Successfully reported this slideshow.

MS Excel - логическата функция IF

2

Share

Upcoming SlideShare
MS Excel преговор
MS Excel преговор
Loading in …3
×
1 of 13
1 of 13

MS Excel - логическата функция IF

2

Share

Download to read offline

Презентацията е предназначена за часовете за задължителна подготовка по информационни технологии в 7 клас.

Презентацията е предназначена за часовете за задължителна подготовка по информационни технологии в 7 клас.

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

MS Excel - логическата функция IF

 1. 1. Логическа Логическа функция функция IFIF MS Excel Н. Андонова
 2. 2. Първо малко преговорПърво малко преговор
 3. 3. Каквое Каквоефункция? функция? ФункциятаФункцията е сложнае сложна формула, която ниформула, която ни спестява време приспестява време при извършване наизвършване на изчисления с MSизчисления с MS Excel.Excel.
 4. 4. Досегасмеизучили Досегасмеизучилифункциите: функциите: SUM събира стойности MIN показва като резултат най-ниската стойност от зададена област MAX показва като резултат най-високата стойност от зададена област Average показва като резултат средноаритметична стойност от зададена област
 5. 5. IfIf==АкоАко Функция, чрез която Функция, чрез която поставяме условие, поставяме условие, а резултатът зависи а резултатът зависи от това дали от това далиусловието е условието еизпълнено или не. изпълнено или не.
 6. 6. Синтаксис Синтаксис ...или как изписваме ...или как изписваме аргументите на аргументите нафункцията функцията
 7. 7. =IF(=IF(условие условие;; стойност, стойност,ако условието е ако условието е изпълнено изпълнено;; стойност, ако стойност, акоусловието условието не ене еизпълнено изпълнено))
 8. 8. ??@##$%%^&???? @##$%%^&???? Моля?!? Моля?!? Няма ли по-лесен Няма ли по-лесен начин? начин?
 9. 9. Използванена ИзползваненаСъветниказа Съветниказафункции функции Insert Insert  Function Function
 10. 10. Вмъкванена Вмъкваненафункцията функцията
 11. 11. Описаниена Описаниенааргументите аргументите Условието, което поставяме Какво ще се случи при изпълнено условие Какво ще се случи при НЕизпълнено условие
 12. 12. Пример Пример
 13. 13. НадеждаАндонова НадеждаАндонова ОУ „Христо Ботев“ ОУ „Христо Ботев“

×