Successfully reported this slideshow.

Refworks 2.0 per a Ciències de la Salut

4,022 views

Published on

Presentació electrònica sobre el gestor bibliogràfic REftworks2.0 per el àrea de ciències

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Refworks 2.0 per a Ciències de la Salut

 1. 1. Gestió de la informació: Elaboració de bibliografies amb RefWorks. Ciències de la Salut.
 2. 2. Índex  Què és RefWorks?  Com accedir a RefWorks?  Mètodes per a exportar dades: Especial referència a PubMed  Editar informació  Organització en carpetes  Crear bibliografies  Per què hem de citar? La cita bibliogràfica.
 3. 3. : gestor de referències Bibliogràfiques en línia
 4. 4. Permet la creació d’una base de dades personal de referencies bibliogràfiques procedents de diversos recursos d’informació:  Revistes electròniques…  Bases de dades, catàlegs …  Elabora de forma automàtica bibliografies i cites en diferents estils de cita.
 5. 5. Accedir a RefWorks Ací
 6. 6. Accedir a RefWorks Organiza tu cuenta  Crea dos carpetas  Pasa varios registros a una carpeta a otra
 7. 7. Crear un compte Ací
 8. 8. Crear un compte Tinga en compte amb què aparega el nom de la seua institució ací. Pinxeu ací per a crear el seu compte
 9. 9. Mètodes per a exportar dades 1. Exportació directa. 2. Importació indirecta. Mètode des de PubMed. 3. Introducció manual de referències. 4. Fonts RSS.
 10. 10. 1. Exportació directa Existeixen proveïdors d’informació que permeten l’exportació automàtica directa des de la seua mateixa plataforma de cerca a RefWorks: CSA, OCLC, Ebsco, ProQuest, Ovid, ScienceDiret, Scopus, Google Scholar, etc.
 11. 11. Exportació directa  Accedeix a qualsevol dels proveïdors.  Realitza una cerca.  En la majoria d’ocasions trobaràs un botó amb l’opció d’exportar els registres amb els resultats de la seua cerca a RefWorks.  S’obrirà automàticament una nova finestra amb RefWorks.  I podrà accedir als seus registres accedint a la carpeta de Ver Carpeta d’Últimes Importacions.
 12. 12. Exportació directa Export citation
 13. 13. Exportació directa Export citation Seleccionar artículos
 14. 14. 2. Importació indirecta Per als proveïdors que no tenen la funcionalitat d’exportació directa, hem de guardar un archiu de texto amb els resultats a exportar en el nostre propi ordinador. Bases de dades com PubMed (NLM PubMed) o Medline (Ovid). RefWorks ha creat filtres d’importació per a centenars de formats, programes y proveïdors.
 15. 15. 2.Importació indirecta La consulta es realitza prèviament en el sistema elegit.  Guardar Els resultats de la cerca en un fitxer.  Accedir a RefWorks i prémer en el Menú Referencies/Importar.  Ir a Filtre d’Importació/Font de Dades i seleccionar la font des d’on es desitja importar.  Seleccioneu la Base de dades del menú.  Des d’Importar Referències, indiqueu la carpeta on vulgueu guardar les referències importades. (És opcional, si no el sistema guarda en la seua carpeta per defecte).  Seleccioneu l’opció Importar Dades del següent Arxiu de Text i des del botó examinar, seleccioneu el nombre de l'arxiu .  Pulseu Importar.
 16. 16. 2. Importació indirecta. Mètode des de PubMed 1. Cercar en PubMed 2. Selecció d’artícles
 17. 17. PubMed 3. Cliqueu “Send To.” • Seleccioneu “File” en Choose Destination • Seleccioneu “Medline” en Format Create File
 18. 18. 4. Save file
 19. 19. 5. S’obri una nova finestra, poseu log-in i contrasenya de RefWorks.
 20. 20. 6. En RefWorks, aneu a References i seleccioneu “Import”
 21. 21. 7. Canvieu Import Filter/Data Source “NLM PubMed” 8. Canvieu a Database: PubMed 9. Browse: Per a Cercar el fitxer amb els articles PubMed que has guardat 10. Cliqueu Import
 22. 22. Si s’ha importat correctament, apareix aquest missatge. Per a veure la referència importada, cliqueu “View Last Imported Folder”.
 23. 23. 3. Introducció manual de referències Entrada Manual de Registres  Accediu a RefWorks i premeu Referències / Afegiu nova referència.  Utilitzeu Ver camps utilitzats per a veure quals són els camps obligatoris segons el format bibliogràfic triat.  Introduïu la informació de la referència que vulgueu crear.  Apareixerà una caixa quan es posiciona en els camps d’autor, descriptor i publicació que us ajudarà a inserir la informació amb les dades que ja teniu en el compte.
 24. 24. 3.Introducció manual de referències Premeu guardar quan acabe
 25. 25. 4. Fonts RSS RefWorks té inserit un lector de RSS que permet visualitzar els novetats dels llocs Web que s'afegeixen, actualitzant diàriament els temes triats per l'usuari. El gran avantatge en comparació amb a altres lectors RSS és que permet importar directament a RefWorks les referències que ens interesen.
