Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 3 етап matem

266 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1 3 етап matem

 1. 1. Моніторингові дослідженняМоніторингові дослідження якості математичних знаньякості математичних знань учнів 9-х класівучнів 9-х класів Львівської областіЛьвівської області 2013-2014 н.р.2013-2014 н.р.
 2. 2. Моніторингові дослідженняМоніторингові дослідження якості математичних знаньякості математичних знань
 3. 3. Структура роботи
 4. 4. І етапІ етап жовтень 2013 рокужовтень 2013 року
 5. 5. 1 частина1 частина І етапІ етап
 6. 6. 2 частина
 7. 7. 2 частина
 8. 8. Порівняльна діаграма шкільного оцінювання за рік, та оцінкою моніторингу
 9. 9. ІІ етапІІ етап Січень 2013 рокуСічень 2013 року
 10. 10. ІІ етап Відсотки розв’язання
 11. 11. ІІ частина Відсотки розв’язання
 12. 12. Порівняльна діаграма результатів моніторингу та тематичної оцінки
 13. 13. ІІІ етапІІІ етап квітень 2014 рокуквітень 2014 року
 14. 14. ІІІ етап
 15. 15. ІІ частина
 16. 16. Порівняльна діаграма результатів моніторингу та тематичної оцінки
 17. 17. висновкивисновки
 18. 18. Порівняльна діаграма рівнів навчальних досягнень за період 3-х етапів
 19. 19. Загальні висновки • Засвоєння учнями програмового матеріалу з математики відповідає переважно низькому та середньому рівням навчальних досягнень. • Учні загальноосвітніх класів найкраще засвоїли тему «Лінійні нерівності», нижчі показники мають теми за курс восьмого класу, але які є необхідними для вивчення матеріалу дев’ятого класу: «Дії з степенями» «Степені й корені» , «Квадратні корені» на надзвичайно низькому рівні учні оволоділи темами «Функція. Властивості функцій» та «Квадратні нерівності» .
 20. 20. основні проблеми • низький рівень обчислювальних навичок учнів: дев’ятикласники допускають грубі математичні помилки, виконуючи дій зі звичайними, десятковими дробами та від’ємними числами; •  в учнів недостатньо добре сформовані формально-оперативні вміння (виконання тотожних перетворень цілих і дробових виразів, розв’язування рівнянь) •  низький рівень графічної культури учасників дослідження: учні не вміють будувати графіки функцій. •  учні на надзвичайно низькому рівні засвоїли тему «Квадратична функція. Квадратні нерівності».
 21. 21. Рекомендації • Викладачам математики ЛОІППО провести семінар по темі «Моніторингові дослідження математичної підготовки учнів 9-х класів» з методистами рай(міськ) метод кабінетів; ознайомлювати вчителів математики на курсах підвищення кваліфікації з проведеними дослідженнями • Методистам рай(міськ) метод кабінетів, які відповідають за викладання математики ознайомити голів методичних об’єднань вчителів математики з результатам моніторингових досліджень математичної підготовки учнів 9-х класів. •  Методистам рай(міськ) метод кабінетів, які відповідають за викладання математики вивчити стан викладання математики у тих школах, де виявлена значна розбіжність в оцінюванні учнів вчителем та результатами моніторингових досліджень (таблиця 4) •  Головам методичних об’єднань провести семінари з вчителями, які викладають в 8-х – 9-х класах присвячені проблемі «Методика викладання теми «Квадратична функція. Квадратні нерівності», «Функції. Властивості функцій». •  Головам методичних об’єднань (творчих груп) розробити загальні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів (самостійні, тематичні роботи), вивчити сучасну методичну та дидактичну літературу та донести свої доробки до вчителів шкіл. •  Вчителям математики виконувати чинну програму з математики, розв’язувати з учнями всі завдання з підручників із алгебри, а не лише вибрані на свій власний розсуд. •  Вчителям математики приділяти увагу диференційованому навчанню та індивідуальній роботі з учнями •  Вчителям математики більш ретельно відноситись до повторення матеріалу на уроках математики, організовувати повторення у різних формах на кожному з уроків, включати у тематичні контрольні роботи завдання з попередніх тем. Комбінувати завдання з різних змістовних ліній курсу алгебри.

×