SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut d’Educació Secundària
Carles Vallbona
Granollers
             CIÈNCIES NATURALS
              AULA D'ACOLLIDA
            L'APARELL CIRCULATORI
  Departament d'Orientació
                             Nom:
                             Curs:
                             Data:
 Nom arxiu: DORI_DOS_1112_MT010_R1_aparell_circulatori                       Data : gener 2012
 Elaborat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera                             pàg. 1 de 24
                                 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
2
FUNCIÓ DE L'APARELL CIRCULATORI

L'aparell circulatori porta la sang per tot el
cos.
    Completa:

L'aparell circulatori ..................................................

................................................................................................                                                  3
L'aparell circulatori està format pel cor, per
la sang i pels vasos sanguinis.
  Sang       Cor      Vasos
                 sanguinis
  SANG       COR      VASOS
                 SANGUINIS

  Escriu el nom:
                       4
LA SANG

La sang és un líquid de color vermell que
va per l'interior dels vasos sanguinis que
recorren tot el nostre organisme. VAS
 SANGUINI
                                       SANG
En el nostre cos tenim cinc litres de sang.
La sang porta oxigen i altres substàncies per
tot el cos i protegeix el cos de malalties.


    De quin color és la sang?
................................................................................................

Quants litres de sang tenim al cos?
................................................................................................

Què porta la sang per tot el cos?
................................................................................................


                                                  5
   Escriu el nom:
La sang entra al cor per les venes i surt del
cor per les artèries.
   Completa:
 La sang entra al cor per les ...................... i
surt del cor per les ...............................
                            6
Les artèries són conductes que porten la
sang des del cor fins a tot el cos.

Les venes són conductes que porten la sang
des dels òrgans fins al cor.


Els capil·lars porten la sang per tot el cos i
comuniquen les artèries i les venes.
La sang està formada per:
 – Plasma sanguini.
 – Cèl·lules sanguínies:
  – Glòbuls vermells.
  – Glòbuls blancs.
  – Plaquetes.

                       7
COMPONENTS DE LA SANG
PLASMA   El plasma porta els aliments
      que es mengen a tot el cos i
      recull els residus dolents i els
      porta als ronyons.
GLÒBULS   Els  glòbuls  vermells  porten
VERMELLS  l'oxigen a tot el cos.
GLÒBULS   Els glòbuls blancs defensen el
BLANCS   cos de les infeccions.
PLAQUETES Les plaquetes tapen les ferides.
                       8
Glòbuls vermells                            Glòbuls blancs
        Plasma                           Plaquetes
                               El nen té una
                               ferida.
                               Les plaquetes
                               tapen la ferida.
    Respon:
- Què té el nen? .........................................................

................................................................................................

- Què fan les plaquetes? ..........................................

........................................................................................
                                                  9
   Troba  paraules   relacionades    amb
l'aparell circulatori:
    S  D  N  R  A  V  I  S  P  A  C
    Q  C  E  A  J  T  M  A  U  R  I
    P  L  A  S  M  A  Y  T  S  T  R
    E  O  N  A  I  Q  S  E  A  E  C
    F  V  E  N  A  U  X  U  N  R  U
    H  W  R  A  L  T  E  Q  G  I  L
    T  G  T  P  G  H  J  A  R  A  A
    G  L  O  B  U  L  B  L  A  N  C
    V  I  Q  A  N  T  E  P  Y  T  I
    M  D  F  B  L  J  P  O  C  S  O
    O  T  C  A  P  I  L  L  A  R  D


Plasma – Plaqueta - Glòbul blanc – Sang –
Capil·lar – Artèria – Vena - Circulació

  Escriu el nom:
                           10
EL COR

El cor és un òrgan que té unes cavitats per
on entra i surt la sang.
   Completa:

El c............. és un òrgan que té unes cavitats
per on e........................... i s................. la s..................

        ENTRAR                  ENTRAR
 Jo entro
 Tu entres
 Ell/Ella entra
 Nosaltres entrem
 Vosaltres entreu
 Ells/Elles entren

                                         11
SORTIR         SORTIR
 Jo surto
 Tu surts
 Ell/Ella surt
 Nosaltres sortim
 Vosaltres sortiu
 Ells/Elles surten

El cor es troba a la part esquerra del pit,
entre  els   dos  pulmons  i  a  sobre  del
diafragma.
                         12
  Dibuixa el cor:
El cor realitza sempre dos moviments: el de
contracció i el de relaxació, per bombar la
sang i repartir-la per tot el cos. El cor
batega.
                     13
FUNCIONAMENT DEL COR
El cor està relaxat i buit Entra   sang   a  les
de sang.          aurícules.
Les    aurícules   es Els  ventricles   es
contrauen i impulsen contreuen      i  expulsen
la sang als ventricles.   la sang del cor.

