Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preek over johannes 4 afstanden overbruggen is missionair leven

1,617 views

Published on

Preek over hoe Jezus grenzen overgaat om relaties te leggen. Passen bij thema Missionaire afstand en Missionair mens en kerk zijn

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Preek over johannes 4 afstanden overbruggen is missionair leven

 1. 1. voor echt contact moet je grenzen over Preek van 5 augustus 2012 – RijnWaarde / De Bonte Berg
 2. 2. voor echt contact moet je grenzen over Om te zien en te ontdekken (via Johannes 4) Dat als Jezus zegt ‘Ga er op uit’ Het gevolgen heeft voor zijn volgelingenEn wat je kunt leren van hoe Jezus er zelf op uit gaat
 3. 3. Intro1. Jezus gaat 4 grenzen over …2. Twee uitstapjes (een korte tussenstop)3. Jezus gaat nog 2 grenzen over4. Bestemming gevonden - zoeken en aanbiddenAfrondingN.B. De Bijbelgedeelten zijn door het college / de preek gevlochten
 4. 4. voor echt contact moet je grenzen over intro
 5. 5. Toen Jezus hoorde dat aan de farizeeën verteld werddat hij meer leerlingen maakte en er ook meer dooptedan Johannes – Jezus doopte overigens niet zelf, zijnleerlingen deden dat –, verliet hij Judea en ging weernaar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen.(en hij ging via Sichar)
 6. 6. voor echt contact moet je grenzen overJezus gaat vier grenzen over 1: een èchte grens
 7. 7.  Sychor = SicharJezus gaat viaSichar, een kleinplaatsje in Samaria. = berg Gerizim
 8. 8. In 340 voor Christus hebben de priesters in Jeruzalem onderling ruzie gehad. Een aantal van hen is in Samaria gaan wonen. Maar: geen tempel! In 332 v.C. belegert een Perzische koning de stad Tyrus. De Samaritaanse leider Sanballat biedt de tegenpartij (Alexander de Grote) hulp en vraagt in ruil toestemming een TEMPEL te bouwen op de berg Gerizim in Samaria. Die tempel komt er & de Samaritaanse variant van de joodse godsdienst start. Dit leidt (tot Jezus’ tijd) tot discriminatie, economische sancties e.d. Want er zijn er 2 tempels, 2 sets heilige boeken en 2 manieren omYHWH te dienen.Kloof van Samaria
 9. 9. voor echt contact moet je grenzen overJezus KIEST contact
 10. 10. Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea.Daarvoor moest hij door Samaria heen.HÈ? MOEST?Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar,dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozefgegeven had, waar de Jakobsbron is.
 11. 11. Keuze uit routes De Joodse route langs Jordaan Via buitenland ‘het land van die heidenen’
 12. 12. voor echt contact moet je grenzen over Jezus gaat vier grenzen over 2, 3 en 4 : andere grenzen…
 13. 13. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bronzitten; het was rond het middaguur.Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten.Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij omdrinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.
 14. 14. 1. De landsgrens2. Cultuur - met een Samaritaan praten3. Cultuur / Sexe - met een vrouw alleen praten4. Religieus - onreinheid door….
 15. 15. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, enwie het is die u om water vraagt, zou u hém eromvragen en dan zou hij u levend water geven.’‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en deput is diep – waar wilt u dan levend water vandaanhalen?U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hijheeft ons die put gegeven en er zelf nog uitgedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’
 16. 16. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, enwie het is die u om water vraagt, zou u hém eromvragen en dan zou hij u levend water geven.’‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en deput is diep – waar wilt u dan levend water vandaanhalen?U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hijheeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken,en ook zijn zonen en zijn vee.’
 17. 17. Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u omwater vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt udan levend water vandaan halen?‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef,zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zalin hem een bron worden waaruit water opwelt dateeuwig leven geeft.’‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geendorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheente komen om water te putten.’
