Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RefWorks

728 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RefWorks

 1. 1. RefWorks:Gestor de referències bibliogràfiquesServei de Biblioteques i Documentació de la UPCTerrassa, maig de 2013
 2. 2. Gestors de referència. RefWorksQuè són els gestors de referència?Els gestors de referència són programes que permeten: Organitzar referències bibliogràfiques:o Crear-leso Modificar-leso Esborrar-leso Recuperar-les Realitzar bibliografies i cites dins d’un text Importar resultats obtinguts a bases de dades
 3. 3. Gestors de referència. RefWorksAccés:Des de Bibliotècnica: http://bibliotecnica.upc.edu  Serveis RefWorks: gestor de referències bibliogràfiquesAccés directe: http://bibliotecnica.upc.edu/content/refworks-gestor-de-referencies-bibliografiques
 4. 4. Registre:Gestors de referència. RefWorks
 5. 5. Registre:Un cop us hagueu registrat, rebreu un missatge de correu electrònic confirmant-vos el registre i facilitant-vos el nom d’usuari, contrasenya i codi personal peraccedir d’ordinadors NO connectats a UPC. Guardeu aquest missatgeGestors de referència. RefWorks
 6. 6. Incorporació de registres:1. Introducció de registres manualmentIntroducció de registres a través del teclat2. Importació de registres des de bases de dadesLa base de dades contempla l’opció d’exportació a RefWorks3. Importació de registres des d’altres gestors de referènciaGestors de referència. RefWorks
 7. 7. 1. Incorporació de registres manualment:Des del menú “Referencias” > “Añadir nueva referencia”Gestors de referència. RefWorks
 8. 8. Exercici:Creeu manualment la referènciasegüent:Nisbett, Alec. The sound studio : audiotechniques for radio, television, film andrecording. Amsterdam: FocalPress, 2003. ISBN 0240519116Gestors de referència. RefWorks
 9. 9. 2. Importació de registres des de bases de dadesConsulteu: “Instruccions per a importar referències a RefWorksdes de bases de dades concretes”Gestors de referència. RefWorks
 10. 10. Exemples:Gestors de referència. RefWorks
 11. 11. Exercici:Aneu a la base de dades Scopus i importeu un mínim de 10registres del vostre interès a la vostra base de dades delRefWorksGestors de referència. RefWorks
 12. 12. Edició d’una referència concreta:Des del llistat de referències cliqueu a “Editar”Gestors de referència. RefWorks
 13. 13. Edició de qualsevol camp en una referència o conjunt de referències:Marqueu els registres > “Editor Global” >Afegir informació d’un camp / Substituir informació d’un campGestors de referència. RefWorks
 14. 14. Organització de referències dins de RefWorks: Creant una carpeta: Icona Nueva Carpeta Organitzant les referències dins les carpetes: Menú Organizar y compartircarpetasGestors de referència. RefWorks
 15. 15. Organització dels registres dins les carpetes:Desplegar tots elsregistresMarcar elsregistres iescollir lacarpetaGestors de referència. RefWorks
 16. 16. Exercici:Editeu una referència concreta, un grup de referències (ambl‘”editor global”) i organitzeu les vostres referències en dos omés carpetesGestors de referència. RefWorks
 17. 17. Cerca ràpida Cerca avançada. Buscar >Búsqueda avanzadaCerca de referències existentsGestors de referència. RefWorks
 18. 18.  Cerca per índexs:Índex d’autorÍndex de descriptorÍndex de títol de revistaCerca de referències existentsGestors de referència. RefWorks
 19. 19. Write-N-Cite:Herramientas > Write-N-Cite (= versió reduïda del RefWorks)Permet citar referències de la nostra base de dades al nostre treball:Treballant amb Write-N-Cite Treballant sense Write-N-Cite(usuaris Open Office)- Obrir un document de Word- Donar-li un nom- Posar el cursor on volem introduir unareferència- Obrir Write-N-Cite, buscar la referència iclicar a “Citar”- Des de Write-N-Cite,clicar a “Bibliografia”- Escollir formati crear la bibliografia- Seleccionar Vista: Una linia/vista de cita(menú desplegable Cambiar vista)- Clicar la icona de la referència quevolem- Clicar Marcar en la nova finestra- Copiar la cita- Enganxar-la al processador, allà on volemintroduir la referència- Guardar el document.- Anar a RefWorks i crear una bibliografia- Seleccionar la opció “Formato manuscrito ybibliografía”- Clicar a “Crear Bibliografía”Gestors de referència. RefWorks
 20. 20. Gestors de referència. RefWorks
 21. 21. Exercici:Useu Write-N-Cite per incorporar 3 cites dins un text utilitzantMS Word i elaboreu-ne la corresponent bibliografiaGestors de referència. RefWorks
 22. 22. Gestors de referència. RefWorksCreació d’una bibliografia solta:Des de RefWorks, Bibliografía > Crear
 23. 23. Exercici:Crear una bibliografia en format Word i seguint la ISO 690 ambtots els registres incorporats a la base de dadesGestors de referència. RefWorks
 24. 24. Ús compartit de carpetes: Es poden compartir referències amb usuaris UPC i usuaris d’altresinstitucions. L’usuari que comparteix convida als usuaris amb qui volcompartir referències Mai es poden editar les referències. Sí, en canvi, exportar Proporciona un enllaç a la bibliografia d’un departament o usuari Facilita la comunicació en un entorn d’investigacióGestors de referència. RefWorks
 25. 25. Ús compartit de carpetes:Des del menú “Organizar y Compartir Carpetas”Gestors de referència. RefWorks
 26. 26. Exercici:Comparteix amb els formadors una de les teves carpetescreades avui, amb un mínim de 10 registresGestors de referència. RefWorks
 27. 27. Recomanacions:1. Hi ha opcions diverses de personalització des del menú “Personalizar”. Perexemple, el número de referències visualitzables per pàgina, detecció automàticade duplicats, etc. També és possible canviar la llengua de la interfície a “Idioma”.2. La llista principal conté tots els registres de totes les carpetes i podem visualitzara quina carpeta o carpetes hem arxivat cada registre3. El tutorial de RefWorks és també recomanable4. Amb el menú “Ver” es poden detectar i esborrar els registres duplicats5. Els registres són fàcilment exportables a altres programaris a través del menú“Referencias” - ”Exportar”6. RefWorks funciona correctament amb ordinadors MAC.Gestors de referència. RefWorks
 28. 28. Gràcies per la vostra atencióMònica Sabriàmonica.sabria@upc.edu

×