Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ignatiaanse spiritualiteit, een pelgrim op zoek naar God

662 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ignatiaanse spiritualiteit, een pelgrim op zoek naar God

 1. 1. Nascholingsdag, 19 januari 2013
 2. 2. Programma - ochtend 10.00 welkom en opening van de dag 10.10 compliatie ‘op zoek naar God’ 10.30 korte inleiding 10.35 Ignatius van Loyola, ‘op zoek naar God’ 11.05 korte verwerking 11.15 vragenronde 11.35 pauze 11.55 oefening: ‘bidden met de Schrift’ 12.25 reflectie 12.30 pauze
 3. 3. Programma - middag 13.30 inleiding op begeleidingsoefening 13.35 deel 1: schrijf e-mail bericht en vraag 13.45 oefening in drietallen 14.15 ‘do’s & don’ts’ van de begeleiding 14.30 Toets antwoord mail aan do’s & don’ts 14.45 pauze 15.05 cursusomgeving op internet 15.30 nuldelijns begeleiding 16.00 einde
 4. 4. “Op zoek naar God” BS-rd: Ignatius van Loyola (1491 – 1556) Een pelgrim op zoek naar God
 5. 5. « Verhaal van de pelgrim »
 6. 6. De droom van Iñigo Tot aan zijn zesentwintigste was hij iemand die zich overgaf aan de ijdelheden van de wereld. Wat hij vooral graag deed was zich oefenen in het hanteren van wapens, met een groot en ijdel verlangen daarbij eer te behalen. (Verhaal van de pelgrim, nr 1)
 7. 7. Ridder Ignatius
 8. 8. 20 mei 1521 : kanonbal in Pamplona
 9. 9. Ziekbed
 10. 10. “Help, wat moet ik met mijn leven?”
 11. 11. Pure ijdelheid« Toen de botten weer aan elkaar begonnen te groeien, bleef er onder de knie een stuk bot over het andere geschoven, waardoor het ene been korter bleef dan het andere. Bovendien bleef er op die plaats zo’n knobbel zitten, dat het er lelijk uitzag. Hij kon dat niet uitstaan. Hij was immers vastbesloten de wereld te volgen en vond dat dit hem lelijk maakte.Daarom informeerde hij de chirurgen of ze het niet konden wegsnijden. Die zeiden dat dit inderdaad kon, maar dat de pijn erger zou zijn dan alles wat hij al doorstaan had. Omdat het al genezen was, zou er een opening gemaakt moeten worden om het weg te kunnen snijden. Toch besloot hij toen, uit pure ijdelheid, zich te laten martelen. » (Verhaal van de pelgrim, nr 4)
 12. 12. Vrome boeken … Heerlijk!
 13. 13. Bloemlezing uit Evangelies
 14. 14. Verschillende gevoelens“Toch was er een verschil. Was hij namelijk met zijn gedachten bij dat van de wereld dan vond hij daar wel veel behagen in, maar liet hij het ten slotte vermoeid los dan voelde hij zich dor en ontevreden. Bedacht hij daarentegen hoe het zou zijn om enkel plantaardig voedsel te eten en om ook al die overige gestrengheden te verrichten waarvan hij gezien had dat de heiligen die hadden gedaan, dan vond hij niet alleen troost zolang hij daar in gedachten mee bezig was, maar bleef hij ook tevreden en opgewekt nadat hij ze had losgelaten.”
