Successfully reported this slideshow.
JUDO SPORUNUN TARİHSEL VE ZONGULDAK’TAKİ MEVCUT          DURUMUMehmet ÖZARSLANZKÜ - Jeodezi ve Fotogrametri Müh....
2. Savunma Sanatları Tarihine Özet Bir BakışJudo, pek çok kaynakta “savunma sanatı (martial art)” olarak geçmektedir. Bu n...
Şekil 1a: Kano 11 Yaşında      Şekil 1b: Kano 18 YaşındaBu dönemlerde Kano, sekiguchi-ryu ve seigo-ryu gibi gibi diğ...
Şekil 2:Kano Kodokan’da Çocuk ve Bayan Öğrencilere Judo ÖğretirkenKano, Kodokan adını verdiği ve daha sonraları çok büyüye...
Şekil 4: Kano Favori Tekniği Uki-goshi’yi Öğretirken.Kano nun Judo ya olan düşkünlüğü akademik kariyerinde ilerlemesi için...
çalışma kararı aldılar. Buna ek olarak, her bir okulun önemli eski jujitsu tekniklerinin kataformlarında, gelecek nesiller...
madalya kazandı. Judo Japon kökenli bir spor olsa da, artık uluslararası “olimpik” bir sporolma noktasına erişmiş ve Kano’...
yürüten federasyon, 1990 yılından itibaren Judo Federasyonu adı altında hizmet verdi. CihatUskan bu federasyonların başkan...
Zonguldak’ta amatör branşlar arasında en başarılı spor dalı olan Judo’da sporcularımız 2002yılında şehrimize ilk kez bir D...
Şekil 6b. Yılmaz MESÇİ ve Zonguldak’lı Sporcular Milli Takım Antrenörü NamıkEKİN ile Birlikte. Zonguldak 1973Metin AYDOĞAN...
Şekil 6c. Zonguldak Judo Salonu Ve Minik SporcularZonguldak’lı Judocular içinden birçok Milli sporcu çıkmasının yanında mi...
Sami AYDEMİR    3 nci  Balkan Judo Şampiyonsı Türkiye         +95 Kg.  1975Yılmaz MESCI    3 ncü  Ul...
Pakize TEKİN      3 ncü  13.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye     63 Kg.   1999Ebru AKTAN      ...
Metin AYDOĞAN   27-28 Ağustos 2005 Ankara  Masterler Türkiya Judo     Açık   1.                ...
Onur KABARIK     12 Haziran 2007  Samsun   Turgay DOĞRUOĞLU-Naci   42.Kg.  2.                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Judo sporunun tarihsel gelişimi zonguldak'taki mevcut durumu

4,794 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Judo sporunun tarihsel gelişimi zonguldak'taki mevcut durumu

 1. 1. JUDO SPORUNUN TARİHSEL VE ZONGULDAK’TAKİ MEVCUT DURUMUMehmet ÖZARSLANZKÜ - Jeodezi ve Fotogrametri Müh.2004010610023Özet:Judo, 20 yaşlarındaki jujitsu okulu öğrencisi genç Jigaro Kano tarafından Japonya’ da 19.yüzyılın sonlarında farklı jujitsu formlarının en etkili tekniklerinin bir araya getirilmesisuretiyle oluşturulan yeni bir savunma, beden eğitimi ve geleneksel jujitsudan farklı olarak,ruhsal gelişim sistemi olarak ortaya konmuştur. Ortaya çıkışının ilk dönemlerinde Kano’ nunJudo eğitimi verdiği okulu Kodokan ve öğrencileri, geleneksel jujitsu okulları ve ustalarınıneleştirilerine maruz kalmış, dönemin önde gelen jujitsu okulu öğrencileri ile KodokanJudoka’ ları arasında düzenlenen ilk müsabakayı Kodokan ezici üstünlükle kazanarak, Judo’nun üstünlüğü kabul ettirmiştir. Genel kabul ve saygınlık görmeye başlayan Judo’da, ilkdönemlerde Kano’ nun eski jujitsu yarışma kurallarını temel alarak oluşturduğu kurallarıngeçerli olduğu yarışmalar yapılmıştır. 1956’ da ilk Dünya Şampiyonası düzenlenen Judo,1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’ nda yer alan ilk Uzak Doğu kökenli spor olmuş vemüsabakalarda, ilk Kodokan müsabaka kurallarına kıyasla, oldukça yumuşatılmış IJF JudoMüsabaka Kuralları geçerli olmuştur.1. GirişSpor; evrensel kültürün bir parçası, dünyada dili, dini ve ırkı farklı olan insanları birleştirenönemli bir vasıtadır. Dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir, diyebileceğimiz gibiçağımız sporunu; fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu yöndeetkilemek, sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarakda tanımlayabiliriz.Judo: denge, kuvvet, kaldıraç ve merkezkaç gibi birçok fizik kuralını en iyi şekildedeğerlendirerek kullanan, sportif esaslarla sanat ve felsefenin birleştiği bir olgudur. Ruh vebeden eğitimini birlikte sağlayan, kendine güven hislerini son derece geliştiren, moral,üstünlük, derin düşünme, kendiliğinden doğru hareket, saygı ve sevgiyi her şeyin üstündegören bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı bugün Olimpik bir spor dalıdır. Diğer yandan Uzakdoğunun mücadele sporları içinde ele alındığında ise esnek vücut dönüşleri, yumuşaksavuşturmaları, kuvvete karsı koymama ve karsıdan gelen kuvvetten yararlanma usulleri ilerakibi en iyi şekilde alt eden seviyeli bir savunma sanatıdır.Judo’nun tarihsel gelişimini ele almadan önce, Judo’ nun Dr. Kano tarafından keşfi vesonrasında olimpik spor oluncaya kadarki süreçte yaşanan gelişmeler hakkında bilgi vermektefayda olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla, öncelikle dövüş / savunma sanatları tarihihakkında çok özet bir bilgi sunulacak ve sonrasında Judo’ nun ortaya çıkışı, olimpik sporolma yolculuğu ve bu sporun Türkiye’de ve de Zonguldak’taki yansımaları üzerindedurulacaktır. 1
