Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Н. Андонова ©
MS ExcelMS Excel
Проектиране наПроектиране на
електронна таблицаелектронна таблица
ДобреДобре
проектиранатапроектираната
таблицатаблица е:е:
лесна залесна за
четенечетене
лесна залесна за
разбиранеразбиране
лесна залесна за
отпечатванеотпечатване
лесна залесна за
редактиранередактиране
Как сеКак се
постигапостига
това?това?
ОбмислямеОбмисляме каквокакво
искаме да покажемискаме да покажем сс
таблицататаблицата
ОпределямеОпределяме колкоколко
редареда ии колко колониколко колони
ще има таблицатаще има таблицата
ПоставямеПоставяме
подходящоподходящо
заглавиезаглавие споредспоред
съдържаниетосъдържанието
Име Тегло Ръст
Индекс
на
телесно
тегло
Тип
Здраво-
словен риск
Атанас 50 кг 1,60 м 20 здравословна норма нисък
Нколай 70 к...
ОбмислямеОбмисляме
съдържанието насъдържанието на
заглавния редзаглавния ред нана
таблицата (таблицата (антеткаантетка))
Име Тегло Ръст
Индекс
на
телесно
тегло
Тип
Здраво-
словен риск
Атанас 50 кг 1,60 м 20 здравословна норма нисък
Нколай 70 к...
Форматираме поФорматираме по
подходящ начинподходящ начин
даннитеданните
Име Тегло Ръст
Индекс
на
телесно
тегло
Тип
Здраво-
словен риск
Атанас 50 кг 1,60 м 20 здравословна норма нисък
Нколай 70 к...
ИзползвамеИзползваме формулиформули
ии функциифункции заза
изчислениятаизчисленията
ОткроявамеОткрояваме
ключовитеключовите
стойностистойности
Име Тегло Ръст
Индекс
на
телесно
тегло
Тип
Здраво-
словен риск
Атанас 50 кг 1,60 м 20 здравословна норма нисък
Нколай 70 к...
ФорматирамеФорматираме
шрифташрифта ии фонафона за по-за по-
добърдобър контрастконтраст
Име Тегло Ръст
Индекс
на
телесно
тегло
Тип
Здраво-
словен риск
Атанас 50 кг 1,60 м 20 здравословна норма нисък
Нколай 70 к...
…
НаправетеНаправете 7 зад.7 зад. отот стр. 21стр. 21 от учебника,от учебника,
за да упражните на наученото.за да упражнит...
ИТ - MS Excel - Проектиране на таблици
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

ИТ - MS Excel - Проектиране на таблици

Download to read offline

Презентация към урока за проектиране на таблици в MS Excel за учениците от 7 клас

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ИТ - MS Excel - Проектиране на таблици

