SlideShare a Scribd company logo
KOMUNIKASYON:
SUSI SA MABUTING
UGNAYAN NG PAMILYA
AT PAKIKIPAGKAPWA
ANO ANG KOMUNIKASYON
SA PAMILYA?
 Hindi lamang pasalita mula sa mga
miyembro ng pamilya, ito ay kung ano
ang sinasabi, paano sinabi, bakit sinabi,
kailan sinabi o sasabihin at ano ang
nakaligtaang sabihin ng isang miyembro
nito sa iba pang kasapi ng pamilya na
maghahatid ng pagkakaunawaan sa
isa’t isa.
 Samakatuwid, ito ay hindi lamang
pagsasalita kundi pakikinig at pag-
unawa sa sinasabi, gayundin sa mga
hindi sinasabi o hindi masabi ng
kausap.
 Bahagi rin ang pagbibigay reaksyon
sa mensaheng ibinigay ng kausap.
PARAAN UPANG
MAPAUNLAD ANG
KOMUNIKASYON
SA PAMILYA
1. Gawing madalas ang komunikasyon.
 Hindi dapat hadlang ang kawalan ng
panahon sa pagkakaroon ng madalas
na komunikasyon sa pagitan ng bawat
kasapi ng pamilya.
 Napakahalaga ang pag-uusap ng
pamilya.
2. Maging maliwanag at tuwiran ang
pakikipag-usap.
 Nabanggit sa una na malusog ang
ugnayan ng mga pamilyang sanay sa
maliwanag at tuwirang pakikipag-usap.
 Ang ganitong kasanayan sa
komunikasyon ay lalong kinakailangan
sa paglutas ng mga sigalot sa mga
kasapi ng pamilya.
3. Maging aktibong tagapakinig.
 Ang aktibong pakikinig ay pagtanggap at
paggalang sa pananaw ng nagsasalita.
 Pansamantalang itigil ang paghuhusga
at paghusayin ang pang-unawa sa
pananaw ng taong nagsasalita.
Kailangan intindihin pareho ang pasalita
at di-pasalitang mensahe ng iyong
kausap.
Sa aktibong pakikinig ay mahalaga
sa mabisang pag-uunawaan ng
pamilya.
Ayon kay na Thames at Thomason,
mga espesyalista sa pagpapaunlad
ng pamilya at mga kabataan, ang
mga pangunahing prinsipyo ng
aktibong pakikinig ay ang mga
sumusunod:
a. Himukin – palakasin ang loob ng
kausap na ituloy ang gustong
sabihin.
b. Liwanagin – tanungin ang kausap
upang linawin ang narinig mula sa
kanya.
c. Ulitin – sabihin sa iyong sariling
pananaw ang iyong pagkakaunawa
sa kanyang iniisip o nararanasan.
d. Pagnilayan – sabihin sa iyong
sariling pananaw ang iyong
pagkaunawa.
e. Lagumin – lagumin ang mga
pangunahing ideya, tema at
damdamin na inihayag ng kausap.
f. Patotohanan – pasalamatan ang
pagiging bukas ng kausap at ang
kahalagahan ng pag-uusap.
4. Maging bukas at tapat sa isa’t isa.
 Ito ay mga sangkap ng isang mabisang
komunikasyon.
 Ang mga ito ay kailangan upang
magkaroon ng tiwala sa isa’t isa.
 Mga magulang ang pangunahing kasapi
ng pamilya kaya sila dapat ang
nangunguna sa pagpapakita nito.
5. Alalahanin mo ang taong iyong
kinakausap.
 Hindi lahat ng miyembro ng pamilya ay
pare-pareho ang paraan at antas ng
pakikipag-usap.
 Hindi dapat pare-pareho ang estilo at
antas ng pagsasalita at pakikinig sa
kanila.
6. Maging alerto sa pag-unawa sa mga
di-pasalitang mensahe.
 Maraming mahilig sa di-pasalitang
paghahatid ng mensahe o kaya naman
ay ang mga gumagamit ng mga senyas
na kung minsan ay mahirap
maintindihan.
 Sa mga kasong ganito, kinakailangang
alamin mo o linawin ang ibig sabihin ng
kausap.
7. Maging Positibo
 Ayon sa pananaliksik, ang pamilyang
hindi masaya ay epekto ng mga