 2. 2. 2. Savunma Sanatları Tarihine Özet Bir BakışJudo, pek çok kaynakta “savunma sanatı (martial art)” olarak geçmektedir. Bu nedenle, bubölümde öncelikli olarak savaş ve savunma sanatlarının tarihi hakkında kısa bir bilgisunmakta yarar görülmektedir.Geçmişi 2000 yıla dayanan savaş sanatlarının tüm dünyada 1000’ den fazla farklı formuolduğu bilinmektedir. Dövüş sanatlarının tam olarak nerede ve ne zaman başladığı kesinolarak bilinmemekle beraber, batı kültüründe okçuluk ve güreş gibi dövüş sanatlarınıngeçmişini Antik Yunan Dönemi’ne göre tarihlendirmek mümkündür. Ancak, buna ek olarakdövüş sanatlarının başlangıcını Babil Dönemi’ne kadar götüren kanıtların bulunduğu dakaynaklarda yer almaktadır.Uzak Doğu kökenli savunma sanatlarının gelişimi konusu ise çok belirgin değildir.Genellikle, eski “Çin’deki Budist rahiplerin kendilerini korumak için silahsız dövüşmetekniklerini kullanmasıyla birlikte, Uzak Doğu’ da dövüş sanatlarının başladığı” tezi kabulgörmektedir. Başlangıç dönemlerinde ilk olarak hangi silahsız savunma ve atak tekniklerininkullanıldığı bilinmemesine rağmen, bu tekniklerde uzmanlaşmanın bir gelenek olduğu açıktır.Savunma sanatlarının ilk ortaya çıktığı ilk dönemlerde, farklı dövüş şekillerikombinasyonlarının bilinmediği düşünülmektedir. Yönetici sınıfının “silahsız savunmatekniklerinin sır olarak saklanmasını” istemesine rağmen, ticaret ve göçler vesilesiyle dövüşsanatlarının Çin’den Doğu’ya doğru yayıldığı kabul edilmektedir. Tarihsel olarak en eskiUzak Doğu savunma sanatı; bir çeşit Japon Güreşi olan Nihon Shoki’ dir ve MS. 720 yılınatarihlendirilmektedir. Bu tarihten sonra, savunma sanatları bugünkü modern savunmasanatlarının öncüleri olarak, çok sayıda farklı sistemde gelişmiş ve sayıları artmıştır.Birbirinden farklı pek çok silahlı mücadele yöntemi gelişmiş olmasına rağmen, “silahsızsavunma” önemli bir uzmanlık alanı olarak tüm dünyada yayılmaya, öğretilmeye veçalışılmaya devam etmiştir.3. Prof. Dr. Jigaro KANO ve Judo’nun DoğuşuJigaro Kano, 28 Ekim 1860 tarihinde Japonyada Kobe yakınlarında bir sahil kasabası olanMikagede doğdu ve Kano ailesi 1871de Tokyoya taşındı. Bir erkek çocuğu olarak Kano,yaşıtlarından oldukça zayıf, narin ve sık sık hastalanan bir çocuktu. Doktorunun tavsiyesinekarşı gelerek, Kano hem sağlığını iyileştirmek ve vücudunu güçlendirmek hem de aynızamanda kendisini sokak kabadayılarına karşı savunmak için savunma sanatlarını öğrenmeyekarar verdi. 11 yaşında (şekil:1a) İngilizce ve kaligrafi (güzel yazı sanatı) öğrenmeyebaşlayan Kano, 18 yaşında (şekil:1b) Tenjin Shinyo Ryu jujitsu okuluna kayıt yaptırdı veFukuda Hachinosukenin rehberliğinde fiziksel iyileşme ve ruhsal olgunlaşma yolundaki uzunmacerasına başladı. Tenjin Shinyo Ryu dövüşten ziyade uyumluluk esaslı yumuşak bir savaşsanatı olmakla birlikte vuruş ve tutuş tekniklerini de içermekteydi.Kano, Tenjin Shinyo Ryu’da bir süre çalıştıktan sonra Tsunetoshi Iikubo ile çalışmak içinKito Ryu okuluna geçti. Jujitsu’nun bu türü çok daha yumuşak ve orta zorlukta hareketserbestliği tanıyan antrenmanları içeriyordu. Öz sembolizm fiziksel tekniklerle ve atıştekniklerle bağlantılıydı. 2
 3. 3. Şekil 1a: Kano 11 Yaşında Şekil 1b: Kano 18 YaşındaBu dönemlerde Kano, sekiguchi-ryu ve seigo-ryu gibi gibi diğer jujitsu formları üzerinde çokgeniş ve sistematik bir çalışma yaptı. Kano bu çalışmaya ustalarına hürmeten, onlara ithafenbaşlamıştı, ancak hocalarının öğretilerinde olmayan felsefik bilgiye ulaşmayı çok istiyordu.Ustalarının, üst düzey kontrolü çok iyi yapmakta olduklarını gözlemlemişti. Kano aynızamanda, I Ching, (Değişimlerin Kitabı), ve Lao-Tsze Felsefesi gibi diğer okul kurucularınınfelsefik yönlendirme ve görüşlerini içeren el yazmalarını da detaylı olarak inceledi.Kano1880 dolaylarında, önceden öğrendiği jujitsu teknikleri üzerine tekrar düşünmeyebaşladı. Farklı okullarının en iyi tekniklerini bir sistem içerisinde birleştirmek suretiyle hemzihinsel hem de bedensel gelişim sağlayacak bir fiziksel eğitim programı geliştirebileceğinigördü. Buna ek olarak, çok tehlikeli tekniklerin çıkarılması durumunda, düşündüğütekniklerden oluşacak disiplinin aynı zamanda bir yarışma sporu olabileceğine de inanıyordu.Böylece 1882 de, Kano eski jujitsu formlarından en iyi atış ve tutuş tekniklerini aldı, kendigeliştirdiği teknikleri ekledi, el ve ayak vuruşları gibi tehlikeli olan teknikleri çıkardı.. 