Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FORGIVENESS Matthew 6:15
Matthew 6:15 Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga15 nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama...
Jeremiah 31:34 Hindi na nila kailangang turuan ang isat isa upang makilala34 si Yahweh; lahat sila, dakilat hamak ay maka...
Hebrews 8:1212   Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga   kasalanan, at lilimutin ko na ang kanilang mga ...
1 John 1:99  Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan   nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga i...
Colossians 3:1313   Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit   kayo sa isat isa. Pinatawad kayo ng Pang...
2 Corinthians 2:10-1110   Sinumang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang   pinatawad ko, kung mayroon man, ay pi...
1 Corinthians 1:3030   Sa kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus,   na ginawang karunungan natin. Sa pama...
2 Corinthians 5:1717   Kayat ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang   bagong nilalang. Wala na ang dating pag...
1 Corinthians 4:4  4     Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi    nangangahulugang akoy walang kasalan...
Matthew 5:2525   "Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman,   makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago  ...
God bless you in Jesus name!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Forgiveness

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forgiveness

 1. 1. FORGIVENESS Matthew 6:15
 2. 2. Matthew 6:15 Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga15 nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." But if ye forgive not men their trespasses, neither will15 your Father forgive your trespasses.
 3. 3. Jeremiah 31:34 Hindi na nila kailangang turuan ang isat isa upang makilala34 si Yahweh; lahat sila, dakilat hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan.“34 And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the LORD: for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the LORD: for I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more.
 4. 4. Hebrews 8:1212 Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan."12 For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.
 5. 5. 1 John 1:99 Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siyay matuwid.9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
 6. 6. Colossians 3:1313 Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isat isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kayat magpatawad din kayo.13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
 7. 7. 2 Corinthians 2:10-1110 Sinumang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man, ay pinatawad ko alang- alang sa inyo, sa harapan ni Cristo,11 upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. Hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari.10 To whom ye forgive any thing, I forgive also: for if I forgave any thing, to whom I forgave it, for your sakes forgave I it in the person of Christ;11 Lest Satan should get an advantage of us: for we are not ignorant of his devices.
 8. 8. 1 Corinthians 1:3030 Sa kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus, na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayoy pinawalang-sala ng Diyos, pinapaging-banal at iniligtas.30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
 9. 9. 2 Corinthians 5:1717 Kayat ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siyay bago na.17 Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.
 10. 10. 1 Corinthians 4:4 4 Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang akoy walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin.4 For I know nothing by myself; yet am I not hereby justified: but he that judgeth me is the Lord.
 11. 11. Matthew 5:2525 "Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindiy ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo.25 Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.
 12. 12. God bless you in Jesus name!

×