negatibong paraan ng komunikasyon.
 Kaya napakahalaga ang pagpuri na
galing sa bawat isa at pagsuporta sa
mga paniniwala ng bawat kasapi upang
magkaroon ng maayos na ugnayan ang
mga miyembro ng pamilya.
MGA PARAAN NG
PAGKAKAROON NG
POSITIBONG
KOMUNIKASYON
SA PAMILYA
1. Maging interesado at ipakita ang
iyong pagkawili sa sinasabi ng
nagsasalita.
2. Makinig sa isa’t isa, pakinggan kung
ano ang sinasabi ng bawat kasapi ng
pamilya.
3. Maging sensitibo sa iyong damdamin,
tukuyin ang nararamdaman at maging
sensitibo.
4. Subuking unawain ang mensahe mula
sa pananaw o posisyon ng iba.
5. Iwasang maging palapintas.
6. Iwasang palakihin ang di
pagkakaunawaan.
7. Maging tapat at huwag magparatang.
8. Kapag kailangan ng pagtatalo, gawin
itong positibo.
9. Tanggapin ang narinig, suriin ito, at
huwag manghusga agad.
PAKIKILAHOK NG
BAWAT MIYEMBRO
NG PAMILYA SA
PAG-UUSAP
1. Mga batang nasa kinder o bago pa
pumasok sa kinder.
 Ang kakayahang makinig ay mahalaga sa
isang bata sa antas na ito upang makilahok
sa proseso ng komunikasyon. Kaya may
tatlong paalala upang mapaunlad ang
kakayahan ng isang bata sa pakikinig:
a. Himukin ang bata na ituon ang pansin sa
taong nagsasalita.
b. Tawagin ang kanyang pansin sa ilang
“natatanging salita”.
c. Ipaalala sa kanya na magtanong kung
mayroon siyang hindi naiintindihan.
2. Mga batang nasa elementarya.
 Gaya ng mga batang nasa kinder, ang
kakayahan sa pakikinig ay napakahalaga sa
pagkatuto ng mga batang nasa elementarya.
 Ang mga kakayahang ito ay makatutulong sa
kanila sa pagkuha, pag-unawa at
pagpapahayag sa kanilang pagkatuto.
 Mahalaga rin na gabayan ang mga
nakababatang kapatid na nasa antas na ito na
magbigay-galang sa mga opinyon ng iba.
 Ginagaya nila ang mga taong huwaran nila sa
gawi ng pakikipag-usap.
3. Mga unang yugto ng pagdadalaga /
pagbibinata.
 Kabilang sa antas na ito ang mga nasa
hayskul na nakikilala ang napakaraming
pagbabagong nagyayari sa mundo.
 Sa yugtong ito ng mga kabataan, sila’y nag-
aasam na maunawaan sila ng ibang tao lalo na
ng pamilya.
 Kaya kailangan nilang maunawaan na ang
kanilang kakayahan sa pagpapaunawa ng
kanilang gusto at kakayahan umunawa sa iba
ay nakasalalay sa kanilang mabisang
pakikipag – komunikasyon.
4. Mga nasa huling yugto ng pagdadalaga /
pagbibinata.
 Ang mga kabataang nasa antas na ito ay
nangangailangan ng mga kakayahan sa
pakikipag-ugnayan lalo na sa katapat na
kasarian.
 Kapag mas mahusay ang kanilang kakayahan
sa komunikasyon, mas mahusay din silang
nangangasiwa sa kanilang suliraning pang
interpersonal.
 Mahalagang bigyang pansin ang di-pasalitang
mensahe kapag sila ay nakikipag-usap.
5. Mga matatanda.
 Ang mga matatanda ang nagsisilbing modelo
ng komunikasyon sa pamilya.
 Sila ang pumapansin sa pagpapahusay ng
kasanayan sa komunikasyon para sa isa’t isa.
 Ang mga anak na mula sa pamilyang hindi
takot magpahayag ng kanilang damdamin at
napakikinggan ay nagtatagumpay sa buhay.
 Nakatutulong ang mga matatanda sa pamilya
sa pagpapahayag ng bukas at maingat na
pakikinig sa mga nakababata at iba pang
kasapi ng pamilya.

