetar semnat la 6 decembrie 2011) 100,4 mln Euro (Suport Bugetar semnat la 14 iunie 2013) Programul de suport al reformei sectorului justiţiei are ca obiectiv susținerea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției. Fondurile sunt condiționate de progresele atinse în realizarea matricei de politici, care includ măsuri ce țin de cadrul legislativ și instituțional al reformei justiției; managementul finanțelor publice și planificarea bugetului; reforma sistemului judecătoresc; reforma procesului de investigație prejudiciară; executarea hotărîrilor judecătorești; justiția juvenilă; toleranța zero față de corupție în sistem; măsuri adiționale pentru consolidarea protecției drepturilor omului în Republica Moldova. (în pregătire) Fisele da actiuni (pentru toate componentele) au fost examinate cu APC si remise de catre DUE la Brussels. PNA 2011 – total 78,6 mln. Euro 42,6 mln. Euro Program de Suport Bugetar în domeniul energetic (suport în implementarea strategiei sectoriale) Transa I - 13 mln. Euro debursat în decembrie 2011 Transa II - 13 mln. Euro, 2013 Tr. (debursat 11,618,750 mln. Euro în octombrie 2013), Transa III – 14 mln. Euro, 2014 Tr. II - 12 mln. Euro – măsuri de stimulare a încrederii (Transnistria) – semnat 10 ianuarie 2012 - 14 mln. Euro – suport în implementarea Acordului de Asociere (I parte a Programului CIB - 8 mln. Euro, Twinning/AT – 6 mln. Euro) semnat 6 martie 2012 - 10 mln. Euro – Program “Suport reformei sectorului Justiţiei“, care include 4 proiecte - 27 aprilie 2012 - PNA 2012 - total 94 mln euro, inclusiv: - 52 mln. Euro Program de Suport Bugetar în domeniul justiţiei (suport reformei sectorului justiţiei) + 8 mln. Euro ”more for more”. Semnat la 14 iunie 2013 la Bruxelles. I tranşă 15 mln. Euro (solicitarea de plată remisă la Bruxelles). II tranşă tr. II 2014 – 15 mln.Euro III tranșă - tr. II 2015 - 15 mln. IV tranșă - tr. II 2016 – 13,2 mln. Euro - 30 mln. Euro – Program suport pentru implementarea Acordurilor curente şi noi dintre UE şi RM (faza II- a Programului CIB/Twinning/AT).Semnat la 14 iunie 2013 la Bruxelles Urmeaza ratificarea. - 7 mln. Euro – Program Pilot de Dezvoltare Regională ( semnat RM-UE martie 2013) - 5 mln. Euro – proiect de pregătire a sectorului învățămînt vocaţional pentru suport bugetar (semnat 30.11.2012) PNA 2013 - total 100,4 mln euro 25 mln. Euro - Program de Suport Bugetar în domeniul învățămîntului vocaţional și formare profesională 21 mln. Euro – Program de Suport Bugetar în domeniul liberalizării regimului de vize 26 mln. Euro – Program suport pentru implementarea Acordurilor curente şi noi dintre UE şi RM (III fază a Programului CIB/Twinning/AT) 28 mln. Euro – măsuri de stimulare a încrederii (Transnistria)
 • 4. - +35 mln Euro more for more
 • 5. II. PROGRAMELE DE COOPERAREA TRANS-FRONTALIERĂ Programul RomâniaUcrainaRepublica Moldova 2007-2013 Bugetul total pentru 3 ţări 126. 718 mln Euro (2007-2013) > Autoritatea de gestionare: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România Scopul - îmbunătăţirea situaţiei economice, sociale şi în domeniul mediului în zonele de acoperire a programului, prin consolidarea contactelor dintre partenerii de pe ambele părţi ale hotarelor. Regiunile eligibile România: Botoşani, Suceava, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Tulcea Tulcea (regiunea adiacentă: Brăila) Ucraina: Regiunile Chernivetska şi Odessa (regiunile adiacente: Ivano-Frankovsk, Ternopol, Kamenitsa and Vinniţa) Republica Moldova: întreaga ţară Prima licitaţie a fost lansată la 1 iulie 2009, termenul de depunere a propunerilor de proiect fiind 28 octombrie pentru prioritatea 1 şi 2, şi respectiv, 28 septembrie pentru Prioritatea 3. Anvelopa financiară disponibilă este de 35 mil. Euro. Per total au fost recepţionate 422 propuneri de proiecte, bugetul solicitat fiind de 320 mil. Euro, dintre care 112 de aplicanti din Republica Moldova (bugetul solicitat 98,31 mil. Euro). În licitaţia curentă participă 382 de parteneri din Moldova. În rezultatul I licitaţii au fost obținute următoarele rezultate: P1: Numar LP MD:3 Valoare ENPI MD: 4, 794 843,23EURO Priorităţile programului: 1) Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră P2 Numar LP MD:1 Valoare ENPI MD: 6.888.787,46 EURO 2) mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă P3: Numar LP MD:7 Valoare ENPI MD: 660,000,00EURO 3) Promovarea activităţilor de la om la om În perioada 14 noiembrie 