Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
C treă
SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TELESTI
REFERAT DE NECESITATE
Subsemnatul/Subsemnata________________________________________...
Referat necesitate model
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Referat necesitate model

18,910 views

Published on

model referat necesitate

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Referat necesitate model

  1. 1. C treă SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TELESTI REFERAT DE NECESITATE Subsemnatul/Subsemnata________________________________________, încadrat( ) la__________________________________________(unitatea deă înv mânt) pe func ia de _________________________, v rog s binevoi i a-miă ă ţ ă ă ţț aproba i aloca fonduri în vederea procur rii urm toarelor materiale:ă ăș __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________. Cele de mai sus sunt necesare pentru buna func ionare a unit ii iăț ț ș desf urarea unui proces instructiv-educativ de calitate.ăș __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________. Data: Semn tura,ă

×