Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Измерване на информацията - 6 клас

Измерване на информацията - 6 клас

Download to read offline

ИТ (ЗП) - помощна презентация към Урок 2 в 6 клас

ИТ (ЗП) - помощна презентация към Урок 2 в 6 клас

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Измерване на информацията - 6 клас

 1. 1. УРОК 2 6 клас Измерване на информацията Н. Андонова
 2. 2. Двоичен код 0 и 1 Н. Андонова
 3. 3. Мерни единици Български термин Английски термин Съкращение Бит bit b Байт Byte B Килобайт Kilobyte KB Мегабайт Megabyte MB Гигабайт Gigabyte GB Терабайт Terabyte TB Н. Андонова
 4. 4. Мерни единици Единица Съответствие 1b 0 или 1 1 B 8 b 1 KB 1024 В 1 MB 1024 КВ 1 GB 1024 MB 1 TB 1024 GB Н. Андонова
 5. 5. Данните в компютъра са записани на твърдия диск под формата на файлове, подредени в папки. Н. Андонова
 6. 6. Файлова организация на данните C: Windows System32 Fonts Program Files Skype Plugins Mozilla Firefox Components Uninstall Microsoft Office дървовиден модел Н. Андонова
 7. 7. Папка (folder) родителска папка подчинени папки (подпапки) Н. Андонова
 8. 8. Име на файл и папка  Кръщават се с най-близко до съдържанието име.  Windows ограничава файловите имена до 260 знака.  В името на файл не може да се използват следните знаци: / ? : * " > < |  За предпочитане е имената на файловете и папките да са на латиница, а не на кирилица.  Старайте се да не оставяте интервали между думите. Замествайте ги с _ или - Н. Андонова
 9. 9. Файл prolet.bmp име на файла разширение на името на файла Н. Андонова
 10. 10. Познайте формата на файла  prolet.bmp  prolet.docx  prolet.wav  prolet.xlsx  prolеt.pptx Н. Андонова
 11. 11. Файлови формати Изображе ния Видео Аудио Текст Eл. таблица Презентац ия Програма .bmp .avi .mp3 .docx .xlsx .pptx .exe .png .mp4 .wav .doc .xls .ppt .apk … … … … … … … Н. Андонова
 12. 12. Непознати файлови разширения http://dotwhat.net (точка какво…?) Н. Андонова
 13. 13. Показване на скрити файлови разширения Н. Андонова
 14. 14. Показване на скрити файлови разширения Н. Андонова
 15. 15. Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer Н. Андонова
 16. 16. Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer Н. Андонова
 17. 17. Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer Н. Андонова
 18. 18. Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer Н. Андонова
 19. 19. Изглед и подреждане на файловете в Windows Explorer Н. Андонова
 20. 20. END THE Н. Андонова

×