2011 – 31 ianuarie 2012 a avut loc cel de-al doilea apel de proiecte (apel restrîns - la prima etapă se evaluează notele conceptuale şi cele care trec pre-selecţia vor fi invitate să depună pachetul complet, după care va urma evaluarea tehnică). Anvelopa financiară disponibilă este de 26.135.87 Euro. Termenul limită pentru depunerea notelor conceptuale a fost 31 ianuarie 2012. La data limită au fost înregistrate 1063 note conceptuale 362 pe prioritatea 1, 230 pe prioritatea 2 şi 471 pe prioritatea 3. În rezultatul II licitaţii au fost obținute următoarele rezultate: P1: Numar LP MD:3 Valoare ENPI MD: 4.440.855.40 EURO P2 Numar LP MD:4 Valoare ENPI MD: 6.888.787,46 EURO P3: Numar LP MD:7 Valoare ENPI MD: 1.015.462,00 EURO Proiecte la scară larga aprobate în cadrul Programului : În cadrul programului a fost de asemenea selectate, și parțial
 • 6. contractate, proiecte de investiții majore, agreate în comun de statele participante. Valoarea acestora constituie 37.9 mil Euro, din care circa 11 mil Euro sunt destinate pentru intervenții și achiziționări de echipamente pentru beneficiarii din Republica Moldova. Pînă în prezent au fost semnate contractele de grant pentru următoarele proiecte: Crearea unei infrastructuri transfrontaliere de comunicaţii – factor al unei dezvoltări social-economice durabile şi planificării spaţiale complexe (MAI – 2,7 mil Euro) Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere dintre Republica Moldova şi România ce ţine de produsele alimentare şi produsele petroliere IMPEFO (Serviciul Vamal) – 2,35, mil Euro Crearea interconexiunii pentru conducta de transport de gaze direcţia Iaşi-Ungheni (Ministerul Economiei – 3 mil. Euro) Îmbunătăţirea serviciilor mobile terestre şi avia- de intervenţie de urgenţă, descarcerare şi reanimare acordate în consecinţa dezastrelor majore în zona transfrontalieră – SMURD (Departamentul Situaţii Excepţionale – 1.53 mil Euro) . Programul Marea Neagră 2007-2013 Bugetul total comun : 35 860 884 Euro Beneficiari: România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia Contribuţia CE (instrumentul IPEV) 17 mln Euro pentru 10 ţări. Obiectivul global al programului este acela de a realiza parteneriate regionale solide si de a impulsiona cooperarea pentru dezvoltare economica si sociala durabila a regiunilor din bazinul Marii Negre. Obiective specifice: - promovarea dezvoltării economice si sociale in zona Bazinului Marii Negre; - sprijinirea colaborării regionale; - promovarea activităţilor locale, people-to-people. Prima licitaţie a fost anunţată la 1 iulie 2009, pentru o anvelopă financiară de 3,3 mil Euro, termenul de depunere a propunerilor de proiect fiind 12 octombrie 2009. Per total au fost recepţionate 173 propuneri de proiecte, dintre acestea propuneri, 10 au fost înaintate de aplicanţi (partener leader) din Republica Moldova. Per total la licitaţie au participat 69 parteneri moldoveni. Ca rezultat al procesului de evaluare, au fost aprobate 19 proiecte cu un buget de 5,7 mil Euro. 10 partenerii din Republica Moldova participă în proiectele selectate, bugetul accesat fiind de 906.819,57 Euro), fapt ce plasează Republica Moldova pe locul 3 după volumul bugetului pe ţară, după România şi Bulgaria. Rezultatele primei licitaţii arată interesul sporit al aplicanţilor şi partenerilor din Moldova şi mai ales capacitatea acestora de a atrage fonduri. Proiectele din prima licitație au fost contractate și sunt în proces de implementare. În cadrul celei de a doua licitați, lansate în iunie 2011, au fost recepționate 195 de propuneri, dintre care 31 au selectate pentru finanțare cu un buget de 12,5 mil Euro. Din aceste 31 de proiecte, 29 includ instituții din Republica Moldova care au accesat un buget de 2,5 mil Euro. Actualmente, este în desfășurare procesul de contractare a proiectelor. În plus, sunt așteptate fonduri adiționale IEPV , ce va permite finanțarea întregii liste de rezervă pentru program. Program Transnaţional de Cooperare în SudEstul Europei 16 ţări participante Buget: 245,1 mln Euro Regiunile eligibile: Austria, Grecia, Italia (Regiunile: Lombardia, Bolzano / Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata), Bulgaria, Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Croaţia, Macedonia, Albania, Bosnia, Muntenegru, Serbia, Moldova şi Ucraina (Regiunile: Cjermovestka, Ivano-Frankiviska, Zakarpat-ska, Odessa). Programul este conceput pentru a îmbunătăţi