Colofon
Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Opdrachtnemer
Grontmij Nederland B.V.
Velperweg 26
6824 BJ Arnhem
Postbus 485...
Inhoudsopgave
1. Inleiding .............................................................................................. ...
5
1.1 Aanleiding
Poortontwikkeling in Hof van Delfland
Vanuit de Beleidsvisie Groen zet de Provincie Zuid-Holland in op ee...
6
De volgende vraagstellingen komen in dit rapport aan de orde:
Wat is de (toekomstige) vraag naar openluchtrecreatie (in ...
7
8
9
Werkwijze aanbodanalyse
Naast de vraag is ook het bestaande en geplande aanbod in de poorten
gekleurd. Om het aanbod te ...
10
De leefstijlatlas
De atlas beschrijft zeven recreantenprofielen en gaat in op de verschillen
en overeenkomsten tussen d...
11
Creatief en Inspirerend Rood
‘Creatieve, uitdagende en inspirerende ervaringen’
Recreanten uit de rode belevingswereld ...
12
13
2.1 Aanbodanalyse
Op de kaart op de vorige pagina is de samenvatting per poort gegeven van
de kleur van het aanbod per ...
14
Trends in de vraag naar dagrecreatie
Participatie buitenrecreatie (wandelen, fietsen, bezoek recreatiegebieden)
is de a...
15
2.3 Leefstijlsegment en poortontwikkeling
De leefstijlsegmenten hebben een eigen recreatiegedrag en –houding,
waar met ...
16
Uitbundig Geel (16%)
Uitbundig gele mensen willen genieten van het leven, doen waar ze zin in
hebben en actief en sport...
17
Ondernemend Paars (10%)
De Paarse belevingswereld gaat voor vrijheid, cultuur, activiteit, sportiviteit
en goede facili...
18
19
Creatief en inspirerend Rood (8%)
De groep Creatief en inspirerend Rood wil vrijheid, actief bezig zijn en
nieuwe dinge...
20
21
Leefstijlsegmenten-index ten opzichte van Hof van Delfland
Maasland-
Maassluis
Op
Hodenpijl
Broekpol-
der
Schieknoop
De...
22
Op basis van deze overwegingen is voor de ontwikkeling van de poorten
het volgende primaire en secundaire kleuradvies:
...
23
24
25
3.1 Aanbodanalyse
Beschrijving poort
De poort Maasland-Maassluis is gelegen in een relatief
landelijke en rustige omgev...
26
Voorzieningen
nr organisatie beschrijving hoofdkleuren
1 Hertenkamp Maas-
land
Uitgebreide kinderboerderij, met buiten ...
27
Routes
organisatie route hoofdkleuren
Midden Delfland Vereniging wandelnetwerk Blanco
Hoogheemraadschap wandelroute Aqu...
28
29
3.2 Vraaganalyse
De inwoners in een cirkel van 5 kilome-
ter rondom poort Maasland-Maassluis
wonen zijn voornamelijk in...
30
3.3 Aanbod-Vraagconfrontatie
Aanbod
Het aanbod in deze poort is overwegend Lime en Groen van kleur.
Op dit moment is er...
31
Impressiebeelden ontwikkeling
32
33
4.1 Aanbodanalyse
Beschrijving poort
De poort Op Hodenpijl is met buitenplaats De Hoden-
pijl een parel in Hof van Delf...
34
Voorzieningen
nr organisatie beschrijving hoofdkleuren
1 De Levende Buitenplaats Website: ‘Stel je eens voor: een beeld...
35
36
4.2 Vraaganalyse
De inwoners in een cirkel van 5 ki-
lometer rondom Poort Op Hodenpijl
zijn voornamelijk Lime. Maar ook...
37
4.3 Aanbod-Vraagconfrontatie
Aanbod
De poort kent nu een beperkt aanbod in de vorm van één cluster van
voorzieningen Ro...
38
Impressiebeelden ontwikkeling
39
5.1 Aanbodanalyse
Beschrijving poort
De Poort Broekpolder is gelegen tegen
de stadsrand van Vlaardingen. De poort
heeft...
40
Voorzieningen
nr organisatie beschrijving hoofdkleuren
1 Stichting Federatie Broek-
polder
Natuurontwikkeling in ‘voorm...
41
42
5.2 Vraaganalyse
De inwoners in een cirkel van 5 ki-
lometer rondom poort Broekpolder
zijn voornamelijk Lime, maar ook ...
43
5.3 Aanbod-Vraagconfrontatie
Aanbod
De sportieve voorzieningen en recreatieactiviteiten zijn hoofdzakelijk
Lime en Geel...
44
Impressiebeelden ontwikkeling
45
6.1 Aanbodanalyse
Beschrijving poort
De poort Schieknoop wordt gevormd door een
breed gebied, met twee zwaartepunten, n...
46
Voorzieningen
nr organisatie beschrijving hoofdkleuren
1 Fort Drakensteijn Lol maken, avonturen beleven, een bezoekje a...
47
Routes
organisatie route hoofdkleuren
Fietsknooppuntennetwerk Fietsknooppuntennetwerk Blanco
Midden Delfland Vereniging...
48
49
6.2 Vraaganalyse
De inwoners in een cirkel van 5 ki-
lometer rondom de poort Schie-
knoop zijn voornamelijk in de cate-...
50
6.3 Aanbod-Vraagconfrontatie
Aanbod
Het aanbod van de poort is nu overwegend Groen, Aqua en Lime geo-
riënteerd
De poor...
51
Impressiebeelden ontwikkeling
52
53
7.1 Aanbodanalyse
Beschrijving poort
De Poort Delft Oost bestaat uit de recreatieve
zone ten zuiden van Delft, met onde...
54
Voorzieningen
nr organisatie beschrijving hoofdkleuren
1 Hoeve Ackerdijk Website: Op Hoeve Ackerdijk bent u van harte w...
55
56
7.2 Vraaganalyse
De inwoners in een cirkel van 5
kilometer rondom de poort Delft
Zuid zijn voornamelijk in de cate-
gor...
57
7.3 Aanbod-Vraagconfrontatie
Aanbod
Het aanbod in de Poort Delft-Zuid laat zich niet gemakkelijk vangen
onder één noeme...
58
Impressiebeelden ontwikkeling
59
8.1 Aanbodanalyse
Beschrijving poort
Poort Delft Oost ligt aan de stadsrand aan de oost-
kant van de A13. Deze poort wo...
60
Voorzieningen
nr organisatie beschrijving hoofdkleuren
1 Natuur- en milieucen-
trum Papaver
Website: De Papaver is een ...
61
62
8.2 Vraaganalyse
De inwoners in een cirkel van 5
kilometer rondom poort Delft Oost
zijn voornamelijk in de categorie-
e...
63
8.3 Aanbod-Vraagconfrontatie
Aanbod
Het aanbod bij de recreatieplas is overwegend Geel en Lime van kleur
Het landschapp...
64
Impressiebeelden ontwikkeling
65
9.1 Aanbodanalyse
Beschrijving poort
De Balijpoort ligt bij het Balijbos. Het Balijbos maakt
deel uit van de Groen-Blau...
66
Voorzieningen
nr organisatie beschrijving hoofdkleuren
1* Kinderboerderij de Balij-
hoeve
De stadsboerderij heeft als o...
67
68
9.2 Vraaganalyse
De inwoners in een cirkel van 5
kilometer rondom de Balijpoort
zijn voornamelijk in te delen in de
cat...
69
9.3 Aanbod-Vraagconfrontatie
Aanbod
Het huidige aanbod is beperkt van omvang en met name gericht op de
leefstijlsegment...
70
Impressiebeelden ontwikkeling
71
10.1 Aanbodanalyse
Beschrijving poort
Recreatiepoort Bleizo is een poort in wording. De poort ligt aan de stads-
rand v...
72
Activiteiten verzorgingsgebied Poort Bleizo
abs % nl factor freq
wandelen 81.983 57% 57% 99 3.926.989
fietsen 67.346 47...
73
Impressiebeelden ontwikkeling
74
75
11.1 Aanbodanalyse
Beschrijving poort
Halte Rodenrijs is een lightrailhalte op de lijn Den Haag-Rotterdam, die
het oude...
76
Midden delfland vraag-aanbod-onderzoek
Midden delfland vraag-aanbod-onderzoek
Midden delfland vraag-aanbod-onderzoek
Midden delfland vraag-aanbod-onderzoek
Midden delfland vraag-aanbod-onderzoek
Midden delfland vraag-aanbod-onderzoek
Midden delfland vraag-aanbod-onderzoek
Midden delfland vraag-aanbod-onderzoek
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Midden delfland vraag-aanbod-onderzoek

1,324 views

Published on

In dit rapport wordt het gebied Midden Delfland opgedeeld in kleinere cirkels en per cirkel wordt uitgewerkt hoe elke doelgroepen kleur (van de leefstijlatlas van SmartAgent) aangesproken kan worden. Er worden adviezen voor activiteiten gegeven, maar ook voor tone of voice voor pr. Het document gaat zelfs zo ver dat er voor ondernemers een analyse is gemaakt welke kleur zij hoofdzakelijk aanspreken (pagina 26). Er is een inventarisatie gemaakt welke wandel- of fietsroute leuk is voor welke doelgroep(kleur). Zeer leerzaam en inspirerend gebruik van de leefstijlatlas!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Midden delfland vraag-aanbod-onderzoek

 1. 1. Colofon Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Opdrachtnemer Grontmij Nederland B.V. Velperweg 26 6824 BJ Arnhem Postbus 485 6800 AL Arnhem T +31 26 355 83 55 F +31 26 445 92 81 Auteurs Peter Bergmans Sjoerd Zegers Arnhem, 25 januari 2013 Kenmerk: 325235
 2. 2. Inhoudsopgave 1. Inleiding .............................................................................................. 5 2. Hof van Delfland ............................................................................... 13 3. Poort Maasland – Maassluis............................................................. 25 4. Poort Op Hodenpijl ........................................................................... 33 5. Poort Broekpolder............................................................................. 39 6. Poort Schieknoop ............................................................................. 45 7. Poort Delft-Zuid................................................................................. 53 8. Poort Delft-Oost................................................................................ 59 9. Poort Balij ......................................................................................... 65 10. Poort BleiZo.................................................................................... 71 11. Poort Halte Rodenrijs...................................................................... 75 Bijlage 1: Geïnterviewde bedrijven en instellingen Bijlage 2: Begeleidingscommissie
 3. 3. 5 1.1 Aanleiding Poortontwikkeling in Hof van Delfland Vanuit de Beleidsvisie Groen zet de Provincie Zuid-Holland in op een aantrekkelijk en toegankelijk landschap rond het stedelijk netwerk en be- tere stad-landverbindingen. Daarbij richt de provincie zich op een sa- menhangend aanbod, dat goed aansluit bij de wensen van de gebruiker. Eén van de gekozen manieren om het landschap te ontsluiten voor de gebruiker is door middel van recreatieve poorten. Een poort wordt om- schreven als een toegangslocatie naar belangrijke recreatieve land- schappen. Deze poorten liggen veelal in de overgangszone tussen ste- delijk gebied en groene ruimte en zijn locaties waar verschillende re- creatieve functies bij elkaar komen. Hierbij kan de poort zelf interessant zijn voor een bezoek, of dienen als vertrekpunt voor diverse dagrecrea- tieve activiteiten. Het doel van een poort is (Poorten van Midden-Delfland; verslag en vi- sualisatie workshop ‘Poorten van Midden-Delfland’ – november 2007): het verbeteren van de relatie tussen de stad en het platteland het toegankelijk maken van het landschap voor de stedeling het aantrekkelijk maken van het platteland voor zowel de stedeling als de plattelandsgemeenschap het leesbaar maken van het landschap en de overgang tussen stad en land nieuwe ondersteunende economische drager van het agrarisch ge- bied informatievoorziening over het gebied Het concept ‘poort’ zal nog verder worden uitgewerkt aan de hand van deze en andere praktijkvoorbeelden. De invulling kan per poort verschil- len, afhankelijk van het profiel van de poort, het lokale aanbod en wat de ondernemers er zelf van willen maken. Provinciale leefstijlatlassen voor vraaggericht beleid De recreatiesector is de laatste decennia fors gegroeid en gevarieerder geworden. Tegelijkertijd is de recreant van vandaag een stuk veeleisen- der en kritischer dan de recreant van tien of twintig jaar geleden. Het is dus belangrijk goed te weten wat de wensen en motieven van recrean- ten zijn, zodat daar met de poortontwikkeling optimaal op in kan worden gespeeld. Maar “de recreant” bestaat niet! Wat de een “een top restau- rant” vindt, noemt de ander nog steeds wat magertjes, of juist veel te luxe. Om meer inzicht te krijgen in deze vraag heeft de provincie Zuid- Holland een onderzoek uit laten voeren: de Leefstijlatlas Dagrecreatie Zuid-Holland. De leefstijlatlas vormt de leidraad voor de uitgevoerde vraag- en aanbodanalyse. Later in dit hoofdstuk lichten wij deze atlas verder toe. 1.2 Doel- en vraagstelling Het is zoals aangegeven in de aanleiding nadrukkelijk de bedoeling de ontwikkeling van de poorten af te stemmen op de vraag naar recreatie. Een vraag- en aanbodanalyse is daarvoor noodzakelijk. In deze analyse wordt gebruik gemaakt van de leefstijlbenadering. De analyse maakt zichtbaar welke leefstijlen de vraag omvat en hoe het aanbod daarop kan worden afgestemd. Hierbij gaat het om de typering van vraag en aanbod (kwalitatief onderzoek) en niet om de omvang (kwantitatief on- derzoek). Hoofdstuk 1: Inleiding
 4. 4. 6 De volgende vraagstellingen komen in dit rapport aan de orde: Wat is de (toekomstige) vraag naar openluchtrecreatie (in termen van leefstijl, participatie en frequentie)? Wat is het (geplande) aanbod van openluchtrecreatie in de poort (in termen van type en “kleur” voorziening)? Hoe kan, op basis van de leefstijlbenadering, het toekomstig aanbod in de poort worden afgestemd op de toekomstige vraag? 1.3 Werkwijze en leeswijzer Ter beantwoording van bovenstaande vragen is een combinatie van deskresearch, statistische analyse, veldbezoek en interviews uitgevoerd. De werkzaamheden zijn begeleid door een begeleidingscommissie waarin Provincie Zuid-Holland en de werkgroep Poorten Hof van Delf- land vertegenwoordigd zijn. In een bijeenkomst van de begeleidings- commissie is eerst een pilot analyse voor één poort besproken. Vervol- gens is op basis van de bevindingen een aangepaste werkwijze gehan- teerd voor de totale analyse. In dit rapport wordt eerst een regionale vraag- en aanbodanalyse opge- steld. Vervolgens wordt in negen hoofdstukken ingezoomd op elk van de poorten afzonderlijk. Op basis van een confrontatie van de aanbod- en vraaganalyse worden adviezen gegeven voor de verdere ontwikkeling van de poort. De kleuring van het aanbod is afgestemd met Smart Agent, de opsteller van de leefstijlenatlas voor de Provincie Zuid-Holland. Werkwijze vraaganalyse Voor de ‘kleuring van de vraag’ naar een recreatieve poort baseren wij ons op de eigen inwoners van het primaire verzorgingsgebied van 5 ki- lometer. Alle inwoners van dit verzorgingsgebied zijn potentiële bezoe- kers van de poort. Deze inwoners hebben een bepaald recreatieprofiel. Dit recreatieprofiel heeft de provincie Zuid Holland laten onderzoeken, gebruik makend van de leefstijlen-systematiek. De gegevens van de leefstijlen zijn op gemeentelijk en deels ook wijkniveau bekend. De leef- stijlatlas is de basis van de vraaganalyse. Hierbij zijn de volgende uit- gangspunten gehanteerd: De vraag naar een poort wordt gekleurd door een verzorgingsgebied van inwoners in een straal van 5 kilometer. Voor de regionale analy- se is een straal van 10 km gehanteerd. Deze afstanden zijn afge- stemd op de bereikbaarheid van de poorten te voet of met de fiets. Het inwonersaantal is bepaald voor het verzorgingsgebied aan de hand van de bevolkingsstatistieken, zoals deze gekoppeld zijn in de leefstijlen-database. De leefstijlen zijn bepaald door de procentuele verdeling op gemeen- te of wijkniveau te vermenigvuldigen met het inwonersaantal voor die gemeente of wijk. Gemeenten of wijken die slechts gedeeltelijk bin- nen het verzorgingsgebied liggen, zijn voor dat deel meegenomen. De ondernomen activiteiten zijn bepaald door per gemeente het re- levante inwonersaantal, dat in het verzorgingsgebied valt, te relate- ren aan de participatiecijfers zoals weergegeven in de leefstijlenat- las. Frequentie van bepaalde activiteit is vervolgens bepaald door de partici- patie te relateren aan landelijke CVTO-cijfers over hoe vaak een activi- teit wordt ondernomen per jaar per persoon.
