Vredeseilanden en Colruyt, een gedurfde cross-over (Vredeseilanden)

543 views

Published on

Jan Wyckaert (Vredeseilanden vzw) en Mieke Vercaeren (Colruyt Group) over hun samenwer- king als sparringpartners, met het oog op duurza- me voedselproductie en -distributie.

Het biedt rijstboeren uit Benin en Peruviaanse aspergeproducenten vandaag reeds een volwaardi- ge plaats in de keten. De tienjarige samenwerking be- staat uit leertrajecten rond aankoopbeleid, marketing, enzomeer. Ze illustreert de mogelijkheid om sector- overschrijdende allianties aan te gaan. Vredeseilanden werkt ook samen met Ikea, KHLeuven, Toyota e.a. inzake verduurzaming van sociale catering in grootkeukens.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
543
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
270
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Algemene presentatie Vredeseilanden, laatste revisie 19/8/2009
 • + 4 de objectief: organisational learning objective + management (zie laatste slide)
 • Familiale landbouw = economisch verantwoord: met de gegeven input een maximum aan output produceren. sociaal rechtvaardig: eerlijke prijzen voor de voedselproducten van de consument aan de producent, gelijke inkomens voor mannen en vrouwen, deelname van de boer(in)en in het beslissingsproces, betaalbare prijzen voor de consumenten. ecologisch leefbaar: er wordt geen afbraak gedaan aan het milieu, er worden productiemethodes gebruikt die rekening houden met het bewaren van de biodiversiteit, via voldoende diversificatie van teelten wordt de bodemkwaliteit behouden. cultureel aanvaardbaar: relaties zijn gebouwd op vertrouwen, samenwerking en respect voor de culturele integriteit van de samenleving. Familiale landbouw versus industriële landbouw: In een ‘familiaal’ landbouwsysteem hebben boeren en boerinnen hun zeg over de keuze van gewassen, de organisatie van het werk, de verdeling van de inkomsten, en beheren ze de productiefactoren (grond, water, zaaigoed, grondstoffen, gereedschap, krediet...). Dit is anders dan in een ‘industrieel’ landbouwsysteem (de agro-industrie), waar kapitaal en grond in handen zijn van enkelingen. Veelal is monocultuur de norm en boeren worden landarbeiders. Het overgrote deel van de mensen in het Zuiden werkt in de ‘familiale’ landbouw.  Verschillende analyses bewijzen dat investeren in familiale landbouw de beste manier is om boerenfamilies in het Zuiden uit de armoede te halen. Onlangs werd dit nog bevestigd in een groot rapport van de VN, waar een 400-tal wetenschappers uit verschillende disciplines aan meewerkten:  the International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD) 
 • Vandaag leven er 6.8 miljard mensen op deze planeet Onze planeet staat onder druk. Als onze ecologische voetafdruk even groot blijft, hebben we in 2050 twee planeten nodig om te voorzien in voedsel en energie. We zullen dus op een andere manier met de wereld moeten omgaan. Transitie naar meer duurzaamheid is nodig.
 • = missie van Vredeseilanden. Daar willen we voor zorgen.
 • Part 5: clarification ‘farmer effect’. Wat kind of effect has investing in family farming from a sustainability perspective & start to analyze your own chains. Discussion moment: What are the most important criteria for our interventions, in order to be sustainable? Facilitator, please pay attention to upscaling!
 • We kiezen voor een procesmatige aanpak, waarbij het proces even belangrijk, zo niet belangrijker is dan het resultaat. Op dit moment zijn er nog geen concrete resultaten met de ketens waarrond we werken. De rijst uit Benin ligt nog niet in de rekken, van de asperges weten we zelfs nog niet of we daarop gaan verderwerken, maar dat neemt niet weg dat we invloed hebben gehad op Colruyt. Dank zij onze relatie en samenwerking, hebben we met hen en FEDIS samen een gemeenschappelijk standpunt kunnen naar buiten brengen over GGO’s.
 • Partnerorganisaties: Vooral boerenorganisaties (ongeveer 1 derde van al onze partners), consumentenorganisaties, minder en minder ngo’s, privébedrijven (maar die krijgen geen financiële ondersteuning),… 152 partnerorganisaties in 2008
 • Als boerenfamilies de nodige kansen krijgen zijn ze niet alleen in staat om zichzelf te voeden, maar zijn ze ook in staat om anderen te voeden.
 • Vredeseilanden en Colruyt, een gedurfde cross-over (Vredeseilanden)