procesul de integrare teritorială, economică şi socială şi să contribuie la coeziune, stabilitate şi competitivitate prin dezvoltarea de parteneriate transnaţionale şi acţiuni comune în domenii de importanţă strategică. În mai 2008 a fost lansată prima licitaţie pentru program, în cadrul căreia au fost recepţionate 820 de aplicaţii per total, 39 fiind cu participarea partenerilor din Moldova. În final au fost aprobate spre finanţare 40 de propuneri de proiecte (pentru un buget de 76,6 mil. Euro), 5 dintre care cu participarea partenerilor din Republica Moldova, bugetul accesat de aceştia fiind de circa 300.000 Euro. http://www.southeasteurope.net/en/projects/approved_projects/?call_no =1&status_in_progress=1&status_finalized=1&cou ntry[]=10&x=39&y=11 Cea de a doua licitaţie a fost lansată in noiembrie 2009, în cadrul căreia au fost recepţionate 598 de aplicaţii. Procesul s-a soldat cu contractarea a 21 de proiecte (cu un buget de 37 mil. Euro), dintre care doar doua proiecte implică participarea partenerilor din Republica Moldova. Diminuarea participării partenerilor din Republica Moldova în cadrul acestui program poate fi explicată de incertitudinea financiară şi dificultăţile de management ce oferă capacitatea de „partener de 10%” .
 • 7. Licitaţia a treia este una strategică cu o anvelopă financiară de 30 mil Euro din FEDR. În cadrul acesteia au fost selectate 8 proiecte pentru finanțare în trei dintre care figurează instituții din Moldova. Licitaţia a patra este una ordinară, organizată în parele cu licitaţia a treia, anvelopa financiară fiind de 52 mil. Euro. În rezultatul concursului instituțiile din Moldova participă în 1 proiect. Licitația a cincea (doar pentru fondurile ENPI - 1,6 ml. Euro). Pe motivul că doar Republica Moldova a reușit semnarea Acordului financiar, aceste fonduri, au fost eligibile doar pentru partenerii din Republica Moldova. Urmare a licitației anunțate in luna aprilie 2013, 7 propuneri de proiecte au fost prezentate, dintre care 6 au fost selectate. În prezent se desfășoară procedura de semnare a contractului de grant.
 • 8. III. ALTE INSTRUMENTE ale UNIUNII EUROPENE Revizuire consultativă a cadrului legislativ pe Serviciul Publice și mamagementul resurselor umane în administrația de stat Trim I 2013 seminarul “ sporirea rolului Cancelariei de Stat in sistemul de monitorizare șI evaluare a resurselor umane in administrația publică” Trim II 2013: proiectul se finalizează Suport in fortificarea administrației de stat și imbunătățirea cadrului legal SIGMA Comentarii privind cadrul legal pentru posturi de secretar de stat, seminar pe sistemele de top Funcției Publice (planificat), inceputul proiectului trim II 2013 Suport pentru reforma achizițiilor publice TWINNING Trim I 2013, discuțiile privind noul proiect de lege privind achizițiile publice (PPL) și legislația secundară, comentarii cu privire la PPL; "achizițiilor publice în UE" . Suport Parlamentului RM Buget: 1 mln Euro Statut: finalizat Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea democraţiei şi supremaţiei legii în RM, la procesul de aproximare a legislaţiei şi consolidarea rolului Parlamentului în procesul legislative. Parteneri: Asamblea Naţională Franceză, Senatul Francez, Asamblea Naţională a Ungariei, France Cooperation Internationale Beneficiar: Parlamentul RM Perioada de implementare: iulie 2008-iulie 2010 (27 luni) Suport pentru modernizarea sistemului penitenciar şi Reforma Penală Buget: 920.092 Euro Statut: finalizat Obiectivul proiectului este sprijinirea gestionării sistemului penitenciar în eforturile sale de a alinia activitatea sa la standardele europene prin intermediul consolidării cooperării între autorităţile judiciare ale sistemului penitenciar din RM. Partener: Fundaţia Germana Internaţionala pentru Cooperare în Domeniul Legal ”IRZ” Beneficiar: Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Ministerul Justiţiei Perioada de implementare: octombrie 2009 - martie 2011 (21 luni) Suport Sistemului de Achizitii Publice din Republica Moldova Buget 993 683 euro Partener: Ministerul Finanţelor Publice al României Beneficiar: Agenţia Achiziţii Publice Perioada de implementare: 18/11/2010 – 17/08/2012 (21 luni) Suport în implementarea politicii privind concurenţa şi ajutorul de stat în Republica Moldova Buget: 1 000 000 euro Suport Pentru Buget 999 021 euro Obiectivul - dezvoltarea capacitaţilor de implementare a achiziţiilor