 5. 5. 7
 6. 6. 8
 7. 7. 9 Werkwijze aanbodanalyse Naast de vraag is ook het bestaande en geplande aanbod in de poorten gekleurd. Om het aanbod te bepalen bij de poorten in het gebied is ge- bruik gemaakt van de database van het Zuid Hollands Bureau voor Toe- risme. Zij beschikken over een zeer uitgebreide database, waarin het toeristisch-recreatief aanbod is verwerkt. Uit deze database zijn de vol- gende categorieën meegenomen, die als relevant aanbod voor het kleu- ren van een poort zijn benoemd: Attractie Bedrijven te bezoeken Bootverhuur Dagrecreatieterreinen Excursies Jachthaven Musea Natuur Restaurants De informatie uit de database is waar nodig aangevuld door veldbezoek en informatie van gesproken partijen. Voor het in kaart brengen van de verschillende routes in het gebied is onder meer gebruik gemaakt van de volgende websites: www.delflandelijkeroutes.nl www.groengoud.nl www.recreatiezuidholland.nl www.zuid-holland.com www.srn.nl Dit aanbod is vervolgens ‘gekleurd’ op basis van de leefstijlen, waarbij gekeken is op welke leefstijlen de voorzieningen nu een aantrekkings- kracht uitoefenen. Hierbij zijn het concrete aanbod, promotiemiddelen, doelgroepen, gastheerschap en toekomstplannen meegenomen in de overweging. Met de meest relevante voorzieningen zijn ook gesprekken gevoerd. Deze bedrijven zijn aangedragen door de gemeenteambtena- ren van de betreffende gemeenten. In de bijlage is een overzicht van de onderzochte bedrijven opgenomen. Werkwijze advies Bij de beoordeling van de kleur van een poort worden vraag en aanbod met elkaar geconfronteerd. Algemeen kan daarbij het volgende opge- merkt worden: Bij de vraaganalyse valt op dat de poorten op hoofdlijnen een verge- lijkbaar profiel hebben, en dan ook vaak een Lime-advies krijgen. Het onderscheid zit veelal in kleine onderlinge verschillen. op het gebied van vraag. Vanuit het aanbod worden de poorten voornamelijk gekleurd door de bedrijven en minder door de routes. Achtergrond daarbij is dat de routes in mindere mate vanuit een doelgroep en bedrijfsconcept zijn ontwikkeld dan de bedrijven en nu nog voornamelijk “basisnetwerk” zijn voor een brede groep gebruikers. Op termijn kunnen themarou- tes gekoppeld aan dit basisnetwerk de routegebonden recreatie meer kleuren. Het huidige aanbod in de poort is vaak beperkt van aard en heeft niet altijd een functionele samenhang met de poort. Lime is de overwegende kleur in het aanbod, dit komt ook terug in de adviezen voor ontwikkeling.
 8. 8. 10 De leefstijlatlas De atlas beschrijft zeven recreantenprofielen en gaat in op de verschillen en overeenkomsten tussen die profielen 1 . Recreanten verschillen niet al- leen in demografisch opzicht (leeftijd, geslacht, opleiding), maar vooral ook in wensen, motieven, behoeften en interesses met betrekking tot dagrecre- atie. Het is daarom van belang doelgroepen te onderscheiden waarin beide aspecten zijn opgenomen. Dit zijn zogeheten leefstijlprofielen. Landelijk zijn hiervoor zeven verschillende leefstijlprofielen voor dagrecreatie ontwikkeld. Deze belevingswerelden (doelgroepen) voor dagrecreatie zijn bepaald met behulp van het BSR® model van The Smart Agent Company. Het BSR® model bestaat uit twee dimensies, waarmee we het consumentengedrag voor een belangrijk deel kunnen verklaren; de sociologische en de psycho- logisch dimensie: De sociologische dimensie (horizontale as) geeft aan in welke mate men op zichzelf (individu of ego) of op zijn/haar omgeving (groep) is gericht. Mensen aan de egokant zijn meer individualistisch en stellen hun eigen doelen en ambities centraal. Mensen aan de groepkant pas- sen zich sneller aan bij de mensen in hun sociale omgeving en stellen de doelen die de groep wil bereiken centraal. Met de psychologische dimensie (de verticale as) wordt onderscheid gemaakt tussen een meer extraverte of open houding naar de samen- leving en een meer introverte of gesloten houding naar de samenle- ving. Voor de sector dagrecreatie zijn de assen in het model als volgt geformu- leerd: in welke mate geven recreanten de voorkeur aan inspanning of ont- spannen (verticale of psychologische as) en in welke mate recreanten de activiteiten centraal stellen. Op deze wijze ontstaan vier kwadranten waar- binnen zeven clusters van recreanten (doelgroepen) worden onderschei- den. 1 SmartAgent Leefstijlatlas Dagrecreatie provincie Zuid-Holland, 2011 Ondernemend Paars ‘Cultuur, historie, verrassing en inspiratie’ Recreanten uit de paarse belevingswereld laten zich graag verrassen en inspireren, met name door cultuur. Nieuwe dingen zien, ontdekken en beleven. Het ge- wone is vaak niet goed genoeg voor ondernemend paars ingestelde recreanten. Zij zijn op zoek naar een bijzondere ervaring. Centraal staat cultuur, daarnaast sportiviteit en activiteit. Toch zien we dat deze recreanten, na een drukke (werk) periode, ook erg kunnen genie- ten van een sauna of wellness arrangement. Tot de ondernemend paarse recrean- ten behoren relatief veel jonge één- of tweepersoonshuishoudens.
 9. 9. 11 Creatief en Inspirerend Rood ‘Creatieve, uitdagende en inspirerende ervaringen’ Recreanten uit de rode belevingswereld zijn in het al- gemeen creatief en op zoek naar uitdagingen en inspi- rerende ervaringen. Ze gaan graag buiten de gebaan- de paden. Karakter kenmerken als onafhankelijk, intel- ligent, zelfbewust, artistiek en ruimdenkend passen goed bij deze recreanten. Het onbekende is juist span- nend en prikkelend. Recreatie betekent, naast sport en ontspanning, ook het zoeken naar vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen. Uitbundig Geel ‘Samen actief bezig zijn, uitgaan en genieten’ Recreanten in de gele belevingswereld zijn levensge- nieters die graag samen met anderen actief en sportief recreëren. Recreatie is voor deze groep genieten, uit- gaan en lekker eten. Actief, sportief, gezellig en ver- rassend zijn de kernwoorden bij de vormen van re- creatie die zij kiezen. Contact met anderen – familie, vrienden of kennissen – is belangrijk. Zij gaan regelmatig met een grotere groep dan alleen het eigen gezin op pad. Ze zijn energiek en enthousiast en letten er bij het uitkiezen van een activiteit op dat iedereen het naar zijn zin kan hebben. Deze re- creanten beschikken vaak over iets meer budget dan gemiddeld. Gezellig Lime ‘Even lekker weg met elkaar’ Gezellig lime recreanten zijn gewone, gezellige men- sen die recreëren om even weg te zijn van de dagelijk- se beslommeringen. Recreëren is “even lekker weg met elkaar”. Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en (sportieve) ontspanning centraal. De lime recreanten stellen daarbij geen bijzondere eisen. Een braderie of rommelmarkt is heel gezellig, je komt er altijd wel iemand tegen! Lekker vrij zijn, rust en doen waar je op dat moment zin in hebt, dat telt voor de recreanten uit de lime belevingswereld. Daarbij wordt wel een beetje op de kosten gelet, je kunt tenslotte je geld maar één keer uitgeven. Rustig Groen ‘Even rust nemen in eigen omgeving’ Recreanten uit de groene belevingswereld zijn over het algemeen rustig, nuchter en serieus. Recreëren is voor hen niets anders dan uitrusten, ontspannen en tijd heb- ben voor je hobby’s. Even rust nemen in eigen omgeving en niets aan je hoofd hebben. Daar is genoeg moois te zien en te ontdekken en je hoeft er niet ver voor te reizen. Groene recreanten omschrijven zichzelf relatief vaker als gewoon, bedachtzaam en kalm. Zij gaan graag hun eigen gang en vinden dat de maatschappij van vandaag wel erg aan het veranderen is: “vroeger vaak beter was”. De dagrecreatieactiviteiten die zij kiezen, passen vaak goed bij deze beleving. Eén- en tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdsklassen zijn i n deze groep rela- tief oververtegenwoordigd. Ingetogen Aqua ‘Brede interesse, ruimdenkend en engagement’ Recreanten uit de aqua belevingswereld zijn bedacht- zaam, breed geïnteresseerd in cultuur en denken na over wat zij kunnen betekenen voor de maatschappij. Ze beschrijven zichzelf als ruimdenkend, rustig, geïn- teresseerd in anderen en serieus. In deze groep rela- tief veel ‘empty nesters’, die weer tijd hebben voor hun eigen interesses. Inspireren- de maar ook vaak rustige activiteiten horen daar bij. Ze verdiepen zich graag in kunst en cultuur, willen nog volop meedoen met de maatschappij van vandaag en alle veranderingen die zij daarin zien. Deze recreanten houden ook van sportieve activiteiten. Wandelen, fietsen, nordic walking: dat houdt je fit! Stijlvol en Luxe Blauw ‘Luxe, stijlvol ontspannen, sport en ‘social network’ Recreanten uit de blauwe belevingswereld zijn zelfverze- kerd en leiden vaak een druk en dynamisch leven. Daar- om vinden ze dat ze in hun vrije tijd wat luxe en stijlvol ontspannen verdienen. Ze zijn zakelijk en intelligent. Ze houden van stijl en klasse en zijn wat meer gericht op de exclusievere vormen van recreatie. Recreëren betekent je even ontspannen en af- stand nemen van de dynamiek van alledag. Dit doen zij door actief te sporten maar ook door aandacht te besteden aan het ‘social network’. In hun vrije tijd zoeken zij graag “ons soort mensen”. Meer exclusieve vrijetijdsbestedingen, zoals wellness en bijeenkomsten met VIP arrangementen, zijn populair.
