Diversiteit werkavond

408 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diversiteit werkavond

 1. 1. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org werkavond diversiteit Dit draaiboek is bedoeld voor de gespreksleider / spreker. In het draaiboek hieronder gaan we stap voor stap door de avond heen. Per onderdeel wordt aangegeven wat je moet doen en wat je nodig hebt. Waar nodig zijn werkbladen gemaakt, deze vind je achteraan in het draaiboek. Doel van de avond: je als gemeente bewust worden van de aanwezigheid van diversiteit. Diversiteit waarderen als gave van God, zoeken naar verbondenheid en herkennen van aandachtspunten. Op de website vind je een powerpoint-presentatie bij deze avond. Een handout van de powerpoint kan prettig zijn voor gemeenteleden die iets ‘mee willen nemen’. Leg evt. een stapel kopieën klaar. Wat Wie Nodig Duur 1. Opening Gespreksleider Bijbeltekst + lied op beamer 10 min. 2. Introductie Gespreksleider Tekst op beamer, foto’s op papier aan de wand 20 min. 3. In gesprek over diversiteit Gespreksleider Beamer 15 min. 4. Pauze Allen De vraag ‘wat maakt jou uniek?’ 15 min. 5. Oefening Allen Plek voor groepjes, werkbladen + pennen 30 min. 6. Verzamelen Gespreksleider, allemaal Werkbladen, flap- over + stiften 10 min. 7. Afsluiting Gespreksleider Lied op beamer 10 min. TOTAAL 110 min.
 2. 2. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.2 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org 1. Opening Lezen: Efeze 2,19-22 Zendeling Paulus schrijft aan een gemeente van bekeerlingen. Paulus dringt er bij de gemeente op aan dat de gemeenteleden kiezen voor een christelijke levensstijl. Dat vraagt een geweldige inzet van mensen die leven in een cultuur die niet lijkt op wat Jezus Christus als voorbeeld heeft gegeven. Daarom is het ook belangrijk dat de gemeenteleden elkaar helpen en samen leerling willen zijn van Christus. Paulus herinnert de gemeente aan haar bijzondere plek: de christenen zijn kinderen van God! Als gemeente zijn ze samen sterk omdat ze hun kracht zoeken in Christus, hun basis. En alleen zo kunnen ze elkaar verder helpen. Paulus schrijft: 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. Zingen: Opwekking 194, U maakt ons één OF Gezang 119, 1 en 2, De kerk van alle tijden Gebed: Heer Jezus Christus, zonder u zouden wij er niet zijn als gemeente. Dankzij uw daden en dankzij uw woord kunnen wij hier samen belijden dat we geloven in u. Dank u wel dat u ons als mensen aan elkaar geeft om samen te geloven, want alleen is het zo ontzettend moeilijk! Wilt u ons helpen, als we met elkaar in gesprek gaan. Wilt u ons oprechte aandacht voor elkaar geven. Help ons om de juiste woorden te vinden en ook om op het juiste moment te zwijgen en te luisteren. Heer God, wilt u door uw Geest in ons wonen? Dat bidden we in de naam van Jezus Christus. Amen Leg op dit moment kort het programma uit, noem ook het tijdstip van afsluiten en hou je daaraan!
 3. 3. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.3 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org 2. Introductie In de introductie willen we je laten kennismaken met diversiteit. Luister en kijk naar de volgende drie bijbelteksten. Ze gaan over verschillende manieren waarop je naar de kerkdienst kunt kijken. Luister naar de bijbelteksten en de omschrijving van de verschillende beelden. Zoek daarna een plekje bij de afbeelding van de kerkdienst waarbij jij je het meest thuis voelt. Let op: het gaat hier dus niet om goed of fout! Vraag van iedere groep een of twee mensen om hun keuze toe te lichten. Vraag wat de waarde is van verschillende visies op de kerkdienst? Vraag of er in de gemeente een of twee beelden (of misschien een ander beeld) overheersen, en of dat door de mensen die bij dat beeld staan, ook zo wordt ervaren? Bijbeltekst Beeld Kolossenzen 3,16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Troonzaal; God is de koning van de hele aarde, machtig en vol glorie. De kerkdienst is een ontmoeting met hem. Vol ontzag komen we voor zijn troon. http://goo.gl/pY4h8 Handelingen 2,44-46 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Familiereünie; God is onze Vader en door Jezus zijn wij broers en zussen van elkaar. Als we samen komen dan is dit een soort familiereünie. We delen ons geloof, onze zorgen en ons brood http://goo.gl/YwzNDX 1 Korintiërs 14,26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Werkplaats; Allemaal hebben we de Geest ontvangen en die Geest geeft ons allemaal gaven om die te gebruiken. De een bidt, de ander speelt gitaar en weer een ander vertelt een verhaal voor de kinderen. Ook de kinderen zelf doen mee. http://goo.gl/yKNrRn
