Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація дистанційного курсу "КРЕДИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

59 views

Published on

Розериває основні елементи курсу.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація дистанційного курсу "КРЕДИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

 1. 1. Дистанційний курсДистанційний курс «Кредитний менеджмент»«Кредитний менеджмент» Університет Банківської Справи Інститут Банківських технологій і бізнесу кафедра банківської справи
 2. 2. Автор: Рудевська ВікторіяАвтор: Рудевська Вікторія ІгорівнаІгорівна Фото Кандидат економічних наукКандидат економічних наук Доцент кафедриДоцент кафедри банківської справи ІБТБбанківської справи ІБТБ 18 років банківського досвіду, 30 наукових робіт. м. Київ
 3. 3. Призначення і тривалість курсу Дистанційний курс призначений для студентів магістерських програм денної та заочної форм навчання за напрямом “Фінанси, банківська справа та страхування” – 072. Тривалість курсу – 12 тижнів
 4. 4. Цілі та задачі курса Метою дистанційного курсу «Кредитний менеджмент» є формування системи теоретичних знань, практичних вмінь та закріплених навичок з управління кредитною діяльністю банку. Задачі курсу: Надати студентам знання і вміння здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації втрат, пов’язаних з кредитною діяльністю.  Навчити студентів розраховувати розмір резервування під активні операції; Набути знання про основні підходи до роботи з заставним майном та опанувати вміння оцінювати вартість застави;  Навчити основним відмінностям між кредитуванням фізичних та юридичних осіб.
 5. 5. Для успішного проходження курсу студенту необхідні наступні базові знання  банківські операції  фінансовий менеджмент в банках  кредитування і контроль
 6. 6. Особливості роботи з курсом  Термін опрацювання кожної теми 1 тиждень;  Перелік діяльності, яку буде виконувати студент у процесі засвоєння курсу: - читання теоретичного матеріалу; - відповіді на запитання; - виконання індивідуальних робіт на базі звітності реальних підприємств; - виконання тестових завдань, - вирішення задач; - розв'язання практичний кейсів; - участь у дискусіях (форуми, чати, …); - дослідження проблемних питань в міні-групах.
 7. 7. План роботи студентів в дистанційному курсі “Кредитний менеджмент” Протягом тижня студент повинен опанувати 1 тему за наступим алгоритмом: 1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом, переліком основної та додаткової літератури. Для кожної теми теми в курсі буде розміщено лекційний матеріал та стислий зміст подання у вигляді презентацій, інший контент. 2. Виконати запропоновані завдання в межах кожної теми; 3. Розв'язати задачі або кейс та обговорити їх виконання в форумі; 4. Скласти тест для самоперевірки ступнею опанування теоретичного матеріалу; 5. Дати відповідь на питання рефлексії.
 8. 8. План виконання практичних завданьПлан виконання практичних завдань  Практичні завдання виконуютья студентом в межах визначеного тижня. В курсі будуть встановлені граничні терміни, після настання яких роботи системою не приймаються та не зараховуються.  Зверніть увагу, що на виконання тестових завдань виділений чіткий проміжок часу (15-20 хвилин), який не можна перевищувати.  За кожний вид діяльності студент отримує бали, які формують підсумкову оцінку роботи. Оцінка результату діяльності студента формується автоматично.
 9. 9. Організація спілкування в курсі  Тематичні форуми  Чати (кількість, теми)  Спілкування у малих групах, у парах
 10. 10. Оцінювання та контроль навчальних досягнень  Ступінь опанування студентом курсу визначає рейтингова система оцінювання;  Кожне виконане завдання оцінюється за чітко визначеними критеріями оцінювання;  Максимальна кількість балів, яку повинен набрати студент для успішного закінчення курсу – 100  Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент для успішного закінчення курсу – 60
 11. 11. В результаті вивчення курсу “Кредитний менеджмент” студент зможе  приймати правильні рішення щодо вибору суб’єктів та об’єктів кредитування;  визначати ефективність проекту, що кредитується;  оцінювати кредитоспроможність різних категорій позичальників;  розраховувати розмір резервування під кредитні операції на індивідуальній та груповій основі;  управляти кредитним процесом на окремих його етапах за договорами з різними категоріями позичальників;  оцінювати ризиковість кредитної операції;  правильно вибирати адекватний спосіб мінімізації кредитного ризику;  виявляти сигнали проблемності кредиту і застосовувати відповідні превентивні заходи;  управляти проблемними кредитами;  прогнозувати структуру кредитного портфеля банку.
 12. 12. Дякую за увагу!!! Зробимо разом цей шлях цікавим та натхненним.

×