 10. 10. 12
 11. 11. 13 2.1 Aanbodanalyse Op de kaart op de vorige pagina is de samenvatting per poort gegeven van de kleur van het aanbod per poort. Vanaf hoofdstuk 3 wordt deze per poort verder toegelicht. 2.2 Vraaganalyse Voor de regionale vraaganalyse is, zoals in hoofdstuk 1 op kaart weerge- geven, een zone van 10 km rondom de poorten in ogenschouw genomen. Daarbij is dezelfde werkwijze gevolgd als bij de individuele poorten. In het verzorgingsgebied van Hof van Delfland wonen zo’n 2,1 miljoen mensen. In grafiek en tabel is hun recreatieprofiel weergegeven. De leefstijlen Lime, Groen, Geel en Aqua komen het meeste voor in het gebied. Worden de leefstijlen in dit gebied afgezet tegenover het lande- lijk gemiddelde, dan valt op dat de leefstijl Rood relatief meer in dit ge- bied voorkomt. De vraag naar bepaalde typen dagrecreatie vanuit de regio is hiernaast weergegeven. Hierbij gaat het om activiteiten die door in de inwoners van het gebied worden ondernomen, waarbij dit in het eigen gebied maar ook elders kan plaatsvinden. Het geeft aan welke dagrecreatieve bezigheden het belangrijkste zijn voor de eigen inwoners. Wandelen, fietsen en recreëren aan het water worden het meeste onder- nomen, met in totaal zo’n 57 miljoen wandelingen en 34 miljoen fietstoch- ten per jaar. In vergelijking met het Nederlandse gemiddelde ondernemen de inwoners van de regio Hof van Delfland meer skatetochten en recreëren ze meer aan het water. Leefstijlen verzorgingsgebied Hof van Delfland abs % nl factor rood 163.205 8% 6% 124 geel 355.068 16% 18% 90 lime 497.661 23% 24% 95 groen 368.575 17% 16% 104 aqua 340.837 16% 17% 95 blauw 209.389 10% 9% 108 paars 222.689 10% 9% 110 abs aantal inwoners in 10 km zone van deze leefstijl % percentage van het aantal inwoners in 10 km zone van deze leefstijl nl percentage van het aantal Nederlanders van deze leefstijl factor over/onderparticipatie van leefstijl ten opzichte van Nederlands gemiddelde Activiteiten verzorgingsgebied Hof van Delfland abs % nl factor freq wandelen 1.182.500 55% 57% 96 56.633.500 fietsen 966.000 45% 50% 90 33.906.250 recreatie aan het water 1.153.500 53% 46% 116 17.995.250 recreatie niet aan het water 790.250 37% 37% 99 14.383.250 varen met motorboot / jacht 194.750 9% 9% 100 1.850.500 kanoën 72.500 3% 4% 84 471.000 skate 168.000 8% 6% 130 5.473.250 abs. aantal inwoners in 10 km zone dat de activiteit beoefent % percentage van het aantal inwoners in 10 km zone dat de activiteit beoefent nl percentage van het aantal Nederlanders dat de activiteit beoefent factor over/onderparticipatie van activiteit ten opzichte van Nederlands gemiddelde freq aantal ondernomen activiteiten door inwoners in 10 km zone op jaarbasis Hoofdstuk 2: Hof van Delfland
 12. 12. 14 Trends in de vraag naar dagrecreatie Participatie buitenrecreatie (wandelen, fietsen, bezoek recreatiegebieden) is de afgelopen 10 jaar in Nederland teruggelopen tot ongeveer 80% van de Nederlandse bevolking. Daarbij behoort het met uitgaan en recreatief winkelen tot de top 3 van vrijetijdsactiviteiten. Samen met de participatie is ook de frequentie teruggelopen. Buitenrecreatie blijft wel de meest gedane activiteit. Het is de verwachting dat de vraag naar buitenrecreatie qua aan- tal activiteiten per persoon in de toekomst niet verder zal dalen. Ontwikke- lingen in de omvang de vraag zijn voornamelijk afhankelijk van demografi- sche ontwikkelingen. Gemeenten geven aan dat woningbouwplannen deels op een laag pitje staan en dat voor de poorten individueel geen grote specifieke ontwikkelingen zijn. Algemeen gezien zal, volgens het CBS (CBS Statline), het aantal inwoners tot 2025 met 10% groeien. De vraag naar dagrecreatie zal hiermee natuurlijk ook groeien. Daarbij is het de verwachting dat de aard van buitenrecreatie wel gaat ver- anderen. Naast demografische zijn sociaal-culturele ontwikkelingen daar- voor verantwoordelijk. Bij het (her)ontwikkelen van het recreatieaanbod verdient het aanbeveling rekening te houden met deze ontwikkelingen. In onderstaand overzicht enkele verwachte trends en de wijze waarop bij de poortontwikkeling daarop kan worden ingespeeld (gebaseerd op Trendrap- port toerisme, recreatie en vrije tijd 2012): reality check: ervaringen worden niet online gevonden, maar in het ech- te leven. Spontane ontmoetingen en onverwachte ervaringen nemen in belang toe. Offline en online worden meer verweven: benadruk de echte ervaringen werk met beelden online ondersteuning van echte ervaringen cocoonen 3.0: huishouden blijft belangrijk, maar beleving binnenshuis wordt belangrijker: vereenvoudigde beleving buitenshuis aanbieden: het gezin centraal stellen en de complexe wereld buitensluiten zorg(eloos) toerisme: vrijetijdsbesteding en zorg gaan de komende tijd hand in hand: wegnemen van beperkingen, met behoud van de juiste uitstraling, wordt een belangrijke focus voor de vrijetijdssector toegankelijkheid van voorzieningen is belangrijk routeproduct niet alleen profileren als recreatie, maar ook als “zorg- behoefte” cocreatie en crowdsourcing: de jonge generatie wil, zonder te veel ge- doe, bijdragen aan producten en diensten: transparante communicatie samenwerking binnen en buiten de keten groen en kwaliteit gaan hand in hand: duurzaamheid moet meer worden geassocieerd met kwaliteit (van zichzelf onvoldoende verkoopargument) eindeloos online: met name ook door de opkomst van mobiel internet, tekst en visuele informatie: visuele aspect en beleving via mobiel internet de recreant aanbie- den maatwerk in informatieoverdracht aan recreant oog hebben voor reviews karakter bepaalt: gevestigde namen en kwaliteit bieden geen garantie voor de toekomst, nieuw aanbod kan snel populair worden: blijven communiceren met gasten over kwaliteit en behoeftes continue innovatie van het product
 13. 13. 15 2.3 Leefstijlsegment en poortontwikkeling De leefstijlsegmenten hebben een eigen recreatiegedrag en –houding, waar met de ontwikkeling van poorten rekening moet worden gehouden. Gezellig Lime (23%) Mensen uit de belevingswereld Gezellig Lime willen even weg uit de dage- lijkse beslommeringen en gezellig iets met het gezin doen. Geen sociale verplichtingen en doen waar men zin in heeft, stellen niet al hoge eisen aan het product. Ontspanning en gezelligheid staan centraal. Wandelen, fietsen en recreëren relatief veel aan water. Andere recreatieactiviteiten, met uit- zondering van evenementen/markten, minder dan gemiddeld. Voor de ontwikkeling van de poort betekent dit: niet al te veel toeters en bellen qua beleving en informatie zelf laten kiezen over te volgen routes (ook in het veld via knooppunt- netwerk) routes voor het hele gezin / groep op poort voor iedereen van groep iets te doen, bijvoorbeeld aansluiting met recreatiegebieden Voorbeelduitwerking: Routes voor leefstijl Lime Afstaproute Rustig Groen (17%) Rustige recreanten zonder grote wensen, houden van privacy en vermijden de drukte. Groene recreatie is even opladen en rust nemen in de eigen ver- trouwde omgeving, even niets moeten. Een gemiddelde participatiegraad op wandelen en fietsen. Varen, recreëren aan het water of in bos/park worden minder gedaan. Voor de ontwikkeling van de poort betekent dit: weinig opvallende voorzieningen nodig voor deze doelgroep vertrouwde rondgaande routes en duidelijke route-informatie rust in de poort en een rustige omgeving zijn belangrijk toegankelijkheid van voorzieningen belangrijk (routes en poort), hou het gemakkelijk activiteiten in het laagseizoen Voorbeelduitwerking: Routes voor leefstijl Groen Paaltjesroute
 14. 14. 16 Uitbundig Geel (16%) Uitbundig gele mensen willen genieten van het leven, doen waar ze zin in hebben en actief en sportief bezig zijn. Zoeken de gezellige drukte op, een beetje afwisseling en avontuur past daarbij. Zij waarderen verrast en ver- zorgd te worden. Recreatie aan het water, in park/bos en attractiebezoek doen zij relatief veel. Overige recreatieactiviteiten doen zij gemiddeld. Voor de ontwikkeling van de poort betekent dit: biedt afwisseling op de locatie: clustering van veel verschillende voor- zieningen biedt hoge kwaliteit, ook door verrassend aanbod voorzieningen voor kinderen hoogseizoen belangrijk voor activiteiten bij voorkeur op een drukkere en goed bereikbare locatie routes moeten een “plus” hebben, extra amusementswaarde ontwikkeling van arrangementen (route, vermaak, horeca) Voorbeelduitwerking: Routes voor leefstijl Geel Kabouterroute Ingetogen Aqua (16%) Mensen uit de groep Ingetogen Aqua zijn rustige en geïnteresseerde re- creanten. Zoeken inspiratie en waarden sportieve en culturele recreatie- mogelijkheden. Ze hebben interesse in cultuur, natuur en musea. Wande- len kent een vrij hoge participatiegraad, fietsen gemiddeld. Recreëren aan water of in park/bos en varen wordt minder vaak gedaan. Hoge deelname aan cultuur- en horecabezoek. Voor de ontwikkeling van de poort betekent dit: nadruk leggen op informatieoverdracht, bijvoorbeeld natuur, landschap, cultuur en historie minder gemakkelijk te vangen voor herhaalbezoek van de poort, tenzij nieuwe informatie dingen geleerd kunnen worden (bijvoorbeeld thema- tische wandelingen, wisselende exposities, evenementen) rustige uitstraling van de poort (niet te druk) directe belevingskwaliteit omgeving van de poort (tot vijf km) is belang- rijk voor de recreatiebeleving koppeling van routes aan cultuurhistorische en landschapselementen (thematiseren) ook activiteiten in het laagseizoen Voorbeelduitwerking: Routes voor leefstijl Aqua Wandelknooppunten
 15. 15. 17 Ondernemend Paars (10%) De Paarse belevingswereld gaat voor vrijheid, cultuur, activiteit, sportiviteit en goede faciliteiten. Ze zijn kritisch en nuchter, willen kennis opdoen, zich laten verrassen, uitdagingen en inspireren, nieuwe dingen zien en meema- ken. Hogere deelname aan evenementen, cultuur en horeca. Een gemid- deld participatiegraad in andere recreatieactiviteiten. Voor de ontwikkeling van de poort betekent dit: nadruk op vernieuwende actieve en sportieve faciliteiten kwalitatief hoogwaardige faciliteiten de beleving moet niet geënsceneerd of “gemaakt” zijn locatie kan in parkachtige omgeving of nabij water (mag stedelijke uit- straling hebben) verrassing en uitdaging op de routes (in afstand, toegankelijkheid, amusementswaarde, sportiviteit) aanbod aan “vrije routes”: zelf weg bepalen in het gebied en ervaringen opdoen Voorbeelduitwerking: Routes voor leefstijl Paars App routes Stijlvol en luxe Blauw (10%) Stijlvol en luxe Blauw staat voor ontspanning door heel actief bezig te zijn en af en toe te ontspannen door zich te laten verwennen met een luxe dag- je uit. Zoekt meer exclusieve vormen van dagrecreatie en attracties en is gericht op ‘ons soort mensen’. Lagere participatiegraad in wandelen en fietsen. Recreëren aan water en watersport worden meer gedaan. Hoge deelname aan restaurant/terras bezoek. Voor de ontwikkeling van de poort betekent dit: nadruk op exclusiviteit richten op niches (bijzondere voorzieningen of evenementen) kwalitatief hoogwaardige (en luxe) faciliteiten locatie bij voorkeur met een hoogwaardige uitstraling (ruimtelijke kwali- teit omgeving en inrichting) activiteiten in laagseizoen routes in combinatie met horeca Voorbeelduitwerking: Routes voor leefstijl Blauw Jazzfietstoertocht
 16. 16. 18
 17. 17. 19 Creatief en inspirerend Rood (8%) De groep Creatief en inspirerend Rood wil vrijheid, actief bezig zijn en nieuwe dingen ontdekken. Naast sportiviteit, uitdaging en inspanning zoekt men naar cultuur. Een gemiddelde participatiegraad in wandelen en fiet- sen. Een hogere participatiegraad voor recreëren aan het water en in park of bos en varen. Hoge deelname aan restaurant/terras, cultuur, attracties. Voor de ontwikkeling van de poort betekent dit: thematiseren rondom een cultureel thema continue innovatie van het aanbod nieuwe belevenissen aanbieden bijvoorbeeld door evenementen locatie in parkachtige omgeving en nabij water (mag stedelijke uitstra- ling hebben) routes met een extra uitdaging (toegankelijkheid, edutainment) Voorbeelduitwerking: Routes voor leefstijl Rood Moderne kunst themaroute 2.4 Aanbod- en vraagconfrontatie Samenvattend kan op de schaal van Hof van Delfland de volgende conclu- sies worden getrokken ten aanzien van de overheersende kleur van aan- bod en vraag: Aanbod Poort Maasland-Maassluis: Lime en Groen Poort Op Hodenpijl: Aqua en Rood (weinig bedrijven aanwezig) Poort Broekpolder: Geel, Lime en Groen Poort Schieknoop: Groen, Aqua en Lime Poort Delft Zuid: Lime en Blauw Poort Delft Oost: Lime en Geel Poort Balij: Geel en Lime Poort Bleizo: Blanco Poort Halte Rodenrijs: Blanco Vraag Hof van Delfland: Lime (23%) en Groen (17%) zijn het meest voorko- mend. Geen grote verschillen ten opzichte van de kleurverdeling in Nederland: rood is relatief oververtegenwoordigd en geel is relatief onderverte- genwoordigd. Belangrijkste activiteiten zijn wandelen (57 miljoen dagtochten), fietsen (34 miljoen dagtochten) en recreatie aan water (18 miljoen dagtochten). Leefstijlsegmenten in % inwoners per poort en totalen Hof van Delfland en Nederland Maasland- Maassluis Op Hodenpijl Broekpolder Schieknoop DelftZuid DelftOost Balij Bleizo Halte Rodenrijs Hofvan Delfland Nederland Aantal inwoners 92.577 155.281 136.107 263.758 157.610 190.928 150.203 144.720 145.124 2.157.290 - Rood 4% 8% 4% 10% 9% 8% 6% 6% 8% 8% 6% Geel 19% 16% 18% 15% 16% 17% 20% 20% 16% 16% 18% Lime 28% 23% 27% 23% 22% 20% 21% 21% 20% 23% 24% Groen 18% 15% 19% 18% 15% 15% 14% 13% 15% 17% 16% Aqua 16% 15% 16% 14% 15% 15% 16% 17% 16% 16% 17% Blauw 9% 10% 9% 9% 11% 12% 13% 12% 11% 10% 9% Paars 6% 12% 6% 10% 13% 14% 11% 10% 14% 10% 9%
 18. 18. 20
 19. 19. 21 Leefstijlsegmenten-index ten opzichte van Hof van Delfland Maasland- Maassluis Op Hodenpijl Broekpol- der Schieknoop DelftZuid DelftOost Balij Bleizo Halte Rodenrijs Rood 53 110 58 127 112 108 78 83 101 Geel 115 100 111 93 100 101 119 121 97 Lime 121 98 117 101 95 88 90 92 85 Groen 106 88 110 108 87 86 80 77 89 Aqua 104 98 104 89 94 94 101 106 103 Blauw 90 108 91 92 110 121 133 125 118 Paars 57 114 63 101 124 132 108 101 135 Conclusie Het huidige en geplande aanbod in de poorten is met name gericht op segmenten Geel en Lime, hiermee sluiten ze goed aan op de over- heersende kleuren van de vraag naar recreatie. Voorzieningen primair gericht op Aqua, Paars en Rood zijn niet of nau- welijks aanwezig bij de poorten. Met name de groep Aqua lijkt daardoor relatief minder bediend dan wenselijk. De voorzieningen voor het segment Groen en Blauw lijken in verhou- ding te staan tot de vraag vanuit de segmenten Groen en Blauw. 2.5 Advies voor ontwikkeling Voor elk van de poorten is een advies gegeven voor de kleur waarin de poort zich kan ontwikkelen. Hierbij is rekening gehouden met de locatie specifieke vraag-aanbod analyse, de specifieke unique selling points en het op regioniveau bedienen van alle leeftijlsegmenten. Bij het ontwikke- lingsadvies wordt ook rekening gehouden met innovatie en dynamiek. Dit doen wij op basis van de product levenscyclus van voorzieningen. Nieuwe producten worden vaak als eerste geadopteerd door de rode belevingswe- reld, vervolgens worden zij opgepikt door de blauwe en gele belevingswe- reld. Uiteindelijk zal ook de groene belevingswereld zich aangetrokken voe- len tot een product. De rode belevingswereld is dan al weer op zoek naar nieuwe belevenissen. Indien het aanbod zich teveel richt op de conservatieve belevingswerelden (Groen, Lime) heeft dit als gevaar dat het product snel verouderd is. Dat moet worden voorkomen. Voor toekomstbestendige productontwikkeling moet de blik ook gericht zijn op de innovatieve doelgroep (linksboven in het model). Product levenscyclus en leefstijlsegmenten
 20. 20. 22 Op basis van deze overwegingen is voor de ontwikkeling van de poorten het volgende primaire en secundaire kleuradvies: Poort Maasland-Maassluis: Lime (Aqua) Identiteit: platteland, landleven, natuur Poort Op Hodenpijl: Rood (Aqua) Identiteit: cultuur, bezinning, inspiratie, kunst Poort Broekpolder: Geel (Lime) Identiteit: sport en recreatie in een ruige natuurlijke omgeving Poort Schieknoop: Groen (Aqua) Identiteit: groene huiskamer (ontmoeten, zorg, rust) Poort Delft Zuid: Lime (Groen) Identiteit: stadspark, accent kunst Poort Delft Oost: Geel (Lime) Identiteit: totaal vermaak Poort Balij: Lime (Geel) Identiteit: totaal amusement in een bosrijke omgeving Poort Bleizo: Geel (Paars en Blauw) Identiteit: shop en amusement in the city Poort Halte Rodenrijs: Lime Identiteit: transferium In de volgende hoofdstukken wordt dit advies verder toegelicht.