More Related Content

What's hot

Pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda
Pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatandaPagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda
Pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda
YhanzieCapilitan
 
EsP 8 Modyul 3
EsP 8 Modyul 3EsP 8 Modyul 3
EsP 8 Modyul 3
Mich Timado
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at MycenaeanKabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
GLADS123
 
EsP 8 Modyul 9
EsP 8 Modyul 9EsP 8 Modyul 9
EsP 8 Modyul 9
Mich Timado
 
EsP 8 Modyul 5 Ang Pakikipagkapwa
EsP 8 Modyul 5 Ang PakikipagkapwaEsP 8 Modyul 5 Ang Pakikipagkapwa
EsP 8 Modyul 5 Ang Pakikipagkapwa
Mich Timado
 
ESP 8 Modyul 10
ESP 8 Modyul 10ESP 8 Modyul 10
ESP 8 Modyul 10
Mich Timado
 
Ang pamilya bilang natural na institusyon
Ang pamilya bilang natural na institusyon Ang pamilya bilang natural na institusyon
Ang pamilya bilang natural na institusyon Reinaliza Perido
 
Ang sekswalidad ng tao
Ang sekswalidad ng taoAng sekswalidad ng tao
Ang sekswalidad ng tao
Jared Ram Juezan
 
Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
Mary Grace Ambrocio
 
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
Noemi Marcera
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Edna Azarcon
 
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoAng Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
shebasalido1
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at MycenaeanKabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Ma Lovely
 
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...
MaamAraJelene
 
Ang kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamiaAng kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamiaJM Ramiscal
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
Mary Grace Ambrocio
 
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
SMAP_G8Orderliness
 

What's hot (20)

Pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda
Pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatandaPagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda
Pagsunod at paggalang sa mga magulang, nakatatanda
 
EsP 8 Modyul 3
EsP 8 Modyul 3EsP 8 Modyul 3
EsP 8 Modyul 3
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at MycenaeanKabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
 
EsP 8 Modyul 9
EsP 8 Modyul 9EsP 8 Modyul 9
EsP 8 Modyul 9
 
EsP 8 Modyul 5 Ang Pakikipagkapwa
EsP 8 Modyul 5 Ang PakikipagkapwaEsP 8 Modyul 5 Ang Pakikipagkapwa
EsP 8 Modyul 5 Ang Pakikipagkapwa
 
ESP 8 Modyul 10
ESP 8 Modyul 10ESP 8 Modyul 10
ESP 8 Modyul 10
 
Ang pamilya bilang natural na institusyon
Ang pamilya bilang natural na institusyon Ang pamilya bilang natural na institusyon
Ang pamilya bilang natural na institusyon
 
Ang sekswalidad ng tao
Ang sekswalidad ng taoAng sekswalidad ng tao
Ang sekswalidad ng tao
 
Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
 
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
 
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoAng Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
 
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at MycenaeanKabihasnang Minoan at Mycenaean
Kabihasnang Minoan at Mycenaean
 
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...
3rd quarter_PAGSUNOD AT PAGGALANG SA MGA MAGULANG, NAKATATANDA AT MAY AWTORID...
 
Kabihasnang minoan
Kabihasnang minoanKabihasnang minoan
Kabihasnang minoan
 
ESP MODULE GRADE 8
ESP MODULE GRADE 8ESP MODULE GRADE 8
ESP MODULE GRADE 8
 
Kabihasnang indus
Kabihasnang indusKabihasnang indus
Kabihasnang indus
 
Ang kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamiaAng kabihasnang mesopotamia
Ang kabihasnang mesopotamia
 
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluraninunang yugto ng imperyalismong kanluranin
unang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
Aralin 3: Ang impluwensya ng Heograpiya sa Pagbuo at pag-unlad ng mga Sinauna...
 