publice la toate nivelele in Moldova, cu un accent asupra Agenţiei de Achiziţii Publice, pentru îmbunătăţirea sistemului actual prin creşterea transparentei si publicarea informaţiei, care va asigura realizarea principiilor fundamentale de achiziţii publice, i.e. asigurarea transparentei, nediscriminării, competiţiei loiale si accesului la resursele legale. Obiectivul Consolidarea capacităţilor ANPC, in particular privind dreptul de iniţiativa la investigatii, executarea ordinilor si sancţiuni efective; îmbun. implementării legislaţiei noi privind competiţia si ajutorul de stat in concordanta cu angajamentele RM in cadrul APC si Plan de Acţiuni PEV EU-RM; creşterea transparentei privind acordarea ajutorului de stat; crearea culturii concurenţiale. Obiectivul - îmbunătăţirea comunicării dintre Statut: finalizat Statut: finalizat Parteneri: Romanian Competition Council (RCC); Federal Austrian Competition Authority (BWB); Latvian Competition Council (LCC) Beneficiar: Agenţia de Stat pentru Protecţia Concurenţei Perioada de implementare: martie 2011 - decembrie 2012 Partener: The Danish Patent and Trademark Office (DKPTO)
 • 9. Implementarea şi Respectarea Drepturilor de Proprietate Intelectuala din Republica Moldova Statut: finalizat Suport pentru Implementarea Controlului Financiar Public Intern Buget 1 500 000 euro Statut: în curs de desfăşurare Suport Norme şi standarde în sectorul agricol (Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, MAIA) Buget 1.146.000 euro Statut: în curs de desfăşurare Suport Centrului de Acreditare (Ministerul Economiei) Buget 1.040.000 euro Statut: în curs de desfăşurare Suport Agenţiei Protecţia Consumatorului (Ministerul Economiei) Buget 1.040.000 euro Statut: în curs de desfăşurare instituţiile guvernamentale responsabile de protecţia drepturilor de proprietate intelectuala, va consolida organizaţiile de administrare colectiva, va spori sensibilizarea cu privire la importanta protejării drepturilor de proprietate intelectuala si va asista dezvoltarea sistemului naţional de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine si specialităţilor tradiţionale garantate. - Constituirea şi acordarea de asistenţă Consiliului de Controlul financiar public intern; revizuirea cadrului legal şi normativ al CFPI, elaborarea unor norme metodologice noi pentru auditul intern; - Elaborarea materialelor de instruire pentru Controlul şi Managementul Financiar; - Implementarea pilot a CMF la nivel central şi local, elaborarea strategiei de audit intern şi planificarea activităţii; - Elaborarea unui program de formare profesională continuă pentru auditorii interni etc. De a imbunatati capacitatea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitara si control Seminicer (GIPSSC) de a defini, planifica si organiza obiectivele sale strategice si operationale folosind abordari compatibile UE care sunt bazate pe risc si focusate pe preventie. Scopul acestui proiect este de a pregati Centrul de Acreditare Moldova in domeniul evaluarii conformitatii produselor (in continuare – CAECP) pentru semnarea acordurilor multilaterale cu cooperarea Europeana pentru Acreditare si de a stabili conditiile pentru o ulterioara recunoastere internationala a rezultatelor testelor acreditate in Moldova, a certificatelor de etalonare, rapoartelor de inspectie si certificate de conformitate. De punere în aplicare a legislaţiei naţionale de reglementare si de supraveghere a pieţei de produse nealimentare, în conformitate cu standardele europene şi cele mai bune practici. Consolidarea capacităţilor în domeniul implementării politicii de dezvoltare regională (MDRC) Buget 1.040.000 euro Statut: în curs de desfăşurare De a consolida capacitatea instituţională a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Consiliul Naţional de Coordonare pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională. Consolidarea capacităților Agenției de Transplant a RM. Buget 1 200 000 euro Fisa aprobata de catre UE (15 martie 2013) Lansarea este planificată pentru data 28 noiembrie 2013 Suport în aproximarea legislativă în domeniul calității și siguranței substanțelor de origine umană Consolidarea auditului public Buget 1 500 000 euro Se recirculă fișa. Suport Curții de conturi a RM la îmbunătățirea sa funcțională, performanță și impact. Beneficiarul: AGEPI Perioada de implementare: 23/11/2010-30/04/2012 (18 luni) Partener: The Swedish National