                          14
  Completa:
        15
MAPA CONCEPTUAL DE LA SANG
Observa el següent esquema:
          LA SANG
porta l'oxigen a tot el cos   és formada per
    gràcies a


  EL COR    ELS VASOS   PLASMA   CÈL·LULES
        SANGUINIS   SANGUINI  SANGUÍNIES
       que són           que són

       - artèries      - glòbuls vermells
       - venes       - glòbuls blancs
       – capil·lars     - plaquetes

                            16
    Completa el mapa conceptual:
porta l'...................... a tot el ..........    és formada per
      gràcies a
           que són                     que són

          - a..............        - g..................................
          - v...............        - g..................................
          – c...................      - p................................

                                            17
MAPA CONCEPTUAL DE L'APARELL CIRCULATORI

      L'APARELL CIRCULATORI
està format per     dins hi circula la sang
                 formada per


  COR     VASOS    PLASMA   CÈL·LULES
       SANGUINIS        SANGUÍNIES
      que són          que són

     - artèries     - glòbuls vermells
     - venes       - glòbuls blancs
     – capil·lars    - plaquetes

                          18
  Completa el mapa conceptual:
està format per          dins hi circula la ...........
                        formada per
      que són                    que són

     - a..............        - g..................................
     - v...............       - g..................................
     – c...................     - p................................


                                       19
PROBLEMES DE L'APARELL CIRCULATORI

Quan una persona té un problema greu al
cor ha d'anar a l'hospital:
 Atac de cor   Arítmies    Varius
  Tensió     Ferida  Insuficiència
 arterial alta         cardíaca                      20
     Completa:
On ha d'anar una persona quan una
persona        té    un      problema         greu      al
cor? ......................................................................................


                                             21
Quan una persona té una malaltia, pateix
una operació o bé un accident en què ha
perdut molta sang, els metges li fan una
transfusió de sang, és a dir li posen sang
d'altres persones.
  Operació   Hemorràgia  Transfusió de
                 sang


  Escriu el nom:
                     22
CURA DE L'APARELL CIRCULATORI

Els problemes i les malalties de l'aparell
circulatori es poden evitar si fem una vida
sana:
 Fer exercici    Menjar   No fumar
    físic  aliments sans

  Escriu el nom:
                      23
    Completa:


         La nena menja ...
         La nena menja una poma.
Per saber-ne més:
http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?
idioma=ca&identificador=es_2007073123_0240200&secuencia=false#


                                        24

More Related Content

What's hot

Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familiaCaaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familiaM T
 
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicialCaaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicialM T
 
Dori dossier 1112_mt037_r1_adaptacio_treball_sintesi_barcelona
Dori dossier 1112_mt037_r1_adaptacio_treball_sintesi_barcelonaDori dossier 1112_mt037_r1_adaptacio_treball_sintesi_barcelona
Dori dossier 1112_mt037_r1_adaptacio_treball_sintesi_barcelonaM T
 
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...muntsamuntsa
 
PROBLEMES QUINZET-SÈRIE 4
PROBLEMES QUINZET-SÈRIE 4PROBLEMES QUINZET-SÈRIE 4
PROBLEMES QUINZET-SÈRIE 4primerft
 
Caaco dos 1415_mt129_r1_geografia_tema_1
Caaco dos 1415_mt129_r1_geografia_tema_1Caaco dos 1415_mt129_r1_geografia_tema_1
Caaco dos 1415_mt129_r1_geografia_tema_1M T
 
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicialCaaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicialM T
 
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3M T
 
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3M T
 
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisionalCaaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisionalM T
 
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntesCaaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntesM T
 
Caaco dos 1213_mt030_r1_primer_quadern_inicial_la_casa
Caaco dos 1213_mt030_r1_primer_quadern_inicial_la_casaCaaco dos 1213_mt030_r1_primer_quadern_inicial_la_casa
Caaco dos 1213_mt030_r1_primer_quadern_inicial_la_casaM T
 
