SlideShare a Scribd company logo
Îmi pasă, mă implic!
Clubul pentru Cetăţenie Activă din satul Elizaveta
Vocea cetăţenilor din localitatea ta!
Buletin informativ, Nr. 4, Octombrie 2016
În această ediţie:
 Educație fără
pălmuire - pag.1
 Unde există
transparență,
există și
încredere - pag.2
 De vorbă cu
autoritățile -
pag.3
 Apa este viață -
pag.3
 Cel mai bun eseu
la tema:
„Voluntariatul
este în viziunea
mea…” - pag.4
În incinta grădiniței ”Soarele” din
satul Elizaveta sunt organizate
ateliere pentru părinți pe tema
educației fără pălmuire.
Scopul acestor traininguri este de a
determina părinții să devină mai
conștienți față de propriile acțiuni în
raport cu copiii, să înțeleagă mai bine
motivele pentru care sunt determinați să
acționeze într-un anumit mod, să
dobândeasca abilități care să-i ajute să-și
controleze propriile emoții.
De asemenea, instruirea își propune să
ajute părinții să obțină noi abilități pentru
educarea copiilor, care vor contribui la
disciplinarea acestora fără a recurge la
metode violente. În acest sens, părinții
vor învăța să aplice noi metode educative
eficiente.
Atelierul presupune 12 ore, distribuite în
șase traininguri, cu o durată de două ore
fiecare, organizate săptămânal.
Contactați-ne:
www.facebook.com/cetatenieactivaElizaveta/
www.facebook.com/bibliotecaselizaveta/
egorobet@gmail.com
criste079896@gmail.com
060164263/ 060907272
Citatul ediției:
”Lucrurile mărețe se obțin
încet. Dar nu obții nimic
dacă stai pe loc.”
Zig Ziglar
La realizarea ediției au colaborat:
Cristian Spatari, preşedintele Clubului
Svetlana Spatari, membru al Clubului
Buletinul informativ este elaborat în cadrul proiectului
”Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă”,
implementat de Centrul de Resurse Umane ”DIALOG-
Pro”, cu susținerea financiară a Fundației Est-
Europene, din resursele acordate de către Guvernul
Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.
Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în
mod necesar poziția finanțatorilor.
Educație fără pălmuire
Interviu activ
Unde există transparență, există și încredere
Interviu cu Svetlana Spatari, membru al Clubului pentru Cetățenie Activă
din satul Elizaveta, mun. Bălți
Dnă Spatari, în opinia Dvs., pe cât de
importantă este existența în
comunitate a unui nucleu de oameni
activi, care să promoveze participarea
și implicarea cetățenilor la viața
comunității?
Cu siguranță, viața oricărei comunități
trebuie să fie marcată de existența unui
nucleu de oameni activi, care prin
acțiunile lor mobilizează cetățenii, aduc
bune practici, promovează participarea,
iar toate acestea contribuie și la schim-
barea la față a localității. Doar într-o
comunitate în care oamenii nu sunt
indiferenți față de soarta localității lor,
unde există interes pentru dezvoltare,
modernizare, implicare și unde cetățenii
merg în pas cu autoritățile, sau invers,
putem vorbi de o societate responsabilă.
Oamenii activi întotdeauna atrag după ei
alte persoane și astfel cercul celor bine
intenționați se extinde, iar în rezultat
comunitatea este cea care are de câștigat.
Pentru noi, membrii Clubului pentru Cetățenie Activă din
satul Elizaveta, contează foarte mult ideile și sugestiile
locuitorilor satului, motiv pentru care încercăm să fim cât mai
receptivi și să aducem doleanțele lor la urechile autorităților
locale.
Dar pe cât de receptivi sunt cetățenii din Elizaveta de a
se implica, manifesta inițiativă, informa și solicita
susținere pentru a schimba lucrurile la nivel de
comunitate?
Cred că în proporție de 70% cetățenii satului Elizaveta sunt
deschiși față de schimbarea lucrurilor în localitatea noastră.
Acest fapt s-a văzut inclusiv în cadrul inițiativei care a vizat
renovarea gardului de la cimitir, unde câteva persoane au mers
voluntar din casă în casă și au colectat suma necesară de bani,
iar oamenii au manifestat bunăvoință. O atitudine similară s-a
manifestat și în cazul altor proiecte realizate în sat. Prin
buletinele informative pe care le realizăm încercăm să
transmitem informația necesară locuitorilor pentru ca aceștia
să cunoască modul în care s-au cheltuit banii, având în vedere
că ei sunt principalii investitori în comunitate. În opinia
noastră, acolo unde există transparență, există și încredere din
partea cetățenilor.
Ce-și doresc cetățenii satului Elizaveta de la autoritățile
locale?
Pentru început, trebuie să remarc faptul că avem o
colaborare eficientă cu autoritățile publice locale, care sunt
receptive la problemele comunității. În același timp, evident,
ne-am dori implicare în cât mai multe proiecte desfășurate pe
teritoriul localității noastre, astfel încât nivelul de trai să
sporească, iar oamenii să fie interesați să rămână în sat. Este
dificil, dar cu siguranță nu este imposibil.
Cum vedeți satul nostru peste 10-20 de ani?
Îl văd ca pe un cartier bine dezvoltat al municipiului Bălți. Și
nu este o exagerare. Afirm acest lucru fiind ferm conștientă de
potențialul pe care îl are satul nostru. Putem deveni o
comunitate prosperă, avem nevoie doar de puțină încurajare și
încredere în forțele proprii, dar și de ambiția de a reuși.
Cum vedeți satul nostru peste 10-20 de ani?
Oamenii activi întotdeauna atrag după ei alte persoane și astfel cercul
celor bine intenționați se extinde, iar în rezultat comunitatea
este cea care are de câștigat.
În anul 2013 primăria Elizaveta a depus o cerere
la Agenția de Dezvoltare Regională Nord pentru
implementarea proiectului regional ,,Îmbunătă-
țirea serviciilor de apa și canalizare în raionul
locativ Slobozia și satul Elizaveta, mun. Bălți.
În anul 2016, din cele 54 de cereri depuse doar
12 au fost acceptate, printre care și cea prezen-
tată de primăria satului Elizaveta. În cadrul
ședinței Consiliului local din 26 octombrie 2016,
pe ordinea de zi a fost inclus proiectul de
îmbunătățire a serviciilor de aprovizionare cu
