Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball cimoco

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Treball cimoco

 1. 1. L’EVOLUCIÓ, UN NOU PARADIGMA
 2. 2. • En biologia, l'evolució és el procés de canvi en els trets heretats d'una població d'organismes entre una generació i la següent. • Un paradigma científic descriu la forma en la qual veiem i interpretem el món, les preguntes que els científics consideren importants, i la manera de fer ciència de cada època. Anaximandre Lucreci
 3. 3. L’evolució abans de Darwin: El segle de les llums
 4. 4. Louis Leclerc, compte de Buffon (1707-1788) • Histoire naturelle (1749-1804). Introdueix la idea de la transformació o degeneració de les espècies. És considerat el primer evolucionista. Louis Leclerc
 5. 5. James Hutton (1726-1797) • Teoria de la terra (1788). Planteja una terra molt antiga en canvi continu. James Hutton
 6. 6. Erasmus Darwin (1731-1802) Zoonomia (1794). Introdueix la idea d’evolució per a la millora o el perfeccionament de les característiques dels organismes. Inspira Lamarck. Erasmus Darwin
 7. 7. Thomas R. Malthus (1766-1834) Assaig sobre els principis de la població (1798). Expressa el perill del creixement demogràfic per damunt de la disponibilitat de recursos. Inspira Charles Darwin. Thomas R. Malthus
 8. 8. Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) Filosofia zoològica (1809). Enuncia la primera teoria completa sobre l’evolució, basada en l’herència dels caràcters adquirits. Jean Baptiste de Lamarck
 9. 9. George Cuvier (1769-1832) El regne animal distribuït segons la seva organització (1817). Creu que els canvis produïts en el registre fòssil es deuen a grans catàstrofes, però no creu en les transformacions de les espècies. George Cuvier
 10. 10. Charles Lyell (1797-1875) Principis de geologia (1833). Presenta la terra actual com a resultat d’un procés de canvi lent i constant conduït per processos naturals. Charles Lyell
 11. 11. JEAN-BAPTISTE DE LAMARCK
 12. 12. TEORIES LAMARCKIANES AMBIENT DESENVOLUPA MENT CANVI NECESSITAT DE CANVI ALS INDIVIDUS VARIACIÓ EN LA SEVA ANATOMIA I EN ELS SEUS HÀBITS MÉS USATS CANVI EN L’ÚS DELS ÒRGANS O PARTS DEL COS SUPRESSIÓ O REDUCCIÓ MENYS USATS
 13. 13. TEORIES LAMARCKIANES CANVIS EN ELS ÒRGANS TRANSMISSIÓ ALS SEUS DESCENDENTS
 14. 14. SÍNTESI DE LA TEORIA DE LAMARCK CIRCUMSTÀNCIES CREEN NECESSITAT CREA HÀBITS PRODUEIXEN MODIFICACIONS LA NATURALESA S’ENCARREGA DE FIXAR MODIFICACIONS
 15. 15. EVOLUCIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DE … 5TEMPS+CIRCUMSTÀNCI ES+CANVIS A LA TERRA+DIFERENTS HÀBITS MANTINGUTS= DIVERSITAT 1- TOTS ELS COSSOS EXISTENTS HAN ESTAT PRODUITS PER LA NATURALESA DESPRÉS DE MOLT DE TEMPS 2- GENERACIONS ESPONTÀNIES 3- DESENVOLUPAMENT DE MANERA GRADUAL DELS ÒRGANS I DIVERSIFICACIÓ AMB EL TEMPS 4- DIFERENTS MANERES DE REPRODUCCIÓ I DE MULTIPLICACIÓ. PROCESSOS ADQUIRITS CONSERVATS 6- CANVIS EN L’ORGANITZACIÓ I DE LES SEVES PARTS = ESPÈCIE
 16. 16. ERROR QUALITATS ADQUIRIDES QUALITATS INNATES NO ES TRANSMETEN DESCENDÈNCIA ES TRANSMETEN DESCENDÈNCIA
 17. 17. CHARLES DARWIN
 18. 18. PINSÀ, ANIMAL QUE VA SORPRENDRE A DARWIN
 19. 19. ALFRED RUSSELL WALLACE
 20. 20. EXPEDICIONS DE WALLACE EXPEDICIONS DE DARWIN