22yaşındaki (şekil:1c) Kano, yeni felsefe, beden eğitimi ve müsabaka sporunu dünyayasunuyordu: JUDO... Kano bu spora Kodokan Judosu adını verdi. Kodokan kelimesi, kurduğu Judo okulunun adı olacaktı, 3 bileşenden oluşmaktaydı. 1. ko: ders, çalışmak(öğrenmek), yöntem 2. do : yol, rota 3. kan : okul (üniversite binası) Böylece Kodokan kelime olarak,"bir amaç için çalışılacak yer" anlamına geliyordu... Benzer olarak, Judo kelimesi de iki bileşene ayrılıyordu. 1. ju : nezaket, hoşgörü, yumuşaklık 2. do : yol ya da rota,Şekil 1c: Jigoro KANOBöylece Judo kelime olarak "nezaket yolu" anlamına geliyordu... 3
 4. 4. Şekil 2:Kano Kodokan’da Çocuk ve Bayan Öğrencilere Judo ÖğretirkenKano, Kodokan adını verdiği ve daha sonraları çok büyüyecek ve taşınacak olan Judookulunu Tokyodaki Eishoji Budist Tapınağı nda kurdu. İlk Kodokanda sadece 12 tatami(üzerinde judo yapılan minder 3.66 m x 15.49 m) ve ilk yılda sadece 9 öğrencibulunmaktaydı. Bugün Kodokanda 500den fazla tatami bulunmakta ve her yıl 1 milyondanfazla ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. İlk dönemlerinde Judo’nun hızlı gelişimiKodokan’ın hacimsel olarak büyümesi ile de açıklanabilir.• 12 tatami (Mayıs1882 Eishoji Tapınağı)• 10 tatami (Şubat 1883 Jimocho, Kanda)• 20 tatami (Eylül 1883 Bay Shihan’ ın Evi, Kojimachi)• 40 tatami (İlkbahar 1887 Bay Shinagawa nın Evi, Kojimachi)• 60 tatami (Nisan 1890 Hongo-ku, Masaga-cho)• 107 tatami (Şubat 1894 Koishikawa-cho, Shimotomisaka-cho)• 207 tatami (Kasım. 1897 Koishikawa, Shimotomisaka-cho)• 314 tatami (Ocak 1898 Otsuka Sakashita-cho)• 514 tatami (Aralık 1919 Kasuga-cho, Bunkyo-ku)• 986 tatami (Mart 1958 Kasuga-cho, Bunko-ku)Şekil 3: Kodokan’da Randori Çalışması (musabaka) 1913 4
 5. 5. Şekil 4: Kano Favori Tekniği Uki-goshi’yi Öğretirken.Kano nun Judo ya olan düşkünlüğü akademik kariyerinde ilerlemesi için bir engeloluşturmamıştır. Kano, Edebiyat, Politika ve Politik Ekonomi alanlarındaki eğitiminisürdürdü ve 1881 yılında (Tokyo Imperial University) Tokyo İmparatorluk Üniversitesi ndenmezun oldu.1886 yılında, Jujitsu Okulları ve Judo arasındaki rekabet yüzünden, hangisinin daha üstün birsavaş sanatı olduğunu belirlemek için Kodokan, Tokyo Polis Teşkilatı aracılığıyla bir düelloteklifi aldı ve kazananı belirlemek için bir müsabaka düzenlendi. Kano nun Judo öğrencilerimüsabakayı kolaylıkla kazandılar ve böylece Judo nun üstünlüğünü, kolay uygulanabilir amaetkili tekniklerini ve genel ilkelerinin üstünlüğünü diğer jujitsu okullarına kabul ettirdiler.Kodokan Judosu nun sistematize edilmesi 1887 yılı dolaylarında tamamlandı. Kodokan ınesas olarak 3 amacı vardı :1. Beden Eğitimi2. Müsabaka Yeterliği (yarışma uzmanlığı/ustalığı)3. Zihinsel ÇalışmaKodokan Judosu nun dövüş/savunma sanatı olarak yapısı, bir yarışma sporu olarakçalışılmasına çok uygundu. Atışlar, tekmeler, belirgin eklem kilitlemeleri ve diğer bazıteknikler müsabaka için çok tehlikeliydi ve sadece çok üst düzey öğrencilere öğretiliyordu.4. Judo’ nun Sistematik Olarak Gelişimi ve Dünyaya Yayılması1889da başlamak üzere Kano Amerika ve Avrupayı ziyaret etmek için Japonya dan ayrıldı.Judo öğretmek için 8 kez ve olimpiyatlarla olimpik komite toplantılarına katılmak için pekçok sefer Japonya dan çıkarak uluslararası seyahatler yaptı. İçinde bulunulan dönemde,oldukça zor olmasına rağmen, Kanonun çok sayıdaki öğrencisi hayatlarını başka ülkelerdeJudo öğretmeye adamışlardı. Bu misyoner çalışmalardan birinde 1892 yılında, TakashimaShidachi nin Londradaki Japon Derneğinde Judonın tarihini ve ortaya çıkışını anlatmasıylabirlikte, Judo tüm dünyaya çok hızlı bir biçimde yayılmaya başladı. 1895 yılında Kano, Judoatışlarını Go Kyo No Waza şeklinde sınıflandırıldı ve 1900 yılında Kodokan Dan DerecesiSahipleri Birliği kuruldu.24 Temmuz 1905 tarihinde, Japonyanın önde gelen jujitsu okullarının (ryu) temsilcileri,Kyotodaki Butokukai Enstitüsünde bir araya gelerek Kodokan Judo formlarının üstünlüğüüzerinde mutabakata vardılar ve bu sporun teknik formlarının geliştirilmesi hep birlikte 5