Similar to komunikasyon sa pamilya

ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptxESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
MaamGrace4
 
esp-8-q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya-230219140029-7d1d9d5a.pptx
esp-8-q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya-230219140029-7d1d9d5a.pptxesp-8-q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya-230219140029-7d1d9d5a.pptx
esp-8-q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya-230219140029-7d1d9d5a.pptx
ASJglobal
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikitaEdukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
ESMAEL NAVARRO
 
esp modyul3 komunikasyon.pptx
esp modyul3 komunikasyon.pptxesp modyul3 komunikasyon.pptx
esp modyul3 komunikasyon.pptx
joselynpontiveros
 
4 na makrong kasanayan
4 na makrong kasanayan4 na makrong kasanayan
4 na makrong kasanayan
Roel Dancel
 
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilyaKahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
Jam Lacanlale
 
KOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptxKOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptx
MonicaSolis52
 
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)Jenie Canillo
 
KUMonikasyon.pptx
KUMonikasyon.pptxKUMonikasyon.pptx
KUMonikasyon.pptx
russelsilvestre1
 
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa PamilyaModule 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
Ivy Bautista
 
Apat na makrong_kasanayan_-_report
Apat na makrong_kasanayan_-_reportApat na makrong_kasanayan_-_report
Apat na makrong_kasanayan_-_report
Lynn Civil-Hispano
 
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)Elvira Regidor
 
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanEsp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
owshii
 
FIL 1- ARALIN 1.pptx
FIL 1- ARALIN 1.pptxFIL 1- ARALIN 1.pptx
FIL 1- ARALIN 1.pptx
JoAnn90
 
Es p 8 aralin 5 komunikasyon nagbubuklod ng pamilya
Es p 8 aralin 5 komunikasyon nagbubuklod ng pamilyaEs p 8 aralin 5 komunikasyon nagbubuklod ng pamilya
Es p 8 aralin 5 komunikasyon nagbubuklod ng pamilya
Rodel Sinamban
 
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSASALITA AT PAKIKINIG
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSASALITA AT PAKIKINIGMAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSASALITA AT PAKIKINIG
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSASALITA AT PAKIKINIG
DONNA G. DELGADO-OLIVERIO, MATF, LPT
 
Mga makrong kasanayan.pptx
Mga makrong kasanayan.pptxMga makrong kasanayan.pptx
Mga makrong kasanayan.pptx
MelessaFernandez1
 
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptxANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
jaysonpeji12
 

Similar to komunikasyon sa pamilya (20)

ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptxESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
ESP-8-Q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya.pptx
 
esp-8-q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya-230219140029-7d1d9d5a.pptx
esp-8-q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya-230219140029-7d1d9d5a.pptxesp-8-q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya-230219140029-7d1d9d5a.pptx
esp-8-q1-kahalagahan-ng-komunikasyon-sa-pamilya-230219140029-7d1d9d5a.pptx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikitaEdukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul 3 - Ikalawa at ikatlong pagkikita
 
esp modyul3 komunikasyon.pptx
esp modyul3 komunikasyon.pptxesp modyul3 komunikasyon.pptx
esp modyul3 komunikasyon.pptx
 
4 na makrong kasanayan
4 na makrong kasanayan4 na makrong kasanayan
4 na makrong kasanayan
 
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilyaKahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
Kahalagahan ng komunikasyon sa pagpapatatag ng pamilya
 
KOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptxKOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptx
 
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)
 
akietch
akietchakietch
akietch
 
KUMonikasyon.pptx
KUMonikasyon.pptxKUMonikasyon.pptx
KUMonikasyon.pptx
 
PAGSASALITA
PAGSASALITAPAGSASALITA
PAGSASALITA
 
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa PamilyaModule 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
Module 3: Pagpapaunlad ng Komunikasyon sa Pamilya
 
Apat na makrong_kasanayan_-_report
Apat na makrong_kasanayan_-_reportApat na makrong_kasanayan_-_report
Apat na makrong_kasanayan_-_report
 
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)
Apat na makrong_kasanayan_-_report (1)
 
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanEsp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
 
FIL 1- ARALIN 1.pptx
FIL 1- ARALIN 1.pptxFIL 1- ARALIN 1.pptx
FIL 1- ARALIN 1.pptx
 
Es p 8 aralin 5 komunikasyon nagbubuklod ng pamilya
Es p 8 aralin 5 komunikasyon nagbubuklod ng pamilyaEs p 8 aralin 5 komunikasyon nagbubuklod ng pamilya
Es p 8 aralin 5 komunikasyon nagbubuklod ng pamilya
 
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSASALITA AT PAKIKINIG
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSASALITA AT PAKIKINIGMAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSASALITA AT PAKIKINIG
MAKRONG KASANAYAN SA WIKA: PAGSASALITA AT PAKIKINIG
 
