Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MS
EXCEL
7 клас
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Обединяване на клетки
ІІ. Центриране в маркирана област от клетки
ІІІ. Подравняване на данните в клетката
І...
І. ОБЕДИНЯВАНЕ НА КЛЕТКИ
(MERGE CELLS)
MS OFFICE 2003:

Вариант 1:
1. Маркираме необходимите клетки
2. Меню Format  Cells  раздел
Alignment  Text control 
от...
MS OFFICE 2003:

Вариант 2:
MS OFFICE 2010:

Вариант 1
1. Маркираме необходимите
клетки
2. Таб Home  раздел Alignment
 Text control  отметка на
Mer...
MS OFFICE 2010:

Вариант 2:
ІІ. ЦЕНТРИРАНЕ В МАРКИРАНА
ОБЛАСТ ОТ КЛЕТКИ
(CENTER ACROSS
SELECTION)
MS OFFICE 2003:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Меню Format  Cells 
раздел Alignment  Text
alignment  Horizontal ...
MS OFFICE 2010:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Таб Home  раздел Alignment
 Text alignment 
Horizontal  Center Ac...
ІІІ. ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕКСТА
(TEXT ALIGNMENT)
MS OFFICE 2003:

Маркираме необходимите клетки
2. Меню Format  Cells  раздел
Alignment  Text alignment 
Horizontal (ля...
MS OFFICE 2010:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Таб Home  раздел Alignment
 Text alignment  Horizontal
(ляво, дясн...
MS OFFICE 2003:
За хоризонтално
подравняване (ляво,
центрирано, дясно)

За вертикално
подравняване (горе, по
средата, долу...
MS OFFICE 2010:
За вертикално
подравняване (горе, по
средата, долу)

За хоризонтално
подравняване (ляво,
центрирано, дясно...
ІV. ПОСОКА НА ТЕКСТА
(ORIENTATION)
MS OFFICE 2003:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Меню Format  Cells 
раздел Alignment 
Orientation
MS OFFICE 2010:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Таб Home  раздел Alignment
 Orientation
За верикален текст с
хоризонтални букви:
Натискаме
продълговатия бутон
„Text“
За завъртане на текста:
Движим червения
ромб...
V. ТЕКСТ НА ПОВЕЧЕ РЕДОВЕ
(WRAP TEXT)
MS OFFICE 2003:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Меню Format  Cells 
раздел Alignment  Text
control  отметка на Wr...
MS OFFICE 2010:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Таб Home  раздел Alignment
 Text control  отметка на
Wrap text
VІ. ПОБИРАНЕ НА ДЪЛЪГ ТЕКСТ
В ЕДНА КЛЕТКА
(SHRINK TO FIT)
MS OFFICE 2003:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Меню Format  Cells 
раздел Alignment  Text
control  отметка на Sh...
MS OFFICE 2010:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Таб Home  раздел Alignment
 Text control  отметка на
Shrink to fit
VІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМАТА НА ДАННИТЕ
MS OFFICE 2003:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Меню Format  Cells 
раздел Number
MS OFFICE 2010:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Таб Home  раздел Number
Число
Валута
Дата
Текст

и т.н.
VІІІ. СЪЗДАВАНЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФОРМАТ НА
ДАННИ
(CUSTOM)
MS OFFICE 2003:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Меню Format  Cells 
раздел Number  Custom
MS OFFICE 2010:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Таб Home  раздел Number 
Custom
Под „текст“ се разбира
това, което искаме да
се появи след числото.
Напр.: км/ч, км, кв.м. и
т.н.
ІХ. КОПИРАНЕ НА ФОРМАТ
(PASTE SPECIAL)
MS OFFICE 2003 И 2010:
1.
2.
3.

4.

Маркираме форматираната вече
клетка
Копираме я
Маркираме клетките, в които искаме
да ...
Х. РАМКА И ФОН НА ТАБЛИЦАТА
(BORDER, FILL)
MS OFFICE 2003:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Меню Format  Cells 
раздел Border (рамка) или
раздел Fill (фон)
MS OFFICE 2010:
1. Маркираме необходимите

клетки
2. Таб Home  Alignment 
раздел Border (рамка) или
раздел Fill (фон)
Външна рамка

Вътрешна рамка

Невидима рамка
Запълване с шарка

Запълване с цвят
Ефекти на запълване
MS Excel преговор
MS Excel преговор
MS Excel преговор
MS Excel преговор
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MS Excel преговор

