Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація Ракоботівської ЗОШ

360 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація Ракоботівської ЗОШ

 1. 1. Презентація виховної програми Ракобовтівської ЗОШ І-ІІ ст. Підготували: Директор школи Лозовий Б.М. Класний керівник Мазник Г.Я.
 2. 2. Місія школи з проблеми : виховання Виховання національно- свідомої, всебічно розвиненої, вільної, демократичної, здорової особистості
 3. 3. SWOT – аналіз СИЛЬНI СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ Наявність чітко визначених цілей навчального закладу; система оздоровчої роботи; розвиток творчої та спортивної обдарованості учнів; комп’ютеризація навчального процесу;  наявність Інтернету; сприятливий психологічний клімат;  наявність висококваліфікованих кадрів Недостатня комп’ютерна грамотність учителів; пасивність батьків; низький рівень знань про свій родовід; низька культура сімейно-родинних відносин;  відсутність бажання учнів отримувати знання, читати книжки; відсутнє фінансування для проведення активних і дійових форм позашкільної освіти; недостатня результативність пропаганди здорового способу життя; низька зацікавленість батьків у результатах навчання та виховання своїх дітей.
 4. 4. Можливості Загрози Створення умов для максимального врахування інтересів і бажань учнів та батьків у виборі змісту і технологій навчально- виховної роботи; доступність ресурсів Інтернет; дослідження і збереження традицій, звичаїв, фольклору рідного краю; розвиток естетичних смаків і уподобань; проведення розважально- відпочинкових, спортивних змагань. Негативний вплив засобів масової інформації; духовний стан суспільства; недостатній рівень матеріальної забезпеченості та фінансування школи на державному рівні; криза батьківського виховання; ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих; недостатнє забезпечення бібліотечних фондів фаховою та методичною періодикою. SWOT – аналіз
 5. 5. Пріоритети: 1. Зацікавлення школярів багатствами національної і світової культури, примноження духовних цінностей, естетичних, інтелектуальних; 2. Розвиток виховного потенціалу школи в громадянському вихованні, професійному самовизначенні; 3. Спрямування дій учителів та батьків на розвиток творчої особистості дитини.
 6. 6. 1. Формування особистості, орієнтованої на досягненні успіху в різних сферах діяльності; 2. Формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю; 3. Збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я школярів. Цілі:
 7. 7. Завдання: 1. Забезпечення фізичного розвитку особистості через формування у дітей навичок здорового способу життя. 2. Виховання поваги до закону, прав та обов’язків громадя- нина України.
 8. 8. 3. Формування любові до рідної землі, держави, родини, народу. 4. Формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовності нації. 5. Спонукання підростаючого покоління до активної протидії аморальності та правопорушенням.
 9. 9. № пп зміст термін учасники педагоги учні батьки 1 Спланувати заходи на виконання програми «Виховання» 2011- 2012 Розробка Організація Участь Участь Участь 2 Проводити години спілкування Система тично Організація Участь 3 Свято Покрови в школі: 1.Зустріч з вояками УПА . 2.Конкурс патріотичної пісні «Сурми звитяг». 3. Урочистий концерт з нагоди свята. 13.10 Розробка Організація Участь Участь Участь 4 Тиждень пам’яті голодомору та політичних репресій: 1.Класні збори, зустріч з репресованими. 2.Акція «Запали свічку». 22.10 – 27.10 Розробка Організація Участь Організація Участь Організація Участь 5 Уроки мужності, присвячені Дню Української Армії: 1.Зустріч з вояками Збройних сил України, вихідцями с. Ракобовти . 2.Конкурс військової пісні та строю. 3. Виховна година «Вам захищати Батьківщину». 06.12 Розробка Організація Участь Розробка Організація Участь Участь Проект «Національне виховання»
 10. 10. 6 Вивчення традицій рідного краю: 1. Пошук та дослідження Різдвяних звичаїв і традицій нашого народу. 2. Конкурс “Різдвяна шопка”. 3. Конкурс малюнків на тему: «Різдво». 02.01- 20.01 Розробка Участь Організація Участь Організація Участь 7 День Соборності України: 1. Виховні години. 2. Літературна композиція. 3. Конкурс малюнків «Ми живемо в Україні» 20.01 Розробка Організація Участь Участь Участь 8 Шевченківські дні: 1.Літературне свято “Нам треба твого голосу, Тарасе!” 2.Конкурси – малюнка, вірша, пісні. 05.03- 11.03 Організація Участь Організація Участь Організація Участь 9 Акція до всесвітнього Дня довкілля і Дня Землі: 1. “Моя земля – земля моїх батьків”. 2. Подвір’я школи. 3. Посади Дерево. 4. Конкурс малюнків «Природа очима дітей». 18.04- 22.04 Організація Участь Організація Участь Участь 10 Акція «Пам'ять»: 1. Зустріч з ветеранами. 2. Привітання ветеранів. 3. Усний журнал «Незабутній День перемоги». 08.05 Розробка Організація Участь Участь Участь 11 Екскурсія “Золота Підкова”. 15.06 Організація Участь Участь Участь
 11. 11. Літературно-мистецький вечір “Ні ! Я жива! Я буду вічно жити…” Мета: Показати велич Лесі Українки, розширити знання про вплив родини Косачів на становлення Лесі як поетеси та громадського діяча. Зберегти систему поглядів, переконань, звичаїв, традицій культурно-історичної спадщини нації. Завдання: Формувати національні цінності, світоглядні позиції, ідеали українського народу засобами свят, вечорів, фольклору. Виховувати повагу до українських традицій, звичаїв, культури, державної мови. Залучати до виховного процесу батьків та родичів, представників громадськості. Підвищувати національну культуру школярів. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі здібності, естетичні смаки учасників проекту.
 12. 12. Нехтування традиціями свого народу. Незнання історії рідного краю. Втрата молоддю національної свідомості, патріотизму.  Низький рівень здоров’я сучасних школярів. АКТУАЛЬНІСТЬ:
 13. 13. :ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  .Підвищення рівня вихованості учнів  .Прищеплення любові до рідної землі  Підвищення національної культури .школярів  Створити позитивну мотивацію учнів ’ .на збереження та зміцнення здоров я  -Активізувати спортивно оздоровчу .роботу

×