Mga makrong kasanayan.pptx
Mga makrong kasanayan.pptxMga makrong kasanayan.pptx
Mga makrong kasanayan.pptx
 
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptxANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
 

komunikasyon sa pamilya

 • 1. KOMUNIKASYON: SUSI SA MABUTING UGNAYAN NG PAMILYA AT PAKIKIPAGKAPWA
 • 2. ANO ANG KOMUNIKASYON SA PAMILYA?  Hindi lamang pasalita mula sa mga miyembro ng pamilya, ito ay kung ano ang sinasabi, paano sinabi, bakit sinabi, kailan sinabi o sasabihin at ano ang nakaligtaang sabihin ng isang miyembro nito sa iba pang kasapi ng pamilya na maghahatid ng pagkakaunawaan sa isa’t isa.
 • 3.  Samakatuwid, ito ay hindi lamang pagsasalita kundi pakikinig at pag- unawa sa sinasabi, gayundin sa mga hindi sinasabi o hindi masabi ng kausap.  Bahagi rin ang pagbibigay reaksyon sa mensaheng ibinigay ng kausap.
 • 5. 1. Gawing madalas ang komunikasyon.  Hindi dapat hadlang ang kawalan ng panahon sa pagkakaroon ng madalas na komunikasyon sa pagitan ng bawat kasapi ng pamilya.  Napakahalaga ang pag-uusap ng pamilya.
 • 6. 2. Maging maliwanag at tuwiran ang pakikipag-usap.  Nabanggit sa una na malusog ang ugnayan ng mga pamilyang sanay sa maliwanag at tuwirang pakikipag-usap.  Ang ganitong kasanayan sa komunikasyon ay lalong kinakailangan sa paglutas ng mga sigalot sa mga kasapi ng pamilya.
 • 7. 3. Maging aktibong tagapakinig.  Ang aktibong pakikinig ay pagtanggap at paggalang sa pananaw ng nagsasalita.  Pansamantalang itigil ang paghuhusga at paghusayin ang pang-unawa sa pananaw ng taong nagsasalita. Kailangan intindihin pareho ang pasalita at di-pasalitang mensahe ng iyong kausap.
 • 8. Sa aktibong pakikinig ay mahalaga sa mabisang pag-uunawaan ng pamilya. Ayon kay na Thames at Thomason, mga espesyalista sa pagpapaunlad ng pamilya at mga kabataan, ang mga pangunahing prinsipyo ng aktibong pakikinig ay ang mga sumusunod:
 • 9. a. Himukin – palakasin ang loob ng kausap na ituloy ang gustong sabihin. b. Liwanagin – tanungin ang kausap upang linawin ang narinig mula sa kanya. c. Ulitin – sabihin sa iyong sariling pananaw ang iyong pagkakaunawa sa kanyang iniisip o nararanasan.
 • 10. d. Pagnilayan – sabihin sa iyong sariling pananaw ang iyong pagkaunawa. e. Lagumin – lagumin ang mga pangunahing ideya, tema at damdamin na inihayag ng kausap. f. Patotohanan – pasalamatan ang pagiging bukas ng kausap at ang kahalagahan ng pag-uusap.
 • 11. 4. Maging bukas at tapat sa isa’t isa.  Ito ay mga sangkap ng isang mabisang komunikasyon.  Ang mga ito ay kailangan upang magkaroon ng tiwala sa isa’t isa.  Mga magulang ang pangunahing kasapi ng pamilya kaya sila dapat ang nangunguna sa pagpapakita nito.
 • 12. 5. Alalahanin mo ang taong iyong kinakausap.  Hindi lahat ng miyembro ng pamilya ay pare-pareho ang paraan at antas ng pakikipag-usap.  Hindi dapat pare-pareho ang estilo at antas ng pagsasalita at pakikinig sa kanila.
 • 13. 6. Maging alerto sa pag-unawa sa mga di-pasalitang mensahe.  Maraming mahilig sa di-pasalitang paghahatid ng mensahe o kaya naman ay ang mga gumagamit ng mga senyas na kung minsan ay mahirap maintindihan.  Sa mga kasong ganito, kinakailangang alamin mo o linawin ang ibig sabihin ng kausap.