 15. 15. Terugblik“Maar hij schonk daar geen aandacht aan en kwam er niet toe dieper in te gaan op dat verschil, totdat hem op een keer de ogen een beetje opengingen en hij zich over dat onderscheid begon te verwonderen. Toen begon hij erover na te denken en op grond van zijn ervaringen kwam hij tot het inzicht dat sommige gedachten hem in droefheid achterlieten, andere daarentegen in blijdschap. Zo leerde hij beetje bij beetje de verschillende aard kennen van de geesten waardoor hij bewogen werd: de een van de duivel, de ander van God.”  (verhaal van de pelgrim, nr 8)
 16. 16. Troost en troosteloosheid Ten slotte noem ik vertroosting elke vermeerdering van hoop, geloof en  liefde en elke innerlijke blijdschap die een oproep en aantrekking  inhoudt tot het hemelse en het eigen heil van de ziel en haar aldus rust  en vrede geeft in haar Schepper en Heer. (G.O. 316) Ik noem troosteloosheid al het tegenovergestelde ...  Bijvoorbeeld:  duisternis en verwarring in de ziel, een beweging naar wat laag en  aards is, onrust vanwege verschillende beroeringen en bekoringen, een  neiging tot wantrouwen, de ziel die zonder hoop is, zonder liefde,  geheel lui, lauw, droevig en als het ware gescheiden van haar Schepper  en Heer. (G.O. 317)
 17. 17. Bekering van Ignatius Onderscheiding van de geesten  Leren luisteren naar hart  Geen emocratie  Wel : pedagogie van biddende terugblik op leven en gebed met Bijbel  Juiste verhouding tussen biddende hart, verstand en wil: samen met Jezus
 18. 18. Bekering van Ignatius Gelovige mensvisie  Vertrouwen in diepste verlangen als plaats waar Jezus tot je spreekt  Mens geroepen om leven lang te groeien, dichter naar God.
 19. 19. Overgave aan God
 20. 20. De pelgrim Op een muilezel reed hij weg. (Verhaal van de pelgrim nr 13)
 21. 21. 20 jaar onderweg (1521-1540)
 22. 22. « Hij moet groter worden, ik kleiner »Leven van gebed en ascese : 1521-1524 Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, , ik ik  Ook na bekering bleef verlangen naar uiterlijke heldendaden intact. Verschil: nu op geestelijk gebied.  Had hij gelezen over een christen die 6 u per dag bad, dan zou hij 7 u bidden. Als een ander 5 etmalen vastte, dan zou hij er 7 eten noch drinken.  Met zijn ijzeren wilskracht kreeg hij die krachttoeren voor mekaar. Prijs: definitieve schade aan maag en nieren, depressie en bijna zelfmoord.
 23. 23. Uitpuren van « Geestelijke Oefeningen 
 24. 24. De Geestelijke Gebeds-Oefeningen Gebedsparcours met twee benen: Schrift + eigen ervaring Minutieus uitgewerkt  Christocentrisch: Jezus volgen doorheen de Evangelies  Aanpassing aan het individu: maatwerk  Ervaringsgericht : smaken van troost  Persoonlijke begeleiding  Zoeken van persoonlijke invulling levensverlangen  Begeleider : even belangrijk als discreet
 25. 25. Rechtstreekse godsontmoeting« Hij moet de Schepper in direct contact met zijnschepsel laten werken en het schepsel met zijnSchepper en Heer. » (G.O. nr 16)
 26. 26. Op zoek naar God Hoe God herkennnen in eigen leven?De uitdaging van de onderscheiding 1) Het kompas is de troost 2) Uitkomst is open
 27. 27. 1) Op het kompas van de H. Geest:troost Troost als kompas Uitkomst is open Troost = richtingwijzer van de H. Geest Troosteloosheid = doodlopende weg
 28. 28. Voorbeelden
 29. 29. 2) Plaats van aankomst: onbekend Troost als kompas Uitkomst is open  Uitkomst van bidden met de Schrift niet bekend van tevoren: niet zélf invullen  Luisteren eerder dan zelf spreken  Vraagt (toe)vertrouwen – geloof
 30. 30. In de showbizz, de modewereld…. « In alles God liefhebben en dienen » (G.O. nr 233)
 31. 31. Terugblik en vragen1. Wat heeft je aangesproken, waar had je iets aan?2. Waar had je het moeilijk mee?3. Wat neem je mee voor jezelf: kan je er iets mee doen? a) Persoonlijk b) Als EO-nazorgvrijwilliger4. Welke vraag zou je nog willen stellen?