Financial Management Authority Beneficiarul: Ministerul Finanţelor Perioada de implementare: 07/11/2011-06/11/2013 (24 luni) Partener: The Food & Environment Research Agency Perioada de implementare: aprilie 2012 – martie 2014 (22 luni) Partener: The Netherlands Standardization Institute (NEN) The Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment (Swedac) Perioada de implementare: mai 2012- mai 2014 (24 luni) Partener: The Administration of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Northern Ireland Co-operation Overseas Ltd. (NI-CO) Perioada de implementare: mai 2012- mai 2014 (24 luni) Partener The French Ministry of Interior, General Secretariat (SG) DATAR, French Delegation for Spatial Planning and Regional Development (Prime Minister’s Office) Romanian Ministry of Regional Development and Tourism (MRDT) Romanian North East Regional Development Agency (NE-RDA) Perioada de implementare: mai 2012- mai 2014 (24 luni)
 • 10. extern în RM Consolidarea sistemului Parteneriat-public privat in RM Consolidrea sectorului de standarde și metrologie conform bunelor practice ale UE Proiecte în proces de scriere a Fişei de proiect Proiecte în proces de scriere a Fişei de proiect Proiecte în proces de scriere a Fişei de proiect Buget 1 100 000 euro A fost desfășurată evaluarea. DUE selectează partenerul Buget 1 230 000 euro Urmează să se întrunească comitetul de evaluare pentru analiza oferteleor Agenţiei Proprietăţii Publice beneficiar. De sporit semnificativ eficiența,eficacitatea si impactul sistemului de parteneriat publuic-private si concesionalitate in RM prin stabilirea cadrului legal și instituțional de funcționare si transparență. Institutului de Standardizare şi Metrologie. Ajustarea sectorului standarde si metrologie in RM conform practicilor bune ale țărilor-membre ale UE. Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru BNM CNPF
 • 11. IV. PARTENERIATUL ESTIC SME Flagship Initiative (SME Facility / TAM/Bas / East-Invest) Program Integrat de Management a Frontierei (Integrated Border Management IBM) UE va investi pînă la 30 milioane Euro pentru perioada 2010 – 2013, acordate sub formă de asistenţă tehnică pentru consolidarea instituţională şi suport pentru consolidarea creditului pentru Instituţiile Financiare Private (intermediarii de finanţare) Iniţiativa BERD/BEI vine să completeze suportul acordat de instrumentul Facilitatea de Investiţii pentru Vecinătate (NIF), precum şi programul BERD şi alte programe similare lansate de Statele Membre sau Instituţii Financiare Internaţionale. Pentru perioada 2014-2017 UE va mai acorda 10 mil Euro pentru susținerea IMM-urilor Parteneriatului Estic. 44 mln. Euro Asistenţă în aliniere la standarde europene a structuri IMB sunt necesare pentru facilitarea mobilităţii persoanelor. Prin soluţionarea problemelor de fraudă vamală, trafic şi migrare ilegală , se pot obţine progrese în sectoarele cheie ca comerţul, vama şi vizele. Asistenţă pentru demarcare frontierei cunoscute internaţional de asemenea poate fi acordată. Suport în extensiunea interconexiunilor. Aici se cer investiţii substanţiale din partea IFI, donatori, sector privat; Creşterea eficienţei energetice şi extinderea utilizării resurselor renovabile. Partenerii PE au nevoie de suport în îmbunătăţirea cadrului regulatoriu, de politici şi în adoptarea celor mai bune practici ale UE. Consolidarea capacităţilor, proiecte pilot pot fi finanţate aici. Pieţe Energetice Regionale şi Eficienţă Energetică Diversification of energy supply: the Southern Energy Corridor Prevenirea, pregătirea şi răspuns la dezastrele naturale Guvernare de mediu (Environmental governance) Durata 48 luni Buget: 6 mln. Euro din bugetul (Regional Programme East) I fază Început: a II jum. 2009 Durata : 48 luni Buget: 1,8 mln. Euro (Regional Programme - Încurajarea convergenţei cu politicile UE şi acquisul in sectorul IMM; - stabilirea reţelei dintre instituţiile publice şi private ale UE şi ţărilor partenere, consolidarea legăturilor business la nivel de regiune PE, precum şi dintre PE şi IMM din UE; îmbunătăţirea schimburilor în materie de reglementări vamale, condiţii de piaţă, internaţionalizare IMM; oferirea serviciilor costeficiente de consultanţă IMM-rilor şi dezvoltarea expertizei locale; îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-uri . II fază începe în 2011 Durata: va fi determinată ~ 20 luni Buget: va fi determinat, dar