 6. 6. çalışma kararı aldılar. Buna ek olarak, her bir okulun önemli eski jujitsu tekniklerinin kataformlarında, gelecek nesiller tarafından da bilinmeleri için, muhafaza edilmesinde veöğretilmesinde anlaştılar.Kano, 1907 yılında judo öğretmek için Amerika Birleşik Devletlerine gitti. 1909 yılında, çokönemli bir gelişme oldu ve Kodokan resmi bir Japon Federasyonu haline geldi. Aynı yıl,Jigoro Kano Uluslararası Olimpiyat Komitesinin ilk Japon üyesi oldu.1910 yılında Judo artık güvenle, hayati tehlike olmadan yapılabilecek bir spor olarak kabulediliyordu ve 1911 yılında Japon Eğitim Sistemi nin bir parçası olarak kabul edildi. Aynı yıl,Kodokan Judo Eğiticileri Eğitimi Bölümü, Kodokan Siyah Kemer Birliği ve Japon SporBirliği kuruldu. Stockholm daki 5. Olimpiyat Oyunları ndan başlamak üzere Kano, yaşamıboyunca düzenlenen tüm olimpiyat oyunlarına ve olimpiyat komitesi toplantılarına katılmışve ulsulararası sporun önde gelen bir şahsiyeti olmuştur.Kodokan Judo da 1920 yılında üyeleri tarafından bir teknik değişim gerçekleştirildi ve GoKyo No Waza sadece 40 atışı içerecek şekilde yeniden düzenlendi. Önceki sınıflandırmadayer alan 8 atış tekniği çıkarıldı. 1921 de Judo Tıbbi Araştırmalar Birliği kuruldu.Kodokan ilkeleri olan Seriyoku-zenyo (maksimum verim) ve Jita-kyoei (karşılıklıyardımlaşma ve fayda ); Judo nun fiziksel çalışma çalışamalarına ek olarak ahlaki ve manevi(ruhsal ya da dinsel) çalışmalar üzerinde de durmaktaydı. Judonun en üst düzey hedefitoplumun bir değeri, ana bileşeni, olacak olan, bireyin mükemmelliğiydi. Bu ruhsalolgunlaşma eğitimi aşaması kademeli olarak gelişti ve 1922 yılı dolaylarında felsefik altyapısıtamamlandı. Aynı yıl, Kodokan Kültürel Judo Birliği kuruldu.Hayatı boyunca, Kano Judoda doktora derecesine, 12. dana karşılık gelen ustalık derecesineulaştı ve “Judonun kurucusu” ünvanını aldı. Kano sürekli olarak, özelde Japon sporları olmaküzere, genelde sporun gelişimini sağlamak için çalışmıştır ve bunun bir sonucu olarak sıklıkla“Japon Sporlarının Babası" olarak anılmıştır. 1935 yılında, hayatı boyunca Japonyada sporuyaymak, geliştirmek için yaptığı eşsiz çalışmaları için Asahi Ödülüne layık görülmüştür.Kano, kurucu, yönetici ve eğitici olmasının yanı sıra, Kano ile yaptığı müsabakadan sonrakendisine izlenimleri sorulan çok üst düzey bir Judokanın "Boş bir ceketle müsabaka yapmakgibiydi" şeklinde ifade ettiği kadar da yetenekli bir müsabıktı.Kahirede, 1940 Yaz Olimpiyat Oyunlarına Tokyoyu ev sahipliğine aday gösterebilmebaşarısını gösterdiği Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantısından dönüşünde, 78 yaşındatamamı Judoya adanmış bir yaşam sona erdi ve Dr. Kano, S. S. Hikawa Maruda denizseyahati esnasında 4 Mayıs 1938 yılında zatüreden hayatını kaybetti.Kano’nun ölümünden sonra patlak veren II. Dünya Savaşı, Judo’nun farklı bir biçimde elealınışına şahit oluyordu. Bir spor olarak değerlendirilmenin yerine, Meiji Yapılanmasıdöneminin tam aksine, Judo artık bir savaş/savunma sanatı olarak öğretiliyordu. Komandoolmak için seçilenler ve özel istihbarat birimi elemanları sıklıkla Judo eğitimi alıyorlar ve çoküst düzey ustalık mertebelerine ulaşıyorlardı.Japonya 1964 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yaptığında, Judoya da bir “sportif etkinlik”olarak ilk büyük fırsat verilmiş oldu ve Judo olimpiyatlarda yer alan ilk Uzak Doğu kökenlispor ünvanını aldı. Judoda verilen toplam 16 madalyadan, Japonya 3 altın ve 1 gümüş 6
 7. 7. madalya kazandı. Judo Japon kökenli bir spor olsa da, artık uluslararası “olimpik” bir sporolma noktasına erişmiş ve Kano’nun hayali gerçekleşmişti.Günümüzde, Judo nun farklı stilleri bulunmaktadır. Judo nun olimpiyatlarda yer alması ilebirlikte müsabaka amaçlı “Müsabık Judosu” çalışanların sayısı hızla artmıştır. MüsabıkJudosu esaslı faaliyet gösteren kulüplerde, çalışmalar sürekli olarak yarışmaya yönelikyapılmaktadır. Diğer Judo okulları ise, ustalık üzerinde durmaktadır. Bu kulüpler, hareketleriiçgüdüsel hale getirmek ve az bir kuvvetle, antrenman yapmak suretiyle, süratingeliştirilebilmesi için çok tekrarlı çalışmayı tercih ederler. Bu okullar genelde kata öğretirlerve bu nedenle, bu okullar geleneksel Judo okulları olarak düşünülebilirler.Dünya üzerinde Judo bugün resmi olarak, öncelikle bağlı bulunduğu kıtanın Judo birliğine(EJU, OJU, PJA, JUA, AJU) ve sonrasında doğrudan IJF’ye (Uluslar arası Judo Federasyonu)üye olan 198 ülke federasyonu bünyesinde, 5 kıtada aktif olarak yapılmaktadır.5. Türkiye’de