El menjar 1
El menjar 1El menjar 1
El menjar 1M T
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è6sise
 
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_son
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_sonCaaco dos 1213_mt036_r1_com_son
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_sonM T
 
RODOLINS A PRIMER
RODOLINS A PRIMERRODOLINS A PRIMER
RODOLINS A PRIMERstarres
 

What's hot (20)

Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familiaCaaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
 
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicialCaaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
Caaco dos 1112_mt021_r2_dossier_aliments_inicial
 
Dori dossier 1112_mt037_r1_adaptacio_treball_sintesi_barcelona
Dori dossier 1112_mt037_r1_adaptacio_treball_sintesi_barcelonaDori dossier 1112_mt037_r1_adaptacio_treball_sintesi_barcelona
Dori dossier 1112_mt037_r1_adaptacio_treball_sintesi_barcelona
 
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...
Coneixement del medi. Cicle Inicial. Reforç.L'aparell respiratori. L'aparell ...
 
PROBLEMES QUINZET-SÈRIE 4
PROBLEMES QUINZET-SÈRIE 4PROBLEMES QUINZET-SÈRIE 4
PROBLEMES QUINZET-SÈRIE 4
 
Caaco dos 1415_mt129_r1_geografia_tema_1
Caaco dos 1415_mt129_r1_geografia_tema_1Caaco dos 1415_mt129_r1_geografia_tema_1
Caaco dos 1415_mt129_r1_geografia_tema_1
 
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicialCaaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
Caaco dos 1213_mt081_r1_vehicles_inicial
 
Treballem la notícia!
Treballem la notícia!Treballem la notícia!
Treballem la notícia!
 
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
Caaco dos 1314_mt088_r1_matematiques_3
 
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
 
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisionalCaaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
 
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntesCaaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
Caaco dos 1415_mt139_r1_fem_preguntes
 
Paraules sinònimes
Paraules sinònimesParaules sinònimes
Paraules sinònimes
 
Majuscules
MajusculesMajuscules
Majuscules
 
Caaco dos 1213_mt030_r1_primer_quadern_inicial_la_casa
Caaco dos 1213_mt030_r1_primer_quadern_inicial_la_casaCaaco dos 1213_mt030_r1_primer_quadern_inicial_la_casa
Caaco dos 1213_mt030_r1_primer_quadern_inicial_la_casa
 
El menjar 1
El menjar 1El menjar 1
El menjar 1
 
Problemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6èProblemes tots temes 6è
Problemes tots temes 6è
 
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_son
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_sonCaaco dos 1213_mt036_r1_com_son
Caaco dos 1213_mt036_r1_com_son
 
Projecte els invents
Projecte els inventsProjecte els invents
Projecte els invents
 
RODOLINS A PRIMER
RODOLINS A PRIMERRODOLINS A PRIMER
RODOLINS A PRIMER
 

Viewers also liked

Caaco dos 1213_mt007_r1_instituto_inicial_1
Caaco dos 1213_mt007_r1_instituto_inicial_1Caaco dos 1213_mt007_r1_instituto_inicial_1
Caaco dos 1213_mt007_r1_instituto_inicial_1M T
 
Que tens
Que tensQue tens
Que tensM T
 
Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicial
Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicialCaaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicial
Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicialM T
 
Que té? Què pot fer? Què ha de fer?
Que té? Què pot fer? Què ha de fer?Que té? Què pot fer? Què ha de fer?
Que té? Què pot fer? Què ha de fer?M T
 
Caaco act 1112_mt020_r1_dossier_esports_inicial
Caaco act 1112_mt020_r1_dossier_esports_inicialCaaco act 1112_mt020_r1_dossier_esports_inicial
Caaco act 1112_mt020_r1_dossier_esports_inicialM T
 
Caaco dossier 1011_aj20_r1_tardor_castanyada_2n_any
Caaco dossier 1011_aj20_r1_tardor_castanyada_2n_anyCaaco dossier 1011_aj20_r1_tardor_castanyada_2n_any
Caaco dossier 1011_aj20_r1_tardor_castanyada_2n_anyM T
 
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicialCaaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicialM T
 
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_M T
 
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicialCaaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicialM T
 
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicialCaaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicialM T
 
Caaco pres 1213_mt001_r1_que_esta_malament
Caaco pres 1213_mt001_r1_que_esta_malamentCaaco pres 1213_mt001_r1_que_esta_malament
Caaco pres 1213_mt001_r1_que_esta_malamentM T
 