apă și canalizare. Realizarea studiului de
fezabilitate pentru elaborarea documentației
tehnice și finanțarea lucrărilor propriu-zise vor
începe în anul 2017.
Apa este viață
De vorbă cu autoritățile
Pelagheia Bălțat, primarul
satului Elizaveta, mun. Bălți
Succesul nostru este determinat
de implicarea cetățenilor
,,Eu cred că mai întâi a fost satul și după aceia au venit dealurile
din jur, ca să păzească această frumusețe”. Octavian Goga.
Satul înseamnă un spațiu bogat în tradiții, cântece, datini,
hărnicie, omenie. Locuitorul adevărat al satului, țăranul, este un om
cinstit, corect, cu frică de Dumnezeu și cu rușine față de oameni.
Satul Elizaveta, cu o populație de 3500 de locuitori, este înființat în
anul 1846, fiind unul din cele două sate din mun. Bălți. Dezvoltarea
în continuare a satului Elizaveta presupune realizarea unor
importante proiecte, cum ar fi aprovizionarea cu apă potabilă și
canalizare, iluminarea străzilor, colectarea deșeurilor, reparația drumurilor locale, reabilitarea obiectivelor
culturale și istorice. Odată rezolvate aceste probleme vor fi create condiții mai bune de trai pentru locuitori,
iar satul nostru va avea o nouă înfățișare. În Moldova există sate care implementează proiecte începând cu
anul 1997. Ne exprimăm speranța că și noi vom reuși să realizăm mai multe proiecte europene în satul
nostru, pentru a ajunge la un nou nivel de dezvoltare. Este cunoscut faptul ca de unii singuri nu putem face
multe lucruri. Este nevoie de o echipă eficientă care să poată implica societatea în soluționarea problemelor
locale. În acest sens, este extrem de importantă existența în sat a Clubului pentru Cetățenie Activă. Povara pe
care mi-am asumat-o nu este atât de dificilă în cazul în care în jurul meu sunt oameni care mă susțin –
cetățeni activi, consilieri locali, ONG-uri, instituții din localitate, agenții economici. Cu siguranță, împreună
vom reuși să realizăm cu succes multe lucruri frumoase pentru satul nostru.
În prezent, în Republica Moldova sunt 1.032 localităţi care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu
apă potabilă, dintre care trei municipii şi 52 oraşe. Reţelele de distribuţie a apei potabile
au o lungime totală de aproximativ 9.000 km, din care cel puţin 3.700 km
sunt într-o stare tehnică de degradare avansată.
Cel mai bun eseu la tema:
În această lună au
fost extrase
propunerile din
Boxele de idei
instalate în incinta
Primăriei şi a
magazinului
„Balchemax”.
Printre cele mai
importante şi
actuale idei ale
locuitorilor satului
nostru se numără:
 Renovarea
stadionului;
 Procurarea
aparatajului
pentru
discotecă;
 Amplasarea
unor scaune
la terenul de
joacă;
 Mobilier
pentru
biblioteca din
localitate;
 Amplasarea
panourilor
informative.
Dacă ai idei în ceea ce
priveşte dezvoltarea
localităţii noastre,
pune-le în Boxa de
idei. Noi promitem să
le aducem la cunoș-
tința administrației
publice locale.
Idei din
Boxa de idei
Adriana Burlacu, elevă, mun. Bălți
Voluntariatul este în viziunea mea ...
Voluntarul este o persoană care din
propria voință practică activități de
voluntariat. Orice persoană poate deveni
voluntar, pentru asta este necesar în
primul rând să-și dorească să se implice
și să devină un factor mobilizator în
comunitate.
Voluntarii se încadrează benevol în
societate, prin participarea la diferite
activități organizate în comunitate, fiind un
exemplu demn de urmat și pentru ceilalți,
obținând în același timp noi perspective,
acumulând noi experiențe și încercând să
modeleze într-o formă mai bună societatea.
În opinia mea, aceste persoane posedă
abilități deosebite, contribuind astfel la
dezvoltarea armonioasă a societății.
Ce este pentru mine voluntariatul? În primul rând, voluntariatul reprezintă o
perspectivă de a spune ”NU” imposibilului, de a te dezvolta și a beneficia de noi
oportunități, de a deveni mai creativi și a te implica în problemele societății. Cele
mai active fapte ale voluntarilor vizează ajutarea bătrânilor, persoanelor cu
dizabilități și a celor din orfelinate. În mare parte, aceste persoane sunt ajutate de
către voluntari din punct de vedere moral și financiar. Ei sunt niște eroi, fiind
mereu în acțiune și sărind în ajutor persoanelor care sunt mai triste ca noi. Pe
lângă ajutorul acordat persoanelor nevoiașe, voluntarii își concentrează activitatea
și pe domeniul protejării naturii, organizând în acest sens acțiuni de salubrizare și
amenajare a spațiilor verzi, inclusiv plantare a copacilor. De asemenea, voluntarii
organizează diferite spectacole pentru colectarea fondurilor pe care le folosesc în
scopuri de binefacere. Prin urmare, dacă există dorință de a te încadra în societate,
de a oferi cuiva ajutor, mereu există resurse de timp liber. Datorită voluntariatului
tinerii se dezvoltă și obțin experiențe de viață, iar societatea devine mai pozitivă și
aptă de a ajuta. Voluntariatul este un lucru foarte important pentru fiecare dintre
noi și doar datorită voluntarilor putem trăi într-o lume unde persistă binele,
frumosul și dorința de a face bine dezinteresat.
“Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio
valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.”
Sherry Anderson
Patru principii definitorii stau la baza activităţii de voluntariat şi o deosebesc de
activităţi similare (precum internshipul/practica etc.):
 Este o activitate desfăşurată în beneficiul comunităţii/beneficiul public.
 Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreşte un câştig financiar,
chiar dacă include decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea
respectivă (transport, consumabile etc.).
 Este o activitate desfăşurată de bună voie, fără vreo constrângere de vreun
fel sau altul.
 Este, de regulă, derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei
organizaţii sau a unui grup de iniţiativă), spre deosebire de acţiunile
spontane de binefacere.

