Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
One line or sentencethat can save your life.<br />
“Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
Paano kung wala kang layunin sa buhay?<br />Walang saysay ang lahat ng bagay.<br />Magulo ang iyong buhay.<br />Wala kang ...
Makinig ka<br />Sarili<br />Diyos<br />Hulaan mo<br />
Gawa 17:24-28<br />24Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kay...
Gawa 17:24-28<br />25Hindi na siya’y nangangailangan ng anuman kaya siya pinaglilingkuran ng tao; sapagkat siya ang nagbib...
Gawa 17:24-28<br />26Mula sa isa’y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panaho...
Gawa 17:24-28<br />27Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakiling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya...
Gawa 17:24-28<br />27Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakiling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya...
Gawa 17:24-28<br />28...sapagkat “Hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao.” Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga...
1 Timoteo 2:1-3<br />1Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin,pamanhik,...
1 Timoteo 2:1-3<br />2Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga maykapangyarihan upang makapamuhay tayo nang tahim...
1 Timoteo 2:1-3<br />3Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas 4na ang ibig ay maligtas ang lahat ng ...
1 Timoteo 2:1-3<br />3Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas 4na ang ibig ay maligtas ang lahat ng ...
1 Timoteo 2:1-3<br />3Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas 4na ang ibig ay maligtas ang lahat ng ...
Efeso 2:8-10<br />8Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. At a...
Efeso 2:8-10<br />9Hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya’t walang dapat ipagmalaki ang sinuman.<br />
Efeso 2:8-10<br />10Tayo’y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa p...
Efeso 2:8-10<br />10Tayo’y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa p...
Efeso 2:8-10<br />10Tayo’y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa p...
2 Timoteo 4:6-8<br />6Ako’y iaalay na; dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. 7Puspusan akong lumaban sa pal...
2 Timoteo 4:6-8<br />6Ako’y iaalay na; dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. 7Puspusan akong lumaban sa pal...
2 Timoteo 4:6-8<br />6Ako’y iaalay na; dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. 7Puspusan akong lumaban sa pal...
2 Timoteo 4:6-8<br />8Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siya makatarungang ...
2 Timoteo 4:6-8<br />8Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siya makatarungang ...
Kapag ang Panginoon ang iyong hangarin, tama ang iyong layunin.<br />
“Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
Pagsasagawa<br />Hanapin mo ang Panginoon.<br />Sikapin mong malaman ang katotohanan at kamtan ang kaligtasan mula kay Jes...
Katangian ng Buhay na may Tamang Layunin<br />Magkakaroon ng saysay ang lahat ng bagay.<br />Magiging simple ang iyong buh...
Pag-usapan<br />Ano-ano ang natutunan mo patungkol sa layunin ng buhay?<br />Sa paanong paraan nakatulong sa iyo ang mensa...
“Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
Kapag ang Panginoon ang iyong hangarin, tama ang iyong layunin.<br />
May layunin ka na ba?<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lifelines Sermon 1 (Tagalog)

2,510 views

Published on

Lifeline No. 1: Life has a purpose

Published in: Spiritual, Technology
 • Be the first to comment

Lifelines Sermon 1 (Tagalog)

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5. One line or sentencethat can save your life.<br />
 6. 6.
 7. 7. “Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
 8. 8. Paano kung wala kang layunin sa buhay?<br />Walang saysay ang lahat ng bagay.<br />Magulo ang iyong buhay.<br />Wala kang motibasyon.<br />Mamumuhay ka sa kasalanan.<br />
 9. 9. Makinig ka<br />Sarili<br />Diyos<br />Hulaan mo<br />
 10. 10. Gawa 17:24-28<br />24Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya’t hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao.<br />
 11. 11. Gawa 17:24-28<br />25Hindi na siya’y nangangailangan ng anuman kaya siya pinaglilingkuran ng tao; sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan.<br />
 12. 12. Gawa 17:24-28<br />26Mula sa isa’y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan.<br />
 13. 13. Gawa 17:24-28<br />27Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakiling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin...<br />
 14. 14. Gawa 17:24-28<br />27Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakiling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin...<br />
 15. 15. Gawa 17:24-28<br />28...sapagkat “Hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao.” Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata.<br />
 16. 16. 1 Timoteo 2:1-3<br />1Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin,pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao.<br />
 17. 17. 1 Timoteo 2:1-3<br />2Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga maykapangyarihan upang makapamuhay tayo nang tahimik at payapa, marangal at may kabanalan.<br />
 18. 18. 1 Timoteo 2:1-3<br />3Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas 4na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan.<br />
 19. 19. 1 Timoteo 2:1-3<br />3Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas 4na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan.<br />
 20. 20. 1 Timoteo 2:1-3<br />3Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas 4na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan.<br />
 21. 21. Efeso 2:8-10<br />8Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo.<br />
 22. 22. Efeso 2:8-10<br />9Hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya’t walang dapat ipagmalaki ang sinuman.<br />
 23. 23. Efeso 2:8-10<br />10Tayo’y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una.<br />
 24. 24. Efeso 2:8-10<br />10Tayo’y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una.<br />
 25. 25. Efeso 2:8-10<br />10Tayo’y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Cristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una.<br />
 26. 26. 2 Timoteo 4:6-8<br />6Ako’y iaalay na; dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. 7Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya.<br />
 27. 27. 2 Timoteo 4:6-8<br />6Ako’y iaalay na; dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. 7Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya.<br />
 28. 28. 2 Timoteo 4:6-8<br />6Ako’y iaalay na; dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. 7Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya.<br />
 29. 29. 2 Timoteo 4:6-8<br />8Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siya makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito.<br />
 30. 30. 2 Timoteo 4:6-8<br />8Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siya makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito.<br />
 31. 31. Kapag ang Panginoon ang iyong hangarin, tama ang iyong layunin.<br />
 32. 32. “Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
 33. 33. Pagsasagawa<br />Hanapin mo ang Panginoon.<br />Sikapin mong malaman ang katotohanan at kamtan ang kaligtasan mula kay Jesus.<br />Alamin mo kung ano ang gawain na itinakda para sa iyo ng Panginoon at gawin mo ito sa lalong madaling panahon.<br />Mamuhay ka ng tapat sa Panginoon hanggang sa makamtan mo ang iyong korona.<br />
 34. 34. Katangian ng Buhay na may Tamang Layunin<br />Magkakaroon ng saysay ang lahat ng bagay.<br />Magiging simple ang iyong buhay.<br />Magkakaroon ka ng motibasyon.<br />Mabubuhay ka para sa Panginoon at hindi sa kasalanan.<br />
 35. 35. Pag-usapan<br />Ano-ano ang natutunan mo patungkol sa layunin ng buhay?<br />Sa paanong paraan nakatulong sa iyo ang mensahe na ito?<br />Ano ang gagawin mo bilang pagtugon sa natutunan mo sa araw na ito?<br />Manalangin para sa bawat isa<br />
 36. 36. “Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
 37. 37. Kapag ang Panginoon ang iyong hangarin, tama ang iyong layunin.<br />
 38. 38. May layunin ka na ba?<br />

×