Què faries si...?
Què faries si...?Què faries si...?
Què faries si...?M T
 
Gioconda bessona
Gioconda bessonaGioconda bessona
Gioconda bessonaM T
 
Ens expliquem
Ens expliquemEns expliquem
Ens expliquemM T
 
Gioconda dos gotas_agua
Gioconda dos gotas_aguaGioconda dos gotas_agua
Gioconda dos gotas_aguaM T
 
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpo
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpoCaaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpo
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpoM T
 
Tragedia cambra bany_ok
Tragedia cambra bany_okTragedia cambra bany_ok
Tragedia cambra bany_okM T
 
Pont de Bac de Roda
Pont de Bac de RodaPont de Bac de Roda
Pont de Bac de RodaM T
 
Temes adaptats de cs
Temes adaptats de csTemes adaptats de cs
Temes adaptats de csmjvercher
 
Caaco dos 1213_mt061_r1_aparell_locomotor
Caaco dos 1213_mt061_r1_aparell_locomotorCaaco dos 1213_mt061_r1_aparell_locomotor
Caaco dos 1213_mt061_r1_aparell_locomotorM T
 

Viewers also liked (20)

Caaco dos 1213_mt007_r1_instituto_inicial_1
Caaco dos 1213_mt007_r1_instituto_inicial_1Caaco dos 1213_mt007_r1_instituto_inicial_1
Caaco dos 1213_mt007_r1_instituto_inicial_1
 
Que tens
Que tensQue tens
Que tens
 
Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicial
Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicialCaaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicial
Caaco act 0910_mt014_r1_dossier_salut_inicial
 
Que té? Què pot fer? Què ha de fer?
Que té? Què pot fer? Què ha de fer?Que té? Què pot fer? Què ha de fer?
Que té? Què pot fer? Què ha de fer?
 
Caaco act 1112_mt020_r1_dossier_esports_inicial
Caaco act 1112_mt020_r1_dossier_esports_inicialCaaco act 1112_mt020_r1_dossier_esports_inicial
Caaco act 1112_mt020_r1_dossier_esports_inicial
 
Caaco dossier 1011_aj20_r1_tardor_castanyada_2n_any
Caaco dossier 1011_aj20_r1_tardor_castanyada_2n_anyCaaco dossier 1011_aj20_r1_tardor_castanyada_2n_any
Caaco dossier 1011_aj20_r1_tardor_castanyada_2n_any
 
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicialCaaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
Caaco act 0910_mt022_r1_dossier_la_casa_inicial
 
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial_mig_
 
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicialCaaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial
Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial
 
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicialCaaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial
Caaco act 1213_mt019_r1_dossier_tardor_inicial
 
Caaco pres 1213_mt001_r1_que_esta_malament
Caaco pres 1213_mt001_r1_que_esta_malamentCaaco pres 1213_mt001_r1_que_esta_malament
Caaco pres 1213_mt001_r1_que_esta_malament
 
Què faries si...?
Què faries si...?Què faries si...?
Què faries si...?
 
Gioconda bessona
Gioconda bessonaGioconda bessona
Gioconda bessona
 
Ens expliquem
Ens expliquemEns expliquem
Ens expliquem
 
Gioconda dos gotas_agua
Gioconda dos gotas_aguaGioconda dos gotas_agua
Gioconda dos gotas_agua
 
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpo
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpoCaaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpo
Caaco dos 1314_mt091_r1_nuestro_cuerpo
 
Tragedia cambra bany_ok
Tragedia cambra bany_okTragedia cambra bany_ok
Tragedia cambra bany_ok
 
Pont de Bac de Roda
Pont de Bac de RodaPont de Bac de Roda
Pont de Bac de Roda
 
Temes adaptats de cs
Temes adaptats de csTemes adaptats de cs
Temes adaptats de cs
 
Caaco dos 1213_mt061_r1_aparell_locomotor
Caaco dos 1213_mt061_r1_aparell_locomotorCaaco dos 1213_mt061_r1_aparell_locomotor
Caaco dos 1213_mt061_r1_aparell_locomotor
 

Similar to Dori dos 1112_mt010_r1_aparell_circulatori

A P A R E L L C I R C U L A T O R I
A P A R E L L C I R C U L A T O R IA P A R E L L C I R C U L A T O R I
A P A R E L L C I R C U L A T O R Irocblanc
 
circulatori
circulatoricirculatori
circulatoriRoc2008
 
L'aparell circulatori
L'aparell circulatoriL'aparell circulatori
L'aparell circulatoriRoc2008
 