More Related Content

What's hot

Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Moldova Europeană
 
Fisa post - asistent de proiect CIVICA
Fisa post - asistent de proiect CIVICAFisa post - asistent de proiect CIVICA
Fisa post - asistent de proiect CIVICA
CIVICA
 
SNAS - CGS - MobilPRO2016
SNAS - CGS - MobilPRO2016SNAS - CGS - MobilPRO2016
SNAS - CGS - MobilPRO2016
Sorina Chirilă
 
Asociatia React - Raport anual 2013
Asociatia React - Raport anual 2013Asociatia React - Raport anual 2013
Asociatia React - Raport anual 2013
Asociatia React
 
Asociatia React - Raport anual 2011
Asociatia React - Raport anual 2011Asociatia React - Raport anual 2011
Asociatia React - Raport anual 2011
Asociatia React
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participareFii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
Moldova Europeană
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Moldova Europeană
 
Directia gen de asistenta sociala si protectia copilului
Directia gen de asistenta sociala si protectia copiluluiDirectia gen de asistenta sociala si protectia copilului
Directia gen de asistenta sociala si protectia copilului
Lucretia Birz
 
Buletin nr.1 al Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economica s...
Buletin nr.1 al Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economica s...Buletin nr.1 al Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economica s...
Buletin nr.1 al Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economica s...
Fundatia Alaturi de Voi Romania
 
Prezentare stadiul proiect
Prezentare stadiul proiectPrezentare stadiul proiect
Prezentare stadiul proiect
Fpimm BV Ong
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Moldova Europeană
 
Prezentare Caritas - imbatranire activa
Prezentare Caritas - imbatranire activaPrezentare Caritas - imbatranire activa
Prezentare Caritas - imbatranire activa
Ruxandra Palade
 
Brosura youth bank cluj
Brosura youth bank clujBrosura youth bank cluj
Brosura youth bank cluj
Bianca Marcoci
 
Newsletter ianuarie
Newsletter ianuarieNewsletter ianuarie
Pr femei consiliere granturi
Pr femei consiliere granturiPr femei consiliere granturi
Pr femei consiliere granturi
UNDP Moldova
 
Prezentare
PrezentarePrezentare
Prezentare
Emil Mustata
 
Lista ONG de mediu din raionul Falesti
Lista ONG de mediu din raionul FalestiLista ONG de mediu din raionul Falesti
Lista ONG de mediu din raionul Falesti
EcoFalesti
 
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
Moldova Europeană
 

What's hot (20)

Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
 
Fisa post - asistent de proiect CIVICA
Fisa post - asistent de proiect CIVICAFisa post - asistent de proiect CIVICA
Fisa post - asistent de proiect CIVICA
 
SNAS - CGS - MobilPRO2016
SNAS - CGS - MobilPRO2016SNAS - CGS - MobilPRO2016
SNAS - CGS - MobilPRO2016
 
Asociatia React - Raport anual 2013
Asociatia React - Raport anual 2013Asociatia React - Raport anual 2013
Asociatia React - Raport anual 2013
 
Asociatia React - Raport anual 2011
Asociatia React - Raport anual 2011Asociatia React - Raport anual 2011
Asociatia React - Raport anual 2011
 
Caritas
CaritasCaritas
Caritas
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participareFii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare! Buletin informati...
 
Directia gen de asistenta sociala si protectia copilului
Directia gen de asistenta sociala si protectia copiluluiDirectia gen de asistenta sociala si protectia copilului
Directia gen de asistenta sociala si protectia copilului
 
Buletin nr.1 al Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economica s...
Buletin nr.1 al Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economica s...Buletin nr.1 al Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economica s...
Buletin nr.1 al Comisiei ONG din cadrul Consiliului de Dezvoltare Economica s...
 
Prezentare stadiul proiect
Prezentare stadiul proiectPrezentare stadiul proiect
Prezentare stadiul proiect
 
Ghid social_final
Ghid social_finalGhid social_final
Ghid social_final
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
 
Prezentare Caritas - imbatranire activa
Prezentare Caritas - imbatranire activaPrezentare Caritas - imbatranire activa
Prezentare Caritas - imbatranire activa
 
Brosura youth bank cluj
Brosura youth bank clujBrosura youth bank cluj
Brosura youth bank cluj
 
Newsletter ianuarie
Newsletter ianuarieNewsletter ianuarie
Newsletter ianuarie
 
Pr femei consiliere granturi
Pr femei consiliere granturiPr femei consiliere granturi
Pr femei consiliere granturi
 
Prezentare
PrezentarePrezentare
Prezentare
 
Lista ONG de mediu din raionul Falesti
Lista ONG de mediu din raionul FalestiLista ONG de mediu din raionul Falesti
Lista ONG de mediu din raionul Falesti
 
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
”Investește în tine, dezvoltă comunitatea!” Buletin informativ al Clubului pe...
 