semnificativ mai mult decît pentru I fază A consolida capacităţile de management a calamităţilor naturale la nivel local, regional şi naţional prin creşterea cooperării dintre EU (Mecanismul Comunitar de Protecţie Civilă) şi partenerii estici şi dintre ţările partenere, construind pe iniţiativele existente. Objectiv general: promovarea protecţiei mediului, inclusiv abordarea schimbarii climaterice, prin îmbunătăţirea guvernării de mediu. Proiectul „Construirea punctului de trecere Unguri-Broniţa” a fost aprobat spre finanţare. Objective specifice: � promovare disponibilităţii a informaţiei veridice despre mediu. � promovarea conştientizării şi implicării partenerilor. � promovarea evaluărilor de mediu şi evitarea impactului negativ neintentional in alte politici sectoriale.
 • 12. East)
 • 13. V. NEIGHBORHOOD INVESTMENT FACILITY (NIF) (Facilitatea de Investiţii în Vecinătate) Modernizarea Spitalului Republican Modernizarea Aeroportului Chişinău Proiect II Proiectul de reabilitare a drumurilor Studiul de fezabilitate pentru îmbunătăţirea calităţii apei şi a sistemului de canalizare în Chişinău Lead IFI: CEB Total cost: €20.5 M NIF grant: €3 M Statut: în proces de debursare Lead IFI: EBRD Other FI: EIB Total cost: €46.25 M NIF grant: €1.75 M Statut: în proces de debursare Lead IFI: EBRD Other FI: EIB Total cost: 92.5 M NIF grant: €12 M Statut: în proces de debursare Lead IFI: EBRD Other FI: EIB & KfW Total cost: ca. €59 M NIF grant: €3 M Statut: în proces de debursare Programul de dezvoltare a infrastructurii de distribuţie a apei potabile în Moldova Lead IFI: EBRD Other FI: EIB Total cost: €31.5 M NIF grant: €10 M Statut: în proces de debursare Proiectul privind dezvoltarea transportului public din Chişinău Lead IFI: EBRD Other FI: EIB Total cost: €15.45 M NIF grant: €3 M Statut: debursat Proiectul are ca scop îmbunătăţirea eficienţei asistenţei medicale în Republica Moldova, prin modernizarea unuia dintre principalele spitale din ţară. Aeroportul din Chişinău este unul din principalele puncte de acces a Moldovei pentru comerţul extern, fiind un atu-cheie pentru dezvoltarea economică a ţării. Proiectul presupune reabilitarea, modernizarea aeroportului şi comercializarea sa ulterioară. Scopul proiectului este de a stopa deteriorarea reţelei de drumuri din Republica Moldova şi pentru asigurarea menţinerii conexiunilor principale de drumuri. Studiul este baza pentru un program mare de investiţii care vizează îmbunătăţirea alimentării cu apă, a sistemului de canalizare, colectare şi tratare a apei în Chişinău, în vederea consolidării condiţiilor de viaţă ale populaţiei din Chişinău şi reducerii impactului asupra mediului. Reforma sistemelor de aprovizionare cu apă/ canalizare in 6 regii selectate din ţară (2 municipalităţi la Nord – Floreşti, Soroca; 2 în Centru – Orhei, Hînceşti şi 2 la Sud – Leova, precum şi Ciadîr-Lunga şi în Găgăuzia) care şi-au arătat dorinţa, angajamentul şi capacitatea de a restructura şi extinde operaţiunile lor la nivel regional, în jurul principalului oraş din zonă (drept prim pas spre o regionalizare pe scară largă în viitor). Donator Implementator: BERD Donatori Finanţatori: NIF - 10.000.000 EUR = 12.597.000 USD BEI - 10.000.000 EUR = 12.597.000 USD BERD - 10.000.000 EUR = 12.597.000 USD Proiectul are ca scop îmbunătăţirea serviciilor de transport public în municipiul Chişinău, prin modernizarea parcului de troleibuze din Chişinău, care va avea un puternic impact pozitiv asupra mediului şi de asemenea, va contribui la îmbunătăţirea serviciilor sociale şi a infrastructurii sociale de care beneficiază în primul rând populaţia cu venituri mici. Buget angajat 13 650 000 CE : 3.650.000 EUR = 4.745.000 USD BEI: 5.000.000 EUR = 6.500.000 USD BERD: 5.000.000 EUR = 6.500.000 USD Grant/Credit Fondul Trust pentru Asistenţă Tehnică al Parteneriatului Estic (EPTATF) – Lansat – 13 decembrie 2010 de BEI Fondul respectiv are drept scop creşterea calităţii şi a impactului de dezvoltare a operaţiunilor BEI în cadrul PE, prin oferirea unei facilităţi de finanţare multisectorială pentru AT. Acest instrument va accelera şi va asigura o mai bună implementare a proiectelor în statele PAE şi va fi complementar NIF, va susţine elaborarea studiilor de fezabilitate, a evaluărilor instituţionale şi juridice, va acorda suport în gestionarea proiectelor şi operaţiunilor de împrumut, precum şi finanţarea activităţilor instituţionale orizontale.