 • 14. 7. Maging Positibo  Ayon sa pananaliksik, ang pamilyang hindi masaya ay epekto ng mga negatibong paraan ng komunikasyon.  Kaya napakahalaga ang pagpuri na galing sa bawat isa at pagsuporta sa mga paniniwala ng bawat kasapi upang magkaroon ng maayos na ugnayan ang mga miyembro ng pamilya.
 • 15. MGA PARAAN NG PAGKAKAROON NG POSITIBONG KOMUNIKASYON SA PAMILYA
 • 16. 1. Maging interesado at ipakita ang iyong pagkawili sa sinasabi ng nagsasalita. 2. Makinig sa isa’t isa, pakinggan kung ano ang sinasabi ng bawat kasapi ng pamilya. 3. Maging sensitibo sa iyong damdamin, tukuyin ang nararamdaman at maging sensitibo. 4. Subuking unawain ang mensahe mula sa pananaw o posisyon ng iba.
 • 17. 5. Iwasang maging palapintas. 6. Iwasang palakihin ang di pagkakaunawaan. 7. Maging tapat at huwag magparatang. 8. Kapag kailangan ng pagtatalo, gawin itong positibo. 9. Tanggapin ang narinig, suriin ito, at huwag manghusga agad.
 • 18. PAKIKILAHOK NG BAWAT MIYEMBRO NG PAMILYA SA PAG-UUSAP
 • 19. 1. Mga batang nasa kinder o bago pa pumasok sa kinder.  Ang kakayahang makinig ay mahalaga sa isang bata sa antas na ito upang makilahok sa proseso ng komunikasyon. Kaya may tatlong paalala upang mapaunlad ang kakayahan ng isang bata sa pakikinig: a. Himukin ang bata na ituon ang pansin sa taong nagsasalita. b. Tawagin ang kanyang pansin sa ilang “natatanging salita”. c. Ipaalala sa kanya na magtanong kung mayroon siyang hindi naiintindihan.
 • 20. 2. Mga batang nasa elementarya.  Gaya ng mga batang nasa kinder, ang kakayahan sa pakikinig ay napakahalaga sa pagkatuto ng mga batang nasa elementarya.  Ang mga kakayahang ito ay makatutulong sa kanila sa pagkuha, pag-unawa at pagpapahayag sa kanilang pagkatuto.  Mahalaga rin na gabayan ang mga nakababatang kapatid na nasa antas na ito na magbigay-galang sa mga opinyon ng iba.  Ginagaya nila ang mga taong huwaran nila sa gawi ng pakikipag-usap.
 • 21. 3. Mga unang yugto ng pagdadalaga / pagbibinata.  Kabilang sa antas na ito ang mga nasa hayskul na nakikilala ang napakaraming pagbabagong nagyayari sa mundo.  Sa yugtong ito ng mga kabataan, sila’y nag- aasam na maunawaan sila ng ibang tao lalo na ng pamilya.  Kaya kailangan nilang maunawaan na ang kanilang kakayahan sa pagpapaunawa ng kanilang gusto at kakayahan umunawa sa iba ay nakasalalay sa kanilang mabisang pakikipag – komunikasyon.
 • 22. 4. Mga nasa huling yugto ng pagdadalaga / pagbibinata.  Ang mga kabataang nasa antas na ito ay nangangailangan ng mga kakayahan sa pakikipag-ugnayan lalo na sa katapat na kasarian.  Kapag mas mahusay ang kanilang kakayahan sa komunikasyon, mas mahusay din silang nangangasiwa sa kanilang suliraning pang interpersonal.  Mahalagang bigyang pansin ang di-pasalitang mensahe kapag sila ay nakikipag-usap.
 • 23. 5. Mga matatanda.  Ang mga matatanda ang nagsisilbing modelo ng komunikasyon sa pamilya.  Sila ang pumapansin sa pagpapahusay ng kasanayan sa komunikasyon para sa isa’t isa.  Ang mga anak na mula sa pamilyang hindi takot magpahayag ng kanilang damdamin at napakikinggan ay nagtatagumpay sa buhay.  Nakatutulong ang mga matatanda sa pamilya sa pagpapahayag ng bukas at maingat na pakikinig sa mga nakababata at iba pang kasapi ng pamilya.