Viewers also liked

Самомотивация. Как заставить себя что-то делать?
Самомотивация. Как заставить себя что-то делать?Самомотивация. Как заставить себя что-то делать?
Самомотивация. Как заставить себя что-то делать?
Михаил Емец
 
EEG SIGNAL IDENTIFICATION USING SINGLE-LAYER NEURAL NETWORK
EEG SIGNAL IDENTIFICATION USING SINGLE-LAYER NEURAL NETWORKEEG SIGNAL IDENTIFICATION USING SINGLE-LAYER NEURAL NETWORK
EEG SIGNAL IDENTIFICATION USING SINGLE-LAYER NEURAL NETWORK
IJCI JOURNAL
 
Hoja de vida
Hoja de vidaHoja de vida
Hoja de vida
Sebastian Pipe
 
Sandamali-CV New
Sandamali-CV NewSandamali-CV New
Sandamali-CV New
Sandamali Sanjeewani
 
City Academy 2017 - Session 1 - Finance
City Academy 2017 - Session 1 - FinanceCity Academy 2017 - Session 1 - Finance
City Academy 2017 - Session 1 - Finance
cityofprineville
 
Proyecciones financieras
Proyecciones financierasProyecciones financieras
Proyecciones financieras
gutiperclau
 
Gripeyresfriado
GripeyresfriadoGripeyresfriado
Gripeyresfriado
Leo Ls
 
290 1 bakteriyi
290 1 bakteriyi290 1 bakteriyi
290 1 bakteriyi
alinamorgun alinamorgun
 
DEGI Viva
DEGI VivaDEGI Viva
DEGI Viva
João Mourinho
 
Efecto de la musica urbana
Efecto de la musica urbanaEfecto de la musica urbana
Efecto de la musica urbana
danildaherdez
 
Ejercicios
EjerciciosEjercicios
Ejercicios
IE Simona Duque
 
Presentació de montjuïc
Presentació de montjuïcPresentació de montjuïc
Presentació de montjuïc
Nazar Puriy
 
Trabalho de historia 2º f vespetino balbino
Trabalho de historia 2º f vespetino balbinoTrabalho de historia 2º f vespetino balbino
Trabalho de historia 2º f vespetino balbino
Jorgelgl
 
Tabagismo em Portugal 2012
Tabagismo em Portugal 2012Tabagismo em Portugal 2012
Tabagismo em Portugal 2012
Mgfamiliar Net
 

Viewers also liked (16)

Самомотивация. Как заставить себя что-то делать?
Самомотивация. Как заставить себя что-то делать?Самомотивация. Как заставить себя что-то делать?
Самомотивация. Как заставить себя что-то делать?
 
EEG SIGNAL IDENTIFICATION USING SINGLE-LAYER NEURAL NETWORK
EEG SIGNAL IDENTIFICATION USING SINGLE-LAYER NEURAL NETWORKEEG SIGNAL IDENTIFICATION USING SINGLE-LAYER NEURAL NETWORK
EEG SIGNAL IDENTIFICATION USING SINGLE-LAYER NEURAL NETWORK
 
Hoja de vida
Hoja de vidaHoja de vida
Hoja de vida
 
Sandamali-CV New
Sandamali-CV NewSandamali-CV New
Sandamali-CV New
 
City Academy 2017 - Session 1 - Finance
City Academy 2017 - Session 1 - FinanceCity Academy 2017 - Session 1 - Finance
City Academy 2017 - Session 1 - Finance
 
Proyecciones financieras
Proyecciones financierasProyecciones financieras
Proyecciones financieras
 
Gripeyresfriado
GripeyresfriadoGripeyresfriado
Gripeyresfriado
 
290 1 bakteriyi
290 1 bakteriyi290 1 bakteriyi
290 1 bakteriyi
 
DEGI Viva
DEGI VivaDEGI Viva
DEGI Viva
 
diplomado_indicadores
diplomado_indicadoresdiplomado_indicadores
diplomado_indicadores
 
Efecto de la musica urbana
Efecto de la musica urbanaEfecto de la musica urbana
Efecto de la musica urbana
 
Ejercicios
EjerciciosEjercicios
Ejercicios
 
SIBM - Rajat Vohra
SIBM - Rajat VohraSIBM - Rajat Vohra
SIBM - Rajat Vohra
 
Presentació de montjuïc
Presentació de montjuïcPresentació de montjuïc
Presentació de montjuïc
 
Trabalho de historia 2º f vespetino balbino
Trabalho de historia 2º f vespetino balbinoTrabalho de historia 2º f vespetino balbino
Trabalho de historia 2º f vespetino balbino
 
Tabagismo em Portugal 2012
Tabagismo em Portugal 2012Tabagismo em Portugal 2012
Tabagismo em Portugal 2012
 

Similar to Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă din satul Elizaveta, Nr. 4

Anexa 1 carta alba centrul de resurse active citizenship
Anexa 1 carta alba centrul de resurse active citizenshipAnexa 1 carta alba centrul de resurse active citizenship
Anexa 1 carta alba centrul de resurse active citizenship
Tomoniu Antonio
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Moldova Europeană
 
Cerc Donatori Tara Fagarasului_15.05.2015_concept_si_proiecte
Cerc Donatori Tara Fagarasului_15.05.2015_concept_si_proiecteCerc Donatori Tara Fagarasului_15.05.2015_concept_si_proiecte
Cerc Donatori Tara Fagarasului_15.05.2015_concept_si_proiecte
FundatiaComunitaraTF
 
Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proact...
Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proact...Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proact...
Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proact...
ADR HABITAT
 
