Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manifesto 2018 adaptado rev

2,378 views

Published on

manifiesto SAMe Santiago 3 mayo 2018

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Manifesto 2018 adaptado rev

  1. 1. Páxina 1 de 4 MANIFESTO DA SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POLA EDUCACIÓN 2018 [Parte 1: CPI Virxe da Cela] “Unha crianza sempre pode aprender tres cousas a unha persoa adulta: a poñerse contenta sen motivo, a estar sempre ocupada con algo e a saber esixir con todas as súas forzas aquilo que desexa (Paulo Coelho)” Benqueridos/as estudantes e profesoras e profesores, neste día de reivindicación do dereito á educación acompáñannos neste acto: - En representación da Xunta de Galicia: o O Director Xeral de Centros e Recursos Humanos, Don José Manuel Pinal o A Subdirectora Xeral de Cooperación Exterior, Dona Pilar Romero - E en representación do Concello de Santiago de Compostela: o A Concelleira de Políticas Sociais, Diversidade e Cooperación, Dona Concepción Fernández o E o Concelleiro de Educación, Cidadanía e Dereitos Humanos, Don Manuel Dios Hoxe reunímonos aquí en Santiago de Compostela porque nos gustaría aprenderlles estas 3 cousas: estar contentos, estar ocupados coas causas boas e xustas, e saber esixir desde o corazón e a xustiza. En primeiro lugar, estar contentos e ser felices debería ser un dos dereitos humanos máis importantes. Nós estamos moi contentas por estar aquí hoxe, por formar parte da Campaña Mundial pola Educación que durante todos estes días en toda España, en toda Europa, e en todo o noso planeta sae ás rúas e ás prazas para berrar e esixir que todas as persoas teñan dereito a unha educación de calidade.
  2. 2. Páxina 2 de 4 [Parte 2: CPI Virxe da Cela] En segundo lugar, preparar a nosa presenza aquí tívonos moi entretidos nestes meses. Na escola aprendemos que cada minuto 20 persoas se ven obrigadas a abandonar as súas casas, polas guerras, pola fame ou polas catástrofes naturais provocadas polo cambio climático. Hoxe levamos desde as 11 da mañá compartindo as nosas reflexións. Neste rato que levamos xuntas, 2.400 persoas tiveron que escapar do seu fogar. E quen son as persoas máis afectadas? Coma sempre, as máis débiles, as persoas encargadas de construír as sociedades do mañá: as nenas e nenos que abandonan, non só a súa casa, senón o seu parque, o seu cole, os seus amigos e amigas e teñen que correr para conservar a súa vida. Desgraciadamente, un total de 75 millóns de nenas e nenos non están escolarizados por estas razóns. E chegamos ao terceiro punto: saber esixir. Hoxe, xoves 3 de maio, esixímoslles que nos axuden. Somos moitas persoas, somos milleiros de nenas e nenos en toda Galicia e en toda España. Pero aínda non podemos lexislar e gobernar. Sabemos que vostedes teñen esa forza, e xa coñecen o dito: “a un grande poder, unha grande responsabilidade”. Por iso lles pedimos que nos axuden, que fagan chegar a nosa mensaxe aos seus compañeiros e compañeiras, coas que comparten responsabilidades de goberno, aos nosos representantes políticos no Parlamento de Galicia, e mesmo aos seus rivais políticos tamén. Porque nós só demandamos o que todas as persoas do planeta queren: que todas as nenas e nenos poidan aprender na escola.
  3. 3. Páxina 3 de 4 [Parte 3: Marián Araújo] As nosas peticións son claras: - Reforcen o seu compromiso coa solidariedade e a xustiza global, para que se incremente o total da Axuda Oficial ao Desenvolvemento galega e española. - Demandamos que se chegue ao 0,4% da Renda Nacional Bruta en 2020. Queremos unha Xunta de Galicia e uns Concellos e Deputacións solidarios de verdade. Esta axuda é chave para promover os dereitos humanos e conseguir un desenvolvemento humano sustentable en todo o mundo. - Nesta liña, pedimos incrementar especialmente a axuda destinada á educación básica. Sen educación de calidade para todos e todas, o desenvolvemento sustentable non é posible. DEIXA A TÚA PEGADA POLA EDUCACIÓN! - Pedimos máis compromiso coas persoas que viven en situación de emerxencia, especialmente os nenos e nenas que non gozan dos seus dereitos a unha educación por crises humanitarias. - A educación en situacións de emerxencia debe ser un alicerce fundamental da axuda humanitaria, e por iso demandamos que se destine polo menos un 4% do orzamento en axuda humanitaria a educación, coa idea de que no futuro esta porcentaxe chegue ao 6%. DEIXA A TÚA PEGADA POLA EDUCACIÓN! - Estamos aquí hoxe para promover unha cultura de paz e os valores da non violencia, a tolerancia e a diversidade, tal e como se establece no Obxectivo de Desenvolvemento Sustentable número 4. - Por iso, pedimos a incorporación dunha materia específica de Educación para a Cidadanía Global e o Desenvolvemento Sustentable nos currículos escolares.
  4. 4. Páxina 4 de 4 DEIXA A TÚA PEGADA POLA EDUCACIÓN! - Pedimos que se promova desde os concellos, a Xunta de Galicia e o Goberno Central a convivencia escolar e se desenvolvan medidas para a resolución non-violenta dos conflitos nas comunidades educativas. - Todos nós somos co-responsables e debemos contribuír tamén a construír sociedades baseadas no respecto dos dereitos humanos, a tolerancia, a diversidade e a non-violencia. DEIXA A TÚA PEGADA POLA EDUCACIÓN! - Unha educación de calidade necesita un investimento de calidade. É fundamental en todo o mundo, e Galicia e España non son unha excepción. Pedimos que se incremente o investimento en educación ata o 5% do PIB para ir avanzando gradualmente cara ao horizonte do 7%. - Queremos que todas as persoas poidan ter as mesmas oportunidades. Por iso cremos que unha educación pública, gratuíta, de calidade, inclusiva, solidaria e transformadora non é un gasto, senón o mellor investimento no futuro das persoas e do noso planeta. DEIXA A túa PEGADA POLA EDUCACIÓN! - Por último, pedimos a todas as administracións públicas e ás persoas con cargos de representación política que presionen para que o Goberno de España cumpra cos seus compromisos de acollida de persoas refuxiadas. E que, sobre todo, protexan ás persoas refuxiadas máis vulnerables: os nenos e as nenas, garantíndolles, particularmente, o seu dereito á educación.

×