 18. 18. voor echt contact moet je grenzen overtwee tekstuele excursies… 1 - Johannes en de oude bijbelverhalen 2 – Jezus speelt met woorden omdat…
 19. 19. Oude testament Johannes-evangelie In het begin In het begin schiep God de hemel en de aarde… was het Woord… In Johannes 4: Een klassiek Joods liefdesverhaal: ‘Ontmoeting bij de put’Jacob (Israël) bij de put Jezus bij de JacobsputRachel geeft de schapen water De Samaritaanse geeft Jezus waterJacob geeft de schapen van Rachel water Jezus biedt water aan…Rachel ontdekt haar liefde voor Jacob De vrouw ontdekt haar liefde voor Jezus Er zijn minstens 7 put-parallellen – zoek die thuis of op kring eens uit!
 20. 20. Jezus gebruikt een woord dat je op 2 manieren kunt begrijpenVoorbeeld (johannes 3) Nicodemus: Als kind opnieuw uit de baarmoeder?Wedergeboren Jezus: Nee. Geestelijke wedergeboorte!In dit verhaal Twee opvallende momenten Samaritaanse: Nooit meer water putten!Levend water Jezus: Ik ben geestelijk water! Genoeg voor iedereen! Discipelen: Héeft hij al eten gehad?Voedsel Jezus: Ik wil geestelijk voedsel = de wil van God doen!Dus: Vrouw Jezus Discipelen Jezus Letterlijk > < Metafoor Meteen te begrijpen > < Denk na! Zoek!
 21. 21. Jezus gebruikt een woord dat je op 2 manieren kunt begrijpen (voorbeeld)Joodse rabbi’s hebben allerlei onderwijstechnieken als vragen stellen,tegenspreken, tegen vragen stellen, iets anders gaan doen (in het zand schrijven),verhalen vertellen en ook (juist in het Johannesevangelie) woorden met 2betekenissen gebruiken…De gesprekspartner van Jezus blijkt steeds de verkeerde betekenis tekiezen En Jezus heeft dan de kans (en neemt de tijd) de zaak uit te leggen!Waarom?Ze vragen zich af: Wat zou die man wél bedoelen?Want alleen Wie zoekt… Die vindt…
 22. 22. voor echt contact moet je grenzen overUitstapjes voorbij: dus terug naar het verhaalJezus gaat nog 2 grenzen over
 23. 23. Toen zei Jezus tegen haar:‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw.‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zeiJezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nuhebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u eenprofeet bent! Onze voorouders vereerden God op dezeberg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waarGod vereerd moet worden.’
 24. 24. 1. Een landsgrens2. Cultuur3. Cultuur / Sexe4. Religieus5. Privacy6. De belangrijkste Aanvaarding / Niet veroordelen / Vertrouwen
 25. 25. ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie nochop deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullenaanbidden.Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten datwel; de redding komt immers van de Joden.Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, datwie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en inwaarheid.De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, wantGod is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen ingeest en in waarheid.’
 26. 26. voor echt contact moet je grenzen overTot je bestemming komen… (en bij het einde van de preek )Jezus zegt tegen zijn volgelingen‘Ga er op uit’én hij laat zien hoe dat moet1 Meewerken in Gods missie2 Leren van Gods Verlangen
 27. 27. Gods missie De vader zoekt …Jezus’ missie God zoekt, dus ik zoek …De missie van Gods kinderen / Gods volk God zoekt, dus wij zoeken …
 28. 28. Gods verlangen Dat de wereld hem aanbidt…Jezus verlangen Dat, door de knie te buigen voor Jezus, elk mens op aarde God aanbidt (Fil 2:12)…Ons / mijn / jouw verlangen …. Dat …
 29. 29. Gods verlangen & het verlangen van je kerk Wat zijn jouw verlangensVertel er iets van aan je buurman / buurvrouw
 30. 30. Ik zeg jullie:‘kijk om je heen,dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst!’‘Ik stuur jullie eropuitom een oogst binnen te halenwaarvoor je geen moeite hebt hoeven doen;dat hebben anderen gedaanen jullie maken hun werk af.’
 31. 31. Onze grenzen… Naar buiten je sociale netwerk Voorbij je culturele gewoonten Niet gehinderd door religieuze muren Binnen de levenssfeer van anderen Dicht(er)bij, betrouwbaar en closeSpannend!Tijdrovend! maar…
 32. 32. Ik ben met jullie,alle dagen,tot aan de voltooiingvan deze wereldMatteüs 28

×