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Moldova Europeană
 
Catalog-Strong-Bacau
Catalog-Strong-BacauCatalog-Strong-Bacau
Catalog-Strong-Bacau
Marian Damoc
 
Anexa strategia educativă pentru cetățenie activă fjtg 2021
Anexa strategia educativă pentru cetățenie activă fjtg 2021Anexa strategia educativă pentru cetățenie activă fjtg 2021
Anexa strategia educativă pentru cetățenie activă fjtg 2021
Tomoniu Antonio
 
Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic! Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic!
Moldova Europeană
 
Raport politici publice tineret cetatenie activa fjtg 2021 djst
Raport politici publice tineret cetatenie activa fjtg 2021 djstRaport politici publice tineret cetatenie activa fjtg 2021 djst
Raport politici publice tineret cetatenie activa fjtg 2021 djst
Tomoniu Antonio
 
Prezentare servicii adt 2020 web pub media
Prezentare servicii adt 2020 web pub mediaPrezentare servicii adt 2020 web pub media
Prezentare servicii adt 2020 web pub media
Tomoniu Antonio
 
Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS
Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS
Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS
CivicumVoluntaris
 
Let\'s Do It, Romania!
Let\'s Do It, Romania!Let\'s Do It, Romania!
Let\'s Do It, Romania!
andreitoto
 
Biblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prietenBiblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prieten
Cudlenco Maria
 
Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013
Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013
Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013
Alianta INFONET
 
Manifestul ABRM
Manifestul ABRMManifestul ABRM
Manifestul ABRM
DIB ULIM
 
ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2018
ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2018ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2018
ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2018
Mîneran Sergiu
 

Similar to Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă din satul Elizaveta, Nr. 4 (20)

Anexa 1 carta alba centrul de resurse active citizenship
Anexa 1 carta alba centrul de resurse active citizenshipAnexa 1 carta alba centrul de resurse active citizenship
Anexa 1 carta alba centrul de resurse active citizenship
 
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
Alegem să participăm! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă ...
 
Cerc Donatori Tara Fagarasului_15.05.2015_concept_si_proiecte
Cerc Donatori Tara Fagarasului_15.05.2015_concept_si_proiecteCerc Donatori Tara Fagarasului_15.05.2015_concept_si_proiecte
Cerc Donatori Tara Fagarasului_15.05.2015_concept_si_proiecte
 
Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proact...
Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proact...Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proact...
Proiectul: Prin inspiraţie, mobilizare şi participare spre beneficiari proact...
 
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă d...
 
Servicii
ServiciiServicii
Servicii
 
Catalog-Strong-Bacau
Catalog-Strong-BacauCatalog-Strong-Bacau
Catalog-Strong-Bacau
 
Anexa strategia educativă pentru cetățenie activă fjtg 2021
Anexa strategia educativă pentru cetățenie activă fjtg 2021Anexa strategia educativă pentru cetățenie activă fjtg 2021
Anexa strategia educativă pentru cetățenie activă fjtg 2021
 
Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic! Îmi pasă, mă implic!
Îmi pasă, mă implic!
 
Raport politici publice tineret cetatenie activa fjtg 2021 djst
Raport politici publice tineret cetatenie activa fjtg 2021 djstRaport politici publice tineret cetatenie activa fjtg 2021 djst
Raport politici publice tineret cetatenie activa fjtg 2021 djst
 
Prezentare servicii adt 2020 web pub media
Prezentare servicii adt 2020 web pub mediaPrezentare servicii adt 2020 web pub media
Prezentare servicii adt 2020 web pub media
 
Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS
Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS
Raport anual 2015 - CIVICUM VOLUNTARIS
 
Let\'s Do It, Romania!
Let\'s Do It, Romania!Let\'s Do It, Romania!
Let\'s Do It, Romania!
 
Biblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prietenBiblioteca – umăr de prieten
Biblioteca – umăr de prieten
 
Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013
Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013
Buletin electronic Mostenitorii, nr.1/2013
 
Manifestul ABRM
Manifestul ABRMManifestul ABRM
Manifestul ABRM
 
ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2018
ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2018ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2018
ZIARUL LOCAL AL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2018
 
Prezentare proiect ecovoluntariat 2
Prezentare proiect ecovoluntariat 2Prezentare proiect ecovoluntariat 2
Prezentare proiect ecovoluntariat 2
 
Prezentare proiect ecovoluntariat 2
Prezentare proiect ecovoluntariat 2Prezentare proiect ecovoluntariat 2
Prezentare proiect ecovoluntariat 2
 
Prezentare proiect ecovoluntariat 2
Prezentare proiect ecovoluntariat 2Prezentare proiect ecovoluntariat 2
Prezentare proiect ecovoluntariat 2
 

More from Moldova Europeană

60 de motive bune pentru UE
60 de motive bune pentru UE60 de motive bune pentru UE
60 de motive bune pentru UE
Moldova Europeană
 
E timpul să acționăm!
E timpul să acționăm!E timpul să acționăm!
E timpul să acționăm!
Moldova Europeană
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
  Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!  Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
Moldova Europeană
 
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
Moldova Europeană
 
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?” „Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
Moldova Europeană
 
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
Moldova Europeană
 
Noaptea europeană a muzeelor în Moldova
Noaptea europeană a muzeelor în Moldova Noaptea europeană a muzeelor în Moldova
Noaptea europeană a muzeelor în Moldova
Moldova Europeană
 
ZIUA EUROPEI 2015 Moldova în pas cu Europa
ZIUA EUROPEI 2015 Moldova în pas cu EuropaZIUA EUROPEI 2015 Moldova în pas cu Europa
ZIUA EUROPEI 2015 Moldova în pas cu Europa
Moldova Europeană
 
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe..."Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
Moldova Europeană
 
