Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Paghahanda
para sa Buhay
natin sa Langit
Filipos 3: 20
Kung para sa atin, ang ating
pagkamamamayan ay nasa
langit, na mula sa dako ring iyon
ay hinihintay natin na...
1. Pansamantala
Awit 119:19 Ako ay isang
naninirahang dayuhan lamang sa
lupain. Huwag mong ikubli sa
akin ang iyong mga ut...
Apocalipsis 21:
At nakita ko ang isang bagong
langit at isang bagong
lupa; sapagkat ang dating
langit at ang dating lupa a...
Hebreo 13:14
sapagkat dito ay wala tayong
lunsod na nananatili, kundi may-
pananabik nating hinahanap ang
isa na darating.
2. Ang Langit ay…
Juan 14: 2
Sa bahay ng aking Ama ay
maraming tirahan. Kung hindi ay
sinabi ko sana sa inyo, sapagkat
par...
1 Corinto 2: 9
Kundi gaya nga ng nasusulat:
“Hindi nakita ng mata at hindi
narinig ng tainga, ni naisip man
sa puso ng tao...
Apocalipsis 21: 4
At papahirin niya ang bawat luha sa
kanilang mga mata, at hindi na
magkakaroon ng kamatayan, ni ng
pagda...
3. Paghahanda
Roma 12: 2
At huwag na kayong magpahubog ayon sa
sistemang ito ng mga bagay, kundi
magbagong-anyo kayo sa pa...
Awit 39: 4
“Ipaalam mo sa akin, O Jehova,
ang aking wakas,At ang sukat ng
aking mga araw—kung ano
ito,Upang malaman ko kun...
Lucas 12: 33
Ipagbili ninyo ang inyong mga pag-aari at
magbigay kayo ng mga kaloob ng
awa. Gumawa kayo para sa inyong sari...
2 Corinto 4: 18
habang itinutuon namin ang aming mga
mata, hindi sa mga bagay na nakikita,
kundi sa mga bagay na di-
nakik...
Pagwawakas
Mateo 25: 46
At ang mga ito ay magtutungo sa
walang-hanggang
pagkalipol,ngunit ang mga
matuwid ay sa buhay na w...
Roma 3: 22
oo, ang katuwiran ng Diyos sa
pamamagitan ng
pananampalataya kay Jesu-
Kristo, para sa lahat niyaong may
panana...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paghahanda Para Sa Buhay Natin Sa Langit

298 views

Published on

Life is temporary let's prepare for heaven, the permanent residence for believers

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paghahanda Para Sa Buhay Natin Sa Langit

 1. 1. Paghahanda para sa Buhay natin sa Langit
 2. 2. Filipos 3: 20 Kung para sa atin, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, na mula sa dako ring iyon ay hinihintay natin nang may pananabik ang isang tagapagligtas, ang Panginoong Jesu-Kristo
 3. 3. 1. Pansamantala Awit 119:19 Ako ay isang naninirahang dayuhan lamang sa lupain. Huwag mong ikubli sa akin ang iyong mga utos.
 4. 4. Apocalipsis 21: At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa; sapagkat ang dating langit at ang dating lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na.
 5. 5. Hebreo 13:14 sapagkat dito ay wala tayong lunsod na nananatili, kundi may- pananabik nating hinahanap ang isa na darating.
 6. 6. 2. Ang Langit ay… Juan 14: 2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Kung hindi ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat paroroon ako upang maghanda ng dako para sa inyo.
 7. 7. 1 Corinto 2: 9 Kundi gaya nga ng nasusulat: “Hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga, ni naisip man sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para roon sa mga umiibig sa kaniya.”
 8. 8. Apocalipsis 21: 4 At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot pa man. Ang mga dating bagay ay lumipas na.”
 9. 9. 3. Paghahanda Roma 12: 2 At huwag na kayong magpahubog ayon sa sistemang ito ng mga bagay, kundi magbagong-anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo sa inyong sarili ang mabuti at kaayaaya at sakdal na kalooban ng Diyos.
 10. 10. Awit 39: 4 “Ipaalam mo sa akin, O Jehova, ang aking wakas,At ang sukat ng aking mga araw—kung ano ito,Upang malaman ko kung paanong ako ay panandalian lamang.
 11. 11. Lucas 12: 33 Ipagbili ninyo ang inyong mga pag-aari at magbigay kayo ng mga kaloob ng awa. Gumawa kayo para sa inyong sarili ng mga supot na hindi naluluma, isang di-nabibigong kayamanan sa langit, kung saan ang magnanakaw ay hindi nakalalapit ni ang tangà man ay nang-uubos.
 12. 12. 2 Corinto 4: 18 habang itinutuon namin ang aming mga mata, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na di- nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na di-nakikita ay walang hanggan.
 13. 13. Pagwawakas Mateo 25: 46 At ang mga ito ay magtutungo sa walang-hanggang pagkalipol,ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan.”
 14. 14. Roma 3: 22 oo, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu- Kristo, para sa lahat niyaong may pananampalataya. Sapagkat walang pagkakaiba.

×