Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Refworks: gestor de referències bibliogràfiques

674 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Refworks: gestor de referències bibliogràfiques

 1. 1. RefWorks:gestor de referències bibliogràfiques<br />Miquel Puertas<br />Biblioteca del Campus de Terrassa<br />http://www.slideshare.net/mpm64/cd6-refworks<br />8 15 de juny de 2010<br />
 2. 2. Gestors de referència. RefWorks<br />Què són els gestors de referència?<br />Els gestors de referència són programes que permeten:<br /><ul><li> Organitzar referències bibliogràfiques:
 3. 3. Crear-les
 4. 4. Modificar-les
 5. 5. Esborrar-les
 6. 6. Recuperar-les
 7. 7. Realitzar bibliografies i cites dins d’un text
 8. 8. Importar resultats obtinguts a bases de dades</li></li></ul><li>Gestors de referència. RefWorks<br />Accés:<br />Des de Bibliotècnica: http://bibliotecnica.upc.edu  Serveis  RefWorks: gestor de referències bibliogràfiques<br />Accés directe: http://bibliotecnica.upc.edu/content/refworks-gestor-de-referencies-bibliografiques<br />
 9. 9. Gestors de referència. RefWorks<br />Registre:<br />
 10. 10. Gestors de referència. RefWorks<br />Registre:<br />Un cop us hagueu registrat, rebreu un missatge de correu electrònic confirmant-vos el registre i facilitant-vos el nom d’usuari, contrasenya i codi personal per accedir d’ordinadors NO connectats a UPC. Guardeu aquest missatge<br />
 11. 11. Gestors de referència. RefWorks<br />Incorporació de registres:<br />Introducció de registres manualmentIntroducció de registres a través del teclat<br />Importació directa de referències individuals des de la base de dadesLa bases de dades incorpora el botó <br />Importació directa des de la base de dadesLa base de dades contempla l’opció d’exportació a RefWorks<br />Importació indirecta des de la base de dadesLa base de dades no contempla l’opció d’exportació a RefWorks però és possible guardar un fitxer .txt amb els registres recuperats i obrir-lo a través de RefWorks<br />Importació des d’una cerca realitzada des del RefWorks<br />
 12. 12. Gestors de referència. RefWorks<br />1. Incorporació de registres manualment:<br />Des del menú “Referencias” > “Añadir nueva referencia”<br />
 13. 13. Gestors de referència. RefWorks<br />Exercici:<br />Creeu manualment la referència següent:<br />Perales, Esther, et al. (2010). «Colores óptimos: nuevas aplicaciones a la tecnología y a la visión del color». Óptica pura y aplicada, 2010, vol. 43, núm. 2, p. 65-71. <http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/pdfs/OPA43_2_65.pdf > [Consulta: 14-06-2010].<br />
 14. 14. Gestors de referència. RefWorks<br />2. Importació directa de referències individuals des de la base de dades<br />Només per aquelles bases de dades que incorporen aquest botó<br />Feu la cerca i trieu un registre<br />Cliqueu sobre el botó que apareix al registre<br />Cliqueu sobre l’opció Go de l’apartat Referència bibliogràfica. Exportar la referència bibliogràfica a RefWorks<br />La referència es carrega automàticament a la carpeta Última importación de RefWorks<br />
 15. 15. Gestors de referència. RefWorks<br />Exercici:<br />Aneu a la base de dades CSIC-ICYT i importeu un registre del vostre interès a la vostra base de dades del RefWorks<br />
 16. 16. Gestors de referència. RefWorks<br />3. Importació directa des de bases de dades<br />Consulteu: “Instruccions per a importar referències a RefWorks des de bases de dades concretes”<br />
 17. 17. Gestors de referència. RefWorks<br />Exemples:<br />
 18. 18. Gestors de referència. RefWorks<br />Exercici:<br />Aneu a la base de dades Compendex i importeu un mínim de 10 registres del vostre interès a la vostra base de dades del RefWorks<br />
 19. 19. Gestors de referència. RefWorks<br />4. Importació indirecta des de bases de dades<br />Consulteu: “Instruccions per a importar referències a RefWorks des de bases de dades concretes”<br />
 20. 20. Gestors de referència. RefWorks<br />Exemple:<br />
 21. 21. Gestors de referència. RefWorks<br />Exercici:<br />Aneu a la base de dades ISI Web of Science i importeu un mínim de 10 registres del vostre interès a la vostra base de dades del RefWorks<br />
 22. 22. Gestors de referència. RefWorks<br />5. Importació des d’una cerca realitzada des del RefWorks a catàlegs de biblioteques i a PubMed<br />Des del menú “Buscar” > “Catálogo o base de datos en línea”<br />x<br />x<br />x<br />x<br />Marqueuels registres i escolliu “importar”<br />Feu la cerca<br />
 23. 23. Gestors de referència. RefWorks<br />Exercici:<br />Importeu directament un mínim de 10 registres de Pubmed, fent la cerca directament des de RefWorks<br />
 24. 24. Gestors de referència. RefWorks<br />Importació des d’altres gestors<br />Consulteu: “Importar referències des d’altres gestors de bibliografies”<br />