Erasmus+: Ghidul programului 2015
Erasmus+: Ghidul programului 2015Erasmus+: Ghidul programului 2015
Erasmus+: Ghidul programului 2015
Moldova Europeană
 
Asistenţa externă pentru o ţară modernă: Unde se duc banii donatorilor?
Asistenţa externă pentru o ţară modernă: Unde se duc banii donatorilor?Asistenţa externă pentru o ţară modernă: Unde se duc banii donatorilor?
Asistenţa externă pentru o ţară modernă: Unde se duc banii donatorilor?
Moldova Europeană
 
Bani pentru afacerea ta
Bani pentru afacerea taBani pentru afacerea ta
Bani pentru afacerea ta
Moldova Europeană
 
Platforma societăţii civile PENTRU EUROPA (PLIANT)
Platforma societăţii civile PENTRU EUROPA (PLIANT)Platforma societăţii civile PENTRU EUROPA (PLIANT)
Platforma societăţii civile PENTRU EUROPA (PLIANT)
Moldova Europeană
 
Acordurile de asociere ale UE cu Georgia, Republica Moldova şi Ucraina
Acordurile de asociere ale UE cu Georgia, Republica Moldova şi UcrainaAcordurile de asociere ale UE cu Georgia, Republica Moldova şi Ucraina
Acordurile de asociere ale UE cu Georgia, Republica Moldova şi Ucraina
Moldova Europeană
 
Infogov, Nr.6 - Mai 2014 _ interviu cu ministrul Afacerilor Externe și Integ...
Infogov, Nr.6 - Mai 2014 _ interviu cu ministrul Afacerilor Externe și Integ...Infogov, Nr.6 - Mai 2014 _ interviu cu ministrul Afacerilor Externe și Integ...
Infogov, Nr.6 - Mai 2014 _ interviu cu ministrul Afacerilor Externe și Integ...
Moldova Europeană
 
5 mesaje ale Comisarului European Fule , privind Politica Europeană de Vecină...
5 mesaje ale Comisarului European Fule , privind Politica Europeană de Vecină...5 mesaje ale Comisarului European Fule , privind Politica Europeană de Vecină...
5 mesaje ale Comisarului European Fule , privind Politica Europeană de Vecină...
Moldova Europeană
 

More from Moldova Europeană (16)

60 de motive bune pentru UE
60 de motive bune pentru UE60 de motive bune pentru UE
60 de motive bune pentru UE
 
E timpul să acționăm!
E timpul să acționăm!E timpul să acționăm!
E timpul să acționăm!
 
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
  Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!  Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
Fii activ, implică-te. Dezvoltarea începe prin participare!
 
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
Углубление молдавско-европейских отношений: Что, зачем и как?
 
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?” „Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
„Aprofundarea relaţiilor UE – RM: Ce? De ce? Cum?”
 
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
Programarea în Republica Moldova pînă în 2020 : Raportul de analiză comună a ...
 
Noaptea europeană a muzeelor în Moldova
Noaptea europeană a muzeelor în Moldova Noaptea europeană a muzeelor în Moldova
Noaptea europeană a muzeelor în Moldova
 
ZIUA EUROPEI 2015 Moldova în pas cu Europa
ZIUA EUROPEI 2015 Moldova în pas cu EuropaZIUA EUROPEI 2015 Moldova în pas cu Europa
ZIUA EUROPEI 2015 Moldova în pas cu Europa
 
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe..."Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
 
Erasmus+: Ghidul programului 2015
Erasmus+: Ghidul programului 2015Erasmus+: Ghidul programului 2015
Erasmus+: Ghidul programului 2015
 
Asistenţa externă pentru o ţară modernă: Unde se duc banii donatorilor?
Asistenţa externă pentru o ţară modernă: Unde se duc banii donatorilor?Asistenţa externă pentru o ţară modernă: Unde se duc banii donatorilor?
Asistenţa externă pentru o ţară modernă: Unde se duc banii donatorilor?
 
Bani pentru afacerea ta
Bani pentru afacerea taBani pentru afacerea ta
Bani pentru afacerea ta
 
Platforma societăţii civile PENTRU EUROPA (PLIANT)
Platforma societăţii civile PENTRU EUROPA (PLIANT)Platforma societăţii civile PENTRU EUROPA (PLIANT)
Platforma societăţii civile PENTRU EUROPA (PLIANT)
 
Acordurile de asociere ale UE cu Georgia, Republica Moldova şi Ucraina
Acordurile de asociere ale UE cu Georgia, Republica Moldova şi UcrainaAcordurile de asociere ale UE cu Georgia, Republica Moldova şi Ucraina
Acordurile de asociere ale UE cu Georgia, Republica Moldova şi Ucraina
 
Infogov, Nr.6 - Mai 2014 _ interviu cu ministrul Afacerilor Externe și Integ...
Infogov, Nr.6 - Mai 2014 _ interviu cu ministrul Afacerilor Externe și Integ...Infogov, Nr.6 - Mai 2014 _ interviu cu ministrul Afacerilor Externe și Integ...
Infogov, Nr.6 - Mai 2014 _ interviu cu ministrul Afacerilor Externe și Integ...
 
5 mesaje ale Comisarului European Fule , privind Politica Europeană de Vecină...
5 mesaje ale Comisarului European Fule , privind Politica Europeană de Vecină...5 mesaje ale Comisarului European Fule , privind Politica Europeană de Vecină...
5 mesaje ale Comisarului European Fule , privind Politica Europeană de Vecină...
 