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MS Excel преговор

 1. 1. MS EXCEL 7 клас
 2. 2. СЪДЪРЖАНИЕ: І. Обединяване на клетки ІІ. Центриране в маркирана област от клетки ІІІ. Подравняване на данните в клетката ІV. Посока на данните V. Текст на повече редове VІ. Побиране на дълъг текст в една клетка VІІ. Форматиране типа на данните в клетката VІІІ. Създаване на потребителски формат на данни ІХ. Копиране на формат Х. Рамка и фон
 3. 3. І. ОБЕДИНЯВАНЕ НА КЛЕТКИ (MERGE CELLS)
 4. 4. MS OFFICE 2003: Вариант 1: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Меню Format  Cells  раздел Alignment  Text control  отметка на Merge cells
 5. 5. MS OFFICE 2003: Вариант 2:
 6. 6. MS OFFICE 2010: Вариант 1 1. Маркираме необходимите клетки 2. Таб Home  раздел Alignment  Text control  отметка на Merge cells
 7. 7. MS OFFICE 2010: Вариант 2:
 8. 8. ІІ. ЦЕНТРИРАНЕ В МАРКИРАНА ОБЛАСТ ОТ КЛЕТКИ (CENTER ACROSS SELECTION)
 9. 9. MS OFFICE 2003: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Меню Format  Cells  раздел Alignment  Text alignment  Horizontal  Center Across Selection
 10. 10. MS OFFICE 2010: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Таб Home  раздел Alignment  Text alignment  Horizontal  Center Across Selection
 11. 11. ІІІ. ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕКСТА (TEXT ALIGNMENT)
 12. 12. MS OFFICE 2003: Маркираме необходимите клетки 2. Меню Format  Cells  раздел Alignment  Text alignment  Horizontal (ляво, дясно, центрирано...) или Vertical (горе, по средата, долу) 1.
 13. 13. MS OFFICE 2010: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Таб Home  раздел Alignment  Text alignment  Horizontal (ляво, дясно, центрирано...) или Vertical (горе, по средата, долу)
 14. 14. MS OFFICE 2003: За хоризонтално подравняване (ляво, центрирано, дясно) За вертикално подравняване (горе, по средата, долу)
 15. 15. MS OFFICE 2010: За вертикално подравняване (горе, по средата, долу) За хоризонтално подравняване (ляво, центрирано, дясно)
 16. 16. ІV. ПОСОКА НА ТЕКСТА (ORIENTATION)
 17. 17. MS OFFICE 2003: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Меню Format  Cells  раздел Alignment  Orientation
 18. 18. MS OFFICE 2010: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Таб Home  раздел Alignment  Orientation
 19. 19. За верикален текст с хоризонтални букви: Натискаме продълговатия бутон „Text“ За завъртане на текста: Движим червения ромб подобно на стрелка на часовник или изписваме числото на градусите на завъртане
 20. 20. V. ТЕКСТ НА ПОВЕЧЕ РЕДОВЕ (WRAP TEXT)
 21. 21. MS OFFICE 2003: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Меню Format  Cells  раздел Alignment  Text control  отметка на Wrap text
 22. 22. MS OFFICE 2010: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Таб Home  раздел Alignment  Text control  отметка на Wrap text
 23. 23. VІ. ПОБИРАНЕ НА ДЪЛЪГ ТЕКСТ В ЕДНА КЛЕТКА (SHRINK TO FIT)
 24. 24. MS OFFICE 2003: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Меню Format  Cells  раздел Alignment  Text control  отметка на Shrink to fit
 25. 25. MS OFFICE 2010: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Таб Home  раздел Alignment  Text control  отметка на Shrink to fit
 26. 26. VІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ ФОРМАТА НА ДАННИТЕ
 27. 27. MS OFFICE 2003: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Меню Format  Cells  раздел Number
 28. 28. MS OFFICE 2010: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Таб Home  раздел Number
 29. 29. Число Валута Дата Текст и т.н.
 30. 30. VІІІ. СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФОРМАТ НА ДАННИ (CUSTOM)
 31. 31. MS OFFICE 2003: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Меню Format  Cells  раздел Number  Custom
 32. 32. MS OFFICE 2010: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Таб Home  раздел Number  Custom
 33. 33. Под „текст“ се разбира това, което искаме да се появи след числото. Напр.: км/ч, км, кв.м. и т.н.
 34. 34. ІХ. КОПИРАНЕ НА ФОРМАТ (PASTE SPECIAL)
 35. 35. MS OFFICE 2003 И 2010: 1. 2. 3. 4. Маркираме форматираната вече клетка Копираме я Маркираме клетките, в които искаме да са форматирани като копираната клетка ДБ  Paste Special  отметка на Formats  OK
 36. 36. Х. РАМКА И ФОН НА ТАБЛИЦАТА (BORDER, FILL)
 37. 37. MS OFFICE 2003: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Меню Format  Cells  раздел Border (рамка) или раздел Fill (фон)
 38. 38. MS OFFICE 2010: 1. Маркираме необходимите клетки 2. Таб Home  Alignment  раздел Border (рамка) или раздел Fill (фон)
 39. 39. Външна рамка Вътрешна рамка Невидима рамка
 40. 40. Запълване с шарка Запълване с цвят Ефекти на запълване

×