 21. 21. 23
 22. 22. 24
 23. 23. 25 3.1 Aanbodanalyse Beschrijving poort De poort Maasland-Maassluis is gelegen in een relatief landelijke en rustige omgeving. Platteland, landbouw en natuur zijn belangrijke kernwaarden voor deze poort. Nabij de poort is in de centra van Maasland en Maassluis een groot aanbod aan en beleving van cul- tuurhistorie. Onder andere in de vorm van musea (De Schilpen, Sleepvaart, gemeentemuseum). De poort Maasland/Maassluis is gelegen bij het vaarnetwerk, een functionele relatie ontbreekt. Met de veerpont over de Nieuwe Waterweg is deze poort goed ontsloten naar het zuiden. De poort is goed bereikbaar met de auto via de nabijgelegen A20, welke echter ook een barrière kan zijn in de recreatieve ont- sluiting en beleving. Op de locatie is een TOP aanwe- zig, die een toegevoegde waarde kan vormen voor be- zoekers van buitenaf om het gebied te bezoeken. Vanaf de TOP worden wandelaars en fietsers uitgeno- digd om Hof van Delfland te verkennen. Voor de poort is een proces gestart om de poortontwikkeling op gang te brengen. Het dagrecreatief aanbod bij deze poort is voorname- lijk extensief van karakter: routegebonden recreatie en horeca kenmerken het aanbod. De voorzieningen bij de poort hebben een eigen aantrekkingskracht, waarbij de ligging in de poort van gering belang is. De ondernemers geven dan ook aan dat de poort juist anderom werkt. Men komt voor de voorzieningen naar het gebied en kijkt vervolgens, bij- voorbeeld door middel van de TOP, wat er nog meer in de omgeving te be- leven is. Op deze manier worden zowel eigen inwoners van het gebied als bezoekers van verder weg uitgenodigd het gebied te verkennen. Hoofdstuk 3: Poort Maasland-Maassluis
 24. 24. 26 Voorzieningen nr organisatie beschrijving hoofdkleuren 1 Hertenkamp Maas- land Uitgebreide kinderboerderij, met buiten herten ook knaagdieren, schapen, geiten, walabees en pluimvee. Doelgroep is voornamelijk kinderen met begeleiding. Leefstijlkenmerken: gezellig, laagdrempelig, ontspanning, eigen omgeving Lime, Groen 2 Cafetaria De Frietsa- lon Cafetaria met buiten friet en snacks ook broodjes en menu’s. Leefstijlkenmerken: laagdrempelig, basisvoorziening, brede doelgroep Blanco 3 De Schilpen In het centrum van Maasland ligt aan een pittoresk schelpenpleintje museum De Schilpen. U stapt hier, onder het geklingel van de winkelbel, letterlijk terug in de tijd. Het museum wil de geschiedenis van drie opeenvolgende generaties kruidenier, het leven in de 19e en 20e eeuw en van een eertijds bloeiende onderneming in het centrum van het dorp zichtbaar en tastbaar houden. Leefstijlkenmerken: ontspanning, hobby, cultuur, eigen omgeving Aqua, Groen 4 t Wapen van Maes- land Café 't Wapen van Maeslant is dé kroeg van Midden-Delfland. Overdag zijn we een gezellig café met relaxte muziek waar het goed toeven is. Bij mooi weer is het heerlijk relaxen op ons zonnige terras. 's Avonds en in het weekend knallen we met goede muziek, is er gezellig pu- bliek en zijn we een muziekcafé van formaat. Regelmatig organiseren we live-optredens met bekende Westlandse artiesten. Mocht u trek hebben gekregen, dan heeft u keuze uit diverse borrelhapjes, tosti's en broodjes. Leefstijlkenmerken: gezelligheid, ontspanning Lime 5 Taverne de Pynas Uniek gelegen in het centrum van Maasland, goed bereikbaar voor diverse wandel,- en fietsroutes. Van oudsher een gezellig café gelegen in het pitoreske dorp. Bij ons kunt u terecht voor een kopje koffie, een gezellige lunch of diner maar ook voor uw feesten en partijen. Leefstijl- kenmerken: uitgaan, lekker eten, familie, vrienden Geel 6 Rondvaarten War- bout Wij verzorgen rondvaarten voor diverse gezelschappen, zoals families, bedrijven, scholen, verenigingen, vrienden, etc. Er is een vaste op- en afstapplaats nabij de dorpskern Maasland en in Maassluis. In overleg kan de rondvaart aangepast worden aan de wensen van de klant, zoals bijvoorbeeld, natuur/cultuur en historie tripjes of "iets" bourgondiser onder het genot van bijv. een buffet, een hapje, een drankje, bruidstaart, high- tea, barbecue, etc. "u vraagt en wij varen…" Leefstijlkenmerken: actief, gezellig, lekker eten, familie, vrienden Geel, Lime 7 Pannekoekrestaurant Sonnetje In deze authentieke verbouwde boerderij, worden met verse streekproducten de pannenkoeken bereid. De gasten kunnen kiezen uit meer dan 100 verschillende variaties. Ook is de boerderij een ideale locatie voor een lunch, vergadering, high tea, receptie, borrel of feest. Er zijn plannen om in de toekomst het aanbod uit te breiden met recreatieve sportmogelijkheden, teambuildingsbijeenkomsten, verkoop van exclu- sief koeienvlees (wellicht ook in restaurant) en streekproductenwinkel. Leefstijlkenmerken:gewoon, gezellig, laagdrempelig Lime 8 Boerenbont Nu 12 jaar geleden opende Boerenbont haar deuren. Om van je hobby je beroep te maken is toch ieders wens. De onze wel in ieder geval. Boerenbont werd een plattelandswinkel waar je terecht kunt voor heerlijke brood-, cake- en koekmelen, maar ook voor tuinartikelen en dier- benodigheden. In de toekomst wil de ondernemer graag de winkel uitbreiden en een theeschenkerij starten. Leefstijlkenmerken: eigen omge- ving, hobby, cultuur Groen 9 Middenin Bij MiddenInn kan iedereen terecht voor eten & drinken. Bij ons bent u aan het juiste adres voor een lunch of diner. Eetgelegenheid bruin ca- fé setting. Leefstijlkenmerken: uitrusten, eigen omgeving, gewoon Groen 10 Vlietzight Een locatie met unieke ambiance waar ieder feest kan worden gevierd. Partycenter Vlietzight is een stijlvolle locatie voor o.a. verjaardags- feesten, personeelsfeesten, bedrijfsfeesten, verlovingen, huwelijksfeesten, disco's, themafeesten en nog vele andere partijen. Daarnaast kunt u ieder weekend lekker genieten van ons geweldige terras aan 't water! Tijdens de wintermaanden kunt u ontspannen en heerlijk dineren in eetcafe 't Vliet'je. Leefstijlkenmerken: genieten, uitgaan, lekker eten, gezelligheid, familie, vrienden Geel, Lime 11 Foppenplas Bij de Foppenplas kunnen watersporters hun hart ophalen. De Delftse Watersportvereniging heeft hier haar onderkomen. Via de Boonervliet kunnen watersporters naar Vlaardingen en Schipluiden varen. Ook wandelaars en fietsers kunnen Midden-Delfland eens vanaf het water be- kijken. Van april tot en met oktober vaart veerpont De Kwakel heen en weer tussen het Bommeer en de Kwakelweg. Leefstijlkenmerken: uit- rusten, ontspanning, hobby, eigen omgeving Groen
 25. 25. 27 Routes organisatie route hoofdkleuren Midden Delfland Vereniging wandelnetwerk Blanco Hoogheemraadschap wandelroute Aqua, Lime Wandelnet LAW6 Blanco NS oude wandelroute Groen, Aqua ANWB stadswandeling Maassluis Groen, Aqua ANWB Invloed van de oude Zeewering Aqua, Geel Knooppuntnetwerk Knooppuntnetwerk Blanco Fietsplatform LF-route 12 Groen, Aqua Provincie Molenroute Schiedam en Midden Delfland Groen, Lime GZ-H Imposante havens van Rotterdam Groen, Lime
 26. 26. 28
 27. 27. 29 3.2 Vraaganalyse De inwoners in een cirkel van 5 kilome- ter rondom poort Maasland-Maassluis wonen zijn voornamelijk in de catego- rieën Lime, Geel, Groen en Aqua in te delen. Ten opzichte van het gemiddel- de in het verzorgingsgebied van Hof van Delfland komen de kleuren Lime en Geel meer voor. Op het gebied van activiteiten onder- nemen mensen uit dit gebied meer re- creatie aan het water en skaten wat meer. Wandelen, fietsen en recreëren aan het water zijn de meest onder- nomen activiteiten. Hoofd leefstijl per wijk in de omgeving van poort Maasland-Maassluis Leefstijlen verzorgingsgebied Poort Maasland-Maassluis abs % dl factor nl factor Rood 3.716 4% 8% 53 6% 66 Geel 17.450 19% 16% 115 18% 104 Lime 25.857 28% 23% 121 24% 115 Groen 16.754 18% 17% 106 16% 110 Aqua 15.207 16% 16% 104 17% 98 Blauw 8.104 9% 10% 90 9% 97 Paars 5.457 6% 10% 57 9% 63 abs aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl dl percentage van het aantal inwoners uit regio Hof van Delfland van deze leefstijl nl percentage van het aantal Nederlanders van deze leefstijl factor over/onderparticipatie van leefstijl ten opzichte van regionaal/Nederlands gemiddelde Activiteiten verzorgingsgebied Poort Maasland-Maassluis abs % nl factor freq wandelen 49.970 54% 57% 95 2.393.559 fietsen 41.120 44% 50% 89 1.443.314 recreatie aan het water 49.376 53% 46% 116 770.272 recreatie niet aan het water 31.797 34% 37% 93 578.699 varen met motorboot / jacht 7.367 8% 9% 88 69.985 kanoën 3.413 4% 4% 92 22.186 skaten 7.564 8% 6% 136 246.588 abs. aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent nl percentage van het aantal Nederlanders dat de activiteit beoefent factor over/onderparticipatie van activiteit ten opzichte van Nederlands gemiddelde freq aantal ondernomen activiteiten door inwoners 5 km zone op jaarbasis
 28. 28. 30 3.3 Aanbod-Vraagconfrontatie Aanbod Het aanbod in deze poort is overwegend Lime en Groen van kleur. Op dit moment is er nog geen samenhang in het aanbod van de poort, ondernemers nemen wel initiatieven om samen te werken. ’t Sonnetje lijkt de meest kleurbepalende accommodatie voor het aan- trekken van bezoekers naar deze poort. Zij hebben uitbreidingsplannen voor een toeristisch informatiepunt, streekproductenwinkel, fietsver- huur, teambuidling en verblijf. Foppenplas kan voor deze poort een ondersteunende rol vervullen. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van het theehuis bij Boerenbont. Routes: vanaf de poort zijn diverse beschreven en bewegwijzerde wandel- en fietsroutes uitgezet. Vraag Belangrijkste kleur is Lime, gevolgd door Geel, Groen en Aqua. Ten opzichte van het totaal van Hof van Delfland zijn de categorieën Lime en Geel oververtegenwoordigd. 3.4 Advies voor ontwikkeling Vanuit de inwoners is de leefstijl Lime het meest dominant. Het is de kleur die het meeste voorkomt, en is tevens oververtegenwoordigd ten opzichte van het gemiddelde van Hof van Delfland. Het aanbod sluit hier goed op aan, met een voornamelijk Lime of Groen karakter. Voor de poort Maas- land-Maassluis is een ontwikkelingsrichting voornamelijk gericht op de Li- me leefstijl dan ook voor de hand liggend. De poort onderscheidt zich door de focus op het landleven/platteland. Bij de ontwikkeling van deze poort kan hierop ingezet worden. Belevingswereld Lime (Aqua) USP / identiteit Platteland / landleven / natuur Ontwikkeling aanbod Routes Korte (boerenland)wandelroutes (aanwe- zig in de vorm van Lekker Onderweg) Maak koppeling met Maassluis en Nieu- we Waterweg Korte “spelevaarroutes” voor kano, wa- terfiets of roeiboot op de vliet richting Foppenplas Informatievoorziening Toeristisch Informatiepunt bij ’t Sonnetje Recreatieaanbod Eenvoudige recreatievoorzieningen bij Foppenplas gericht op familie Jachthaven niet opnemen bij poortont- wikkeling, omdat het een besloten club is Plannen van ’t Sonnetje en Boerenbont passen binnen ontwikkelingsrichting Nieuw aanbod verhuur waterfiets, roei- boot, kano (kleinschalig) aansluitend bij bestaande voorzieningen Maak koppeling met Veerpont De Kwakel (nu Foppenplas - Kwakelweg) Maak koppeling met TOP-parkeerplaats
 29. 29. 31 Impressiebeelden ontwikkeling
 30. 30. 32
 31. 31. 33 4.1 Aanbodanalyse Beschrijving poort De poort Op Hodenpijl is met buitenplaats De Hoden- pijl een parel in Hof van Delfland. Natuur, cultuur, kunst, gezondheid en welzijn komen in de buiten- plaats bij elkaar. Nabij de stadsrand van Delft, vormt Op Hodenpijl een oase in een landelijke setting. De poort is direct gelegen aan de A4 en lokaal goed bereikbaar via de N223 en N468. Bij de afrit komt een TOP, gekoppeld aan een parkeerplaats. Verder zal de poort Op Hodenpijl versterkt worden met een informa- tiecentrum; een samenwerkingsverband tussen Ge- meente Midden-Delfland en Stichting Op Hodenpijl. In dit informatiecentrum zal met audio-visuele presenta- ties het karakter van Midden Delfland beleefbaar wor- den gemaakt. Via de TOP kunnen bezoekers vervol- gens aan de hand van routes het gebied daadwerke- lijk zelf verkennen. Het karakter van het aanbod bij Op Hodenpijl is bo- venregionaal gericht, maar zal zeker ook lokaal aan- trekkingskracht hebben. Het informatiecentrum nodigt uit om kennis te maken met Midden Delfland en het gebied ook daadwerkelijk in te gaan. Op deze manier zal poort Op Hodenpijl in de toekomst bij uitstek een poort voor het gebied Hof van Delfland vormen, voor zowel eigen inwoners als bezoekers van verder weg. Hoofdstuk 4: Poort Op Hodenpijl