 32. 32. Genesis 12,1-4a Eerder had de HERE Abram de opdracht gegeven: "Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land, dat Ik u zal wijzen. Als u dat doet, zal Ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Zij, die u zegenen, zal Ik zegenen en zij, die u vervloeken, zal Ik vervloeken. De hele wereld zal van u uit worden gezegend." Abram gehoorzaamde de HERE en vertrok met zijn neef Lot.
 33. 33. Terugblik op het gebed Suggesties  Wat ging makkelijk, wat verliep moeizamer?  Zowel over de gebedsmethode, als de inhoud  Wat heeft je geraakt of verrast?  Zowel over de gebedsmethode, als de inhoud  Is iets je duidelijker geworden in je relatie met God?  Wat neem je mee?
 34. 34. Persoonlijke terugblik
 35. 35. Programma - ochtend 10.00 welkom en opening van de dag 10.10 compliatie ‘op zoek naar God’ 10.30 korte inleiding 10.35 Ignatius van Loyola, ‘op zoek naar God’ 11.05 korte verwerking 11.15 vragenronde 11.35 pauze 11.55 oefening: ‘bidden met de Schrift’ 12.25 reflectie 12.30 pauze
 36. 36. Programma - middag 13.30 inleiding op begeleidingsoefening 13.35 deel 1: schrijf e-mail bericht en vraag 13.45 oefening in drietallen 14.15 ‘do’s & don’ts’ van de begeleiding 14.30 Toets antwoord mail aan do’s & don’ts 14.45 pauze 15.05 cursusomgeving op internet 15.30 nuldelijns begeleiding 16.00 einde
 37. 37. “Op zoek naar God” BS-rd: Ignatius van Loyola (1491 – 1556) Een pelgrim op zoek naar God
 38. 38. SLIDES NIKOLAAS
 39. 39. Oefening in drietallen Vorm groepjes van 3 ‘stuur’ je e-mail aan je begeleider  AB  BC  CA  Lees het bericht van de deelnemer en formuleer een antwoord (5-10 minuten) Persoonlijk reflectiemoment: wat ging makkelijk, moeilijk, waarom, vragen? (5 min)
 40. 40. Oefening in drietallen  Stuur je antwoord aan de deelnemer  BA  CB  AC  Lees het antwoord van je begeleider, schrijf op hoe je het ontvangt. Kun je er wat mee? (5 min)  In drietal: wissel je reactie op het antwoord van je begeleider uit (10 minuten)
 41. 41. Do’s & don’ts begeleiding GOD cursist begeleider
 42. 42. Do’s & don’ts begeleiding Focus op de beweging naar God toe (compas van de troost) en blijf daarbij door :  Vragen te stellen  Te bevestigen TROOST cursist GOD
 43. 43. Do’s & don’ts begeleiding Vermijd:  Adviezen  Probleemoplossingen  Counselen/pastoraat  Optreden als spirituele ‘goeroe’  Inbrengen van eigen ervaringen
 44. 44. Do’s & don’ts begeleiding Bemoedig deelnemer bij ‘stil worden’  Stil worden kan gepaard gaan met afleiding en onrust  Suggestie ‘afleiding’ en ‘onrust’ bij God te brengen  Omzetten in vraag aan God
 45. 45. Oefening in drietallen Opdracht: formuleer een e-mail bericht aan je begeleider: (10 minuten)  Wat suggesties:  Vraag over gebedsmethode.  Vraag om gebed voor jou, iets of iemand.  Iets dat je wilt delen over de inhoud van je gebed.
 46. 46. Vervolg oefening Toets je reactiemail aan de deelnemer aan de lijst met do’s en don’ts  Wat zou je zo laten?  Wat zou je anders formuleren?  Verander eventueel je antwoordtekst aan de deelnemer.

×