 21. 21. Teoria de l'evolució de Darwin •1859 Darwin va publicar el seu llibre anomenat ''L'origen de les espècies'' •Aquest llibre va provocar polèmica
 22. 22. • Conclusió del treball que Darwin inicià feia 23 anys quan va viatjar amb el ''Beagle'' on va recollir milers d'animals i plantes diferents a les que ell havia conegut
 23. 23. •En arribar a Anglaterra, fascinat de la quantitat d'ocells diferents que havia trobat, va demanar ajuda per identificarlos i s'endugué la sorpresa que tots eren Pinsans
 24. 24. Perquè eren tant diferents?
 25. 25. •Llavors, va deduir que a la natura els organismes individuals competeixen per recursos limitats (com ara, menjar) •Els de característiques que facilitin la supervivència en un determinat ambient es veuen afavorits •Només els més forts, els millor preparats, aconsegueixen sobreviure.
 26. 26. Selecció natural. •Al reproduïr-se aquests individus supervivents donen lloc a la següent generació de forma que les variacions més favorables es van transmetent a les descendències •Amb el temps les espècies es transformen en altres més ben preparades per a l'existència
 27. 27. •Darwin va representar la relació entre els éssers vius en un arbre, l'arbre de la vida.
 28. 28. •Cada branca era una espècie descendent d'un avantpassat comú i si seguim l'arbre endarrera a la nostra branca veiem la similitud amb els simis
 29. 29. • Hi ha una continuïtat a la vida del planeta. • NO som exepcionals • Som una branca de l'arbre de l'evolució que ho inclou tot.
 30. 30. RESUM •Els individus que conformen una població d'éssers vius presenten diferències anatòmiques o de comportament. •Es produeix un major número de cada classe d'organismes dels que poden sobreviure. Molts moren. •El fet que neixin més dels que poden sobreviure implica que hi ha una competència per l'espai i per l'aliment Lluita per la supervivència
 31. 31. •Els individus que les seves variacions els facilita la supervivència es veuen afavorits. Selecció natural Evolució
 32. 32. Els gens Hox (funció) Embrió Cèl·lules Gens Hox (control mestre) Cèl·lula del cap Afecten a l’embrió de qualsevol espècie Extremitat Globus vermell
 33. 33. Els gens Hox, origen Al principi eren anomenats Homeòtiques, quan encara no se sabia que els canvis estaven relacionats amb el gens . - 1894: William Batenson ho anomena “Homeodonimi” (Parts del cos que tenen les característiques d’altres) -1923: Bridge i Morgan descobreixen una mosca de la fruita amb dos parells d’ales -1948 Edward Lewis estudiant aquest fenomen ho associa als gens Hox -1995 Lewis, Nüsslein-Volhard i Wieschaus van rebre el premi Nobel per els seus treballs sobre el gens homeotics.
 34. 34. Evolució Gen Hox Gen Hox Gen Hox Gen Hox Gen Hox Gen Hox Formen Grups Gen Hox Fa milions d’anys que existeixen aquest gens, però al llarg de la història també han evolucionat. Els grups que formen són anomenats “clusters”
 35. 35. Mutacions per el gen Hox
 36. 36. Preguntes - Perquè anomenem el segle XVIII, el segle de les llums? A que fa referència? - Quina diferència hi ha entre els caràcters adquirits i els caràcters innats? Posa’n un exemple - Quina és la idea principal de la teoria de Darwin? - Que defensa la teoria de l’equilibri puntuat? - Qui va associar els gens Hox als canvis Homeòtics?

×