 32. 32. 34 Voorzieningen nr organisatie beschrijving hoofdkleuren 1 De Levende Buitenplaats Website: ‘Stel je eens voor: een beeldbepalend monument van cultuurhistorische waarde, gelegen in een oer-Hollands polderland- schap, op de grens met het drukke stadsleven. Dat is Op Hodenpijl, een unieke plek in het groene Midden-Delfland. Op Hodenpijl zoekt verbinding met de natuur, cultuur, kunst, gezondheid en welzijn. Binnen Op Hodenpijl is aandacht voor wat mensen beweegt, bezielt en soms ook belemmert. Iedereen is er welkom. Op Hodenpijl is een plek, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen ontdekken en ontwikkelen wie ze zijn en wat ze willen.’ Leefstijlkenmerken: ruimdenkend, creatief, inspirerend, cultuur Aqua, Rood Routes organisatie route hoofdkleuren Particulier Camino des Pays-Bas, wandelroute Groen, Lime GZH Abtswouderoute, wandelroute Groen, Aqua GZH Hodenpijl wandelroute Groen, Aqua Wandelnet Groene Hart Route Blanco Wandelnet Grote rivierenpad Blanco GZH T Woudtroute, vaarroute Blanco
 33. 33. 35
 34. 34. 36 4.2 Vraaganalyse De inwoners in een cirkel van 5 ki- lometer rondom Poort Op Hodenpijl zijn voornamelijk Lime. Maar ook Geel, Groen en Aqua komen veel voor. Ten opzichte van het gemid- delde van Hof van Delfland zijn de categorieën Paars , Rood en Blauw oververtegenwoordigd. Op het gebied van activiteiten valt op dat ten opzichte van het gemid- delde van Hof van Delfland voorna- melijk Recreatie aan het Water meer wordt ondernomen in dit gebied. Wandelen en fietsen zijn de belangrijkste dagrecreatieve activiteiten van de inwoners in dit gebied Hoofd leefstijl per wijk in de omgeving van Poort Op Hodenpijl Leefstijlen verzorgingsgebied Poort Op Hodenpijl abs % dl factor nl factor Rood 12.882 8% 8% 110 6% 136 Geel 25.438 16% 16% 100 18% 90 Lime 35.259 23% 23% 98 24% 94 Groen 23.307 15% 17% 88 16% 92 Aqua 23.956 15% 16% 98 17% 92 Blauw 16.216 10% 10% 108 9% 116 Paars 18.239 12% 10% 114 9% 125 abs aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl dl percentage van het aantal inwoners uit regio Hof van Delfland van deze leefstijl nl percentage van het aantal Nederlanders van deze leefstijl factor over/onderparticipatie van leefstijl ten opzichte van regionaal/Nederlands gemiddelde Activiteiten verzorgingsgebied Poort Op Hodenpijl abs % nl factor freq wandelen 85.909 55% 57% 97 4.115.032 fietsen 66.463 43% 50% 86 2.332.836 recreatie aan het water 85.227 55% 46% 119 1.329.548 recreatie niet aan het water 55.897 36% 37% 97 1.017.328 varen met motorboot / jacht 12.472 8% 9% 89 118.484 kanoën 5.151 3% 4% 83 33.483 skaten 8.633 6% 6% 93 281.444 abs. aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent nl percentage van het aantal Nederlanders dat de activiteit beoefent factor over/onderparticipatie van activiteit ten opzichte van Nederlands gemiddelde freq aantal ondernomen activiteiten door inwoners 5 km zone op jaarbasis
 35. 35. 37 4.3 Aanbod-Vraagconfrontatie Aanbod De poort kent nu een beperkt aanbod in de vorm van één cluster van voorzieningen Rood en Aqua van kleur. De Buitenplaats Op Hodenpijl zelf lijkt gelet op de nichemarkt waarop het zich richt, beperkt geschikt als functioneel onderdeel van de poort. Binnenkort zal een informatiepunt gerealiseerd worden, waar het ver- haal van Midden Delfland verteld wordt met audio visuele middelen (Paars, Aqua). Met een TOP bij de afrit van de A4 zal de poortfunctie in de toekomst versterkt worden. Vraag Lime is absolute zin het belangrijkste leefstijlsegment. Ten opzichte van de regio zijn Rood, Paars en Blauw oververtegen- woordigd. 4.4 Advies voor ontwikkeling Als ontwikkelingsrichting voor deze poort stellen wij voor te blijven richten op cultuur en inspiratie (leefstijlsegment Rood, Aqua). Met het informatie- punt zal ook een nieuwe doelgroep de weg naar het gebied weten te vin- den, die op zoek is naar de identiteit van Midden Delfland (Paars, Aqua). Derhalve zien wij voor poort Op Hodenpijl Rood als hoofdkleur, met Aqua als ondersteunende kleur. Rood is immers ook oververtegenwoordigd in de vraag. Belevingswereld Rood (aqua) USP / identiteit Cultuur, bezinning, inspiratie, kunst Ontwikkeling aanbod Routes Bezinningsroute en mijmerpad (wandel) Bouw het Blotevoetenpad verder uit, bijvoorbeeld routes gericht op andere zintuigen (bijvoorbeeld geblinddoekt waardoor je de omgeving en jezelf op een andere manier ervaart) Informatievoorziening Informatiepunt met gedetailleerde informatie over ge- schiedenis Midden Delfland Persoonlijke informatie en communicatie over thematiek en activiteiten Buitenplaats Recreatieaanbod Organisatie van een diversiteit aan kleinschalige activitei- ten en evenementen met eigen thematiek, zoals lezin- gen, concerten, cursussen etc. (nichemarkt) Bij activiteiten ook de koppeling met de omgeving buiten maken (bijvoorbeeld klassiek concert in het weiland, workshops in de polder, vergaderen met inspirerende buitenactiviteit)
 36. 36. 38 Impressiebeelden ontwikkeling
 37. 37. 39 5.1 Aanbodanalyse Beschrijving poort De Poort Broekpolder is gelegen tegen de stadsrand van Vlaardingen. De poort heeft een belangrijke functie als uitloop- gebied voor deze inwoners. Enkele ja- ren geleden is de ontwikkeling van dit gebied ter hand genomen, waarbij bui- ten grootschalige natuurontwikkeling ook verschillende recreatieve functies aan het gebied zijn toegevoegd. Onder andere is hier een sportcentrum De Pol- derpoort gevestigd, evenals vele andere sportverenigingen, is er een klauterbos, kunnen recreanten paintballen en is er een jeu de boules baan. Verder zijn er twee restaurants. Wandelen, fietsen, spelen, paardrijden en watersporten is mogelijk. Een hond mag loslopen in dit gebied. De natuur bij Broekpolder is te omschrij- ven als ruig en stoer. De doelstelling is om de natuur zoveel mogelijk openbaar toegankelijk te houden. Het gebied Broekpolder is nog steeds volop in ontwikkeling. Natuurgebied De Ruigte is aangelegd met open plekken, ruimte voor water, een gevarieerde begroei- ing en Schotse Hooglanders. Voor de toekomst zijn er plannen voor een educatief archeologisch erf, informatiecentrum en een kleine haven bij de Polderpoort. Diversiteit in het voorzieningenaanbod typeert Poort Broekpolder. Het ge- hele gebied kan als poort gezien worden, waarbij de inwoners van Vlaar- dingen uitgenodigd worden om in Broekpolder te verblijven. Volgens de Stichting Federatie Broekpolder fungeert Broekpolder echter ook als poort tot Hof van Delfland, dankzij de routestructuren en de TOP die de gasten wijst op het aanbod in de omgeving. Primair heeft Broekpolder een functie voor de eigen inwoners van Vlaar- dingen. Het valt echter op dat het gebied ook steeds meer een aantrek- kingskracht voor bezoekers van verder weg krijgt. Voor deze groep is de ligging aan de A20 natuurlijk ideaal. Hoofdstuk 5: Broekpolder
 38. 38. 40 Voorzieningen nr organisatie beschrijving hoofdkleuren 1 Stichting Federatie Broek- polder Natuurontwikkeling in ‘voormalige vervuild gebied. Ontwikkeling door inwoners in samenwerking met gemeente. Vernatting van de natuur, grazen van Schotse Hooglanders en terugbrengen van culturele elementen uit Vlaardingen kenmerken het huidige en toe- komstige aanbod. Leefstijlkenmerken: ontspanning, eigen omgeving, laagdrempelig, cultuur Aqua, Groen 2 Klauterwoud Een speelbos, gethematiseerd ingericht. Vrij toegankelijke plek voor kinderen om avontuurlijk buiten te spelen in de natuur. Leef- stijlkenmerken: ontspanning, laagdrempelig, actief, vrienden, familie Lime, Geel 3 Restaurant bij jachthaven Bommeer Knus restaurant, met een gevarieerde maar ‘gewone’ kaart, waar het altijd ‘gezellig’ is. In een ongedwongen sfeer kan men er eten en drinken. Het restaurant dient in eerste instantie als clubhuis voor de haven, maar moet het ook hebben van de functie als pleis- terplaats voor wandelaars en fietsers. Leefstijlkenmerken: rustig, nuchter, ontspanning, kalm Groen 4 Japans restaurant ‘sushi a20 Modern restaurant waar men kan eten van de Japanse keuken. Het restaurant richt zich op de inwoners van een grote regio, en maakt reclame met de ligging aan de A20. Promotie is niet nodig, omdat het al druk genoeg is. In de zomer heeft het restaurant een terras, waar goed gebruik van wordt gemaakt door recreanten die het gebied bezoeken. Leefstijlkenmerken: lekker eten, uit- gaan, genieten, hoger budget Geel 5 Sportcentrum Polderpoort Voorziening waar verschillende sporten een thuis hebben, zoals een paintballvereniging, atletiekvereniging, schoolsport, maar ook openbaar toegankelijke fitness. De horeca is voornamelijk gericht op de eigen leden van de verenigingen. Dagrecreanten zullen eerder bij het restaurant terecht komen. De paintballvereniging is ook voor dagrecreanten te bezoeken. Leefstijlkenmerken: actief, sportief, gezellig, vrienden, groep Geel 6 Adante Vlaardingse Fluis- terboot Onze elektrisch aangedreven fluisterboot de Andante brengt u gedurende een ca. anderhalf uur durende tocht naar de fraaiste plekjes in de Vlietlanden. U komt daarbij op plaatsen waar u waarschijnlijk nog nooit bent geweest. Tevens vertelt onze meevaren- de gids u op onderhoudende wijze over de unieke flora en fauna op het veen en geeft hij uitleg over hoe het mooie polderland- schap is ontstaan. Leefstijlkenmerken: eigen omgeving, ontspanning, cultuur Aqua, Groen Routes organisatie route hoofdkleuren NS NS wandelroute Boonervliet Groen, Aqua GZH Broekpolder wandelroute Groen, Aqua GZH Alkeet buitenroute Groen, Aqua Fietsknooppuntennetwerk Fietsknoopuntnetwerk Blanco
 39. 39. 41
 40. 40. 42 5.2 Vraaganalyse De inwoners in een cirkel van 5 ki- lometer rondom poort Broekpolder zijn voornamelijk Lime, maar ook de categorieën Groen, Geel en Aqua komen veel voor. Ten opzichte van Hof van Delfland komen de kleuren Lime, Geel en Groen meer dan ge- middeld voor. Op het gebied van activiteiten wor- den Recreëren aan het water en Skaten meer ondernomen. De meest ondernomen dagrecreatieve activiteiten zijn Wandelen, Fietsen en Recreëren aan het water. Hoofd leefstijl per wijk in de omgeving van poort Broekpolder Leefstijlen verzorgingsgebied Poort Broekpolder abs % dl factor nl factor Rood 5.940 4% 8% 58 6% 72 Geel 24.962 18% 16% 111 18% 101 Lime 36.609 27% 23% 117 24% 111 Groen 25.466 19% 17% 110 16% 114 Aqua 22.320 16% 16% 104 17% 98 Blauw 11.985 9% 10% 91 9% 98 Paars 8.802 6% 10% 63 9% 69 abs aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl dl percentage van het aantal inwoners uit regio Hof van Delfland van deze leefstijl nl percentage van het aantal Nederlanders van deze leefstijl factor over/onderparticipatie van leefstijl ten opzichte van regionaal/Nederlands gemiddelde Activiteiten verzorgingsgebied Poort Broekpolder abs % nl factor freq wandelen 74.400 55% 57% 96 3.563.779 fietsen 61.313 45% 50% 90 2.152.071 recreatie aan het water 72.883 54% 46% 116 1.136.974 recreatie niet aan het water 48.095 35% 37% 96 875.328 varen met motorboot / jacht 9.703 7% 9% 79 92.179 kanoën 5.277 4% 4% 97 34.299 skaten 11.643 9% 6% 143 379.571 abs. aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent nl percentage van het aantal Nederlanders dat de activiteit beoefent factor over/onderparticipatie van activiteit ten opzichte van Nederlands gemiddelde freq aantal ondernomen activiteiten door inwoners 5 km zone op jaarbasis
 41. 41. 43 5.3 Aanbod-Vraagconfrontatie Aanbod De sportieve voorzieningen en recreatieactiviteiten zijn hoofdzakelijk Lime en Geel van kleur. Vanwege het overwegend natuurlijke karakter en de goede zonering van voorzieningen en recreatiedruk in Broekpolder zal ook het leefstijl- segment Groen hier prima terecht kunnen. De horecavoorzieningen in de Poort zijn gemiddeld genomen traditio- neel ingesteld en richten zich meer op de segmenten Lime en Groen. Vraag Belangrijkste leefstijlsegment is Lime. Ten opzichte van Hof van Delfland komen Lime, Geel en Groen meer dan gemiddeld voor. 5.4 Advies voor ontwikkeling De Poort Broekpolder heeft veel in zich om uit te groeien tot één van de drukste en meest veelzijdige poorten van Hof van Delfland. De bereikbaar- heid is optimaal en een relatief groot gebied is “beschikbaar” om recreatie tot ontwikkeling te brengen. De uitdaging ligt in een koppeling tussen het recreatief en sportief gebruik van deze poort. Niet alleen in imago, maar juist ook in functionaliteit. Het klauterwoud is hier een goed voorbeeld van. Het is een openbaar toegankelijke attractie, waar de ruigte van het gebied gebruikt wordt als attractie, zonder er een hek omheen te zetten. De Poort Broekpolder richt zich primair op gezinnen met kinderen in het Lime- en Geel-segment. Het advies is daarbij te kijken naar of het huidige aanbod, veelal Lime van kleur, verrijkt kan worden met Gele elementen (in recreatie en horeca). Dit kan het imago van het gebied versterken. Belevingswereld Geel (Lime) USP / identiteit Sport en recreatie in een ruige natuurlijke omge- ving Ontwikkeling aanbod Routes Gezinspeurtocht met GPS Informatievoorziening Informatiefolder met overzichtelijke plattegrond van het recreatieaanbod Informatiebord bij ingang gebied met aanbod Recreatieaanbod Passende aanvullende horeca in het seizoen Arrangementen Kinderpartijtjes Klauterwoud, Paintball en horeca (als voorbeeld) Buitenfitness, trimbaan en veldloopparcours, BMX-terrein