L'aparell circutatori
L'aparell circutatoriL'aparell circutatori
L'aparell circutatorigueste457cd
 
L'aparell circulatori
L'aparell circulatoriL'aparell circulatori
L'aparell circulatorirocblancvila
 
Aparell Circulatori
Aparell CirculatoriAparell Circulatori
Aparell Circulatoriailapetita
 
Aparell circulatori
Aparell circulatoriAparell circulatori
Aparell circulatoriJOSEP ROMERO
 
L'aparell circulatori
L'aparell circulatoriL'aparell circulatori
L'aparell circulatorieadalid
 
APARELL CIRCULATORI 6è
APARELL CIRCULATORI 6èAPARELL CIRCULATORI 6è
APARELL CIRCULATORI 6èUAL-USEE
 
Aparell circulatori
Aparell circulatoriAparell circulatori
Aparell circulatoripasnic
 
Aparell circulatori
Aparell circulatori Aparell circulatori
Aparell circulatori cinqueb25
 
Aparell circulatori
Aparell circulatoriAparell circulatori
Aparell circulatoriJavier
 
La circulació sanguínia i el cor
La circulació sanguínia i el corLa circulació sanguínia i el cor
La circulació sanguínia i el corcpnapenyal
 
L'aparell circulatori
L'aparell circulatoriL'aparell circulatori
L'aparell circulatorieadalid
 
Circulatorio
CirculatorioCirculatorio
Circulatorioaincris
 

Similar to Dori dos 1112_mt010_r1_aparell_circulatori (20)

Aparell sessió 1
Aparell sessió 1Aparell sessió 1
Aparell sessió 1
 
A P A R E L L C I R C U L A T O R I
A P A R E L L C I R C U L A T O R IA P A R E L L C I R C U L A T O R I
A P A R E L L C I R C U L A T O R I
 
circulatori
circulatoricirculatori
circulatori
 
L'aparell circulatori
L'aparell circulatoriL'aparell circulatori
L'aparell circulatori
 
L'aparell circutatori
L'aparell circutatoriL'aparell circutatori
L'aparell circutatori
 
L'aparell circulatori
L'aparell circulatoriL'aparell circulatori
L'aparell circulatori
 
Aparell Circulatori
Aparell CirculatoriAparell Circulatori
Aparell Circulatori
 
Aparell Circulatori
Aparell CirculatoriAparell Circulatori
Aparell Circulatori
 
Aparell circulatori
 Aparell circulatori Aparell circulatori
Aparell circulatori
 
Aparell circulatori
Aparell circulatoriAparell circulatori
Aparell circulatori
 
Jose
JoseJose
Jose
 
L'aparell circulatori
L'aparell circulatoriL'aparell circulatori
L'aparell circulatori
 
APARELL CIRCULATORI 6è
APARELL CIRCULATORI 6èAPARELL CIRCULATORI 6è
APARELL CIRCULATORI 6è
 
L’aparell circulatori
L’aparell circulatori L’aparell circulatori
L’aparell circulatori
 
Aparell circulatori
Aparell circulatoriAparell circulatori
Aparell circulatori
 
Aparell circulatori
Aparell circulatori Aparell circulatori
Aparell circulatori
 
Aparell circulatori
Aparell circulatoriAparell circulatori
Aparell circulatori
 
La circulació sanguínia i el cor
La circulació sanguínia i el corLa circulació sanguínia i el cor
La circulació sanguínia i el cor
 
L'aparell circulatori
L'aparell circulatoriL'aparell circulatori
L'aparell circulatori
 
Circulatorio
CirculatorioCirculatorio
Circulatorio
 

More from M T

Resum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutorsResum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutorsM T
 
Unitat los transportes
Unitat los transportesUnitat los transportes
Unitat los transportesM T
 
Unitat 3 la salud
Unitat 3 la saludUnitat 3 la salud
Unitat 3 la saludM T
 
Unitat 3 la salut
Unitat 3 la salutUnitat 3 la salut
Unitat 3 la salutM T
 
Unitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempoUnitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempoM T
 
Unitat 5 el temps
Unitat 5 el tempsUnitat 5 el temps
Unitat 5 el tempsM T
 
Sequencia carter gossos
Sequencia carter gossosSequencia carter gossos
Sequencia carter gossosM T
 