 • 14. VI. NEIGHBORHOOD INVESTMENT FACILITY (NIF) Suport pentru sectorul viti-vinicol 75 mln acordate de BEI NIF grant : 2 mln. Euro Statut:În curs de debursare Împrumutul va fi utilizat pentru remedierea deficienţelor structurale ale industriei vinicole moldoveneşti, de la vie la ambalarea finală şi livrarea vinului spre consumator. Acest împrumut va finanţa proiecte ale întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în sector, inclusiv producătorii locali, vinificatorii şi alte industriile conexe, cum ar fi producţia de sticlă. Fondurile BEI vor fi disponibile exclusiv pentru investiţii legate de producţia vinurilor de calitate cu "Denumire de Origine Protejată" sau "Indicaţie Geografică Protejată” şi nu vor fi folosite pentru extindere a zonei viticole din Moldova. Perioada: 2011 – 2014 Moldova Roads Rehabilitation III Project Total cost: €166,2 M NIF grant: €16,2 M The proposed project purpose is to halt the deterioration of the road network in the Republic of Moldova and to ensure that key road links are maintained Statut: În curs de debursare Moldelectrica Power Transmission Network Rehabilitation Total cost: € 39,3 M NIF grant: € 8 M Statut: Suspendată debursarea Notă: Urmează a începe debursarea. I. Works (NIF contribution EUR 6,000,000) The Project will envisage the rehabilitation of the existing network. It includes the design and rehabilitation of the following substations and transmission lines:      The reconstruction of one 400/110 kV substation; The reconstruction of two 110/10 kV substations; The reconstruction of three 110 kV transmission lines (1x10 km, 1x1 km, 1x20 km); The supply and installation of one 330/110/10 kV, seven 110/35/10 kV and three 110/10 kV transformers; The installation of cells and switches in several substations. IV. Technical assistance (NIF contribution EUR 2, 000,000) Reabilitarea drumurilor în mun. Chişinău „Chişinău Urban Roads” Reabilitarea transportului public în mun. Bălți Faza a doua a Facilităţii de Finanţare a Eficienţei Energetice Durabile Moldova Linia de Credit Eficienţa Energetică Rezidenţială în Moldova Total cost: € 22 M NIF grant: € 1,4 M Statut: Urmează a începe debursarea. Total cost: € 4.6 M NIF grant: € 1,6 M Statut: Urmează a începe debursarea. Buget: € 3,75 M Statut: aprobat de Board NIF, mai 2012 Total cost: € 28,5 M NIF grant: € 5 M Statut: aprobat de Board NIF, mai 2012 ALEXANDRE DARAS de la DUE,responsabil. Technical assistance (TA) of EUR 2,000,000 has been requested for project implementation support to the Project Implementation Unit (PIU). REABILITAREA A 6 DRUMURI IN MUN. CHISINAU: -STEFAN CEL MARE; -CONSTANTIN NEGRUZZI;-TIGHINA;-VASILE ALECSANDRI; -31 AUGUST 1989; -ALEXANDRU CEL BUN; Modernizarea parcului de troleibuze prin achiziționarea a 23 troleibuze noi, plus echipament asociat. BERD-3 mln Euro BERD are în vedere extinderea Facilităţii Durabile moldovenești de Finanțare a Energiei existente prin furnizarea de noi fonduri de până la 22 MEUR pentru a răspunde cererii pentru eficiența energetică și investițiile în energiile regenerabile în Republica Moldova.Proiectul va consta din linii de credit pentru băncile locale pentru creditarea întreprinderilor private care realizează investiții durabile de energie. În plus față de finanțarea BERD, Facilitatea va fi susținută de un grant de la Fondul de investiții pentru vecinătate a UE și de asistență tehnică pentru Comunitatea Statelor Independente Fondul de state pentru cooperare tehnică și stimulente pentru sub-debitori și băncile participante. Împrumutul face parte din Facilitatea de Finanţare a Eficienţei Energetice Durabile Moldova - BERD , care prevede 35 de milioane € în credite la băncile partenere locale