 4. 4. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.4 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org 3. In gesprek over diversiteit Onderstreepte tekst is een nieuwe zin op de beamer! We hebben zojuist gezien en ervaren dat er binnen de gemeente diversiteit aan opvattingen bestaat. Die diversiteit ontstaat door verschillen in afkomst, opvoeding, karakter, kennis en ervaringen. Eigenlijk kun je wel zeggen dat waar meerdere mensen zijn, diversiteit meekomt. Die diversiteit merken we ook in onze gemeente en binnen het kerkverband (GKv). En dat is lang niet altijd prettig: soms kun je gewoon niet begrijpen hoe een ander aan zijn of haar opvatting komt. Zeker in de kerk, waar het draait om Gods woorden en daden, komt het erop aan dat we de waarheid onderscheiden. Daarbij is het heel veilig om vooral met mensen om te gaan die er net zo over denken als wij. Dat kan in een gemeente al snel voor uitsluiting of een wij / zij situatie zorgen. Hoewel we het soms moeilijk vinden om samen te leven, zijn we in de gemeente aan elkaar gegeven. In de kerk zijn we daarom altijd op zoek naar mogelijkheden om eensgezind te zijn. Dat hoeft niet te betekenen dat je overal hetzelfde tegenaan kijkt, maar wel dat je je onderling verbonden voelt. En die onderlinge verbondenheid komt er alleen als je als christenen samen in gesprek blijft. Een gesprek over verschillen moet aan de volgende voorwaarden voldoen: • Wees je bewust van ieders waarde in Christus. Hij heeft jou en de ander onvoorwaardelijk lief. • Erken en respecteer elkaar als leden van dezelfde gemeente. Ga uit van ieders integriteit en geef elkaar de ruimte om verschillen toe te lichten. • Ga uit van een dialoog. Wees uit op het begrijpen van iemands standpunt in plaats van op het overtuigen van elkaar. • Deel jouw kijk op de zaak, stel vragen en luister naar de ander. Goed luisteren is heel moeilijk, maar een van de mooiste dingen die je voor een ander kan doen. • Wees uit op overeenstemming, maar als je er niet uit komt, leg een verschil van inzicht dan uiteindelijk neer bij de leiding van de gemeente. Waarover is wel eenheid nodig? Het is belangrijk om dat te benoemen zodat je als gemeente een duidelijke en werkbare basis hebt. Zelfs als je besluit een open gemeente te zijn, waar veel meningen naast
 5. 5. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.5 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org elkaar mogen bestaan, is het belangrijk om dat expliciet te maken. We noemen een aantal onderwerpen: • Wees het eens waarover je het samen eens wil zijn. Denk bijvoorbeeld aan geloofsuitgangspunten van de gemeente, afspraken rond verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leiding en beheer en financiën. Hoe gaan we om met bepaalde morele of ethische onderwerpen? Zijn er nog andere punten die we belangrijk vinden? • Wees het eens waarover je het samen oneens mag zijn. Benoem onderwerpen die gevoelig liggen en spreek af waar je elkaar ruimte laat voor eigen overwegingen en standpunten. Durf keuzes te maken, neem beslissingen en zet deze uitgangspunten op papier voor mensen die eventueel nieuw de gemeente in komen. Zij kunnen dan zelf bepalen of zij zich hierbij thuis voelen. • Zoek de passie van de gemeente Wat bindt ons samen en waar zijn we met elkaar enthousiast over? Duidelijkheid daarover kan het hout zijn op het vuur om elkaar te blijven zoeken en vast te houden. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke ervaringen in het verleden, bepaalde waarden, een wijze van werken in het heden of een gedeelde missie en visie met het oog op de toekomst. Een gesprek over verschillen is echt niet altijd gemakkelijk of leuk. Maar je groeit er wel van, als persoon en als gemeente. We worden geholpen om: • Hechter te worden door elkaar te laten zien dat we elkaar onvoorwaardelijk accepteren en waarderen in Christus, net zoals de Vader ons liefheeft. • Groter te groeien door als gemeente samen op te trekken. In de praktijk van de gemeente blijken andere mensen soms bijdragen te hebben, waarvan we achteraf de waarde inzien. • Breder te worden door de breedte van de gemeente te bereiken. Wie zich verbonden weet ondanks verschillen, kan in gesprek met anderen. Zo verbinden zich mensen aan elkaar die anders door de eersten niet bereikt zouden worden Kortom: blijf met elkaar in gesprek! We gaan nu de pauze in met een korte opdracht. Vraag eens aan je buurman of buurvrouw Waarin ben jij uniek? Waarin ben jij echt anders dan de anderen hier? En probeer dan eens door te vragen: wat vindt diegene daarvan? Hoe is dat zo