 42. 42. 44 Impressiebeelden ontwikkeling
 43. 43. 45 6.1 Aanbodanalyse Beschrijving poort De poort Schieknoop wordt gevormd door een breed gebied, met twee zwaartepunten, name- lijk Kethel (gemeente Schiedam) en Overschie (gemeente Rotterdam). De twee zwaartepun- ten worden met elkaar verbonden door de 3 schieën. Schieknoop wordt gekenmerkt door de verwe- ving van landschappelijke kwaliteiten in een stedelijke omgeving. Het platteland van Mid- den Delfland is hier op enkele locaties midden in de stad te beleven, en nodigt uit om via cor- ridors en routes ook daadwerkelijk het platte- land in te trekken. Kethel wordt gekenmerkt door natuurbeleving en educatie, door de aanwezigheid van enkele informatiecentra. In Overschie ligt de nadruk op cultuur met de aanwezigheid van het oude lintdorp Overschie en de landgoederen Ro- denrijs en De Tempel. Het gebied is goed be- reikbaar via het OV en via de overstappunten gekoppeld aan de A13 en A20. Ten noorden van het gebied zijn plannen voor het behouden van de polder Schieveen voor agrarisch gebruik, de laatste groene polder in Rotterdam. Enkele agrari- sche ondernemers hebben aangegeven hier op in te willen springen met ontwikkeling van dagrecreatieve voorzieningen, zoals speeltuin, horeca, verkoop streekproducten en educatie. De poort Schieknoop functioneert door het platteland al in de stad beleef- baar te maken. Op die manier worden de eigen inwoners vanuit de stad geleid naar het platteland. De stad-land verbindingen zullen in de toekomst versterkt worden op vier locaties, waardoor de inwoners sneller en aan- trekkelijker vanuit de stad het platteland kunnen bereiken. De dagrecrea- tieve voorzieningen ondersteunen deze functie, maar hebben ook een ei- gen aantrekkingskracht en bezoekersstroom. Hoofdstuk 6: Poort Schieknoop
 44. 44. 46 Voorzieningen nr organisatie beschrijving hoofdkleuren 1 Fort Drakensteijn Lol maken, avonturen beleven, een bezoekje aan Fort Drakensteijn is één grote verrassing. Want Fort Drakensteijn is speciaal! De onwijs spannende speeltoestellen zijn natuurlijk gaaf, maar vooral uniek omdat ze zo gebouwd zijn dat ook kinderen met een han- dicap er plezier kunnen beleven. Fort Drakensteijn is leuk voor iedereen! Leefstijlkenmerken: familie, actief, gezellig, met elkaar Lime, Geel 2 Kinderboerderij 't Hoefblad Dagelijks geopende kinderboerderij, met schapen, geiten, pluimvee en dergelijke. Leefstijlkenmerken: rustig, gewoon, ontspanning, eigen omgeving Lime, Groen 3 Museum Oud-Overschie Museum in het centrum van Overschie. Het buitenmuseum is ruim een halve hectare groot. Een halve hectare, midden in het histo- risch centrum van de Rotterdamse deelgemeente Overschie. Bij het buitenmuseum horen onder andere de oude begraafplaats van Overschie, het baarhuisje, het theehuisje uit de oude pastorietuin en het brugwachtershuisje van de Lage Brug. Leefstijlken- merken: cultuur, ontspanning, eigen omgeving Groen, Aqua 4 Heemtuin 't Hoefblad In deze heemtuin zijn vele typisch Zuid-Hollandse landschappen in het klein nagebootst. De dijken, de grienden, de kleiput, het duingebied, het bos, de akker, de spoordijk en het verlandingsgebied hebben ieder een eigen, specifieke natuurwaarde. Via school en excursies kunnen kinderen en volwassenen kennis maken met deze verschillende landschappen. Leefstijlkenmerken: cultuur, eigen omgeving, ontspanning Groen, Aqua, Lime 5 Natuurcentrum KNNV De Boshoek In Natuurcentrum De Boshoek zijn een aantal diorama’s en vitrines met meer dan 200 opgezette dieren en vogels te bezichtigen, die in hun natuurlijke omgeving geplaatst zijn. Alle diorama’s zijn voorzien van informatiepanelen, tevens zijn er “touch-screens” aanwezig waarop u, uw kennis omtrent de natuur op een interactieve (elektronische) manier kan testen. Rondom het gebouw is een fraaie educatieve tuin. Leefstijlkenmerken: gewoon, geïnteresseerd Aqua, Lime 6 Restaurant Het Oude Ra- edthuys In Het Oude Raedthuys kunt u terecht voor de lekkerste snacks, overheerlijke broodjes en een vers gezet kopje koffie of thee. Leefstijlkenmerken: laagdrempelig, basisvoorziening, brede doelgroep blanco 7 Café, restaurant De Halve maan Voor de lekkerste saté van Schiedam moet je bij De Halve Maan zijn. In dit restaurant, in Schiedam Noord wordt uitsluitend met verse producten gekookt, en dat proef je. Heerlijk eten voor een fijne prijs. Leefstijlkenmerken: laagdrempelig, basisvoorziening, brede doelgroep blanco 8 Restaurant Rose Garden Chinees restaurant Leefstijlkenmerken: gewoon, ontspanning, laagdrempelig Lime 9 Café in den Berkenbrom Café in centrum van Overschie. Richt zich voornamelijk op de eigen inwoners en heeft weinig dagrecreanten als klanten, terwijl die wel langslopen bij een bezoek aan Overschie. Heeft een menukaart die iets exclusiever is dan van andere eetcafés. Leefstijlken- merken: laagdrempelig, basisvoorziening, brede doelgroep Blanco 10 NME Harreweg Natuureducatief centrum gericht op scholen. Hier krijgen kinderen lessen over flora en fauna, met bezoek bij de boer. Leefstijlken- merken: rustig, gewoon, ontspanning, eigen omgeving Lime, Groen 11 Voorlichtingscentrum Groene Raat Op deze landelijke locatie, in de omgeving van het dorp Kethel, krijgt u gratis deskundige adviezen. Ook kunt u hier terecht voor verschillende soorten nestkasten en wandelroutes in de regio. Naast De Groene Raat vindt u het project Voorbeeldtuinen. Hier kunt u twaalf natuurvriendelijke tuinen bezoeken met elk een ander thema, zoals een ecologische moestuin, een insectentuin en een watertuin. Leefstijlkenmerken: rustig, gewoon, ontspanning, eigen omgeving Lime, Groen 12 ‘t Kethelhuys 't Kethelhuys is een bijzondere winkel in het monumentale dorpje Kethel. Zodra u de drempel van 't Kethelhuys overstapt, proeft u de fijne sfeer van vroeger. In deze voormalige herberg bieden wij u een verrassend assortiment van thee, snoep, (handgemaakte) chocolade, serviezen,sfeervolle woonaccessoires en nog veel, veel meer. Leefstijlkenmerken: eigen omgeving, hobby, cultuur Groen
 45. 45. 47 Routes organisatie route hoofdkleuren Fietsknooppuntennetwerk Fietsknooppuntennetwerk Blanco Midden Delfland Vereniging Holiershoekse wandelroute Groen, Aqua Wandelnet Oeverloperpad wandelroute Blanco GZH Poldervaartroute wandelroute Groen, Aqua Vijfsluizen wandelroute Groen, Aqua Midden Delfland Vereniging Woudse Polderroute wandelroute Groen, Aqua Wandelnet Groene hartpad Blanco Fietsplatform Prinsenroute Blanco
 46. 46. 48
 47. 47. 49 6.2 Vraaganalyse De inwoners in een cirkel van 5 ki- lometer rondom de poort Schie- knoop zijn voornamelijk in de cate- gorieën Lime, Groen, Geel en Aqua in te delen. Ten opzichte van Hof van Delfland zijn in dit gebied de kleuren Rood en Groen oververte- genwoordigd. Op het gebied van activiteiten wor- den Recreëren aan het water en Skaten meer dan gemiddeld onder- nomen. Wandelen en Recreëren aan het water zijn de meest ondernomen dagrecreatieve activiteiten. Hoofd leefstijl per wijk in de omgeving van poort Schieknoop Leefstijlen verzorgingsgebied Poort Schieknoop abs % dl factor nl factor Rood 25.251 10% 8% 127 6% 157 Geel 40.554 15% 16% 93 18% 84 Lime 61.370 23% 23% 101 24% 96 Groen 48.512 18% 17% 108 16% 112 Aqua 37.075 14% 16% 89 17% 84 Blauw 23.495 9% 10% 92 9% 99 Paars 27.566 10% 10% 101 9% 111 abs aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl dl percentage van het aantal inwoners uit regio Hof van Delfland van deze leefstijl nl percentage van het aantal Nederlanders van deze leefstijl factor over/onderparticipatie van leefstijl ten opzichte van regionaal/Nederlands gemiddelde Activiteiten verzorgingsgebied Poort Schieknoop abs % nl factor freq wandelen 140.980 53% 57% 94 6.752.950 fietsen 117.646 45% 50% 89 4.129.365 recreatie aan het water 136.592 52% 46% 113 2.130.838 recreatie niet aan het water 94.509 36% 37% 97 1.720.071 varen met motorboot / jacht 17.080 6% 9% 72 162.262 kanoën 10.577 4% 4% 100 68.750 skaten 23.490 9% 6% 148 765.779 abs. aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent nl percentage van het aantal Nederlanders dat de activiteit beoefent factor over/onderparticipatie van activiteit ten opzichte van Nederlands gemiddelde freq aantal ondernomen activiteiten door inwoners 5 km zone op jaarbasis
 48. 48. 50 6.3 Aanbod-Vraagconfrontatie Aanbod Het aanbod van de poort is nu overwegend Groen, Aqua en Lime geo- riënteerd De poort is ingebed in een sterk stedelijke omgeving De Schieknoop kent belangrijke stad-land verbindingen. De poortfunc- tie concentreert zich op 2 gebieden binnen de Schieknoop: als Schie- damse Poort met Midden Delfland fungeert de Harreweg met Kethel- park en dorp Kethel. Vanuit Rotterdam ligt het accent van de poortfunc- tie van de Schieknoop bij de Schie met de landgoederen en dorp Over- schie. Vraag Belangrijkste leefstijlsegmenten zijn Lime en Groen Ten opzichte van Hof van Delfland zijn in dit gebied de kleuren Rood en Groen oververtegenwoordigd 6.4 Advies voor ontwikkeling Bij de poort Schieknoop is het mogelijk om Midden Delfland in de stad te beleven, met de daarbij behorende functies op het gebied van natuuredu- catie. Onderscheidende kwaliteiten zijn de groene landschapsstructuren vanuit Midden Delfland die de stad in steken en de cultuurhistorische ele- menten. Qua leefstijlsegment kan hierbij het beste worden gericht op Groen. De poort moet de groene huiskamer worden: een vertrouwde om- geving waar jong en oud dagelijks of wekelijks elkaar ontmoeten en des- gewenst ook via routes het platteland opzoeken. Zorg kan hierbij één van de functies zijn. In de toekomst kan het mogelijk interessant zijn om vanuit deze poort het agrarische landschap en de bedrijvigheid te beleven. Aqua en Lime zijn dan segmenten die ook bediend worden. Belevingswereld Groen (Aqua) USP / identiteit Groene huiskamer (ontmoeten, zorg, rust) Ontwikkeling aanbod Routes Versterken stad-land verbindingen Korte rondgaande verharde routes Natuurleerpad Informatievoorziening Koekeloeren: educatieprogramma gericht op het beleven van het agrarische leven Gericht op wijkniveau, om aanbod bij ei- gen inwoners bekend te maken Ook regionaal, gezien bovengemeentelij- ke aantrekkingskracht attracties Recreatieaanbod Vitaliteitstuin (tuin waar zorg, beweging en ontmoeting centraal staan) in samen- werking met zorginstelling en IVN Collectieve buurtvolkstuin (zelf onder- houden, zelf oogsten) Aanvullend aanbod horeca creëren Schoolboerderijen, waar kinderen een eigen land beheren en producten van maken Natuurinformatiepunt
 49. 49. 51 Impressiebeelden ontwikkeling
 50. 50. 52
 51. 51. 53 7.1 Aanbodanalyse Beschrijving poort De Poort Delft Oost bestaat uit de recreatieve zone ten zuiden van Delft, met onder andere het Abtwoudse Bos. De Poort Delft Zuid is gericht op de inwoners van Delft die via routes vanuit de stad naar het gebied worden geleid. De routes lopen lang, deels nog in ontwikkeling zijnde groene assen, die de stad-landverbinding ver- sterken. Poort Delft Zuid heeft een extensief karakter, met een aanbod dat voornamelijk is gericht op route- gebonden recreatie. Bij het Art Centre Delft is een TOP aanwezig, van waaruit routes gestart kunnen worden. Verder zijn er in Delft Zuid enke- le dagrecreatieve voorzieningen aanwezig, maar zonder eenheid. Kunst is echter een thema dat in dit gebied, onder andere dankzij het Art Centre Delft, sterker aanwezig is. Dit zal in de toekomst nog versterkt worden door een belevenispad en een nieuw Melarium in een door een kunstenaar ontworpen gebouw. Gekoppeld aan het Melarium zal ook een fruitboomgaard aangelegd worden. Andere ontwikkelingen zijn de aanleg van een vispaaiplaats en de mogelijke doorsteek vanuit Technopolis (TU Delft) naar dit gebied, waardoor een nieuwe doelgroep de Ackerdijkse Polder zal ontdekken. Hoofdstuk 7: Poort Delft Zuid