 26. 26. Fonts RSS. Des de Refworks.
 27. 27. Fonts RSS. Des de Refworks.
 28. 28. Editar informació: Treballar amb registres 1. Visualitzar registres. 2. Editar registres. 3. Organitzar registres. – Crear carpetes. – Organitzar carpetes.
 29. 29. 1. Visualitzar registres Podem ordenar les referències, canviar la visualització, editar-les, guardar-les en carpetes, etc. També podem controlar els duplicats.
 30. 30. 2. Editar registres Permet completar o modificar les dades d’un camp. Es poden duplicar registres. També afegir anexos.
 31. 31. 3. Organitzar registres  Per defecte, hi ha tres tipus de registres en la base de dades :  Referencies que no es troben en cap carpeta.  Última importació.  Referencies eliminades : els registres eliminats es conserven durant 30 dies.  Organitzar carpetes:  Ver totes les carpetes.  Crear una nova carpeta.  Compartir carpeta: genera una URL per a poder compartir les referencies. També tenim l’opció de Compartir totes les base de dades
 32. 32. 3. Organitzar registres Añadir a una carpeta Sacar de una carpeta Añadir a Mi lista
 33. 33. Les referències bibliogràfiques Per què hem de citar? Per una qüestió metodològica. Pel reconeixent dels autors. Pel respecte al dret d’autor.
 34. 34. Les referències bibliogràfiques Exemples de referències: Article citat en estil Uniform: Demirjian S, Teo BW, Guzman JA, Heyka RJ, Paganini EP, Fissell WH, et al. Hypophosphatemia during continuous hemodialysis is associated with prolonged respiratory failure in patients with acute kidney injury. Nephrol Dial Transplant. 2011 Mar 7. Article citat en estil Vancuver: Demirjian S, Teo BW, Guzman JA, Heyka RJ, Paganini EP, Fissell WH, et al. Hypophosphatemia during continuous hemodialysis is associated with prolonged respiratory failure in patients with acute kidney injury. Nephrol Dial Transplant 2011 Mar 7.
 35. 35. Crear bibliografies 1. Formatar bibliografia des d’un llistat de referencies. 2. Usaant Write-N-Cite.  Write-N-Cite és una aplicació que ofereix accés a una versió abreviada del nostre compte de RefWorks en Microsoft Word.  Serveix per a inserir cites e instantàniament crear bibliografies en el format desitjad.
 36. 36. 1. Formatant bibliografia  Seleccionar el menú Bibliografia > Crear.  Triar l’estil de format bibliogràfic.  En la secció Formatar bibliografia des del llistat de referencies, triar el tipus d’arxiu d'eixida  Seleccioneu les referencies que voleu formatar (Totes, Mi Lista o Carpeta).  Premeu Crear Bibliografia.  Guardeu el document.
 37. 37. 2. Usant Write-N-Cite Seguiu les instruccions d'instal·lació. Marqueu la casella Allow Working offline. Sols compatible amb Microsoft Word. Es crea un accès directe en l'escriptori.
 38. 38. 2.Usant Write-N-Cite  Obrim Write-N-Cite (des de herramientas) i ens identifiquem.  Obrim el document en què volem treballar.  En el menú Ver, seleccionem les referències que volem visualitzar (totes, carpeta…).  Hem de triar un criteri d’ordenació de les referències.  Situem el cursor en el lloc del documento en què volem inserir la cita.  Seleccioneu l’opció Citar de la referencia que ens interesse.  La aplicació inserirà la referència corresponent.
 39. 39. Bibliografia • García León, Mariola. Biblioteca de Informática y Documentación “Enric Valor”. Universidad Politécnica de Valencia. Aprender a gestionar referencias bibliográficas con RefWorks [en línea]. http://www.slideshare.net/bibinformaticaupv/ref-works- 4330311 [Consulta: 22 febrero 2011]. • RefWorks.Manual de usuario [en línea]. http://biblioteca.uv.es/valenciano/servicios/refworks/manual _rw.pdf [Consulta: 2 febrero 2010]. • PubMed.gov U.S. National Library of Medicine National Institutes of Health. Exporting from PubMed to RefWorks [en línea]. http://www.slideshare.net/AbbeyWrites/exporting-from-pub-med- to-refworks[Consulta: 22 febrero 2011].
 40. 40. Bibliografia • Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Gestión y comunicación de la información: Elaboración de bibliografías con RefWorks.Master nuevas tendencias asistenciales en Ciencias de la Salud. Curso 2009/2010[en línea]. http://www.slideshare.net/jabarrera/refworks-para-competencias- informacionales-en-ciencias-de-la-salud[ Consulta: 22 febrero 2011]. • Biblioteca de la Salud. Universidad de Sevilla. Cómo exportar referencias de PubMed.[en línea]. http://bib.us.es/salud/aprendizaje_investigacion/common/g uias_tutoriales/Refworks-Write-N-cite.swf[Consulta: 20 febrero 2011].
 41. 41. Moltes gràcies

×