Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang digmaang peloponnesian

11,303 views

Published on

Kinasangkutang digmaan ng Gresya

Published in: Education

Ang digmaang peloponnesian

 1. 1. (431- 404 B.C.E.)
 2. 2. Isang malawak na pederasyon ng mga lungsod-estado sa greece na pinagbuklod sa pangunguna ng Athens. *Dahil sa inuna ng Athens ang sarili nitong kapakanan, ang Delian League ay hindi naaging ganap na napagbuklod ang mga lungsod-estado sa Greece. Sa halip ito ay naging daan para sa pagpapalawig ng Imperyong pangkalakalan ng Athens.
 3. 3. Hindi lahat ng lungsod-estado ay sumang-ayon sa ginawa ng Athens na pagkontrol sa Delian League subalit wala silang nagawa upang umalis sa alyansa.
 4. 4. Kayat ang mga lungsod- estado na kasapi sa Delian League tulad ng Sparta, Corinth at iba pa ay nagtatag ng sarili nilang alyansa sa pamumuno ng Sparta at tinawag itong Peloponnesian League
 5. 5.  Noong 431 B.C.E., nilusob ng Sparta ang mga karatig pook ng Athens na naging simula ng Digmaang Peloponnesian.  Batid ni Pericles na mahusay na mandirigma sa lupa ang mga Spartan kung kayat iniutos niya ang pananatili ng mga Athenian sa pinaderang lungsod. Samantala, inatasan niya ang sandatahang lakas ng Athens na lusubin sa karagatan ang mga Spartan.
 6. 6.  Lahat ng pumalit kay Pericles ay hindi nagtagumpay dahil sa mali nilang desisyon.  Isa na dito si Alcibiades.  Bagamat naipanalo niya ang ilang laban nila sa Sparta, lubhang malakas ang mga Sparta at noong 404 B.C.E., sumuko ang mga Athenian. Bilang ganti, ipinapatay ng mga Spartan si Alcibiades.
 7. 7.  Ang dalawampu’t pitong taong Digmaan ng Peloponnesian ay isang malaking trahedya para sa Greece.  Nagkaroon ng malawakang pagkawasak ng ari-arian at pagkamatay ng mga tao. Lumala rin ang suliranin sa kawalan ng hanapbuhay, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at kakulangan sa pagkain.
 8. 8.  Sa loob ng 60 taon naghirap halos lahat ng lungsod estdo sa Greece dahil sa patuloy na pakikidigma ng bawat lungsod estado sa Greece, sa panahong ito walang katahimikan, gulo at digmaan laban sa kapwa griyego ang nangyari. Halos kalahti ng mamayan ang nawala dahil sa digmaan.
 9. 9.  388 BCE- hindi napigil ng mga griyego ang paglusob ng mga taga Macedonia, at madaling nasakop ang Greece sa pamumuno ni Haring Phillip II.  Macedonia- matatagpuan sa hilagang bahagi ng Greece.
 10. 10. Haring Phillip II- naging hari ng Macedonia noong 359 BCE, na may malaking pagmamahal sa Greece, binalak niyang sakupin at pagkaisahin ang Greece kaya nakuha niya ang ilang suporta ng lungsod estado.
 11. 11.  Humalili si Alexander the Great sa kanyang ama na si . Philip II  Naging hari sa edad na 20 taon gulang.  nagtatag ng pinakamaliking imperyo na nasaksihan sa kasaysayan.
 12. 12.  Siya ay likas na mahusay na mndirigma,  Sinasabi na sa 9 na taong gulang pa lamang napaamo niya ang isang mailap na kabayo na walang sino man sa mga tauhan ng kanyang ama ang nakagawa.  Bucepalus ang pangalan ng kanyang kabayo,na mula noon ay lagging kasama niya sa pkikipaglaban hanggang sa itoy namatay banda sa Pakistan
 13. 13.  335BCE-naganap ang ikalawang digmaan laban sa persiyano na umabot sa 75,000 sundalo, nagwagi ang Macedonian at umatras si Haring Darius III ng Persia. Sinakop ni Alexander ang Phoenicia.  332 BCE- nilandas ni Alexander ang kanlurang asya at narrating ang Egypt na bahagi ng imperyong persiyano, malugod silang tinanggap at tinanghal si Alexander bilang isalng pharaoh. Itinatag niya dito ang lungsod ng Alexandria na naging sentro ng kalakalan.
 14. 14.  Sa loob ng 13 taon naitatag ni alexnder the great ang pinakamalawak na Imperyo sa buong mundo sa edad na 32 taong gulang ng walang pagkatalo sa alin mang laban.  323 BCE- pagbalik sa Babylon, dinapuan ng sakit si Alexander the great, pagkaraan ng ilang araw siya ay binawian ng buhay na walang malinaw na tagpagmana sa iniwang imperyo.
 15. 15.  Sa loob ng 13 taon naitatag ni alexnder the great ang pinakamalawak na Imperyo sa buong mundo sa edad na 32 taong gulang ng walang pagkatalo sa alin mang laban.  323 BCE- pagbalik sa Babylon, dinapuan ng sakit si Alexander the great, pagkaraan ng ilang araw siya ay binawian ng buhay na walang malinaw na tagpagmana sa iniwang imperyo.  Nahati sa 3 kaharian ang imperyo, pinamunuan ni Antigonus I ang Macedonia at Greece, Seleucus ang Persia at Egypt naman kay Ptolemy.
 16. 16. 1. Isang malawak na pederasyon ng mga lungsod-estado sa greece na pinagbuklod sa pangunguna ng Athens. A. Pelopponesian League C. Delian League B. Persia League D. Athens-Sparta League 2. Bagong attag ng pederasyon ng mga Sparta, Corinth at iba pa na pinamumunuan ng Sparta. A. Pelopponesian League C. Delian League B. Persia League D. Athens-Sparta League
 17. 17. 3. Anak ni Cyrus the Great na nagpatuloy ng hangarin niya kontra sa mga Athens. A. Pericles B. Darius C. Xerxes D.Leonidas 4. Hari ng Macedonia sa edad na 20 taong gulang A. Darius B. Ptolemy C. Cyrus D. Alexander 5. Bakit sinakop ni Philip II ang Greece A. Nais pagisahin ang Greece C. Sirain ang Greece B. Ipagbili sa kalaban D. Gawing alipin

×