Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Форум - театр

632 views

Published on

  • Be the first to comment

Форум - театр

  1. 1. • Визначення свідоме бажання завдавати шкоду, загрожувати або залякувати кого- небудь • Ознаки: • агресивна і негативна поведінка. • він здійснюєтся регулярно. • відбувається в різних формах • така поведінка є зумисною
  2. 2. • ”Битися з ним і не пробуй, - перший по силі на всю вулицю. Враз тобі дасть підніжку, зімне насяде й пита : «Ну? Наживсь на світі? Говори!» Як той каже, що наживсь, то милує; а як пручається - іще б'є.
  3. 3. Аугусто Боаль Принципи форум- театру : Правдивість. Наявність протагоніста Ситуація може змінюіватися Змінюватися має поведінка пригніченого
  4. 4. Оцінка-2
  5. 5. Оцінка -6
  6. 6. ОцінкОа-ц 8інка 8
  7. 7. Оцінка – 10
  8. 8. FFoorruumm-- tthheeaatteerr..aatt..uuaa

×