Judo1962 yılında, güreş antrenörü Halil Yüceses Japonyada judo eğitimi aldıktan sonradönüşünde Eminönü Denizcilik Lokali ve Fatih Güreş Kulübünde Olcay Şenle ilk judoçalışmasını başlattı.Daha sonra Üsküdar Anadolu Kulübünde Halil Yüceses ile birlikte Namık Ekin, Olcay Şenbu çalışmalara devam etti. Türkiyede Judonun ilkleri arasında Namık Canca, MuvahhitBaymur, İbrahim Öztek, Ahmet Berkol Ökten, Ferudun Yenisey, Ergün Göktuna, NatıkCanca, Ayhan Sezgi, Metin Altınzincir, Şefik Güven gibi isimler yer almaktadır. TürkiyedeJudo Istanbul, Trabzon, Manisa, Konya, Samsun, Izmir ve Zonguldak şehirlerinde oldukçapopülerdir.5.1. Judo Federasyonuna DoğruJudo sporu 1964 yılında önce Güreş Federasyonuna bağlandı, 1966 yılında ise bağımsız birfederasyon oldu. Judo Federasyonunun kurulmasının ilk başkanlığına da Hakkı Isıgöllününatanmasının ardından 1967de ilk Türkiye Şampiyonası düzenlendi.1969-1979 yılları arasındaJudo ve Taekvando, 1980-1990 arasında ise Judo ve Karate Federasyonu olarak faaliyetlerini 7
 8. 8. yürüten federasyon, 1990 yılından itibaren Judo Federasyonu adı altında hizmet verdi. CihatUskan bu federasyonların başkanı oldu.1968 yılında Fransız Michael Novovitchin Türkiyeye antrenör olarak gelmesiyle modernjudo başladı. 1969 yılında Japon Kültür Derneğinin girişimiyle Vaseda ÜniversitesindenYoshimura ülkemize gelerek, KODOKAN stilinin gelişmesine yardımcı oldu. 1968 li yıllarınbaşında Federasyon Başkanı Cihat Uskan yönetiminde Türkiye’deki ilk Judo temel teknikleriNamık Ekin, milli takım elemanları ve Tercüman Gazetesi yazarı Kaya Muzaffer Ilıcak ilehazırlandı. Bu arada İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde Judo Kulüpleri açılmayabaşlandı. Judonun duayenlerinden Ahmet Berkol Ökten, İstanbul Kadıköyde ilk Judosalonunu (Dojo Samurai) açtı. Akabinde Feridun Yenisey İstanbul Üniversitesi bünyesinde(Mediko-Sosyal), Mehmet Emin Sebik Beylerbeyinde, Namık Ekin Fındıkzade (DojoBushido), İbrahim Çabıtkan Karagümrükde (Altınay Güreş Kulubü), Gündüz Atik iseBeyoğlu yakasında, Taksim-Şişli Spor Kulübü Salonunda (Dojo Kenji Kai) Judo öğretilerinibaşlattılar. Gündüz Atik ve Gürbüz Tansever, Sultanahmet Amerikan Dersanesi (YMCA) veilk kez Trakya Bölgesinde Kumburgaz ve Silivri (Parkköy) deki Judo çalışmaları ile TürkJudosunun yayılımına büyük katkıda bulunmuşlardır.Judonun gelişmesindeki önemli etkenlerden biri olan Judo Posterleri, federasyon tarafındanhazırlanarak tüm yurda dağıtılmıştır.27/28 Mart 1970 tarihlerinde Avusturyanın Linz Kentinde yapılan Leonding Turnuvasınakatılmak için oluşturulan ilk Milli Takımda aşağıdaki sporcular yer almıştır.63 kg Aydın ÖZTEK - Natık CANCA70 kg Mahmut GÜL - Savaş İYİDOĞAN80 kg İbrahim ÖZTEK - Feridun YENİSEY93 kg Metin Altınzincir - Hakkı KOŞAR+100kg Gürbüz TANSEVER6. Zonguldak’ta Judo Zonguldak’ta Judo faaliyetleri 1972 yılında Kudret Kalyoncu’nun girişimi ile başlamıştır. Kudret Kalyoncu, İstanbul’da Üniversiteki öğrencilik yıllarında bir yıl Judo çalışmış ve turuncu kemere kadar yükselmiştir. Daha sonra Zonguldak’ta ticaret hayatına atılan Kudret Kalyoncu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Judo Branşını başlatmıştır.Kudret KALYONCU Kudret Kalyoncu’nun Judoyu başlatmasından yaklaşık bir yıl sonra Zonguldak’a gelen Siyah kemer I. Dan Milli sporcu ve antrenör Yılmaz MESÇİ, eski adı EKI olan TTK’da Judo Antrenörü olarak işe başlamış ve Judo’yu Kudret KALYONCU’dan devralmıştır. Yılmaz MESÇİ’nin başarılı çalışmalarıyla Zonguldak Judosu gelişmeye başlamıştır.Yılmaz MESÇİ 8
 9. 9. Zonguldak’ta amatör branşlar arasında en başarılı spor dalı olan Judo’da sporcularımız 2002yılında şehrimize ilk kez bir Dünya şampiyonluğu kazandırmışlardır. 2002 yılında Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapılan 4. Dünya Kuraş Şampiyonasında, sporcularımızdan Ebru AKTAN 63 Kg.da Dünya Kuraş Şampiyonu olarak ilimize ilk Dünya Şampiyonluğunu getirmiştir.Ebru AKTANUluslararası alanda ise ilk madalya 1979 yılında Süreyya GİRGİN tarafından kazanılmıştır.Şu an rahmetli olan Süreyya Girgin İstanbul’da yapılan Uluslararası Judo Turnuvasında ağırsıklette 3. olarak Zonguldak’a Judo branşında ilk uluslararası madalyayı getirmiştir.Yine aynı yıl içinde Türkiye’de yapılan Balkan Judo Şampiyonasında Sami AYDEMİR,Balkan 3.lüğü elde etmiştir.Şekil 6a. 1972 yılı Zonguldak’ın İlk Judocuları Antrenör Kudret KALYONCU İleBirlikte (Üst sağdan 5.)Yılmaz Mesçi’nin antrenörlüğü döneminde Judo takımı her zaman Türkiye’de ilk üç sırayayerleşmiştir. Yılmaz Mesçi’nin emekli olmasından sonra Judocular yine Yılmaz Mesçi’ninöğrencisi olan Antrenör Metin AYDOĞAN nezaretinde çalışmaya başlamışlardır. 9