 6. 6. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.6 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org gekomen? En dat hoeven echt geen heel diepgaande onderwerpen te zijn, het gaat nu vooral om de oefening van luisteren naar elkaar! 4. PAUZE – Waarin ben jij uniek? 5. Oefening Voor de pauze zijn drie zaken genoemd die je als gemeente zeker moet bespreken: 1. De dingen waarover je het met elkaar eens moet zijn, 2. de dingen waarover je het oneens mag zijn 3. en de passie van de gemeente. In kleinere groepen willen we daarom nu dat gesprek voeren. Daarna brengen we enkele resultaten bij elkaar. Er zijn werkbladen beschikbaar. Aan de hand van het werkblad de inhoud van de oefening uitleggen. Groepjes maken van 4-7 man/vrouw, zoek naar diversiteit! Dus geen vrienden, geen echtparen, en jong en oud door elkaar zetten. 6. Verzamelen Alle groepen komen weer bij elkaar. Het is mooi om per vraag een papier van de flap-over in te vullen. Vraag per groep (als er veel zijn, de groepen over de vragen verdelen) iemand om iets van de inzichten van het gesprek te delen. Geef kort ruimte voor reactie of vragen maar niet voor discussie! Benoem samen de mooie uitkomsten uit de gesprekken en wees eerlijk over de pijnpunten. Waar konden we het niet eens worden? Wat is voor de een onopgeefbaar en voor de ander niet? Noteer evt. een lijst met ‘hete hangijzers’ zodat de kerkenraad, predikant of opbouwcommissie daarmee verder kan. 7. Afsluiting Gebed nav. Ef. 3,14-19 Heer onze God, wij buigen samen voor u, die vanuit de hemel hier op aarde onze Vader wilt zijn. Wij vragen u om ons te laten delen in uw grote kracht en sterkte: geef ons meer van uw Geest zodat we meer en meer op Christus lijken en hem navolgen. Heilige Geest, wilt u ons helpen om te leven vanuit geloof en ware liefde? Alleen zo kunnen we iets bevatten van de liefde van Christus voor ons. Leert u ons om Christus’ liefde voor ons te begrijpen en leer ons u kennen. We verlangen ernaar om samen met alle gelovigen
 7. 7. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.7 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org die ons zijn voorgegaan oog in oog met u te staan Heer! U willen we prijzen omdat u alle macht heeft tot in eeuwigheid. Amen Zingen: Lied 95,3, Nu bidden wij met ootmoed en ontzag OF Gezang 71, De lof en de heerlijkheid Bron: o.a. Jaap Ketelaar, Hoera, wij verschillen in onze kerk! Uit Idea 5-2010, vakblad voor gemeenteopbouw van de Evangelische Alliantie via http://www.ea.nl/k/n132/news/view/426/299/hoera-wij-verschillen-in-onze- kerk.html
 8. 8. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.8 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org Werkblad – Zoeken naar eenheid Om als gemeente met elkaar in gesprek te komen of te blijven, ben je eigenlijk altijd bezig met één van deze drie vragen. Je gaat dat nu als groep ook doen. Wijs een iemand aan die de tijd bewaakt en die de anderen het woord mag geven. Probeer om binnen de gegeven tijd alle vragen te beantwoorden. Denk daarbij aan de gespreksregels: 1. Wees je bewust van ieders waarde in Christus. 2. Erken en respecteer elkaar als leden van dezelfde gemeente. 3. Ga uit van een dialoog 4. Deel jouw kijk op de zaak, stel vragen en luister naar de ander. 5. Wees uit op overeenstemming 1. Wat is volgens jou de passie van de gemeente? Wat is onze droom? Wat bindt ons samen en waar zijn we met elkaar enthousiast over? Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke ervaringen in het verleden, bepaalde waarden, een wijze van werken in het heden of een gedeelde missie en visie met het oog op de toekomst. Probeer ieder voor zich en later gezamenlijk een kort (!) beeld neer te zetten. Dat kan met woorden of een tekening. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 2. Waarover willen we het met elkaar echt eens zijn? Denk aan de geloofsuitgangspunten van de gemeente, afspraken rond verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de leiding en beheer en financiën. Hoe gaan we om met bepaalde morele of ethische onderwerpen? Zijn er nog andere punten die we belangrijk vinden? Het gaat er niet om dat je een complete lijst krijgt. Probeer kernachtig te blijven: wat is nu echt onopgeefbaar voor jullie als gelovige mensen die samen een gemeente willen vormen en blijven?
 9. 9. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.9 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 3. Over welke onderwerpen kunnen we het oneens zijn, zonder de verbinding te verliezen? Benoem onderwerpen die gevoelig liggen en spreek af waar je elkaar ruimte laat voor eigen overwegingen en standpunten. Durf keuzes te maken en wees eerlijk! …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …….……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

×