 52. 52. 54 Voorzieningen nr organisatie beschrijving hoofdkleuren 1 Hoeve Ackerdijk Website: Op Hoeve Ackerdijk bent u van harte welkom voor een rondleiding. U wordt verwelkomd in de werkplaats met een kopje koffie of thee, waarna u in 1,5 uur wordt rondgeleid over het erf en in de stallen. Leefstijlkenmerken: cultuur, eigen omgeving, geïn- teresseerd, ontspanning Aqua, Groen 2 Restaurant De Zwethheul 2 sterren restaurant. Website: Op onze menukaart vindt u naast klassiekers, die ik van mijn vaste gasten niet mag vervangen, ook altijd nieuwe, verrassende creaties. Door ons als team bedacht, bereid, geproefd, verbeterd, opnieuw geproefd, opnieuw verbeterd enzovoort. Tot we het erover eens zijn: dit is... wauw! Pas dan mag het op de kaart. Leefstijlkenmerken: luxe, stijlvol, exclusief Blauw 3 Paintball Delft Website: Paintball is een unieke combinatie van sport en recreatie. Iedereen zal een actieve spannende dag beleven onder professionele begeleiding en met het nieuwste materiaal. Leefstijlkenmerken:actief, familie, vrienden, gezellig, ontspanning Geel, Lime 4 Kinderboerderij Tanthof Website: In de kinderboerderij vindt u schapen, geiten, varkens, koeien, konijnen, kippen en duiven. Er zijn ook kleine knaagdieren, vogels en vissen. De meeste dieren zijn niet opgesloten in hokken. Als bezoeker kunt u vrij tussen de geiten en schapen bewegen. Er zijn regelmatig activiteiten zoals paaseieren zoeken op paaszaterdag, schapen scheren en een jaarlijkse open dag. Leefstijl- kenmerken:rustig, gewoon, eigen omgeving, ontspanning, gezellig Lime, Groen 5 Art Centre Delft Zodra je vanaf de Rotterdamseweg het pad tussen de weilanden oprijdt, weet je het: zo hoort Nederland er uit te zien. Een wijds uitzicht rondom van grazig gras, sloten, meertjes, kwakende kikkers en ruisende boomtoppen: een paradijsje in de Randstad. Ook in de winter trouwens, als je in de witte oase het ijs kilometers ver hoort kraken. Dit is Art Centre Delft. Een onverwachte ontmoe- tingsplek in de Randstad; in het hart van het natuurgebied dat Delft, Rotterdam en de Haagse randgemeenten lucht en vrijheid geeft. Leefstijlkenmerken: inspirerend, cultuur, creatief, artistiek, kunst Rood, Paars, Aqua 6 Koe in de Wijk ‘Koeien in de Weijk’ is een project waarin een aantal weilanden in Tanthof wordt gebruikt voor vee en recreatie. Leefstijlkenmer- ken:eigen omgeving, geïnteresseerd, cultuur Aqua, Groen 7 Moeder Aarde Landschapskunstobject. Het hoofd is met vijf meter het hoogste punt en levert een mooi uitzicht over het verder vlakke polderland- schap van Midden-Delfland. Leefstijlkenmerken: kunst, cultuur, rustig, eigen omgeving Groen, Aqua Routes organisatie route hoofdkleuren Fietsknooppuntennetwerk Fietsknooppuntennetwerk Blanco Vaarmogelijkheden over Delftse Schie Groen, Aqua Wandelnet Groene Hartpad Blanco GZH Abtswouderoute Groen, Aqua Particulier Camino des Pays-Bas Groen, Lime GZH Holierhoekse route Groen, Aqua GZH Oeverloperpad Groen, Aqua GZH Poldervaartroute Groen, Aqua Natuurmonumenten Ongemarkeerde route Ackerdijkse Plassen Groen, Aqua
 53. 53. 55
 54. 54. 56 7.2 Vraaganalyse De inwoners in een cirkel van 5 kilometer rondom de poort Delft Zuid zijn voornamelijk in de cate- gorieën Lime, Geel, Groen en Aqua. Ten opzichte van Hof van Delfland zijn de kleuren Paars Rood en Aqua oververtegenwoor- digd. Op het gebied van activiteiten wordt voornamelijk Recreëren aan het water meer dan het Neder- lands gemiddelde ondernomen. De meest ondernomen dagrecreatieve activiteiten zijn Wandelen, Fietsen en Recreëren aan het water. Hoofd leefstijl per wijk in de omgeving van poort Delft Zuid Leefstijlen verzorgingsgebied Poort Delft Zuid abs % dl factor nl factor Rood 13.412 9% 8% 112 6% 140 Geel 25.894 16% 16% 100 18% 90 Lime 34.449 22% 23% 95 24% 90 Groen 23.511 15% 17% 87 16% 91 Aqua 23.468 15% 16% 94 17% 89 Blauw 16.768 11% 10% 110 9% 118 Paars 20.136 13% 10% 124 9% 136 abs aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl dl percentage van het aantal inwoners uit regio Hof van Delfland van deze leefstijl nl percentage van het aantal Nederlanders van deze leefstijl factor over/onderparticipatie van leefstijl ten opzichte van regionaal/Nederlands gemiddelde Activiteiten verzorgingsgebied Poort Delft Zuid abs % nl factor freq wandelen 86.777 55% 57% 97 4.156.612 fietsen 66.946 42% 50% 85 2.349.807 recreatie aan het water 84.683 54% 46% 117 1.321.050 recreatie niet aan het water 57.525 36% 37% 99 1.046.954 varen met motorboot / jacht 12.343 8% 9% 87 117.255 kanoën 5.361 3% 4% 85 34.849 skaten 9.727 6% 6% 103 317.092 abs. aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent nl percentage van het aantal Nederlanders dat de activiteit beoefent factor over/onderparticipatie van activiteit ten opzichte van Nederlands gemiddelde freq aantal ondernomen activiteiten door inwoners 5 km zone op jaarbasis
 55. 55. 57 7.3 Aanbod-Vraagconfrontatie Aanbod Het aanbod in de Poort Delft-Zuid laat zich niet gemakkelijk vangen onder één noemer. Met recht is hier sprake van een bont palet. Dit geldt ook voor de diversiteit van de voorzieningen (Lime, Blauw). Bij ontwikkeling van het gebied wordt voornamelijk ingezet op extensie- ve recreatie en kunstbeleving Vraag Belangrijkste leefstijlsegment is Lime, gevolgd door Geel, Groen en Aqua. Ten opzichte van Hof van Delfland zijn de kleuren Paars, Rood en Aqua oververtegenwoordigd. 7.4 Advies voor ontwikkeling Extensieve recreatie past bij het aanbod in Delft Oost. Het aanbod is voor- namelijk gericht op de eigen inwoners, en is met name gericht op de seg- menten Lime en Groen en kan dit ook in de toekomst prima blijven doen. Kunst vormt een unieke beleving toe aan de routegebonden recreatie. Nu, en in de toekomst, zal dit aanbod een extra dimensie geven aan het ge- bruik van het gebied. Door dit aspect te versterken kunnen ook mensen uit de segmenten Blauw en Paars bediend worden. Belevingswereld Lime (Groen) USP / identiteit Stadspark, accent kunst Ontwikkeling aanbod Routes Versterken stad-landverbindingen Aanbod van gevarieerde routes (kort, middel en lang) Koppelen routes aan kunstobjecten Informatievoorziening Via lokale media aanbod bekend maken Bij ontsluiting Technopolis ook TU Delft betrekken bij informatievoorziening Recreatieaanbod Familie- en groepsattracties zoals poldersportactivitei- ten Bij ontsluiting Technopolis het recreatieaanbod uitbrei- den voor de nieuwe doelgroep
 56. 56. 58 Impressiebeelden ontwikkeling
 57. 57. 59 8.1 Aanbodanalyse Beschrijving poort Poort Delft Oost ligt aan de stadsrand aan de oost- kant van de A13. Deze poort wordt gekenmerkt door een breed aanbod aan dagrecreatieve voorzienin- gen. Een grote recreatieplas biedt verschillende strand- en watersportmogelijkheden. Een oud stadspark, aangewezen als monumentaal groen, biedt mogelijkheden voor routegebonden recreatie. Dit geldt ook voor het Bieslandse Bos, ecologische weidegebied en het Krekengebied. Intensieve vor- men van recreatie worden bij de poort Delft Oost gecombineerd met extensieve vormen van recrea- tie. Door het grote aanbod is de opvangcapaciteit van deze locatie groot. Door het grote aanbod heeft de poort een regionale aantrekkingskracht. De primaire doelgroep is echter de inwoners van Delft. De bereikbaarheid voor deze doelgroep is nog niet optimaal. De snelweg wordt gezien als barrière. Een versterking van de stad- landverbinding is in ontwikkeling. Delft Oost vormt het westelijke deel van Regionaal Park Buytenhout. Dit regionaal park is een ontwikkeling om versnippering van het groen in het gebied Delft-Zoetermeer (van poort Delft Oost tot Poort Balij) tegen te gaan. Het is de ambitie om één park te creëren, met themagebieden en één routenetwerk. Delft Oost zal de inwoners uit Delft verleiden om het land in te trekken, waar zij vervolgens ook gewezen worden op het aanbod in de rest van Hof van Delfland. Hoofdstuk 8: Delft Oost
 58. 58. 60 Voorzieningen nr organisatie beschrijving hoofdkleuren 1 Natuur- en milieucen- trum Papaver Website: De Papaver is een bezoekers- en kenniscentrum voor basis- en voortgezet onderwijs, algemeen publiek en Delftse natuur-en milieuorganisaties. Leefstijlkenmerken:ontspanning, rustig, eigen omgeving Lime, Groen 2 Arboretum/Heempark Website: Het Arboretum-Heempark Delft is een deel van het natuur- en recreatiegebied Delftse Hout, gelegen ten oosten van Rijksweg 13. Het park is aangelegd in de winter 1966-1967 als groene compensatie bij de stadsuitbreiding van de gemeente Delft. Leefstijlken- merken:rustig, bedachtzaam, eigen omgeving Groen 3 Knus Website: Knus ligt in de Delftse Hout, midden in de natuur en toch maar 10 minuutjes van het historische centrum van Delft. Knus is vooral bekend om haar knusse feesten, bedrijfsuitjes en buffetten. Het voormalige botenhuis is sinds 1994 knusser en knusser gewor- den. Sinds 2000 is het met de komst van het huidige pand helemaal Knus. Leefstijlkenmerken:uitgaan, lekker eten, gewoon, gezellig Lime, Geel 4 Het Rieten Dak Website: In alle seizoenen is Het Rieten Dak een ideale pleisterplaats tijdens uw omzwervingen door de lommerrijke, landelijke omge- ving. Onder Het Rieten Dak van het op een afgeknotte molen lijkend exterieur, treft u een moderne, sfeervol ingerichte schenkerij, tevens 'petit restaurant', met op de eerste verdieping het attractieve Wintercafé. Leefstijlkenmerken:uitgaan, lekker eten, gewoon, gezellig Lime, Geel 5 De Schaapskooi Website: Modern, maar toch warm, sfeervol en rustiek, dat zijn de kenmerken van Partycentrum De Schaapskooi. Onze persoonlijke be- nadering, service, kwaliteit en inlevingsvermogen maken het plaatje compleet. Leefstijlkenmerken: lekker uitgaan, vrienden, familie, ge- zellig Lime, Geel 6 Buitengoed De Uy- lenburg Buitengoed Uylenburg, met café Dumidi, richt zich op een breed publiek, maar heeft een duidelijk duurzaam en uniek karakter. Leefstijl- kenmerken:inspiratie, verrassend, creatief Paars, Rood 7 Recreatieplas Recreatieplas met mogelijkheden voor roeien, waterfietsen, strandrecreatie Leefstijlkenmerken: actief, sportief, gewoon, ontspanning Lime, Geel 8 Hoeve Biesland Familie Duyndam heeft een biologische boerderij, waar streekproducten verkocht worden, scholen langs kunnen komen voor een educa- tief programma en groepen een, aan het landleven gerelateerd, dagje uit kunnen boeken. Leefstijlkenmerken: bedachtzaam, eigen om- geving, cultuur, geïnteresseerd Groen, Aqua 9 Natuurspeelbos Natuurspeelbos in het Bieslandse Bos. Leefstijlkenmerken: actief, sportief, ontspanning Geel, Groen Routes organisatie route hoofdkleuren IVN Paarse Paaltjes Pas Groen, Aqua Fietsknooppuntnetwerk Fietsknooppuntnetwerk Blanco Wandelnet Groene Hartpad Blanco NS NS wandeltocht Bieslandse Bos Groen, Aqua Wandelnet Streekpad Groene Hart Blanco Particulier Camino des Pays-Bas Groen, Lime GZH Dobbeplasroute wandelroute Groen, Aqua Staatbosbeheer Kreken wandelroute Groen, Aqua Staatsbosbeheer Bieslandse Bos en Balij wandelroute Groen, Aqua Stichting Vrienden van Biesland Bieslandse Kringloop wandelroute Groen, Aqua Staatsbosbeheer Populierenroute Groen, Aqua
 59. 59. 61
 60. 60. 62 8.2 Vraaganalyse De inwoners in een cirkel van 5 kilometer rondom poort Delft Oost zijn voornamelijk in de categorie- en Lime, Geel, Groen en Aqua in te delen. Ten opzichte van het gemiddelde van Hof van Delfland zijn de kleuren Paars en Blauw oververtegenwoordigd. Op het gebied van activiteiten wordt door de inwoners van deze regio het meeste gewandeld en gerecreëerd aan het water. Re- creëren aan het water komt meer dan het Nederlandse gemiddelde voor in dit gebied. Hoofd leefstijl per wijk in de omgeving van poort Delft Oost Leefstijlen verzorgingsgebied Poort Delft Oost abs % dl factor nl factor Rood 15.648 8% 8% 108 6% 134 Geel 31.800 17% 16% 101 18% 92 Lime 38.729 20% 23% 88 24% 84 Groen 28.020 15% 17% 86 16% 89 Aqua 28.350 15% 16% 94 17% 89 Blauw 22.406 12% 10% 121 9% 130 Paars 25.960 14% 10% 132 9% 145 abs aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl dl percentage van het aantal inwoners uit regio Hof van Delfland van deze leefstijl nl percentage van het aantal Nederlanders van deze leefstijl factor over/onderparticipatie van leefstijl ten opzichte van regionaal/Nederlands gemiddelde Activiteiten verzorgingsgebied Poort Delft Oost abs % nl factor freq wandelen 107.127 56% 57% 98 5.131.374 fietsen 80.320 42% 50% 84 2.819.218 recreatie aan het water 103.545 54% 46% 118 1.615.305 recreatie niet aan het water 70.586 37% 37% 100 1.284.672 varen met motorboot / jacht 15.580 8% 9% 91 148.011 kanoën 6.163 3% 4% 81 40.058 skaten 10.380 5% 6% 91 338.387 abs. aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent nl percentage van het aantal Nederlanders dat de activiteit beoefent factor over/onderparticipatie van activiteit ten opzichte van Nederlands gemiddelde freq aantal ondernomen activiteiten door inwoners 5 km zone op jaarbasis
 61. 61. 63 8.3 Aanbod-Vraagconfrontatie Aanbod Het aanbod bij de recreatieplas is overwegend Geel en Lime van kleur Het landschappelijk aanbod is meer Groen, Aqua Vraag Belangrijkste leefstijlsegment is Lime, maar relatief ondervertegen- woordig ten opzichte van het gemiddelde. Paars en Blauw segment zijn relatief oververtegenwoordigd. 8.4 Advies voor ontwikkeling De poort sluit aan op het recreatieterrein Delftse Hout en het omliggende poldergebied. Het aanbod is al omvangrijk, zowel op het gebied van inten- sieve dagrecreatie als extensieve recreatie. Bij ontwikkeling van het aan- bod moet aandacht voor beide typen van recreatie blijven. De intensieve recreatie dient geclusterd te blijven rondom de recreatieplas, en sluit aan bij de wensen vanuit de leefstijl geel. Het extensieve aanbod is te vinden rondom de plas en in de polder en het Bieslandse Bos. Dit richt zich op de leefstijlen Groen/Aqua. Belevingswereld Geel (Lime) USP / identiteit Totaal vermaak Ontwikkeling aanbod Routes Aanbod is compleet Stad-landverbinding versterken Uniformering bebording is wenselijk Informatievoorziening Informatie vooraf over de vele mogelijk- heden van belang (bv. website) Recreatieaanbod Watersportactiviteiten op de plas Toevoegen attracties geënt op nieuwe vermaak- en amusementformules gericht op jongeren Versterken extensieve recreatie in pol- dergebied