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendiDori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendiM T
 
Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1M T
 
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tensDori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tensM T
 
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1M T
 
Exemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzarExemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzarM T
 
Quadre tipologia textual
Quadre tipologia textualQuadre tipologia textual
Quadre tipologia textualM T
 
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriuCaaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriuM T
 
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_grausDori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_grausM T
 
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixementDori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixementM T
 
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4tDori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4tM T
 
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escritaDori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escritaM T
 
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oralDori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oralM T
 
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_M T
 

More from M T (20)

Resum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutorsResum fira guia't per tutors
Resum fira guia't per tutors
 
Unitat los transportes
Unitat los transportesUnitat los transportes
Unitat los transportes
 
Unitat 3 la salud
Unitat 3 la saludUnitat 3 la salud
Unitat 3 la salud
 
Unitat 3 la salut
Unitat 3 la salutUnitat 3 la salut
Unitat 3 la salut
 
Unitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempoUnitat 5 el tiempo
Unitat 5 el tiempo
 
Unitat 5 el temps
Unitat 5 el tempsUnitat 5 el temps
Unitat 5 el temps
 
Sequencia carter gossos
Sequencia carter gossosSequencia carter gossos
Sequencia carter gossos
 
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendiDori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
Dori act 1819_mt003_r1_actuacio_incendi
 
Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1Exercicis paradigmatics 1
Exercicis paradigmatics 1
 
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tensDori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
Dori act 1819_mt002_r1_sls_que_tens
 
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
Dori dos 1819_mt009_r1_comprensio_lectora_ao_1
 
Exemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzarExemples de textos per anaitzar
Exemples de textos per anaitzar
 
Quadre tipologia textual
Quadre tipologia textualQuadre tipologia textual
Quadre tipologia textual
 
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriuCaaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
Caaco dos 1213_mt071_r1_lectura_facil_pol_escriu
 
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_grausDori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
Dori dt 1718_mt019_r1_ajuda_tria_graus
 
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixementDori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
Dori dt 1718_mt017_r1_branques_coneixement
 
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4tDori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
Dori rub 1718_mt003_r1_dossier_infografia_4t
 
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escritaDori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
Dori rub 1718_mt002_r1_professiograma_4t_part_escrita
 
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oralDori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
Dori rub 1718_mt001_r1_professiograma_4t_oral
 
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
Caaco dos 1718_mt004_r1_historia_2n_tema_6_
 

