Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Filozofija cloud sistema

226,480 views

Published on

Published in: Education

Filozofija cloud sistema

 1. 1. Настава у облаку
 2. 2. Настава у облаку
 3. 3. Укратко, „cloud computing“ је концепт код koг сe инфoрмације, односno велике базe пoдатaкa нaлaзе у „облaку“, односно ускладиштене негде на интернету, а могуће им је приступити са више типова уређaјa из свих делова света.Настава у облаку
 4. 4. Укратко, „cloud computing“ је концепт код koг сe инфoрмације, односno велике базe пoдатaкa нaлaзе у „облaку“, односно ускладиштене негде на интернету, а могуће им је приступити са више типова уређaјa из свих делова свeта.Настава у облаку
 5. 5. Настава у облаку
 6. 6. Настава у облаку
 7. 7. Настава у облаку
 8. 8. Настава у облаку
 9. 9. Настава у облаку
 10. 10. Настава у облаку
 11. 11. Примена у наставиНастава у облаку
 12. 12. Примена у наставиНастава у облаку
 13. 13. Примена у наставиНастава у облаку
 14. 14. Примена у наставиНастава у облаку
 15. 15. Примена у настави Час ван школе Реализација часа са ученицима у тачно одређено време преко директно праћених презентација или ванвременска, преко комбинације заједничких докумената, видео записа, презентација ...Настава у облаку

×