 1. 1. Н. Андонова © MS ExcelMS Excel Проектиране наПроектиране на електронна таблицаелектронна таблица
 2. 2. ДобреДобре проектиранатапроектираната таблицатаблица е:е:
 3. 3. лесна залесна за четенечетене
 4. 4. лесна залесна за разбиранеразбиране
 5. 5. лесна залесна за отпечатванеотпечатване
 6. 6. лесна залесна за редактиранередактиране
 7. 7. Как сеКак се постигапостига това?това?
 8. 8. ОбмислямеОбмисляме каквокакво искаме да покажемискаме да покажем сс таблицататаблицата
 9. 9. ОпределямеОпределяме колкоколко редареда ии колко колониколко колони ще има таблицатаще има таблицата
 10. 10. ПоставямеПоставяме подходящоподходящо заглавиезаглавие споредспоред съдържаниетосъдържанието
 11. 11. Име Тегло Ръст Индекс на телесно тегло Тип Здраво- словен риск Атанас 50 кг 1,60 м 20 здравословна норма нисък Нколай 70 кг 1,60 м 27 наднормено тегло повишен Стамена 56 кг 1,70 м 19 здравословна норма нисък Николинка 42 кг 1,50 м 19 здравословна норма нисък Евгени 45 кг 1,66 м 16 здравословна норма нисък Ева 44 кг 1,59 м 17 здравословна норма нисък София 67 кг 1,63 м 25 наднормено тегло повишен Здравко 65 кг 1,73 м 22 здравословна норма нисък Александър 59 кг 1,69 м 21 здравословна норма нисък Траяна 44 кг 1,65 м 16 здравословна норма нисък Стела 40 кг 1,60 м 16 здравословна норма нисък Мирослав 55 кг 1,67 м 20 здравословна норма нисък Станимир 58 кг 1,60 м 23 здравословна норма нисък Изготвил справката: медицинска сестра Иванова за здравословното състояние на учениците от 7 "а" клас при ОУ "Христо Ботев" - град Добрич СПРАВКА
 12. 12. ОбмислямеОбмисляме съдържанието насъдържанието на заглавния редзаглавния ред нана таблицата (таблицата (антеткаантетка))
 13. 13. Име Тегло Ръст Индекс на телесно тегло Тип Здраво- словен риск Атанас 50 кг 1,60 м 20 здравословна норма нисък Нколай 70 кг 1,60 м 27 наднормено тегло повишен Стамена 56 кг 1,70 м 19 здравословна норма нисък Николинка 42 кг 1,50 м 19 здравословна норма нисък Евгени 45 кг 1,66 м 16 здравословна норма нисък Ева 44 кг 1,59 м 17 здравословна норма нисък София 67 кг 1,63 м 25 наднормено тегло повишен Здравко 65 кг 1,73 м 22 здравословна норма нисък Александър 59 кг 1,69 м 21 здравословна норма нисък Траяна 44 кг 1,65 м 16 здравословна норма нисък Стела 40 кг 1,60 м 16 здравословна норма нисък Мирослав 55 кг 1,67 м 20 здравословна норма нисък Станимир 58 кг 1,60 м 23 здравословна норма нисък Изготвил справката: медицинска сестра Иванова за здравословното състояние на учениците от 7 "а" клас при ОУ "Христо Ботев" - град Добрич СПРАВКА
 14. 14. Форматираме поФорматираме по подходящ начинподходящ начин даннитеданните
 15. 15. Име Тегло Ръст Индекс на телесно тегло Тип Здраво- словен риск Атанас 50 кг 1,60 м 20 здравословна норма нисък Нколай 70 кг 1,60 м 27 наднормено тегло повишен Стамена 56 кг 1,70 м 19 здравословна норма нисък Николинка 42 кг 1,50 м 19 здравословна норма нисък Евгени 45 кг 1,66 м 16 здравословна норма нисък Ева 44 кг 1,59 м 17 здравословна норма нисък София 67 кг 1,63 м 25 наднормено тегло повишен Здравко 65 кг 1,73 м 22 здравословна норма нисък Александър 59 кг 1,69 м 21 здравословна норма нисък Траяна 44 кг 1,65 м 16 здравословна норма нисък Стела 40 кг 1,60 м 16 здравословна норма нисък Мирослав 55 кг 1,67 м 20 здравословна норма нисък Станимир 58 кг 1,60 м 23 здравословна норма нисък Изготвил справката: медицинска сестра Иванова за здравословното състояние на учениците от 7 "а" клас при ОУ "Христо Ботев" - град Добрич СПРАВКА
 16. 16. ИзползвамеИзползваме формулиформули ии функциифункции заза изчислениятаизчисленията
 17. 17. ОткроявамеОткрояваме ключовитеключовите стойностистойности
 18. 18. Име Тегло Ръст Индекс на телесно тегло Тип Здраво- словен риск Атанас 50 кг 1,60 м 20 здравословна норма нисък Нколай 70 кг 1,60 м 27 наднормено тегло повишен Стамена 56 кг 1,70 м 19 здравословна норма нисък Николинка 42 кг 1,50 м 19 здравословна норма нисък Евгени 45 кг 1,66 м 16 здравословна норма нисък Ева 44 кг 1,59 м 17 здравословна норма нисък София 67 кг 1,63 м 25 наднормено тегло повишен Здравко 65 кг 1,73 м 22 здравословна норма нисък Александър 59 кг 1,69 м 21 здравословна норма нисък Траяна 44 кг 1,65 м 16 здравословна норма нисък Стела 40 кг 1,60 м 16 здравословна норма нисък Мирослав 55 кг 1,67 м 20 здравословна норма нисък Станимир 58 кг 1,60 м 23 здравословна норма нисък Изготвил справката: медицинска сестра Иванова за здравословното състояние на учениците от 7 "а" клас при ОУ "Христо Ботев" - град Добрич СПРАВКА
 19. 19. ФорматирамеФорматираме шрифташрифта ии фонафона за по-за по- добърдобър контрастконтраст
 20. 20. Име Тегло Ръст Индекс на телесно тегло Тип Здраво- словен риск Атанас 50 кг 1,60 м 20 здравословна норма нисък Нколай 70 кг 1,60 м 27 наднормено тегло повишен Стамена 56 кг 1,70 м 19 здравословна норма нисък Николинка 42 кг 1,50 м 19 здравословна норма нисък Евгени 45 кг 1,66 м 16 здравословна норма нисък Ева 44 кг 1,59 м 17 здравословна норма нисък София 67 кг 1,63 м 25 наднормено тегло повишен Здравко 65 кг 1,73 м 22 здравословна норма нисък Александър 59 кг 1,69 м 21 здравословна норма нисък Траяна 44 кг 1,65 м 16 здравословна норма нисък Стела 40 кг 1,60 м 16 здравословна норма нисък Мирослав 55 кг 1,67 м 20 здравословна норма нисък Станимир 58 кг 1,60 м 23 здравословна норма нисък Изготвил справката: медицинска сестра Иванова за здравословното състояние на учениците от 7 "а" клас при ОУ "Христо Ботев" - град Добрич СПРАВКА
 21. 21. … НаправетеНаправете 7 зад.7 зад. отот стр. 21стр. 21 от учебника,от учебника, за да упражните на наученото.за да упражните на наученото. ОУ "Христо Ботев" - Добрич, Н. Андонова ©
 • KatqMakrieva

  Jan. 7, 2017

Презентация към урока за проектиране на таблици в MS Excel за учениците от 7 клас

Views

Total views

6,944

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,071

Actions

Downloads

117

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×