 62. 62. 64 Impressiebeelden ontwikkeling
 63. 63. 65 9.1 Aanbodanalyse Beschrijving poort De Balijpoort ligt bij het Balijbos. Het Balijbos maakt deel uit van de Groen-Blauw Slinger, dat de groenge- bieden in de regio met elkaar verbindt. Het bos is aan- gelegd met beuken, eiken, essen en elzen en gaat er steeds meer als een ‘natuurlijk’ bos uitzien. Het bos vindt zijn oorsprong in de Floriade van 1992. Het oostelijke deel van het gebied maakt de indruk erg door mensenhanden te zijn ingericht, maar hoe wester- lijker , des te natuurlijker. Het dagrecreatief aanbod wordt voornamelijk geken- merkt door routegebonden recreatie, aangevuld met enkele voorzieningen voor kinderen, zoals een speel- bos en een kinderboerderij. De Balijpoort vormt het oostelijke deel van Regionaal Park Buytenhout. Dit regionaal park is een ontwikkeling om versnippering van het groen in het gebied Delft- Zoetermeer (van poort Delft Oost tot Poort Balij) tegen te gaan. Het is de ambitie om één park te creëren, met themagebieden en één routenetwerk. De Balijpoort is voornamelijk lokaal gericht op de eigen inwoners van Zoetermeer. Gemeente Zoetermeer en Staatsbosbeheer denken na over verbreding van het aanbod met zakelijke functies Hoofdstuk 9: Poort Balij
 64. 64. 66 Voorzieningen nr organisatie beschrijving hoofdkleuren 1* Kinderboerderij de Balij- hoeve De stadsboerderij heeft als oogmerk om de stad kennis te laten maken met de boerderij. Er zijn diverse dieren zoals ezels, pau- wen, geiten, schapen, pluimvee en knaagdieren. Er zijn ook diverse speelmogelijkheden, zoals een bosje met houten boomstam- men, verschillende speeltoestellen. Leefstijlkenmerken: actief, gezellig, familie, met elkaar Geel, Lime 2* Balijmanege De Balijmanege is een middelgrote manege, met een erkende (gecertificeerde) rijschool waar circa 250 leerlingen rijden. De ma- nege heeft een binnenbak, een buitenbak, 40 stallen, een foyer waarvan uit je kunt kijken naar de kinderen die lessen en een ter- ras. Leefstijlkenmerken: actief, sportief, ontspanning, uitdagend Geel, Rood, Lime 3 Kinderspeelbos Klimmen en klauteren, een hut bouwen of kliederen met water. Vies worden mag!... Leefstijlkenmerken: actief, gezellig, familie, met elkaar Geel, Lime 4 Brasserie de Brede Hoek Restaurant met mogelijkheden voor lunch, driegangen diner, tevens geschikt voor feesten. De kaart is uitgebreid, Hollandse keu- ken. Leefstijlkenmerken: uitgaan, lekker eten, familie, vrienden Geel *informatie aangeleverd door Bureau voor Ruimte en Vrijetijd Routes organisatie route hoofdkleuren Wandelnet Groene Hartpad Blanco Fietsknooppuntensysteem Fietsknooppuntenstsysteem Blanco NS Bieslandse Bos Route Groen, Aqua Staatsbosbeheer Dierenvriendjespad De Balij Groen, Aqua Staatsbosbeheer Expeditie Boswachterscode De Balij Groen, Aqua Staatsbosbeheer Fietsroute Buytenhout Groen, Aqua Staatsbosbeheer Laarzenpad De Balij Groen, Aqua Staatsbosbeheer Op pad met de boswachter Groen, Aqua Staatsbosbeheer Ridder Dooleind Groen, Aqua Staatsbosbeheer Snertwandeling door De Balij Groen, Aqua Staatsbosbeheer Wandelroute Bieslandse Bos en de Balij Groen, Aqua Staatsbosbeheer Wandelroute Familiepad Groen, Aqua
 65. 65. 67
 66. 66. 68 9.2 Vraaganalyse De inwoners in een cirkel van 5 kilometer rondom de Balijpoort zijn voornamelijk in te delen in de categorieën Lime en Geel. Ten opzichte van het gemiddelde van Hof van Delfland valt op dat de kleuren Blauw en Geel oververte- genwoordigd zijn. Op het gebied van ondernomen activiteiten valt een oververte- genwoordiging op (ten aanzien van het Nederlands gemiddelde) van Skaten, Varen met een mo- torboot en Recreatie aan het water. Hoofd leefstijl per wijk in de omgeving van poort Balij Leefstijlen verzorgingsgebied Poort Balij abs % dl factor nl factor Rood 8.815 6% 8% 78 6% 96 Geel 29.488 20% 16% 119 18% 108 Lime 31.201 21% 23% 90 24% 86 Groen 20.600 14% 17% 80 16% 84 Aqua 23.941 16% 16% 101 17% 95 Blauw 19.363 13% 10% 133 9% 143 Paars 16.805 11% 10% 108 9% 119 abs aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl dl percentage van het aantal inwoners uit regio Hof van Delfland van deze leefstijl nl percentage van het aantal Nederlanders van deze leefstijl factor over/onderparticipatie van leefstijl ten opzichte van regionaal/Nederlands gemiddelde Activiteiten verzorgingsgebied Poort Balij abs % nl factor freq wandelen 85.919 57% 57% 100 4.115.499 fietsen 67.421 45% 50% 90 2.366.460 recreatie aan het water 83.402 56% 46% 121 1.301.071 recreatie niet aan het water 58.557 39% 37% 105 1.065.741 varen met motorboot / jacht 16.677 11% 9% 123 158.431 kanoën 4.824 3% 4% 80 31.358 skaten 12.492 8% 6% 139 407.248 abs. aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent nl percentage van het aantal Nederlanders dat de activiteit beoefent factor over/onderparticipatie van activiteit ten opzichte van Nederlands gemiddelde freq aantal ondernomen activiteiten door inwoners 5 km zone op jaarbasis
 67. 67. 69 9.3 Aanbod-Vraagconfrontatie Aanbod Het huidige aanbod is beperkt van omvang en met name gericht op de leefstijlsegmenten Lime en Geel. Vraag Belangrijkste leefstijlsegmenten zijn Lime en Geel. Ten opzichte van Hof van Delfland zijn Blauw en Geel sterk vertegen- woordigd. 9.4 Advies voor ontwikkeling De poort Balij is een bos in ontwikkeling. Voor Hof van Delfland is dit van een bijzondere waarde omdat dat niet of nauwelijks aanwezig is. Het bos krijgt een zeer belangrijke functie in de opvang van recreanten. Voorzie- ningen zijn nu op het segment Geel gericht. Ook vanuit de vraag komt Geel terug als belangrijk segment. Belevingswereld Lime (Geel) USP / identiteit Totaal amusement in een bosrijke omgeving Ontwikkeling aanbod Routes Ruiterroutes in het buitengebied (geor- ganiseerd / individueel) Uitgebreid wandelnetwerk (wandel- knooppunten) Koppel vermaak- en doe activiteiten aan de (wandel)routes Uitdagende mountainbikeroute Skatemogelijkheden koppelen aan fiets- verbindingen Informatievoorziening Informatiepanelen en –zuilen Internet om voorafgaand aan bezoek verscheidenheid aan mogelijkheden te communiceren Recreatieaanbod Ontwikkeling van horeca gericht op Geel segment, koppeling maken met nieuwe of bestaande recreatievoorzieningen Nieuw aanbod in de vorm van Klimpark (van jong tot oud), Adventure- of Survi- valpark
 68. 68. 70 Impressiebeelden ontwikkeling
 69. 69. 71 10.1 Aanbodanalyse Beschrijving poort Recreatiepoort Bleizo is een poort in wording. De poort ligt aan de stads- rand van Zoetermeer en is goed bereikbaar door de ligging aan de A20. Voor dit gebied hebben de gemeente Zoetermeer en gemeente Lansinger- land grote ambities, waarbij stedelijk leisure, retail en een vervoersknoop- punt gecombineerd worden. Echter, recente concrete plannen voor het ontwikkelen hiervan zijn van de baan. De gemeenten houden echter vast aan de oorspronkelijke ambitie voor deze poort. Op dit moment is er op deze locatie nog geen concreet dagrecreatief aan- bod. Er lopen ook geen routes in dit gebied. De ligging ten aanzien van de Rottemeren en het Bentwoud is echter gunstig. Op korte afstand is dagre- creatie en routegebonden recreatie dus wel mogelijk. 10.2 Vraaganalyse De inwoners in een cirkel van 5 kilometer rondom poort Bleizo vallen voor- namelijk in de categorieën Lime en Geel. Aqua komt ook veel voor. Ten aanzien van het gemiddelde van Hof van Delfland komen de kleuren Geel en Blauw relatief meer voor in dit gebied. Op het gebied van activiteiten is een oververtegenwoordiging (ten opzichte van het Nederlandse gemiddel- de) van Recreatie aan het water en varen met een motorboot te zien. De meest ondernomen dagrecreatieve activiteiten zijn Wandelen en Recreatie aan het water. Hoofd leefstijl per wijk in de omgeving van poort Bleizo Leefstijlen verzorgingsgebied Poort Bleizo abs % dl factor nl factor Rood 9.087 6% 8% 83 6% 103 Geel 28.898 20% 16% 121 18% 110 Lime 30.648 21% 23% 92 24% 88 Groen 19.118 13% 17% 77 16% 81 Aqua 24.211 17% 16% 106 17% 100 Blauw 17.590 12% 10% 125 9% 135 Paars 15.162 10% 10% 101 9% 111 abs aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone van deze leefstijl dl percentage van het aantal inwoners uit regio Hof van Delfland van deze leefstijl nl percentage van het aantal Nederlanders van deze leefstijl factor over/onderparticipatie van leefstijl ten opzichte van regionaal/Nederlands gemiddelde Hoofdstuk 10: Poort Bleizo
 70. 70. 72 Activiteiten verzorgingsgebied Poort Bleizo abs % nl factor freq wandelen 81.983 57% 57% 99 3.926.989 fietsen 67.346 47% 50% 93 2.363.849 recreatie aan het water 79.819 55% 46% 120 1.245.180 recreatie niet aan het water 55.973 39% 37% 105 1.018.705 varen met motorboot / jacht 18.410 13% 9% 141 174.892 kanoën 4.347 3% 4% 75 28.255 skaten 14.168 10% 6% 163 461.871 abs. aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent % percentage van het aantal inwoners in 5 km zone dat de activiteit beoefent nl percentage van het aantal Nederlanders dat de activiteit beoefent factor over/onderparticipatie van activiteit ten opzichte van Nederlands gemiddelde freq aantal ondernomen activiteiten door inwoners 5 km zone op jaarbasis 10.3 Aanbod-Vraagconfrontatie Aanbod Huidig aanbod niet aanwezig. Gewenst aanbod aan outlet- en leisurevoorzieningen spreken met na- me doelgroep Geel, Blauw en Paars aan. Vraag Belangrijkste leefstijlsegmenten zijn Geel en Lime. Ten opzichte van het gemiddelde komen Aqua en Blauw ook relatief veel voor. 10.4 Advies voor ontwikkeling Recreatiepoort Bleizo is een poort in wording. Gezien de ligging van de poort aan de stadsrand van Zoetermeer heeft het gebied een grote poten- tie op het vlak van stedelijk leisure (sport en ontspanning) en retail. Met dit profiel moet het aanbod zich gaan richten op hoogwaardige kwaliteit, hoge amusementswaarde en een onderscheidend vermogen. Door het (voorlo- pig) wegvallen van het vervoersknooppunt, zal het bereik van Bleizo ver- minderen, maar door de ligging aan de A20 is een bovengemeentelijke reikwijdte haalbaar. Belevingswereld Geel (Paars en Blauw) USP / identiteit Shop en amusement in the city Ontwikkeling aanbod Routes Stedelijke ontdekkingsroutes (urban ex- plorers) eventueel gecombineerd met buitengebied (attractief, met een zeker adrenalinegehalte) Informatievoorziening Trendy, modern, real time en persoonlijk. Mobiel internet en social media belangrij- ke peilers Recreatieaanbod Rent, try and buy-concept Overdekte attracties relatief klein van omvang (liever meerdere kleinere con- cepten dan een of enkele grootschalige projecten) Outdoor en survivalpark
 71. 71. 73 Impressiebeelden ontwikkeling
 72. 72. 74
 73. 73. 75 11.1 Aanbodanalyse Beschrijving poort Halte Rodenrijs is een lightrailhalte op de lijn Den Haag-Rotterdam, die het oude station Rodenrijs heeft vervangen. De gemeente Lansinger- land wil van deze halte een recreatieve poort maken. Deze zal dan voornamelijk een functie hebben voor bovenregionaal bezoek. De hal- te zal dienen als startpunt voor een bezoek aan de natuur en cultuur die in het gebied te beleven is. Op dit moment is een bezoek aan de Rottemeren vanuit Halte Rodenrijs mogelijk, al is dit verder nog niet gefaciliteerd. Zo is er nog geen recreatieve informatie verkrijgbaar bij de halte die de functie als poort toelicht en zijn er nog geen fietsen te huur bij het station. Vanuit de halte kan een bezoek gebracht worden aan de Rottemeren. In de toekomst zal door herontwikkeling van de in de buurt gelegen diepe droogmakerijen tot natuur- en recreatiegebied de potentie als recreatief transferium verder worden vergroot. Het gebied zal ontsloten worden door een passend fiets- en wandelroutenetwerk, dat goed aansluit op zowel de Rottemeren als Hof van Delfland. Het aanbod op dit moment is echter nog zeer beperkt, waardoor de poort in de huidige situatie niet gekleurd kan worden. Voorzieningen nr organisatie beschrijving hoofdkleuren 1 Restaurant Naar Boven Website: In Lansingerland staat Restaurant “Naar Boven” op een prachtige locatie in Rodenrijs. U kunt hier gewoon lekker eten. Onze koks zorgen dagelijks vol enthousiasme voor heerlijke gerechten! Tevens kunt u kiezen voor een verrassingsmenu. Onlangs is de high tea in een nieuw jasje gestoken. Kom ook eens lekker genieten van al deze zoete en hartige gerechten. Leefstijlkenmer- ken: lekker eten, gewoon, gezellig, met elkaar Lime, Geel Routes organisatie route hoofdkleuren Wandelnet Groene Hart route Blanco Fietsknooppuntnetwerk Fietsknooppuntnetwerk Blanco Hoofdstuk 11: Halte Rodenrijs
 74. 74. 76

×