Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Про підсумки розвитку

485 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Про підсумки розвитку

  1. 1. ППрроо ппііддссууммккии ррооззввииттккуу ддоошшккііллььннооїї,, ззааггааллььннооїї ссееррееддннььооїї ттаа ппооззаашшккііллььннооїї ооссввііттии ЛЛььввііввщщииннии ззаа 22001133--22001144 ннааввччааллььнниийй рріікк
  2. 2. НВК c.Поріччя Яворівського району НВК с. Костенів Перемишлянського району
  3. 3. Кількість шкільних автобусів, придбаних за роки реалізації державної цільової соціальної Програми «Шкільний автобус» станом на 01.01.2014 року 1 14 10 9 10 14 20 23 10 8 14 7 12 11 13 16 25 10 7 12 13 30 25 20 15 10 5 0 Червоноград Буський Городоцький Дрогобицький Бродівський Жовківський Золочівський Жидачівський Миколаївський Кам’янка-Бузький Мостиський Перемишлянський Радехівський Пустомитівський Сколівський Сокальський Старосамбірський Самбірський Стрийський Турківський Яворівський
  4. 4. 0 10 20 30 40 50 60 70 Львів Борислав Дрогобич Новий Розділ Самбір Стрий Трускавець Червоноград Бродівський Буський Городоцький Дрогобицький Жидачівський Жовківський Золочівський Кам'янка -Бузький Миколаївський Мостиський Перемишлянський Пустомитівський Радехівський Самбірський Сколівський Сокальський Старосамбірський Стрийський Турківський Яворівський По області Забезпечення компютерною технікою, кількість учнів на 1 компютер станом на 01.07.2011 Забезпечення компютерною технікою, кількість учнів на 1 компютер станом на 01.07.2013
  5. 5. 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 13947 14499 14726 1384 1646 1793 2011-2012 н.р. 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р. 5436 7208 8448 1744 1832 1876 Всього компютерів у ЗНЗ технічно несправні термін придбання понад 5 років використовуються в управлінсько-господарській діяльності
  6. 6. Створення умов безбар’єрності для осіб з обмеженими фізичними можливостями у закладах освіти станом на 01.01.2014 року
  7. 7. Головною метою ровитку галузі освіти у 2014-2015 навчальному році є оптимізація та розширення мережі навчальних закладів, створення сучасного навчально-інформаційного середовища та забезпечення якісного переходу на нові Державні стандарти учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

×