pentru finanțarea rezidentiale îmbunătățirea eficienței energetice. MoREEFF este primul vehicul din Republica Moldova de a aborda acest sector neexploatat și creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului cu o gamă largă de părți interesate. MoREEFF este sustinuta de un grant de € 5 milioane oferite de Facilitatea Uniunii Europene de Investiții pentru Vecinătate și 2,3 milioane € de la Agenția suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida), pentru a fi utilizate pentru asistența tehnică și stimulente investiționale pentru gospodării. Orice proprietar din Moldova, casă sau asociație a proprietarilor de origine, companie de servicii energetice (ESCO), dezvoltator sau societate de administrare facilitate care ia un împrumut în MoREEFF are dreptul de a primi un grant de 20 la sută, 30 la sută sau chiar până la 35 la sută din din valoarea creditului, respectiv, față de costul proiectului de economisire a energiei, odată ce acesta a fost adus la un standard specificat în termenii și condițiile MoREEFF lui. Proiecte Regionale (relevante pentru Republica Moldova)
 • 15. Programul Eficienţa Energetică Regională în sectorul corporativ Fondul European de Vecinătate (FEV) Consolidarea Instituţională în sectorul financiar şi răspuns la criză Parteneriatul estic – Facilitatea Financiară a ÎMM urilor Green for Growth Fund Total cost: € 302 M NIF grant: € 2 M Această asistență tehnică are ca scop îmbunătățirea eficienței energetice si la economisirea energiei în sectorul corporativ într-o serie de țări din vecinătatea estică. Total cost: € 70 M NIF grant: € 10 M Fondul are drept scop îmbunătățirea accesului la finanțare de către întreprinderile mici şi mijlocii din regiunea vecinătăţii estice, oferind astfel stimulente pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă în sectorul privat. Total cost: € tbc M NIF grant: € 12 M Această asistență tehnică vizează restabilirea accesului la credite a întreprinderilor mici şi mijlocii din regiunea vecinătăţii estice și Rusia prin acordarea de asistență la bănci care au fost afectate în mod deosebit de criza financiară. Total cost: € 300 M NIF grant: € 15 M Facilitatea pentru Finanţarea IMM este una dintre inițiativele emblematice ale Parteneriatului Estic.Facilitatea are ca scop de a oferi o gamă largă de servicii și produse financiare pentru IMM-uri și intermediarii financiari din întreaga regiune, creșterea disponibilității de finanțare pe termen lung pentru sectorul IMM-urilor și a ajuta economiile să se recupereze de la criza economică și financiară. O aprobare provizorie a fost acordată proiectului Green for Growth Fund, pentru care ţara noastră este un potenţial beneficiar, fiind conceput pentru regiunea din vecinătatea de Est a UE (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ucraina şi Belarus). NIF va contribui suma de 12 milioane Euro pentru implementarea acestui proiect, cu condiţia creării efective a fondului în cauză şi participării KfW (instituţia financiară de bază), Guvernului German şi potenţial BEI, BERD şi Băncii Austriece pentru Dezvoltare (OeEB).
 • 16. VII. ASISTENTA MACROFINANCIARĂ 2007-2008 Suma totală: Suport pentru diminuarea deficitului balantei comerciale a Moldovei, ca urmare a interdictiei impuse vinurilor moldovenesti pe piata Federatiei Ruse si a majorarii preturilor la resursele energetice. 45 mln. Euro Data inceperii 17.12.2010 Suma totală: 90 mln Euro Data finisarii 15.06.2013 Prima tranşă debursată la data de 28 decembrie 2010 40 mln Euro Septembrie 2011 20 mln. Euro Aprilie 2012 30 mln. Euro Suport pentru balanţa de plaţi si securizarea rezervelor de schimb valutar a Republicii Moldova, in scopul depăşirii consecinţelor crizei financiare