Îmi pasă, mă implic! Buletin informativ al Clubului pentru Cetățenie Activă din satul Elizaveta, Nr. 4

 • 1. Îmi pasă, mă implic! Clubul pentru Cetăţenie Activă din satul Elizaveta Vocea cetăţenilor din localitatea ta! Buletin informativ, Nr. 4, Octombrie 2016 În această ediţie:  Educație fără pălmuire - pag.1  Unde există transparență, există și încredere - pag.2  De vorbă cu autoritățile - pag.3  Apa este viață - pag.3  Cel mai bun eseu la tema: „Voluntariatul este în viziunea mea…” - pag.4 În incinta grădiniței ”Soarele” din satul Elizaveta sunt organizate ateliere pentru părinți pe tema educației fără pălmuire. Scopul acestor traininguri este de a determina părinții să devină mai conștienți față de propriile acțiuni în raport cu copiii, să înțeleagă mai bine motivele pentru care sunt determinați să acționeze într-un anumit mod, să dobândeasca abilități care să-i ajute să-și controleze propriile emoții. De asemenea, instruirea își propune să ajute părinții să obțină noi abilități pentru educarea copiilor, care vor contribui la disciplinarea acestora fără a recurge la metode violente. În acest sens, părinții vor învăța să aplice noi metode educative eficiente. Atelierul presupune 12 ore, distribuite în șase traininguri, cu o durată de două ore fiecare, organizate săptămânal. Contactați-ne: www.facebook.com/cetatenieactivaElizaveta/ www.facebook.com/bibliotecaselizaveta/ egorobet@gmail.com criste079896@gmail.com 060164263/ 060907272 Citatul ediției: ”Lucrurile mărețe se obțin încet. Dar nu obții nimic dacă stai pe loc.” Zig Ziglar La realizarea ediției au colaborat: Cristian Spatari, preşedintele Clubului Svetlana Spatari, membru al Clubului Buletinul informativ este elaborat în cadrul proiectului ”Responsabilitate individuală şi cetăţenie activă”, implementat de Centrul de Resurse Umane ”DIALOG- Pro”, cu susținerea financiară a Fundației Est- Europene, din resursele acordate de către Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția finanțatorilor. Educație fără pălmuire
 • 2. Interviu activ Unde există transparență, există și încredere Interviu cu Svetlana Spatari, membru al Clubului pentru Cetățenie Activă din satul Elizaveta, mun. Bălți Dnă Spatari, în opinia Dvs., pe cât de importantă este existența în comunitate a unui nucleu de oameni activi, care să promoveze participarea și implicarea cetățenilor la viața comunității? Cu siguranță, viața oricărei comunități trebuie să fie marcată de existența unui nucleu de oameni activi, care prin acțiunile lor mobilizează cetățenii, aduc bune practici, promovează participarea, iar toate acestea contribuie și la schim- barea la față a localității. Doar într-o comunitate în care oamenii nu sunt indiferenți față de soarta localității lor, unde există interes pentru dezvoltare, modernizare, implicare și unde cetățenii merg în pas cu autoritățile, sau invers, putem vorbi de o societate responsabilă. Oamenii activi întotdeauna atrag după ei alte persoane și astfel cercul celor bine intenționați se extinde, iar în rezultat comunitatea este cea care are de câștigat. Pentru noi, membrii Clubului pentru Cetățenie Activă din satul Elizaveta, contează foarte mult ideile și sugestiile locuitorilor satului, motiv pentru care încercăm să fim cât mai receptivi și să aducem doleanțele lor la urechile autorităților locale. Dar pe cât de receptivi sunt cetățenii din Elizaveta de a se implica, manifesta inițiativă, informa și solicita susținere pentru a schimba lucrurile la nivel de comunitate? Cred că în proporție de 70% cetățenii satului Elizaveta sunt deschiși față de schimbarea lucrurilor în localitatea noastră. Acest fapt s-a văzut inclusiv în cadrul inițiativei care a vizat renovarea gardului de la cimitir, unde câteva persoane au mers voluntar din casă în casă și au colectat suma necesară de bani, iar oamenii au manifestat bunăvoință. O atitudine similară s-a manifestat și în cazul altor proiecte realizate în sat. Prin buletinele informative pe care le realizăm încercăm să transmitem informația necesară locuitorilor pentru ca aceștia să cunoască modul în care s-au cheltuit banii, având în vedere că ei sunt principalii investitori în comunitate. În opinia noastră, acolo unde există transparență, există și încredere din partea cetățenilor. Ce-și doresc cetățenii satului Elizaveta de la autoritățile locale? Pentru început, trebuie să remarc faptul că avem o colaborare eficientă cu autoritățile publice locale, care sunt receptive la problemele comunității. În același timp, evident, ne-am dori implicare în cât mai multe proiecte desfășurate pe teritoriul localității noastre, astfel încât nivelul de trai să sporească, iar oamenii să fie interesați să rămână în sat. Este dificil, dar cu siguranță nu este imposibil. Cum vedeți satul nostru peste 10-20 de ani? Îl văd ca pe un cartier bine dezvoltat al municipiului Bălți. Și nu este o exagerare. Afirm acest lucru fiind ferm conștientă de potențialul pe care îl are satul nostru. Putem deveni o comunitate prosperă, avem nevoie doar de puțină încurajare și încredere în forțele proprii, dar și de ambiția de a reuși. Cum vedeți satul nostru peste 10-20 de ani? Oamenii activi întotdeauna atrag după ei alte persoane și astfel cercul celor bine intenționați se extinde, iar în rezultat comunitatea este cea care are de câștigat.