 25. 25. Gestors de referència. RefWorks<br />Edició d’una referència concreta:<br />Des del llistat de referències cliqueu a “Editar”<br />
 26. 26. Gestors de referència. RefWorks<br />Edició de qualsevol camp en una referència o conjunt de referències:<br />Marqueu els registres > “Editor Global” > <br />Afegir informació d’un camp / Substituir informació d’un camp<br />
 27. 27. Gestors de referència. RefWorks<br />Organització de referències dins de RefWorks: <br /> Creant una carpeta: Carpeta – Crear nueva carpeta <br /> Organitzant les referències dins les carpetes: Referencias – Organizarcarpetas<br />
 28. 28. Gestors de referència. RefWorks<br />Organització dels registres dins les carpetes:<br />Desplegueutotsels registres<br />Marqueuels registres i escolliula carpeta<br />
 29. 29. Gestors de referència. RefWorks<br />Exercici:<br />Editeu una referència concreta, un grup de referències (amb l‘”editor global”) i organitzeu les vostres referències en dos o més carpetes<br />
 30. 30. Gestors de referència. RefWorks<br />Cerca de referències existents:<br />1. Cerca ràpida<br />2. Cerca avançada. Buscar > <br />Búsqueda avanzada<br />3. Cerca per índexs:<br /><ul><li> Índex d’autor
 31. 31. Índex de descriptor
 32. 32. Índex de títol de revista</li></li></ul><li>Gestors de referència. RefWorks<br />Herramientas> Write-N-Cite (= versió reduïda del RefWorks)Permet citar al nostre treball referències de la nostra base de dades:<br />Write-N-Cite: treballar amb MS-Word:<br /> Obriu un document de Word<br />Doneu-li un nom<br />Poseu el cursor on volem introduir una referència<br />Obriu Write-N-Cite, busqueu la referència i cliqueu a “Citar”<br />Des de Write-N-Cite, cliqueu a “Bibliografia”<br />Escolliu format i creeu la bibliografia<br />
 33. 33. Gestors de referència. RefWorks<br />
 34. 34. Gestors de referència. RefWorks<br />Exercici:<br />Useu Write-N-Cite per incorporar 3 cites dins un text utilitzant MS Word i elaboreu-ne la corresponent bibliografia<br />
 35. 35. Gestors de referència. RefWorks<br />Creació d’una bibliografia solta:<br />Des de RefWorks, Bibliografía > <br />Formatear Bibliografía de la Lista de Referencias<br />
 36. 36. Gestors de referència. RefWorks<br />Exercici:<br />Crear una bibliografia en format Word i seguint la ISO 690 amb tots els registres incorporats a la base de dades<br />
 37. 37. Gestors de referència. RefWorks<br />Ús compartit de carpetes:<br /><ul><li>Es poden compartir referències amb usuaris UPC i usuaris d’altres institucions. L’usuari que comparteix convida als usuaris amb qui vol compartir referències
 38. 38. Mai es poden editar les referències. Sí, en canvi, exportar
 39. 39. Proporciona un enllaç a la bibliografia d’un departament o usuari
 40. 40. Facilita la comunicació en un entorn d’investigació</li></li></ul><li>Gestors de referència. RefWorks<br />Ús compartit de carpetes:<br />Carpetas > Compartir carpetas<br />
 41. 41. Gestors de referència. RefWorks<br />Exercici:<br />Comparteix amb miquel.puertas@upc.edu una de les teves carpetes creades avui amb un mínim de 10 registres<br />
 42. 42. Gestors de referència. RefWorks<br />Servei RSS: RefWorks com agregador de continguts<br /><ul><li>Permet estar actualitzat dels temes d’interès
 43. 43. Permet tenir en una mateixa plataforma registres bibliogràfics i notícies especialitzades</li></ul>Enganxar-hi la URL XML<br />
 44. 44. Gestors de referència. RefWorks<br />Exercici:<br />Agrega al teu RefWorks el servei RSS que ofereix Bibliotecnica: la biblioteca digital de la UPC<br />Agrega una alerta que tinguis gravada en alguna base de dades<br />
 45. 45. Gestors de referència. RefWorks<br />Recomanacions:<br />1. Hi ha opcions diverses de personalització des del menú “Herramientas”. És possible canviar la llengua de la interfície, el número de referències visualitzables per pàgina, etc <br />2. La llista principal conté tots els registres de totes les carpetes i podem visualitzar a quina carpeta o carpetes hem arxivat cada registre<br />3. El tutorial de RefWorks és també recomanable<br />4. Amb el menú “Ver” es poden detectar i esborrar els registres duplicats<br />5. Els registres són fàcilment exportables a altres programaris a través del menú “Referencias” - ”Exportar”<br />
 46. 46. Gestors de referència. RefWorks<br />Exercici:<br />Executar una cerca a una base de dades del teu àmbit temàtic que estigui disponible a la UPC, <br />Importar al RefWorks els registres d’interès seleccionats,<br />Arxivar-los en una carpeta amb el nom Curs BCT, i<br />Compartir aquesta carpeta amb el formador.<br />
 47. 47. RefWorks:gestor de referències bibliogràfiques<br />Miquel Puertas<br />Biblioteca del Campus de Terrassa<br />http://www.slideshare.net/mpm64/cd6-refworks<br />8 15 de juny de 2010<br />

×