Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
УРОК 2
6 клас
Измерване на
информацията
Н. Андонова
Двоичен код
0 и 1
Н. Андонова
Мерни единици
Български
термин
Английски
термин
Съкращение
Бит bit b
Байт Byte B
Килобайт Kilobyte KB
Мегабайт Megabyte MB...
Мерни единици
Единица Съответствие
1b 0 или 1
1 B 8 b
1 KB 1024 В
1 MB 1024 КВ
1 GB 1024 MB
1 TB 1024 GB
Н. Андонова
Данните в компютъра са
записани на твърдия
диск под формата на
файлове, подредени в
папки.
Н. Андонова
Файлова организация на данните
C:
Windows
System32 Fonts
Program
Files
Skype
Plugins
Mozilla
Firefox
Components Uninstall
...
Папка (folder)
родителска папка
подчинени папки
(подпапки)
Н. Андонова
Име на файл и папка
 Кръщават се с най-близко до съдържанието име.
 Windows ограничава файловите имена до 260
знака.
 В...
Файл
prolet.bmp
име
на файла
разширение
на името на файла
Н. Андонова
Познайте формата на файла
 prolet.bmp
 prolet.docx
 prolet.wav
 prolet.xlsx
 prolеt.pptx
Н. Андонова
Файлови формати
Изображе
ния
Видео Аудио Текст
Eл.
таблица
Презентац
ия
Програма
.bmp .avi .mp3 .docx .xlsx .pptx .exe
.pn...
Непознати файлови разширения
http://dotwhat.net
(точка какво…?)
Н. Андонова
Показване на скрити файлови разширения
Н. Андонова
Показване на скрити файлови разширения
Н. Андонова
Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer
Н. Андонова
Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer
Н. Андонова
Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer
Н. Андонова
Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer
Н. Андонова
Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer
Н. Андонова
END
THE
Н. Андонова
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Измерване на информацията - 6 клас

ИТ (ЗП) - помощна презентация към Урок 2 в 6 клас

 • Be the first to comment

Измерване на информацията - 6 клас

 1. 1. УРОК 2 6 клас Измерване на информацията Н. Андонова
 2. 2. Двоичен код 0 и 1 Н. Андонова
 3. 3. Мерни единици Български термин Английски термин Съкращение Бит bit b Байт Byte B Килобайт Kilobyte KB Мегабайт Megabyte MB Гигабайт Gigabyte GB Терабайт Terabyte TB Н. Андонова
 4. 4. Мерни единици Единица Съответствие 1b 0 или 1 1 B 8 b 1 KB 1024 В 1 MB 1024 КВ 1 GB 1024 MB 1 TB 1024 GB Н. Андонова
 5. 5. Данните в компютъра са записани на твърдия диск под формата на файлове, подредени в папки. Н. Андонова
 6. 6. Файлова организация на данните C: Windows System32 Fonts Program Files Skype Plugins Mozilla Firefox Components Uninstall Microsoft Office дървовиден модел Н. Андонова
 7. 7. Папка (folder) родителска папка подчинени папки (подпапки) Н. Андонова
 8. 8. Име на файл и папка  Кръщават се с най-близко до съдържанието име.  Windows ограничава файловите имена до 260 знака.  В името на файл не може да се използват следните знаци: / ? : * " > < |  За предпочитане е имената на файловете и папките да са на латиница, а не на кирилица.  Старайте се да не оставяте интервали между думите. Замествайте ги с _ или - Н. Андонова
 9. 9. Файл prolet.bmp име на файла разширение на името на файла Н. Андонова
 10. 10. Познайте формата на файла  prolet.bmp  prolet.docx  prolet.wav  prolet.xlsx  prolеt.pptx Н. Андонова
 11. 11. Файлови формати Изображе ния Видео Аудио Текст Eл. таблица Презентац ия Програма .bmp .avi .mp3 .docx .xlsx .pptx .exe .png .mp4 .wav .doc .xls .ppt .apk … … … … … … … Н. Андонова
 12. 12. Непознати файлови разширения http://dotwhat.net (точка какво…?) Н. Андонова
 13. 13. Показване на скрити файлови разширения Н. Андонова
 14. 14. Показване на скрити файлови разширения Н. Андонова
 15. 15. Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer Н. Андонова
 16. 16. Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer Н. Андонова
 17. 17. Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer Н. Андонова
 18. 18. Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer Н. Андонова
 19. 19. Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer Н. Андонова
 20. 20. END THE Н. Андонова

×