  1. 1. De wereld op een kantelpunt Internationale samenwerking voor duurzame ontwikkeling Colruyt – Vredeseilanden: een case Pulse, 24 september 2013
  2. 2. Vredeseilanden Internationale samenwerking voor duurzame ontwikkeling Focus: duurzame landbouw Centrale waarden: pluralisme en dialoog Programma in Z en N Jaaromzet: 14 .000.000 euro
  3. 3. Our ecological footprint Rising to 100% by 2050
  4. 4. Our ecological footprint Rising to 100% by 2050
  5. 5. Duurzaam familiaal landbouwmodel ▪ is economisch rendabel ▪ is sociaal rechtvaardig ▪ is milieuvriendelijk IAASTD (VN, Wereldbank, 400 wetenschappers,… april 2008) FAO (juni 2013)
  6. 6. Ontwikkelingssamenwerking 3.0 Een case
  7. 7. 1.000.000.000 mensen met minder dan 1$/dag 650.000.000 landbouwers
  8. 8. Een leefbaar bestaan voor boerenfamilies via een inkomen uit duurzame landbouw Hoe worden boeren een volwaardige actor in de keten (producent-transport- verwerking-distributeur-consument)?
  9. 9. Ontwikkeling duurzame landbouwketens, gemeenschappelijke doelstelling, diverse perspectieven Perspectief boeren familiale boeren hebben invloed op handelsrelatie en verwerven een inkomen Perspectief ketenactoren Positionering in duurzaamheidsparadigma door sociale en ecologische component te integreren in bedrijfsvoering
  10. 10. Colruyt – Vredeseilanden 10 jaar samenwerking 2003: financiering Indonesië 2004: financiering Benin 2006: start experiment rijstketen 2008 tot heden: deelname aan visie-strategie oefeningen intern en extern + zitting in algemene vergadering, Collibri foundation… 2010: rijst in Colruyt / missie en multi- stakeholder dialoog 2011: start experiment aspergeketen 2013: asperges in Colruyt / stakeholder dialoog aankoopbeleid + verkennen nieuwe opportuniteiten ‘impact producten’ 2013: educatie in Benin i.s.m. KHLeuven
  11. 11. Ketenontwikkeling in 7 regio’s
  12. 12. Project= experiment/innovatie Lerende attitude ‘Up scaling’ in bredere sociaal-politieke en economische context Voeding van beleid van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties
  13. 13. Innovatie in Benin Rijstprogramma Benin Doelstelling: voedselzekerheid via steun productiecapaciteit producentenorganisaties Resultaat: 500 ton in 2002 5000 ton in 2006
  14. 14. Innovatie in Benin Gestegen productievolume 20% eigen gebruik 80% voor de (lokale/regionale) markt Doelstelling: van productie naar vermarkting verwerking (vb rijstpelmachines, triage,..) afzetmogelijkheden en verkoopskanalen Uitdagingen: slechte kwaliteit Beninese rijst import goedkope Aziatische kwaliteitsrijst
  15. 15. Innovatie in Benin Actoren Producentenorganisaties (UCR), verwerkingsbedrijven (Esop) Colruyt, Boost, FLO Overheden Doelstellingen Kwaliteitsverbetering / presentatie / marketing Distributie Benin, Niger, Nigeria,… Bescherming eigen markt Symbolische export naar Europa (ontwikkeling rechtvaardige handelsketen)
  16. 16. Innovatie in België Kennismaking, uitwisseling, vertrouwen, ontwikkeling gemeenschappelijke taal en referentiekader, identificatie pilootprojecten i.s.m. Colruyt Wederzijds leren uit pilootprojecten: rijst, asperges, … Duurzamer maken van aankoopbeleid door lessen uit pilootprojecten toe te passen
  17. 17. Opportuniteiten en risico’s vanuit perspectief Vredeseilanden + Business-expertise (ketenmanagement, marketing, aankoop, kwaliteit,…) Voeden CSR-praktijk in business model (reikt verder dan risk-management) Innovatie (multi actor en sector overstijgend) Communicatie naar stakeholders (personeel, klanten, leveranciers,…) Verrijking en ijking beleid en strategie Vredeseilanden - Reputatieschade indien intenties niet worden gerealiseerd Greenwashing Schaalgrootte Stok of wortel?
  18. 18. Opportuniteiten en risico’s vanuit perspectief Colruyt + NGO-expertise (direct sourcing, duurzaamheid, socio-culturele aspecten,…) Zichtbaar maken van maatschappelijke betrokkenheid Imago en reputatie (personeel en externe stakeholders) via communicatie CSR in core-business Innovatie - Transparantie maakt ook kwetsbaar (samenwerking is geen ‘verzekering’) “Walk your talk” zet druk op bestaand business-model Verlies van tijd en middelen indien partnership mislukt
  19. 19. De weg kronkelt. Wanneer en waar eindigt de reis? Leerpunten… Project versus proces Korte termijn versus lange termijn Specialistisch versus interdisciplinair Sturen versus faciliteren Definiëring van resultaat ?
  20. 20. Dank u voor uw aandacht

  ×