Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Компютърни вируси

5,599 views

Published on

За часовете по ИТ - 7 клас

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Компютърни вируси

 1. 1. КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ АНТИВИРУСНА ЗАЩИТА
 2. 2. Какво представляват компютърните вируси? • Програми, създадени с цел унищожаването на други програми или файлове с данни. • Известни са повече от 53 000 вида
 3. 3. Защо се наричат вируси? • Терминът е взет от биологията, където с него се обозначават микроорганизми, които се прилепват към други такива и ги използват за размножаването си. • Буквално означава “отровен сок”
 4. 4. Как действат? • Създадени са от хора и се пренасят чрез всички средства за пренос на данни от един компютър на друг... • Имат свойството да се самовъзпроизвеждат, което е причина за тяхното бързо разпространение...
 5. 5. Видове вируси • Резидентни • Троянски кон • Макро вирус • BIOS вируси • Файлови вируси
 6. 6. Признаци на заразен компютър • забавяне работата на компютъра • поява на необичайни съобщения за грешки • безпричинно изчезване, повреждане или промяна на размера на файл • отказ за достъп до дадено устройство или функция • намалява количеството RAM • блокиране на мишката и клавиатурата и др.
 7. 7. Програми за защита от вируси • За защита от компютърните вируси се създават специални програми. • Използват се за проверка и отстраняване на вируси в процеса на работа с компютъра • Има платени и безплатни варианти
 8. 8. Важни правила за защита от вируси
 9. 9. Не отваряйте файлове прикрепени към e-mail съобщение, пристигнало от непознати, подозрителни или непроверени източници.
 10. 10. Изтривайте верижните писма и спама. Не ги препращайте и не им отговаряйте.
 11. 11. Бъдете много внимателни, когато сваляте файлове от интернет. Уверете се, че източникът е сигурен и има добра репутация. Свалете файла в отделна папка и го тествайте с вашия антивирусен софтуер преди да го стартирате.
 12. 12. Уверете се, че антивирусната ви програма се актуализирайте редовно. Над 500 нови вируса се откриват всеки месец и за да ги засича вирусният скенер, той трябва да ги познава.
 13. 13. Проверявайте за вируси всеки файл, качен на вашия компютър от чужд ностител на информация
 14. 14. Сканирайте редовно компютъра си за вируси, използвайте и онлайн скенери за по-сигурна проверка.
 15. 15. Не използвайте платени "кракнати" антивирусни програми, а безплатни такива, или си ги купувайте.
 16. 16. Запомнете, че вашите действия са най-важни за защитата ви от вируси.
 17. 17. Онлайн скенери за отстраняване на вируси, шпионски и рекламен софтуер http://antivirus.trbk.net/

×