 10. 10. Şekil 6b. Yılmaz MESÇİ ve Zonguldak’lı Sporcular Milli Takım Antrenörü NamıkEKİN ile Birlikte. Zonguldak 1973Metin AYDOĞAN, Siyah Kemer 4. Dan seviyesinde, başarılı bir sporcu, Antrenör ve Hakemolup kendi kilosunda birçok kez Türkiye Şampiyonluğu kazanmıştır.Türkiye ve Dünya Kuraş Şampiyonu Ebru AKTAN,Türkiye ve Avrupa Kuraş Şampiyonu Pakize TEKİN,Türkiye Şampiyonu Cem UZUN,Türkiye Şampiyonu Derya TEKİN,Türkiye Şampiyonu Deniz BIÇAKÇI,Türkiye Şampiyonu Sertaç TURAN veTürkiye Şampiyonu Metin SÖNMEZ gibi elit sporcularımız Metin AYDOĞAN tarafındanyetiştirilmiştir.Halen eğitimlerine devam eden Metin AYDOĞAN, Emine KOÇOĞLU (YILMAZ), HasanBİNEK, Cem UZUN, Uğur AKDENİZ ve Soner KESKİN gibi antrenörler başarılı sporcularyetiştirmeye devam ediyorlar. 10
 11. 11. Şekil 6c. Zonguldak Judo Salonu Ve Minik SporcularZonguldak’lı Judocular içinden birçok Milli sporcu çıkmasının yanında milli hakemler deyetişmiştir. Bunlar:Cevat GÜNTEPE, MHK üyeliğiNevin CERCİS, MHK üyeliğiMehmet ÇEBİ, MHK üyeliği de yapmış olupTacettin TURAN, Kemal ÇEBİ, Meral SETAN, Metin AYDOĞAN gibi sporcularımız Millihakemliğe kadar yükselmişlerdir.Judo Federasyonu Zonguldak İl temsilciliği;Siyah Kemer 5. Dan Milli Sporcu ve HakemKemal ÇEBİ tarafından yürütülmektedir. Kemal ÇEBİ, judo Federasyonunda Teknik KomiteÜyesi olarak birçok kez görev almıştır.Sporcu, hakem ve antrenörlerimiz ulusal sınırlarımızı aşmış olup artık her yıl uluslar arasıalanda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmektedirler.İl Temsilcimiz Kemal ÇEBİ 13-15 Kasım 2008 tarihinde Çekoslavakya’nın Pragkentinde yapılan Avrupa Veterans Judo Şampiyonasında 4 kez mindere çıkarak iki galibiyetve iki mağlubiyet alırken Avrupa 5.si olarak klasmana girmeyi de başarmıştır.Tablo 1. Uluslar arası Müsabakalarda Derece Alan Zonguldak’lı SporcularADI SOYADI DERECESİ ŞAMPİYONANIN ADI VE YERİ TARİHİSüreyya GİRGİN 3 ncü Uluslar Arası Judo Turv.Türkiye +95 Kg. 1979 11
 12. 12. Sami AYDEMİR 3 nci Balkan Judo Şampiyonsı Türkiye +95 Kg. 1975Yılmaz MESCI 3 ncü Uluslar Arası Barış Turv.Türkiye 71 Kg. 1979Süreyya GİRGİN 2 nci Uluslar Arası Judo Turnuvası +95 Kg. 1979Veli YILMAZ 3 nci Balkan Judo Şampiyonası Romanya 95 Kg. 1982Veli YILMAZ 3 nci Akdeniz Oyunl. Fas 95 Kg. 1983Veli YILMAZ 4 cü Ulus.Arası Judo Turv.Türkiye 95 Kg. 1983Veli YILMAZ 4 cü Ulus.Arası Judo Tumv.Türkiye 95 Kg. 1985Veli YILMAZ 2 nci Boğaziçi Judo Turv.Türkiye 95 Kg. 1986Hüsnü TAŞDELEN 2 nci Balkan Judo Şamp.Türkiye +95 Kg. 1985Belgin KARAARSLAN 2 nci Boğaziçi Judo Turv.Türkiye 66 Kg. 1986Sevgi ŞEN 1 nci Boğaziçi Judo Turv.Türkiye 72 Kg. 1986Suzin ÖREN 1 nci Boğaziçi Judo Turv.Türkiye 66 Kg. 1987Suzin ÖREN 1 nci 2. Ulus.Boğaziçi Judo Turv. Türkiye 66 Kg. 1987Belgin GURKUŞ 2 nci Boğaziçi Judo Turv.Türkiye 1987Belgin KARAARSLAN 3..ncü 2. Ulus.Boğaziçi Judo Turv. Türkiye 66 Kg. 1987Metin AYDOGAN 3 ncü Balkan Genç.Şamp.Yugoslavya 63 Kg. 1987Metin AYDOGAN 3 ncü Ulus.Arası Turv.Yugoslavya 63 Kg. 1987Yasemin ALTINTAŞ 3 ncü Balkan Genç.Şamp.Yugoslavya 48 Kg. 1987Veli YILMAZ 1.nci Balkan Şampiyonası Yunanistan 95 Kg. 1988Veli YILMAZ 3 ncü 3.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 95 Kg. 1988Hüsnü TAŞDELEN 2 nci Balkan Şampiyonası Yunanistan +95 Kg 1988Belgin KARAARSLAN 3 ncü 3.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 66 Kg. 1988Belgin KARAARSLAN 1 ncü 4.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 66 Kg. 1989Veli YILMAZ 1 nci 4.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 95 Kg. 1989Veli YILMAZ 2 nci 5.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 95 Kg. 1990Belgin KARAARSLAN 3.ncı 5.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 66 Kg. 1990Veli YILMAZ 3 ncü 6.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 95 Kg. 1991Belgin KARAARSLAN 3 ncü 6.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 72 Kg. 1991Belgin KARAARSLAN 1 ncü 7.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 66 Kg. 1992Ebru AKTAN 3 ncü 11.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 61 Kg. 1996Ebru AKTAN 3 ncü 3.Uluslar arası Ümitler Canca Judo Türkiye 56 Kg. 1996Ebru AKTAN 1 ncü 4.Uluslar arası Ümitler Canca Judo Türkiye 61 Kg. 1997Pakize TEKİN 2.nci 4.Uluslar arası Ümitler Canca Judo Türkiye 66 Kg. 1997Zühal YILMAZ 3.ncü 4.Uluslar arası Ümitler Canca Judo Türkiye 66 Kg. 1997Derya TEKİN 2.nci 4.Uluslar arası Ümitler Canca Judo Türkiye +66 Kg. 1997Ebru AKTAN 2.nci Av rupa gençlik olimpiyatları Lizbon/Portekiz 66 Kg. 1997Ebru AKTAN 3 ncü 12.