Dori dos 1112_mt010_r1_aparell_circulatori

 • 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut d’Educació Secundària Carles Vallbona Granollers CIÈNCIES NATURALS AULA D'ACOLLIDA L'APARELL CIRCULATORI Departament d'Orientació Nom: Curs: Data: Nom arxiu: DORI_DOS_1112_MT010_R1_aparell_circulatori Data : gener 2012 Elaborat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera pàg. 1 de 24 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 • 2. 2
 • 3. FUNCIÓ DE L'APARELL CIRCULATORI L'aparell circulatori porta la sang per tot el cos.  Completa: L'aparell circulatori .................................................. ................................................................................................ 3
 • 4. L'aparell circulatori està format pel cor, per la sang i pels vasos sanguinis. Sang Cor Vasos sanguinis SANG COR VASOS SANGUINIS  Escriu el nom: 4
 • 5. LA SANG La sang és un líquid de color vermell que va per l'interior dels vasos sanguinis que recorren tot el nostre organisme. VAS SANGUINI SANG En el nostre cos tenim cinc litres de sang. La sang porta oxigen i altres substàncies per tot el cos i protegeix el cos de malalties.  De quin color és la sang? ................................................................................................ Quants litres de sang tenim al cos? ................................................................................................ Què porta la sang per tot el cos? ................................................................................................ 5
 • 6. Escriu el nom: La sang entra al cor per les venes i surt del cor per les artèries.  Completa: La sang entra al cor per les ...................... i surt del cor per les ............................... 6
 • 7. Les artèries són conductes que porten la sang des del cor fins a tot el cos. Les venes són conductes que porten la sang des dels òrgans fins al cor. Els capil·lars porten la sang per tot el cos i comuniquen les artèries i les venes. La sang està formada per: – Plasma sanguini. – Cèl·lules sanguínies: – Glòbuls vermells. – Glòbuls blancs. – Plaquetes. 7
 • 8. COMPONENTS DE LA SANG PLASMA El plasma porta els aliments que es mengen a tot el cos i recull els residus dolents i els porta als ronyons. GLÒBULS Els glòbuls vermells porten VERMELLS l'oxigen a tot el cos. GLÒBULS Els glòbuls blancs defensen el BLANCS cos de les infeccions. PLAQUETES Les plaquetes tapen les ferides. 8
 • 9. Glòbuls vermells Glòbuls blancs Plasma Plaquetes El nen té una ferida. Les plaquetes tapen la ferida.  Respon: - Què té el nen? ......................................................... ................................................................................................ - Què fan les plaquetes? .......................................... ........................................................................................ 9
 • 10. Troba paraules relacionades amb l'aparell circulatori: S D N R A V I S P A C Q C E A J T M A U R I P L A S M A Y T S T R E O N A I Q S E A E C F V E N A U X U N R U H W R A L T E Q G I L T G T P G H J A R A A G L O B U L B L A N C V I Q A N T E P Y T I M D F B L J P O C S O O T C A P I L L A R D Plasma – Plaqueta - Glòbul blanc – Sang – Capil·lar – Artèria – Vena - Circulació  Escriu el nom: 10
 • 11. EL COR El cor és un òrgan que té unes cavitats per on entra i surt la sang.  Completa: El c............. és un òrgan que té unes cavitats per on e........................... i s................. la s.................. ENTRAR ENTRAR Jo entro Tu entres Ell/Ella entra Nosaltres entrem Vosaltres entreu Ells/Elles entren 11
 • 12. SORTIR SORTIR Jo surto Tu surts Ell/Ella surt Nosaltres sortim Vosaltres sortiu Ells/Elles surten El cor es troba a la part esquerra del pit, entre els dos pulmons i a sobre del diafragma. 12
 • 13. Dibuixa el cor: El cor realitza sempre dos moviments: el de contracció i el de relaxació, per bombar la sang i repartir-la per tot el cos. El cor batega. 13
 • 14. FUNCIONAMENT DEL COR El cor està relaxat i buit Entra sang a les de sang. aurícules. Les aurícules es Els ventricles es contrauen i impulsen contreuen i expulsen la sang als ventricles. la sang del cor. 14
 • 15. Completa: 15
 • 16. MAPA CONCEPTUAL DE LA SANG Observa el següent esquema: LA SANG porta l'oxigen a tot el cos és formada per gràcies a EL COR ELS VASOS PLASMA CÈL·LULES SANGUINIS SANGUINI SANGUÍNIES que són que són - artèries - glòbuls vermells - venes - glòbuls blancs – capil·lars - plaquetes 16
 • 17. Completa el mapa conceptual: porta l'...................... a tot el .......... és formada per gràcies a que són que són - a.............. - g.................................. - v............... - g.................................. – c................... - p................................ 17
 • 18. MAPA CONCEPTUAL DE L'APARELL CIRCULATORI L'APARELL CIRCULATORI està format per dins hi circula la sang formada per COR VASOS PLASMA CÈL·LULES SANGUINIS SANGUÍNIES que són que són - artèries - glòbuls vermells - venes - glòbuls blancs – capil·lars - plaquetes 18
 • 19. Completa el mapa conceptual: està format per dins hi circula la ........... formada per que són que són - a.............. - g.................................. - v............... - g.................................. – c................... - p................................ 19
 • 20. PROBLEMES DE L'APARELL CIRCULATORI Quan una persona té un problema greu al cor ha d'anar a l'hospital: Atac de cor Arítmies Varius Tensió Ferida Insuficiència arterial alta cardíaca 20
 • 21. Completa: On ha d'anar una persona quan una persona té un problema greu al cor? ...................................................................................... 21
 • 22. Quan una persona té una malaltia, pateix una operació o bé un accident en què ha perdut molta sang, els metges li fan una transfusió de sang, és a dir li posen sang d'altres persones. Operació Hemorràgia Transfusió de sang  Escriu el nom: 22
 • 23. CURA DE L'APARELL CIRCULATORI Els problemes i les malalties de l'aparell circulatori es poden evitar si fem una vida sana: Fer exercici Menjar No fumar físic aliments sans  Escriu el nom: 23
 • 24. Completa: La nena menja ... La nena menja una poma. Per saber-ne més: http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do? idioma=ca&identificador=es_2007073123_0240200&secuencia=false# 24