 • 3. În anul 2013 primăria Elizaveta a depus o cerere la Agenția de Dezvoltare Regională Nord pentru implementarea proiectului regional ,,Îmbunătă- țirea serviciilor de apa și canalizare în raionul locativ Slobozia și satul Elizaveta, mun. Bălți. În anul 2016, din cele 54 de cereri depuse doar 12 au fost acceptate, printre care și cea prezen- tată de primăria satului Elizaveta. În cadrul ședinței Consiliului local din 26 octombrie 2016, pe ordinea de zi a fost inclus proiectul de îmbunătățire a serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare. Realizarea studiului de fezabilitate pentru elaborarea documentației tehnice și finanțarea lucrărilor propriu-zise vor începe în anul 2017. Apa este viață De vorbă cu autoritățile Pelagheia Bălțat, primarul satului Elizaveta, mun. Bălți Succesul nostru este determinat de implicarea cetățenilor ,,Eu cred că mai întâi a fost satul și după aceia au venit dealurile din jur, ca să păzească această frumusețe”. Octavian Goga. Satul înseamnă un spațiu bogat în tradiții, cântece, datini, hărnicie, omenie. Locuitorul adevărat al satului, țăranul, este un om cinstit, corect, cu frică de Dumnezeu și cu rușine față de oameni. Satul Elizaveta, cu o populație de 3500 de locuitori, este înființat în anul 1846, fiind unul din cele două sate din mun. Bălți. Dezvoltarea în continuare a satului Elizaveta presupune realizarea unor importante proiecte, cum ar fi aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare, iluminarea străzilor, colectarea deșeurilor, reparația drumurilor locale, reabilitarea obiectivelor culturale și istorice. Odată rezolvate aceste probleme vor fi create condiții mai bune de trai pentru locuitori, iar satul nostru va avea o nouă înfățișare. În Moldova există sate care implementează proiecte începând cu anul 1997. Ne exprimăm speranța că și noi vom reuși să realizăm mai multe proiecte europene în satul nostru, pentru a ajunge la un nou nivel de dezvoltare. Este cunoscut faptul ca de unii singuri nu putem face multe lucruri. Este nevoie de o echipă eficientă care să poată implica societatea în soluționarea problemelor locale. În acest sens, este extrem de importantă existența în sat a Clubului pentru Cetățenie Activă. Povara pe care mi-am asumat-o nu este atât de dificilă în cazul în care în jurul meu sunt oameni care mă susțin – cetățeni activi, consilieri locali, ONG-uri, instituții din localitate, agenții economici. Cu siguranță, împreună vom reuși să realizăm cu succes multe lucruri frumoase pentru satul nostru. În prezent, în Republica Moldova sunt 1.032 localităţi care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă, dintre care trei municipii şi 52 oraşe. Reţelele de distribuţie a apei potabile au o lungime totală de aproximativ 9.000 km, din care cel puţin 3.700 km sunt într-o stare tehnică de degradare avansată.
 • 4. Cel mai bun eseu la tema: În această lună au fost extrase propunerile din Boxele de idei instalate în incinta Primăriei şi a magazinului „Balchemax”. Printre cele mai importante şi actuale idei ale locuitorilor satului nostru se numără:  Renovarea stadionului;  Procurarea aparatajului pentru discotecă;  Amplasarea unor scaune la terenul de joacă;  Mobilier pentru biblioteca din localitate;  Amplasarea panourilor informative. Dacă ai idei în ceea ce priveşte dezvoltarea localităţii noastre, pune-le în Boxa de idei. Noi promitem să le aducem la cunoș- tința administrației publice locale. Idei din Boxa de idei Adriana Burlacu, elevă, mun. Bălți Voluntariatul este în viziunea mea ... Voluntarul este o persoană care din propria voință practică activități de voluntariat. Orice persoană poate deveni voluntar, pentru asta este necesar în primul rând să-și dorească să se implice și să devină un factor mobilizator în comunitate. Voluntarii se încadrează benevol în societate, prin participarea la diferite activități organizate în comunitate, fiind un exemplu demn de urmat și pentru ceilalți, obținând în același timp noi perspective, acumulând noi experiențe și încercând să modeleze într-o formă mai bună societatea. În opinia mea, aceste persoane posedă abilități deosebite, contribuind astfel la dezvoltarea armonioasă a societății. Ce este pentru mine voluntariatul? În primul rând, voluntariatul reprezintă o perspectivă de a spune ”NU” imposibilului, de a te dezvolta și a beneficia de noi oportunități, de a deveni mai creativi și a te implica în problemele societății. Cele mai active fapte ale voluntarilor vizează ajutarea bătrânilor, persoanelor cu dizabilități și a celor din orfelinate. În mare parte, aceste persoane sunt ajutate de către voluntari din punct de vedere moral și financiar. Ei sunt niște eroi, fiind mereu în acțiune și sărind în ajutor persoanelor care sunt mai triste ca noi. Pe lângă ajutorul acordat persoanelor nevoiașe, voluntarii își concentrează activitatea și pe domeniul protejării naturii, organizând în acest sens acțiuni de salubrizare și amenajare a spațiilor verzi, inclusiv plantare a copacilor. De asemenea, voluntarii organizează diferite spectacole pentru colectarea fondurilor pe care le folosesc în scopuri de binefacere. Prin urmare, dacă există dorință de a te încadra în societate, de a oferi cuiva ajutor, mereu există resurse de timp liber. Datorită voluntariatului tinerii se dezvoltă și obțin experiențe de viață, iar societatea devine mai pozitivă și aptă de a ajuta. Voluntariatul este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi și doar datorită voluntarilor putem trăi într-o lume unde persistă binele, frumosul și dorința de a face bine dezinteresat. “Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.” Sherry Anderson Patru principii definitorii stau la baza activităţii de voluntariat şi o deosebesc de activităţi similare (precum internshipul/practica etc.):  Este o activitate desfăşurată în beneficiul comunităţii/beneficiul public.  Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreşte un câştig financiar, chiar dacă include decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile etc.).  Este o activitate desfăşurată de bună voie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul.  Este, de regulă, derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui grup de iniţiativă), spre deosebire de acţiunile spontane de binefacere.