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 61 Kg. 1998Derya TEKİN 3 ncü 12.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye +78 Kg. 1998Ebru AKTAN 1 nci 5.Uluslar arası Ümitler Canca Judo Türkiye 63 Kg. 1998Pakize TEKİN 2.nci 5.Uluslar arası Ümitler Canca Judo Türkiye 70 Kg. 1998Derya TEKİN 2.nci 5.Uluslar arası Ümitler Canca Judo Türkiye +70 Kg. 1998Ebru AKTAN 2 ncü 13.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 70 Kg. 1999 12
 13. 13. Pakize TEKİN 3 ncü 13.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 63 Kg. 1999Ebru AKTAN 2.nci 3. Mevla’na Türk devletleri Judo şam. Türkiye 70 Kg. 1999Zühal YILMAZ 2.nci 3. Mevla’na Türk devletleri Judo şam. Türkiye 78 Kg. 1999Derya TEKİN 1.nci 3. Mevla’na Türk devletleri Judo şam. Türkiye +78 Kg. 1999Ebru AKTAN 1 nci 14.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 70 Kg. 2000Ebru AKTAN 1 nc. 16.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 63 Kg. 2002Pakize TEKİN 2 nci 16.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 70 Kg. 2002Pakize TEKİN 2 nci 16.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye Açık 2002Ebru AKTAN 3 ncü 16.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye Açık 2002Ebru AKTAN 1.nci 2.Avrupa Kuraş Şam. İzmir/Türkiye 60 Kg. 2002Ebru AKTAN 1.nci 2.Avrupa Kuraş Şam. Erivan/ermenistan 63 Kg. 2002Pakize TEKİN 1.nci 16.Uluslar arası . Şener Judo Tur. Selcuk/Türkiye 70 Kg. 2002Uğur AKDENİZ 2 nci 16.Uluslar arası Boğaziçi Judo Tur.Türkiye 60 Kg. 2002Tablo 2. Ulusal Müsabakalarda Derece Alan Zonguldak’lı Sporcular Adı Soyadı Tarih Yer Şampiyona Adı Kategori Derece Uğur AKDENİZ 19-21 Aralık 2004 Ordu Büyükler Türkiye Judo 60 kg 3. Şampiyonası Pakize TEKİN 19-21 Aralık 2004 Ordu Büyükler Türkiye Judo 78 kg 2. Şampiyonası Deniz BIÇAKCI 12-14 Mart 2004 Mersin Ümitler Türkiye Judo şampiyonası Deniz BIÇAKÇI 25-26 Eylül 2004 Aydın/Kuş 17.Uluslar arası Cihat 66 Kg. 3. adası ŞENER Judo Turnuvası Mutlu TAŞ 25-26 Eylül 2004 Aydın/Kuş 17.Uluslar arası Cihat +100 Kg. 3. adası ŞENER Judo Turnuvası Zong.Gençlik 02-03 Ekim 2004 İzmir Türkiye 1.Ligi Gençler 3. Merk.spor Türkiye Takım Şampiyonası Ramazan ÇELİK 15-17 Ekim 2004 Nevşehir Minikler Türkiye 34 Kg. 2. Şampiyonası Hüseyin DEMİRCİ 15-17 Ekim 2004 Nevşehir Minikler Türkiye 38 Kg. 3. Şampiyonası Duygu YÜKSEL 15-17 Ekim 2004 Nevşehir Yıldızlar Türkiye 48 Kg. 1. Şampiyonası İpek Duygu YÜKSEL 15-17 Ekim 2004 Nevşehir Yıldızlar Türkiye Türk.Şa Şampiyonası mpiyonu Pakize TEKİN 09-12 Aralık 2004 Yunanistan Avrupa Bay Bayan Judo 70 Kg. Avr.Şm. Kuraş Şamp. Cem UZUN 28-30 Ocak 2005 Konya Büyükler Ferdi Erk.Türkiye 60 Kg. 2. Judo Şampiyonası Ebru AKTAN 28-30 Ocak 2005 Konya Büyükler Ferdi Bayanlar 63 Kg. 3. Türkiye Judo Şampiyonası Pakize TEKİN 28-30 Ocak 2005 Konya Büyükler Ferdi Bayanlar 70 Kg. 1. Türkiye Judo Şampiyonası Pakize TEKİN 06-09 Ekim 2005 Mersin 23 Yaş altıBay/Bayan 70 Kg. 1. Türkiye Judo Şampiyonası Gözde EYİCAN 06-09 Ekim 2005 Mersin 23 Yaş altıBay/Bayan 57 Kg. 3. Türkiye Judo Şampiyonası Sertaç TURAN 06-09 Ekim 2005 Mersin 23 Yaş altıBay/Bayan 81.Kg. 3. Türkiye Judo Şampiyonası Metin AYDOĞAN 27-28 Ağustos 2005 Ankara Masterler Türkiya Judo 66 Kg. 1. Şampiyonası 13
 14. 14. Metin AYDOĞAN 27-28 Ağustos 2005 Ankara Masterler Türkiya Judo Açık 1. Şampiyonası sikletMehmet ÇEBİ 27-28 Ağustos 2005 Ankara Masterler Türkiya Judo 73 Kg. 1. ŞampiyonasıMehmet ÇEBİ 27-28 Ağustos 2005 Ankara Masterler Türkiya Judo Açık 2. Şampiyonası sikletMurat KIRCI 20-23 Ekim 2005 Antalya Minik Yıldız Bay-Bayan 46 Kg. 3. Türkiye Judo ŞampiyonasıMuhammet DEMİRCİ 20-23 Ekim 2005 Antalya Minik Yıldız Bay-Bayan 73 Kg. 3. Türkiye Judo ŞampiyonasıEbru AKTAN 09-10 Temmuz İstanbul 19.Uluslararası EJU-B 70 Kg. 1. 2005 Boğaziçi TurnuvasıEbru AKTAN 23 Temmuz 2005 İstanbul Balkan Bay-Bayan Bayan 70 Kg. 3. Judo ŞampiyonasıEbru AKTAN 31.Mart-01-02 Ordu-Ünye Türkiye Büyükler Bay-Bayan 70 Kg. 1. Nisan 2006 Judo Şamp.Ebru AKTAN 01 Aralık 2006 İzmir Büyük Nayanlar Türkiye 70 Kg. 2. Şamp.Ebru AKTAN 28 Temmuz 2007 Yunanistan Büyükler Balkan Şamp. 70 Kg. 2.Ebru AKTAN 30-31 Mart 2007 Tunus Uluslar arası Tunus Turn. 70 Kg. 2.Uğur AKDENİZ 31.Mart-01-02 Ordu-Ünye Türkiye Büyükler Bay-Bayan 60 Kg. 2. Nisan 2006 Judo Şamp.Gözde EYİCAN 31.Mart-01-02 Ordu-Ünye Türkiye Büyükler Bay-Bayan 57 Kg. 3. Nisan 2006 Judo Şamp.Pakize TEKİN 31.Mart-01-02 Ordu-Ünye Türkiye Büyükler Bay-Bayan 78 Kg. 3. Nisan 2006 Judo Şamp.Derya TEKİN 31.Mart-01-02 Ordu-Ünye Türkiye Büyükler Bay-Bayan + 78 Kg. 3. Nisan 2006 Judo Şamp.Ebru AKTAN 30-31 Mart 2007 Tunus Uluslaraası Tunus Turn. 70 Kg. 2.Gülay 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Ümitler 40 Kg. 1.KARADUMANCem UZUN 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Büyük 66 Kg. 1.Adem KARAŞAH 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Ümitler 90 Kg. 1.Muhammet DEMİRCİ 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Ümitler 81 Kg. 1.Derya TEKİN 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Büyük +78 Kg. 1.Sertaç TURAN 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Büyük 81 Kg. 1.Atalay SERCEK 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Büyük 100 Kg. 1.Bilgün MUSLU 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Ümitler 44 Kg. 2.Esra ŞENTÜRK 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Ümitler 70 Kg. 2.Sümeyye CENGİZ 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Ümitler 63 Kg. 2.Pakize TEKİN 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Büyük 78 Kg. 2.Gözde EYİCAN 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Büyük 57 Kg. 2.Serkan ÖZELLİ 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Büyük 81 Kg. 2.Ömer GÜNGÖREN 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Ümitler 66 Kg. 3.Murat BEBEK 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Büyük 60 Kg. 3.Merve AYDIN 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Ümitler 70 Kg. 3.Aynur ÇOLAK 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Ümitler 48 Kg. 3.Melek ARI 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Ümitler 44 Kg. 3.Ufuk ALBAYRAK 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Ümitler 60 Kg. 3.Metin SÖNMEZ 7-8 Nisan 2007 Anakara 23 Nisan Ank.Judo Büyük 73 Kg. 3. 14
 15. 15. Onur KABARIK 12 Haziran 2007 Samsun Turgay DOĞRUOĞLU-Naci 42.Kg. 2. YEĞEN Judo TurnuvasıBinnur DURMAZ 12 Haziran 2007 Samsun Turgay DOĞRUOĞLU-Naci 57 Kg. 2. YEĞEN Judo TurnuvasıMelek ARI 12 Haziran 2007 Samsun Turgay DOĞRUOĞLU-Naci 44 Kg. 3. YEĞEN Judo TurnuvasıMerve BAYKAN 12 Haziran 2007 Samsun Turgay DOĞRUOĞLU-Naci 48 Kg. 3. YEĞEN Judo TurnuvasıMerve AYDIN 12 Haziran 2007 Samsun Turgay DOĞRUOĞLU-Naci +57 Kg. 3. YEĞEN Judo Turnuvası7. SonuçSpor uluslararası platformda savaşların en asilidir. Çünkü o barışın savaşıdır. Uluslar arasıspor savaşları politik savaşlara benzemez, hizipler, gruplar oluşmaz. Sportif karşılaşmalarmertçe, hilesiz, dostça ve kısacası sportmencedir. Böyle bir sportmenlik için insan doğuştansporcu olamaz, o unvanı hak etmesi, kazanması lâzımdır.Sporun anayasası sağlığa, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, arkadaşlığa ve dostluğa dayananbir insan topluluğu ekolüdür. Nasıl ki bir devletler hukuku varsa bir de uluslar arası sporhukuku vardır. İnsanoğlunun tekâmülü ile eski Yunandan bu zamana kadar gelişen kurallar,bu gün ileri düzeydeki prensiplerine ulaşmışlardır. Dolayısı ile sporda kuvvetli olan kazanır,zor kullanan kaybeder. Bireysel anlamda spor kişinin egemenlik ve olanaklarınıdeğerlendirme duygularını geliştirir. Dolayısı ile kişi ve ulusların eğitimini tamamlar.Müşterek eğitim esasına dayanır ve spor ulusların akıl ve eğitim düzeyinin aynasıdır.Judo ise; insana sıkı bir disiplin, saygı, sevgi ve nefis kontrolü verir. Şöyle ki Judoyu birinsanın kendi başına yapması olası değildir. Judo bilgili oyunculardan ( antrenörlerden )öğrenilir ve sporcu, yetenek, akıl ve kuvvetini karşısındaki rakibine karşı kullanarakolgunlaşır. Gelişmesi, antrenörleri ve beraber antrenman yaptığı arkadaşlarına bağlıdır. Busebepten beraber antrenman yaptığı bütün rakiplerine karşı saygılı ve düşünceli olmalı, nekadar yetenek kazanırsa kazansın, rakiplerinden elde ettiklerini göz önünde bulundurarakalçak gönüllü kalmalıdır. Judonun akıl, ruh ve bedeni geliştiren bir terbiye sanatı olduğudaima göz önünde bulundurulmalıdır. Disiplin Judoya olan hayranlığın bir sonucu olmaktançok, Judonun bir parçasıdır.8. Kaynaklarhttp://www.judo.gov.tr H. R. Güzelimdağ, Türkiye Judo Fed.http://www.akademikjudo.comhttp://www.turk-judo.comhttp://sporbilim.comZonguldak Judo DerneğiZonguldak GSİMKano J.(2005), Judo Çeviren: S. Ertüzün, Okyanus Yayınları 15

×